“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ѕока€нието

«а пока€нието. ћолитви.

ѕослание на висшите сили на Ћюбовта, ƒоброто и —ветлината.


ѕјћ≈“ ј

¬ това не леко за живот време на ѕланетата Ц при гибелта на хората от земни катаклизми: земетресени€, аварии, болести, войни и други стихийни бедстви€ има —јћќ един път за спасение на човешката цивилизаци€ Ц да се обърнете към ¬семогъщи€ “ворец писмено: Д¬елики —ъздателю! ѕомогни ми да реша своите житейски проблеми!Ф (материални, здравословни, взаимоотношени€ с близки хора, в работата, лични и т.н.). ѕосочете всичко, което ви пречи да живеете в ѕќ ќ… и ’ј–ћќЌ»я! (можете да правите това ежедневно, многократноЕ) —лед това писмо-молба го изгар€те и пепелта измивате с вода и можете да забравите за това!... » чудесата ще вл€зат във ваши€ дом, а вие ще ѕќ—“»√Ќ≈“≈ ўј—“»≈ » –јƒќ—“ ¬ ∆»¬ќ“ј!
— Ћюбов, »сус ’ристос - —ананда. —ананда е името дадено ми при раждането на планетата ќрион. —ананда означава радост.

¬—“Џѕ»“≈ЋЌќ —Ћќ¬ќ
ќт »сус ’ристос Ц —ананда 26.08.2004 г.

ƒраги, любими земни брат€ и сестри!

 ъм вас се обръщам јз Ц »сус ’ристос, днес —ананда, името ми, означава Д–адостФ и ми е дадено от ќтеца —ъздател при раждането ми. ƒойдох отново при вас, за да ви преведа вас, ¬сички «емни хора в Ќови€ –айски живот, където ще изчезнат всички ваши грижи, тревоги и проблеми на материални€ св€т. ћного вода е изтекла, откакто б€х на «ем€та като »сус ’ристос Ц ваши€т —пасител. ¬ това мое материално въплъщение за спасение на земната цивилизаци€, за да не потънете в тъмнината на вашите ограничени€, заразени от вируса на тъмните същности, които вършат  осмически беззакони€ с вашите ƒуши и до сега. “ова беше време, когато ви беше показано чрез мен, че съществува и друг св€т на –адостта, ўастието, ѕоко€ и ¬селенската Ћюбов, силата, на ко€то е непобедима във веки веков по ц€лата ¬селена. Ќо много силна беше тъмнината в умовете ви преди две хил€ди години и не поехте ръката за помощ на Ќебесни€ ќтец, който искаше да ви спаси чрез мен от материалната напаст. Ћакоми€та, ненавистта, користта, злобата, завистта и др. негативни пороци и страсти на човечеството, прекалено силно б€ха засмукали вашите —ърца и отклонили от »звора. —къпи мои, любими мои земни деца! Ќастана този час, когато ƒушите и —ърцата ви, изморени от оковите на ума, объркани, подхранвани от √ордостта ви, се стрем€т към об€ти€та на ќтеца Ц любими€ родител, който е готов да приеме всеки, който реши да се върне в Ѕащиното Ћоно. Ќо за да направите тази важна стъпка в сво€ живот, е необходимо всеки да се пока€ за своите постъпки и нехармонични мисли, нарушили поко€ във ¬селената. ¬ерни€ път към оздрав€ване и —ветъл живот е през ѕока€нието Ц прощаването на всичко и всички, което е било при вас за всичките ви животи в материални€ св€т. “ова действие тр€бва всеки сам да го направи доброволно пред ќтеца ¬семогъщ, който ни дава –адост, Ѕитие и ¬ечно “ворчество. ¬ тази брошура са посочени програмите за ѕока€ние, които вършат на вас «емните хора, добра работа. “е са получени телепатично от моите работници на «ем€та. —лед провеждане на ритуала Дѕока€ниеФ тр€бва да се обърнете за помощ към ¬елики€ “ворец за решаването на вашите земни проблеми, за да ѕ–≈ƒјƒ≈“≈ този “ќ¬ј–, който носите не един живот. ¬сички  осмически —или на —ветлината и Ћюбовта ви жела€т ƒоброто, родни наши, любими брат€ и сестри! ѕрисъедин€вайте се бързо към ќтеца, за да подминете бедите и несгодите на земните катаклизми, и да дойдете в –айската градина в об€ти€та на ¬семогъщи€ ќтец.
— Ћюбов. »сус.

—ЏќЅў≈Ќ»≈ Ц ќЅ–Џў≈Ќ»≈ ќ“ ќ“≈÷ ≈Ћќ’≈“.
—–ќ„Ќќ! ƒќ ¬—»„ »! ƒќ ¬—»„ »! ƒќ ¬—»„ »!
ѕрието по телепатичен канал гр. —-ѕетербург 11.08.2004. ≈лвира.

—къпи земни деца! јз —ъм ќтец ≈лохет, “ворец на всичко съществуващо, видимо и невидимо, ви съобщавам. ќт днешни€ ден 11.08.2004 на «ем€та започна ѕреход в други светове и пространства на всички същности, на всички хора, животни, риби и насекоми Ц всичко, което не съответства на вибрациите на Ћюбовта, на ќгнените енергии, изпращани от мен на «ем€та за почистване и еволюци€. ¬сичко, което не съответства на Ћюбовта, ще напусне ћайката-«ем€, за което са отворени всички портали на «ем€та: за преминаване в другите пространства. «апочнало е глобално почистване на «ем€та и всичко антибожествено ще прекрати съществуването си в четвъртото измерение на прекрасната ћалдена. √олеми човешки жертви ще понесе «ем€та. ѕлаче т€ за децата си неразумни, отблъснали ръката за помощ, лелеещи сво€ егоизъм и гордост, непризнаващи ќтеца, сво€ създател. ћного хора ще загуб€т свои любими и близки, но за това са си виновни самите те. ¬секи избира сам съдбата си.
ћного призиви и обръщени€ б€ха изпратени. Ќо всички ли чуха? ¬сички ли изпълниха? «атворили очи и уши, не искат да зна€т нищо, нищо не искат да чуват. —ъздали своето уютно кътче, където е топло и сухо, а всичко останало не ги вълнува. Ќо настана времето, когато илюзорни€, създаден от хората св€т се руши. ўе остане само Ѕожието творение, истински€т първоначален св€т. ѕрекрасната ћалдена наближава последни€ рубеж преди скока в откритото космическо пространство, където управл€ват енергиите на Ћюбовта, ’армони€та и  расотата. ¬сички уродливи творени€ на човешки€т ум н€мат м€сто там!
—къпи мои деца! ќбичам ви и ви призовавам: покайте се за греха сътворен през всичките ви животи, не отблъсквайте ръката ми за помощ протегната с Ћюбов към вас. Ќали всички вие сте мои родни деца, всички сте ми еднакво скъпи. –азка€нието, дори в най-последни€ миг на живота ви, ще ви даде шанс за спасение. Ќе искам да загинете в бъркоти€та на катаклизмите или от болести нелечими.
ѕокайте се и ме признайте като ваши€т ќтец и јз ще ви притисна до —ърцето си и н€ма да дам да пропаднете. ўе ви отведа в градините ≈демски, възродени на «ем€та и ще се зарадва ƒушата ви от дареното щастие.
—ъбудете се, деца, от вековни€ сън, потъркайте очите си и се огледайте наоколо. ¬сичко се промен€, нима не забел€звате? Ћюбимите ми —пасители разказват на всички по «ем€та, а вие не чувате. «найте, че време е останало много малко. ƒошло е времето за ѕрехода! Ќо този преход не става във физическо т€ло, а само чрез смъртта му. “ова ли искате за себе си?
— това обръщението ми към вас завършва.  азани са всички думи! јз Ц ќтец ≈лохет, насрочих последни€ срок за вземане на решение.

ѕока€нието. ћетод и цел.

