“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ѕо€снени€ за ¬ъзнесението

¬ъзнесението
„енелинг проведен в ѕортланд (щат ќрегон) през 1997 г.


ѕриветствам ви, скъпи мои. јз съм  район от магнетичната служба. ѕриемете тази енерги€, защото сега е настъпил удивителен момент. ¬ сегашната енерги€ има оттенък, който го н€маше преди. “ази енерги€ служи да предаде днешните послани€ за великите дарове на човечеството. Ќо засега само € усетете. Ћюбовта между човека и ƒуха е подобна на роза Ц нежна, ароматна, красива. “€ тр€бва да бъде пазена и подхранвана. “€ не прилича на тези неща, които могат да се остав€т настрани, и които ще останат красиви сами по себе си. «а не€ тр€бва да се полагат грижи. “ази роза е като дете, ако се грижите за не€, ако € храните и обичате, т€ ще разцъфти. ј днес искаме да поговорим с вас именно за това цвете.
¬ тази зала има н€кои, които се отнас€т скептично към това, което се случва. “е предполагат, че Ѕог е престанал да разговар€ с хората, по този, начин преди много години. ј ние сме тук за да кажем, че той никога не е прекъсвал общуването с вас, защото никога не е преставал да обича хората! «ащо му е да прекъсва общуването, ако вие изпълн€вате толкова важна задача Ц нали вие сте най-уважаваните и любими същества във ¬селената?  ой е казал, че е настанало времето, когато не можете да общувате с Ѕог? “ози, който ви го е казал си е изпълнил лошо задължението, защото именно такова общуване подхранва вашето сърце. » не само вашето, защото ƒуха също има сърце пълно с Ћюбов. » т€ е велика, защото, когато казваме, че ви обичаме, това действително означава, че сме ¬ЋёЅ≈Ќ»!
√оворили сме много пъти на подобни събрани€, че думите, които чувате или четете са подобни на думите от гор€щи€ храст преди много години. » аз не бих повтар€л това толкова често, ако това не беше така. —ега мнозина започват да разбират смисъла на образа, защото в него е скрита дълбока метафора. ¬ече сте слушали такива думи и преди и източникът им е също толкова авторитетен. “ова е авторитета на ЋёЅќ¬“ј, авторитета на родни€ ƒќћ. ƒнес сме дошли при вас да умием краката ви и да ви кажем, че ви обичаме безкрайно. Ќаши€ авторитет е авторитета на ƒуха. —викнете с това. «ащото днес се осъществ€ва ченелинг послание от ƒуха.
ќ, днес тук е съсредоточена огромна енерги€. ѕозволете ми да опиша тази енерги€ така, както не съм го правил по-рано. —ега времето е ƒ–ј√ќ÷≈ЌЌќ. ¬ предишните сеанси никога не съм използвал тази дума и партньора ми € превежда правилно. —ега енерги€та в тази зала е изпълнена с нежност. » всичко това е защото мнозина от вас разбират, че пред вас не е с€нката на ќтеца, не е авторитетна фигура, а партньор, който казва: Д»скам да ви хвана всички вас за ръце. Ќастана времето, когато мога да ви покажа нещо, което не сте виждали по-раноФ. ≈нерги€та на днешни€ урок е драгоценна и нежна, в не€ има велика мощ и потенциал! ƒнес за втори път ще засегнем тема, по ко€то сме разговар€ли и преди, но сега ще € обсъдим по-подробно. Ќашата тема може да се определи с една дума Ц дума, ко€то не предава много точно смисъла, но с по добра не разполагаме. » тази дума е ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈. ƒнес ще разговар€ме за ¬ъзнесението в услови€та на енерги€, ко€то беше невъзможна преди месец. Ќо вече разполагаме с не€.
“€ стана възможна именно благодарение на събралите се в тази зала хора, дошли по предварителна договорка. » работата не е само в искреността на присъстващите, а в дълбочината на страстта на тези, които сед€т на тези столове и си казват: Д√отов съм да науча много повечеФ. Ќали мнозина от вас разбират, че не се намират случайно на тази планета именно сега. —ред вас има и такива, които си мисл€т: Дѕрекалено съм стар. «ащо всичко това не се случи преди години?Ф (—тава въпрос за просветеното разбиране на духовната цел.) ≈х, скъпи мои, възрастта ви н€ма никакво значение тук и едновременно има най-непосредствено значение към случващото се. ¬ашата възраст е това ДсегаФ. »деалното време за вас. ’ора преживели много години, натрупали мъдрост. ѕочувствайте го това! ¬сичко е както тр€бва. јко това се беше случило по-рано, не бихте имали никаква полза и вие разбирате, за какво говор€. “ези, които са по-възрастни по човешките мерки, сподел€т мъдростта си с по-младите, които дойдат при т€х за съвет. ј младите притежават повече енерги€, необходима за предвижването им и за да съществуват!
