“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - —ветовната организаци€ по здравеопазване ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒј¬ј ѕродължение

—ветовната организаци€ по здравеопазване ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒј¬ј

ѕродължение

    ƒа продължим задушевни€ си разговор за —истемата. ўе започна, както обичайно с един от вашите въпроси -  ак да се справ€ с астматични€ пристъп? јстмата всъщност е отговор на бронхите спр€мо замърсени€ въздух, чрез отдел€не на слуз. ѕроблемът е, че тази слуз е дотолкова набита, че задръства ц€лото бронхиално дърво. —ега всичко зависи от конкретни€ лекар, при който ще попаднете в болницата, защото има и лекари-гробари.  огато работех в системата имах началник, който беше лекар от Ѕога - защитаваше болните от спуснатите като официално лечение аерозоли и хормони. Ќо на друг лекар ще му е все едно и предпочита да спи на нощната см€на, затова си дава хормоните, и ако положението на пациента се влоши - вика колегите от реанимаци€та и дотам. ј истинското лечение на астмата е да изчистите бронхите от събралата се слуз.
    «атова правите си една гореща вана и влизате в бан€та с предварително подготвени:
    1. ¬ термос 3 литра билков чай, съдържащ непременно зелен чай, а друга билка може да е вс€ка за лечение на бели€ дроб. ∆елателно е да включите лобели€. Ќего ще го изпиете след като излезете от бан€та;
    2. ≈терични масла - евкалипт, хвойна;
    3. ћетличка - най-добре от кипарис или друг вид хвойна. ѕотопете € в съд с гореща вода, за да освободи аромата си в бан€та. —лед като сте се напарили в бан€та 15 минути и сте вдишвали етеричните аромати, т.е. направили сте си един вид инхалаци€, лекичко започнете да се пошл€пвате по гърдите с тази метличка.
    —лед като си изпиете ча€ в хола и си починете - пак в бан€та, пак с метличката леко пошл€пване по гърдите, дори може по петите. ¬дишвате и издишвате ароматите на билките.
    ƒайте ми какъвто и да е астматик, само да не е интубиран, и с парната бан€ ще го излекувам от пристъпите. Ќ€ма начин парната бан€ да не помогне, но в болница ще е невъзможно да се излекува астматични€ пристъп.
    ѕо-нататъшната съдба на астматика зависи от това, как ще се про€в€ва болестта след бан€та, в смисъл - дали изц€ло ще се избавите от проблема или ще ви се наложи да се преселите на м€сто с чист въздух. “ова вече е социален проблем. «а да се избавите от про€вите на болестта тр€бва да промените цели€ си начин на живот и най-напред да започнете да се хранете здравословно. ¬ареното нишесте за астматиците е противопоказно, защото увеличава слузта в организма.
    “ова, при€тели, е отговора ми на ваши€ въпрос. “акава беше инструкци€та на професора, който е измъкнал от лапите на смъртта много хора.
    ј сега да продължим с темата. „ели ли сте стати€та: "—ъздаване на епидемии в —јў", ко€то об€сн€ва, как се използва страха на хората, за да ги вкарат в предварително измислена схема със измислена болест, за ко€то уж почти н€ма открити лекарства. ј колкото повече се страхуват, толкова по-малко мисл€т, анализират и съпостав€т фактите. ўе ви цитирам само една фраза: "«а да създадат болест, а след това да накарат хората да се лекуват от не€, медицинската мафи€ използва гол€м арсенал от психологическо оръжие, в чи€то основа лежи страха."
    ўе ви откри€ тайната, защо лекарите нищо не разбират от медицина - като студенти ги карат да зубр€т само положителните свойства на лекарствата, а на страничните ефекти. ƒори внимание не им се обръща, тоест, още от студентската скамейка ги зомбират и подготв€т като търговски агенти. ƒипломирани€т лекар е хибрид между медицински чиновник и дребен фармацевтичен агент. ≈динствени€т реален продукт от работата на лекар€ е папката: "»стори€ на болестта" на пациента и нищо повече. ¬същност същността е скрита в термина: "странични ефекти", който навежда на мисълта, че става дума за нещо странично, маловажно, тоест важни са основните ефекти. » така лекарите, нито на «апад, нито у нас зна€т тези странични ефекти. «а това помага и рекламата. ј вс€ко лекарство има положителни и отрицателни ефекти, при това отрицателните са повече. ѕримерно, за астматични€ пристъп се предписва еуфилин, който още с инжектирането р€зко увеличава честотата на сърдечните съкращени€, което е смърт за сърдечноболните.  ое в еуфилина е "странично", и къде му е основното действие?
