“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - “айните войни на 21 век

“айните войни на 21 век

ќб€вена е война на хомеопатите и подобните противници на конвейра на смъртта

 

Д»стински дълбоко и състо€телно е само това размследване, което води до самата основа на пирамидата разностранни факти, образуващи ц€лостни€ фундамент на изследвани€ проблемФ

—вами ¬едананда

 

Medicus curat. Natura sanat  - Дƒокторът лекува, природата изцер€ваФ Ц латинска мъдрост.

—поред етимологи€та си думата ћ≈ƒ» ”— съдържа точното об€снение същността и смисъла на цели€ термин Ц ѕќ—–≈ƒЌ» . Ќосител€т на това звание сам определ€ между какво и какво той е посредник...

 

“ази публикаци€ е своеобразен отговор на поста Д»зповедта на еретика от  медицинатаФ, в който н€какъв служител на култа към ’ипократ израз€ва личното си отрицателно мнение за съществуващото положение на нещата в съвременната медицина. » само това!

¬ материала по-долу авторът на изследването, претендиращ за по-гол€ма дълбочина и системност на анализа по въпросната тема, като използва едва незначителна част от събраната от него доказателствена фактологична база,  водеща към извода за много по-сериозна връзка по повод освет€ването на Ддокторът-еретикФ с това, което и до сега се отнас€ до прословутата Дтеори€ на заговораФ. — не€ и ще започнем:

https://www.youtube.com/watch?v=_OLD-vAlvGg

¬ интернет сайтовете по ц€л св€т изтича информаци€ за загадъчни убийства и изчезване на лекари от холистичната (или алтернативната) медицина в —јў, ћексико, јнглий и √ермани€.  ой, какви сили са им об€вили война?...

https://www.youtube.com/watch?v=4AaAGYocbnk

 

 ой е повикал лекар?

јко анализираме, постъпилите в информационните средства на различните страни данни, е €сно,   че през миналото л€то в √ермани€ (https://www.youtube.com/watch?v=jODSNsfo32Y) са убити и изчезнали представители на алтернативната медицина. ¬ —јў и ћексико също (https://www.youtube.com/watch?v=jM_zww8wdek), при което тежките случаи следвали един след друг.  ато пример , една от реките в —еверна  аролина рибар уловил т€лото на доктор Ѕрадстрит ‘ил с огнестрелна рана в гърдите (https://www.youtube.com/watch?v=do8zh8lXz00). —лед н€колко дни в друг щат открили мъртъв д-р Ѕрюс ’едендал, чието сърце внезапно спр€ло...( https://www.youtube.com/watch?v=lnnjHOQl9h4) —лед седмица откриват на север т€лото на “ереза —ивърс, ко€то е убита с чук по главата...( https://www.youtube.com/watch?v=RP65awUjE8Y)

ћожем дълго да избро€ваме и списъкът ще бъде внушителен, още повече, че труповете на лекари от алтернативната медицина са откривани в различни щатове на —јў, ћексико, √ермани€ и ¬еликобритани€ през юли с интервал до седмица. ѕовечето от лекарите били точно хомеопати, които много успешно лекували Днеизлечимите забол€вани€Ф Ц —ѕ»Ќ, рак и подобни. ѕри което не използвали безумно скъпи и в гол€мата си част јЅ—ќЋё“Ќќ Ќ≈≈‘≈ “»¬Ќ» лекарства на крупни световни фармацевтични концерни, действащи разрушително на организма на човека, но щад€щите хомеопатични  лекарства, а също и обикновенната сода, билките,, щад€щите пациентите специални диети, препоръчвали отпускаща музика и медиативни практики (https://www.youtube.com/watch?v=tDdTZ8sXZaM). ¬секи случай на –≈јЋЌќ излекуване от Днелечимите забол€вани€ бил анализиран щателно, минавал през тежка процедура за верификаци€ с използването на всички съвременни методи за изследване (за което насто€вали самите хомеопати). —ъвсем очебийно е, че загрижени точно за това положение на нещата, —ветовната организаци€ за здравепогребване преди н€колко години е издала н€какъв документ, ппредписващ хомеопати€ да се см€та за вредна и опасна алтернативна конвенционална медицина.