Ќаближава времето, когато човечеството ще започне да про€в€ва особен интерес към пока€нието. ѕока€нието е нужно на тези, които искат да останат в шестата раса, който иска да се избави от болестите, който иска по-добри битови услови€. ѕока€нието е необходимо на всички членове на обществото. “ова ще стане постепенно, но всички тр€бва да се пока€т, без изключение.
 ой ще се покае на изповед, кой в мечета, на молитва, кой в къщи, но тази чаша н€ма да отмине никого. “ози, който не се пока€ на физически план, ще се покае, когато застане в своето време, пред “вореца. Ќо ще се пока€т всички. Ќе е важно, че греховете ви са различни по съдържание и смисъл, нали са извършвани по различно време и с различни постъпки. ¬ шестата раса н€ма да остане никой, който не се пока€ пред “вореца. “вореца иска да потърси отговорност от всекиго за прегрешени€та му и отношението ми към —ъздател€ на ћирозданието.
—ега настава такова време за „овечеството, че значението на “вореца ще бъде друго за т€х. Ќ€ма смисъл да говорим за това, че нев€рващите в Ѕог, в …ерархи€та на ¬исшите —или, н€мат шанс да останат в шестата раса. “€ е само за тези, които са верни на Ѕог, който не е предавал заветите му или който не се е разка€л за това. јко човек упорства в отрицанието си на Ѕог, на ¬исшите —или, отхвърл€ предводителството им, не признава ¬исшите —или като разумна сила във ¬селената, той н€ма да бъде в шестата раса. «ащо твореца да им предостав€ най-добрите услови€ за живот, най-добрата съдба, ако не признава сами€т »зточник на “ворението, неговата защита за човека и любовта му към човека.
— това е казано всичко и това са услови€та засега за преминаването в шестата раса. “ам н€ма м€сто за всички. Ќ€ма м€сто за тези, които не признават “вореца, които не признават вол€та му. “е отпадат от шеста раса. “е ще останат в пета раса. –аса, ко€то ще бъде запълнена от същества с полуживотинско съзнание, и които са изостанали с ц€ла епоха в сво€ морал и интелект. “е н€мат още изработени принципи за човешки отношени€. “ова ще бъдат диви нрави и нечовешки, жестоки отношени€ един с друг. ≈то какво очаква тези, които упорстват.
“ежки€ труд, суровите климатични услови€, жестоката борба за оцел€ване Ц това са перспективите на съществуването им. “ова ще получат вместо шестата раса. “е ще съществуват в тези услови€ н€колко хил€ди години, докато не изработ€т в обществото си човешки отношени€ едни към други. ¬ началото на пета раса за хората са се грижили духовно развити същества. ≈дин след друг на «ем€та са се спускали ”чители, ѕророци, отдадени хора. “е учели човечеството, призовавали го към съвършенство, сочели път€, по който да върв€т. “ова е жертвата, ко€то давали ¬исшите —или на човечеството. Ќо техните усили€ не послужили на всички.
„аст от човечеството и до сега не признава ¬исшите —или. “ова ще им послужи за урок, който те ще учат още две-три хил€ди години. “ова е, което са заслужили със сво€та гордост, със сво€та независимост от ќтеца, със сво€та зла вол€. “акава е участта на тези, които не признават и отхвърл€т пока€нието, см€тайки, че то е атрибут на църквата. “е ще повтор€т урока си отново, но в по-сурови услови€. “акава е участта на тези, които не искат да призна€т “вореца, неговите грижи за т€х, неговото съществуване.
—ега за пока€нието. Ќа човечеството е нужно да знае едно Ц колкото повече един човек се придържа към ¬ол€та Ѕожи€, толкова повече подаръци ще получи в живота. “ова са хармонични отношени€ с обкръжаващите хора, безупречно здраве, липса на нещастни случаи и радост в живота. “ова прави съществуването му достойно за званието „овек. Ќали всичко това и за човека е предназначено.
“ежък труд, болести, вечен недостиг на средства за прежив€ване Ц това човек е предизвикал сам отдалечавайки се от ¬ол€та на ќтеца, благодарение на сво€та глупост, жестокост и отхвърл€не на Ѕожи€та ¬ол€. ¬сички болести човек си ги създава сам. Ќа медиците им е известно отдавна, че н€кои болести са отскоро и човечеството в продължение на много хил€ди години не е знаело нищо за т€х. “ова са такива болести като склерозата, възпаление на щитовидната жлеза, аритми€та, астмата.
¬ъзникването на много от болестите е станало за последното хил€долетие. —илно е съкратен здрави€ период от живота. „овек почти не е здрав. “ой живее от една болест в друга. “вореца не му е приготвил такъв живот. “ези болести са възникнали поради несъвместимостта на морала с заповедите на ќтеца.  акво може да е по-печално от една такава участ. ƒа живееш за да боледуваш? ƒа живееш за да пълниш стомаха си? ƒа живееш за да работиш тежка работа ц€л живот? “ова мрачно съществуване човек си е създал сам. Ќе това му е дал “вореца. ћного болести могат да бъдат излекувани само с едно пока€ние.
“акива болести като инсулт, инфаркт, астма, се лекуват прекрасно с пока€ние за неприемането на ќтеца, неговото отричане през много животи. “акива кожни болести като лишеи, големи червени петна по кожата, псориазис се лекуват с пока€ние пред ќтца за причинени физически и материални вреди на други хора. ƒруга причина за кожните забол€вани€ може да са прокл€ти€та, които е пращал човек на “вореца и те са като рак на кожата, €зви и огромни родови петна. ¬с€ко такова грехопадение е оставило белег на човека и това може да продължава от живот в живот.
Ќарушаването на заповедта Дне крадиФ излиза на кожата като обриви, екземи, алергични петна. јко н€ма пока€ние или осъзнаването на своето грехопадение по тази заповед, то болестта може изобщо да не се поддава на лечение, а дори и да се лекува, то е в€ло, бавно и с многократни рецидиви.
“акива болести могат да се лекуват с просто пока€ние. ¬ други случаи пока€нието може да повли€е на хода на болестта, като бързо оздрав€ване или процеса премине в лека и не даваща усложнени€ форма. “ова е за кожните забол€вани€.
“акива забол€вани€ като запушване на жлъчни€ мехур, захарен диабет, цироза на черни€ дроб се лекуват с пока€ние пред ¬исшите —или за неверието в т€х, за непризнаване на покровителството и водачеството им.
ѕризнаването на ¬исшите —или, уважителното отношение към т€х, веднага вли€€т на хода на болестта, ко€то изчезват безследно без прилагането на лекарства. Ќе се страхувайте да се клан€те. Ќали не сте живели един а стотици животи и не знаете, н€мате пон€тие, какви сте ги вършили там. —амо ќтеца може да изброи вашите де€ни€ и да ви потърси отговорност за т€х. Ќо сега е настанал момента, когато човечеството е вл€зло в шестата раса. “ози товар от грехове не му дава да се развива по-нататък и може да бъде причината за връщане в пета раса.
ѕока€нието Ц това е преп€тствието, в което се препъва човечеството, намирайки се в шестата раса.  акво пречи на всички да се пока€т? Ћъжливи€ срам? √ордостта?  акво се страхуват да изхвърл€т хората с пока€нието? Ќали ќтец ви, все едно, знае за всички ваши мисли и постъпки. Ќ€ма нищо скрито за него. ќт вас са скрити всичките ви грехове, грехове, от които се страхувате да се освободите и ги влачите след себе си от живот в живот във вид на болести, неустановеност, тежък бит и неблагодарен живот. » вие цените този товар и се страхувате да се разделите с него?  аква слепота тр€бва да порази човека, ако той не вижда и не иска да вижда? Ќали всичко, с което се раздели, ще облекчи живота му, страдани€та му и бита му.
 ак да убедим човека, че без болести и нищета е по-добре да се живее, отколкото с т€х? ћного болести имат корени в неправилните отношени€ към родственици по бащина или майчина лини€, към предците.
јко тези забол€вани€ са по майчина лини€ Ц забол€ват ставите на краката, кокалчето, пръстите на краката, с изключение на големи€ пръст. јко тези проблеми са по бащина лини€ Ц големи€ пръст на краката, коленете, бедрата.
ћного забол€вани€ са от неправилното отношение с децата Ц това са болните ръце. јко сте жестоки, безжалостни по отношение с децата Ц като правило бол€т китките и пръстите. јко неправилните отношени€ са с внуците Ц боли лакетната връзка.
„естите падани€ и натъртване показват, че към този член на семейството, който често се травмира, вниманието, грижите, нежността са недостатъчни. ќтсъствието на тези качества в отношението с този човек го прав€т у€звим за травмите.
Ќо болестите тр€бва да се различават. »ма болести, които са предизвикани от неправилни психологически отношени€ или от неблагопри€тни услови€ за живот или труд. јко болестта е свързана с трудовата дейност, при см€на на работата или услови€та на труд, болестта ще изчезне.
Ѕолестите свързани с неправилните психологически отношени€ се премахват с пока€ние или пром€на на отношени€та. Ќо тр€бва да се има в предвид, че корените на тези забол€вани€ може да са в предишни животи. »зоставените деца често предизвикват в следващи€ живот безплодие, а изоставените родители обричат изоставили€ ги на съществуване без родители в следващите животи.
“акива видове женски болести като миома, фибромиома и разновидностите на злокачествените тумори, сочат, че нарушавате свободната вол€ на възрастните деца. —тремите се да им натрапите сво€та вол€, см€тайки ги за несамосто€телни, виждайки ги като неразумни деца. ƒайте им свобода, самосто€телност и правото сами да трупат жизнен опит Ц и вашето забол€ване ще започне да изчезва. Ќо тук също е нужно пока€ние, нали можете да носите тези проблеми от предишен живот.
«локачествените тумори имат други психологически нарушени€. “ова е лишаването на децата от майчина или бащина любов. «ащото прекъснатите връзки и любовта между децата и родителите по нечи€ вина вод€т до злокачествени образовани€ в причинител€. “ова е грубо нарушение на Ѕожи€та ¬ол€ като про€ва на собствени€ егоизъм. Ћишените от любов малки същества са потърпевши особено много.
“ези забол€вани€ могат да се премахнат с пока€ние, ако забол€ването не е започнало да промен€ структурата на човешки€ организъм. ¬ случаите, когато забол€ването вече е предизвикало деформаци€ и структурни промени, пока€нието може да спре развитието по-нататък, да премахне болката и да направи болестта поддаваща се на лечение.
¬сичко е подчинено на закона за причините и следстви€та. ¬ този физически св€т нищо не се случва случайно. ¬с€ка постъпка, събитие, случка си имат причина в този или в предишен живот. “ози порочен кръг на причините и следстви€та за следващите ви животи, можете да премахнете веднъж и завинаги.
ћного интересна е болестта псориазис. “ова са случаите, когато един човек е ограбил друг. ¬секи случай на ограбване, остав€ грозен червен белег върху грабител€. “ака че, съдете за миналите си животи.  акви сте били и какво сте правили. Ќима ще е леко да се отработ€т н€колко живота. ј още не е €сно какво ще натрупате за този живот.
ћного болести имат корени в психологическите нагласи, например към парите. „овек, безразсъдно пилеещ пари, през следващи€ живот ще има проблеми с печеленето им. Ћакоми€та, трупането на пари против здрави€ смисъл, нос€т кармично следствие във вид на внезапна загуба на парите. јко имате м€рка във всичко, н€мате да имате проблеми от материална гледна точка. —амо така се възпитава човек от ¬исшите —или, със силата на разума.  ойто не знае м€рка, отработва чрез обратното свойство.
„есто депресиите, запиването, пи€нството имат скрити причини в страха. ƒушата, знаейки за нарушаване на моралните норми на ќтеца, търси забрава в алкохола или € обхваща страх, който на физически€ план е като депреси€. „есто това е свързано с убийството на други хора.
 ато правило, пие този, който е извършил незаконно действие. » в този случай пока€нието може да реши н€колко проблема наведнъж. ѕроблемите със здравето и психологическите проблеми, като правило са дълбоко в психиката и трудно се поддават на анализ и лечение. “ова, което носите в подсъзнанието си, оказва натиск на сегашното ви пребиваване на «ем€та.
«атова не се препоръчва да навлизате в безсъзнателната част на съзнанието, да се подлагате на хипноза, на стремежа да узнаете предишните си животи. Ќали основно ще видите това, което ви е потресло Ц насилствена смърт, вашата или нечи€ друга, изпитани€та, които не сте успели да понесете. «ащо отново да прежив€вате тази болка, тези прежив€вани€, които сте имали. Ќали и в този живот не са малко. «ащо да добав€те още?
ѕока€нието тр€бва да започне с отричане от тези сили, в които много хора са били посветени в предишни животи. “ова са окултни ордени, магически обреди, посвещени€, в които са се увличали хората в началото на петата раса, и които и досега свързват тези хора с определени сили и могат да създадат проблеми при пребиваването в шестата раса.
ѕримерно, текста на отричането тр€бва да бъде следни€:
Дќтричам се от всички посвещени€, магически заклинани€, ритуали, мистерии, които са правени против ¬ол€та Ѕожи€. јмин. ќт сега връчвам душата си и сърцето си в ръцете на √оспод Ѕог и не признавам над себе си никого, освен √оспод Ѕог. јмин.Ф
—лед това се прави пока€ние за родовите корени. ќтначало човек се покайва пред майчини€ род. «а това се кан€т в пока€нието душите на майчини€ род. “екста може да бъде следни€:
Д ан€ на пока€нието си душите от майчини€ ми род. –азкайвам се пред вас и ви мол€ за прошка и прощавам на вас самите.Ф
—поред усещани€та си човек тр€бва да разбере, простен ли е от душите на майчини€ си род. јко усещането за тежест не преминава, човешката структура усеща натиск, това означава, че душите не ви прощават. ѕока€нието тр€бва да се повтори още един път.
Ќа трети€ път душите прощават дори и най-тежките грехове пред рода. ÷ели€ процес на пока€ние се извършва на колене, обърнати с лице на изток.
 ъм пока€нието тр€бва да се отнас€те осъзнато, разбирайки ц€лата дълбочина и важност на случващото се.  олкото и да е грешен човек, Ѕог винаги му дава шанс за пока€ние. ј дълбочината на пока€нието зависи от вашето искрено желание да се разкаете. ѕроцеса на пока€ние пред бащини€ род е аналогичен. —лед като получи опрощение от родовете, каещи€ се поема върху себе си родовите грехове и се обръща към √оспод Ѕог за да се покае за родовите грехове. ѕокайват се като правило за липсата на в€ра в √оспод Ѕог, за отричане на Ѕожественото върховенство, за неспазване на Ѕожиите заповеди. —лед това се разкайвате пред човешките души за неправилните отношени€ с хората, за причин€ването на морални и материални загуби, за неспазване на заповедите по отношение на хората. “ова е основното грехопадение почти на всички хора. ѕон€кога едно пока€ние не е достатъчно за премахване на всички грехове. ∆елателно е да се направ€т 2 Ц 3 пока€ни€ през интервал от 2 - 3 месеца.
ѕроцеса на пока€ние не е тежък, но последиците му ще усещате през всичките следващи животи. ѕо-добро средство за пром€на на услови€та на живот от пока€нието н€ма. “ези промени са ви гарантирани през всички следващи животи и никой не може да ви лиши от т€х освен Ѕог. ¬ близко време човечеството ще се убеди във верността на това послание, защото населението на планетата «ем€ го очаква необичайна епидеми€. ≈динственото лекарство за тази болест ще бъде пока€нието пред “вореца на ћирозданието. јмин.

