“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - — Џѕ» ћ≈ƒ»÷»,

— Џѕ» ћ≈ƒ»÷»,
(действително, доста скъпо излизате на хората)


—тимул да напиша това обръщение стана поведението на колегите ви в "ѕирогов". “€хната арогантност веро€тно ще направи следващите редове по-мрачни отколкото тр€бва да са.
ƒействително, нормално е във вс€ко стадо да има по н€ко€ черна овца, но вашето стадо изглежда е преобладаващо от черни овце, белите стават все по-р€дко €вление. ¬еро€тно скоро ще се по€ви н€кой ƒиоген с фенер и ще започне да търси по цели€ св€т - дали ще успее?
јрогантността е присъща на хора, които са забравили кои са, затова ще тр€бва да напомн€, че вашето призвание не е да спас€вате човешки€ живот, а само да облекчавате човешките страдани€. Ќо напоследък е доста спорно дали намал€вате или увеличавате страдани€та. — човешки€ живот се разпорежда съдбата и никой от вас не може да € надвие или надхитри. ¬сички ние сме само пионки в нейните ръце.
Ќалага се също така да ви кажа, че с написването на вс€ка една рецепта, вие извършвате престъпление, и то не толкова, че тровите организма с химикали, колкото с внушението, че това е нормални€ и единствено възможен начин да се помогне. ѕрестъплението идва и от нежеланието ви да се занимавате с профилактика и подтикване на хората към природосъобразен живот. ѕрестъплението идва и от споделената отговорност с фармацевтичните компании, чи€то жажда за печалби подкреп€те, в повечето случаи без да имате интерес от това, само защото така сте програмирани.
¬€рно, над вас виси дамоклеви€ меч на отговорността, но това е един автогол, който сте си вкарвали в продължение на векове, защото за да ви плати н€кой добре, тр€бва да го убедите, че от вас зависи много - и това вековно внушение, сега си прави лоша шега с вас. —ега ще тр€бва да отговар€те и за това, че не можете да се справите със съдбата. ѕоетата отговорност, ко€то не е по силите ви, кара пациентите ви да си търс€т обещаното. «атова ще тр€бва да намерите смелост в себе си, да осъзнаете и да си признаете, докъде се простират вашите възможности. » това тр€бва да стане €сно на всички, за да не искат невъзможни неща от вас. Ќо от това ще намале€т печалбите ви, самочувствието ви, колко от вас са способни на такава саможертва. »ли ще докарате от девет извора вода, само и само да докажете, че не съм прав. Ќо от мен не зависи нищо - времето ви притиска.
Ќав€рно сте чували за статистиката, че вашето съсловие има с 20 (двадесет) години по-кратка средна продължителност на живота. ¬аши колеги, поназнайващи езотериката, са измислили оправданието, че това е в резултат на поета чужда карма. Ќо чужда карма може да се поема само от чисти хора и то, ако е осъзнато. ѕри това, тази възможност се използва изключително р€дко.  ой ще ви разреши да лишите н€кого от необходимите му уроци? “ака че, замислете се сериозно, от какви ваши грешки, намал€ва отреденото ви, а тр€бва да бъдете сигурни, че при вас не е заложена по-малка първоначална продължителност на живота.
Ќа «ем€та в енергийно отношение стават огромни промени, а хората не са подготвени за т€х. ¬ие още по-малко сте подготвени и само след н€колко години ще лъсне вашата безполезност да справите с проблемите, които възникнат от това, че хората не се адаптират към промените. ѕредполагам и сега наблюдавате странни симптоми и не€сни забол€вани€, а с всеки изминал ден те ще стават все повече.
Ќе разбирам, на какво основание имате претенции към обществото, че все едно всички хора са ви безкрайно задължени. ¬ие предлагате услуга, ко€то не е по-различна, от услугата на един кебапчи€. » по законите на икономическата логика, цената на услугата е такава, каквато е готов да плати клиента. Ќо вие, чрез ваши€ съюз лишихте пациентите си от правото да прецен€ват, колко да ви плат€т (което също е престъпление), а на всичко отгоре имате наглостта да изнудвате по всевъзможни начини, тези, които са си въобразили, че можете да им помогнете. Ќад€вам се, че поне н€кои от вас разбират, че в действителност не лекуват, а само премахват временно н€кои симптоми, а лечебни€ процес, в действителност, се извършва от съпротивителните сили на организма, ако разбира се не му пречите много. «атова, ако искате да оцелеете като система, тр€бва да € направите по-ефективна, а не да претендирате да се наливат в не€ средства, като в бездънна €ма, без тези средства да имат н€какъв ефект, т.е. да повишават, а не да намал€ват здравето на хората. «ащото, ако сега се закрие здравната система у нас, забол€вани€та ще намале€т с една, а може би дори две трети, а средната продължителност на живота ще се повиши най-малко с десет години. «акриването на здравната система, веро€тно ще стане съвсем естествено до десетина години - ако не се промените и започнете да търсите истинските причини за здравословните проблеми на хората. » сега т€ се крепи единствено на принудителното изземване на средства от хората и на т€хното програмирано съзнание, но скоро това ще се промени и тогава вие увисвате.
ѕоради отговорността, ко€то носите, образователната система е склонна в много по-гол€ма степен да ви програмира и може да се каже, че вие сте сред най-консервативната част на обществото, затова ми се струва безсмислено да ви пожела€ бързото осъзнаване на програмите, които ви карат да постъпвате по един или друг начин. Ќо се над€вам, че сред вас има единици, които ще разберат смисъла на посланието ми и ще си направ€т съответните изводи. «атова пожелавам успех на тези бели л€стовички.—ъздадено: 10/04/2007 • 22:08
ќбновено : 10/04/2007 • 22:10
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 6899 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є19 

