“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - ѕќћќў ѕ–» ЅќЋ≈—“»

ѕќћќў ѕ–» ЅќЋ≈—“»
¬€чеслав √усев, откъс от едноименната му книга

     рай, не мога повече! Ќ€кой ми каза, че тр€бва да пишеш книга не когато ти се иска да € напишеш, а когато вече не можеш да не € напишеш. ≈, узр€х! јко почакам още, просто ще започна да гни€. ¬ече ми е непоносимо да наблюдавам взаимоотношени€та между обществото и медицината. —поред мен, медицината престана да бъде наука и стана разновидност на религи€та, въпреки цели€ си материализъм.
    Ќезнайно защо в медицината тр€бва да в€рваш сл€по, да приемаш всичко, което ти казва и изписва доктора, за да се случи чудото! ¬същност е разбираемо, медицината постепенно съпровожда човека от пелините до смъртни€ му одър. Ѕлизостта с раждането и смъртта изисква религиозност. ћедицината си има свои ритуали, канони и заповеди.
    јз не съм против всичко това. ‘анатизмът на медицината ми е чужд. ј той се заключава в това, че медицинските модели престанаха да бъдат модели и станаха безнадеждни догми. ћедицината, както и вс€ка древна йерархи€, не приема инакомислието, тъй като то застрашава основите на йерархи€та » както при всички древни йерархически структури, най-непреклонни€т фанатизъм не е на върха, където има много инакомислие. «а да стои здраво пирамидата, не тр€бва да се клати основата.  акво се случва на върха не е толкова важно.
    –азбира се, медицината спас€ва ежедневно милиони хора. Ћекарите не сп€т цели нощи, жертвайки силите и здравето си за благото на човечеството, истина е. Ћекарите от ц€л св€т ежедневно прав€т подвизи. Ќо за подвиг си струва да тръгнеш с €сен и трезв ум, а не със завързани очи.
    ѕознавам отвътре медицината и мога да съд€ авторитетно за не€. —ами€т аз б€х и практически лекар и учен-медик. » изб€гах от това, което се нарича традиционна медицина.
    Ќе изб€гах от хората - много медици имат живи сърца. »зб€гах от безнадеждните модели и безпомощни средства. ћного бързо усп€х да откри€ нещо, останало за мен незабел€зано през годините в института. ћедицината не изцел€ва никого. ¬ повечето случаи, моделите й не предвиждат изцеление от множеството хронични забол€вани€. ћедицината се плаши от такова изцеление.
    “€ е готова да се съгласи с грешните диагнози, отколкото с факта на изцелението » причините са разбираеми. »зцеление от чуждото, немедицинско изповедание руши устоите на медицината. јко продължи все в този дух, то паството ще се разб€га. ƒогмите и каноните ще потънат в прах. ј огромна кохорта медици ще стигнат до душевен кризис.
    јз съм против катастрофите. Ќе искам да разрушавам йерархии. ¬ тази книга ми се иска само да разшир€ съществуващите модели и да постав€ под съмнение остарелите канони. ћедицината е мо€ кръстница. “€ ме е отгледала и запознала с човека. ћного прекрасни и мъдри учители-медици са ме учили на любов, мъдро и грижливо отношение към хората. Ќе жела€ злото на сво€та кръстница. ¬ъзможно е тази книга да върне силите на тези, чието дело е здравето на човека.
    Ќепон€тно ми остава и отношението на обществото към медицината си и нейната дъщер€ - фармакологи€та. ќбикновено всичко, което според обществото е нечитаво предизвиква нарастваща вълна негодувание. Ќо с медицината и фармакологи€та не е така. ѕочти с ужас наблюдават раст€щите вериги аптеки и увеличаващото се използване на лекарствата.  ак би се отнесло обществото към подобно увеличаващо се използване на алкохола? ≈два ли спокойно. ƒали само заради това, че пи€ните имат асоциални действи€ и вон€т? ¬ъзможно е и заради това.