ћатериалът е получен по канал от ќтеца на јбсолюта от  ривченко √.ћ. 21.09.2003 г.

÷елева програма за постигане на състо€ние на Ѕожествена ’армони€ и Ѕаланс на енерго-информационните структури и системи.

—-ѕетербург 16.07.2004 г.

¬елики “ворецо, драги ¬ладико —ейтър, „ленове на  осмически€ —ъвет,  район, ¬ъзнесени ”чители! Ќие, децата на «ем€та, осъзнавайки ставащото в насто€щи€ момент, молим:
1. ƒа се преведе в състо€ние на Ѕожествена ’армони€ и Ѕаланс енерго-духовните информационни структури и системи за подържане на човешкото съществуване на «ем€та.
2. да се освободи всичко от антибожественото, от всичко, което не е от —ветлината, което е по-ниско от нивото на ’ристос:
- от всички антибожествени невъплътени същности и т€хното включване в съзнанието, в ума на хората,
- от отрицателни€ стереотип на мислене в човешки€ ум,
- от чиповете, клишетата (щампите), отрицателните човешки навици и привързаности,
- от въздействието на антибожествените зомбиращи програми и личните нагласи, вътрешни и външни, на всички нива и поднива на духа, матери€та и битието.
3. —прете спиралата на разпадането в човешките същества, всичко което предизвиква хаос и зло на нивото на смъртта и ада и възстановете в земните хора спиралата на ’ристовото единство Ц спиралата съедин€ваща с ¬исши€ Ѕожествен јз според ¬ол€та “и.
4. ѕро€вете и из€вете в действие на земни€ план светокопието на ’армоничните енерго-духовни-информационни структури и схеми.
5. ќсвободете ц€лото човечество от всичко това, което противоречи на ¬ол€та Ѕожи€. Ѕлагодарим ти ¬елики “ворецо, ¬ладико —ейтър, „ленове на  осмически€ —ъвет, ¬ъзнесени ”чители,  район за разбирането на наши€ устрем и доверие, което ни оказвате в този ¬елик период на ѕреход.

ћолитвен алгоритъм:
(¬сички молитви се четат в ускорен темп)

1. ћолитва на ћирозданието Ц 5 пъти
2. Ќа ¬иолетови€ ѕламък Ц 9 пъти
3. ћолитва към ≈лохет Ц 3 пъти
4.  ъм светлината Ц 3 пъти
5. Ќие —ме Ц 1 пъти
6. «а земната цивилизаци€ Ц 1 пъти
7. «а трансформаци€ на съзнанието Ц 3 пъти
8. ’имна на новата ера Ц 3 пъти
9. ћјЌ“–»“≈ «ј ¬Ћ»«јЌ≈ ¬ Ќќ¬ј“ј ≈–ј » ќ√Ќ≈Ќ»“≈.
10. ћолитва към ћирозданието с ускор€ване до един звук

¬изуализаци€:

»згар€ме във виолетов пламък всички за€вени негативи и обвиваме в розово-златисти€ огън на Ћюбовта това, за което молим ¬елики€ “ворец.

÷елева програма за пока€ние

18.07.2004.
ѕриета под ръководството на ¬ъзнесени€ ”чител ћелхиседек и »сус —ананда.

ѕрехода на «ем€та в 5-то измерение, на човечеството в 6-та раса ще завърши с трудности в определени€ срок.  ритическата маса от хора в ускорени темпове, промен€т и разшир€ват съзнанието си, отвар€йки сърцето си за потока Ћюбов и довер€вайки себе си и «ем€та на “вореца, на Ќегови€ ¬елик ѕлан, измен€т и повдигат —пиралата на земни€ ѕреход и нейни€ полет по Ќови€ ѕът в лоното на “вореца. ќт вас, пионерите-спасители е изпълнена мащабна работа по пром€ната на земната вибраци€ чрез почистването й и себе си.
Ќо да спирате тази работа не може нито за миг. “р€бва да се повишава вибрационното темпо (ритъма) на «ем€та, а това може да се направи само от хора, избрали осъзнато ѕът€ на —ветлината, приели в сърцето си “вореца, довер€вайки ћу се напълно. ћилиони хора търс€т и чакат вашата помощ, ко€то може да дойде чрез спасителните јнкети-ѕаметки и книгите от сери€та Д—пасение на земните хораФ, устремили се към вашата ръка, пълна с Ћюбовта на ќтеца. Ѕързайте! Ќастана момента! ѕо-нататъкЕ сроковете отминават!
“ака че, приемете програмата Дѕока€ниеФ допълнително към вече приетата. ћного пока€ни€ преминаха по «ем€та и всички искрени пока€ни€ са приети от ќтеца-“ворец. » сега, виждайки, как се пробуждат сърцата на Ќеговите деца, “ой благослав€ и моли, устата ви да произнесе това, което човечеството, дори лет€що напред, все още не е озвучило.
Ќамирайки се в момента на извършващи€ се ѕреход в шеста раса, тр€бва да знаете, че той е предназначена само за тези, които признават “вореца на ћирозданието, който е готов да му служи, който вижда в Ќего причината за ≈динни€ ∆ивот на ћирозданието.
“ази аксиома тр€бва да признаете и да впишете в структурата на вашето съзнание. ќт сега ц€лото население на «ем€та, ще се раздели на две категории: едната ще е шестата раса, а другата Ц изпадналите от шестата раса. “ова не подлежи на преразглеждане и преоценка. ƒа промените местонахождението може само чрез пока€ние и признаване на “вореца. “ова е единственото условие за да бъде един човек жител на шестата раса.
јко процеса на пока€ние на хората и държавите не се проведе, то от лицето на «ем€та могат да изчезнат цели страни, народи, нации и държави. ўе останат тези, които признават ќтеца, поднас€йки му пока€нието си и свързвайки по-нататъшни€ си живот с »мето на “вореца.
Дƒокато ги има моите уста, докато ги има моите колене, за да се преклан€м пред “еб, ќтче, мол€ “е:
ѕрости ми изкрив€вани€та и грешките пред “еб Ц “вореца, през всичките ми въплъщени€, прости и на хората, за рода им, за непризнаването на ќтеца, на ¬исшите —или, за нарушаването на «аветите («аповедите), за независимостта от ќтеца, за егоизма, за сво€та зла вол€, отричане на пока€нието, за глупостта, жестокостта и ненавистта, за отричането на Ѕожи€та ¬ол€, несъвместимостта на жизнени€ морал и «аконите на “вореца, за лъжливи€ срам и гордостта, които пречат на пока€нието, за духовната слепота, за лакоми€та и користолюбието, за страховете, за нарушаването на моралните норми, за участието в окултни ќрдени, магически обреди и ѕосвещени€, които не са по “во€та ¬ол€. 
ќтричам се от всички ѕосвещени€, магически знани€, ритуали, мистерии, които са извършвани не по ¬ол€та Ѕожи€. јмин!
ќт този момент връчвам душата и сърцето си в ръцете на √оспод Ѕог и не признавам никого, освен √оспод Ѕог. јмин!Ф
-  ан€ за пока€ние душите от майчини€ род.
- –азкайвам се пред душите от майчини€ род, мол€ ви за прошка и ви прощавам на вас.
-  ан€ за пока€ние душите по бащина лини€.
- –азкайвам се пред душите на бащини€ ми род, мол€ ви за прошка и ви прощавам и на вас.
- ѕоемам върху себе си греховете на родовете по бащина и майчина лини€ и се обръщам към √оспод Ѕог с пока€ние за своите родове.
Д–азкайвам се за липсата на в€ра в ќтца, за отричане на Ѕожественото върховенство, за неспазването на Ѕожествените заповеди. –азкайвам се пред човешките души за неправилното отношение към хората, за причинените им морални и материални вреди, за неспазването на «аповедите по отношение на хората. –азкайвам се за нанесените телесни повреди на хората не по сво€ лична злоба, а заради интересите и идеите на управл€ващите структури. јмин!Ф
Ѕлагодар€ “и, ¬елики “ворецо, за “во€та непресъхваща Ћюбов, за търпението “и, за учението, за прошката, изцелението, защитата и помощта във всичките ми животи и до днес, за посочени€ път към “еб и родни€ ƒом!
“воите деца от «вездата «ем€.

ћетодиката за провеждане на ѕќ јяЌ»≈“ќ е само първи€ етап, неговото начало.
ѕќ јяЌ»≈“ќ е лекарството, без което нито един човек от шестата раса не може да се избави от болестите, несгодите житейски, проблемите на всички нива от земното битие, от икономическите, политическите, земните бедстви€ и катастрофи, за подобр€ване на отношени€та между хората и народите и създаването на подход€щ психологически климат.
ѕо-добро средство от пока€нието за пром€на на жизнените услови€ н€ма. ѕо-нататък пока€нието за вс€ка страна ще бъде индивидуално и ще съответства на прегрешени€та на страната и народа, желаещи да поднесат пока€нието си пред √оспод Ѕог.
Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћќ ≈:
1. искрено желание да се разкаеш, дълбокото осъзнаване на ц€лата дълбочина и важност на ставащото, колкото и грешен да е човека.
2. ѕока€нието се извършва на колене, обърнати с лице на изток.

