“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

—емейните отношени€ - Ѕогин€та ћайка за семейството

Ѕогин€та ћайка за семейството

    ѕриветствам ви, јз —ъм Ѕогин€та ћайка.
    –адвам се, че в насто€щи€ момент мога да говор€ по-свободно с вас. ѕрез всички времена съм взаимодействала с хората и правила много за «ем€та, но не съм имала сили да поговор€ с вас открито.  акто съм ви разказвала преди, енерги€та на ц€лата планета, ко€то е ћайката-«ем€, е мое про€вление. ћои аспекти, по един или друг начин, са всички женски божествени същности, съществуващи на «ем€та и разбира се, всички жени на човечеството.  азвам ви всичко това, не за да ви покажа сво€та значимост. ѕо-точно обратното, искам да покажа сво€та ангажираност, от ко€то съм малко уморена. –азбира се, това не означава, че искам да се откажа от своите задължени€, но вече не ми се иска да прав€ всичко по стари€ начин, както го прав€т всички в системата, независимо дали е система Ђдуховнаї в ко€то съществуват учители или човешка, наречена социална.
    »мам предвид, че съм уморена от рутината. “ака се е получило, че женската енерги€, през всички времена, е била главна движеща сила на всички процеси и такава си остава и досега. Ќ€ма кого да вин€ за това, сама съм направила този избор. Ќо сега, аз и ц€лата ми енерги€ прилича на уморена жена, ко€то всеки ден тр€бва да заведе децата в градината или на училище, след това да б€га на работа, след това, да прибере децата, да учи уроците с т€х и да приготви за €дене. » така всеки ден. ”морена съм, не защото имам любими деца и работа, ко€то ми дава пари или възможности. Ќали изначално затова е предназначена мо€та енерги€. ”морена съм от програмите, т.е. от начина на възпитание децата, от отношени€та между родителите и цели€ останал живот на съвременната жена.
    Ќезависимо от нежеланието ми да действам по старите програми, при всички жени има предразположеност за такива стандартни действи€ и шаблони. јко погледнем на човешки€ живот, ще забележим, че точно жените се адаптират по-добре към съвременните социални услови€. ¬ насто€щи€ момент, жените намират множество възможности за собствена кариера, дори по-добре от мъжете. ќбичат шопинга и се чувстват добре в магазините, адаптират се прекрасно на ново м€сто, независимо дали е м€сто за почивка или месторабота.
    Ќа мъжете е необходимо много повече време, за да свикнат с тези програми, които имат сила и в дълбините на душата си не ги приемат, усещайки опасността им. ∆ените се оказват по-у€звими към социалните начини на въздействие и т€хната приспособимост е едновременно възприемчивост и чувствителност, които използват срещу т€х. ∆ените са по-у€звими за действието на програмите и като следствие, са по-социализирани.
    Ќо въпроса е, кой измисл€ всички съвременни програми?
    “е не се създават от хората и не са за т€хна полза, а за да властват над т€х. ѕрограмите произлизат от сили, които формират социалната система на фино ниво, а въздействието им се израз€ва в контрола, който съществува във всички области на човешки€ живот.
    ¬ече многократно е ставало въпрос за интернет-технологиите, за създаването на микро-чипове замен€щи свръх способностите на хората. ¬сичко това се прави, за да не мисл€т хората за своите собствени възможности, да не разви€т сво€та собствена сила. ≈дин вид, системата им отнема правата. » жената, като по-чувствителна и послушна, може да приеме всичко това по-бързо от мъжете. ћъжкото съзнание е по-консервативно в насто€щи€ момент и по-тази причина е по-защитено. ј ако продължава така, жените ще се окажат под пълен контрол, при това системата ще им дава сила. ћъжете не желаейки да се развиват в това направление, ще се откажат и от това, което имат сега. » може да се получи така, че мъжа като феномен да се окаже напълно безполезен, защото н€ма да искат да изпълн€ват ролите си. «а жените не е проблем да започнат да се Ђпъпкуватї, нали женската енерги€ е способна да се самовъзпроизвежда, следователно, за създаването на деца н€ма нужда от друг.