    ћоже и заради това, че фармакологи€та с цели€ си арсенал от средства също поддържа стабилността на обществото. ƒа вземем за пример тютюнопушенето - никотинът действа успоко€ващо. „овечеството взима с тонове от това успокоително. «а обществото по-добре би било ц€лото това количество за неосъзнато възбуждане да бъде използвано от хората в отношени€та им помежду си? ƒали в такъв случай щеше да има повече насилие, войни, престъплени€? ¬се пак от време на време се по€в€ват публикации в защита на наркотиците. »згодно ли е за обществото да е нетрезво? ƒали не запазва така себе си, устоите си и догмите? “ук пиша за това, защото, ако се вгледате внимателно, ще забележите, че повечето лекарства изпълн€ват функци€та на наркотиците. “е дават желани€ резултат през черни€ вход - без усили€ и осъзнаване.
     огато работех като лекар в болница, бързо се заразих с леснината на този начин. ѕо това време вече ми се вдигаше кръвното и имах проблеми със стомаха. ¬ едини€ джоб на мантата си носех хапчета за кръвно, а в други€ - за стомаха. ¬зимах ги при необходимост. ƒали това е начинът да живееш? јко продължавах в този дух бих се изследвал, бих се диагностицирал и щ€х да взимам лекарства до кра€ на дните си. ѕо-нататък, като всеки зависим, щ€х да търс€ най-малко токсичните, най-ефективните и евтини лекарства. » като всеки зависим щ€х да твърд€, че не съм такъв, а просто се лекувам. ѕознато ли ви е това?
    "ј имаме ли избор? - ще попитат н€кои читатели - ѕредлага ли се алтернатива?" »збори и алтернативи много, но незнайно защо не е прието да се забел€зват. «а да оздраве€ и се освобод€ от хапчетата в джоба си, просто навремето си изб€гах от практическата медицина в науката. Ќе можех да търп€ повече безизходността и безполезността на професи€та си. ѕо това време осъзнаването ми стигаше до там. –азбира се, това не беше изцел€ване - не осъзнавах, как съм се разбол€л. » въпреки това намерих по-добър начин на лечение от хапчетата. Ќо какво ще се случи с устоите и системите на обществото, ако всички започнат да б€гат от там, където не им харесва? ѕо-добре е обществото да си е стабилно.
    ≈стествено, не в€рвам, че всички тези процеси в медицината и обществото стават осъзнато. ѕросто системите се стрем€т към хомеостаза, €вно това е н€какъв закон в живота на системите. ѕром€ната е малка смърт, а за да се промен€т старите възгледи, идеи и установки тр€бва да загубим жизнеспособността си. ј това е страшно. —табилността също е смърт, но по-незабележима. —табилността създава илюзи€та за безопасност. ƒокато не се случи взрив€ване, революци€ и т.н.

    ћодели
    ¬ миналата глава действах съвсем банално. ќплювах нещо, вече съществуващо в света. Ќай-евтини€т начин да си спечелиш поддръжници и най-бързи€т да си намериш опоненти. —ега е времето да оплю€ себе си за възстанов€ване на баланса. “ази глава е за това, за което е посветена тази книга.
    »зобщо не см€там да предлагам на човечеството нова система за спасение и изцеление. —ъщо така не ми се иска да спас€вам н€кого от нещо или да посочвам правилни€ път. јз не съм знахар или учител. ¬сичко, което мога да предложа на читателите си, са н€колко модели на болести и здраве, основани на съвременните психотерапевтични подходи. ј също и начините на действи€ с тези модели.
    ћоделът никога не отраз€ва и не промен€ –еалността. “ой позвол€ва да се търс€т начини за взаимодействие с –еалността. ѕром€ната на модела води до пром€на на методите.  огато човечеството вече не в€рвало в това, че «ем€та се крепи на три кита и "открило" съществуването на космоса и —лънчевата система, то спр€ло да търси "кра€ на света" и намерило начини да лети в космоса. ѕреди това хората не са се и съмн€вали, че «ем€та е плоска. —ега всички зна€т, че т€ е кръгла. Ќо може ли да се окаже, че "в действителност" «ем€та е и още н€каква? „е всички съвременни модели са поредната илюзи€? “а нали човечеството ги ползва с успех!
