“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ќовата педагогика - Ѕогин€та ћайка за съвременните деца

Ѕогин€та ћайка за съвременните деца  (≤V стати€)

 

Ѕогин€та майка разказва за неблагопри€тното вли€ние на компютърните технологии върху съзнанието на децата и какво може да се направи, за да се избегнат нежеланите последстви€.

 

ѕриветствам ви, аз съм Ѕогин€та ћайка.

ƒнес искам да си поговор€ с вас за децата и за трудните услови€, в които им се налага да живе€т днес, а също искам да ви разкажа и за възможните решени€ при създалата се ситуаци€.

—лучи се така, че съвременното поколение деца, буквално попадна в капана на компютърните технологии и в мрежата на интернета. «а повечето от т€х н€ма нищо по-сладко от това да прекарат вечерта около компютъра с любимата игра или да общуват в социалните мрежи, за т€х вече реални€т св€т е ненужен, както и общуването с връстниците. ќсобено €вно се про€в€ва това при най-малките, те виждат в ръцете на родителите си смартфони или айпади с €рки картинки, които стават една от първите им играчки. „рез тези средства за масова комуникаци€ децата започват да опознават реалността, точно както и предишните играеха на кубчета или рисуваха в албумите. ¬ъзможно е да се измисл€т много развиващи компютърни игри за деца от вс€ка възраст и много разработчици мисл€т сега върху това. Ќо следствието от това ще е, че хората от новото време ще свикнат да възприемат околни€ св€т само през призмата на виртуалната мрежа. » сега хората гледат на света през уебкамерата, благодарение на ко€то можеш да виждаш случващото се дори на другата страна на земното кълбо, да чуваш звуците на природата и смехът на при€телите си на момента, а децата развиват моториката на ръцете си основно, за да натискат клавишите на клавиатурата или да прелистват картинки на диспле€.

 омпютърните технологии станаха дотолкова всеобхващащи, че за в бъдеще умението да ги ползват може да стане абсолютно необходимо за живота на всеки човек, следователно навиците за обслужването на тези устройства безусловно са нужни на децата. Ќо светът на виртуалната реалност се оказа дотолкова вли€телен върху живота на съвременни€ човек, че от това просто ти става страшно. » най-вече аз се вълнувам за тези деца, които се раждат и израстват в насто€щи€ момент, защото за т€х н€ма други алтернативи за развитие.

ѕреди н€колко десетилети€ хората не б€ха свързани с компютърните технологии и забел€зваха светът около себе си Ц откриваха удоволствието от това да общуват на живо. –азбира се, имаше телефони и телевизори, но това, че н€маше интернет-мрежа позвол€ваше балансът между реални€т живот и информационните технологии да се запази. ѕовечето хора, които днес се €в€ват старшото поколение, са чувствали красотата на природата и дори са усещали нуждата да се потап€т в нейните вибрации. ’ората имаха разбирането, че нищо не може да замени живото общуване Ц да чуеш реални€ глас на свой близък, да видиш искриците възторг в очите му, заради това, че сте заедно. Ќо днес, когато виртуалната реалност се развива толкова бързо, границата между реални€ и цифрови€ св€т, между живи€ и изкуствени€, се изтрива.

ƒори възрастните днес приемат като достойнство на компютърните технологии лесни€ начин на общуване с близки и познати и не виждат защо тр€бва да пътуват от едини€ край на града, за да общуват с роднините си, когато  почти реално  ги виждаш на уебкамерата и ги чуваш в слушалките. ¬ече можеш да пътешестваш виртуално, предават ти красотата на другите страни с най-добрите от подбраните снимки на професионални фотографи, а такива изгледи е възможно да се окажа много по-€рки и красиви от това, което човек може да види на м€сто. ”чудва и това, доколко удобни станаха социалните мрежи, когато наглеждайки лентата с новините, си  информиран какво прав€т всички твои при€тели и н€ма нужда да хабиш време, за да общуваш с т€х на чашка чай. јко преди позитивните емоции се отнас€ха до нещо съществуващо в реални€ живот, то днес възторгът и доброто настро€ние все повече посещава хората при общуването във Дсветовната мрежаФ. ј щом още днес възрастните виждат осезаемата изгода от общуването с компютърните технологии  и все повече го ползват в живота си, то ще успе€т ли да обезопас€т децата си от т€хното нежелано въздействие?