¬ъзнесение. Ќе най-добрата дума, но вие н€мате такава дума, ко€то да предава смисъла на този процес. »ма още и словосъчетанието Дабитюрентски статусФ също добре описващо това €вление, но дори и то не предаващо смисъла напълно. ¬ъзнесение означава повдигане и това е правилно, защото става въпрос за повдигане на вибрациите на всичко съществуващо. Ќа всичко! ¬ хода на беседата ще по€сним по-подробно. Ќо н€кои смислови оттенъци на вашата дума Д¬ъзнесениеФ ги н€ма в това €вление, за което става дума. Ќ€кои от вас чакат с нетърпение личното си ¬ъзнесение и казват: Д»скам да се възнеса към облаците, както н€кои ”чители в миналото. »скам да изостав€ това м€сто и сво€та биологична обвивкаФ.
ј ние ви казваме, при€тели, че не това има в предвид ƒуха. —ега е благо време и предаваната ви сега информаци€ ще ви помогне да забележите новите дарове и да осъзнаете могъществото си. ѕозволете ми да ви об€сн€, какво е ¬ъзнесението Ц това е получаването на абитюрентски статус, постигането на най-висшето човешко състо€ние. “акава възможност е била заложена във вас изначално, а сега получавате разрешение да се възползвате от не€. —ега хората са получили разрешение да постигнат нов статус (и всеки от вас си го е «ј—Ћ”∆»Ћ). “ози статус ви позвол€ва да ќ—“јЌ≈“≈ на планетата и да живеете много дълго, преминавайки при това в нова инкарнаци€, ко€то сте планирали за себе си. ѕри това, не е нужно да преминавате през смъртта! “ова е ¬ъзнесението. –азбирате ли? ѕреминавате в следващото си планирано въплъщение, запазвайки предишната си биологична обвивка. ѕри достатъчно високи вибрации това е възможно без преминаване през смъртта. —ега разбирате ли защо искаме да останете тук много дълго? ѕомислете за това.
ƒа, но тук има определен график и сега искаме да поговорим за това. ¬ъзнесението е брак. “ова е партньорство със златни€ ангел, сто€щ на трона на живота ви. ¬ие наричате този златен ангел своето висше ДјзФ. “ова е брак с всички произтичащи от това следстви€: задължени€, обещани€ и в€рност. Ѕрак Ц ето какво е ¬ъзнесението.
 ои са хората, готови да приемат нови€ статус? ¬ хода на нашите раз€снени€, ще ви стане €сно за какъв график става въпрос. ќбаче, опитайте се да ни разберете правилно и не се разстройвайте, когато казваме, че не всички от вас ще се ¬ъзнесат. ѕовтар€м, този статус не е за всички. Ќо процеса, който води до постигането на този статус, е за всички. –аботата е там, че процеса, който води до началото на вашето ¬ъзнесение и повишаването на собствените вибрации, ако такъв е ваши€т избор, можете да започнете още сега. » колко далеко ще стигнете по този път, също зависи само от вас. Ќе съществуват правила, които изискват да постигнете определени цели, да поддържате това или онова ниво на вибрации или ежедневно да произнас€те н€какви мантри. Ќе! “ова е изключително личен процес!
¬ хода на по-нататъшните ни разсъждени€ ще ви стане €сно, защо н€кои хора ще предпочетат да се спрат на определено ниво на вибрации, служейки на плана точно в този режим, без да се движат по-нататък. Ќ€кои от вас ще поискат да изминат цели€т път до кра€, н€кои ще се спрат по-рано, а н€кои само ще започнат процеса. ¬ъв всеки случай ваши€т избор е достоен за почит, уникален е и индивидуален. ¬ъзможно е, да не ви учуди факта, че именно този континент (—еверна јмерика) изостава по бро€, претендиращи за статуса ¬ъзнесение. Ќа другите континенти има повече хора въвлечени в този процес. “ам повече хора разбират и приемат тази нова възможност. «атова т€хното съзнание се приближава до критическата маса по-бързо. “ози път, е общ за ц€лата «ем€, но на другите континенти промените са по-интензивни отколкото тук. ≈то защо «ем€та се промен€ толкова бързо.
ќ, вие играете в това гол€ма рол€, но и така тр€бва да бъде. ѕо този повод сега се провежда още един ченелинг в друга част на вашата планета, където се предава същото послание, със същите думи. ƒосега не съм ви говорил за това, нали? –азлични групи получават ченелинга едновременно и ƒуха често постъпва по този начин. “ова послание не принадлежи само на н€каква определена група. “о е предназначено за всички хора. ћакар и да може да се каже, къде става други€ ченелинг, предпочитам да не го прав€. “ези хора са свързани с вас, а вие с т€х. “е говор€т на друг език, но принадлежат към славен род.

