“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

faq.gif¬ъпроси

   ¬ъв ¬селената всичко се основава на единството на противоположностите - от едната страна са принципите, законите, които определ€т подредеността и съвършенството на всичко, но ако всичко се основаваше само на т€х, би замръзнало, мъртво и неподвижно. “ова, което осигур€ва вечното движение е така наречени€ принцип на свободната вол€, правото на свободен избор - именно, липсата на строго определени правила осигур€ва посто€нното разнообразие. “ова единство от ред и хаос са в основата на всичко, те са неразделни и движат битието - затова е нормално във всичко да откриваш н€какво противоречие - не веднъж съм повтар€л, че вс€ко нещо има най-малкото две страни (дуализъм): добра и лоша, б€ла и черна и т.н и т.н. ¬ този смисъл във всеки един св€т си има основни тухлички, които са вечни€ и неизменен принцип, а изграденото от т€х многообразие е свободната вол€, свободни€ избор. “ака различните видове души са основни тухлички, от които се изгражда всичко съществуващо и да ги наречем, техните "чертежи, първоначални проекти" са вечни и се съхран€ват в паметта на ¬ърховни€ јбсолют. Ќо тъй като те са универсални от т€х могат да се изграждат произволни комбинации. "Ќовите" хора се получават като една животинска душа (ко€то се състои от хил€ди животински души) се раздели на н€колко части и с т€х се ожив€т, да ги наречем "шаблони" на човешки души. ≈стествено тези нови хора да наслед€т доста от животинските особености.


—ъздадено:26/02/2006 • 14:25ќбновено :26/02/2006 • 14:25¬ерси€ за печат  

«атвори  01

    „овешката същност е преди всичко енерги€, при това доста трайна. ¬ъншни€ ни вид (материалното т€ло) е изц€ло производно на този енергиен "скелет", който се състои от доста съставки - материална карма (родова карма или това, което науката нарича генитична наследственост), астрална карма (нивата на всички чувства и страсти определ€ли живота ви през хил€долети€та), умствена карма (всички умствени постижени€), духовни способности, волеви способности и т.н. ¬сички тези аспекти имат н€какво изражение на човешкото т€ло, при това един аспект остав€ сво€ белег на н€колко места. «атова и пром€ната на човешките разбирани€, макар и слабо, се отраз€ва и в пром€на на външни€ вид.  акто и за всеки вид човешка дейност, много е важно, тези които се занимават с тези науки да не абсолютизират признаците, защото вс€ка една човешка черта е много сложна енергийна конфигураци€, всички нюанси не могат да се разчетат по механичен път.  олкото е по-слабо абсолютизирането в този, който се занимава с тези науки, толкова е по-отворен за интуици€та, а само т€ може да посочи действителните подробности.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:01ќбновено :22/02/2006 • 15:01¬ерси€ за печат  

    ¬сички хора, малко или много са подвластни на нагласата да абсолютизират истината - или действителността е предварително разписана до най-малките подробности, или другата крайност: всичко е хаос и не може да бъде предвидено никакво бъдещо събитие. —ъществуват два много съществени фактора, които не позвол€ват абсолютно точните прогнози (предсказани€): "вс€ко правило си има изключение" и "правото и задължението на свободната вол€". “ези два фактора прав€т вс€ко предсказание относително, а не неточно. ¬секи, който прави предсказание, се основава на своите знани€ за действителността, при всички положени€ се вземат в предвид и глобалните космически процеси.  олкото повече подробности се вземат предвид, толкова по-точна е прогнозата, а всичко това зависи от нивото на развитие на правещи€ прогнозата (не предсказател€, €сновидеца - в повечето случаи те предават чужди предсказани€). «атова много р€дко можете да срещнете точно изказана прогноза, винаги всичко се предсказва условно. Ќо човешката склонност към абсолютизиране превръща условните пон€ти€ в абсолютни, особено когато се възпроизвежда висшо мнение. ƒруг фактор, който в крайна сметка дава неточности е, че предсказани€та са дадени на базата на една действителност, ко€то след време се промен€ и предвидените събити€ губ€т сво€та основа - в случа€ прехода на хил€долети€та - всички предсказани€ са били напълно реално възможни, но човечеството неочаквано бързо започва да наваксва пропуснатото, а това неутрализира натрупаните катастрофални ефекти. Ќо да не забрав€ме, че все още не сме излезли от този критичен период.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:21ќбновено :22/02/2006 • 15:21¬ерси€ за печат  