«а повечето хора развитието на електронните средства и връзки е истински прогрес. «атова и не се съмн€ват в доброто бъдеще, поради което и считат, че колкото по-рано приобщ€т децата си към новите технологии, толкова по-успешни и развити ще станат те впоследствие. ¬ известен смисъл това наистина е така, защото навиците за общуване с интернет безусловно ще са им нужни в бъдеще. Ќо фактът, че за съвременните деца фактически н€ма нищо освен интернет, ни кара да се замислим какви ще станат хората след време. ¬иртуалната среда не е истинската, естествена среда на обитание на човека и всеки потопил се в не€ забрав€ за реалните неща около себе си. јко за него е навик да постига точно това, което свети от екрана на монитора, а останалото му е чуждо и непон€тно, то лесно можеш да объркаш и потопиш в илюзиите човека, като скриваш от него истината. ј случи ли се това, то за него правдив източник ще е само този, който показва картинки на компютъра. » точно на това ще в€рват хората от бъдещето, докато случващото се наоколо само ще ги дразни и предизвиква дискомфорт и те още повече н€ма да искат да общуват с реални€ св€т. ќще днес много хора усещат, че им е много по-лесно да тикнат носа в компютъра и да напазаруват в интернет, отколкото да прекрачат прага на къщата си, за да пазаруват. јко виртуални€т св€т става все по-удобен от обикал€щи€т ни, ще му имаме все повече доверие и в бъдеще е възможно да стане основата на съществуването. Ќ обикновено хората не се замисл€т кой е източника от виртуалната реалност, който компютърът им рисува и на кого се довер€ват изц€ло да ги води и властва над т€х.

¬ече в много статии се писа за това, че виртуалната реалност е пр€ко отражение на системата на управление, организираща всички процеси в социума. ќт една страна тази система е била създадена н€кога, за да бъде в подкрепа на хората и да опрости живота им като го направи по-комфортен. ƒнес виртуалната среда и мрежата на нета, които към момента са най-глобалното про€вление на социалната среда, в ко€то живе€т хората, също облегчава живота им, поради което и е толкова удобен. јко използването на виртуалната среда не бе толкова ефективно, то едва ли щеше да се усвои толкова бързо. Ќо въпросът е  към какво води това опрост€ване и удобство, което създава системата и до какво ще се стигне в бъдеще.

 ато ц€ло системата създава изкуствени услови€ за живота на хората, улесн€ва поведението на всеки човек, прави го по-универсален и разбираем. Ќапример в социалните мрежи можеш да изразиш вс€ко настроение със емотикончета и н€ма нужда да се вглеждат в собствените си чувства и да търсиш нови начини за израз€ването им. ѕотопен във виртуалната среда, човекът н€ма нужда да мисли как да организира жизненото си пространство за работа или хобито си, защото вече има създаден удобен интерфейс за това. –азбира се, зад създаването на тези интерфейси са работили талантливи дизайнери и програмисти и наистина подобни електронни решени€ могат да помогнат на децата. Ќо попул€рните компютърни програми, които ползва болшинството, не могат да оцел€т индивидуалните потребности или желани€ на всеки човек и да се сънастрои към т€х.  “очно обратното,  именно на хората се налага да се настройват спр€мо предлаганото, след като са се уверили, че за т€х е най-доброто.