«абавното тук е, че н€кои от т.нар. Дсилните на цели€ св€тФ (въпросното семейство на Ќейно ¬еличество репто-кралицата на ¬еликобритани€), се лекуват —јћќ » ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ с хомеопати€. «а последните 200 години. “ози факт е добре известен на всеки, посветен в темата Дсветовното задкулисиеФ.( https://www.youtube.com/watch?v=QVIc9wVaEwE)

¬прочем, има и съмн€ващи се в съществуването на такава структура, въпреки огромното количество –≈јЋЌ» ‘ј “» (за т€х по-надолу). Ќо то си е т€хно право. ѕ–ј¬ќ“ќ да изб€гват Дизлишната инфрмаци€Ф (колкото по-малко знаеш, толкова по-добре ще спиш, дори това да е сън€т на живи€ мъртвец...)  от отговорността за нещо, включително и собственото си здраве и живот. ¬ пълно съгласие с казаното от ѕоета:

Д–одените в робство ги убиват.

ѕредложиш ли им свобода,

Ќа т€х им тр€бва уюта на мълчанието

» водачи от собствената им кожа!Ф

 ато ц€ло, що е то холистичната медицина? “€ е съсредоточена в ц€лостното изцеление на човека, а не върху отстран€ването на един конкретен симпом или ДдиагнозаФ. —ъгласно холистични€т подход тр€бва да се взимат под внимание всичките индивидуални особености, всичките личностни потребности на пациента, в т.ч. психологически, физически, и социални, и се разглеждат като едно ц€ло, намиращо се в точно определена връмка с ƒ”’ќ¬Ќј“ј —ЏўЌќ—“ на Дболедуващи€ човекФ, който е »—“»Ќ— »я“ »«“ќ„Ќ»  на това, за което призовават и Дтрадиционалистичните конвенционалистиФ (представителите на обичайната «ападна медицина) и всички Далтернативни лекариФ Ц —јћќ–≈√”Ћј÷»я“ј. Ќ€ма ли саморегулаци€, н€ма и здраве. »згради ли се саморегулаци€та, организмът сам ще се изцели. “ова е и —ЏўЌќ—““ј и —ћ»—ЏЋЏ“ на това, за което ратува холистичната медицина.

 

¬аксината е опасна за живота на .... лекар€

¬сичките бъдещи жертви, както и много други от колегите им в различните страни, са се об€вили твърдо против поголовното ваксиниране на населението с експериментални и малко изучени препарати. “ака един от загиналите в √ермани€ лекари е бил американски€т изследовател на аутизма, хомеопатът ƒжеф Ѕрадстрит (https://www.youtube.com/watch?v=QVIc9wVaEwE). ¬ —јў и в √ермани€ той е излекувал над 1100 деца-аутисти с помощта на хелатната терапи€ (нейната същност е в прочистването на организма с помощта на различните химични съединени€) “ой см€тал за главна причина за аутизма ... ваксинирането.

ƒруг загинал медик е мексиканецът Ќиколас √онзалес (https://www.youtube.com/watch?v=S0I7c7jgJA8). “ой усп€ва да стане знаменитост като излекувал от рак на гърдата кинозвездата —юзан —омерс изц€ло с нетрадиционни методи (а това, че актрисата наистина е имала рак на гърдата и че нестава въпрос за диагностична грешка, свидетелстват н€колко авторитетни официални медицински учреждени€ и инстанции) (https://www.youtube.com/watch?v=JSbjKdHr96A) — това той силно раздразнил колегите си, защото посто€нно в интервютата казвал: Дћедицинското общество тр€бва да започне да се отнас€ към рака, като към хронично забол€ване, което може да се спре за безкрайно дълго време, също както и диабетаФ...

ќсвен всичко друго, тези хора в една или друга степен били свързани с изследвани€та на натурални€т белтък GcMAF, който осигур€ва нормалната работа на имунната система на организма. (https://www.youtube.com/watch?v=0LAqnxvajnM) “ози белтък по естествен начин се изработва в човека и спомага имунната система, предизвикани включително и от ’»ћ»ќ“–ј—≈“ј“ј  (за т€х по-долу) (https://www.youtube.com/watch?v=eD9gyhQL2uU)

» още една странност. —лед като констатирали смъртта на тези лекари и учени, там, където са работили заприиждали хора от различни специални структури и извземвали всички записки, отнас€щи се до каквито и да е разработки, медицински препарати, кореспонденци€та на изследовател€ и прочее, включително и компютърната техника. ДѕочеркътФ на подобна Дзамитаща работаФ не остав€л съмнението, че с това са се занимавали професионалисти...