«ем€та

ѕреди да продължим разговора за ¬ъзнесението да поговорим за «ем€та. Ќ€кой може да попита: Д район, защо да говорим за «ем€та, когато ни разказваш за ¬ъзнесението? Ќека по-добре да поговорим за хората, за това, какво е това ¬ъзнесение, с какви усещани€ е свързано то и какви дарове ни носиФ. Ќе. ќтначало сме длъжни да поговорим за «ем€та. “ова е свързано непосредствено с информаци€та, ко€то давам днес тук и на другото м€сто. ¬ече съм ви казвал: ДЌа където се движи «ем€та, натам се движи и човечествотоФ. ≈то защо се интересуваме от това, което става на планетата. —ега се обръщам към тази елитна група хора, които разбират, че дори прахта на тази планета притежава съзнание!
—къпи мои, именно от «ем€та са всичките съставки на вашата биологична обвивка. «ащото на планетата ви има ограничено число химически елементи и независимо от това, дали участват в движението на жизнената енерги€ (химическите преобразовани€ на сложните въглеродосъдържащи съединени€) или остават част от скала, качествата им остават непроменени. «атова химическите елементи, изграждащи вашето т€ло и клетки, и протичащата през вас жизнена енерги€, са изначално част от «ем€та. ¬ашата «ем€ има съзнание. ѕреди да ви бъде позволено да продължите по-нататък, «ем€та също тр€бва да се промени. Ќейното съзнание тр€бва да си сътрудничи с вашето. ¬ това н€ма нищо ново.
Ќа вашата планета стават четири типа промени Ц магнитни, метеорологични, геологични и духовни. ћагнитната пром€на, за ко€то сме говорили често, представл€ва пром€на на структурата на магнитната решетка, ко€то, между другото е подложена на вли€нието на —лънцето. ћагнитната решетка е комуникационен портал Ц за това сме говорили вече. »менно новата настройка на тази решетка ви дава възможност да получите даровете на Ќовата ≈ра, защото тази решетка въздейства на завесата (духовното образувание, което определ€ двойственото положение на човека на «ем€та), така че т€ започва да се повдига. ѕреди да получите даровете си, завесата тр€бва да се повдигне до определено ниво, а засега т€ не се е повдигнала достатъчно. –азказвайки ви за графика, ви давам да разберете и какво тр€бва да очаквате. Ќаблюдавате преместване на магнитните полюси на «ем€та. √оворих ви за тези промени, когато б€х току що пристигнал на «ем€та Ц през 1989 година, а сега можете и да ги измерите тези промени.
ѕреди н€колко години, на изказване пред също такава група, като вашата, разказвах и за промените в климата. “р€бва да знаете, че те ще продължат. “ова прилича на нещо като ремонт в къщи Ц работа, ко€то често действа на нервите и достав€ неудобства. » т€ върви по определено разписание Ц всичко това става не защото аз съм казал, а защото матери€та реагира на вашето съзнание! “ова става непрекъснато и ние ви казваме, скъпи мои, че информаци€та за промените е непредсказуема. ¬ие ще се научите да работите с т€х, ще тр€бва да привиквате с нови корита на реките, да премествате и преоборудвате своите диги. «имите както и преди ще бъдат необичайно студени и сурови и ви очакват нови потопи, каквито не е имало до 1989 година.
¬сичко това е част от преустройството на планетата. ѕланетата тр€бва да се промени, за да позволи да се промен€т живеещите на не€ хора. ѕромените на «ем€та са част от процеса на ¬ъзнесението. Ќ€ма за какво да се страхувате, но сред вас има и такива, които не разбират ¬ъзнесението, които не са усвоили високите вибрации! ¬ъзможно е, те да се страхуват.
–азрешете да ви разкажа за геологическите свойства на планетата. —ега се провеждат измервани€ Ц научни измервани€ Ц на това, което наричате резонанс. »змерват се посто€нните вълнови съответстви€ между повърхността на «ем€та и горните слоеве на йоносферата. ¬ продължение на много епохи е наблюдаван резонанс на честота 7 ваши вибрационни единици (херца). —ега вече е 10 и клони към 11 херца. «наете ли за това? Ќе само времето, но и геологическите структури на планетата, се промен€т заради вас. » това, което ще кажем сега, не тр€бва да предизвиква ужас в хората, живеещи тук, защото всичко това се прави с любов и се отнас€ до планетата като ц€ло. ¬ близко време ви предстои да виждате недрата на «ем€та, излизащи на повърхността. Ќ€кои от тези събити€ ще се случат на неочаквани места Ц не там, където предполагате, скъпи мои, не там.
ћакар тук, (в района на ѕортланд) да е напълно веро€тна вулканична активност, но ваше задължение е, ако такъв е избора ви, да поддържате енерги€та именно тук, на м€стото на потенциалното бедствие Ц тр€бва да изчистите енерги€та на това м€сто и да не позволите на бедствието да се случи. —лушайте, скъпи мои, през миналата година бе променена орбитата на един астероид и той премина покрай «ем€та. “ози астероид донесе със себе си немислимо количество енерги€ за ¬ј— и прелитайки наблизо, той € отдаде на планетата. ¬иждате ли, този астероид не се сблъска с планетата благодарение на работниците на светлината, на техните медитации и на намерени€та им. »менно войните на светлината на вашата планета промениха орбитата на небесното т€ло! ”дивително ли е, че можете да контролирате изхвърл€нето на магма на повърхността на «ем€та в сво€ район? “ова не е много трудно. ћедитирайте. ¬аш дълг е да осигурите безопасността на района си, защото той е прекрасен и безценен, а да го защитите можете само вие. ѕовтар€м, човешкото съзнание вли€е на физическите процеси!  акто казахме по-рано, съзнанието и матери€та са свързани взаимно. Ќо ви престои да станете свидетели на вулканична дейност, там, където никой не е очаквал. —ледете за съобщени€та Ц това ще стане скоро.
“ези, които изучават духовни€ аспект на случващото се на планетата, не могат да не са забел€зали: ние предаваме даровете на планетата и на вас в най-разнообразни форми. ≈два не сблъскали€ се през миналата година астероид, кометите, които ви посещават през последните две години, активизирането на гама-излъчването. “ези и много други физически €влени€, които все още са загадка за вас, са тримерни физически про€ви на даровете от ƒуха. » тези дарове са предназначени за вас. —пециално предаваме на «ем€та тази енерги€, за да можете да направите ¬ъзнесението. ѕовтар€м: физическото е свързано с духовното.
ƒайте да поговорим сега за даденото на науката. Ѕъдете внимателни сега, при€тели, защото в следващите минути ще ви съобщ€ нова за вас информаци€. ќтнесете се към не€ спокойно, защото мнозина са склонни да виждат в това сензаци€, а това е неуместно. јко има нещо сензационно тук, това е, че сега изливаме в сърцата ви необичайно силен зар€д любов.