—истемата е заинтересована да опрости максимално процесите си и затова на всички дава едни и същи възможности. ƒнес повечето хора едва запознали се с компютрите, усещат ограничени€та, които се стреми да им наложи системата. “е чувстват, че виртуални€т св€т всъщност е много по-примитивен в сравнение с реални€ и компютърните технологии като ц€ло не са създадени за хората, а заради възможността те да се  управл€ват невидимо. Ќо това неудоволствие е само първоначално и в бъдеще човечеството дотолкова ще свикне с общуването чрез електронните технологии, че може изц€ло да забрави за съществуването на други алтернативи.

“ова може да стане вследствие възпитанието на подрастващото поколение чрез компютрите и интернет, които с€каш нарочно обграждат възпри€ти€та от истинската реалност. Ќапример,  само преди н€колко десетилети€ децата имаха възможността да игра€т на улицата или на двора сами и за т€х това е било интересно. ƒнес възрастните се страхуват да пуснат децата си да игра€т свободно на улицата и то заради средствата за масова информаци€, където бълва от новини за похищени€ и нещастни случаи с деца.

–азбира се тези неща имат м€сто, но се преувеличават от системата, за да ограничат новото поколение от общуване с реални€ св€т,  към което днес са насочени много натрапвани на родителите стереотипи. ¬ъзрастните обграждат децата от неопознати€ за т€х св€т с прозорец, като се стара€т да замен€т играта на улицата, където могат да се развиват достатъчно свободно. –азбира се, това може да са кръжоци и различни занимани€, но всички тези меропри€ти€ са създадени от системата и всичко в т€х е изградено в съответствие с програмите, които тр€бва да се възприемат от детето. Ќа всички преподаватели,  работещи с деца, в т.ч. и на училищните учители, им се налага да следват стандартните програми от министерството на образованието, които съответстват на определените цели на глобалнита сили на управл€ващата система. ƒецата усещат тази изкуственост на уроците и на всички извънкласни зан€ти€, тъй като те там не могат да удовлетвор€т истинските си потребности да игра€т свободно и да се весел€т. ¬иждайки неудовлетвореността в децата си, възрастните решават да ги развлекат с помощта на компютърните игри. » въпреки, че много родители се стара€т да ги обград€т от прекаленото общуване с компютъра, това трудно им се удава, защото в реални€ живот не е удовлетворена потребността на децата за свободно и активно опознаване на света, поради което и те намират за себе си изкуствената зам€на.

Ќай-важното, което отнемат компютърните технологии на всички съвременни х ора, в т.ч. и на децата е  възможността за творческо развитие. ¬иртуалната реалност е изградена в съответствие със задачите на системата и не дава възможност желаното да се про€ви по уникален начин и създава твърди рамки, към които тр€бва да се придържаш.  ато компенсаци€ за гъвкавостта и разнообразието, предлагани в реални€ живот,  идва удобството, в което разбира се има осезаема полза.

ћногообразието на физическата реалност, с ко€то контактуват хората, винаги е криело в себе си множество опасности и дори самата природа се разглежда като източник на дискомфорт. Ќапример, за да се скри€т от режещи€ в€тър и студената зима, хората са се научили да изолират стените на домовете си, а за да си осигур€т храна са направили първото оръжие и се научили да ловуват. ¬сички тези и други приспособлени€ състав€т социалната среда, ко€то е източник на удобство и заедно с това постепенно затвар€ за хората вариантите за развитие.

Ќапример, със създаването на дебелите стени на домовете си човекът се е обградил от природата, а с измисл€нето на оръжието е станал враг на обитателите й. » сега, за да е в лоното на природата, човек тр€бва дасе накани да излезе от топлото си укритие и да се сблъска лице в лице със суровата реалност. ¬сичко това е причината съвременните х ора все повече да ограничават контакта си с обкръжаващата ги природа, защото подобно общуване ги лишава от комфорта, с който са свикнали.

“ова не изчерпва ограничени€та, ко€то системата постепенно създава и днес хората вече чувстват дискомфорт от реално общуване помежду си, което може да доведе до излишни емоционални размстройства. Ќапример, за да решиш н€какъв въпрос е много по-лесно да звъннеш по мобилни€, отколкото да отидеш н€къде. ќсвен това, при реалното общуване истинските чувства на човека са по-забележими, което може да искаш да скриеш от н€кои хора.» въпреки при€тните чувства, които могат да се по€в€т при общуване, далеч не всички хора са готови дори на близките си да се откри€т, защото може в този момент да се обид€т взаимно или си причин€т болка.

Ќеизвестността, съпътстваща вс€ко реално общуване води до това, че когато на хората им се отдава възможността да се скри€т и обособ€т, повечето избират да се държат на разсто€ние един от друг. ћного по-просто е да се решат виртуално всички въпроси, отколкото да общуваш наживо, защото физическото общуване е про€ва на неизвестността, ко€то е характерна за ц€лата материална реалност.

¬сичко това са инструменти на системата за ограничаване възможностите на хората, въпреки, че видимо уж нищо не забран€ва и всеки човек е свободен да действа както сметне за добре. Ќо системата специално изгражда неудобно взаимодействие с физически€ св€т, като внас€ в него все повече дискомфорт. Ќапример, общуването с близките често може до доведе до охлаждане на отношени€та само защото съществуват специални социални егрегори, които провокират близките да се карат чрез натрапени им програми. —ъщото се отнас€ до взаимодействието с реални€ св€т, от който с€каш нищо не обгражда човека. ћакар че, още с излизането на човека има възможности да се снижи емоционалното му състо€ние при ползване на непри€тни случайности, които са начин за отнемане на енергии.

Ќапример, човекът може да се разстрои заради това, че автобусъът не е пристигнал навреме, или не е открил нужната стока в магазина. ¬сички тези малки непри€тности са изградени от представителите на системата специално, за да се храни с емоционалната енерги€ на хората. “ова също създава в човек нежелание да контактува с околни€ св€т, който е изграден неудобно за него. ѕредлаганите като алтернатива информационни технологии уж спомагат за преодол€ването на всички тези малки непри€тности. Ќапример, решавайки  да се срещне с колегите си в интернет, човек н€ма да се притесн€ва, че ще закъснее, а покупките в нета му спест€ват куп време и сила за търсенето им по магазините.

—истемата за управление, направила неудобно общуването с физически€ св€т за хората, ги подтиква още повече да контактуват с виртуалната реалност, ко€то с€каш не им слага физически ограничени€. Ќо така хората още повече се отдалечават от собствените си възможности, които притежават с раждането си и които се разкриват благодарение развиването на творческото им възприемане. ƒецата взимат пример от родителите и стремително стъпват на същи€ този път, като затвар€т за себе си възможността да общуват с това, което до съвсем неотдавна е било достъпно за хората. » всичко това е свързано с мнимото удобство, което предостав€ виртуалната среда, след общуването с ко€то с€каш дори не е нужно да гледаш реалността наоколо.

 акво биха загубили съвременните хора, ако компютърните технологии продължават да им вли€€т толкова силно?

¬иртуалната реалност е изградена много хитро и ограничева човек именно в това, което е нейната същност.Ќай-ценните възможности за човека са свързани с творческите способности, които не биха се развили при ограничената виртуална реалност. ”никалните качества на човека се затвар€т и чрез възможностите на физическото му т€ло, което н€ма как да се усъвършенства със седене край компютъра.