 

–акът е по-изгоден от —ѕ»Ќа

«а съжаление, откакто ракът стана един от основните източници на доходи за фармакологичната —”ѕ≈–ћј‘»я, по€вата на алтернативните лекарства, спас€ващи реално живота на ДобреченитеФ в неизбежната смърт от него, удъарът по огромни€ бизнес, загубата на “–»Ћ»ќЌ» ƒќЋј–» ќ“ ¬≈„≈ «јѕЋјЌ»–јЌ» ƒќ’ќƒ». »стори€та познава ислучаи, които хората са убивани и за много по-малко. ѕримерно Ц за откриването на сайт, пропагандиращ алтернативните методи на лечение и самоизцеление. (https://www.youtube.com/watch?v=KzsUUt9oMyk)

—ега в световните средства за масова информаци€ темата Донкологи€Ф е оставена на заден план заради другата Дчума на 20 в.Ф —ѕ»Ќът, който вече не се см€та за толкова опасен, въпреки, че както преди за официалните медици той е нелечим. » въпреки, че отдавна има неопровержими доказателства за фалшифицирането ДотриванетоФ на  вирусен имунодефицит, включително и с признанието на ДпървооткривателитеФ на —ѕ»Ќ Ћюк ћонтание и –оберт √ало...( https://www.youtube.com/watch?v=IToxhSIVFrI)

–акът се —ћя“ј (!) за смъртна присъда над болни€, тъй като е мъчително угасване вследствие силнодействащите лекарства Ц процес на целенасочено разрушаване на всичко свързано с пон€тието Дсаморегулаци€Ф. » то във времето, когато съществува –≈јЋЌј јЋ“≈–Ќј“»¬ј!

ѕериодично по€в€ващите се в сводките на световните информационни агенции съобщени€ за изобрет€ването на ново лекарство против рак или —ѕ»Ќ с времето се забрав€т или се постав€т на най-твърда критика. ¬ това отрав€не участват и научните кръгове. јко тр€бва се включват и средствата за масова информаци€ и добре платени Дсвидетели жертвиФ. ¬ ход се пускат всевъзможни средства от арсенала на —ќЅ—“¬≈Ќ»÷»“≈ Ќј ћ≈ƒ»÷»Ќ— »я  ќЌ¬≈…–. ¬ резултат в най-добри€ случай авторът на изобретението си остава забравен и осм€н, лишен също от средства за съществуване...

( https://www.youtube.com/watch?v=L1iEKoseH7Y)

—амо през тази година имаше много Дзагадъчни случаиФ със смъртен изход в различни кътчета на земното кълбо. “ехни фигуранти б€ха водещи сътрудници от различни лаборатории и институти, където се занимават с решаването проблемите на —ѕ»Ќ и рак. ƒнес честотата на научните открити€ се снижава посто€нно и по мнението на учените, ние значително отстъпваме на 19 век и сме на сравнително еднаква позици€ с 18 в...

 ак така ли? ÷€лата работа е в натрапването в световен мащаб на системата на потребителството, а не в съзидателните действи€? »ли в това, че на н€кой много му тр€бва научните открити€, свързани със  забол€вани€ включително  за лекуването на страшните забол€вани€, да  станат по-малко?

ќтговорите на тези въпроси си сто€т, за съжаление съвсем не в полето на научните търсени€. Ќапълно определено може да се каже: бенефициентите на антихуманната, конвейрно-т€сноспециализирана медицина, в ко€то царуват взаимната отговорност (мафиотски принцип), елитарните кланове (единни€т език за общуване е латински€т, единната униформа е б€лата престилка, единни€т подход в решаването на проблемите е Ддоказателствената система на верификаци€Ф, единни€т морал е, че докторът винаги е прав и е извън подозрени€, тъй като сами€т пациент му връчва правото да се отнас€т с него както см€та за нужно!) и колективната отговорност е силата, ко€то стои зад системата на безчовечно-конвейрната медицина Ц един от (само един от...) инструментите за манипулиране на човечеството и за програмата на глобална депопулаци€.