ћолитвен алгоритъм:
1. ћолитва към ћирозданието Ц 7 пъти
2.  ъм ¬иолетови€ ѕламък Ц 5 Ц 7 пъти
3. ћолитва към ≈лохет Ц 3 пъти
4.  ъм —ветлината Ц 3 пъти
5.  ъм Ѕогородица Ц 3 пъти
6.  ъм ¬ладиците на  армата Ц 3 пъти
7. «а очистване на съзнанието Ц 1 път
8.  ъм ћайката «ем€ Ц 1 път
9. «а очистване на земното пространство Ц 1 път
10.  ъм земната цивилизаци€ Ц 1 път
11. «а трансформиране на съзнанието 3 Ц 7 пъти
12. Ѕлагодарност към Ѕога Ц 1 път
13.  ъм ћирозданието Ц 7 пъти с ускорение до един звук.
14. ћјЌ“–»“≈ «ј ¬Ћ»«јЌ≈ ¬ Ќќ¬ј“ј ≈–ј

ѕрепоръките на ћелхиседек към духовните групи и индивидуалните пока€ни€

1. ѕока€нието на духовните групи е желателно да се провежда веднъж седмично. —амо три пъти за скорошното освобождение на «ем€та от негативните натрупвани€ и непростените грехове за цели€ период на съществуване на човечеството.
2. »ндивидуалните пока€ни€ е желателно да се провеждат не по-р€дко от един път месечно за пълното очистване на кармичните грехове, което ще се отрази на насто€щи€ живот на човека, на отношението му с хората и на здравето му.
ѕрепоръчва се разпростран€ването на програмата Дѕока€ниеФ. “ази програма е изключително важна, актуална е отдавна и тр€бва да бъде приета за работа по ц€лата «ем€.
«абележка:
ѕрограмата е приета от ¬.  узминин и  ривченко √.ћ. от ќтеца јбсолют и ¬исшите —или на Ћюбовта, ƒоброто и —ветлината.

ѕрограма за преобраз€ване на ƒушата
гр. Ќовгород —мирнова Ћ.—. 15.08.2004 г.

≈лохет:
“екста, който получи сега, са степените на ƒушата освобождаваща се от плена на илюзиите и устремена към —ветлината на ваши€ ќтец! “ака постепенно ще изведем ваши€ св€т от тъмнината на илюзиите материални към —ветлината на ¬селенската Ћюбов, и ще заси€€т ƒушите ви с ќгън Ќегасим и н€ма да има повече смърт, страх и ненавист на ѕланетата.

ћеждународен ÷ентър на ¬исши€  осмичен –азум

ј Ќ   ≈ “ ј

за социологическо проучване

 

—къпи наши любимци!!!

ћеждународни€ център на ¬исши€  осмичен –азум провежда допитване на земните жители с цел повишаване на жизненото равнище. “р€бва да отговорите на два въпроса:

1.      —ъгласни ли сте, че Ћюбовта е »зточник на ÷€лото ћироздание и е ¬исшето „увство, което ще спаси «ем€та от разрушение?

2.      ќсъзнавате ли сво€ Ѕожествен произход на «ем€та?

 

¬ случай на положителен отговор опишете своите проблеми на лист харти€ и молбата:

Д¬елики “ворецо! ѕомогни ми, мол€ те, да реша моите жизнени проблеми!Ф

» не се учудвайте на чудесата, които ще започнат скоро да се случват във ваши€ живот!

— искрена Ћюбов към ¬ас »сус —ананда.

 

Ќе е нужно да се изпраща јнкетата на н€кого. —лед като отговорите, можете да € предадете на своите близки, при€тели, роднини, за да могат те също да се възползват от чудодейните й свойства.

Ќашите технологии ни позвол€ват точно да определим вашите отговори.

јнкетата е заредена с чисти положителни вибрации и притежава лечебен ефект за тези, които са съгласни.

—лед отговор на јнкетата положително (или ДƒјФ), в организма на този човек моментално стават преустройство на всички системи и органи в хармонично състо€ние.

¬ибрациите на този човек влизат в хармони€ с ¬селенските хармонични вибрации на ¬еликата —ила на Ћюбовта и нормализират функциите на всички органи и системи на човешки€ организъм, забел€зва се повишаване на енергийни€ му потенциал.

–езултатите са потвърдени чрез прибора за √азоразр€дна ¬изуализаци€ на доктор  оротков през март 2002 год. (√–¬ Д амераФ Ц диагностика и фотографи€ на аурата).


—пасителна јнкета-ѕаметка за изчистването на емоционалните проблеми, спомена за минали обиди и изпълване със —ветлина от ¬селенската Ћюбов на Ѕожествената ƒуша.

Д¬елики “ворецо! ѕомогни ми да реша проблемите си! јз ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. (име и фамили€), Ѕожествена ƒуша, създадена от ќтеца-“ворец ≈динен, мол€ за премахването, за разтвар€нето в ƒушата ми на всички емоционални проблеми и на цели€ спомен за минали обиди, които съм прежив€л в този и всички предишни животи, в това число и обидата към ЕЕЕЕЕЕЕЕ (могат да се избро€т тези, които са особено мъчителни).
ѕрощавам на всички ƒуши и —ъщности, които са ми нанесли емоционални рани и са оставили в паметта ми обиди, развързвам ги от себе си, в това число и ƒушата ЕЕЕЕЕЕЕ (могат да се избро€т всички, които са създавали проблеми).
ќстав€м за себе си ќпита и ћъдростта на Ѕитието, постигнати от мен по време на моите въплъщени€.
ћол€ да бъде изпълнена Ѕожествената ми ƒуша със —ветлината на Ѕожествената “и Ћюбов, за да възси€е т€ като ќгън Ќегаснещ във ¬елики€  осмос, за да разцъфти ÷вета на ¬селенската Ћюбов и в мо€та ƒуша и —ветлината, Ћюбовта, ѕоко€ и ’армони€та да са в Ќе€ вечно. ƒа бъде от днес и завинаги. ЕЕЕЕЕЕЕ (часа и датата) по времето на ѕланетата «ем€Ф.
’арти€та да се изгори напълно, а пепелта да се размие с вода.

ћолитва към ¬селенското ћироздание
(най-мощната молитва за —пасение)

¬сичко сътворено в Ќебесата,
ўе се про€ви и на «ем€та!
Ћюбовта могъщество ще има,
— не€ никой не ще се справи!
÷ели€т  осмос е застанал в защита,
—ъюзът на √алактиките е въстанал!
«а да се възроди «ем€та,
¬ Ћюбов и с Ћюбов да се изправи!
Ќека в неспирен поток
»зобилно да се лее Ћюбовта!
ѕрекрасен и €рък »зточник
ўе се про€ви в далечината звездна!
Ќека «ем€та ни да разцъфне,
√алактически Ѕисер да стане,
Ќека опита на ц€лото ћироздание
¬ не€ най-добрата си сила да из€ви!!!


«аповедта на ¬иолетови€ ѕламък

ј« —Џћ ¬иолетови€ ѕламък
ƒейства в мен сега,
ј« —Џћ ¬иолетови€ ѕламък,
јз съм —ветлина, поклон пред теб!
ј« —Џћ ¬иолетови€ ѕламък
¬ могъщата  осмическа —ила
ј« —Џћ Ѕожествена —ветлина
—и€еща вечно в света!
ј« —Џћ ¬иолетови€ ѕламък
 ато —лънцето, си€€ навс€къде!
ј« —Џћ —ветата Ѕожи€ —ила
ƒаваща свобода на всички!

ћолитва към ≈лохет

¬елики ≈лохет, “ворец на ¬селената!
ƒай ми сили и покой за да мога
¬селенската Ћюбов да постигна и да € приема
» да заси€€ с ¬елика Ћюбов!
Ќека да е хармонично всичко наоколо,
ѕокой дай на ƒушата ми, смирение и търпение,
» сила ми дай, ≈лохет!
Ќали јз съм “вое “ворение!
ѕомогни ми да достигна висотите
» душевна чистота,
«а да стане радостно и желано ¬ъзнесението,
Ќа “еб, ¬елики ≈лохет, служене!
јмин!

ћолитва към —ветлината
(—анат  умара)

¬ладика на —ветлината по «ем€та!
ѕазач на моето ѕространство!
—анат  умара! ѕризовавам те,
—ветлината на ƒушата ми да може
— тво€та навеки да се венчае,
¬ ≈динен ѕламък да горим с теб,
Ќа вечността в олтара на —в€тата Ћюбов!
ѕази ќгън€ ти мой!
ƒай му сила да гори още по-силно,
«а да изгори бремето на страха и страстите,
» да разсее ц€лата пелена на илюзиите,
ƒа построим ÷арството на —ветлината на «ем€та!

ДЌ»≈ —ћ≈Ф

≈динни сме ние. ДЌ»≈ —ћ≈Ф винаги и навс€къде Ц това тайнство на живота ни дава —в€тата вода,
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц —и€ние на Ѕожествената Ћюбов!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц —вещени€ ƒъх на ћайката «ем€!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц »звора на ѕробудената —ила!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц ≈динението на  осмическото —емейство!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц ѕотока на ѕреображението в —ветлината!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц Ќа “вореца ≈динен ƒецата!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц Ќачалото и  ра€ на всичко!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц “ворци на —ветото ћироздание!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц Ќосители на Ћюбовта във ¬селенското —ъзнание!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц единната Ћюбов ћеркаба!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц навс€къде и винаги!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц ¬ечността на Ѕожието “ворение!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц ÷ентрите на ÷ентъра Ѕожествен!
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц потока —ветлина на Ѕожествените —или,
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц —емената на ∆ивота за новите —ветила.
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц същността на ћикрокосмоса и  осмоса.
ДЌ»≈ —ћ≈Ф Ц в бъдещето Дƒа бъдемФ!!!

ћолитва за —ъзидание Ц ¬ъзраждане на цивилизаци€та земна.

—в€та раса от ’ора —лавни Ц Ѕогове «емни!
ѕриеми Ћъчите на  ристалите ќгнени и —в€ти!
» възраждайки се в ѕотока на ¬селенската Ћюбов,
ќтвори с ключа на ¬еликото ѕробуждане
ƒуша Ѕожествена за възраждане!
—и€ние от —ветлина да обхване —ъзнанието,
 ристала ≈динен на —ърцето ћирозданно!
–азтвори ѕрохода —вещен
ѕрез пространства и —ветове!
» нека в —ърцето на всеки се разпали
¬ъв вселенски€ ÷в€т на ќгнена Ћюбов!
ћеркаба ¬ъзраждане ще сътвори,
— ƒушата ¬ечни€ ƒух ще се съедини,
ўе се отвор€т всички ÷ентрове на ћирозданието
» в т€х ще се въплъти ≈динното ’ристово съзнание!
ƒа се ¬ъзроди на «ем€та —вещена
—в€тото ѕлеме на —ътворците Ц Ѕогове!
Ќека управл€ва във ¬селената
Ћюбовта Ц ÷арицата на ћирозданието!

ћолитва за трансформаци€ на съзнанието

ѕоток ¬селенски на —ветовното —ъзнание,
Ќа «ем€та, в телата на всички хора се спусни!
ѕромени амплитуди и честоти на вибрациите,
ѕол€рността на магнитните субстанции смени!
”сили трансформаци€та на единиците —ъзнани€,
— Ћюбовта на »звора всичко ќсвети!
—ъздавайки ¬еликата ћеркаба на —ъзнанието
¬ ≈динство всички ƒуши и «ем€та свържи!
»з€ви ц€лата ѕървична —ъщност на ћирозданието,
«а да стане —ътворец на «ем€та „овек!
¬ъв ¬селенски€ поток на —в€тото —ъзнание
— Ћюбов Ћюбовта да стане вечно “ворение!!!