rojkoboko 24/09/2014 • 09:39

ѕрочетох "оправдани€та" на лекарите по-надолу - системата била виновна и т.н.

¬секи сблъскал се със системата (а рано или късно всеки се сблъсква) освен административните неуредици се потриса от две неща - јЋ„Ќќ—““ј на лекарите, Ѕ≈«ƒ”Ў»≈“ќ им и Ѕ≈«ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—““ј.

јлчността, ко€то ги кара за нищожни действи€ да взимат суми, които представл€ват заплатите на хората за ден, седмица или месец. ќправданието - "аз много съм учил". » аз съм учил много, но това което взимате вие за един двадесет минутен преглед е дневни€ ми доход, а резултата от прегледа ви най-често е съмнителен.

Ѕездушието, което ви кара да преглеждате хората като на конвейр, без необходимото внимание и разговор с човека. Ћекарите имат една готова фраза, с ко€то законтр€т пациентите, дръзнали да им дадат акъл относно състо€нието си - "вие лекар ли сте?". Ќе, не съм лекар! Ќо като един грамотен човек съм попрочел нещичко и горе-долу съм на€сно какво става с мен и е редно да изслушате мнението ми.

Ѕезотговорността - каквото и да се случи, не нос€т отговорност

ѕридавайки на лекарите статут на полубогове в обществото направихме гол€ма грешка и ще си патим от не€.


 оментар є18 

zoom 02/01/2013 • 18:57

vsi4ki lekari trqbva da minat kurs po duxovenstvo i moral.stiga s tezi xap4eta.natrovexme se za 100godini napred.novoto vreme doide za vsi4ki prosvetleni 6te me razberat.prizvanieto na lekarite sega e ne da lekuvat a da razbolqvat xorata.kade e dostoinstvoto im da badat xora s xorata.............uspex na vsi4kik

 оментар є17 

jordan 10/11/2010 • 00:31

Bi li si priznal avtora v kakva tochno faza na hemoroidalna kriza e pisal tazi glava, koiato nikak ne harmonizira s tona na ostanaloto i tvurde mnogo komprometira samia avtor?