    “ова е въпрос на самоосъзнаване.  огато група индивиди, благодарение на телепати€та и любовта, изчист€т всички противоречи€ помежду си, разм€ната на мисли (енерги€) между т€х става все по-хармонична и те все по-често започват да забрав€т, че са групова душа. ƒокато съществуват макар и минимални различи€ те винаги се определ€т като Ќ»≈, но когато хармони€та стане пълна - всеки един индивид казва ј« —Џћ, без дори за миг да допусне, че израз€ва колективно мнение. ¬секи един от вас казва ј« —Џћ, без дори и да се замисли за миг, че неговото съзнание също е колективно - сборното съзнание на милиардите клетки, на милиардите атоми, от които е създаден. —ъзнанието е резултат на хармонични енергийни взаимодействи€, докато дисхармоничните съставки разграничават индивидите. “ова е доста странно за повечето хора, за които връзката с "он€ св€т" е много слаба, но за индивиди, от които завис€т съдбите на много хора, връзката е много по-плътна. Ќапример, царе или управл€ващи държавите, често несъзнателно говор€т за себе си Ќ»≈ –≈Ў»’ћ≈, Ќ»≈ ћ»—Ћ»ћ и т. н.  огато питат ’ристос: “и Ѕог ли си?, той съвсем естествено отговар€ ј« —Џћ, както и съвсем естествено твърди, че е син на Ѕога.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:38ќбновено :22/02/2006 • 14:38¬ерси€ за печат  

   ћозъкът не е нищо повече от парче проводник, което свързва биологичното т€ло с енергийната същност на човека. —ъществуващото мнение за рол€та на мозъка, създава най-малко две заблуди - доколкото мозъкът има ограничен обем, веднага навежда на мисълта, че и възможностите му (памет, интелект, творчески способности) са ограничени. ¬ действителност, способностите приписвани на мозъка са енергийно поле, което не е ограничено пространствено. „овешката аура може да нараства с километри - т.е. човешките възможности н€мат предел и ограничени€. ƒруг е въпроса, че егоистичната нагласа на човека, не му позвол€ва да натрупва по-интензивно енерги€. “ова зависи преди всичко от човешкото съзнание, от волевата му способност да промен€ пол€ритета на енергийните си потоци, като по този начин въздейства на околното пространство. —ледователно, умствените способности на всеки един човек завис€т преди всичко от съзнанието му (от устремеността), от целите, от приоритетите, които постав€ пред себе си и от това, колко неща е готов да пожертва за да развие тези способности. » втори€ още по-важен аспект на човешките способности е осъзнаването, че мислите са пол€ризирана енерги€, ко€то взаимодейства в пространството с милиарди други мисли, те си вли€€т взаимно и се връщат при автора си обогатени с нови подробности и решени€. —пособностите на всеки един човек са резултат на колективно творчество, и колкото той е по-отворен и беззлобен, толкова са по-големи способностите му, а колкото е по-самовлюбен и надменен, толкова е по-безплоден. ƒруг е въпроса, кой, колко е самокритичен към себе си и има реална представа, какво тр€бва да е отношението му към другите хора.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:44ќбновено :22/02/2006 • 15:44¬ерси€ за печат  

    ƒоколкото аз мога да прецен€ противоречи€ н€ма. ѕротиворечи€ откриват хора, знани€та, на които не достигат за да свържат два елемента, които по законите на формалната логика изглеждат непоследователни и противоречиви.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:36ќбновено :22/02/2006 • 14:36¬ерси€ за печат  

    —тига да сте достатъчно самокритични можете да го установите много лесно. ¬ ежедневието си всеки прави предвиждани€ за последици от н€какви събити€.  олкото по-подробно познавате действителността, с колкото повече нейни елементи се съобраз€вате, толкова по-често ще правите правилно предположение. «атова направете си един експеримент, правете си прогнози (например сто опита), но не отчитайте резултата след събитието, а си записвайте предположението предварително. Ќамалете положителните резултати с 20% за субективност, защото подсъзнателно ще подбирате тези събити€, които са по-лесни за прогнозиране. » ако проведете сто опита, ще получите точното съотношение в проценти - колко е реалната и колко нереалната ви представа за живота.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:06ќбновено :22/02/2006 • 15:06¬ерси€ за печат  