    ѕри това тр€бва да се има предвид, че мъжа може да играе най-ценна рол€ при раждането на децата Ц гените му внас€т разнообразие и нови възможности в поколението. Ќо засега така се подреждат нещата, че истинската мъжка енерги€ не се про€в€ва в т€х и истинските им възможности не се реализират. ћъжката енерги€ е отделна тема, ко€то ще се обсъжда от много духовни същности и се над€вам, че заедно ще намерим решение. »скам да кажа, че жените имат възможност да се развиват без мъжете и засега натам клон€т нещата. Ќо какво се случва тогава. ћъжа е неоценима подкрепа за жената, тъй като той е генератора на новите идеи и води жената напред. “ой притежава уникална творческа енерги€, ко€то е способна да извади от вс€ка задънена улица, да намери решение при вс€ка ситуаци€. Ѕез такава подкрепа, жените просто ще са объркани, н€ма да зна€т, на къде да се стрем€т, и какво да прав€т. ≈динственото, което ѝ остава, да се подчин€ва на инструкциите от системата, ко€то ще продължи да създава правилата на играта. » сега се случва така, следствие на силно нарушени€ баланс между мъжката и женската енерги€. Ќо ако продължи така, жената ще стане робот, а мъжете ще изчезнат от «ем€та, н€майки желание да игра€т по такива правила.
     акто разбирате, това съвсем не е желано от мен. » при ц€лата си сила, сама мога да стана робин€. ўе бъде създадена видимост, че имам всички възможности и н€ма, кой да ми пречи, нали енерги€та ми остава сама на планетата. Ќо това изглежда така, защото жените не винаги са способни да виждат истината, те са съсредоточени в себе си, на усещани€та си. “€ ще има огромна сила, изц€ло контролирана от системата. » разбира се, този път не е привлекателен за мен. » с това е свързана умората ми, нежеланието ми да участвам във всичко, което се случва. «атова, на много хора, които разговар€т с мен напоследък, им се струва, че не съм наред или, че изобщо не съм аз. “ака е в действителност, не искам да живе€ повече по старите правила, те са фалшиви за мен. » макар да не мога да бездействам напълно, нали всичко в света е свързано с мо€та енерги€, работ€ без особено желание. ÷€лото ми желание е да изб€гам от такова м€сто, където има толкова задължени€, а н€ма нищо интересно.
     акво може да се направи, какъв е изхода?
    Ќезависимо от сложната ситуаци€, отговора се натрапва от само себе си, и кой освен мен да го каже. Ќали изхода е там, където се изграждат отношени€та между жените и мъжете, където се заражда семейството, а след това, децата, там, където се възпитава новото поколение. “ази област е безусловно мо€, и кой освен мен да се заеме с не€. Ќали женската енерги€ определ€ в гол€ма степен, какви ще са отношени€та между мъжа и жената, а тези отношени€ са основата, ко€то отглежда детето. ƒетето е човек, на който му предстои да изгражда бъдещето и много зависи, чрез какви основни програми е възпитан. Ѕуквално попива тези програми с майчиното мл€ко, чрез вс€ка казана му дума през първите години.
    «а съжаление, днес не са редки случаите, когато майката с ц€лата си душа, от все сърце може да Ђнахраниї детето със стари програми, които са създадени да контролират човечеството. » това също е свързано с нейната у€звимост, жената действа под вли€ние на чувствата си и в такъв момент е като сл€па. ћъжа прекрасно вижда и разбира, но не вижда изход и с това е свързана болката му, от ко€то произлиза нежеланието му да участва във възпитанието на децата. Ќо ако в основата на възпитанието легнат нови идеи, тези, с които е богата мъжката енерги€, новото поколение ще израсне силно и придирчиво към дреболиите в живота. Ќовите хора ще са в състо€ние да живе€т така в социалната система, че т€ да не ги контролира, а напротив, да имат възможност да изград€т с не€ достойни отношени€. –азбира се, такива отношени€, тр€бва да се стимулират и от горе, от самата социална система, т€ тр€бва да подкреп€ хората и вече не един път се е говорило за това от йерархи€та и тези, които управл€ват системата. Ќо ако хората очакват всичко да стане отгоре, а сами да сто€т скръстили ръце, могат да изпуснат шанса си, когато всичко това може да се поправи. Ќапълно е възможно, помощ отгоре да дойде, но да е прекалено късно. Ќали контролиращите програми на системата стават все по-силни, следователно, вс€ко ново поколение е все по-у€звимо за тези програми. ∆ените стават все по-социални, а мъжете се отчайват все повече, с вс€ка измината крачка. ’ората тр€бва да поемат ситуаци€та в свои ръце, поне да € разбират и да работ€т по не€. “огава, промените, които могат да стартират, ще се синхронизират с пром€ната, ко€то е възможна да стане в системата на управление и ще подкрепи начинани€та на хората.