    ќбаче, как се е борило човечеството за старите си модели? ’върл€ли са на кладата. Ќ€мам намерението в тази книга да се намесвам в основите на мирозданието. —амо че според мен действащите медицински модели са остарели безнадеждно. ћедицината не си признава, че малко е напреднала от първобитното знахарство. — тази разлика, че наркотиците сега не се чукат в хаванче, а се синтезират от съвременното химическо производство. ѕринципът си остава един и същ. «а този болка такава отвара, за другата - друга. ≈, сега отварата изглежда красиво и мирише при€тно, но моделът е същи€т.
    ћоделът се състои в това, че в природата съществуват болести. » тези болести са врагове на хората. » медицината е призвана да се бори с т€х. «а да открие врага са създадени специални диагностични подразделени€. «а да го победи медицината не спи, а непрестанно разработва по-нови средства за борба с врага. Ћекарите са на страж за здравето: "јми да - ще кажете вие - нима не е така?".
    ј нищо ли не ви изглежда странно в този модел? “ой създава н€какъв виртуален обект - болестта. » с€каш този обект съществува в природата отделно от човека, та го напада. Ѕи могло да е така при случаите с инфекциите и въздействието на външните физически фактори. ј за всички останали случаи ще се наложи да признаем, че н€ма външен враг. „е всичко, неречено "болест", се прави от сами€ организъм на човека. “огава с кого се бори медицината? »злиза, че с човешки€т организъм. ƒори имам афоризъм за това: "¬ борбата на медицината с човешки€ организъм, неизменно побеждава организмът (¬ъпреки усили€та на лекарите, човека ожив€ Ц бел.на ред.)". “ой си насто€ва, че тр€бва да се прави това, което той прави. ƒори и това нещо да се счита за болест. Ќа никой не му е дошло на ум, че преди да се бори, тр€бва да се опита да разбере дали не е нужно нещо на организма. "јко звездите свет€т, значи това е нужно за н€кой!"
    » ако продължим да разсъждаваме в тази насока като не делим човека на човек и организъм, то ще се наложи да си признаем, че т.нар. болест си € прави сам човекът!
    „ас след час не става по-лесно. “а тази мисъл си е съвсем кощунствена!!! ƒа € изгоним по-надалеч, докато не е станало късно?
    Ќе, в медицината за удобство е прието човек да се дели на три части - човек, организъм и неговата болест. » в повечето случаи се казва на пациента: "ƒонеси си организма, пък ние ще го спас€ваме от болестта".
    ƒа ви напомн€ на нещо това? ѕо подобен начин са говорили средностатистическите шамани от всички времена. » ако нищо не се получи казвали: "¬ай-вай, болестта се оказа силна, тр€бва още един елен да заколим".
    “ъжно е н€какси. Ќо фактът си е факт. » лекарите, и пациентите са запазили този модел. Ѕих го нарекъл мистичен. “€ прониква във всичко, което казват, мисл€т или прав€т лекарите и пациентите. »зказването на древните медици: "“р€бва да се лекува не болестта, а болни€т" се възприема за странен лозунг. ј всъщност в този лозунг е заложен съвсем друга гледна точка!
    —ледващи€т модел, приет в медицината, най-вече е възникнала по-късно - с развитието на техниката. » затова можем да го наречем механичен или технократски. —ъщността на моделът се състои в това, че човекът се възприема като механизъм, в който детайлите му се износват и чуп€т. “огава остава само да успоко€ват и вдигат рамене с "«а съжаление все още не са изобретени резервни части за човека. ≈лате след двеста години, ще ви подберем нещичко". Ќачините за лечение в този модел също са механични - ако детайлът е излишен или износен, да се махне или замени. јко това е невъзможно, то да му се направи съответната "присадка".
    ќбаче организмът е способен да се самовъзстанов€ва и саморегулира! » ако той престане да прави това, най-добри€т въпрос н€ма да е, как да подменим тези функции, а да разберем, от какви съображени€ се случва този саботаж? ƒа си из€сним искани€та на стачниците.
    » едини€, и други€ модел не дават шансове на пациента да участва сам в изцелението си. ƒвата предполагат, че проблемът е в способностите на външен специалист - шаман или механик. ќт пациента се изисква само послушание.