≈дна от най-ценните особености на човека е творческата му енерги€, ко€то е в него още с ражданате му и ко€то той желае да изрази навън. “ази енерги€ най-вече в децата се реализира в посто€нното им желание еда се движаат и изследват светът, който ги обкръжава. » ако при про€в€ването на сво€та любознателност те са достатъчно свободни, то те ще придоби€т желани€ опит, ще почувстват силните страни на личността си и ще ги про€в€т.  ѕодобна спонтанна про€ва на себе си им позвол€ва да придоби€т увереност в живота си, да откри€т собствените си интереси, тръгващи от дълбоките им потребности, а после и да откри€т възможностите за реализирането им. «атова децата, по-свободни в ранното си детство, на които им е предоставена възможност за самопознание, могат да откри€т път€ на про€вата на собствените си душевни особености. “€хната индивидуалност  най-вече се про€в€ва в творчеството, което не е свързано с н€какви правила, приети от системата,  и в хода на което може да се сътвори нещо ново. ƒетското творчество не тр€бва да бъде формално, тоест за подобно развитие не е задължително да водите децата на кръжоци, където да ги учат да рисуват или танцуват. ћалкото дете е способно само да открие заниманието, чрез което иска да изрази себе си и това ще стане неговата собствена игра, в ко€то ще му е при€тно и интересно да играе. —вободното и открито общуване между децата също способства творческото им самоизраз€ване, позвол€ва им да поддържат едно в друго собствената си жива и уникална част от себе си, ко€то иска да укрепне и се про€ви. «атова, ако предоставим на децата възможността да игра€т както те искат това, да общува помежду си и сподел€т прежив€вани€та си, то това вече създава подкрепа за т€х.

ѕовечето уникални  способности  на човека  са във физическото им т€ло, което е източник на всички емоции и усещани€. »менно чрез т€лото си човек усеща околни€ физически св€т и може да го опознае пр€ко без вс€какви технологични приспособлени€, а също и да сподел€ прежив€вани€та си с други. ¬същност, физическото т€ло притежава всичко необходимо хората да се разбират взаимно напълно като се оповават на емоциите си. ¬сичко това се вижда при живото общуване, когато има физически контакт и когато чрез прегръдката например може да се предаде нещо, което е невъзможно да се опише чрез думи. ¬ същото време съвсем не езадължително за пр€кото общуване да се докосване Ц много неща се предават и с интонаци€та или погледа. ћного оттенъци на чувствата си хората не могат да предадат по телефона или чрез интернет, защото фините енергии не се предават чрез електромагнитни вълни. » въпреки, че хората не винаги осъзнават тези нюанси, на подсъзнателно ниво те винаги чувстват това, което човека до т€х е искал да им каже.

“ова, което можете да си предадете при близко общуване, когато не ви раздел€т проводници и приемници, веро€тно е най-скъпото от  това, което можете да си споделите взаимно. ¬ подобен момент близките хора могат да подкреп€т един в друг истинската човешка същност, в което и се заключава семейната топлина, към ко€то мнозина се стрем€т. „рез истински живи отношени€ може да се преумножи енерги€та, идваща от самата «ем€, захранваща желанието на човека да про€в€ва истинските си душевни качества. ѕодобно общуване, по време на което можеш да докоснеш човека с поглед, да предадеш пр€ко чувствата си Ц без вс€какви технологии, да го прегърнеш, са незаменими за всеки. » ако децата от ранна възраст почувстват тази красота и богатство на живото общуване, т о това ще им позволи да внесат тази ценност в живота си на възрастни и в бъдеще да се основават на не€. 

¬сички душевни прежив€вани€ и усещани€ на човека се про€в€ват в т€лото му, всичко това може еда се почувства и изрази навън чрез мимика, пластика, глас и жест. ќт това доколко добре усеща човек собственото си т€ло зависи лекотата на самоизраз€ването му при общуването с другите. ≈моционалното и духовно развитие на човека в гол€мата си част зависи от възможностите му за свободно израз€ване чрез собственото си т€ло. јко човек вижда в т€лото си сво€ най-близък при€тел, отнас€ се внимателно към всичките си усещани€ и може да ги различава, то ще му е много лесно да разбира истинските си потребности. ј ако позвол€ва на т€лото си да про€в€ва всичко това, което то чувства, то той открива възможността да бъде естествен и насто€щ.  “ова е още едно важно качество, което е много полезно да се развива в съвременните деца и за което, разбира се, н€ма да им помогнат никакви информационни технологии. Ќапротив системата се стреми да направи така, че всички при€тни усещани€ в хората да се по€в€ват след контакт на съзнанието им с виртуалната реалност, към което в частност са насочени всички компютърни игри. ќсвен това именно в т€лото възникват всички чувства, в това число и най-богатите и дори непостижимите, с чи€то помощ може да се твори и да се създават нови възможности. «атова, ако децата усет€т красотата на творческото самоизраз€ване посредством т€лото и получат положителен опит в това, то ще го запомн€т за цели€ си живот. ¬ подобен случай в живота им се по€в€ва алтернатива на информационните технологии Ц разбира се, т€ не ги замен€, но е още един източник с високи вибрации.