    ѕо същество, искам да кажа, че всички заедно тр€бва да създадем нови програми, на основата на които, мъжете и жените да изграждат отношени€та си и да изграждат семейство. ¬ такъв случай, програмите по естествен начин ще се предават на децата и ще станат част от живота им. ¬ същото време, има сложност свързана с факта, че старите програми са много по-силни от вс€ка нова, ко€то може да бъде създадена. —илата на програмата зависи от продължителността на действието ѝ. » представ€те ли си, каква мощ има програма, ко€то действа хил€ди години в сравнение с такава, ко€то е измислена преди минута? –азбира се, уверена съм, че н€ма проблеми да бъдат измисл€ни нови програми. ƒостатъчно е да се усет€т излъчвани€та на новата програма, от новото решение. » ако емоционалните вибрации, които предизвиква са при€тни и желани, това означава, че новата програма е полезна.
    Ќо за да се действа, тр€бва да се отмени старата програма и най-веро€тно, н€ма да се получи отведнъж. ¬ същото време, децата идващи в света, в насто€щи€ момент, са свободни изначално от стари програми. –азбира се, в гените им и в подсъзнанието съществуват спомени за старите начини на развитие, които са получили в предишни животи, но за да станат действени в този, тр€бва да бъдат активирани. ќбикновено, точно това се случва, по време на възпитанието, родителите припомн€т старите начини на действи€ и те се активират. Ќо именно в такъв момент може да се разкрие на децата нов път за развитие, който може да се сподели чрез общуване, чрез усещането му. ¬ъзможно, майката да успее да сподели чувствата си с децата по време на съвместните им игри или чрез приказките, които им чете преди заспиване. » по същество, не е важно, дали тези програми са се про€в€вали в живота ѝ, важно е т€ да в€рва в т€х. ¬ъзможно е, да настане време, т€ да ги използва и да стане личен пример за децата си. –одителите да започнат сво€ нов път заедно с децата си, все едно отвар€т вълшебна врата пред себе си. » това ново пространство е абсолютно чисто, желано, както от децата, така и от възрастните. » дори не е важно, за кого ще бъдат пример, нали децата уме€т да изграждат пространството си много по-бързо от родителите си, нали н€мат зависимост от стари програми. Ќай-веро€тно, точно децата да станат пример за родителите и основни действащи лица на «ем€та, които промен€т света към по-добро.
    ќт друга страна, така и тр€бва да бъде, нали вс€ко ново поколение тр€бва да има повече възможности, а възрастните, по един или друг начин са отиващо си поколение, за което, най-гол€мата радост е щастието на децата им. —ега е най-важно разбирането, че и възрастните, и децата могат да откри€т едновременно новото пространство за себе си. ¬ъзрастните могат да го направ€т за да разбират децата си, а също, за да създадат топли и дружелюбни отношени€ в семейството си. «а децата, това е нов път, който се разкрива благодарение на общуването с родителите. »менно затова виждам най-гол€ма ценност, да се говори за отношени€та между мъжа и жената в семейството. Ќовите програми могат да напреднат най-добре, точно в този контекст, тъй като в този случай са най-актуални. «атова днес искам да се спра на въпроса, какво може да помогне на бъдещите майка и баща да се разбират един с друг, как да изград€т такива отношени€, които да са най-благопри€тни за израстването на детето.