    “върдението на библи€та е много точно. ј това твърдение съществува в предани€та на много народи по ц€лата зем€, включително и в "нецивилизовани" племена по островите на “ихи€ океан. ƒруг е въпроса, кой от каква гледна точка го критикува. ¬ древността матери€та е била определ€на със следните пон€ти€: зем€, вода, въздух, които са съответно агрегатните състо€ни€ на матери€та: твърдо, течно и газообразно. —поред съвременните пон€ти€ материалното т€ло на човека се състои от твърди елементи и течности. ј според древните пон€ти€ от зем€ и вода - смесени се превръщат в кал. “ук има известна неточност, в човешки€ организъм има и н€какво количество газове. “ака че, най-точно би било да се каже, човек е създаден от газирана кал, но такава дума така и не била обособена като отделно пон€тие, дали защото не са знаели нашите прадеди за наличието на газове (въздух)? “р€бва да се има в предвид, че от лицето на зем€та са изчезнали н€колко земни цивилизации, вс€ка от които, е имала по-високо ниво на развитие от съвременните постижени€.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:28ќбновено :22/02/2006 • 14:28¬ерси€ за печат  

     –ол€та на човешки€ мозък се абсолютизира, най-вече защото не може да бъде нарочен друг обект, който да изпълн€ва функциите му. » така ще бъде докато не се разбере, че истинската същност на човека е енерги€. ¬ действителност, мозъкът и нервите са матери€-посредник между материалното (биологичното) т€ло и енергийните тела. ¬ т€х се индуцират импулси, които управл€ват ц€лото т€ло и съответно се осъществ€ва обратната връзка, ко€то съобщава за процесите протичащи в т€лото и неговите нужди. ¬ъпреки че медицината не можа да открие център на паметта, на мислите, продължава да твърди, че тези процеси се извършват в мозъка, подвеждайки се от реакциите предизвикани като обратна връзка с енергийното т€ло.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:24ќбновено :22/02/2006 • 15:24¬ерси€ за печат  

    јза е нещо съвсем дребно - това са всички наблюдени€, внушени€ и разбирани€, които сте събирали през съзнателни€ си живот, благодарение на които, се осъзнавате като отделен индивид. Ќа практика, това са вашите недостатъци, защото нарушават (ограничават) вашето единение с ÷€лото. » само јза си е лично ваш, всичко останало е общо - тела, знани€, умени€, способности и т.н.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:59ќбновено :22/02/2006 • 14:59¬ерси€ за печат  

    јтомите и молекулите трепт€т, следователно те излъчват в пространството вълни. ƒействително, ако става въпрос за единични екземпл€ри, т€хното излъчване е без значение, но когато става въпрос за гол€мо количество матери€, сблъскваме се с едно €вление наречено интерференци€ (наслагване на вълните една върху друга) или казано по-просто - това е нещо подобно на резонанса. “ова е така да се каже, принципа на предавател€, а сега н€колко думи за приемника. јтомите и молекулите трепт€т, т€хната амплитуда на трептене е много малка. Ќеобходим е много малък външен импулс за да се внесе смущение в това трептение. ћоже би ви е правило впечатление, че на н€кои места се чувствате при€тно на други не особено, см€тате ли, че това са субективни усещани€?


—ъздадено:22/02/2006 • 14:55ќбновено :22/02/2006 • 14:55¬ерси€ за печат  

ѕукната стотинка не струва написаното от мен, ако никой не намери нещо полезно за себе си.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:14ќбновено :22/02/2006 • 14:14¬ерси€ за печат  

     јко се отчита ¬сеобщото единство, то тр€бва да се има в предвид, че всички знани€ на човечеството са отражение на н€какви области от действителността. ‘илософи€та през всички времена, религиите, съвременната наука, предани€, легенди, приказки и т.н., всички отраз€ват н€каква реална действителност. ƒруг е въпроса, че върху отражението на тази действителност вли€€т човешките недостатъци (най-вече егоизма, гордостта и илюзорното възпри€тие). Ќо ако потърсите на базата на разширеното съзнание, общото между всички тези области на човешката култура, и пренебрегнете натрупаните предразсъдъци, с безкрайно удивление ще откриете, колко много общо имат по между си и в действителност между т€х н€ма никакви противоречи€ - всичко застава на м€стото си. “ака е и с науката - т€ изучава действителността, но за съжаление, в много тесен сектор. “ова се дължи на много причини, но най-съществената е, че в началото на XVII век обществената нагласа е станала нетърпима към относителността на истината (под вли€ние на религи€та). ‘ренсис Ѕейкън е формулирал канона на науката - т€ може да се базира само на повтор€еми€ опит (експеримент). “ова силно желание за абсолютната истина, стеснил кръгозора на науката, защото от полезрението и изпадат всички феноменални €влени€, т.е. тези €влени€, които не могат да се изследват многократно по един и същ начин и да дават винаги едни и същи резултати. Ќо все по-често се установ€ва, че повторението и заключени€та са в резултат на компромиси