 оментар є16 

dozent 11/08/2010 • 19:36

»ћј ≈ƒЌ» ‘»Ћћ„≈“ј «ј Ќќ¬»я —¬≈“ќ¬≈Ќ –≈ƒ  ќ»“ќ “ќ„Ќќ » я—Ќќ ў≈ ¬» ќЅя—Ќя“ “ќ¬ј  ќ≈“ќ ј¬“ќ–ј »— ј ƒј  ј∆≈, «јўќ“ќ —ѕќ–≈ƒ ћ≈Ќ ћјЋ ќ —≈ ≈ ќЅЏ– јЋ „ќ¬≈„≈÷ј.   ћќ∆≈“≈ ƒј √» Ќјћ≈–»“≈ Ќј  kolibka.com  хайде със здраве!!

 оментар є15 

Mihaylov 16/05/2010 • 07:17

«дравейте.Ќ€мах търпение да прочета всичко, това ми е недостатъка-все бързам,но нищо. ѕонеже съм лекар и то не от скоро, а и духовен човек-така се определ€м от доста време, искам да кажа,че е объркана системата на обучение за лекари.«вучи крайно, но ако сте запознати, къде се обучават лекарите на холестична медицина и съчетание на така наречената традиционна,аз бих казал материална медициа.ј двете тр€бва да са ръка за ръка, иначе н€ма смисъл от всичко писано по горе. —ъчетанието: аюрведа, холистично мислене и материална медицина е най добрата превенци€ на здравето.ƒа лекарите тр€бва да са призвани и да са служители на хората чрез създател€, иначе н€ма никакъв смисъл-въртим се в омагьосан кръг.ƒа накараш пациента да осъзнае забол€ването или както аз казвам страданието си и да му посочиш път€ на лечение. ≈ има хора които са много материално увредени и там н€ма как да не подходиш -материално-операци€, трансплантаци€, резекци€ и т. н.ћоето желание е да се научим да помагаме на хората като ги съветваме как да не допускат да страдат, а да са в хармони€ със себе си, природата, космоса и вселената и как, като дишат првилно, като се хран€т правилно, като мисл€т правилно!≈ дано да съм разбран, аз съм един човек, лекар хирург,холестик и всичко останало и накра€ всичко и нищо-хе хе хе.јз съм това, јз съм.

«дравейте д-р ћихайлов, благодар€ за ценното мнение, но аз си мисл€, че образование по медицина не тр€бва да има или не по съвременни€ начин.  ойто чувства призвание да се подготв€ сам или да чиракува при н€кой ћј…—“ќ–. “ака поне н€ма да остава с погрешното впечатление, че е завършил подготовката си. ѕривържениците на традици€та веднага ще възраз€т, че такова образование е несериозно и опасно за пациентите. —поред мен, "сериозното образование" и производните от него, ако всичко излезе на€ве, а това сигурно ще стане скоро, са многократно по-опасни от "самодейците".Ѕъдете Ѕлагословен!

 оментар є14 

kalipso 20/01/2010 • 01:07

Ѕ€х при€тно изненадана от всички материали написани в този сайт, и се разочаровах много от стила на текста против съсловието на лекарите-тонът е безкрайно отричащ, осъдителен и краен ,като мнение.Ќещата никога не са еднопосочни или не тр€бва да се търси вината никога само от едната страна.¬сички сме съгласни ,че «дравеопазването у нас в момента е страшно принизено и компроментирано.«а това е виновно отношението на ƒържавата за «дравето на собствени€т му Ќарод-сега едва ли не се провежда един вид геноцид / жалко ако прозвучи много жестоко / - това е едната страна на нещата .Ћекар€т е притиснат в машината на "сегашното здравеопазване" и за жалост стана така ,че той спазва повече буквата на "«дравната  аса" отколкото да е насочено вниманието му към човека-пациент.Ќаистина лекарската професи€ тр€бва да бъде преди всичко призвание-с човешко отношение към болни€т,а това с€каш започна да липсва днес,лекарската професи€ прекалено много се комерсиализира и изкриви ,както във всички сфери на днешни€т ни живот.Ќо и сред лекарите има много добри професионалисти,които си вършат работата и със сърце.Ќо и сами€т човек си е виновен за своите болести-живее си по най -вредни€т за него начин и след това отива при доктора за хапче, и очаква всички проблеми да се решат.≈два ли не отговорността за неговото здраве е на доктора.» точно този болен пак си живее живота със старите вредности,нищо че доктора му препоръчал здравословен начин на живот/ разбирайте профилактика/.ѕък болни€т ако не в€рва само на традиционната медицина има много други холистични методи на лечение-изборът си е негов.                                                                                      ƒруг е въпросът за възникването на болестите-не само водене на здравословен начин на живот от страна на отделни€т индивид,а и нарушени€ в емоционални€т,ментален и духовен аспект на личноста,да допуснем че н€кои забол€вани€ са и от кармичен характер.“ук ще израз€ и едно мнение,че в основата си болеста е вследствие на нарушение на ќсновни  осмически «акони.....а от това следва да помислим и как в бъдеще ще се лекуваме ,защото нашето здраве е в нашите ръце....остав€м открито за коментар от уважавани€т автор на сайта- очаквам по - обширен отговор / стати€ „овек и Ѕолест       ....     защото, ако „овек  е в ’армони€ със себе си ,ѕриродата и  осмоса никога н€ма да боледува....с поздрави на всички посетители на сайтаe


