“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

—емейните отношени€ - Ќашата половинка в духовни€ св€т. —едем стади€ в любовта

Ќашата половинка в духовни€ св€т. —едем стади€ в любовта

    —пособността да обичаме е най-ценни€ дар за човека, той разбира се е свързан с любовта на жената към мъжа. Ћюбовта към децата, към родителите, към при€тели и близки, към занимани€та, с които се занимава, към изкуството и природата, към красотата на света и към сами€ живот, към ¬селената и Ѕога, е това съкровище, което ни е присъщо изначално. Ќевъзможно е да бъде вид€но, но може да бъде подарено. Ќе може да бъде откраднато, но може да бъде отгледано. Ќикой не може да го отнеме, но може да бъде загубено. Ќе може да научите н€кого, но може сами да се научите.
    Ћюбовта между мъжа и жената може да бъде наречена крайъгълен камък в основата на другите видове любов, защото да се научите на не€, да € отгледате правилно и да € развиете, е възможно много по-сложно, отколкото другите отношени€. Ќе случайно около точно тези отношени€ през ц€лата истори€ на човечеството, се е натрупала толкова болка, неразбиране, изкрив€ване и подм€на на пон€ти€та.
    «а тази любов често говор€т с цинични думи, обвивайки фината матери€ на светлината в кутийки за козметика, в обвивки от презервативи и еротични видеокасети. „есто говор€т за сливане на плътта, см€тайки, че това е любовта.
    Ќо истинската любов, тази, ко€то възнас€ към високо разбиране, когато човека го обичат такъв, какъвто е, за това, че съществува на света. Ћюбовта не е в кревата и не в магазините за дрехи. Ќе е в колите и зад масата с шампанско. “€ е в ръцете на √оспод, в милостта ћу, в самата същност на човешкото същество. “€ не се измолва и заслужава. ѕросто съществува.
    Ќашата половинка в духовни€ св€т
    ѕон€кога хората казват: ЂЌ€ма идеална любов. »деалната любов е измислица, не си струва да се стремите към не€ї. ѕри това тайно се над€ват, че н€кога ще срещнат сво€ идеал и дори могат да го опишат в общи черти.
    ј пон€кога чуваме за дълбоко обичащи се двойки, които ц€л живот са били заедно. ќтношени€та им стават все по-красиви и трогателни с наближаване разд€лата им в този св€т и неволно мислим, защо на т€х им е провърв€ло да намер€т и запаз€т сво€та любов?  акъв секрет зна€т?
    ¬ действителност, отговора на тези въпроси е лесен, ако знаете законите за хармони€та на ¬селената и законите в развитието на любовта. –аботата е там, че идеална любов съществува, и идеала съществува - съществува за всеки един от нас, никой не е лишен от това съкровище. —амо че, тази любов, като уникален талант, съществува във вид на скъпоценно зърно, което тр€бва да се посее и отгледа. «а него тр€бва да се грижим до тогава, докато не премине през всички стадии на израстването и не стане великолепно цъфт€що дърво. —амо тогава можем да познаем ц€лата сладост на плодовете му.
    »деалните любещи се двойки, са тези личности, които са успели да отгледат това дърво, с други думи са преминали през всички седем стади€ на любовта.
    ¬секи от нас има сво€ Ђполовинкаї - душа, ко€то може идеално да ни допълни. јко вие се про€в€вате в мъжка форма, то т€ е про€вление на женските енергии. јко сте про€вление на женските енергии, то вашата половинка е мъжка форма на енерги€. “€ се ражда заедно с нас в едно духовно семейство; ние сме свързани с не€ с неразрушима и посто€нна връзка, и именно т€ е този идеал, който виждаме в мечтите си за съвършената любов.
    ƒокато сме в духовни€ св€т, прекрасно знаем, ко€ е вашата Ђполовинкаї. ¬ материални€ св€т съвсем не е така. Ќ€ма да срещнете сво€та половинка, сво€ идеал за любов до тогава, докато не се научите да обичате. “ова означава, че ще се свързвате и преигравате отношени€ с други души, в които да търсите сво€ идеал. ѕрез това време, вашата половинка, също ще преминава през своите Ђуроциї, да се учи да отглежда любовта: да намира, да се освобождава, да се грижи, да прощава... » така ще продължава до тогава, докато всеки от вас не премине необходимите стадии на любовта. ≈два след това ще се по€ви възможност да срещнете сво€та половинка, за да не се разделите никога повече.