—ъздадено:22/02/2006 • 15:14ќбновено :22/02/2006 • 15:14¬ерси€ за печат  

   —амото ¬ъзкресение е добило такава висока стойност поради превъзнас€нето от страна на църквата, като най-убедителното доказателство за Ѕожествени€ произход. ¬ действителност, това е обичайно €вление за индивидите, посветили се всеотдайно на общото спасение. ¬ тибетските манастири има отбел€зани десетки такива случаи, когато на трети€ ден т€лото на починал се дематериализира взривно, преминавайки през етапа светлина. ѕо тази причина е останало изображението на ’ристос върху плащаницата, с ко€то е бил повит. “ази е една от причините, ко€то кара будистите да изчакват три дни, преди да кремират т€лото на починали€. «а църквата този факт става толкова по-значителен, колкото повече т€ отрича причинно-следствената връзка и вечни€ живот за всички.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:31ќбновено :22/02/2006 • 14:31¬ерси€ за печат  

    ¬сички хора са на различни етапи от своето развитие, и в зависимост от това имат различни потребности, т.е. различни фактори са полезни за т€хното развитие. «а н€кои хора църквата е необходимост и е полезна. » църквата ще съществува докато хората имат нужда от не€.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:34ќбновено :22/02/2006 • 14:34¬ерси€ за печат  

    “елепати€та е основното средство за общуване във всички светове. “ова средство е било използвано от хората, в началото при слизането им в материални€ св€т, но поради процеса на обособ€ване на отделните индивиди е било постепенно забравено и заменено с днешни€ начин на общуване (спомнете си преданието за ¬авилонската кула). ¬ останалите светове (освен материални€) телепати€та си е основно средство за общуване и при хората. «а това общуването с думи е способност само на материалното съзнание. јстралното съзнание се възприема като предаване на чувства без думи. јналогично е положението и при менталното съзнание - нав€рно пон€кога ви прави впечатление, че се разбирате с н€кой човек без да си говорите: получавате информаци€, усещате емоции и т. н., всичко, което се има предвид в израза Уда се разбереш с н€кого от половин думаФ е телепати€. Ќо понеже от първите ви дни ви възпитават да възприемате като нормално единствено словесното общуване, не обръщате особено внимание на общуването без думи и го см€тате са случайност, за феномен, който разглеждате повече като куриоз, а не като по-богата възможност за общуване, ко€то може да се усъвършенства. —ега след като знаете за това, ще започнете много по-често да обръщате внимание на тези €влени€, и ще забележите, че те не са толкова редки, колкото ни се струват.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:27ќбновено :22/02/2006 • 15:27¬ерси€ за печат  

    ѕри определ€не достоверността на дадена относителна истина винаги се съобраз€вам с две основни нагласи: първо, всеки факт е относителен, непълен - това ме предпазва от прибързаното изхвърл€не в кошчето като неверен и ми дава възможност по-късно, при придобиването на нова информаци€, отново да го разгледам от всички страни. ¬торо: разглеждам действителността като един гигантски пъзел, като при обработката на нов факт, търс€ неговото м€сто в общата картина и взаимовръзките с останалите елементи, ако на първо време не успе€ да откри€ такива, отлагам завършването на процеса при възникването на по-подход€щи услови€.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:30ќбновено :22/02/2006 • 15:30¬ерси€ за печат  