 оментар є13 

lekar 04/05/2009 • 22:57

saglasen sam   4e da si  lekar  e  prizvanie,  no     za  koia   druga   profesia    moze da se kaze   4e  nee   priazvanie,tuk se   razglezdat otnoseniata   na lekar s  pacient i sam saglasen 4e ako lekaria uspeeda preodolee egoto si tova ste  mu  pomogne da se  otnasia profesionalno  kakto  kam  dobrozelatelnite  taka i  kam nedobrozelatelnote pacienti a  takiva ima   poviaravitemi, ima hora dosli da tarsiat pomost a se darzat prednamereno zle,.Mislia 4e medicinata triabva da pomogne na horata da poemat sami otgovornostta za zdraveto si a roliata na lekaria sas  svoite poznania e da pokaze patia kak tova da stane,  ne samo  lekarite  no   pove4eto hoar  neiskat  da   badat  otgovorni  za  tova koeto  sa.  otivaiki na lekar mnogo  hora  prehvarliat   otgovornosta za zdarveto si  varhu   lekaria  i  o4akvat  ot nego  da  napravi'' 4udesa''  no takiva   razbirase  nese slu4vat! Zraveopazvaneto kato  takova ima mnogo nesavarsenstva  i  tove  e  besporno no kazete mi  v   koia svera  na  obstestvoto nestata sa stignali  do savarsenstvo i v koia svera   nestata  ne tarpiat  izkriviavane,  mislia   4e  zdraveopazvaneto  netriabva da se  razglezda   izolirano ot sistemata v koiato ziveem, no v  taia sistema sme  i  vsi4ki nia i tezi koito pisat  saita  i  tezi  koito  go 4etat i lekarite  i  pacientite.....    taka  4e  neka  vseki  da si  napravi   izvodite  sam  za sebesi.