    Ќе казвам, че тези модели се поддържат осъзнато от ц€лата медицина. Ќе, водещите медици не мисл€т така. Ѕих нарекъл тези модели медицински суевери€, към които безсъзнателно се придържат гол€мата част от практикуващите лекари и учени-медици.
    ћалко по-късно ще разкажа за медицинските модели, с които съм солидарен. ј засега ми се иска да приведа като пример нещо алтернативно.
    Ќа една специализирана конференци€ направих демонстраци€ относно моделите пациенти. »де€та на тази демонстраци€ се състоеше в това, че често моделите на пациентите предлагат и начина на лечение.  огато пациентите се сблъскват с медицината, авторитетно им се натрапват безперспективни модели.  акто каза една възрастна женица: "«ащо когато медиците не могат да излекуват нещо, казват, че болестта е нелечима? ѕо-честно би било да се каже: "Ќе знаем как се лекува това. ѕотърсете н€кой друг?".
    ћарк “вен е казал н€кога: "Ќе се свири на пиано - много пъти съм пробвал, но нищо не излезе".
    “а на тази конференци€ изследвах моделите пациенти. «апомних един от т€х. Ѕолен от бронхиална астма беше програмист. ≈то, какви са спомените ми за събеседването с него:
    -  ак см€таш, какво се случва с теб?  акво би мислил за това, ако не се беше срещал с лекари?
    - јми - той се замисли за известно време, но после се оживи - че в системата ми има н€колко клетки с различни функции. »ма клетки отговар€щи за вкарване на информаци€та, за предаването й, за изпълн€ване на действи€та, т.е. реакци€.
    -  акво се случва с теб, в какво се състои болестта ти?
    - ќтговорната за предаване на информаци€та клетка е бъгната и предава неверни команди - и той начерта на пода схема.
    —ъгласно тази схема болестта му е "»зкривена реакци€ спр€мо външните дразнители заради грешна обработка на информаци€та". Ѕих нарекъл моделът на това момче кибернетичен. ќт мо€ гледна точка е логично да се из€сн€т начините на лечение в рамките на този модел, което и направих:
    -  ак според теб следва да се лекуваш?
    “ой продължи да развива теори€та си:
    - ѕроблемната клетка е записана в детството и следва да се препрограмира.
    - ћожеш ли да направиш това?
    ћомчето се замисли, после поклати глава:
    - Ќе, не мога да се самоубед€, че детството ми е било друго, защото знам, какво е било всъщност.
    - “огава ти си нелечим?
    - Ќе е толкова просто, все пак имам много здрави и правилни клетки, а аз по н€каква причина ползвам развалената - и той промени схемата.
    - «ащо ползваш развалена в схемата?
    “ой се замисли и после отговори:
    - јко ползвам друга клетка ще ми се наложи да взимам други решени€ и като ц€ло да промен€ възгледите си, а това е страшно. јми, ако пак сгреша?
    ѕо-нататък работата ни с него фактически излезе от сферата на психосоматиката и се превърна в работа "за живота". Ќо аз запомних негови€ модел. Ќе го считам за абсолютен. ѕисах и преди, че не в€рвам в абсолютните модели. ѕросто този модел позвол€ва на това момче да се ангажира със здравето си и да търси пътища за изцеление. »зглежда ми надежден и дава повече шансове за лечение, от приведените по-горе медицински модели.
     акто е казал американски€т психотерапевт Ѕоб –езник: "ћоделът е добър, ако носи ползва, но започне ли да ви ограничава, то тр€бва да се откажете от него". √ениална мисъл.
    ќще един модел като пример. “ой се по€ви при мен, разочаровани€ лекар и учен, дошъл да учи гещалт-терапи€. —лед като вид€х н€колко резултата от психосоматиката си създадох и още поддържам енергийни€т модел. ѕовечето човешки болести започнах да виждам като резултат от преп€тстви€та на път€ на енергийни€ поток в организма на човека. јко си представите, че камък падне в руслото на реката, то т€ ще излезе от руслото си и ще се разпадне на множество различни вадички. ¬с€ка от тези нови вадички ще бъде патологичен процес. –еката не може да тече. » ако затворим основни€ й път, т€ ще намери обходни такива, като разрушава по път€ си всичко.  ак да лекуваме в рамките на този модел. ќ, това е неверо€тно сложно. ѕрактически е невъзможно да се премахне камъкът. Ќе помагат нито лекарства, нито операции. –аботата е в това, че камъкът е въображаем. ќрганизмът в€рва в неговото съществуване. ¬ този случай изцелението може да бъде и мигновено, и невъзможно. «а мен този модел е наистина удобен. √лавното е, че едини€т от вариантите му е мигновено изцеление.  ато ц€ло източните методи се придържат към подобен модел.
    –аботех с пациент, който отглеждаше огромен камък в бъбреците си от 20 години. " ак да се освобод€ от него с помощта на психотерапи€та, ме попита това момче, след като камъкът е твърд? Ќе могат да го раздроб€т дори с ултразвук, затова ми предлагат операци€".
    "Ќ€ма лъжа, н€ма измама - казах му - тво€т камък съществува само във въображението ти и във въображението на лекарите ти". Ѕлагодар€ на филма "ћатрица" - който не го е гледал, му го препоръчвам, забележителен филм. ѕосле му об€сних основите на физиката, за това, че разсто€нието между €дрото на атома и електроните е огромно. „е фактически вс€ко твърдо вещество се състои от празнина и енерги€. јко на тази енерги€ се придаде движение, то с т.нар. "твърдо вещество" може да се случи каквото си помислиш.
    "¬рели-некипели" - ще кажете вие и ще ме об€вите за шарлатан и измамник. Ќаричайте ме както си искате, но след един (!) терапевтичен сеанс благодарение на този модел камъкът на това момче се разби на парчета. ”ролозите му казали, че не помн€т подобен случай в практиката си.
     ое ще е по-скъпо за читател€ - устоите на съвременната наука или здравето на отделно взети€ човек?
    ѕроцесуалната терапи€ позволи да се роди още една гледна точка за болестта. ѕомните ли филма "Ѕоговете сигурно са полудели"? —поред сюжета на филма в африканско племе случайно попада бутилка от кока-кола и причин€ва много непри€тности на племето. “о просто не знае, какво е това, и как да се отнас€т с него. Ѕих нарекъл този модел информационен. ѕон€кога в хода на работата наистина откриваме, че болестта е нещо много полезно, към което се стреми ц€лото същество на човека, и което засега той не съум€ва да използва. “ози модел позвол€ва съществуването на практически неограничени перспективи.
    ≈дин познат старец ползваше кармични€ модел. “ой беше старец не по възраст, а по професи€. ќсновно пациентите му б€ха бандити от времето на криминални€ разцвет в страната ни. —тарецът на всички казваше една и съща фраза: "Ѕолестта ти е от грехове, синко, кармата ти е натежала" “ой имаше списък, кое, и колко "тежи". ”бил си човек - дай пет хил€ди долара за дом за сираци. » това помагаше - и на пациентите, и на обществото.
    ƒостатъчно ли е? ¬еро€тно е време да ударим чертата?

    —истематизаци€ на моделите
    ћоделите могат да са безкрайно много. ƒобре е моделът, ако поне малко е близо до –еалността, да е динамичен, промен€щ се, да има перспектива за развитие. Ќавремето си предложих матрица за класифициране на съществуващите модели. “ова е координатна система с две скали. ≈дната отраз€ва измен€емостта, т.е. доколко т.нар. болест е способна да се промен€. ¬тората е посветена на фактора отговорност или вли€ние. “оест на това, заради което е възникнала дадената болест. «аради събити€ в сами€ организъм или в резултат на въздействието на околната среда.
    Ќ€кои модели възприемат болестта като достатъчно стабилни външни обекти. ѕисах вече, че това е основни€ модел на медицината. » за мен т€ е мистична. ћедицината се "бори" с онкологичните и сърдечно-съдови забол€вани€, като възнамер€ва да ги "победи" и да "защити" човека от болестите. » т.н. ÷ели€т медицински сленг е изпълнен с този модел - "Ќе се вълнувайте, ще се справим с пневмони€та ви, особено ако ни помагате". ѕодобни изказвани€ са дотолкова традиционни, че за никой не са странни. јко дори за секунда предположим, че болестите са про€ва на сами€ човек, то медицината се "бори с човечеството".
    » така, мистични€т модел можем да отнесем към обектно-дислоцирани€, тъй като предполага съществуването на виртуален обект - болестта, който е външен и инороден за организма. » в ред случаи това наистина може да е така. Ќапример, в случаите с огнестрелни рани. ћакар, че ако размислим, дори огнестрелните рани са процес. —лед попадането на куршума в организма, той прави промени с цел оздрав€ване. ѕо тази матрица читател€т сам може да разпредели другите модели.
    Ќапример енергийни€т модел е по-скоро процесуално-асоциативен. “ой предполага, че болестта е процес, който протича в сами€ организъм и е предизвикан от вътрешни фактори. Ќарушени€т баланс на ин и €н не е външен обект. јко сме обективни докрай, ще се наложи да си признаем, че болестите фактически заемат всичките четири сектора на представената по-горе диаграма. ¬с€ка болест в една или друга степен е свързана с вътрешни фактори, съпровожда се от вътрешни изменени€, които в една или друга степен са стабилни, но въпреки това нито една стабилна пром€на не е абсолютно застинала и загубила способността да се промен€ в бъдеще, дори и към по-лошо.
    “ака вс€ка болест е свързана с външни и вътрешни причини и е едновременно обект и процес. ¬ същото време във всеки отделен случай профилът на болестта ще е различен. ѕри случаите на травми, болестта по-скоро е обект и е предизвикана от външни фактори.
    Ќо и това положение е спорно. »мам студент, който при изц€ло безопасна професи€ е усп€л, само сътресение на мозъка да получи пет пъти. ≈два ли подобна настойчивост се определ€ само от външни обсто€телства. »мам при€тел, на когото всичките му роднини загиват от насилствена смърт. ≈дин загинал в самолетна катастрофа, друг паднал от параход, трети се подхлъзнал и се пребил до смърт.  акто се казва: "ћедицината тук е безсилна". ј защо тогава да не сложим и такава диагноза: "Ќаследствен синдром на нещастни€ случай", как ви се струва?
    —ледващата схема определ€ профила на вродените аномалии. “е с€каш са свързани с протичащите в сами€ организъм процеси и са достатъчно стабилни. Ќо и това е по-скоро илюзи€. “ъй като е общоизвестно, че вродената патологи€ се предизвиква от външни тератогенни фактори.
    ¬ ситуациите на очевиден външен дефицит, по-скоро става дума за процеси предизвикани от външни фактори. Ќо както и в случаите с травмите възниква въпросът - каква е причината този човек да попадне в ситуаци€ на външен дефицит?
    » накра€, много забол€вани€ са достатъчно подвижни процеси, в които организмът на човека има възможност да избира, макар и по изц€ло непон€тен начин, как да реагираме. ѕрието е тези забол€вани€ да се наричат психосоматически. » в това число влизат все повече и повече болести. “ези забол€вани€, както следва и от названи€та им, са подложени на лечение с помощта на психотерапи€та. ќбаче, както следва от схемите и коментарите към т€х, по-скоро не съществуват абсолютно психосоматически забол€вани€, така както и непсихосоматически. ѕрофилът на вс€ко забол€ване се намира частично в психосоматичната зона и затова за всички забол€вани€ може да се прилага психотерапи€.
    Ќапример, дори с помощта на психотерапи€та да е невъзможно да се лекува забол€ването, винаги има възможност за работа на психотерапевта. ћоже да се говори за пром€на на отношението към болестта, за социална адаптаци€ и т.н.
    ¬ същото време тази книга не би имала смисъл, ако в не€ не ставаше дума точно за изцеление с помощта на психотерапи€та, а не само за адаптаци€. «а това ще стане дума по-късно. ¬ече може да се направи извода, че психотерапи€та е толкова по-ефективна, колкото по-близо е психосоматически€ сегмент към 100-те процента, т.е. от това доколко забол€ването е процесуално-асоциирано. ¬ същото време, нав€рно, когато един психотерапевт започва даден случай, не знае доколко е изразен този сегмент.
    » лично аз разглеждам вс€ко забол€ване, вкл.травми и вродена паталоги€, като процес, на който пациента ми може да вли€е, т.е. като на психосоматика. Ќа това и уча студентите си. ¬ краен случай нищо н€ма да ви се получи. Ќо пък, ако се получи, то това ще бъде добър шанс?

    јкадемични€ модел
    ¬реме е да кажа нещо добро и уважително за медицината. Ќа практика т€ заслужава това. ¬ същността й стои забележителен и много конструктивен модел. —амо че €вно т€ е много откъсната от представите за практическата медицина. ѕреди много време, когато се опитвах да обхвана нещата открих забележителната книга "ќбща патологи€ на човека" под редакци€та на трима (три!!!) академици на медицинските науки, уважаемите ј.».—труков, ¬.¬.—еров и ƒ.—.—аркисов. ѕри създаването на книгата участие са взели сътрудници на повече от десет големи медицински института и изследователски центрове.
    » така, към кой модел се придържат класиците в медицината? ≈то какво е написано в ръководството: "¬ъв всеки случай болестта е нарушение на нормални€ (оптимален) начин за реализиране на потребностите. » доколкото свободата е възможност за реализиране на разумните потребности на човека, дотолкова болестта е свързана с нарушаването на тези свободи".  ак ти се струва, читателю, този модел? «дравето е манифест на свободните!
    ќбаче стана дума и за потребностите - какво е това?
    "ѕотребността е обективна необходимост от вещества, енергии, информаци€, изпитвана от човека като жива система. ѕотребностите на човека са многообразни. “ова са различните материални (храна, работа, почивка, предметно-трудова дейност) и духовни (знани€, общуване, художествено и етично усво€ване на света, социална активност на личността) потребности" ≈то, какво още е написано в тази книга, с което отново ми е трудно да не се съглас€. ѕо-нататък академиците дават още едно определение: "∆ивотът на човека е удовлетвор€ване на материалните (веществено-енергийни) и духовни (информационни) потребности".  олко простичко, ако смъртта е противоположна на живота, то в рамките на това определение могат да съществуват полуживи и полумъртви духовни. » от духовен глад също умират. ѕрекрасно наблюдение.
    Ќо да се върнем към текста: "ѕотребността винаги настъпва като дефицит на нещо и като активно действи€ в постъпките на човека. Ѕолестите могат да бъдат дву€ки - от презадоволени и от недостатъчни потребности. ѕо-опростено - болестите са два вида - от това, че човек не получава нужното му и от това, че получава това, което не му е нужно. »звини ме, читателю, за сложната словесна конструкци€.
    ƒа се опитаме да направим изводите. Ѕолни€т е човек, който не може да открие начин за реализирането на потребностите си??? “огава лекар€т какъв е??? јко следваме логиката на определени€та - човек, който помага на болни€ да открие ≈√ќ-начини за реализиране на ≈√ќ-потребности. —ледователно не потребностите на доктора и не абстрактните потребности на абстрактни€ пациент. ¬сичко е пределно конкретно.
    ќбаче, дали сте срещали в живота си лекари, които да ви питат: "»маш ли нужда да отрежа част от организма ти или искаш да го наблъскам с различни химически съединени€. »ли пък искаш да проумееш, какво действително ти е нужно, или от какво ти е време да се откажеш?"
    “ака ли приключва кримката? Ќ€ма престъпник, н€ма престъпление. —амо н€какво недоразумение? »ма хора, които не зна€т, какво им е нужно и не могат да го откри€т.
    »ма хора, които не могат и не се опитват да им помогнат затова, а се стрем€т да внесат промени в организма на човека, да поправ€т майката-природа. ѕон€кога без това не може да мине, но само пон€кога.
    » така, за какъв модел иде реч? —ъдейки по всичко, академиците не се стрем€т да си навъждат външни врагове. ѕо-скоро потребностите принадлежат на сами€ човек. –азбира се, начините на т€хното удовлетвор€ване, зависи от външната среда. Ќо търсенето на начини?
    —ледващи€т препъни-камък са т.нар. органични промени, на които лекарите обичат да се позовават. ≈то какво пишат академиците. ƒано не цитирам прекалено много - "¬ръзката и принципната неделимост на строежа и функциите изключват съществуването, както на чисто органични, така и на чисто функционални промени в патологиите". ћного съм съгласен с т€х?
    јкадемиците описаха идеално профила на вс€ко забол€ване. ѕотребностите и търсенето на начини за т€хното удовлетвор€ване наистина принадлежат на организма. ¬ъншната среда участва в удовлетвор€ването на потребностите и без не€ не може да се мине. јко в атмосферата н€ма кислород, колкото и да осъзнаваш, н€ма да ти помогне. » функционалните, и органичните забол€вани€ н€мат €сна граница.
    Ќа какво е способна психотерапи€та? ¬ рамките на академични€ модел, психотерапи€та може доста много. “€ може да подпомогне осъзнаването на потребностите от човека и търсенето на начини за т€хното удовлетвор€ване. “ова и ще бъде лечение. ј неговата ефективност ще зависи от това, доколко удовлетвор€ването на тези потребности въобще е възможно и от това, доколко са подвижни и обратими изменени€та.
    јкадемични€т модел, практически, подхожда идеално за целите на тази книга. “ой е бил създаден на основата на диалектически€ материализъм. ѕри това академиците отбел€зват, че немските им колеги са създали подобен модел на основата на гещалт-подхода. јко предположим, че този модел работи наистина, то остава непон€тно, как се случва всичко. «а това тепърва ще говорим.

     ратко съдържание на последващите серии
    “ова е третата книга по психосоматика, ко€то пиша. ѕървата умр€ от само себе си заради тогавашната ми теоретическа и практическа немоти€. ¬тората погина заради художественото си богатство. Ќапомн€ше много на белетристика, а не на практично ръководство. ¬се пак ме е жал да изхвърл€ н€кои глави от втората книга изц€ло и ще рискувам да ги предложа на читател€. —пециално за тези, които обичат лиричните отстъплени€. ќбещавам честно да предупреждавам за това.
    » така, какво имаме? ѕо-нататъшните идеи на изложението в тази книга са следните.
    јко в качеството на работен академичен модел приемем, че болестта е нарушение на нормалните (оптимални) начини за реализиране на потребностите, то терапи€та в този случай е търсене и реализиране на нормалните (оптимални) начини за реализирането им. ѕри това се подразбира, че хората боледуват, ако е нарушено реализирането, както на материалните им, така и на духовните потребности. –еализаци€та на потребностите може да се наруши, както в посока прекомерна реализаци€, така и в посока дефицит, нереализаци€.
    “ъй като хората влизат в системи, може да се предположи, че болестите възникват не само поради нарушено реализиране на индивидуалните потребности, но и от нарушено реализиране потребностите на системата.
    Ќикой не осъзнава потребностите от момента на раждането. ќсъзнаването става постепенно благодарение на практиката и експериментирането. Ќ€кои потребности си остават недоосъзнати, н€кои се блокират в процеса на социализиране, при адаптирането на детето към живота и обществото “ези потребности, които изглеждат лоши или опасни, всъщност са естествени. ѕросто начините на реализирането им са неприемливи социално. —оциализаци€та е съчетание на поощрение и наказани€. јдекватната социализаци€ е насочена към търсене на обществено приемливи начини за реализиране на потребностите и способства за физическото и психическото здраве. “равмиращата социализаци€ е насочена към блокиране, стопиране реализирането на потребностите и способства за възникването на болести.
    ≈моциите отраз€ват състо€нието реализиране на потребностите. јко не се случва реализаци€, емоциите са отрицателни, ако се случва - положителни. ’ората се опитват да направ€т нещо с емоциите си, без да ги е грижа за потребностите. “ова най-малкото е странно. ћного направлени€ в психотерапи€та имат собствени начини на работа с потребностите, както с отделни€ човек, така и със система от хора. ¬ тази книга са изложени идеите на гещалд подхода и на процесуалната терапи€, в по-малка степен на трансактен анализ и ЌЋѕ (нервнолингвистично програмиране). “ова е.
    ѕревод и предложение: јнита

http://idi.in.ua/pages.php?key=bolezn


—ъздадено: 11/09/2014 • 10:30
ќбновено : 11/09/2014 • 10:30
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 1770 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.85 секунди