https://vimeo.com/161055978

https://www.youtube.com/watch?v=agRxn6_S8ss

ќбърнахме се за коментарии към латвийски хомеопат с 25-годишен стаж Ц учени€т ениолог ёрий Ћира

https://www.youtube.com/watch?v=R7FixGm1ffQ

https://vimeo.com/44387194

“емата за ликвидирането на неудобните и несговорчивите противници на дехуманизираната медицина е най-важна не от вчера и днес. Ѕездушни€т и безчовечен механичен и антихуманен конвейр на конвенциалната медицина пречупи и инвалидизира не една от хил€дите съдби на тези, които се опитаха да противосто€т на световната игра в чудовищни€ му стремеж да превърне най-хуманното от изкуствата за грубо изтезаване на системата за колективна отговорност.

https://www.youtube.com/watch?v=WNBA3lMO1y0

https://vimeo.com/158752038

https://www.youtube.com/watch?v=JJM9yk5W_gY

ѕрез ц€лото време ми се налагаме да се запознавам с документи, разкриващи истинската истори€ за създаването на медицината в този вид, в който съществува днес. ќт тези документи следва еднозначно и неопровержимо Ц хуманността и алтруизма напускат медицинската система практически ведна след като господин –окфелер е поел  Дда се грижиФ по тази тема.

https://www.youtube.com/watch?v=eeQUBoBKaFA

—м€там, че н€ма нужда да напомн€м на читателите за Дпотресаващото човеколюбиеФ, свойствено на това бележито семейство (впрочем заради справедливостта тр€бва да уточним, че не само заради това, тъй като от –окфелеровата груба мезантропи€ са заразени практически всички главни персонажи на световното задкулисие, описани прекрасно в разобличителната книга на ƒжон  оулман Д омитет 300Ф

https://www.youtube.com/watch?v=qFxCK_d5QS4

https://www.youtube.com/watch?v=xwFVy-lAdVo

Ћично аз не се съмн€вам, че именно това Дблагородно качествоФ е отчетено от истинските представители от ц€л св€т (четете предишните ми постове на този сайт), когато се решаваше въпросът на кого да се довери толкова съвестната тема в общата стратегическа програма за глобална депопулаци€.  Ќа т€х всичко им се получи, започвайки от прословутата ДиспанкаФ покосила в началото на минали€ век десетки милиони от получилите ваксина против грип (неваксинираните не умирали или преболедулави в много лека форма)

https://www.youtube.com/watch?v=yImxLuzEDhE

“очно –окфелерови са пр€ко свързани с разработките в областта на тровещите газове, изпитани и приложени по време на ѕървата и ¬тора световни войни.

–окфелерови финансират и работата на германскитее нацисти в областта на приложната евгеника. ќт рокфелеровските фондове са плащани и операциите по хлърл€нето на бойни отровни вещества и прототипи на бактериологическо оръжие над територи€та на јнгли€, —јў и други страни на «апад в край на 50-те и началото на 60-те години на минали€ век.

https://www.youtube.com/watch?v=R55Bj4BqmPc

https://www.youtube.com/watch?v=JM0A0lVj_hg

»менно под надзора на –окфелерови се командват практически всички значими структури, свързани с медицината Ц от —ветовната здравна организаци€ и ДЋекари без границиФ до най-малките Дпридатъчни звенаФ от механизма на глобални€ Дконвейр на фармакологичната смъртФ.

»менно рокфелеровите частни полувоенни и медико-военизирани структури са отговорни за възникването ту тук, ту там на всевъзможни екстремни странни ДепидемииФ (от рода на същата Д≈болаФ) и за светкавичната по€ва на Дчудодейните ваксиниФ, унищожаващи веднага коварната зараза, отгледана във военните лаборатории , финансирани от т€х.