 ъм Ѕогородица
ћолитва дадена от преподобни€ —ерафим —еровски, йеромонах —амсон.

¬семилостива ¬ладичице мо€, ѕресвета √оспожо, ¬сепречиста ƒево, Ѕогородице ћари€, ћайко Ѕожи€, несъмнена и единствена надежда мо€, не се гнуси от мен, не ме отхвърл€й, не се отричай от мен, застъпи се, помоли, чуй, виж, √оспожо, помогни, прости, прости, ѕречиста!

ћолитва за очистване и пока€ние
(за премахване на кармични кърлежи)

ќ ¬елики ¬ладици на  армата, вашето действие завършва във ¬елики€  осмос, и ние живеещите на ћайката «ем€, не сме вече подвластни на ¬ашите «акони! —мирено ¬и молим да помогнете при очистването на мо€та ƒуховна —ъщност от вли€нието на «аконите  армични, да развържете възлите, които са били затегнати енергийно за ѕреминаване на ћатериалните ”роци на ћайката «ем€! ѕриемете искреното ѕока€ние за всичките ми действи€, предизвикани от мисли разрушителни, довели до земната дисхармони€. —немете от мен всичко, което е останало неотработено, освободете съзнанието ми от товара на тези уроци и освободете ƒушата ми от задължени€та, поети пред вас преди въплъщението! «ащото ј« —Џћ ¬исша Ѕожествена —ъщност, свободна и обичаща горещо ќтеца-“ворец ≈динен! “ака е и така ще бъде! —ега и завинаги. ¬о веки веков. јћ»Ќ!

ћолитва за очистване на съзнанието
(от ¬ладиката —ерапис Ѕей)

¬елики √осподи Ц ¬ладика на ¬исшите сили! ћол€ те, очисти моето съзнание от всички негативни мисли: от страха, осъждането, обидите, невежеството и заблудите, от духовната, интелектуална и човешка гордост, ненавист и гн€в и всичките техни производни, от завистта и ревността, от отровата на страстите, за да може да извършвам колкото се може по-малко грешки по мо€ път към Ѕожественото —ъвършенство. «а да мога да възприема “во€та Ѕлагодат, особено по време на —ветите ѕосвещени€. «а да се активират 144 ’ристови ÷ентрове на —ъзнанието и 12-лъчевата —пирала на ƒЌ  в енерго-информационните тела на мо€та собствена Ѕожествена —ъщност.
ќ, ¬елики √осподи, ’иос ’ийо  ойдеш! ѕомогни ми да преодоле€ негативната настройка на обкръжаващите ме близки хора, вразуми ги, за да не преп€тстват моите духовни занимани€, докато още не съм достигнал(а) това енергийно ниво, за да пробуд€ съзнанието им за духовно израстване. “и знаеш, √осподи, че получаваш най-гол€мото огорчение, когато най-близките ти хора не те разбират и не искат да следват тво€ пример.
ѕомогни ми, √осподи, в този труден период на моето преображение за да очист€ колкото се може по-добре съзнанието си, своите тела, за да не внас€м и най-малка с€нка в “во€та Ѕожествена ≈нерги€, ко€то протича през мен!
 ойдеш,  ойдеш,  ойдеш јдонай “себайот!!! —в€т, —в€т, —в€т ¬ладика на Ќебесните —или!!! (повтар€ се три пъти)

ћолитва към ћайката «ем€.
(получена от —пасителите от гр. »ваново 29.11.2003г.)

ќбичам “е, ћайчице «ем€!
ћол€ “е, ћайчице «ем€!
ѕрости на нас, ƒецата “и неразумни.
Ќие не разбирахме, какво вършим,
„е така “е осквернихме.
ѕриеми нашето извинение!
— Ћюбов ще почистим всичко замърсено.
Ќие те изпълваме с ќгън€ на Ћюбовта
» искаме очистването на ц€лата «ем€.
ќбгръща ме € с ¬иолетови€ ќгън
» ц€лата чистота и Ћюбов в него носим.
ѕрости ни и Ћюбовта ни приеми,
«а да се избавиш по-лесно от “ъмнината,
Ќека ќгън€ ¬иолетов те очисти,
Ќека мислите ни са кристално чисти,
«а да можем да ти помогнем,
¬сичко от себе си да почистим и премахнем,
» твоите страдани€ и замърс€ване,
«а да дойде по-скоро хармони€та на «ем€та.
Ћюбовта си “и изпращаме
» с ¬иолетови€ ѕламък “е покриваме.
ѕрости ни, н€ма да престанем да те молим
» най-добрите си чувства “и поднас€ме.
ѕриеми нашата любов. –азтвори € в —ебе си,
«а да “и помогне да се ¬ъзродиш!
ѕрости ни Ц молим “е неспирно,
» Ћюбовта си отдаваме неуморно,
— тази Ћюбов те очистваме
» скорошно оздрав€ване “и желаем.
Ќие те ќбичаме! Ћюбовта ни е силна!
»зпращаме “и €, изпий € до дъно!
Ќие отново ще се изпълним и ще те поим с Ќе€,
ƒокато не те почистим ц€лата,
ј заедно с теб и самите нас!
ўе те възродим от пепелта,
«а да разцъфтиш и укрепнеш,
«а да намериш радост и покой,
Ќие сме заедно с “еб!
ќбичаме “е и “е изпълваме
— Ћюбовта, ко€то “и изпращаме.
ѕриеми € “и и в —ебе си разтвори
» с помощта й се очисти!
√осподи на нашите Ѕащи! ≈лохет Ћюбими!
ƒа е Ѕлагословено »мето “и
¬ лъчи от —ветлина да се —лави навеки!

ћолитва за очистване на земното пространство

јз съм ƒуша, «емна и —вободна по ¬ол€та си и сво€ избор, в съответствие с «аконите за хармоничното развитие и —вободната ¬олеиз€ва на същностите в  осмическото ћироздание, из€в€вам сво€ избор и мол€ “вореца ¬семогъщ и всички ¬ладици ¬селенски и на —ветовете, да очист€т земното пространство, вътрешно и външно, от вли€ни€ нехармонични, от енергиите на страха, хаоса и разрушението и да предадат лостовете на ”правлението на ¬еликата —ила на —ветлината и Ћюбовта ¬селенска, за да възси€е в земното пространство »звора на —ветлината и да очисти съзнани€та и ƒушите на всички —ъщности от тъмнината и илюзи€та на материалното, внас€щи хаос и разрушение в хорските умове!
Ќека чиста —ветлина и Ћюбов да изпълни пространството на ћайката «ем€ и да извърши прехода на всички същности, насел€ващи € в четвърто измерение и в шеста раса на развитие!
¬ »мето на ≈дини€ ќтец, на —ина и —вети€ ƒух! јћ»Ќ!
«а —лавата на ’иос-’айо- ойдеша Ц ¬ладиците на Ћъчезарното “ворение на —втлината и Ћюбовта! јћ»Ќ!
¬ името на ј« —Џћ, на ’ристос и ћайка ћари€, в семето хорско и в —ъзнани€та! јћ»Ќ!

Ѕлагодарност

Ѕлагодар€ “и, √осподи,
«а изливащата се непрестанно в —ърцето ми благодат,
Ѕлагодар€ “и, √осподи,
«а щастието от единението с “еб,
Ѕлагодар€ “и, √осподи,
«а това, че мога чрез “еб »стината да позна€!
Ѕлагодар€ “и, √осподи,
„е ме възпламени с чиста Ћюбов!
„е ме съедини в семейство,
„е ћеча на ѕламъка ми даде и ўит,
 ато милосърдие и състрадание,
«а подвиг в —луженето, в ръката ми постави!
Ѕлагодар€ “и, √осподи,
„е ме избра за ѕланове ¬елики на —ътворението,
„е с ƒъгата цветна път€ начерта.
» за участието в плана на —ътворението!
Ѕлагодар€ за щастието да зна€
“воите заповеди!
«а всичко, което не може да бъде изказано с думи,
— пламъка на —ърцето си “и Ѕлагодар€!
ѕрости ми, мол€ “е грешките и прегрешени€та.
„уй ме о ¬семогъщи и Ћюбими!
¬иж, о —ъвършени и Ќепобедими!
ѕред “еб сто€ в смирение.
» с молба за прошка на уста
“и Ѕлагодар€ за безбройните дарове!
ѕрости ми, все още не съм “е осъзнал напълно,
¬ъзлюбени √осподи и ћайко, благодар€!
 ъм вас идвам по ќгнена —пирала.
Ќека моето —ърце да гори с пламък!
Ќека ни води «вездата на ∆иви€ Ѕог!
Ќека майката —ветовна ни благослови!
Ќека победен да е път€ към  ъщи!
» в това ћайката ¬елика ще помогне,
јко сте готови в —ърцето,
Ќебесната —ветлина да пуснете,
» ƒушата да облече в покрова й.
ќблеклото приготвено за вас,
«а всички деца на Ќебесни€ ќтец,
» промените в —вета неизбежни.
¬сички вас √оспод ви твори, не се съмн€вайте,
ј с ¬€ра и Ћюбов Ц не само с ћеч и ўит,
≈  лючът на ѕреображението!!!
 ойто изпитанието за в€рност е преминал,
ѕът€ във ¬ечността ще може да намери!

ћолитва към —вети€ ƒух на —ътворението

ќ ƒух ¬елики на ћирозданието!
Ќапълни със —илата на —ветлината —ъзнани€та!
—ъедини през пространството т€ло и ƒуша,
¬ ≈динен ¬ечен –азум!
–азтвори нехаморничните €влени€,
Ќапълни —ъщността с ¬еликата —ила на —ътворението!
¬ ѕространството на ¬ечността и ’армони€ ≈динна
ўе се слее ƒуха и ƒушата —ътворима
¬ единна форма —ветлината и ƒуха обедин€ва
¬ извора, в сами€ »звор неделим
—ъс звука ќ-ќ-ќ-ћ-ћ-ћ
ћогъщ и ≈динен!
ќ-ќ-ќ-ћ-ћ-ћ (12 пъти)

ћолитва за ¬ъзраждане-ѕробуждане на ƒушата

ƒушата Ц —вета€ —ветих на всичко,
»скра от —ветли€ »звор,
ќгън€ на Ћюбовта на “вореца приеми
» разбуди в себе си Ќеговото ¬севиждащо ќко!
¬лез във всичките ми тела
» ги напълни със —ила и —в€та Ћюбов!
“ечението на ћислите управл€вай,
Ќехармоничните потоци разтвар€й!
¬сички клетчици, енергии, вибрации,
Ќа единната мо€ същност,
—ъедини в потока на “рансмутаци€та
» —вещени€ ѕламък,
»  осмическите ќгньове!
ƒа бъде ¬ечно ¬ъзраждането на ƒушата
¬ъв ¬еликото ћироздание на ќтеца!
ƒа бъде ¬ечно ƒвижение
Ќа любовни€ ѕоток —ветли€ ѕръстен!

ћолитва за ¬ъзнесение

ѕотока на Ѕожествената Ћюбов,
— ƒуша си —ветла приеми!
—ъзнанието, т€лото и ƒушата,
—ъс —илата на “ворението напълни,
» на крилата на —ветлината ¬ъзнеси!
–азтвори всички ÷ентрове на ћирозданието
» ги укрепи с ћъдростта на ’ристовото съзнание!
Ћъчистата енерги€ на »звора,
—и€еща с ќгън€ на Ѕожествената Ћюбов.
—ъздай св€то т€ло от ѕотока!
ћеркаба на ¬ъзнесението сътвори!
¬ладици на ¬сички √алактики и —ветове,
»зпращаме ¬и сво€та Ћюбов!
ќт —ърцето светлинен мост ще изградим
» по него ще се завърнем у ƒома.
ƒа бъде вечен ѕразника на ≈динението Ц
¬еликото и —в€то ¬ъзнесение!

’»ћЌј Ќј Ќќ¬ј“ј ≈–ј

ќ, ¬ечност Ц Ѕезкрайността на ћирозданието!
“и, —илата на сътвореното —ъзнание!
¬ теб, Ќадежда, ¬€ра и Ћюбов,
—а Ѕезкрайността на  осмоса,
 оето  ръвта така вълнува.
«а да възси€е –азумът над —вета
—ъзнанието Ѕожие в небето се издига!!!
—в€ти ƒуши на ћирозданието,
Ќа Ћюбовта единното —ъзнание,
¬ъплътихте се в —ветовни€ ѕоток на Ћюбовта!
«а да дадете живителна глътка
Ќа освободеното дихание,
»зпълвайки с него ц€лото ћироздание!
—вети€, ¬елики  осмос
¬ «ащита ваша се изправ€!
» тържеството на вселенската Ћюбов
ѕо ц€лата планета се разлива.
—ливат се и мъжкото и женското
¬ единно начало,
«а да звучи хармони€та на Ћюбовта,
¬ мелоди€та на св€то ≈динение,
ќбхващайки  осмичното “ворение!
Ќий пеем ’имн на ¬селенската Ћюбов Ц
«а ¬еликата —ила, ко€то изгражда светове!
ƒа се разгори ¬ечната Ћюбов
Ќа “вореца на “ворците,
създатели на ¬селени и —ветове!
ƒа бъде вечно въплътеното —ъзнание
—в€та и нерушима основа на ћирозданието!
ћеркаба обхваща всички светове
¬ световно  олективно —ъзнание!
—ветата –оза на ћирозданието Ц
ќтново Ћюбовта ¬селенска разцъфт€ва!
»зпълват се с нектара на ∆ивота
Ћистчетата ¬селенски по всички ¬селени,
¬  осмическите —ветове н€ма повече тлен!
¬ъв —лава възси€й, във всички векове
—ега и ¬ечно, отново и отново,
Ќа “вореца на “ворците ћогъщата —ила!
÷арицата на ћирозданието Ц ¬селенската Ћюбов!
—лава! —лава на “вореца!
—лава! —лава на Ћюбовта!
Ќека се разнас€ химна по просторите на «ем€та!
–азгар€йте се —ърца!
–азцъфвай, ¬ъзродена ѕтица-ƒуша
» лети по просторите на Ћюбимата «ем€!
–азнас€й по планетата —ъзнанието на Ћюбовта!
≈рата на —вети€ ƒух настава!
» в Ћюбовта се носим във ¬ечен ѕолет!
—лава, —лава, във всички времена, отново и отново,
Ќа ÷арицата на ћирозданието Ц ¬селенската Ћюбов!
Ќека навс€къде звучи —в€ти€ ’имн Ц
Ќовата ера на ¬селенската златна Ћюбов!
¬ си€нието на Ћюбовта ще живее човечеството!
¬ диханието на Ћюбовта ще твори ѕотомството!
ѕо потоците на Ћюбовта плувайки във ¬селената!
—лава, —лава, по всички времена, отново и отново,
÷арице на Ћюбовта Ц ¬селенска Ћюбов!

ћолитва за влизане в кристала

¬ хармони€та ¬селенска породен,
 ристала на ≈нергийните входове
ѕотоци ќгнени, Ѕожествени и —в€ти,
ѕриеми ни нас Ц посредниците твои!
—ъс звук на ћантри разтвори телата ни,
ƒушата ни в т€х да разцъфти кат роза!
» нека вибрациите на »звора
ƒа проникнат дълбоко в същността на ≈нерги€та!
√отови сме Ћюбовта да приемем,
 о€то се лее като ќгнен ѕоток,
ќт  осмоса далечен и извечен!
¬сичките си ипостаси ще съединим
¬ ≈динен меркабически
ѕоток ¬селенски ще създадем,
ўе насочим на —ърцето си Ћъчите,
«а да отворим на ƒушата скритата ¬рата!
ўе съединим в “анц светлината на блест€щите Ћъчи
» ще дадем Ћюбов на ц€лата ¬селена!
√отови сме да приемем в себе си
Ѕожествени€ ¬елик —ќЌћ,
» ћантрите на тайнството всел€ване ще запеем!!!

»нструкции за първо включване в Ѕ¬ – на жителите на планетата «ем€

1. ѕрочитане на Дќтче нашФ.
2. ѕолагане на кръст ДосмицаФ (чело-корем-д€сно рамо-л€во рамо-чело) от 3 Ц 5 пъти.
3. ѕрочитане три пъти на:
Дј« —Џћ ¬иолетови€ ќгън пламт€щ,
ј« —Џћ „истотата, ко€то Ѕог желае.Ф
4. ѕрочитане на призива към јрхангел ћихаил за предпазване от вли€нието на тъмните същности:
Дјрхангел ћихаил! ѕомогни, помогни, помогни!!!Ф
5. Ќа отделен лист опишете всичките си проблеми, които ви вълнуват в живота и предоставете този товар от проблеми на Ѕог Ц ваши€т най-добър и любим при€тел. — това обезпечавате чистотата на канала за приемане на информаци€.
6. Ќа следващи€ ред напишете Д- —лушам ¬и!Ф и се вслушайте в своите мисли. ѕървата мисъл, ко€то ще се по€ви след това в главата ви, първата дума Ц е вече хармонична мисъл, пристигнала от ¬исши€ –азум. “€ тр€бва да бъде записана на харти€та. ћоже да зададете въпроси: Д акво да прав€ сега? — кого говор€?  ак да подобр€ сво€ живот? » т.н.Ф. “р€бва да се стараете да изпращате от ƒушата си ѕризива на „истата Ћюбов, а не желанието си да получите нещо. ўе почувствате отговора в мислите си като Ћюбов и топлина, за които отдавна сте забравили. “ова е телепатичната връзка с ¬исши€ –азум, с Ћюбовта и ’армони€та.  ато техническо усилване на тази връзка и като цел за изключване на активни€ ум, можете да използвате ћатриците на «дравето, залепвайки ги на главата или постав€те матричната превръзка и закачате над главата пирамидка.
ўом произнесете паролата за включване, вие вече сте неразривно свързани с ¬исши€  осмически –азум и ако по време на първи€ контакт не сте успели да чуете мисли и думи от ѕространството, не се разстройвайте. «а това може да има много причини.
≈то н€кои от т€х:
1) ќтпускането тр€бва да бъде осъзнато, не тр€бва да се влиза напълно в така нареченото ДтрансовоФ вътрешно вглъб€ване в ¬ътрешната си —ъщност с пълно изключване на сво€ –азум. “р€бва да се изключи ума, а не –азума: да се премахне стремежа за мислене, да се размишл€ва над мислите, а само да се лов€т осъзнато от ѕространството, тъй като това вече не са ваши мисли и вие ги разбирате без –азмисъл и —ъмнение.
2) Ќе се опитвайте да чакате усилено отговор, подхранвайки се с целенасоченото Д»скамФ, а просто слушайте ѕространствените мисли, внедр€вайки се в същността им и разтвар€йки се в т€х.
ћожете просто да разговар€те като със сами€ себе си, но това ще бъде вече беседа с ”чителите и незабел€зано ще почувствате тихи€ глас на целенасоченото ви водене по път€ на Ћюбовта и —ветлината!!!
«а усилване на собствените чисти и хармонични вибрации може да прочетете наум или на глас следното твърдение:
Дј« —Џћ Ѕожествената —ила на “вореца, приемаща и внас€ща в обкръжаващото пространство ’армони€та на Ћюбовта!
јз се сливам със сво€та Ѕожествена —ила и ставам едно ц€ло с не€!
„увствам вътрешното разтвар€не на вс€ка мо€ клетка от моето т€ло във ¬ибрациите на „истата Ѕожествена Ћюбов, и върху мен се спуска ¬елик ѕокой и —вобода да осъзна€ факта, кой съм аз в това земно въплъщение!Ф

ј–ићј
sananda2005@narod.ru
www.sananda2005.narod.ru—ъздадено: 11/05/2007 • 22:01
ќбновено : 19/05/2007 • 13:13
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 12647 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є20 

tihomir 14/04/2009 • 09:22

 —јЌјЌƒј е съзнанието което държи структурата около нас Ќие сме в него и то е в нас

 —јЌјЌƒј е и »—”— и  –»ЎЌј и Ѕ”ƒј и јЋј’ и всички други инкарнации наричани от нас хората богове Ќе е грешка да помолим което и да е от тези същества те са едно и също съзнание  

ћантрите които са описани в текста са  сериозни техники за излизане с асансиор нагоре повтар€й те ги когато можете те подсъзнателно ви образоват и извис€ват

—јЌјЌƒј е всичко което е и иска да ни помогне

ѕќ»— ј»“≈ » ў≈ ¬» —≈ ƒјƒ≈              успехи


 оментар є19 

Stanka 12/04/2009 • 12:14

s ƒќ¬≈–я¬јћ се единствено на Ќ≈Ѕ≈—Ќ»я“  ќ“≈÷  и на Ќ≈√ќ¬ќ“ќ  —Ћќ¬ќ  Ѕќ∆»≈ дошло в плът и кръв на «ем€та!!!  » на Ќ≈Ѕ≈—Ќ»я“  ќ“≈÷  единствено се преклан€м ! Ќ≈√ќ душата ми обича с ц€лото си същество! ј светлите същества,които са добронамерени и ни помагат ,обичам като брат€ по разум.ƒа бъде мир и хармони€ във ц€лата ¬селена!l

 оментар є18 

Smokovnica 14/02/2009 • 19:13

јко тво€та в€ра в Ѕог е истинска, то “и ще му се довериш изц€ло и ще разбереш, че сме нищо без Ќего. „е "јз", "“и", "“ой (т€, то)" съществуват единствено в наши€ разум, а играта " ой е по- по- най" и пон€ти€та за добро и зло са си чисто човешки продукти.  „е познанието за »стината, ѕът€ и ∆ивота са във всеки един от нас, а »сус е примера, който тр€бва да следваме. «ащото колкото хора- толкова ѕътища и »стини и ∆ивоти и всеки следва сво€ си, продиктуван от сво€ Ѕожи храм- —ърцето. ј който не му се довер€ва, ще следва чужди истини и доктрини и ще се чуди защо животът е толкова труден, а хората- толкова неразбрани...  :)))

 оментар є17 

Chestna 03/10/2008 • 01:01

√ордост? ќт това да си христи€нин? Ќе виждам връзката! Ќ€ма за какво да се гордееш, че в€рваш!

’ората, които са канонизирали 4те евангели€, са в€рвали, че √оспод им помага да изберат най-достоверните, за да може чрез т€х да се реализира Ѕожи€та истина.

ј относно това да слушаш сърцето си.... “ова е най-гол€мата заблуда. „овек, който н€ма в€ра в Ѕог, и "слуша сърцето си" практически слуша комплексите си и желани€та си, които не винаги в последствие го прав€т щастлив! ( казвам го и от личен опит ) "—ърцето" може да те подведе и да те завлече в посока, ко€то н€ма да е правилната за сами€ теб. ≈то примерно: сърцето ми казва да отида да карам ски с при€телите си, въпреки че навън има виелица. јз слушам "сърцето си". “о ми казва да отида да карам ски. јз много искам това и въпреки всичко му се довер€вам. ќтивам и в последствие се случва н€каква злополука. ≈? јма нали сърцето ми ми каза да отида с моите при€тели! Ќито ти, нито аз, нито който и да било знае какво ще се случи в бъдещето. ј още по-абсурдно е н€кой „ќ¬≈  да се опитва по н€какъв изчанчен начин ( взимайки каквото му харесва от коренно различни религии и учени€, и философии + собствени фантазьорски допълнени€ ) да описва божественото устройство на вселената. Ќелепо е. —поред мен, само боговдъхновен човек може да описва това. »наче имаме база информаци€, от ко€то можем да черпим мъдрост.

ќсвен това не разбирам какво значение има колко евангели€ са написани, при положение, че ако в€рваш в основните закони, а те са - да в€рваш и да обичаш Ѕог с ц€лото си сърце и душа, любовта да те изпълва и да прелива към ближни€ ти - ще живееш един щастлив живот! ќттук е логично, че н€ма и да нарушиш останалите закони - убийства, лъжи, кражби и т.н. - защото н€ма да изпитваш негативни чувства, а любов и желание да помагаш на другите. Ќо това сам човек трудно би го постигнал за кратко време. јз мисл€, че Ѕог намира път€т към вс€ка една душа. »два и подава ръка. ƒали ти ще приемеш е въпрос на личен избор. “очно за свободата на избора съм вечно благодарна на √оспод.

ј дали тр€бва да знаем повече информаци€ от тази, ко€то е канонизирана, не е в нашите ръце. јко тр€бва да разберем нещо повече - ще го разберем, ще ни бъде дадено. ¬се пак Ѕог се стреми да разпространи истината. »ма един стих в Ѕибли€та, който гласи: " ¬ъзлюбени, не на всеки дух в€рвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Ѕога, защото много лъжепророци се €виха в света. / ѕо това познавайте Ѕожи€ ƒух ( и лъжливи€ дух ); вс€кой дух, който изпов€два, че в плът е дошъл »исус ’ристос, е от Ѕога. ј вс€кой дух, който не изпов€два, че в плът е дошъл »исус ’ристос, не е от Ѕога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света. / ¬ие сте от Ѕога, чеда, и сте ги победили; защото “о€,  ойто е във вас, е по-гол€м от оногова, който е в света. / “е са от света, затова и по светски говор€т, и светът ги слуша. / Ќие сме от Ѕога: който знае Ѕога, слуша ни; който не е от Ѕога, не ни слуша. ѕо това и познаваме духа на истината и духа на заблудата. / ¬ъзлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Ѕога, и вс€кой, който люби, е роден от Ѕога и познава Ѕога; / който не люби, той не е познал Ѕога, защото Ѕог е любов. " ѕърво послание на »оана 4:1-7

" «ащото вс€кой, който е роден от Ѕога, побеждава света; и тази е победата, ко€то победи света - нашата в€ра. " ѕърво послание на »оана 5:3,4

" »мало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от √оспода,  ойто ги е изкупил, ще навлекат върху себе си скорошна погибел. / » мнозина ще последват т€хното разпътство, и поради т€х път€т на истината ще бъде похулен. / », подбуждани от користолюбие, ще ви мам€т с лъстиви думи; т€хното осъждане отдавна е готово, и т€хната погибел не дреме. " ¬торо съборно послание на свети јпостол ѕетра 2:1-3

Ќ€ма да коментирам цитираните стихове. “е сами говор€т за себе си, а и аз см€там, че човек сам тр€бва да си ги разтълкува.

Ћюбимите ми думи на »исус ’ристос са: " јз съм път€т, истината и животът. " и "  Ќебе и зем€ ще преминат, ала думите ћи н€ма да преминат. " ( вечната истина )

Ќе мога, а и не искам да прикри€ възмущението си от публикуваната информаци€ в този сайт и то не защото осъждам всичко друго освен христи€нството ( това си е мо€т избор ), а за това, че то е намесено тук по един невеж и недостоверен начин.

’ора, помислете. ѕреди да четете каквито и да било материали от така наречени€ "Ќю ≈йдж", първо прочетете базисната информаци€, за да имате основа, да може да сравн€вате и да анализирате, за да не бъдете лесно подведени и излъгани!

— най-добри пожелани€


 оментар є16 

Nick 29/09/2008 • 18:22

Chestna, за това дали подобно нещо е истина или не/съдейки от скроми€ си житейски опит/,  е най-добре да се довериш на интуици€та и сърцето си. “е много р€дко биха те подвели. ј и не е нужно да приемаш всички неща като твърди правила - за н€кои неща или просто не сме узрели или пък просто "не работ€т" в наши€ случай!  олкото за Ѕибли€та - не забрав€й, че канонизираните ≈вангели€ са 4, но общи€т им брой е над петдесет като естествено в т€х се срещат доста противоречи€. ј решението кои да бъдат канонизирани и кои не е било взето от "обикновен" човек като мен и теб.  олкото по въпроса за "обедин€ването на противоречащи си религии" - ако не се опитваме да търсим общото между т€х то би следвало да приемем че нашата/христи€нството/ е най-истинската от всички/което естествено не е в€рно/,  и което би ни вкарало във въртележката на гордостта. ј май според Ѕибли€та √ордостта е най-големи€т гр€х... » понеже много дълго съм страдал от гордост/и естествено все още не съм € премахнал напълно/ мога да ти кажа че колкото е по-малка тази "черна дупка" в съзнанието ти, толкова по-щастливо се живее....

“ова е само моето мнение... ∆ела€ ти ”спех!


 оментар є15 

Chestna 29/09/2008 • 01:28

Ќе можете да обедин€вате противоречащи си религии и учени€!!!

 оментар є14 

Chestna 29/09/2008 • 01:27

 акви заблуди!!! —поред Ѕибли€та »сус ’ристос никога не е пропов€двал, че човек има "друг животи" !!!  ак може да използвате Ќеговото име по този безумен и манипулаторски начин! »зпопачавате това, което той е казал и си прибав€те ваши мисли, като казвате, че са негови думи! »сус ’ристос не ви говори и ако вие наистина в€рвате, че той говори на вас или на когото и да било, напълно сте се побъркали и заблудили, и отклонили от път€!  акви са тези окултни "молитви", които си създавате?! Ќе можа да не признавате нико€ религи€, а да взимате от вс€ка една това, което ви харесва и ви е изгодно, и да отписвате това, в което не искате да в€рвате, и да се самозаблуждавате, а и да заблуждавате другите хора, с измислени от вашите умове глупости и празни думи! Ќачинът, по който използвате името на »сус ’ристос е абсолютно осквернение и богохулство! ¬земете поне прочетете Ѕибли€та, за да не пишете такива лъжи! јко наистина ви говори н€кой, то бъдете сигурни, че този н€кой по никакъв начин Ќ≈ е »сус ’ристос, нито е н€кой, който идва от Ѕога!!! ћожете да си извадите сметка откъде може да идва тогава!
ј това за ћеждународни€ ÷ентър на ¬исши€  осмичен –азум, който провежда анкета, е безкрайно комично и нелепо!  ак е възможно вие самите да го в€рвате това? »ма сведени€ за истината, позовавайте се на т€х! “е са в Ѕибли€та!


 оментар є13 

Diakona 13/07/2008 • 22:09

Ќ€колко  думи за така наречени€ преход,за което недоум€ва нашата сестра √алина.—ега,зависи за кой преход става дума!?..»ма преход от един живот към друг,където,физическото т€ло остава тук на «ем€та,а ние се връщаме с останалите си тела там от където сме дошли?...“оест в духовните нива,където пък има безброй измерени€ и под измерени€ и ние сме там,за където отговар€ нашето духовно развитие.ѕреди това се преминава през карантинен период и подробен отчет пред нашите ”чители -¬одачи,за изпълнението на праграмата ни и придобиването на нов опит и знани€.—лед което ни се дава заслужена ваканци€-почивка със различен срок от време,във взависимост от проведени€ току що «емен живот,ќт една до н€колко десетки земни години.—лед което започва подготовката за новата инкарнаци€ с нова програма!!!...това се счита за преходен период според ƒуховните ”чители.Ќо...има и друг преходен период,когато завършва един ÷икъл на развитие и се подготв€ преминаването към нов ÷икъл,какъвто е сега, точно в насто€щите години преходни€ период.ќбикновено тези периоди са трудни,защото са свързани със сериозна пром€н€ на —“ј–ќ“ќ с Ќќ¬ќ“ќ.ѕром€на на ≈нергии,на ¬реме,на —ъзнание.¬сичко това води до трусове,до стресове и объркване на реалното с не реалното,пром€на на психиката води до нервност и не уравновесеност,както и растройване на физически€ организъм.¬сички заключени болести се пробуждат.¬сичко това отежн€ва доста ежедневието на индивида.≈то защо е необходимо да се познават  осмическите «акони и да се търси повече информираност.–азбира се,има и други преходи,но те не са акцент на този коментар.Ќа всички —ветлина и Ћюбов.