    –азбира се, разбирам прекрасно, че сега много мъже и жени се събират, не за да създават деца. Ќа преден план може да излезе съвместното общуване или социалните възможности, които се разкриват пред двамата. Ќали, така или иначе, качествата на мъжа и жената се допълват едни други, следователно, заедно стават по-силни. » това безусловно, е много важно, тъй като е стимул за създаване на отношени€та и взаимна подкрепа. “ози потенциал може да бъде използван от всеки един човек, но за съжаление, не винаги се реализира или се про€в€ва изкривено. Ќали, ако погледнем повечето семейства, ще видим неразбиране, което води до разстройство и до загуба на енерги€, следователно, силата изтича на н€къде, а не се увеличава. ѕо този начин са устроени всички програми, които се създават в социума Ц всички те отнемат част от човешката енерги€. “ова е един вид данък, които се отнема от системата за собствена издръжка.
    Ќо всичко това е част от старата картина и именно не€ не искам да поддържам повече. ”верена съм, че ако все повече мъже и жени създават хармонични отношени€, ще постигнат огромна сила, а качеството на енергиите им ще нарасне многократно. » тази енерги€ ще стига за всичко. ƒа се радват на живота, за възпитанието на децата, а и част ще остане и за системата. «атова системата не тр€бва да пречи на хората, а напротив, да ги подкрепа. –азбира се, има сили, които спират всичко това, стараейки се да запаз€т старото статукво, тези, които притежават властта и са на върха в момента. Ќо има и сили, които имат интерес да подкреп€т новото, и ако достатъчно гол€мо количество нови семейства се насочат към новите възможности, ще се получи верижна реакци€. “огава системата н€ма да може да съществува само благодарение на старите програми, ще се по€в€т нови, които ще са по-желани, следователно, бързо ще придоби€т попул€рност. “ака ще бъде създаден напредък в системата благодарение на новите семейства.
     акво е необходимо от бъдещите родители?
    –азбира се, не тр€бва само да мисл€т за бъдещото дете, но и за самите себе си, за състо€нието, в което искат да живе€т. –аждане на деца в момента е програма наложена от системата. –одителите раждат деца, просто, защото така тр€бва, все едно да постав€т отметка в биографи€та си. «а това не са виновни майките, такова е общественото мнение, което им го налага. Ќали, какво е жена без дете? Ќещастен човек, не усп€л да реализира желани€та сиЕ Ќо от къде се е по€вило това мнение?
    “ова е мощна програма, ко€то съществува милиони години и е произл€зла от майчини€ инстинкт. ќт една страна, зад този инстинкт стои мощна сила, от ко€то добре би било да се възползвате, един вид да се плъзнете по вълната. ѕо същество, това е мо€та женска енерги€, ко€то живее във вс€ка майка. Ќо върху не€ са наложени твърди програми, които се реализират не само на «ем€та, но по ц€лото ћироздание и се усилват за сметка на тази енерги€.  акво в действителност е инстинкта? “ова е изискване на природата, когато искаш-не искаш, правиш. «астав€т те да бързаш, да изпълниш рол€та си без да питат за чувствата. “ози инстинкт, колкото и да е странно, води до разсейване на чувствата между мъжа и жената. Ќа жената ѝ се налага да си прави сметката, да гледа на мъжа като на ресурс, да мисли, колко пари ще донесе, способен ли е да устрои живота ѝ и да € защити. ј ако не е способен, ще тр€бва да търси друг. –азбира се, на никой мъж н€ма да хареса такова отношение, а и на самата жена не ѝ е по вкуса. Ќо независимо от всичко, такава е истината за живота, с ко€то тр€бва да се примириш. » тази хладнокръвна сметка, ко€то предшества всички романтични отношени€, се отраз€ва по-късно върху цели€ семеен бит и топлината, ко€то е била в началото, постепенно угасва.
    ќсновни€т въпрос е, как да се запази топлината в отношени€та, превръщайки силата ѝ в основна, ко€то да е по-силна от вс€ка сметка. » разбира се, влюбените оставайки до кра€ на живота си романтици, да успе€т да се реализират и в социума. –азбира се, възрастните тр€бва да си остават деца, да са романтични и увлечени един по друг, но в същото време, в системата тр€бва да бъдат и рационални. Ќо тази сметка тр€бва да се използва като инструмент, за да подредите живота си по най-добри€ възможен начин, при това, запазвайки чувствата. ѕо същество, точно в това е красотата на сметката и логиката Ц тр€бва да стане подкрепа за новата енерги€, ко€то ще дойде в дома и семейството. » това са новите програми, за които ви говор€.