Ќачалото на графика е през 1987 година, когато на вашата планета беше дадена възможност да разбере и най-после да използва технологи€та на скаларните вълни. ѕриблизително по същото време започнахте експерименти с тази технологи€ (предлага ме ви сами да проверите информаци€та, ко€то ще ви съобщим сега). Ќасочихте се към н€кои стари изобретени€ и открити€ (в частност, към разработките на Дтримерната наукаФ на този, който наричате “есла) и започнахте експерименти през тази година. Ќо не на този континент. Ќе. ѕредлагам ви да се върнем в 1987 година, на континента, който наричате јвстрали€. ¬ средата на този континент, на м€стото, което наричате ѕайн-√еп, вашето правителство (на —јў) построи две кули. —лед това б€ха проведени сери€ експерименти за предаване на енерги€ през «ем€та с използване на скаларните вълни. Ќо скъпи мои, при това б€ха допуснати известни грешки. «ащото не разбирате сложните фазови взаимоотношени€ и резонансните €влени€, свързани със скаларните вълни. “ези €влени€ имат колосален мащаб и много бързо придобиват експоненциален характер. –езонанса в тези случаи създава огромни вълнови смущени€ Ц нещо подобно се получава когато колона войници марширува по мост. ƒоколкото н€махте пон€тие за това, експеримента предизвика преместване на земната кора на противоположната страна на земното кълбо. —ред вас има хора, които ще направ€т съответните разследвани€ и ще разберат с изумление, че това е точно така. ’ора предизвикаха земетресение Ц първото ръкотворно земетресение в истори€та!
—ега отново работите с тази технологи€, но вече не насочвате енерги€та към «ем€та. —ега сте решили да € насочите към небето! „етирима в тази зала ще разберат за какво говор€, защото следващото изречение съдържа кодирано послание за т€х: ДЌаши€т съвет е: нека ваша ÷≈Ћ да стане самата технологи€ Ц разобличете €Ф. “ова е нашето кодово послание за вас. √овори ли сме за това и преди. јх, скъпи мои, планетата е предадена на науката, за да € използвате за излекуване и благодарение на не€ започвате да разбирате и да изследвате ƒ”’ќ¬Ќ»“≈ аспекти на сво€та биологи€. “ова е ваше право, защото такъв е дарът, даден ви с любов и така е повсеместно. “ехнологи€та, представител, на ко€то присъства в тази зала (доктор “од ќвокайтис) е една от многото. » между всички нови технологии има нещо общо. Ќе се съмн€вайте. —ред вас, в тази зала, присъстват тези, които промен€т планетата. “ук има воини на науката! “ук има воини на намерени€та! “ук има воини на медитаци€та, които ще промен€т тази планета, ако е такъв избора им. »збор! Ќамерение! –азбирате ли, че тук има н€каква закономерност?
» така, «ем€та се е променила много. » това е необходимо за да се подготви възможност на човечеството за ¬ъзнесение. » предадените ви научни данни са предназначени за това, за да продължите и да обогатите живота си. “ова е единствената причина, поради ко€то са ви предадени. Ќо както винаги се случва с научните постижени€, част от знани€та се използват за други цели Ц много по-малко почетни от духовното осъзнаване. — ц€лата си любов ви казваме, че тези дарове са ви дадени за продължаване на човешки живот Ц за мир. » те ще се сле€т с даровете, предназначени лично за всеки от вас, ако направите избора си в полза на това, да използвате тези дарове за постигане на абитюрентски статус Ц за ¬ъзнесение.
ј сега нека да поговорим за графика. √рафика за ¬ъзнесението представл€ва 24 годишен прозорец. “ози прозорец се простира в линейното време от кра€ на 1987 до началото на 2012 година. “ези от вас, които започват да осъзнават, какво се случва в този прозорец, разбират, че всичко е започнало със събитието, което в н€кои книги се нарича Д11:11Ф (“ака наречената Дактиваци€ 11:11Ф е била една от най-мащабните езотерически акции на движението Ќова ≈ра. ¬ижте за подробности в книгата на  район Дјлхими€та на човешки€ духФ). ѕомните ли какво е 11:11? ѕозволете ми да ви напомн€: това е духовен прозорец Ц врата, даваща достъп до пром€ната на вашата ƒЌ . ¬ този момент хората получиха разрешение да постигнат потенциала на ¬ъзнесението. “ова разрешение стана възможно в резултат на измервани€та, които фиксираха резултата от това, което наричате ’армонична  онвергенци€. » всичко това започна през 1987 година. —лед това пред хората се отвори прозореца 12:12, когато се състо€ Дпредаването на факелаФ на човека от множество нечовешки същности, които подържаха равновесието на планетата. ќт сега ц€лата отговорност е предадена на вас и хората на планетата най-после се разпореждат сами със сво€та съдба.
—ега вече притежавате много повече енерги€, от когато и да е било. ћожете да взаимодействате с висши€ си јз без странична помощ. ¬ъзнесението е разрешение за придобиване на абитюрентски статус, разрешение за движение напред! —лед това към планетата били насочени комети и астероид, а също и други източници за попълване с енерги€ Ц за да може при необходимост да използвате тази духовна енерги€ от запасите на «ем€та.
ќтначало «ем€та била вашата каручка, твърдта, върху ко€то стоите, ваши€т партньор, от чиито частици се състои човешкото т€ло.  ато начало тр€бва да се поработи със съзнанието на «ем€та. —ега е ваш ред. «а сед€щите тук това означава, че за вас още има време за да продължите работата по постигането на абитюрентски статус. ƒухът е дошъл тук не за това, да об€ви, че всичко това тр€бва да се извърши за една нощ. —ъвсем не! ј и това е невъзможно. ¬се още не сте получили енерги€та необходима за ¬ъзнесението. “€ приижда постепенно. Ѕило е дадено разрешение и енерги€та започнала да приижда Ц мнозина от вас започнаха вече да € приемат. » според потребностите ви ще пристига още, а разрешение за продължаването на този процес вече е дадено.
¬ие получихте вече много инструкции относно етапите необходими за изпълнението на това, което предстои. “ези инструкции са много, те са дадени с прекрасни намерени€ и са правилни. ќбаче формулировките пон€кога са неточни и доколкото това е нов за хората опит, свързан с други измерени€, много в тези инструкции остават не€сни. „есто едни и същи €влени€ и процеси нос€т различни названи€. —коро предстои посредством ченелинг да получите послани€, които ще имат повече смисъл в контекста на ежедневната реалност. «атова, отново ви молим, да не бързате. –азберете, имате още четиринадесет години (този ченелинг е проведен през 1997 година) и за това време ще бъде предадена допълнителна енерги€, необходима за осъществ€ването на тези задачи.

„овечеството

ј сега да поговорим за човечеството. –азбирате ли, какво представл€ват даровете и инструментите, дадени ви за да постигнете абитюрентски статус?  огато дойдох за първи път и разказах за неутрални€ имплант и за освобождението от кармата, по€сних, че това е дар. јз само ви съобщих за духовната възможност, до ко€то имате достъп през Ќовата ≈поха. јз не съм ви € ƒќЌ≈—ЏЋ. ¬»≈ самите, в процеса на сво€та работа на планетата, сте създали възможността за това. —лед това е последвала ’армоничната —ъвместимост и 11:11, и 12:12. “ози дар ви позвол€ва да се очистите от сво€та карма и е необходима част от процеса на ¬ъзнесението. “ова е почетен дар и той ви е даден по право. ¬ие сте си го заслужили!
ѕредусещането за бедстви€ и страх Ц ах, скъпи мои, даровете на любовта и бъдещите промени действително могат да предизвикат опасени€ във вас. «ащото вие усещате промените като вътрешно вълнение. Ќ€кои са усетили това вълнение и си мисл€т: Д¬сичко е наред, това все още нищо не означаваФ. ƒруги казват: Дќтново това усещане. ¬ече съм усещал нещо подобно!Ф «наете ли откъде идва това? ќ, ние вече сме ви говорили за това. ћного от вас на едно дивно м€сто са били брат€ и сестри, и това м€сто е јтлантида. ≈то къде сте усетили нещо подобно преди. ћо€ партньор постав€ ръката си на част от т€лото, за ко€то ще поговорим преди кра€ на срещата (Ћи постав€ ръката си на гърдите), и това не е сърцето.
ƒаровете и инструментите, необходими за постигането на абитюрентски статус и ¬ъзнесение, ще постъпват посто€нно през този 24-годишен прозорец. ¬сичко това сте го заслужили и вече сте получили много от даровете. ѕърви€ от т€х е разрешението. ƒарът за изчистване от кармата, дарът за самоизлекуване и най-могъщи€ дар, даващ огромна енергийна помощ, е дарът за Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ. Ќ€ма по-велик дар от този Ц хората получиха възможност да про€в€т Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ и да получат чрез него колосален зар€д от енерги€, за себе си и за околните. «амислете се над това почти вълшебно Ќјћ≈–≈Ќ»≈!
 акви емоции изпитвате (тези, които са решили да преминат на следващо ниво - да повишат своите вибрации)? Ќ€кои казват: Д—къпи Ѕоже (ƒух), не знам на къде води път€, но аз прав€ избора си за тази първа крачка към абитюрентски€ статус и ¬ъзнесениетоФ.  акво чувствате при това? –азрешете ми да кажа: “Џ√ј! ¬ъзможно е да сте удивени. “ова не е същото, за което мислите, не е. “ова не е тъга и печал заради проблемите в живота и недостатъците на обкръжаващи€ св€т. Ќе, просто чувствате, че се раздел€те с минали€ си живот, със старото си јз. ¬ие ставате друг човек. ¬ече сме казвали, че през Ќовата ≈ра хората не са такива, каквито са били. “ова е тъгата от разд€лата.
—ред вас има и такива, които са виждали собствената си смърт в сънища и видени€, но ми позволете да кажа, че по-гол€мата част от тези видени€ вече не е реална. “ова не означава, че ви предстои скоро да умрете, при€тели. “ова е метафора. “ова означава, че старото ви јз, с което сте дошли на «ем€та, ви е напуснало. » т€лото ви се изпълва с ново јз, за което сте молили и то притежава по-високи вибрации. «наете ли какво чувстваме ние (същностите, които се намират от същата страна на завесата, където е  район), когато виждаме всичко това? Ќие изпитваме неверо€тна надежда, огромна надежда, дивна надежда Ц надеждата, че след 12 Ц 14 години ще имаме щастието да видим потресаващи промени на тази планета.  огато бъде достигната критическата маса, навс€къде ще започнат да стават удивителни неща. ћного от вас усещат тъгата от разд€лата и ние искаме да об€сним защо. ¬ това н€ма нищо странно. ¬ие отивате там, където досега са били малцина и ¬»≈ сте пионерите в процеса на ¬ъзнесението.
ј със семействата?  акво ще се случи със семействата? ѕозволете ми да ви кажа, че отговора на този въпрос се състои от две части. ѕървата ще ви озадачи, доколкото става въпрос за Дкармично семействоФ. ¬ие знаете ли за кармичните групи? ¬сички вие се познавате един с друг! ѕредполагам, че това вече ви е известно, така ли е? Ѕрат€, сестри, майки, бащи, чичовци и лели Ц всички вече сте били тук, пътешествайки с групата си от инкарнаци€ в инкарнаци€, при вас са били различни възрастови съотношени€, виждали сте раждането и смъртта един на друг, пътешествайки в групата. ¬ие имате кармична връзка с човека, сед€щ на стола до вас в тази зала, макар, възможно е, дори да не знаете името му. јз ви гарантирам това. «а първи път откакто съществува човечеството, ви е позволено да излезете извън рамките на тези кармични групи, да тръгнете по свой път и да провъзгласите независимостта на сво€ остров (личност). »мате € тази възможност! –азказвайки за семейството, ние имаме в предвид кармичното семейство. Ќе се учудвайте, че изпитвате тъга, защото се прощавате с гол€ма група същности, с които сте пътешествали заедно в продължение на много епохи, а сега се раздел€те с т€х, защото избора ви е да станете нещо друго.