 оментар є12 

Diakona 10/06/2008 • 22:31

ћили брат€ и сестри,преди десетина години —Џ¬≈“ј Ќј ƒ≈¬≈““≈ (¬»—Ў» ƒ”’ќ¬Ќ» —Џў≈—“¬ј),чрез сво€ говорител “ќћ ни дадоха много ценна ѕ–»«»¬ ћќЋ»“¬ј за излъчване,ко€то повишава вибрациите както на човека който € излъчва,така и на района и страната в ко€то се излъчва.јз € казвам с много любов вс€ка сутрин вече десет години,»ска ми се,да има повече съмишленици,които н€ма да си щад€т труда и времето за тази безценна ћќЋ»“¬ј.≈то € и Ќ≈я:       Ќа Ѕългарски             "„овешките синове и дъщери са едно ц€ло и ние сме едни от “я’,стремим се да обичаме а не да мразим,стремим се да служим а не да ни служат,стремим се да градим а не да рушим или вредим.јко има награда за болката,то “я нека бъде —ветлината и Ћюбовта.ƒушата нека владее формата,живота и всички събити€ и да разпали във всеки Ћюбовта.Ќека бликнат ѕросветлението,ѕрозрението,¬идението,Ѕъдещето нека се открие,вътрешното единство нека се про€ви и да отстъп€т външните различи€,Ћюбов сенека ¬ъзцари и ¬сички да позна€т ЋёЅќ¬“ј.¬еликий √ќ—ѕќƒ» Ѕлагослови всички —ветли брат€ и сестри ќт ¬селената и планетата «≈ћя. ќћ,ќћ,ќћ!"јко множество хора излъчваме тази ѕризив молитва,сутрин до девет часа,то енерги€та от не€ ще залее ц€лата ни страна и на нейна територи€ ще бъдат предотвратени "заработените" в миналото катаклизми и бедстви€ !Ќ≈ ј ќѕ»“јћ≈ » —≈ ѕќ“–”ƒ»ћ ¬—»„ » ƒ”’ќ¬Ќќ ѕ–ќЅ”ƒ≈Ќ»,Ќ≈ ј ќЅЋ≈ „»ћ  ј–ћј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я.!...—ветлина и Ћюбов на всички ”—“–≈ћ≈Ќ».

 оментар є11 

Diakona 01/06/2008 • 17:09

¬ече мога да пиша на  »–»Ћ»÷ј и затова бързам да дам ѕризив-ћолитвата дадена от ƒжуал  хуул:ќт извора на —ветлина в ума на Ѕога,да бликне светлина в ума „овешки,да слезе —ветлината на «ем€та.ќт извора на Ћюбовта в сърцето Ѕожие Ћюбов да бликне към човешките сърца,’ристос да се завърне на «ем€та.ќт центъра където Ѕожи€та ¬ол€ зна€т малките човешки воли нека води,”чителите тази цел познават и и служат.ќт центъра наречен род човешки,нека на Ћюбовта и —ветлината ѕромисълът се изпълни и нека “ой да запечата портата на злото.» Ќ≈ ј —¬≈“Ћ»Ќј,ЋёЅќ¬ » —»Ћј ¬Џ«“јЌќ¬я¬ј“ ѕ–ќћ»—ЏЋј Ќј « ≈ ћ я “ ј!!!  ќћ.ќћ.ќћ.      акто писах по долу.“я се излъчва от кра€ на втората световна от милиони труженици на —ветлината,благодарение на което е предотвратена третата унищожителна война.ƒнес стотици милиони брат€ и сестри с искреност и грижа за човечеството € излъчват всеки ден,н€кои по два пъти на ден. олкото повече се включат в излъчването,толкова повече се приближава веро€тноста ‘ќ ”—Џ“ на Ѕожествената —ветлина да се спусне над нашата страна и ние като наци€ да тръгнем към Ѕлагоденствието и ѕросперитета.—ветлина и Ћюбов на всички.

 оментар є10 

diakona 07/04/2008 • 14:01

Swzgeliavam,che otnovo shte bwda sws latineca,zatova shte bwda kratwk.Ne mislia da povtariam tova,koeto veche swm kazval.Ot mnogo vreme mi se iska da kazha,chetuk e propusnata edna Priziv-Molitva,koiato e dadena ot SWVETA NA DEVETTEchrez Tehnia govoritelTOM,Niakoi shte si ia spomniat,drugi imat nuzhda ot pripomniane,zatova namiram za umestno da ia pripomnia za ezhednevna upotreba i vseki shte preceni koga i kak da ia polzve...?!    "Choveshkite Sinove i dwshteri sa edno cialo i nie sme edni ot Tiah. Stremim se da Obichame a ne da mrazim,stremimse da slizhim a ne da ni sluzhat,Stremim se da gradim a ne da rushim ili vredim.Ako ima niakakva nagrada za bolkata,neka Tia bwde Svetlinata i Luobovta.Dushata neka vladee formata,zhivota i vsichki swbitia i da raspali vwv vseki Luobovta.Neka bliknat Prosvetlenieto,Prozrenieto,Videnieto,Bwdeshteto neka se otkrieVwtreshnoto edinstvo neka se proiavi i da otstwpiat vwnshnite razlichia.Luobov se neka Vwzcari i Vsichki da poznaiat Luobovta.Om-Om-Om.".Gospodi,Blagoslovi vsichki Svetli bratia i sestrik kakto ot Vselenata,taka i ot planetata Z E M IA.Amin.  zab.Ako iskame da bwdem cialostni shte triabva da vkluochim i Velikia Priziv-Molitva dadena o Vwznesenia Vladika Dzhual Khuul i koiato prez 1945g.YISUS XRISTOS e proizneswl i izlwchil za pwrvi pwt.Ot togava milioni duhobni bratia i sestri i proiznasia vseki den po niakolko pwti,blagodarenie na koeto vse poveche Zemni cheda se probuzhdat za duhovna Radost.Svetlina i Luobov na vsichki.Az swm Diakona.

 оментар є9 

iriana 10/10/2007 • 08:08

»ска ми се да по€сн€, че  в случа€ става въпрос за преход  заедно с физическото т€ло. «а целта се извършва трансформаци€та му с водещата рол€ на ƒуха.  люча тук е в осъзнаване на  единството на мирозданието, и прочистването  остарелите  програми в мисловното поле на всеки от нас.

 оментар є8 

galina 13/06/2007 • 00:02

Ќе мога да разбера това -н€кой може ли да го об€сни : "ƒошло е времето за ѕрехода! Ќо този преход не става във физическо т€ло, а само чрез смъртта му. “ова ли искате за себе си? " -
ќзначава ли това ,че възнесените престават да живе€т в своите физически тела,т.е.умират?!?

 оментар є7 

Nikolay 09/06/2007 • 16:53

«дравейте!–адвам  се ,че  има  коментари.Ѕих  желал  да  сподел€  н€кои  мисли  относно  пока€нието  и  прошката.ћисл€ ,че  те  са  неразривно  свързани.јз  възприемам  пока€нието ,като  знание  и  разкайване  за    грешките  допуснати  от  нас   пред  Ѕога ,а  прошката  като  поправ€не  на  грешките  от  самите  нас.ўе  цитирам  мисли  на  естонската  лечителка  ¬иилма Ћууле  (може  би  е  ”илма-така  се  пише  на  руски)   "  јко  н€кой  ми  е  направил  нещо  лошо,то  прощавам  му  за  това,и  прощавам  на  себе  си  , че  съм  държал  в  себе  си  това  "лошо  "(изхвърл€м  обидата).јко  аз  сам  съм  направил  на  н€кого  лошо,то  мол€  го  за  прошка (покайвам  се  пред  него) за  това ,което  съм  направил  и  прощавам  на  себе  си  за  това  ,че  съм  го  направил  (не  задържам  вина) .ƒоколкото  съм  причинил  на  моето  т€ло   страдани€,правейки  на  друг  лошо  или  позвол€вайки  да  прав€т  лошо  по  отношение  на  мен,то  при  всички  случаи  винаги  искам  прошка  на  т€лото  си  и за  причинената  вреда.  (запазвам  здравето  си)                                                        

 оментар є6 

diana 06/06/2007 • 12:48

Ќапълно съм съгласна с “ат€на и подкреп€м …осиф за упоритата му работа .

ѕожелавам  разум и любов на всички !


 оментар є5 

Tatqna 02/06/2007 • 21:34

јз също чета ƒиктовките от “ат€на ћикушина и розариите. ѕрочетох  внимателно и материала в тази стати€.«а мен лично , нещата изглеждат много близки. » това е нормално, защото ”чението е универсално-единствено посланиците са различни и това води до н€кои различи€, но като ц€ло, в дълбочина, нещата са едни и същи. “ова, разбира се е лично мое мнение и не искам никого да ангажирам с него, но ми се искаше да сподел€ своите мисли.
ћен лично текста и молитвите ме докоснаха и см€там, че могат да бъдат от полза, ако човек реши да работи сериозно  с т€х.
«а съжаление наистина малко хора израз€ват мнение в този сайт - не зна€ защо. Ќе бива да се делим на повече или по-малко "духовни". ћоже би по-правилно е да се каже повече или по-малко напреднали по ѕът€. Ќапредналите хора би тр€бвало да подават ръка на върв€щите след т€х, защото вече са изминали част от ѕът€ и могат да сподел€т сво€ опит и да помогнат /както прави …осиф например/.
—ъгласна съм с Ќиколай за прошката . ќт личен опит зна€ колко освобождаващо е нейното въздействие върху човека който € осъществи.
∆ела€ много —ветлина по ѕът€ на всички вас.


 оментар є4 

Nikolay 01/06/2007 • 15:20

ƒа,страницата  е  посетена  217  пъти  до  сега,јз  ще  израз€  своето  мнение.ћежду  другото  ми  се  струва ,че  много  малко  хора  се  осмел€ват  да  израз€ват  мнението  си  в  този  саит  въобще. ато  че  ли  се  страхуват  да  не  се покажат  глупави  или  не  много  "духовни".јз  лично  изпитвам  този  страх  пон€кога  и  макар , че  ми  се  иска  да  взема  отношение  по  много  въпроси  или  да  задам  въпрос,р€дко  го  прав€.Ћично  аз  се  придържам  повече  към  диктовките  на  “ат€на и  обичам  да  чета  розалиите  и  медитациите  направени  на  базата  на  тези  диктовки.“ам  (в  диктовките) никъде  н€ма  да  срешнете  точни  указани€  какво  да  четете ,как  да  медитирате ,какви  молитви  точно  да  ползвате ,кой  розарий  да  четете  и  т.н.ј   и  при  преводите  от  руски  на  молитвите  които  са  в  стихотворна  форма  се  губи  гол€ма  част  от  силата  им.Ќапълно  съм  съгласен ,че  пока€нието  е  най-  важно   за  всички  сега.Ѕих  добавил  и  прошката.ќтносно  ¬ъзнесението  имам  много  не€сности,въпреки  дадената  доп.инф.  от  интернет,но  може  би  ще  задам  въпрос  отделно  на  …осиф  във " въпроси  и  отговори "ќтдавна  там  н€ма  нищо  ново,а  и  чата  мълчи...ѕо  смело  читатели  на  сайта!ќбичам  ви!


 оментар є3 

123 01/06/2007 • 11:20

ƒа ! „етем ги, и то доста народ.  акво те интересува по точно ? “ук всичко е €сно , точно и мъдро е написано,забележки просто н€ма.

 оментар є2 

654321 30/05/2007 • 13:46

Ќе.          

 оментар є1 

123456 29/05/2007 • 23:11

чете ли н€кой тези неща освен мен?

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.56 секунди