    ѕо този начин, новите програми могат да бъдат насочени, да преумножават и съхран€ват искрените чувства в ежедневието. ѕредстав€те ли си, какъв може да е живота, ако бита се превърне в приказка? «нам, че към това се стрем€т много хора, но като правило, отново се връщат към старите програми. Ќо ако аз, както и много други духовни същности, започнем да говорим за това и намерим хора, за които да е присърце, ще успеем да стартираме позитивна вълна. » разбира се, иска ми се да говорите не само с финото ниво, но и с хората, със семействата, сподел€йки своите идеи и резултати. Ќали любовта, ко€то се поражда между хората, сама по себе си е висш ресурс и точно от него могат да се зараждат нови програми. јз, както и всички учители, можем да покажем път€, да подскажем, но конкретно път€ тр€бва да се про€ви от живота на хората и да обрасне с нови и ценни подробности. «атова съм заинтересована от общуването и много се над€вам да го започнем на страниците на »нфо-портала.
    “р€бва да преразгледаме инстинкта за самосъхранението, майчини€ инстинкт, които сега погубват отношени€та. –азбира се, има и други силни програми, например сексуалното привличане, на което са подвластни много хора, на първо м€сто мъжете.
    “ози инстинкт, в гол€ма степен е капан за мъжете, отколкото източник на любов, нали след като премине страстта, започва сиви€ бит. «ад сексуалната енерги€ също има колосална сила, и е възможно да си струва да € трансформирате, да € насочите към топлина в отношени€та. —ами€т секс може да стане огън в печка, ко€то грее и създава уют, но ако е жарава, ко€то изгар€, може да устрои пожар, след който от отношени€та остава пепелищеЕ » на тази основа тр€бва да се отглеждат новите деца? –азбира се, нито един човек не е съгласен с това в дълбините на душата си. » за да не се случва, желателно е да намерите възможност да освободите енерги€та от паразитните програми и да € насочите по ново русло, а именно, към топлина в отношени€та. «а да може майчински€ инстинкт да не се отнас€ само до раждането и отглеждането на дете, а и да е светлина за бащата и за бъдещите деца. ¬ майчински€ инстинкт се про€в€ва ц€лата женска енерги€ и жената може да € трансформира в потребност от женско състо€ние. »нстинкта е необходимост, той застав€ да използвате енерги€та, да € привличате към себе си. јко жената насочва силата в духовно състо€ние, започва да сподел€ енерги€та, да € излъчва. » в първи€ случай, енерги€та се отнема и за жената не остава, отнема € системата, контролирайки € чрез програмите. ѕри втори€ случай, енерги€та се преумножава, тъй като се отраз€ва от сърцето на любими€ мъж и в душите на всички хора, с които жената € сподел€, получава се резонанс.
    “очно така е и със страстта на мъжа, ко€то често се свежда само до сексуално увлечение, и не защото мъжете са толкова ограничени. ѕросто това е силна програма, с помощта на ко€то системата контролира лесно мъжете, застав€ ги да завързват отношени€ и да стават бащи. “ази програма има сила благодарение на сво€та примитивност, но потенциала на мъжете е много по-обширен и мощен. ѕодкрепата на системата се про€в€ва точно в тази програма, така е удобно за не€ Ц всичко се опрост€ва, свежда се до един път. ¬следствие на което, ц€лата мъжка енерги€ отива за този инстинкт, без да подкреп€ други възможности. –азбира се, мъжа реализира енерги€та си и в кариерата и в любима работа, но често това е начин да се скрие от семейни сложности. » това е едно направление, което си струва да се преразгледа и да се намер€т възможности, любимото мъжко занимание да не е б€гство от семейството, а негова подкрепа. ¬ основата на този стремеж е инстинкта на мъжа-ловец и тази програма също оказва вли€ние върху т€х. „есто се получава така, че самата кариера е само начин да издържа семейството, а не носи удовлетворение на мъжа. “очно затова мъжки€ живот става бит, който го завлад€ва не само в къщи но и на работата. » този инстинкт на ловеца, който е активен при много мъже и ги прави зависими, също тр€бва да бъде преразгледан.