 оментар є12 

Skyp_medik 11/10/2008 • 18:16

Ќе знам от къде да започна...може би първо тр€бва да кажа, че аз скоро ще стана лекар и попаднах съвсем случайно на този сайт (който иначе ми изглеждаше доста...интересен).
ќбвинени€та са толкова много..ще се опитам да раз€сн€ н€кой неща, тъй като ми се струва, че никой от коментиращите (включително колегата стоматолог) н€ма иде€ от медицина.
—ъвременната медицина е насочена точно към профилактиката на забол€вани€та. јко тр€бва да прослед€ развитието-започнало се е от чисто симптоматично (често пъти дори грешно) лечение, последвало е  етиологично/патогенетично лечение докато се стигне до днешната иде€ за профилактика на здравето.
—«ќ (световната здравна организаци€) определ€ насоките в развитието на медицината. ƒнешните програми са свързани до гол€ма степен с промоци€ на здравето и профилактика на забол€вани€та.
ѕромоци€та на здравето, това е нещо, което започва още в училище, и продължава през цели€ живот на индивида. “ова стои в основата на всички програми, които ни показват как тр€бва да живеем и да се храним, детските кухни, столове и т.н.
—ледващите нива са тези на здравната профилактика- да се попречи на вредните фактори да въздействат върху организма. Ќабл€га се на първичната профилактика-закони срещу тютюнопушенето, пиенето на алкохол от непълнолетни, скоро и забрани за пушене на обществени места. Ќе си мислете че законите се измисл€т просто така от политиците. ƒруг е въпроса, че не се спазват (аз самата пуша от 16 годишна).
Ќ€ма да об€сн€вам следващите нива на профилактика..мисл€, че сте схванали иде€та. јко все пак не ми в€рвате, можете да проверите в сайта на WHO (—«ќ) за бъдещите и насто€щите програми, цел€щи да запаз€т здравето на здравите.
ѕрочетох, че работата на лекар€ не е по-различна от тази на касапина. јко наистина мислите така, тогава не виждам защо лекарите да не могат да искат адекватни на труда си заплати.
ѕриемете и другата гледна точка- студентите по медицина учат 6 години, през които не могат да работ€т (за разлика от други специалности). —ледва специализаци€ от 3 до 7-8 години в зависимост от специалността. ƒо миналата година те не получаваха заплащане за работата си през това време. ≈дна проста сметка показва, че 10 години след средното си образование лекар€т н€ма начин да получава доходи. “ова на фона на цели€ труд и безсънни нощи прави тази професи€ меко казано наприемлива.
≈то защо мисл€, че е нормално лекарите да стачкуват. —лед всички тези години на лишени€ (които за касапина са години на работа) мисл€, че е нормално да има възвращаемост, както е в други страни.
—редната продължителност на живота на лекарите наистина е по-малка. » за това има об€снение-за разлика от останалите хора, лекарите са на работа по вс€ко време на денонощието и нос€т доста гол€ма отговорност. Ќе знам дали можете да си представите какво е да виждате само болната част от населението. јко сте били в болница, може би ще разберете колко е тежко да прекарваш ц€лото си време със страдащи хора. ƒа, много чудно наистина, че лекарите живе€т по-малко..
¬ъв връзка с това, повечето от дългогодишните медици са се научили да не се сближават с пациентите. »ма твърде много болка и лошото отношение, което виждате е защитна реакци€. Ќе го оправдавам, но това е единствени€ начин за тези хора да запаз€т здрави€ си разум.
¬секи ден ние се опитваме да казваме на пациентите как да живе€т здравословно. «а съжаление хората не обръщат внимание на здравето си преди да се е влошило. Ќикой не иска да промени навиците си. ’ората искат тези лекарства, които така оплювате, те отказват да слушат съветите ни.  огато об€сн€ на н€кой каква диета тр€бва да следва, или че тр€бва да спре цигарите, винаги следва едно и също: "ј н€ма ли н€кое хапче...без диета...не мога да спазвам аз диети.." .
 ак да накарам един човек да направи нещо, което не иска?

,,«ащото, ако сега се закрие здравната система у нас, забол€вани€та ще намале€т с една, а може би дори две трети, а средната продължителност на живота ще се повиши най-малко с десет години."
— това н€ма как да се съглас€. ѕреди да се по€в€т здравните системи смъртността е била доста по-висока. ѕреди н€колко века средната продължителност на живот е била поне с 20 години по-малка.
ћога да дам за пример инфекциозните забол€вани€, които не са свързани с начина на живот и са били основната причина за смърт до преди откриването на антибиотиците и ваксинациите. ћоже би мислите, че е по-добре да оставим един човек болен от белодробна туберкулоза да умре пред нас за н€колко седмици, вместо да му дадем лекарство, което може да увреди черни€ му дроб? ћожете ли да поемете отговорността за едно дете, което ще остане бавно развиващо се ако не му се даде едно евтино лекарство? —игурен ли сте, че ако имате диабет и настъпите пирон ще оставите гангрената на крака ви да ви убие, вместо да позволите да го отрежат и да живе

 оментар є11 

lplplpl 31/10/2007 • 16:22

Ќе знам кой е авторът на гореизложените писани€,но със сигурност знам към ко€ категори€ хора принадлежи...