    ƒостатъчно е в един живот да го постигнете и във всички следващи вече н€ма да ви се наложи, мъчително да търсите сво€та любов - ще € срещате много рано и ще живеете щастливо с не€, защото това ще стане една от съвършените страни на таланта ви. ј вие ще развивате други страни на таланта си, но тази ще стане неотменима ваша част.
    ѕонеже вашата Ђполовинкаї е една от вашите родствени души, т€ винаги ще се ражда с вас. Ќо законите в материални€ св€т се про€в€ват така, все едно си играете на криеница със завързани очи. ¬ашата Ђполовинкаї може да се роди като ваша майка или дете, брат или при€тел, д€до или племенник, учител или ученик, колега от работата или спътник по пътешествие. » не можете да разпознаете в него сво€та идеална любов, дотогава, докато не станете готови за това. ўе се учите на любов с много хора, започвайки с т€х отношени€ и раздел€йки се, срещайки ги отново в следващ живот и научавайки всеки път нещо ново. Ќикой не ни забран€ва да се учим.
    ќтношени€та между мъжа и жената са толкова разнообразни, че е невъзможно да се изчерп€т до кра€. «атова не си създавайте стереотип като една единствена любов за цели€ живот и за всички времена. јко сте приключили н€какви отношени€ и е възможно, да са завършили болезнено, това може да означава само едно - в живота ви се е освободило пространство за множество други незавършени преди отношени€. ¬ъзможно, те също да са сложни, пълни и с радости и трудности. ¬сичките тези отношени€ са работа по развитието и усъвършенстването на душата. Ѕез да преминете през всички стадии на любовта, н€ма да може да намерите идеалната си любов.
    ј понеже душата ви знае много добре, какъв е идеалът ѝ, влюбеността ви обикновено започва с забел€зването в един или друг човек, н€каква или н€колко черти, които са присъщи на половинката ви. ћоже да бъде усмивката, маниер на наблюдение, да говори или да се смее, н€каква външна черта или в характера, ко€то ви се струва близка и привлекателна. ћоже да не подозирате, че това, което ви е привл€кло, е спомен от сво€та Ђполовинкаї, разпознаване на н€кои от особеностите ѝ. «а вас това може да е като светкавица, мощен указателен знак, импулс на привличане. ¬иждате само една черта и мигновено се влюбвате в този човек. ќбикновено, с това започва първи€ стадий на любовта:
    I. —тадий на съзерцаването
    ѕърви€ стадий на любовта може да се по€ви постепенно и пон€кога неосъзнато. ѕросто, в н€какъв момент, в обкръжаващото ви пространство се по€в€ва човек, неуловимо отличаващ се от останалите. ¬ъзможно, това е н€кой нов, а е възможно да го знаете отдавна, но просто не сте го забел€звали, в него се е по€вило нещо привлекателно. √ледате, как ходи, говори, усмихва се и има нещо в очите му, в жестовете, в думите, струва ви се симпатичен, привлекателен, неочакван. “ой ви е интересен, вглеждате се в него, искате да узнаете повече за него - къде живее, с какво се занимава, за какво мисли...
    »зпитвате симпати€ и н€каква особена топлина. ƒори случайна среща и разговор с него ви носи радост и съзнателно или неосъзнато започвате да създавате ситуации, които ви позвол€ват да го виждате по-често или да си говорите. ¬ъзможно е, все още да не мислите за н€какви отношени€ с него/не€ - просто гледате и се опитвате да разберете.
    “ози процес може да е взаимен, а може да не е. ¬ъзможно, обекта на наблюдени€та ви дори да не се досеща, че към него е устремен ваши€ настойчив поглед и не се интересува от вас изобщо. ј е възможно, той сам също да започне да ви обръща внимание: Ђ«ащо изведнъж започна така да ме гледа? «ащо започнахме да се виждаме толкова често? ћоже би има нужда от нещо?ї ћежду двама човека се създава н€каква неуловима връзка - дори не нишка, а па€жинка.
     олко продължава този процес на съзерцаване, никой не може да предположи. ѕон€кога това продължава н€колко дни, а пон€кога н€колко години. » в един прекрасен момент всичко се промен€.
    II. —тадий на симпати€
    «авършвайки н€какво откритие, човек често го описва като внезапно озарение, светкавица от светлина, при ко€то всичко става €сно и очевидно.  ато присветнала в нощта мълни€, ко€то про€в€ва всички предмети и детайлите им.