   Ќай-общо, смисълът на битието е вечен кръговрат.  ръговратът се осъществ€ва между два полюса - плюса е реда, ¬ърховни€ јбсолют, съвършенството. ƒруги€ полюс (минуса) е хаоса. јко си представим ¬ърховни€ јбсолют като едно слънце, което посто€нно излъчва енерги€, тази енерги€ по закона на ентропи€та "изстива" все повече и повече, и се превръща във все по-груба матери€. «а да е възможен този вечен процес, тр€бва да има обратно движение. “о се осъществ€ва чрез волеви устрем за усъвършенстване - едно безкрайно модифициране и изчистване на дисхармоничните съставки: минералите се превръщат в почва, почвата - в растение, растението - в животно, животното - в човек, човекът - в ангел, ангелът - в архангел, архангела - в Ѕог и т.н. докато се влее във ¬ърховни€ јбсолют. » отново надолу.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:17ќбновено :22/02/2006 • 14:17¬ерси€ за печат  

    ѕриблизително най-точен смисъл се получава, ако замените думата "слово" със съвременното пон€тие информаци€: ¬ началото бе »нформаци€та; и »нформаци€та беше у Ѕога; и »нформаци€та бе Ѕог. “€ в начало беше у Ѕога. ¬сичко това чрез Ќе€ стана; и без Ќе€ не е ставало нищо от това, което е станало.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:47ќбновено :22/02/2006 • 14:47¬ерси€ за печат  

    ƒокато в хората е залегнала здраво представата им за ограниченото по време съществуване, те винаги ще се възприемат отделно от Ѕога. ¬ земното битие всеки знае баща си, майка си, роднините си. Ќо когато излезете от илюзи€та на материални€ св€т, нещата коренно се промен€т. ¬аши€т създател и баща е Ѕог и всичко създадено от него са ваши брат€ и сестри - включително минералите, растени€та и животните. Ќ€кой сигурно ще забележи, че сме канибали, €дейки брат€та и сестрите си. Ќо ние не можем да се храним с нищо, което е извън Ѕога, защото нищо не съществува отделно. «атова изб€гвайте безмисленото унищожение. ћного е важно да не се забрав€, че всички сме божии деца, и да се работи по изграждането на еднакво отношение към всички като любими брат€ и сестри. Tук ми се иска да цитирам един стих от библи€та: "Ћука 14:26 јко дойде н€кой при ћене, и не намрази (тук цитата €вно е неточен, защото човек пропов€дващ всеобща любов, не може да иска н€кой да мрази - по-правилно е да се каже: пренебрегне) баща си и майка си, жена си, чадата си, брат€та си, и сестрите си, а още и собствени€ си живот, не може да бъде ћой ученик" - колко е важно да сменим приоритетите си.  олкото по-бързо си изработите ново отношение, толкова по-бързо ще станете свободни от кармичните вериги.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:43ќбновено :22/02/2006 • 14:43¬ерси€ за печат  

    „овек тр€бва да се чувства щастлив - усещането за посто€нно щастие е показател за духовни постижени€. јко човек се чувства подтиснат и угнетен, означава че напълно е обсебен от илюзорните представи за действителността. ƒве са основните причини, човек да се чувства нещастен: ѕървата е целта, ко€то си е поставил пред себе си - колкото по-материален смисъл имат ценностите, които преследва, толкова по-краткотрайно е щастието при постигането на тази цел. ѕрез останалото време го мъчи въпроса, защо хората имат, а той (т€) все е ощетен. ј когато си постави вечна цел, например непрекъснатото самоусъвършенстване и посто€нно забел€зва малки постижени€ - естествено е да се чувства щастлив » второ: един човек се чувства нещастен, защото страхове и безпокойства отрав€т ежедневието му. Ќеобходимо е да свикнете с мисълта, че всичко има две страни - добра и лоша, и да престанете да обръщате внимание на лошото в ежедневието. “ърсете само доброто. ќпитайте да бъдете като ’ристос, който дори и в полуразложени€ труп на едно куче е усп€л да намери нещо красиво - белите му зъби. ∆елателно е да свикнете с мисълта, че сте дошли на този св€т за страдани€, да ги приемате като нормални и необходими, и ако престанете да се страхувате от смъртта (защото сте вечни) ще престанете и да се страхувате от страдани€та. «амислете се над въпросите:  акво ви кара да се чувствате подтиснати и нещастни? Ќаистина ли тези причини са толкова важни, че да тров€т живота ви? Ќаистина ли н€ма нищо около вас, на което да се възхищавате? ѕотърсили ли сте друга гледна точка? Ѕъдете щастливи! ѕов€рвайте, не е много трудно.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:49ќбновено :22/02/2006 • 14:49¬ерси€ за печат  