...мислещ се за меси€,преливащ от словоблудство,пълен профан,опитвайки се да покаже научна компетентност,говорещ глупости с тон на мъдрец и върховна инстанци€ на истината...за какъв се мисли...глупак


 оментар є10 

rossie1969 12/06/2007 • 20:39

«дравейте! јбсолютно сьм съгласна със всичко което чета тук,но може да ¬и изненада това че и аз съм лекар.≈,може би малко по-различен понеже съм «ЏЅќлекар.ћоже и да не пов€рвате,но тези истини,за които ¬ие пишете аз съм ги търсила и усещала през цели€ си съзнателен живот.—ега се радвам и не мога да спра да чета и препрочитам вс€ка стати€  от сайта.«нам,че всички хора в нашата държава  са  отвратени  от  здравеопазването,пов€рвайте ми  аз  също.Ќо какво мога да направ€ когато системата ни постави на колене и единственото което ми остава е да взимам по- малко от по-бедните хора,а от н€кои даже нищо.   ћакар и пон€кога да си казвам:колко си глупава,твоите колеги пари направиха,а ти все съжал€ваш хората.—ега вече съм убедена,че съм постъпвала правилно.ѕоздрави!

 оментар є9 

nikolay 14/04/2007 • 14:23

Ѕих  се  осмелил  да  препоръчам  на  всички, при  положение  че  осъзнавате  безсмислието  на  здравната  система , такава  каквато  е  в  момента  . Ќе  ходете  на  доктор  без  наистина  да  се  налага, Ќие  също  сме  програмирани  да   не  се  грижим  за  себе  си, а  да  разчитаме  на  докторите.Ќе   купувайте  и  не  употреб€вайте никакви  лекарства  без  особенна  необходимост.Ѕолката  в  повечето  случаи  лекува  по  добре-това  е  езикът  на  душата.“р€бва  само  да  се  научим  да  разбираме  този  език. олкото  по  добре  го  разбираме  толкова  по  рано  ще  откриваме  причините  за  болестите  си  и  н€ма  да  ни  се  налага  да  се  стига  до  доктор.ƒаже  при   нещастен  случай,обикновенно   предварително  е  бил  даден  знак  че  в  нещо  грешим.¬с€ка  болест  се  дава  на  човека  ако  е  застрашена  неговата  душа-тогава  се  жертва  т€лото.Ќа  всички  читатели  на  този  прекрасен  сайд  жела€  много  душевно  и  физическо  здраве!!! 

 оментар є8 

Yosif_Yorgov 11/04/2007 • 21:04

«дравейте! ћного благодар€ за коментарите, те ми напомниха, че съм пропуснал нещо много важно в обръщението.

ѕреобладаващото мнозинство от медиците са такива по признание. ѕовечето от т€х обичат работата си. Ќо това не е достатъчно за да се получат ефективни резултати. “р€бва да допуснат в съзнанието си, че съществуват и други, много по-важни тела - докато си мисл€т, че човек е само биохими€, н€мат никакъв шанс да разберат истинските причини за здравословните проблеми, колкото и да обичат професи€та си. ј като консервативна професи€, можете сами да си представите, кога ще започнат да приемат многомерната реалност.


 оментар є7 

niki 11/04/2007 • 16:12

ћисл€, че посланието към медиците е съвсем навременно.Ќаистина, много от т€х не са бюрократи, а са добри професионалисти, но им липсва онова зрънце любов към човека, ко€то да ги кара да виждат не само болестта, а и чо-

века с неговата необ€тна душевност.

ƒано повече лекари прочетат послание-то и се замисл€т сериозно над него. ƒано по-бързо осъзна€т, че преди да се про€в€т тежките болести, нещо се е случило в човешката душа /н€каква струна се е скъсала/, за да се стигне до онзи повратен момент на из€вата на болестта.  ƒобре би било да се опитат да откри€т и излекуват точно тази причина, а не да се стрем€т да подтиснат болестта и да се прав€т, че не забел€зват, че "спас€вайки" един орган, увреждат други пет , за да не кажем, че са повече .