    “ова е втори€ стадий на любовта, в многото значени€ на думата откритие. ƒори първи€ етап да е продължил н€колко месеца или години, настава момент на озарение, когато внезапно разбирате, че този човек не просто ви е интересен: вие го обичате, той ви е необходим, той ви привлича като силен магнит. ¬ този момент на разбиране същността, сърцето започва да се отвар€ - в него се по€в€ва усещането на сладостна болка, то се стреми към любими€ човек и не можете нито да мълчите за чувствата си, нито да ги скривате.
    ¬ече не просто го наблюдавате - вие про€в€вате отношението си, опитвате се да го заинтересувате със себе си, да му се харесате, стремите се да му оказвате знаци на внимание, да направите нещо за него, да про€вите чувствата си.
    “ой, без съмнение, изпитва определени при€тни усещани€ - дори в този случай, когато преди никога не ви е харесвал или никога не ви е забел€звал. Ћюбовта, ко€то изливате върху човека, започва да промен€ живота ви. “ой става по-щастлив, по-удачен, защото потока на любовта ви го обвива, инициира в него процеси на хармони€. ѕочти неволно обръща внимание на това, кой € излъчва. “ой се вглежда във вас, замисл€ се, какво го привлича към вас.
    Ќо, как ще се отнесе към любовта ви, ще ви отговори ли? ѕрекрасно е, ако любовта има отговор, но не винаги е така. ѕри всеки един случай, втори€ стадий на любовта не може да продължи дълго, защото прилича на тлеещ огън, който или загасва, или се разпалва. јко огън€ започва да напира навън, започва трети€ стадий на любовта.
    III. —тади€ разкриване на сърцето
    ќбикновено, това е най-щастливото време за влюбените. Ћюбовта препълва човека, т€ пламти, разкрива напълно сърцето му, изпълва всичките му мисли и постъпки, дава му енерги€ и вдъхновение, усещане за щастие. »менно през това време Ђпорастват крилаї и гор€т очите. »менно сега получава вдъхновение да се израз€ва с поетичен език - дори в тези случаи, когато никога преди не е писал стихове. “ой е щастлив, просто, защото обича; и в това състо€ние дори не е важно, отговар€ ли обекта с взаимност.
    —лучва се и така, че този, в когото е влюбен, не го см€та за Ђподход€щ обектї, или го см€та за далеко от идеала. Ќо за влюбени€ това не е много важно. Ќа него му е необходимо общуване, скъп му е всеки поглед, вс€ка дума, всеки знак на внимание или благодарност. “ой е щастлив просто да обича, просто да може да направи нещо за любими€ и е важно само едно - да не го отхвърл€т.
    —лучва се, обекта на любовта да е омъжен/женен и не може да отговори на чувствата. ј се случва, той или т€ също да е влюбен безответно в н€кой друг. “огава пон€кога възниква близост на основа несподелена любов.
    јко любовта е взаимна, то щастието е безгранично. ѕон€кога наричаме този период Ђмеден месецї, - когато сърцата на двамата са отворени и извират потоци от любов и нежност. “е забрав€т за всичко на света, струва им се, че са намерили сво€та половинка, че са се слели в едно, че се разбират без думи. Ћюбовта ги препълва толкова много, че н€мат нужда от думи за да € израз€т.
    Ќесъмнено, това е един от най-щастливите периоди в начални€ етап от развитието на любовта.
    IV. —тадий на докосване
    ¬ четвърти€ стадий настъпва период на отрезв€ване, влюбените все още може да съхран€ват страстта и нежността, но вече започват да гледат един на друг с други очи - много по-внимателни, отколкото през периода, когато са се запознавали един с друг. “ова е стадий на проверка - най-сложни€ и отговорен период.
    ¬ече достатъчно много зна€т един за друг за изминалите три-четири години, но страстта постепенно изстива, пелената на безусловната влюбеност пада, розовите очила се смъкват от носа - и какво забел€зва влюбената двойка? „е от минали€ идеал е останала, възможно, само една черта, ко€то н€кога е привличала - гласа, погледа или н€какъв жест. » ако преди въображението услужливо е дорисувало картината на идеала, то сега погледа е трезвен. Ђј къде е всичко това, което ми харесваше преди толкова много?ї - си мисли н€кой от любещите, а може и двамата едновременно. » Ђјх, той е толкова решителен!ї се превръща в Ђќ, колко е брутален!ї, Ђ“€ е толкова целеустременаї - в Ђ“€ е просто егоистка, ко€то не подбира средствата!ї, Ђ олко е нежен!ї - в Ђ“ой е просто женчо!ї, Ђ“олкова е ласкава!ї във Ђ¬ечно налита с целувките си, дори пред при€телите!ї.
    —труващите се преди трогателни особености израстват до размера на вселенски недостатъци. ЂЌе седи както тр€бва, не говори както тр€бва, винаги отвар€ прозореца, когато ми е студено...ї.
     ога, и в какви случаи се случва това?  огато хората осъзнават, че партньора им не е идеален, а обикновен човек с всичките му недостатъци. » при това и двамата са позволили, страстите да задушат истинската любов. —трастта си отива, а любовта вече € н€ма, н€ма € тази съставка, ко€то позвол€ва да превърне за очевидно трезви€ поглед, недостатъците в простени особености. Ќие често идеализираме обкръжаващите и им пред€в€ваме завишени изисквани€.
    » бившите влюбени усещат пустота и разочарование; не търс€т това, което може отново да ги сближи, а се стрем€т да се отдалечат, колкото се може по-далеко един от друг. “е са раздразнителни, гнев€т се, карат се, позвол€ват на сърцето си да се затвори. » понеже този стадий не може да продължи безкрайно, точно в този период между хората възниква вътрешен или външен разрив. јко през трети€ стадий на любовта е сключен брак и още повече, са се родили деца, тогава разрива през четвърти€ стадий е много драматичен. »ли детето прежив€ва несгодите на развода, или, ако брака се запазва заради децата - детето е принудено да расте в дом, където н€ма любов и грижа.
    Ќо ако хората истински се обичат един друг, и ако през трети€ етап в развитието на любовта си, не са позвол€вали на страстта да наддел€ва над любовта, четвърти€ стадий става за т€х истинско изпитание на чувствата, нов етап на сближение, търсене точки на съприкосновение. “ова изисква търпение и внимателно отношение един към друг. Ќеобходимо е да се намер€т точки на съприкосновение на всички нива - духовно, интелектуално, социално-битово, психологическо, социално, емоционално и физическо. Ќай-добри€ е този вариант, когато точките на съприкосновение, дават на всеки вектор, стимули за развитие един за друг.
    ¬ъзможно е, поглеждайки един на друг с нов поглед, влюбените да откри€т в себе си незабел€зани преди черти - търпимост, великодушие, самоотверженост, умение да търп€т и прощават, да про€в€т хумора си в тежки ситуации, да отстъп€т в спора, да въодушев€т в труден момент, да успоко€т в момент на гн€в. ћогат да откри€т, че не си приличат в това, което преди им се е струвало, че ги сближава, а са удивително единодушни в неща, за което не са подозирали.
    јко през четвърти€ стадий на любовта, той и т€ са намерили много точки на съприкосновение, общи възгледи и цели, и ако любовта им, преминавайки през етапа на проверката, е останала, както преди силна, могат да мисл€т за съвместно бъдеще. ≈два след четвърти€ стадий, любещите се могат да създадат семейство.
    V. —тадий на творене
    ѕон€кога този стадий наричат пролет или Ђвторо дишанеї на любовта. Ќа този стадий, когато хората са разбрали, че могат и са длъжни, както се казва, Ђда плуват в една лодкаї, любовта в т€х започва да расте с нова сила.
    —амо, ако на трети€ стадий от любовта огън€ ѝ е гор€л толкова силно, че е пречел на виждането наоколо и е можел да изгори, то на стади€ творене, той се разпалва постепенно и дава повече равномерна топлина, отколкото горещина. —ърцата на влюбените все повече и повече започват да се отвар€т и да се изпълват с душевна топлина. “е се откриват отново един за друг, могат по-нов начин да вид€т света, в който не се движат паралелно един на друг, а заедно. ќт този момент, сърцата им никога не се затвар€т.
    —ега са готови да създадат семейство и да сподел€т любовта си с другите: например, да покан€т при себе си други души, които да станат техни деца.
    Ћюбовта им става градина, в ко€то цъфт€т прекрасни цвет€ и вече са готови да се грижат за вс€ко едно от тези цвет€. ¬ече са пълни с дълбоко взаимно разбиране, и затова трудностите по грижата и възпитанието на децата, стават лесно преодолими. ƒетето израства в атмосфера на любов, топлина и взаимна подкрепа в родителите. ƒори да са стигнали до пети стадий на любовта, опасност от разд€ла все още съществува. Ќо дори това да се случи изведнъж, ще се постара€т да запаз€т един към друг топли отношени€ и никога н€ма да престанат да се грижат за децата си.
    VI. —тадий на самопожертване
    ’ората достигнали до шести€ стадий на любовта, почти са постигнали съвършенството в тези отношени€. Ђѕочтиї - защото тези отношени€ могат да се нарекат "зората преди разсъмване". —лед като бъде преминат шести€ стадий, човек може вече да срещне сво€та истинска Ђвтора половинкаї, сво€та идеална любов от духовното семейство.
    “ози стадий наричат още Ђлипса на мотивиї. јко започнете да говорите, че обичате н€кого, защото е Ђкрасива и добраї или Ђуспешна в кариерата и идеална в леглотої, или Ђтой е богат и изглежда по-добре от всички на плажаї, Ђвози децата на училище и ми сервира кафе в леглотої, то или не умеете да изразите чувствата си, или просто не обичате този човек. јко казвате, че ще обичате един човек, ако прави нещо за вас, или мисли по определен начин, или живее по определен начин, гледа по определен начин, или подар€ва н€кои неща, то както и да танцува пред вас, вие не го обичате.
    Ћюбовта н€ма нужда от никакви мотиви, от никакви основани€, от никакви доказателства. Ћюбовта е такава енерги€, ко€то се излъчва от човека с едно единствено желание - да носи радост и щастие на сво€ любим. » тук, на стади€ самопожертване, човека обича н€кого, без вс€какви мотиви.
    “ук наистина любовта Ђдълго търпи, милосърдна е, не завижда, не се гордее, не търси своето, не се дразни, не мисли зло...; всичко покрива, на всичко в€рва, на всичко се над€ва, всичко понас€ї.
    “ук сте готови да пожертвате за любими€ всичко, дори живота си - и пон€кога действително се налага. —ъдбата често ни подлага на изпитани€; и на определен етап на влюбените им се налага да ги преминават. Ќа шести€ стадии това може да бъде най-суровата и безкомпромисна проверка.
    ѕон€кога това може да е тежка болест, ко€то ще изиска от не€/него ц€лата преданост и търпение. ѕон€кога се налага дори да пожертвате отношени€та с любими€ човек. Ќапример, тогава, когато човека не е вашата втора половинка, и може изведнъж да загуби интерес към вас и да отиде при друг човек. √отови ли сте да продължите да го обичате при всички случаи, без вс€какви мотиви или ще започнете да го ненавиждате?
    ѕон€кога пламва силна любов между мъж и жена, едини€ от които е семеен и възпитава малки деца. јко любими€ започне да насто€ва, партньора му да се разведе незабавно за да остане само с него, то създава непоносимо сложна за него ситуаци€. јко успее да постигне целта си, отношени€та им, рано или късно, ще се разрушат. јко любовта му е достатъчна да приеме ситуаци€та такава, каквато е, ще стане това самопожертване, който го води към стади€ на съвършенството.
    Ќо на шести€ етап се разрушава окончателно всичко, което е било създадено изкуствено и остава само любовта. јко преминавате през такъв стадий, през следващи€ си живот ще срещнете втората си половинка, с ко€то ще сте винаги и никога н€ма да се разделите.
    VII. —тадий на хармони€та
    Ќа този стадий сърцата на двама човека се съедин€ват дотолкова, че между т€х н€ма никакви различи€. “е се намират в единна енерго-информационна матрица, разбират мислите си един друг, усещат се един друг на разсто€ние, стрем€т се към едно и също. ѕотока на любовта подобно на непресъхващ водопад, се сипе около т€х, хармонизирайки пространството и времето. ƒори силната болка не е способна да наруши блаженството на любовта. ƒушите, достигнали до този стадий, не се раздел€т никога, дори след смъртта. » ако н€кой умре по-рано, други€ го чака, за да се срещнат отново в следващи€ живот.
    ќбикновено, тези, които успе€т да преминат през всичките седем стади€ на любовта, достигат много бързо до духовно съвършенство и се завръщат обратно в Ѕога.
    ћежду стадиите в развитието на любовта, не съществуват €сно различими граници. “е могат плавно да преминават от един в друг, а могат като взрив да се про€в€ват едновременно. ћогат да протичат по различен начин при хората с разно ниво на съзнание.
    — преминаването на стадиите, мъжа и жената влизат в един или друг съюз. ћежду думите Ђсъюзї и Ђсемействої има известна разлика, както има разлика между пон€ти€та Ђсемействої и Ђбракї. Ќо независимо от всичко, съюза, в който встъпват мъжа и жената, в обществото обикновено се нарича брак.
    ѕревод: …осиф …оргов

http://izzhizni.ru/blog/nasha_polovinka_v_dukhovnom_mire_sem_stadij_ljubvi/2015-08-17-8492


—ъздадено: 19/08/2015 • 16:07
ќбновено : 19/08/2015 • 16:07
 атегори€ : —емейните отношени€
—траницата е посетена 1216 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.56 секунди