»менно рокфелеровите фондове участват в организирането и осъществ€ването на програмата за глобално натрав€не на атмосферата с компонентите на същите тези химиотрасета, които почти всеки ден виждаме над главите си.

https://www.youtube.com/watch?v=JM0A0lVj_hg

» именно тези структури разработват антидоти (противоотровата) за тази Днебесна радостФ

https://www.youtube.com/watch?v=FeTaejpg18g

https://www.youtube.com/watch?v=h9LhPBQvJiE

https://www.youtube.com/watch?v=zLMGuZ5hLGE

https://www.youtube.com/watch?v=c7XsnvumFQk

https://www.youtube.com/watch?v=kv0F7QHO4CQ

https://www.youtube.com/watch?v=_VZjv9OqZXw

и снабд€ват с т€х Дкойто тр€бваФ

https://www.youtube.com/watch?v=CvcFFLcrqAw

»менно рокфелерови от началото на 50-те години на минали€ век оглав€ват структурата, отговар€ща за темата Двзаимодействиетона земл€ните с извънземни  цивилизацииФ (за което американците и ц€лото Дпрогресивно човечество тр€бва с ц€лата си душа да благодар€т на президента на —јў ƒуайт јйзенхауер, главни€ ДподписалФ договора с извънземните Ќ≈’ќ–ј, впрочем като закъсн€ла почест за последни€, тр€бва да спомеенем, че преди да напусне този св€т президентът јйзенхауер се е разкайвал горко за направеното)

https://www.youtube.com/watch?v=iv1ZCEiVrgg

¬сичко това сега е всеизвестна тайна, защото истината трудно се скрива. ј тази истина не просто шокира. «а ориентирани€ към традиционното позитивно-омиротвор€ващо възприемане на всичко, свързано с пон€тието ДмедицинаФ, сблъскал се за първи път с фактите на чудовищното меганасилие в глобални мащаби, натворено от гореспоменати€ конвейр, подобно положение на нещата му изглежда непростимо, невъзможно и извън рамките  на ума . ¬сичко това е така. “ова е нещото, на което разчитат авторите на програмата за глобална депопулаци€, използващи медицинската система  като един от елементите в Ддневни€ ред на 21 векФ (Дјгенда 21Ф Ц програма за глобален контрол и регулиране числеността на населението, одобрена  фактически от ќќЌ)

https://www.youtube.com/watch?v=2MQlIpJ2lmM

–азчита се на това, че съзнанието на средностатистически€ човек ще пов€рва по-скоро на н€какви Дзловредни извънземниФ отколкото в това, че точно пред носа му сто€т неопровержимите доказателства за съществуването на системна програма за унищожаването на възможно повече хора по най-варварски и антихуманни начини. » в тази програма всички методи са добри, щом може да се постигне целта. » ако целта е депопулаци€та, то животът на н€колко си десетки потенциални Дбунтари депопулантиФ (па макар и с медицински дипломи и с доказателства за правотата си и правото да лекуват без да тров€т и осакат€ват) си е същинска дреболи€, с ко€то Дспециалистите по отстран€ването на досадните пречкиФ, заплатени от същите тези ДчовеколюбциФ се справ€т блест€що. “ова е видно от всичко, за което се говори по-горе, а също и от фактите по отстран€ването на Днеудобните персониФ по темата ’имиотрасета, засегнати принудително в тази публикаци€. ≈дна от тези персони бе “ед ’ендерсън, бивш ръководител на н€колко подразделени€ на ‘Ѕ– в —јў, посм€л на всеослушание да за€ви на ц€л св€т за случващото се в Дбезкрайните химиотрасетаФ, заплашващи ¬—»„ » Ќј—. “ой умира от натрав€не с парите на арсена, внедрен в климатичната система на дома му. “ед разкри за световната общественост много факти за тайните операции на спецслужбите на —јў и други страни, финансирани от т.нар. Дчерни източнициФ, контролируеми от световното задкулисие Ц той не веднъж е разобличавал други мерзости на Днай-силните на светаФ. ќбаче веднага след като навдига глас срещу химиотрасетата го премахват.