¬ днешно време е невъзможно изц€ло да се откажеш от компютърните технологии, но тр€бва да се направи така, че те да спрат да са единствени€ път за развитие на децата. јко в началото на живота си човек се развива многопланово и усеща удоволствието от различните му про€влени€, то той ще има повече опорни точки в бъдеще. Ќапример, ако детето е получило непосредствен, жив опит за общуване с природата и това е предизвикало у него възхищение, то впоследствие то ще се стреми да се завръща отново при не€. јко е усетило вкуса на танца, когато е способен да изрази чувствата си в движение, и види, че смелите му стъпки са възприети положително от възрастните, то то ще продължи експериментите си в тази насока.

«а децата подкрепа в развитието им може да стане простичкото поощр€ване, одобр€ване на постъпките, при които те търс€т новите форми за самоизраз€ване в желанието да бъдат разбирани и чути от родителите си. “е искат да се увер€т в новата реалност, в ко€то се намират и да почувстват твърда опора под краката си. » сега изход от създалата се ситуаци€ може да е това, че децата да съуме€т да прочувстват възможно повече и най-различни възможности в живота, които могат да станат път€ им на развитие.

Ќ€ма смисъл да забран€вате на децата да контактуват с компютрите или смартфоните, макар че веро€тно си струва да дозирате общуването им във виртуалната реалност предвид тенденци€та, по€вила се в социума. —трува си да раз€сните на детето, че въпреки привлекателността на тази среда, т€ е способна да хване с ъзнание и вече да не го пуска. ¬иртуалната среда може да се сравни с €рко отровно цвете, което примамва жертвата със сво€та окраска. ¬ качеството си на желана примамка, виртуалната среда отвлича човека от начините на развитие достъпни в ранното детство, които в бъдеще могат да бъдат стабилна опора. јко създавате за детето услови€, които му позвол€ват да насочи вниманието си към тези възможности, то в бъдеще ще се оповава на т€х. ƒ акажем, че детето е про€вило желание да се разходи на чист въздух и да общува с другите деца  - тогава това ще стане алтернативата на времето зад компютъра. ћожете да поощр€вате творческите игри в моментите на общуване между децата и тогава това ще запълни свободното им време. Ќай-ценни ще бъдат тези занимани€ и игри, които тръгват от желани€та на самите деца и затова е най-добре от всичко те сами да измисл€т занимани€та си. –ол€та на възрастние може да се състои в това да поощр€ват и подкреп€т децата в тези нови идеи, които на момента обогат€ват съвсместните им игри. –азбира се, тр€бва и да се съблюдава техниката за безопасност и да ги пазите от действи€, които могат да станат опасни, но в идеални€ случай в подобна игра е възможно всичко, което душата на детето пожелае.

¬ъзможно е такива игри да станат реалност в детските градини от бъдещето, на чиито стени децата да въплащават желани€та си. ѕодобна среда за развитие може да се нарече приказка, в ко€то вс€ко дете може да реализира мечтите си, а възпитател€т е вълшебникът, който им помага да ги въплат€т в реалността. ¬ такъв случай вс€какви технологии също могат да бъдат подкрепа в подобен св€т вече като инстру менти за постигане на желаното.

ѕри това технологиите не тр€бва да бъдат Дсреда на обитаниеФ за децата и да запълват всичките им възпри€ти€. «ащото във вс€ка компютърна среда има свои си правила, които се натрапват на децата и са изкуствени, което значи, че чрез т€х те не могат да удовлетвор€т истинските си потребности. » въпреки, че компютърната игра може да е много красива и да изглежда като истинска приказка, т€ въпреки това ще ограничава възпри€тието на детето. »деалната среда за развитието му ще е тази, където всичко съществуващо е продължение на емоциите му, на собствените му възпри€ти€ и в подобен св€т то ще успее да въплъти искренните си чувства.

¬ най-добри€ случай за него верен помощник ще стане собственото му т€ло, което ще е способно да израз€ва това, което чувства и да го предава на другите. ѕодкрепа ще са му и връстниците, които от ранна възраст усещат околни€т св€т също като него и чрез живото общуване ще се подкреп€т взаимно. ¬ процеса на опознаване на околни€ св€т помощници ще стават и възрастните, които могат да бъдат източник за възможности на детето. ѕри това ценното е не в стандартното възпитание, когато на детето му се натрапват вече готови програми, а когато то усп€ва да въплъти в живота си собствената си индивидуалност.

–азбира се, към насто€щи€ момент всичко това не е лесно, защото системата не подкреп€ индивидуалността на всеки,  но услови€та, които родителите са способни да създадат за детето си, могат да станат преходен етап в новата желана реалност. “ук най-вече има значение емоционалната подкрепа в тези необичайни про€влени€, чрез които детето се старае да изрази чувствата си или опознае околната среда.  олкото по-разнообразни и нестандартни са интересите на детето, толкова по-добре е това за бъдещето му. » разбира се, колкото по-ц€лостно е задействан реални€ св€т в развитието му, в който то да може да се про€ви физически, толкова по-пълноценен и богат ще бъде жизнени€ му опит. »менно т€лото на детето участва многогранично в постигането на околни€ св€т и то може да попие този първи опит и после да се отзовава с положителни емоции при повтар€нето на подобни стъпки.

Ќай-важното, на което родителите могат да научат децата си е желанието да постигнат този материален св€т, необичайните му граници, които не се вижда през мониторите Ц многообразие от жива природа, истинско общуване, творчески интереси, умението €сно да усещат т€лото си и да израз€ваш това, което то усеща. јко поддържаш в подрастващото поколение точно това по път€ на развиването им, то те ще запаз€т към това интерес и в бъдеще, следователно и кругозорът им ще е по-широк от този, който компютърните технологии им предостав€т. “ова ще позволи да се възстанови баланса между виртуалната среда и материалната реалност в живота на човека, ко€то се е загубил в днешно време, и ако продължава така и занапред, е възможно да се загуби безвъзвратно.

 лючева рол€ в развиването на децата може да изиграе емоционалното поощр€ване на родителите на нестандартните и творчески про€влени€ у

ƒецата към всичките им интереси и в общуването им помежду си. “ази емоционална подкрепа създава увереността на детето, че се движи във в€рната посока и повишава желанието му да следва този уникален път, който тръгва от душевните му предпочитани€. » разбира се, много неща завис€т от реалните действи€ на родителите, които могат да бъдат продължение на вътрешните потребности на детето и помощ за про€в€ването им.

ўе разкажа в бъдещи стати€ повече за това как могат да се изград€т детските градини и училища така, ча де бъдат истинска подкрепа за истинските потребности на децата. ¬ този случай, ако тези дълбоки потребности на човека успе€т да се реализират в ранна възраст, то в бъдеще се създава възможността за хармонично развитие на ц€лото човечество, което ще му помогне да избегне ограничени€та, които сега се налагат от социалната система. » първа стъпка може да е про€вата на новите възможности в грижа за младото поколение, което впоследствие ще стане подкрепа за всички останали хора.

Ѕогин€ ћайка.

ѕревод: јнита

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/boginya-mat-o-sovremennyh-detyah-statya-chetvertaya/


—ъздадено: 25/06/2016 • 21:59
ќбновено : 25/06/2016 • 21:59
 атегори€ : Ќовата педагогика
—траницата е посетена 655 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.47 секунди