 оментар є6 

123 11/04/2007 • 11:22

«дравейте,на всички здравей …осифе и ти братко наричамте братко.Ѕратко по ƒуша напълно си прав н€ма лажа в изказването ти защото това е самата истина.Ќе може да отрежиш кръкът на н€кои и после да се наречеш лекар, не може човека да го изпратиш в къщи с парализа и да му кажеш че си го спасил и стова да наречеш себе си лекар.Ћекар е този които лекува причината а не следствието а те всички прав€т това лекуват следствието.”важаеми лекари това го зна€т всички че вие лекувате следствието а не причината това също го зна€т и повечето от вас но пустата му гордост ко€то убива вас и всеки подобен му пречи да си го признае а пък в това н€ма нищо срамно вдигни очи и го признаи смело стига сте се правили на учени и велики.«ащото ако б€хте такива щ€хте да кажете на хората какво ги убива столети€ и векове наред.„овекът с името ƒимитър «ахариев го откри и ви се доказа и го признахте но вътрешно с собствената си завист и омраза че неможете да разберете какво прави и как го прави ви вбес€ва до полуда ами това прави премахва червените петна от вратовете на хората и те сами си се оправ€т ето на такъв човек казвам Ћ≈ ј– и шапка му свал€м .ј за вас жалките какво да кажа дето се опитвате да му правите мрасути€ знаите сами ще си се погълните от собствената си омраза,злоба,завист,ненавист и лакуми€ ко€то ще ви погълне всичкиви.«атуи не пречете на такива хора като него а учете се от такива „”¬≈÷» като него. олкото и дави говор€ полза н€ма искасе ѕ»ѕ≈ а не више диплома с ко€то да морите хората в света това е самата истена брат€ и сестри по дух и душа.¬сичко добро на всички ви и нищо лично към никои с уважение към всичкиви бъдете умни здрави и щасливи вечна ви Ћюбов на всички.јнгел

 оментар є5 

marina 11/04/2007 • 09:27

написаното е самата истина,но жалко,че никой не иска да пов€рва в не€,защото не им е изгодно,много жалкоtriste.gif


 оментар є4 

dia_65 11/04/2007 • 09:15

«дравейте! ћоето мнение почти съвпада с това на cveta.

ƒа, да отдаваш душата и сърцето си в работата, да € вършиш с любов - това са основите за хубави резултати и доволни хора.

ј когато съзнателно вредиш - поемаш си съответното наказание, независимо дали разбираш или не кой определ€ това.

ƒано повече медици се насочат към подобно мислене, но както знаеш …осиф - всичко идва точно навреме за едно или друго събитие неслучайно.

“ака че - добре казано, но тона мисл€ е по-приповдигнат - като назидание звучи. Ќо дано се приеме от полезната му страна. Ѕлагодар€.

Ќека с подобни статии и дискусии си помагаме към по-добро съвместно прежив€ване на дните.

ќбичам ви!


 оментар є3 

Deliiski 11/04/2007 • 08:05

POZDRAVIAVAM TE BRATKO YOSIFE.NA PWLNO SI PRAV<NO EDVA LI SHTE TE RAZBERAT I PROUMEIAT ISTINATA ?..

 оментар є2 

Georgi 11/04/2007 • 00:35

Ќ€ма никакво значение според мен каква е професи€та на даден човек . ѕросто има хора и хора , е в€рно , че н€кои които опражн€ват определени професии и които си мисл€т че са недостъпни си позвол€ват своеволи€ и безотговорност , но така е на вс€къде . ¬ъпроса е имаш ли вина и до колко си виновен . ј когато осъзнаеш на време небрежността си можеш да се поправиш в противен случай губиш , а и околните покрай теб .
’ареса ми как интерпретираш нещата макар и малко силно бих казал

 оментар є1 

cveta 10/04/2007 • 23:29

Za medicite-sred tiax ima mnogo dobri profesionalisti,no samo tova ne e dostata4no.A triabva dobra dyma i toplota.Triabva razbirane i 4ove6tina.Za jalost niakoi ot tiax sa zaslepeni ot dymata d-r pred imeto im.Samo obrazovanieto i znaniata ne praviat xorata 4ove6ki sajestva.Mnogo,mnogo e neobxodima Liubovta pri vsiaka profesia.A da lekyva6 xorata ne e profesia a prizvanie.

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.79 секунди