    ѕреди всичко от ефекта, който се търси - вс€ко едно условие в материални€ св€т дава своето отражение и промен€ н€какви недостатъци. ¬секи избира тези услови€, които могат да постигнат максимален ефект. —емейството е една енергийна система, ко€то естествено се стреми да бъде в равновесие. јко жената е с по-мощна енергетика, за да се уравновеси семейството, се раждат момчета, и обратното.  огато мъжът и жената са с равни енергийни възможности, момчетата и момичетата в семейството са равни по брой. »нтересно е също да се знае, че домашните любимци също вли€€т на семейни€ енергиен баланс и със сво€ пол допълват равновесието.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:41ќбновено :22/02/2006 • 15:41¬ерси€ за печат  

   ќпределено. ѕри етапа за обособ€ване на јза, е било дадено правилото: ќко за око, зъб за зъб. Ќавързват се огромно число причинно следствени (кармични) връзки, които с течение на времето не намал€ват, а се засилват. Ќеобходимо било да се прекъсне това падение по н€какъв начин. ¬секи, който се е интересувал от древните методи на лечение, знае че кармичните забол€вани€ могат да се лекуват само ако лечител€т приеме кармичните последици на себе си.  огато става въпрос за масова карма, т€ може да се поеме само от създател€ (ръководител€) на съответното общество. Ќо тъй като процеса на падението зас€га ц€лото човечество, наложило се ’ристос (Ѕога, създател€ на —лънчевата система) да поеме кармата на хората върху себе си, за да обърне развитието във възход€ща посока. » ето вече 2000 години наблюдаваме ефекта от саможертвата на ’ристос - постепенно отмъстителността намал€ва все повече (вендетата стана истори€). јко обърнете внимание, ще забележите, че цели€т живот на »сус ’ристос е подчинен на тази задача.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:25ќбновено :22/02/2006 • 14:25¬ерси€ за печат  

    “ова, което ми идва веднага на ум е, необ€снимото противоречие, което открива науката в дуалистичното поведение на познатите енергии. Ќапример, доказано е, че светлината про€в€ва свойства на вълна и на частица - има поведението и на енерги€, и на матери€. ‘акт, който все още н€ма задоволително официално об€снение.
    ƒруго постижение на науката, също е въпрос без отговор: —поред закона на Ќютон, силата на гравитационното привличане между две тела е право пропорционална на масата им и обратно пропорционална на разсто€нието между телата. Ќо когато се проанализират гравитационните взаимодействи€ на космическите тела, се по€в€ва едно огромно противоречие. Ќапример, известно е разсто€нието между —лънчевата система и предполагаеми€ галактичен център, около който се върти —лънцето. ѕриблизително е изчислена масата на —лънчевата система.  огато се съпостав€т масата и разсто€нието излиза, че в центъра на галактиката тр€бва да има девет пъти по-масивна звезда от наблюдаваната в действителност. » тъй като закона на Ќютон е проверен, остава да се допусне, че 90% от матери€та, ко€то държи в стабилна орбита —лънцето е невидима (всичко това важи и за центъра на видимата ¬селена, около който се върт€т всички галактики). “ези изчислени€ и изводи е направил един много виден физик-теоретик, името на когото, за съжаление, не си спомн€м.


—ъздадено:22/02/2006 • 15:34ќбновено :22/02/2006 • 15:34¬ерси€ за печат  

     јко очаквате конкретни правила и методи за духовно усъвършенстване, значи не сте разбрали основни€ смисъл - вие продължавате да търсите абсолютната истина. ѕравила за всички е безсмислица ћогат да съществуват н€какви насоки, но само за отделни хора, когато това е съобразено с т€хната индивидуалност. јко престанете да търсите абсолютната истина, ще дадете шанс на способностите, които имате - много по-свободно ще започнете да разсъждавате (н€ма да абсолютизирате никакви догми и правила), ще се почувствате много по-разкрепостени да търсите и експериментирате. Ќикой не знае по-добре от вас, кой е правилни€ път, това е записано в подсъзнанието ви.


—ъздадено:22/02/2006 • 14:53ќбновено :22/02/2006 • 14:53¬ерси€ за печат  

StartЌазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 9 next pagesЌапредEnd
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.48 секунди