–азбира се,това е Днапълно случайно съвпадениеФ

https://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU

https://www.youtube.com/watch?v=Fu77VlA41Sk

»мах в собствената си практика н€колко подобни Дстранни случайностиФ, зад вс€ка от които, сто€ха не съвсем случайни интереси на родната ни фармакологично-аптечна система. ƒори веднъж ми се наложи да смен€ номера на колата си, заради прекалено сериозната заплаха на един мой подчинен, сдобил се с Дчисто конкурентнаФ информаци€ за подпотв€ната за мен Дбум изненадаФ.  “ака, че за подобен род ситуации не само съм чувал. Ќикому не пожелавам да попадне в такъв вид преправ€не Ц това си е  напълно реална и брутална заплаха. “ова, че засега съм още жив и имам възможността да лекувам   болните с методите на алтернативната медицина, заслугата изц€ло е на тези сили, които не харесват ћЌќ√ќ стилът на работа в рокфелерово-мафиотската система за поробване и дехуманизаци€ на човечеството. » много скоро светът ще види кра€ на тази система на обезчовечаване. —игурен съм в това.

 

»гор ћайден, за вестник ДЌовините днесФ (най-големи€т латвийски ежедневник, излизащ на руски в Ѕалтийските страни

 

¬место послеслов:

  1. ÷итат от предговора към руското издание на гореспоменатата книга на ƒжон  оулман: Дистината е в това, че зад напълно секретни€ Д  омитет 300Ф (впрочеем наречен от автора ¬ърховен контролиращ органФ, което предизвиква въпроса Дорган на кого или каквоФ) сто€т наистина тайни, могъщи и крайно враждебни към човечеството сили. “ези сили не са свързани с преходни форми и организационни структури, тъй като и сами€т  омитет 300 и влизащите в него многобройни организации е удобен параван и своеобразна форма на претвор€ване на нечовешките си замисли.  акто показва истори€та, неу€звимостта на тези тайни сили е заради нееднократно демонстрираната от т€х способност за лека см€на на формите относно конкретни жизнени, социално-исторически и други услови€.

https://www.youtube.com/watch?v=bF8bb0r9CQ8   Ѕезусловната заслуга на автора е в про€в€ването съвременните начини за работа на тайните сили, започвайки от описване на организационните структури и методите на дейността им и завършвайки си осветл€ване аспектите на дългосрочното планиране и програмиране за по-нататъшното развитие на „овечеството, подготвено от враговете на негови€ род. ѕовечето от книгата се възприема като ръководство за дълбок размисъл и преосмисл€не на действителността, което накра€ пробужда патриотично и независимо мислещите хора за действие Ц действие светлавично и без отлагане, защото наистина утре ще бъде късно, защото за ц€лото човечество утре може и да н€ма.

  1. ÷итат от разшифрираната фоностенограма с откровени€та на извънземното

Ѕлокиране средствата за лекуването на рака като начин за демографски контрол

Д–ак! Ц каза той Ц в днешно време можем да излекуваме почти всеки вид рак. (непубликувана) »нформаци€та засега се пази в института на –окфелер, в случай че се наложи взимането на решение да се обнародва. Ќо помислете сами: ако хората спрат да умират от рак, колко стремително ще се възроди демографски€ пик? ј можете да умрете от рак или от каквото още се сетитеФ

”сили€та в областта на лекуването на рака най-вече са насочени към комфорта, самочувствието, а не към изцелението. ѕрозвуча също и тезата за това, че в крайна сметка лекарствата против рак, крити от института на –окфелерФ ще изл€зат от с€нката, защото въпреки опитите да се подтиснат независимите изследвани€, има веро€тност те да бъдат открити по неконтролиран път. ¬ крайна сметка към момента да позволиш на хората на умират от рак е благородно дело, тъй като забал€ проблема с пренасел€ванетоФ

https://www.youtube.com/watch?v=n1Z9DkIbleE

https://www.youtube.com/watch?v=vbUCAl3O53o

¬нимателното прочитане и осмисл€не на последните постове на автора и ц€лата  публикаци€ ще позволи на читател€ сам да си направи извод относно справедливостта  на изводите, направени от преводача на книгата Д омитет 300Ф

https://www.youtube.com/watch?v=gR6KVYJ73AU

https://www.youtube.com/watch?v=Fu77VlA41Sk

ѕревод: јнита
http://nashaplaneta.su/news/tajnye_vojny_khkhi_veka_gomeopatam_i_prochim_protivnikam_konvejera_smerti_objavili_vojnu_kadencija_k_postu_ispoved_eretika_ot_mediciny/2016-04-01-15244


—ъздадено: 12/04/2016 • 06:55
ќбновено : 12/04/2016 • 06:55
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 875 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди