“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - ћл€кото - смъртоносната отрова

ћл€кото - смъртоносната отрова

 

“ози материал е част 3 от интервюто с –обърт  оен, автор на книгата УMilk: the Deadly PoisonФ

(ћл€кото Ц смъртоносната отрова) и на сайта http://www.notmilk.com/

 

ћайк јдамс:Ѕи ли направил един общ преглед за хората, които не са запознати с истинската истори€ на млечните произведени€ и на кравешкото мл€ко?

–обърт  оен: »стинската истори€ е, че млечните произведени€ са най-вкусните храни на планетата. Ќ€ма нищо по-вкусно от сиренето/кашкавала Ц един ден без т€х е ден без слънчева светлина. ћл€кото е вкусно, особено ако вземете 5.4 килограма от него, махнете всичката вода и го смесите със захар, замразите го и му сложите черешка отгоре. ћл€ко, сирене, кашкавал, сладолед, кисело мл€ко Ц не знам как н€кога бих жив€л без тези неща. ћоже би б€х най-големи€т консуматор на млечни произведени€ в щата Ќю ƒжърси Ц където живеех; моите деца също б€ха като мен в това отношение. ƒокато един ден нещо, наречено генно инженерство не се по€ви на трапезата ни и аз започнах да разследвам дали искам децата ми да пи€т доброто старо пълноценно мл€ко или генетично направеното мл€ко. ѕреди б€х начело на една лаборатори€ Ц правех изследвани€ и се опитах доста честно да погледна на всичките спорни неща, касаещи генното инженерство. “ова беше през 1994 г. и започнах да чета научни статии от журнали за генно модифицираното мл€ко. «апочнах да изследвам, да се обаждам на ћонсанто (бел. пр. Ц една от главните компании на илюминати за производство и разпространение на генно модифицирани храни, създател на аспартама; разположена е в щата ћисури) и разговар€х с техните учени. ≈дин ден просто ми дойде изведнъж Ц след като б€х правел изследвани€ в продължение на седмици, месеци и над една година Ц мл€кото е проблемът, глупчо! ¬с€ка една глътка от кравешкото мл€ко съдържа вирус, гной, бактерии, мощни хормони на растежа, протеини, които причин€ват алергии, антибиотици, пестициди, мазен холестерол идиоксин Ц кои от тези неща бихте искали във вашето т€ло?

ћайк јдамс: —поред мен чуването на подобна информаци€ е един огромен шок за повечето хора.

–обърт  оен: јми да ти кажа това не е точно гол€м шок, защото, ако кажа на по-гол€мата част от слушателите ти: У≈то тук имам една хубава, ледено-студена чаша със свинско мл€ко, ко€то да си изпиете със сладкото, което €детеФ, или У акво ще кажете за малко кравешко мл€ко с вашите шоколадови сладкиФ, на хората би им призл€ло. Ѕиха казали: У атегорично не!Ф »нстинктивно биха знаели, че не тр€бва да го прав€т. ¬същност, вие не бихте ги изкушили дори и със студена чаша човешко мл€ко. Ѕи им призл€ло на секундата, защото те зна€т, че има вещества в онези млека, които са предназначени за младите животинчета от съответни€ вид. » тези вещества имат имена Ц лактоферини, имуноглобини Ц не е хубаво да приемате естроген ежедневно, прогестерон, проактин, мелатонин, окситоцин; мога да продължавам и да избро€ 59 различни хормона във вс€ка глътка мл€ко. “очно това е мл€кото Ц една система за достав€не на хормони във вашето т€ло. ј вие не искате кучешки или свински хормони. Ќе искате и кравешки хормони. ¬ие, дори като пораснали хора, не желаете хормони от човешко мл€ко.

ћайк јдамс: “очно така Ц човешкото мл€ко е перфектна храна за бебенца, но не и за пораснали хора. ¬инаги ми е било интересно, как порасналите хора са избрали да консумират храна, течна храна от друг биологичен вид.

–обърт  оен: “ова е интересно и в името на доброто здраве, поне ги направете здрави животни. Ќо 9-те милиона крави в —јў в по-гол€мата си част, не са здрави. ѕоловината крави от стадата в —јў са инфектирани с вируса левкеми€ бовина (bovine leukemiavirus), половината от кравите са инфектирани с болест, наречена болестта на  рон, ко€то е причин€вана от една бактери€, наречена mycobacterium paratuberculosis, от ко€то 40 милиона американци са засегнати със синдрома на раздразнените черва. ¬секи човек с болестта на  рон дава положителен тест за бактери€та mycobacterium paratuberculosis. ƒо последни€ човек! 100 процента! » това беше публикувано през1965 г. за работата на националната академи€ на науката. “ака че тук говорим за истинска наука, не си ги измисл€м тези неща. –азполагаме с хил€ди изследвани€, публикувани в научни вестници и списани€, с хил€ди отделни подкреп€щи се доказателства, които ни казват, че мл€кото изобщо не помага на човешкото т€ло. Ќие пием телесни течности от болни животни.

ћайк јдамс:  акво ще кажеш за скритите източници на мл€ко, тъй като има много продукти, които съдържат мл€ко или млечни протеини Ц зна€ за доста протеинови напитки, които например са направени с млечни протеини.

–обърт  оен: –азбира се.  огато видите на опаковките думата УсуроваткаФ си казвате: У¬ никакъв случай!Ф  огато видите УказеинФ, Унатриев казеинатФ, Укалциев казеинатФ Ц това е млечни€т протеин на прах, който вие не искате във вашето т€ло.  огато вземете мл€кото и се отървете от мазнините, водата, и останете само с протеини, те на практика са само кръвни протеини: серумалбумин, млечен протеин, 90% от мл€кото е казеин.  огато казеинът се извлече от мл€кото, той всъщност е едно лепило, използвано да залеп€ лепенки върху бирени шишета. “ой е едно лепило, използвано, за да крепи дървото във вашите мебели.  огато приемате казеин Ц това лепило от мл€кото и т€лото ви вижда този чужд протеин, то произвежда тези хистамини, които накра€ стават на слуз. » ето защо мл€кото е слузoобразуващо. ќтново Ц това е един процес, койтоотнема 10-12 часа.

ћайк јдамс: ¬ кои други видове храни, протеинови напитки или продукти се съдържа казеинът?

–обърт  оен: ѕон€кога, да не пов€рва човек, се среща в консерви от риба тон. ѕон€кога в определени зърнени храни Ц използва се като лепило, за да поддържа н€кои храни. Ќо това, което е за отбел€зване е, когато разглеждате в супермаркети Ц например сметана на прах за кафе, отпред на опаковката на ко€то е написано, УЌе съдържа мл€коФ, а когато потърсите на гърба на продукта, с малки букви ще видитеУнатриев казеинат Ц производен на мл€котоФ. Ќе зна€, как им се разминава да твърд€т, че нещо не съдържа млечни произведени€, когато то ги съдържа. ’ората обаче тр€бва да се научат да четат малките надписи на стоките. јко видите думата УказеинФ в какъвто и да е вид или форма, като казеинат например Ц това е мл€ко от крави Ц не го €жте.

ћайк јдамс: ѕроизводителите на храни, да знаеш, са изключително съзидателни с техните надписи на продуктите им. ¬иждал съм паста от авокадо, без да съдържа никакво авокадо!

–обърт  оен: —тига бе! “ова е неверо€тно!

ћайк јдамс: јбсолютно! —ъдържаше хидрогенирани мазнини и изкуствени оцветители.

–обърт  оен: “ова е плашещо.

ћайк јдамс: » така сто€т нещата в по-гол€мата си част. „овек тр€бва да отиде на здравословен магазин или на н€какво специално м€сто...

–обърт  оен: ѕроблемът тук ћайк е, че н€маме силно лоби на производителите на авокадова паста. Ќо наистина имаме едно много силно лоби на собствениците на млечната индустри€. “ова ти го гарантирам.

ћайк јдамс:  ое те накара да про€виш такъв интерес и енерги€, за да преследваш истината за мл€кото и млечните продукти?

–обърт  оен: “ри малки момиченца с имена ƒженифър, —ара и Ћизи Ц дъщерите ми. »сках те да имат здрави тела. »сках да не изкарат 4 години гимназиален живот, с черни точки и пъпки по ц€лото т€ло, както беше при баща им. » знаеш ли? “е н€маха никакви черни точки и пъпки! Ќикакви акнета, и ако разгледаш книгата ми УMilk A to ZФ(ћл€кото от ј до я), вземам вс€ка буква от азбуката и попълвам нещо за мл€кото. ѕ е за пъпки и ние знаем, че тези крави всъщност се до€т преди да род€т и това мл€ко е различно Ц това е мл€ко, нареждащо на млечните тъкани да растат. ћалките момичета са се променили в наше време, но ние откриваме, че с отдел€нето на всички тези андрогени, кравите посто€нно използват андрогените, за да произвеждат други хормони. “ийнейджърските пъпки се подобр€ват в секундата, в ко€то спрем да консумираме мл€ко. ќтнема 2 седмици и акнето изчезва. » тези андрогени стимулират мастните жлези, които са жлезите, причин€ващи акне и черни точки.“ака че откриваме връзка между мл€кото и много човешки забол€вани€. » аз не съм първи€т, който твърди това Ц д-р —пок твърдеше това. ƒ-р —пок продаде 75 милиона бройки от книгата си за отглеждане на деца. ≈динствената книга, ко€то е продавана повече в истори€та е Ѕибли€та. ƒ-р —пок казваше, че никой човек на средна възраст, дете или възрастен н€ма нужда от кравешко мл€ко Ц това е измама от страна на правителството, за да поощр€ва консумаци€та на мл€ко. » ние се учим, както казах,повече доктори научават нещо, което не им е било преподавано в университета. ƒобре ще е да погледнете етиологи€та (бел. пр. наука, изучаваща причините за възникване на болестите) на алергиите и диабета! јко решите да разгледате диабета, разгледайте New England Journal of Medicine, 31 ёли, 1992 г. (журнала за медицина на Ќова јнгли€) Цточно може да проверите това! “ам се казва, че излагането на тези волски протеини, волски€т серум лактобумин (bovine serum lactobumin) е един активиращ механизъм за инсулин зависещи€ диабетов мелит, н€колко месеца по-късно. ќктомврийското издание на —айънтифик јмерика (Scientific America) от 1992 г. обсъждаше млечни€ лозунг: Ућл€кото е добро за т€лото.Ф “ам се казваше: Ућл€кото е добро за т€лото Ц това звучи малко празно тези дниФ.

ћайк јдамс: Ѕи ли дал едно кратко резюме Ц ти спомена н€колко по време на интервюто Ц диабета, пъпките, сърдечната болест се споменават доста изтъкнато в книгата ти. Ќо какви други хронични болести са да речем, влошавани или дори причин€вани от продължителна употреба на мл€ко?

–обърт  оен: “ова е интересен въпрос, да знаеш. Ќека разгледаме √ол€мата ѕетица Ц в —јў убиец номер 1 е сърдечната болест, после е остеопорозата, ракът, диабетът и астмата. –азглеждаменации, които пи€т мл€ко. ќткриваме, че тези болести са често срещани.  огато разглеждаме нации, където консумаци€та на сирене се е утроила през последните 30 години, като јнгли€, ‘ранци€,  анада и —јў Ц откриваме също утро€ване на асматичните забол€вани€ и видовете рак на гърдата. ѕознай ко€ страна има най-висок процент от болни от рак на гърдата? Ќомер 1 в това отношение е ƒани€,следвана от Ќорвеги€, следвана от ’оланди€, следвана от Ўвеци€ Ц забел€зваш ли тенденци€?

ћайк јдамс:  онсумаци€та на мл€ко.

–обърт  оен: ’айде да поиграем още малко на избро€ване на факти, ћайк. «наем за рака на гърдата Ц ко€ държава има най-високи показатели за сърдечни болести?

ћайк јдамс: јми мисл€ си, че е —јў.

–обърт  оен: Ќе е! ƒани€, Ќорвеги€, ’оланди€ и Ўвеци€ Ц рано или късно ще схванеш нещата!  остни болести, сърдечни болести, рак на гърдата Ц забел€зваш ли накъде се насочваме? Ќай-високите нива на консумаци€ на млечни продукти. ¬иждаме абсолютни корелации между тези болести и консумирането на млечни продукти и аз мога да ти дам причината за това. —ъществува много повече от национални епидемиологични изследвани€ Ц имаме механизми, чрез които тези болести се получават. ¬ рака на гърдата и във всеки вид рак, хил€ди неща причин€ват рак. ¬секи път когато хванем вестник, има ново нещо, което е разпознато, че причин€ва рак. Ќо хил€ди неща го причин€ват Ц веднъж щом го получите в т€лото си, едно нещо го кара да расте, а единственото нещо, което го кара да расте е най-мощни€т хормон на растежа, който т€лото ви произвежда, наречен инсулин растежен фактор. » забележително Ц най-гол€мото чудо на науката на природата е, че този хормон в кравешкото т€ло и в човешкото т€ло е идентичен. ¬същност, от около 4 700 различни видове бозайници и стотици милиони различни протеини в природата, има само един хормон в ц€лото животинско царство, който е идентичен между два биологични вида Ц човешки€т и кравешки€т инсулин растежен фактор Ц1, който е бил наречен ключови€т фактор в растежа и разпространението на рака на гърдата, рака на белите дробове, рака на простатата, всеки случай на рак при хората.

ћайк јдамс: ћлечната индустри€ твърди разбира се, че всичките тези хормони се унищожават по време на пастьоризаци€та, и че те не се усво€ват от хората, употреб€ващи продуктите й. «наем, че това не е в€рно, но защо е така?

–обърт  оен: Ќека анализираме това из€вление, защото може би те са прави, а ако са прави, това значи, че кърменето не работи. “ака че, ако си мислите, че кърменето не работи, тогава давайте и пийте кравешко мл€ко, но ако поради н€каква малка веро€тност си мислите: ≈, кърменето може би наистина работи, тогава чрез пиенето на мл€кото на кравата, вие кърмите и приемате хормоните и то по един много ефективен начин, по-ефективен дори от този на природата, защото природата намира начин да създава от нещо по много. Ќапример, ако разгледаме рибите Ц треската да речем. –ибата снас€ десетки хил€ди €йца. Ќ€кои видове риби снас€т над половин милион €йца,нзащото рибата н€как си има вродено познание, което е определило, че огромната част от тези €йца ще бъде из€дени от хищници. ѕовечето от т€х н€ма да оцеле€т, за да станат малки рибки. јми, т€лото работи по същи€ начин Ц произвеждаш милиони и милиони сперматозоиди. ѕроизвеждаш милиони и милиони клетки. ѕроизвеждаш достатъчно, така че нещо да оцелее. ј в случа€ с този хормон Ц инсулин растежен фактор Ц1, т€лото ти посто€нно го произвежда и той се разлага много бързо или се свързва с други протеинови рецептори. Ќо в случа€ с кравешкото мл€ко, ние сме задминали природата Ц ние имаме краве мл€ко, където обикновено тези протеини са се разложили много бързо. Ќие хомогенизираме мл€кото Ц с други думи, ние приемаме мл€кото и създаваме мастните молекули между 10 и 100 пъти по-малки.

ѕоемаме много повече от т€х Ц 473 мл. ћл€ко може да съдържат трилиони малки мастни молекули. “е обхващат и защитават тези хормони, повечето от които са разбира се разрушени. “ака че сега разполагаме с механизъм, чрез който удво€ваме количеството от този мощен хормон в телата ни и където той обикновено се разлага за по-малко от секунда или две, сега остава активен до 30 минути.  огато той намери съществуващ рак, което също е често срещано нещо Ц това е механизмът на включване на рака. » ето защо нации, които пи€т най-големи количества мл€ко и €дат най-много сирене, са тези с най-високи нива на всеки човешки вид рак.

ћайк јдамс: Ќека само раз€сним за консумиращите мл€ко, кои продукти съдържат в себе си тези хормони. «ащото не само мл€кото ги съдържа, а всичко което произлиза от него, нали така?

–обърт  оен: “очно така! ¬сичко, което произлиза от мл€кото съдържа тези хормони:сирене,кашкавал, краве масло, сметана и т.н. “ова е мл€ко.  огато използвате 9.5 килограма мл€ко, за да направите 450 грама краве масло, или 4.5 килограма мл€ко, за да направите 450 грама кашкавал, или 2.8 килограма мл€ко, за да направите 450 грама шербет...

ћайк јдамс: ¬ие концентрирате всички тези...

–обърт  оен: ¬ие концентрирате хормоните, концентрирате диоксините, концентрирате наситените мазнини, за които знаем, че са вредни за вас разбира се. “очно това е мл€кото и точно това са всички тези млечни продукти Ц концентрирани млечни продукти. јко имате 1 единица от нещо лошо, не искате да имате 10 такива концентрирани единици.

ћайк јдамс: “очно така. »ма компании, разбира се, независими млекопроизводители,които

произвеждат мл€ко и пишат на етикетите, че то е произведено без волски хормони на растежа

(bovine growth hormone).

–обърт  оен: Ќо за мен н€ма реално никаква разлика между волски€ хормон на растежа,който е бил генетично създаден и естествено получаващи€ се хормон на растежа. “ова е едно и също.

ћайк јдамс: ѕрепоръчал съм на читателите да направ€т един 30 дневен тест, през който да не приемат никакви млечни продукти. 7 дни е също доста, ако сте осъзнати относно т€лото ви, за да забележите разликата, но какво могат хората да очакват наистина да се промени? “и спомена за н€кои от нещата, но какво ще кажеш за дълготрайните подобрени€ върху здравословното състо€ние на хората? јко н€кой спре да консумира млечни продукти, какво може да очаква да се случи до един месец или една година?

–обърт  оен: »нтересно е, че ми задаваш този въпрос, защото Town send Medical Letter, което е докторско писмо, писано от лекари за лекари и над 180 хил€ди доктори го получават, в бро€ си от ћай 1995 г., пише за кравето мл€ко, за симптомите, с които са били свързвани множество различни здравни проблеми Ц производство на слуз, загуба на хемоглобин, алергии, като номер 8, 9 и 10 от списъка б€ха см€на на настроени€та, депреси€ и раздразнителност. «амислете се за хора на средна възраст, бидейки склонни към криза, които изпитват см€на на настроени€та, депреси€ и раздразнителност и много от т€х см€тат, че това е предизвикано от вирусът ≈пщайн-Ѕар (Epstein-Bar virus). —м€на на настроени€та, депреси€ и раздразнителност Ц вие приемате естроген всеки ден, с прогестереон (бел. пр. Ц женски хормон, участващ в цикъла на жените,бременността) мелатонин (бел. пр. Ц хормон, съдържащ се в епифизната жлеза, който подобр€ва сън€ и е мощен антиоксидант) и всички тези женски хормони, които идват от бременни крави и ц€лото това нещо здраво ще ви оплеска. ƒори не мога да ви кажа какво ще ви причини. Ќо зна€, че ставаме много управл€вани от хормоните, депресирани, със см€на на настроени€та, депреси€, раздразнителност Ц просто откажете се от млечните продукти. “ова наистина е едно лесно решение. ћоже да похарчите хил€ди долари при ваши€ лекар и да вземете вс€какви лекарства, и да давате риталин на децата си, но н€ма никаква нужда от това! ѕросто спрете да консумирате млечни продукти Ц тотално.

ћайк јдамс: јбсолютно! “ова е неверо€тно Ц толкова често хората отиват при лекар€ си и получават лекарства, които да скри€т симптомите, причинени от вземането на прости избори Ц избирането с какво ще се хран€т.

–обърт  оен:» никой не преподава това на лекарите в медицинските институти, макар че много от т€х научават това сами. “ова става, защото те съветват пациентите си:У—прете да приемате млечни произведени€ за известно времеФ. » те го прав€т и получават драстични резултати, особено при разстройство с дефицит на вниманието, аутизъм Ц наблюдаваме такива резки промени у деца, които изц€ло спрат да приемат млечни произведени€.

ћайк јдамс:  акво ще кажеш за дълготрайното предотврат€ване на хронични болести?

–обърт  оен: »ма едно м€сто на тази планета, където има повече столетници от вс€ко друго м€сто, където средната продължителност на живота на жените е 86 години, където хората дори н€мат нужда от рентгенови снимки, защото те не получават рак на гърдата или остеопороза. “ова м€сто са 160 острова между япони€ и “айван, казва се ќкинава.  нигата е написана от ”илкокс и —узуки и се казва Уѕланът ќкинаваФ и ще прочетете,че тези хора приемат 1/20 от количеството калций, което ние приемаме, но въпреки това те не получават чупени€ на костите. ўе прочетете анализа за приетите количества калций по цели€ св€т Ц в ёј– приемат под100 мг. на ден, в —јў 980 мг. на ден, но въпреки това имаме 14 пъти повече тазови счупвани€. Ќе е калци€т, който €дете, не е кравето мл€ко което е €дете, а е протеинът Ц животински€т протеин, който причин€ва киселинното състо€ние в кръвта, което т€лото ви тр€бва да неутрализира и то прави това, като извлича калци€ от костите ви. » това е истинската наука Ц това не са глупавите реклами и маркетингът за мл€ко Ц това е истинската наука, ко€то ще намерите в сходни медицински вестници и списани€, истината, ко€то огромната част от американците не € получават.

ћайк јдамс: » въпреки това повечето американци см€тат, че ако имаш чупливи кости илисимптоми на остеопороза, тр€бва да пиеш повече мл€ко!

–обърт  оен:  оето ускор€ва загубата на костна тъкан, поради огромните количества аминокиселини, базирани на с€рата.

ћайк јдамс: » разбира се има много лекарства с предписание, които хората вземат, още повече, за да се прикри€т онези симптоми.

–обърт  оен:  оето е срамота, защото те вод€т до множество неща. ѕогледнете какво се дава на жените, за да се предотврати загуба на костна тъкан Ц премерин? «наете ли какво е премерин? “ова е едно от най-предписваните лекарства в —јў. ќт това ли е направено наистина, от което звучи Ц премерин Ц урина от бременна кобила. “о се добива от коне Ц държат ги завързани, оковани за устройства, които събират т€хната урина. јко подраскате едно от тези малки жълти хапчета, то ще замирише точно на пикн€. “о е точно това, естрогенът от бременни кобили, и знаете ли какво? Ќие непием естроген от бременни кобили, а пием естроген от бременни крави, под формата на т€хното мл€ко. ќтново, те имат мл€ко още преди да род€т и това мл€ко съдържа женски хормони, които стимулират техните собствени гръдни тъкани да растат още повече. “ова е причината нашите момичета да изглеждат по различен начин днес.

ћайк јдамс: Ќека видим Ц ние приемаме храната си от кравешка гной и лекарствата си от конска урина. Ќещо е €ко сбъркано във всичкото това, а?

–обърт  оен: ∆ивеем в прекрасен св€т, нали? Ќаправо напредваме!

ћайк јдамс: Ќека поговорим за детската смъртност, причинена също и от кравешко мл€ко...

–обърт  оен: »нтересно е, че споменаваш това. јмериканските научни списани€ и вестници наистина не обичат да се за€ждат с млечната индустри€ и отхвърл€т много от тези статии, но ние откриваме, че има един наистина страхотен журнал, един от световно уважаваните журнали, наречен Ћансет (Lancet), британски журнал. » мисл€, че беше Ћансет от 4 юни 1994 г., в който беше публикувано едно изследване относно синдрома на внезапната детска смъртност, показващо, че белодробната тъкан в клетките показва бронхиално възпаление, подобно на астма, от млечните протеини. “ака че децата приемат последното си €стие преди да умрат и какво е то Ц една бутилка мл€ко с кравешка формула. ќтносно децата, хранени с кравешко мл€ко, Ћансет пише поредица от статии още от 60-те години, за внезапните детски смъртни случаи и в тези статии се показва, че свръхчувствителността към млечни€ протеин се подразбира като причина за синдрома на внезапните детски смъртни случаи.

ћайк јдамс: Ќека поговорим за маркетинга. ћлечната индустри€ от много години се е фокусирала върху посланието, че мл€кото ви дава здрави кости. » сега от скоро се е фокусирала, че от мл€кото се слабее. ќт мл€кото се слабее Ц намирам това за много смешно...

–обърт  оен: ≈стествено, че е смешно! ѕиете нещо с много калории и с много мазнини в него, с хормони на растежа и вие естествено ще отслабнете! Ќаправо изц€ло се връзва. ¬същност, за малките бебенца се очаква да напълне€т с 50% от теглото си след първите три месеца Ц разбира се те удво€ват теглото си за три месеца, нали така? ѕродукт, от който се отслабва Ц това е абсурдно!

ћайк јдамс:  ак според теб на млечната индустри€ й се разминава след правенето на такива заключени€ и твърдени€ в нейни€ маркетинг и реклама?  ак постига това?

–обърт  оен: –азбери, че на тази планета имаме около 250 хил€ди различни журнала и е наистина лесно да направиш така, че нещо да се публикува. » това, което различава една публикаци€ от друга е PC Ц знаеш ли какво значи PC? Ќе значи персонален компютър, а пресконференци€. “ова, което правиш е организираш една пресконференци€ в хотел ѕлаза в Ќю …орк и поканваш ключовите членове на пресата и им съобщаваш, че на обед ще има огромен коктейл от скариди и телешко варено. “е ще се отзоват, за да отчетат събитието, а ти ще си им дал едно прекрасно подготвен материал и си го написал за т€х и той ще е в утрешната преса, по телевизиите и точно по този начин възпри€ти€та на американците посто€нно са галени. » когато имаш бюджет от 500 хил€ди долара на година, посто€нно за да поощр€ваш такива неща и да правиш подобни материали и тези фалшиви изследвани€ Ц ей, ама те точно това прав€т. » го прав€т добре.Ќо знаеш ли, забавно е пон€кога, когато млечната индустри€ не уцелва точно. —ещаш ли се за онзи филм? — –обърт де Ќиро, филмът е от 70-те за мафи€та и всичко, което те вършат, го прав€т по грешен начин. ћлечната индустри€ е направила тези реклами за мл€ко, като в една от т€х, като стана на въпрос за здрави кости, хората, участвали в не€ се по€виха в едно от докторските шоута по телевизи€та, като тримата доктори,позираха с рентгенови снимки на телата си. » във всички тела, бедрата б€ха раз€дени от костна болест Ц много забавно. ƒвама мъжки доктора и една жена доктор и сърцата им б€ха съсухрени, това можеше да се види, както и раз€дената костна плътност.

ћайк јдамс: Ќо средни€т човек не би разпознал това, нали така?

–обърт  оен: Ќе, но хората от млечната индустри€ прав€т неща, с които сами си навреждат. Ќаемат пълни вегетарианци, с които снимат млечните реклами, наемат хора,които вече са се разболели от мл€кото. Ћари  инг Ц можеш ли да си представиш да правиш реклама на мл€ко, точно след като ти е правена операци€ за троен байпас? ¬секи ден средни€т американец приема от мл€кото и млечните произведени€ същи€ холестерол, съдържащ се в 53 резена бекон. јко правите това ц€л живот и навършите 53години, ще имате холестерол, съдържащ се в 1 милион резена бекон и после се чудите защо сърдечната болест е убиец номер 1 в —јў.

ћайк јдамс:  акво ще кажеш за всичката наука, ко€то млечната индустри€ създава, за да твърди, че мл€кото е полезно за хората?

–обърт  оен: «наеш ли този интересен факт: млечната индустри€ спонсорира изследвани€ и като изследовател, аз сами€т бих могъл да направ€ вс€ко едно изследване, което искам и да докажа всичко, което си искам, базирано на параметрите на изследването и на видовете бозайници, които използвам. Ќо хората от тази индустри€ са правили изследвани€ с хора и твърд€т: У≈то ви чаша мл€ко. »зпийте €.Ф “ествани€т го прави и след 10 минути по-късно: У ак се чувствате? »мате лислуз? Ќ€мате? —трахотно.Ф » това отива да главните страници на вестниците и списани€та, защото хората от млечната индустри€ организират страхотна пресконференци€: Уѕиенето на мл€ко не причин€ва слузФ.  ажете това на всеки маратонец, три-атлет, оперен певец или звезда от Ѕродуей, те зна€т, че употребата на млечни произведени€ причин€ва слуз. “е тр€бва да ги изб€гват, иначе н€ма да могат да се представ€т на ниво. » това не е научно изследване, това е просто нещо, което зна€т. “о си е аксиома! » въпреки това изследването и науката им показват, че мл€кото не причин€ва слуз. ¬ече ти казах за реакци€та към волски€ серум лактобумин (bovine serumlactobumin), към казеина, млечни€т протеин казеин и за производството на хистамин (бел. пр. Ц вещества,отдел€ни от имунната система които могат да предизвикат каскада от алергични симптоми, които да пораз€т множество системи в организма), което отнема 12 до 15 часа. У»зпийте чаша мл€ко. »мате ли слуз? Ќе? —трахотно.Ф –азбира се, че мл€кото прави слуз! “о също причин€ва астматични атаки и тези алергични реакции. ј за аутопси€та на ‘ло ƒжо посетете сайта ми http://www.notmilk.com/ и точно в средната колона ще видите ‘ло ƒжо с резултатите от аутопси€та и просто е ужасно това, което се причин€ва и как убива 6-8 хил€ди американци вс€ка година! “ова н€ма да убие всеки, който €де пица, но всеки ще има хистамини и слуз.

ћайк јдамс:’ей, ами те и тютюневите компании твърд€т, че никотинът не води до пристраст€ване, захарните компании казват, че захарта не причин€ва диабет и прекалена пълнота Ц защо млечната индустри€ да не твърди, че мл€кото не прави слуз в човешкото т€ло, а?

–обърт  оен: јми, измъкват се от това и отново Ц другите индустрии не финансират същото количество изследвани€ Ц –обърт ’ийни получава 7 милиона долара на година от университета в  рейтън, за да публикува подобна информаци€ и всеки месец се прави поредното изследване Ц мл€кото не причин€ва рак на гърдата, не причин€ва алергии Цтова са глупости. »маме хил€ди изследвани€, които показват, че мл€кото е нещо, което просто не тр€бва да употреб€ваме.

ћайк јдамс: »наче по-добре ли ще е за потребителите, ако търс€т така наречените натурални млечни произведени€, като например органично мл€ко?

–обърт  оен:Ќека кажа нещо, което огромната част от хората просто не разбират. Ќ€ма да намерите една, ама дори нито едничка молекула от генетично направени€ волски хормон на растежа във вс€ка една чаша мл€ко в —јў. “ъй като волски€т хормон на растежа, който е бил генетично създаден, се инжектира в бута на кравата.  огато започне да работи в мозъка на кравата, той € стимулира да прави мл€ко, съдържащо повече от тези естествено-срещащи се хормони. “ака че дали пиете органично мл€ко или мл€ко от крави, третирани с този хормон, мл€кото, което се получава ще бъде абсолютно същото. јбсолютно същите хормони Ц кравите, при които е имало генетична намеса ще ви дадат мл€ко с повече хормони, но вие н€ма да пиете генетично направени хормони. ѕросто ще приемате повече от тези естествено-срещащи се хормони.

ћайк јдамс: “ака че разликата е в концентраци€та.

–обърт  оен: “ова е просто една разлика в бро€ на хормоните. “е са едни и същи Цгенетично направеното мл€ко не съдържа генетично направени хормони. ’ормонът действа върху мозъка, за да стимулира кравата да прави мл€ко, съдържащо повече хормони. Ќо това са същите хормони, които бихте получили от една чаша с органично мл€ко и тези хормони са опасни. ƒобрите стари пълноценните млечни хормони са опасни. ќнези, за които мислехме, че са толкова пълноценни, са толкова опасни и н€мат м€сто в т€лото ви.

ћайк јдамс: ќтказах се от мл€кото преди години и след като го направих синусите ми се прочистиха, храносмилането стана много по-лесно, имах повече енерги€ и по-малко умора.  “ова беше една неверо€тна трансформаци€.

–обърт  оен:“ова е нещо, което си забел€зал и нещо, което всеки ще забележи веднага. ћожеш да четеш пропагандата на млечната индустри€ или да посетиш сайта ми http://www.notmilk.com/ и да почетеш оттам. ѕиша по една колонка там всеки ден от 5 години насам. Ќо когато нещата се свеждат до това Ц вие сте ваши€т най-добър лекар. ќпитайте 7 дни Ц не €жте никакви млечни произведени€ Ц мл€ко, сирене, кашкавал и т.н. Ц 7 дни. » на 8-ми€ ден се почерпете с пица и хапнете сладолед за десерт и наблюдавайте какво ще стане на следващи€ ден Ц 9-и€.

ћайк јдамс: јко ви стиска, нали?

–обърт  оен: ѕрез първите 7 дни слузта и храчките Ц ще загубите 2.7-3.8 литра, които задръстват бъбреците, далака и панкреаса Ц всички ваши вътрешни органи. ¬ие дори не знаете, че тази слуз и храчки са там! “ова е последица от ежедневното хранене на средни€ американец.  огато се прочистите, все едно една мъгла се вдига и си отива от т€лото ви.

ћайк јдамс: 2.7 литра ли каза Ц колко слуз каза?

–обърт  оен: 2.7-3.8 литра. ћожеш ли да си представиш? “е са равномерно разпределени между всички ваши органи, така че бъбреците ви са една гъба за слузта. »мам една аутопси€ на един много известна американска атлетка. ¬ърни се назад във времето,когато ‘ло ƒжо спечели златен олимпийски медал и умр€ след като направи една реклама за мл€ко, след като беше €ла пица Ц 15 часа след последното й €дене, т€ умр€ и в стомаха и имаше 250 кубически сантиметра от несмл€но сирене моцарела, 15 часа след като го беше €ла и т€лото й беше в такова страдание, защото не можеше да разгради това сирене, така че т€лото и произведе огромно количество хистамини, които създадоха огромно количество слуз. “€ имаше само едно лекарство в т€лото си Цбенадрил (Benadryl), което е антихистаминно Ц т€ знаше, че беше задръстена.—ледовател€т по смъртни случаи, който разр€за бъбрека и, описа дебелата, гъста храчка, ко€то изл€зла от бъбрека й; целите бели дробове, трахе€та итрахиално-бронхиалното дърво Ц всички те били здраво, ама €ко по думите му,задръстени от слуз. “€ дори имаше белези от пръсти по гърлото и пицата, ко€то е из€ла е било 15 ч., а умира в 6 ч. сутринта на други€ ден Ц 15 часа по-късно тази моцарела не е била смл€на, както и задръстването от не€. ≈то защо казвам 7 дни без никакви млечни произведени€, хапнете пица за вечер€ и сладолед за десерт и на следващата сутрин ще се събудите толкова задръстени, толкова слузести. ƒепресиращо е това, което мл€кото ви причин€ва.  онсумирайки млечни продукти, си намал€вате капацитета на белите дробове, сексуални€ си нагон, мл€кото ви оплесква като ходите до тоалетна Ц хубаво е да не приемате никакви млечни продукти за една седмица,защото веднъж щом видите двете крайности, не мога да си представ€ как н€кой би се върнал към използването на млечни произведени€.

ћайк јдамс: Ќе е ли в€рно, че пиенето на мл€ко дори увеличава мириса на т€лото и причин€ва вонене?

–обърт  оен: японците преди наричаха американците Убутерните хораФ. «ащото можеха да ни помиришат Ц можеха да надушат гнилото и разлагащо се мл€ко и млечни произведени€ в кожата ни, аз €м изц€ло растително-базирана храна сега и когато обикал€м да изнас€м лекции, мога да усет€ хората и наистина е този тип миризма. Ќо човек не знае това, докато не заживее подобен начин на живот и тогава това е нещо като тайно ръкостискане, което пълните вегетарианци имат! “е могат да подушат други хора и зна€т.

ћайк јдамс: —транно, че споменаваш това Ц точно за него си мислех тази сутрин, карайки по една колоездачна дир€, можех да помириша хората докато преминавам покрай т€х и това не е само от техни€ начин на хранене, а и от препарата им за пране, който те използват и е наблъскан с аромати.

–обърт  оен: ћожеш да го помиришеш, излизащ от т€х. » това наистина е така. Ќие сме това, което €дем. ќсъзнавам, че ако ме попиташ кой е ключът към здравето, ключът към здравето срещу болестта е животински€т протеин, който е много различен от растителни€. √одини наред вегетарианците твърд€ха, че това е същи€т протеин Цживотински€т Ц всичко е същото! Ќе е същи€т протеин. ¬ животински€ протеин има много повече относно 2-те аминокиселини Ц едната е метионин, а другата е цистеин и централни€т атом на тези 2 аминокиселини е серни€т. ѕредставете си миризмата на гнили €йца как изпълва вс€ка клетка от т€лото ви. “очно тази миризма е това, което пълните вегетарианци усещаме; както и при месо€дците също. » колкотоповече пиле €дете, толкова повече ще воните. » колкото повече воните, толкова повече течностите от т€лото ви ще вон€т. “елевизионни€т сериал У—ексът и градътФ имаше един много специален епизод точно за това, но да не навлизаме в него точно в това интервю. ј пълните вегетарианци €дат много чисто гориво за телата си. ј разбира се мл€кото е течно месо. ћл€кото и млечните произведени€ са най-лошата форма от всички тези замърс€ващи вещества. Ќе само с огромното количество диоксин, а с огромното количество с€ра. Ќе искате да имате тази миризма на изгнило Ц това е нещото, ускор€ващо сърдечните болести и загубата на костна тъкан. ≈то защо откриваме, че хората живеещи в страни, където се €дат най-много млечни произведени€, са тези с най-високи нива на остеопороза и сърдечни болести. “ова е причината.

ћайк јдамс: »нтересно е също, че когато спрат млечните произведени€ за период от н€колко месеца, т€ откриват, че вкусът им се промен€ и ако решат да отпи€т глътка мл€ко, ще го намер€т за отвратително. „увал съм това от много хора и съм го прежив€вал аз сами€т.

–обърт  оен: “очно така. “ова е в€рно.

ћайк јдамс:  акво се случи с теб в това отношение? ќпитал ли си глътка, след като небеше €л известно време?

–обърт  оен: Ќе, не го направих, макар че 1 година след като направих откритието, все още €д€х млечен шоколад и това беше слабостта ми, без да осъзнавам, че са нужни 1.8 килограма мл€ко, за да се направ€т 450 грама млечен шоколад. “ака че приемах мл€ко под различни форми. ќт време на време €д€х фили€ хл€б, ко€то имаше млечен прах в себе си. —ега съм доста вманиачен в това отношение. Ќе приемам абсолютно никакви млечни произведени€ и не съм €л от 6-7 години, но при н€кои случаи съм допускал грешки, но те не са отскоро. ѕотичат ли ми лигите, когато вид€ пица? јбсолютно. —помн€м ли си колко вкусна беше? –азбира се. ѕрав€ си пица у дома, а и сега повечето ресторанти прав€т пици без сирене и кашкавал. ƒоста можете да се позабавл€вате с такава пица.

ћайк јдамс: ям соеви пици от време на време, но като ц€ло се опитвам да сто€ настрана от пицата. Ќо съм съгласен с теб Ц иде€та зъбите ти да потънат в парче сирене/кашкавал все още звучи добре.

–обърт  оен: «наеш ли? “ези храни са вкусни, но не искам на вс€ка цена да те вид€ как дожив€ваш до 100. ƒа се доживее до 110 години не е първи приоритет. ¬ажното нещо не е да живееш дълъг живот Ц а да умреш добре. «ащото средни€т американец прекарва 10-20 години умирайки, страдайки и изхарчвайки пари си по доктори през този период.

ћайк јдамс:  аква допълнителна информаци€ биха намерили хората на сайта ти: http://www.notmilk.com/ ?

–обърт  оен: јми можете да се позабавл€вате малко като прочетете точно горе в средата средното пребро€ване на гной в мл€кото, което пиете. јко извадех една чаша мл€ко пред вас и ви кажех: У≈то изпийте тази чаша, в не€ има само 100 гнойни клеткиФ. Ќе бихте го направили, но средното продавано количество от 946 мл. мл€ко миналата година в —јў съдържаше 319 милиона гнойни клетки. “ова е средното количество. Ќо можете да слезете надолу в списъка, който съм включил в колонката и може да видите,че мл€кото в щата ћериленд съдържа 350 милиона гнойни клетки в 946 мл. мл€ко. ћожете да видите, че в щата ћисисипи количеството е 442 милиона Ц това мл€ко би било незаконно да се продава, ако беше в ≈вропа или  анада Ц 400 милиона е т€хното магическо число.

ћайк јдамс: «ащо цифрите варират от едно м€сто на друго, –обърт?

–обърт  оен: ¬арират заради географските региони Ц като ц€ло колкото е по-топло, толкова повече бактерии ще има в мл€кото, повече €зви ще имат кравите върху виметата си, толкова повече мастит (бел. пр. Ц възпаление на гърдите) и толкова повече гной ще добав€т в мл€кото си. “е са болни животни.

ћайк јдамс: ћисл€ си, че повечето хора, които не са запознати с тази тема, очакват, че н€кой контролира нещата и прави така, че гнойта да не попада в мл€кото, което ще се пие.

–обърт  оен: Ќо мл€кото е точно това. ¬ижте, една крава филтрира през вимето си 10 литра всеки ден. ј мл€кото, б€лото мл€ко са всъщност мъртви бели клетки и те са телесни клетки или гнойни клетки. ћл€кото е точно това Ц гной. √нойта не е опаснаЦ т€ не е едно от най-опасните неща в мл€кото, т€ просто е отвратителна. Ќо т€ е вкусна Ц н€кога €ли ли сте гной, смесена със захар и замразена? “ова е сладоледът, но е сладък!  акво друго обаче могат хората да намер€т в сайта ми? »ма ц€ло разобличаване на глупавите реклами за мл€ко, което съм направил. ћогат също да намер€т едно великолепно писмо, написано от един хирург по рак на гърдата към пациентите му Ц д-р –обърт  раджан (Robert Kradjian). Ќаричам това писмо ‘амозното писмо за мл€кото; то е точно на върха на страницата и там е об€снено с елементарни термини как мл€кото е нещо, което причин€ва множество неудобства и болести на хората.  орените на алергиите от детството: екземата, болки в ушите,нощно напикаване и отново не аз казвам това Ц аз съм просто един човек, който обедин€ва всички тези неща заедно. Ќачалникът на педиатричното отделение в медицински€ институт ƒжон ’опкинс, д-р ‘ранк ќски (Frank Oski) написа книга за мл€кото и т€ беше със заглавие УDonТtТ Drink Your MilkФ (Ќе си пийте мл€кото), дължаща се на това, което мл€кото е причинило на множество деца, които той е наблюдавал през ц€лата си кариера. Ќ€ма нищо добро в мл€кото.

ћайк јдамс:  ато стана на въпрос за книги, кои твои книги хората могат да намер€т чрез традиционните канали Ц Amazon, Barnes и Noble?

–обърт  оен: “оку-що написах една книга със заглавие УGodТs NutritionistФ(ƒиетологът на Ѕог). »това е наистина една много специална книга. “€ се базира върху труда на най-превеждани€ автор в истори€та на американската литература Ц жена на име ≈лън ”айт (Ellen White), ко€то преди повече от 100 години е писала за вегетарианството и правата на животните и т€ всъщност е започнала движение в —јў, което сега включва 13 милиона американци и се казва Ујдвентистите от седми€ денФ. “ака че това е новата ми книга. »мам книга наречена УMilk A to ZФ (ћл€кото от ј до я) и разбира се УMilk: the Deadly PoisonФ (ћл€кото: смъртоносната отрова), което е разбира се едно много фино заглавие. »мам нова, ко€то ще излезе със заглавие УFood for ThoughtФ (ћатериал за –азмисъл). “ака сто€т нещата, а УGodТs NutritionistФ(ƒиетологът на Ѕог) се продава много, много добре. ¬ече е бестселър.

ћайк јдамс: —м€таш ли, че твоето послание достига до все повече и повече хора? ”сп€ваш ли да достигнеш до хората или те просто не искат да чу€т това?

–обърт  оен: ¬ по-гол€мата си част хората не искат да чу€т това. «а повечето пицата и сладоледът са прекалено вкусни! Ќо тези хора, които наистина чу€т и наистина приемат посланието, диабетът от тип 2 си отива. —ърдечната болест драматично се промен€. јлергиите си отиват, задръстването си отива, а и ти сами€т си го изпитал това, ћайк. “и си един страхотен говорител за това. ’ората,които прав€т това откриват, че нещата се промен€т.

ћайк јдамс: «а да приключим, –обърт Ц сайтът ти е http://www.notmilk.com/. »маш ежедневни статии там, а имаш ли бюлетин с новини?

–обърт  оен: »мам и хората могат да се абонират за него Ц безплатно е и бюлетинът ми е може би най-големи€т ежедневен такъв в »нтернет. ’ил€ди и хил€ди хора го четат всеки ден и имам н€кои добри предсто€щи да изл€зат колонки. ƒоста често моите колонки се озовават като новини на първите страници на различни вестници. ѕосвещавам доста време на това.

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/856-mlyakoto


—ъздадено: 01/03/2015 • 12:58
ќбновено : 01/03/2015 • 12:58
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 1433 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.72 секунди