ќчистили се и освободени от кармата, вие получавате абитюрентски статус и ги напускате. » те също могат да направ€т същото или да не го направ€т Ц както искат. Ќищо повече не ви свързва. Ќишката се е скъсала и вие го усещате.
ј какво може да се каже за „ќ¬≈Ў »“≈ семейства? ѕри€тели, много е важно да разберете едно нещо: ние сме казвали много пъти, че приемайки дара за очистване от кармата, ще станете по-добри. » сме ви казвали, че обкръжаващите ви ще го забележат, защото покрай вас ще има повече мир и по-малко безпокойство и вие ще осъзнаете по-дълбоко сво€та отговорност пред другите и ще про€вите истинската ви същност. —ъпрузите ви ще се радват. ƒецата ви ще се радват. –однини и при€тели ще се радват, защото имате потенциала и разрешението да станете по-умиротворен човек. ј сега да се обърнем към друг аспект на тази нова, по-мощна енерги€ и да поговорим за това, от което Ќяћј нужда при пром€ната на вибрациите и постигането на абитюрентски статус и ¬ъзнесението.
ѕрощавайки се със стари€т јз и освобождавайки се от кармата, възможно е да постигнете вибрации, които ги н€ма съпруга или съпругата. Ќо има причини, които ще ви накарат да запазите отношени€та си. «ащото е възможно да е по-добре да живеете, както преди. “ова е в интереса ви. “ова е в интереса на децата ви, а значи и на ц€лата планета. » може би ще предпочетете по-късно да продължите по-нататък. –ешавате само ¬»≈ и Ќ» ќ… не може да ви съди! Ќ€ма да ви стъпчат в калта (казано образно)! ¬секи човек, взел решението да вибрира на по-високо ниво, дори намиращи€ се на първи€ стадий от абитюрентски€ статус, е също толкова почитан и любим, както всички останали. » ако човек реши да премине само част от път€, а след това да се спре, значи това е уместно за него. «а да се разбере едно или друго решение е необходима проницателност и интуици€ Ц тогава човек разбира, какво тр€бва да направи. “ова не е състезание. “ук става въпрос само за духовна целесъобразност и за личен договор.
Ќо ето какво странно се получава: ако искате да вървите по този път, да постигнете по-високи вибрации и да останете информирани за ставащото на планетата, знайте, че има група хора, които ще ви разберат и ще тръгнат заедно с вас. ћнозина от присъстващите н€ма да се учуд€т ни най-малко, че говор€ за децата на тази планета. ƒецата ще разберат, какво правите и ще искат да вземат пример от вас. Ќа клетъчно ниво в т€х възниква благодарност за това, което правите и много от т€х ще прав€т същото. «ащото за децата е по-лесно да разберат, какво се случва през този 24-годишен прозорец, нали те са дошли с ново осъзнаване и усещане за целта.
—емейство! ќбщо кармично, общо биологично и с общи задачи Ц нима сте очаквали нещо друго?(¬иж книгата Дƒецата индигоФ)
 акво усеща човек приел абитюрентски статус? ѕозволете ми да ви разкажа. Ќие вече сме говорили, че тези, които имат по-високи вибрации, сп€т по други начин, не като другите. ¬ие си спомн€те, нали? (—тава въпрос, че тези хора се събуждат често по два пъти на нощ с усещането, че не са сами.) » сме говорили още, че сред вас има хора, които с пром€ната на нивото на вибрациите се оказват по-близо до н€кои астрални €влени€ и същности, отколкото са били преди. » затова започвате да виждате около себе си н€кои от тези същности Ц събуждате се посред нощ с усещането, че ста€та ви е пълна със същности. ’а-ха! “очно така: ѕ–ј¬» —“≈! ¬ече сме ви разказвали за вашата поддържаща група и за нейни€ числен състав. Ќе е учудващо, че сте изумени. «ащото всеки човек има легион помощници. » те ви познават. »збирайки път€ на възхода, се оказвате близо до т€хното измерение.
«а какво си мислите вие, приелите статуса за ¬ъзнесение? ѕозволете ми да разкажа. Ќе е лесно да бъдете разсърдени. ѕри вас се е по€вила търпимост, за ко€то дори не сте мечтали преди. ƒа, това е истина. »зпълва ви енерги€та на любовта и гледате по друг начин на другите хора. ј ето и най-главното: вие осъзнавате сво€та цел! “ова разбиране идва отвътре. —ед€щи€ на трона златен ангел, когото наричате ¬исш јз, ви дава отговори на вс€какви въпроси. ƒа? » така, разбирането, какво тр€бва да се прави по-нататък и силата за решаването на предсто€щите задачи излизат от вас. Ќе от гуру и не от канал. Ќе от медиума и не от тази сцена (става въпрос за катедрата зад ко€то стои Ћи) “ова (ченелинга) е само информаци€, скъпи мои. ƒуховното действие произлиза от вас. Ќие ви предаваме с любов тази информаци€, а вие € приемате и се ръководите от не€. Ќие ви предаваме тук само Ѕожи€та Ћюбов Ц а промените на планетата стават с ваши усили€. –аботата € вършите ¬»≈.
ј сега дайте да си поприказваме за вашата биологи€. ¬ече сме говорили за това преди. ¬ъв вашите тела, на клетъчно ниво се случват много неща (става въпрос за тези, които са стъпили на път€ на ¬ъзнесението). ўе настъпи ден€, когато в телата на ¬ъзнесените ще откри€т феномени достойни за изследване и учените-медици ще са изумени, че толкова много хора притежават тези ДстранниФ свойства!  акво е предизвикало внезапната активаци€ на органа наречен тимусна жлеза при всичките тези хора? Ц ще попитат медиците.  акво става? ј работата е в Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ! Ќамерението да живе€т дълго. ¬ намерението да поправ€т своето здраве Ц в Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ да останат. Ќали вашите тела са разчетени за повече от 900 години живот! ј метода, който позвол€ва да се включи отвътре този механизъм е основан на активизирането на тимусната жлеза. “ой е основан на пром€ната в сво€та ƒЌ  с помощта на Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ, на органичните екстракти, на различни методи (в това число и използването на магнетизъм) и помощници. —ъмн€вате ли се, че това е възможно? “ова е възможно дори сега! Ќе тр€бва да чакате 14 години. ¬сичко това е достъпно дори днес! “ук н€ма дори един човек, който да не може да излезе от тази зала излекуван и готов да продължи по-нататък. јко ви е нужна помощ, тук има помощници, има и необходимите екстракти. ћо€т партньор е довел тук помощници, каквито веро€тно не сте виждали по-рано, но те са подход€щи за тази зала (става въпрос за работниците на  район, участващи в конференци€та). ¬ тази зала има хора, които ще се запозна€т с други хора тук и благодарение на това ще живе€т по-дълго! «атова и сте дошли тук. «атова седите на тези столове.
Ќакра€ ще ви кажем, че става нещо с вътрешни€ часовник на вашето т€ло (с часовниците на тези, които са изразили намерението си). “е се забав€т, но е възможно, да ви се струва, че не е така. ј ето в какво е работата: ако ви се струва, че «ем€та се движи по-бързо, значи сте се забавили ¬»≈. ¬ътрешните часовници работ€т по-бавно, пулса се забав€ и т€лото служи по-дълго. “ова се случва.
јх, при€тели, разказахме ви за графика. –азказах ме ви за вашето биологическо т€ло и за емоциите. ќб€снихме ви, какво тр€бва да очаквате. ƒадохме информаци€ за това, че не всичко още е завършило, но вас ви почитат вече за това, че започнахте това пътешествие, без дори да имате н€каква престава за него.  азахме, че н€кои от вас могат да изминат само част от път€, и решението им да спрат ще бъде напълно уместно и никой н€ма да ги съди за това.  азвали сме още, че н€кои от вас ще изминат цели€ път докрай.  акво ще се случи през 2012? ѕоредното замерване. » ако това замерване, скъпи мои, открие тук определени вибрации, ще видите около себе си съвършено друга планета Ц и ще започне масово призем€ване. “очно така. “е не могат да дойдат, докато не се окажете в т€хната временна система на координати. ≈то защо, н€кои от вашите древни пророци са казвали, че завършването на времето в този вид, в който го познавате, ще стане в 2012 година. ќбаче, времето ще завърши само във вида, в който го познавате сега, а вие ще преминете във друга времева система. јко замерването даде определени резултати, «ем€та ще получи нов часовник. «ащото времето е относително Ц възможно е дори да не забележите пром€ната, но астрономите ще ви разкажат за всичко. “е ще забележат свидетелства, че в космоса наоколо всичко се промен€.  осмическите обекти, които изглежда, че са се въртели бавно, ще се забързат. ¬ действителност, забав€те се вие и затова започвате да виждате по-€сно аномалиите в обкръжаващи€ ви св€т.
Ћюбовта. Ќ€ма по гол€ма сила във ¬селената. «амисл€ли ли сте, от къде са дошли наставниците ви? —таршите наставници идват от там, от където ви изпращаме енерги€та. ќт ¬еликото ÷ентрално —лънце. ќт източника, който се намира толкова далеко, че не можете да си представите. ќт там съм и аз, и вие. “ова е енерги€та на родни€ ƒом. ј за сега аз съм дошъл за да ви обичам, да сед€ в краката ви на такива срещи и да ви разказвам за това, какво удивително време е сега; да ви разкажа, че искам да уми€ стъпалата ви със сълзи на радост за хората, сед€щи в тази зала (и чет€щи тези редове). “ова повече никога н€ма да се повтори, защото никога н€ма да се съберат на едно м€сто енергиите на всичките тези хора. ј това означава, че това м€сто е св€то; означава, че това м€сто е уникално и аз искам да остана още малко тук и да помисл€ за това.
¬ас ви обедин€ват договорите на сед€щите един до друг хора, за които дори не подозирате. ¬ съседство с вас сто€т любими Ц в миналото сте страдали и умирали заради т€х, а сега дори не си спомн€те това. Ќе знаете имената им, сега те изглеждат по съвсем друг начин, не както преди, защото това, което е било в предишни инкарнации, сега е скрито от вас. Ќо всички вие сте едно семейство. ѕов€рвайте! ѕовтар€м отново, че цар€щата тук енерги€ е нежна и драгоценна, защото днешната енерги€ се различава от енерги€та, ко€то е била на други срещи Ц т€ е силна и подход€ща за това свещено послание. »ска ми се, излизайки днес от тук, да запазите в паметта си думите, които ние повтар€ме много често, защото са истина: обичаме ви безкрайно и помним имената ви. «наем през какво сте преминали и затова:
ћного ви обичат.
» това действително е така.
 район.

 район, Ћи  ерол
 нига шеста. Дѕартньорство с ЅогФ
http://www.year-2012.narod.ru/—ъздадено: 19/05/2007 • 12:09
ќбновено : 19/05/2007 • 12:10
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 6188 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є3 

Stanka 12/04/2009 • 10:38

k „естит празник ÷¬≈“Ќ»÷ј на всички! ѕосланието е ”ƒ»¬»“≈ЋЌќ! ∆ивеем в трудно ,но прекрасно време.«а€в€ване на Ќјћ≈–≈Ќ»≈“ќ-достатъчно ли е то? ћисл€ си,че тр€бва да направим ¬ќЋ≈¬ќ ”—»Ћ»≈ да действаме и постъпваме не по присъщи€т ни начин!l

 оментар є2 

Silviq 18/10/2008 • 14:42

Zdraveite na  vsi4ki koito sa imali vazmjnosta da posetqt tozi sait i nai-ve4e tazi statiq sas tezi neveroqtni dumi na Kraion!Iksma da spodelq 4e moje bi az teparva 6te tragna po tozi pyt,moje i da se otkaja,no moje i da prodalja do kraq,otkrivam dosta interesni ne6ta,koito v nqkoi slu4ai opisvat men!stra6no mnogo jelaq da se zanimavam s filosofiq i psihologiq za6toto imam 4ustvoto 4e moga da bada polezna!Blagodarq 4e ima takiva hora koito pomagat na men i na ostanalite da osaznaet kakvo vsa6tnost e zemqta,nebeto i vselenata!

 

                   &n bsp;                        &n bsp;   S uvajenie:Silviq Genova


 оментар є1 

diakona 28/01/2008 • 22:25

Neznaia za koi pwt cheta informaciiata ot tozi CHNELING,no vinagi ispadam v swstoianie na blagogovenie i niakakva tiha radost che i az swm ot tezi shtastlivci,koito sa doshli tochno v tozi period na vremenata,kogato zavwrshva staria cikal i zapochva novia-na fiziko-eternoto razvitie v novoto chetvwrto IZMERENIE.Naistina se radvam i blagodaria na "SWDBATA"si.Blagodaria i na tebebrate moi za vwzmozhnostta oshte vednwzh da vkusia ot tazi prekrasna DUHOVNA HRANA.BOG da te blagoslovi.Zhelaia ti SVETLINA PO PWTIA. Diakona.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.66 секунди