    ѕо този начин, засега мъжете и жените са управл€вани от инстинктите, с които е богата природата, и които са преминали от природната среда в човешки€ св€т. “ози образ на пещерните хора, който е основа в отношени€та между мъжа и жената, все още има сила и до днес. ∆ената седи в пещерата, отглежда децата и приготв€ храната, а мъжа ловува. “ези програми са възникнали още от началото на човешката еволюци€ и са започнали да управл€ват хората, но не са единствената сила, ко€то притежават хората. Ќали хората имат топлина в отношени€та, възможност да се подкреп€т един друг. » макар това да се про€в€ва и в животински€ св€т, там преминава в рамките на програмите, които са се оправдали следствие естествени€ подбор. ¬заимната подкрепа между хората е много разнообразна и е чисто творчество. Ќай-€рката про€ва на това творчество е грижата на мъжа за жената, а също и вниманието и грижата за мъжа. “ози романтичен период в отношени€та, който се нарича влюбеност, е тази палитра с бои, това творчество, от което се пораждат нови програми. Ќали влюбените могат да си игра€т един с друг дни наред, като малки деца, без да забел€зват времето, просто, защото им е добре заедно. –азбира се, пон€кога тази игра се свежда до завоюването на жената, когато т€ б€га, а той тр€бва да € догонва. »ли провокира вечни разд€ли и скандали, един вид подгр€вайки отношени€та на влюбените, наливайки масло в огън€. Ќо това са отново стари програми, които тр€бва да се преразгледат и да се види във влюбеността чисто творческа енерги€, в ко€то има безкрайно много цветове. ¬ тази енерги€ има и секс, и радост, и удоволствие, и любов, и подкрепа. “ова е желание за живот, когато има сили за всичко и удоволствие от този, който е редом.
    “ова чувство съществува още преди раждането на децата, дори преди сами€т секс. —ледователно, е базово и за него н€ма нужда от никакви услови€ и не удовлетвор€ва никакви потребности като материален или сексуален инстинкт. јко мъжа и жената усет€т вкуса на тази енерги€ и € избав€т от множество програми, заедно с които идва, ще стане ресурс за т€х, през цели€ им останал живот. » по същество, не е важно, дали ще имат физически секс, дали ще род€т деца Ц нали в енерги€та на влюбеността има всички емоции. “ази енерги€ може да се прежив€ва също и на биологично ниво, тогава се получава секса и зачеването на децата. ћоже да се реализира на ниво отношени€, следствие на което става творчество, превръща бита в празник. ¬с€ка двойка може да решава сама, към какво да насочи съвместната им енерги€ във всеки един момент от времето. Ќай-главното е, да имат варианти, и тогава ще изберат най-добри€ и желан. ¬ повечето случаи, тази енерги€ действително възниква при вс€ка двойка и има период, когато хората се наслаждават на това състо€ние. Ќо след това инстинктите вземат връх, привеждат енерги€та на биологическо ниво, чрез което се реализират най-мощните програми, съществуващи в социума. Ќеобходимостта от раждане на дете призем€ва цели€ бит, превръщайки го в рутина.
     ак да се излезе от тази ситуаци€, да се направи влюбеното състо€ние действително творческа енерги€, подкрепа на цели€ живот, а не капан за обичащи се хора?
    Ќа първо м€сто, не тр€бва да се забрав€т инстинктите и да ги усещате, като не им позвол€вате да ви управл€ват. ¬секи инстинкт е н€какво енергийно €дро, от което като ветрило излизат програми, създавайки ц€ла мрежа в човешки€ живот. Ќапример, майчини€ инстинкт определ€ поведението на жената, кара € да бъде ловец на мъже, да намери достоен да € изхранва. —ексуалното влечение, на което в по-гол€ма степен са подвластни мъжете, също определ€ поведението на повечето мъже по отношение на жените, поддържайки образа на ƒон ∆уан. Ќо тази програма е в действителност, капан за мъжете, в най-неподход€щи€ момент стават зависими от жената. ∆енски€ лов завършва с това, че мъжа попада в мрежата и това дори е желано от него. ћожете да си представите, как двама ловци се лов€т един друг и удовлетвор€вайки нуждите си, се успоко€ват и създават семейство. Ќо независимо от всичко, във всеки човек има топло чувство по отношение на друг, което е и любовта. » независимо, че това чувство е много по-незабележимо и фино в сравнение с инстинктите, е по силно, защото н€ма нужда от никакви услови€, не се определ€ от външни данни и успеха на човека. Ћюбов може да изпитва всеки към друг човек, в това чувство присъства и тази влюбеност, ко€то разпалва в началото. ћоже да се каже, че любовта е чиста енерги€ на влюбеност, избавена от програмите. ¬любеността е като ураган, който понас€ хората и ги заслеп€ва първоначално, и от който излизат с брачно свидетелство и новородено. любовта остава фон, който напомн€ за миналите €рки чувства и нав€рно е единствени€ подарък, който подкреп€ вс€ко едно семейство.
     акво може да помогне за очистване влюбеността от програмите, правейки € по-€рка и силна?
    “р€бва да се направи така, че топлината в отношени€та да излезе на първо м€сто, а желанието за ловуване и завлад€ване да се разтвори. «а да има сметка от взаимната подкрепа, а не от желание да се ловува партньор. ќтношени€та при много хора са посто€нно б€гане и сближаване, когато им се налага да доказват, че са достойни да са редом един до друг. Ќо любовта е по-силна от вс€какви раздели и посто€нно го доказва. » може да сте заедно, без да превръщате съвместни€ си живот в посто€нен изпит. Ќали може да сте един до друг и да поддържате отношени€, сближавайки се посто€нно при това.
    ќт пръв поглед изглежда, че отношени€та не са толкова €рки, н€ма възможност да се израз€т истински емоции. Ќо най-веро€тно, всичко да завърши с необходимост да се устройват скандали и посто€нно да се раздел€т, т.е. да изб€гат от ниските вибрации чрез които им източват енерги€та. яркост в отношени€та и творчество, може да се реализира в начина на про€в€ване влюбеността в ежедневието.  ак да превърнете съвместното приготв€не на храна в празник, а вечер€та в среща. » как да направите шопинга романтична разходка. ¬сичко това е до вас, нали се случва всеки ден, и в душата си всеки се стреми към това, но не€сно защо, това чувство се изплъзва посто€нно, забрав€ се и вниманието се насочва към странични неща. —вързано е с липсата на нови конкретни програми в тази област, а старите са прекалено силни. Ќо ако говорим за бита от нова гледна точка, може да се по€в€т. ¬ такъв случай, нови€ начин на живот ще получи материална подкрепа за чувствата на родителите, които след това ще се въплът€т в отношени€та им с децата. Ќовите програми, с които може да бъде напоен семейни€ бит, ще са пример за децата, които по късно по естествен начин ще се впишат в техни€ живот.
    ѕри това може да се получи, поведението на родителите в къщи да се различава силно от извън дома Ц на работа или при общуването с другите хора. Ќали извън семейството съществуват съвсем други егрегори, които могат да привлекат вниманието, да въвлекат във стари програми. Ќо ако отношени€та са изградени така, както искат мъжа и жената, тогава сами изграждат нов егрегор, който да подкреп€ про€вата на ц€лото семейство. » за тази възможност ще разказвам в следващите статии.
    —ъс послани€та си създавам ц€л раздел в »нфо-портала, който е посветен на семейството и възпитанието на децата. —игурна съм, че освен мен, ще има и други желаещи, учители и хора, които ще поискат да сподел€т идеите си по този въпрос. » нека заедно да създадем възможност за множество семейства, вече създадени и такива, които предсто€т, да възпитат ново, прекрасно поколение!
    — любов към вас и близките ви,
    Ѕогин€та ћайка.
    ѕревод: …осиф …оргов

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/boginya-mat-o-seme-statya-tretya/


—ъздадено: 20/04/2016 • 08:32
ќбновено : 20/04/2016 • 08:32
 атегори€ : —емейните отношени€
—траницата е посетена 1276 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.5 секунди