    —помн€те ли си лекарството "’≈ћќƒ≈«", което на реки се вливаше в болниците преди, но от 2005 г. е забранен в –уси€ заради силна токсичност. Ќай-ползвани€ и дефицитен препарат за дезинтоксикаци€, който се продаваше изпод масата, е забранен заради токсичност?!?!!! » това, ако не е страната на кривите огледала. ѕремахването му от употреба започна с публикации, че първоначално педиатрите, а после и други специалисти алармирали за различни нежелателни реакции след въвеждането му. ѕовече от 40 години това лекарство подобр€ваше състо€нието на пациентите. “ой е физиологичен разтвор, синтетичен двойник на кръвта, който подобр€ва циркулаци€та й. —ега се по€в€ват нови подобни лекарства, но действието им е противоположно на рекламираното. “е увеличават краткотрайно обема циркулиране на течностите в големите съдове и вдигат кръвното нал€гане, но със сво€та синтетика задръстват микроциркулаци€та и така увреждат обмена на веществата завинаги. ¬ижте механизма на действи€ на изкуствени€ заместник на кръвта –еополиглюкин: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD - "»звежда се от организма за дълъг период от време...ќколо 10 % от въведени€ реополиглюкин циркулира в организма на човека в непроменен вид до кра€ на живота."
    ¬сички синтетични заместители на кръвта са разтвор от синтетични полимери. √рубо казано, подар€ват ви 10 % разтвор на найлон и дидерон, което е синтетика - т€ пък от сво€ страна е чуждо т€ло за организма. ћолекулите на тази течна синтетика повишават артериалното нал€гане и то ви се дава при шокови състо€ни€. Ќо след това от големите съдове попадат в микроциркулаци€та и задръстват завинаги капил€рите, блокират обмена на веществата. ј за организма е невъзможно да ги изведе. „ерни€т дроб не може да преработи този течен найлон, а бъбреците се увреждат от него. ƒори в листовката ви е написано, че –еополиглюкина се извежда от бъбреците за половин година. ѕоловин година и то при еднократно въвеждане. ¬ същото време, почти не се извежда от бъбреците, а се отлага в т€х и предизвиква увреждани€. —ъвсем €сно е написано: Дќколо 10 % от въведени€ реополиглюкин циркулира в организма на човека в непроменен вид до кра€ на живота."
    јми ако ви преле€т 5 литра –еополиклюкин, ще ви остане завинаги половин литър от тази течна пластмаса.  ато ц€ло след преливане на такива синтетични заместители на кръвта, хората изобщо не живе€т дълго. »зц€ло е нарушена микроциркулаци€та на жизнено важните им органи. ƒа обсъдим и този цитат от ¬икипеди€: "»звестна част от реополиглюкина постъпва в ретикулоендотелиалната система, където постепенно (в продължение на 3-5 години) се разпада до глюкоза." “ова означава, че единствени€ шанс да се избавите от пластмасата и то частично, ако т€ попадне от съдовете в тъканите, за да може да се капсулова и обгради от фагоцитарните клетки, за което организмът отново тр€бва да изтощи собствени€ си имунитет.
    ≈то, какво прочетох във форума "–абот€ в аптечен склад. » сега се продава хемодез, вече свободно, но под името ’емодез 8000 р-р д/инф 200 мл є 24 или ’емодез 8000 р-р д/инф 400 мл є 12. »ма също и варианти ’емодез Ќ р-р д/инф 400 мл. — една дума, как работи системата - ако нещо е забранено, но има гол€мо търсене, то е възможно. ћетодът е проверен - промен€ме състава и дописваме в названието нещо от рода "плюс" или "екстра", купуваме си изследвани€та и така се освобождаваме от тези страшни странични ефекти при изследвани€та благодарение на 2 рушвета за този и този и ето ти - трови всички след това".
    ≈дно забран€ват, десет нови пускат. ј сега се опитайте да ми об€сните рационално - «јўќ? «ащитници на системата и вас питам - защо продължават да тров€т хората? ѕравилата на FDA за апробаци€ на новите лекарства важат за всички: http://en.wikipedia.org/wiki/FDA ¬ –уси€ и ”крайна, в страните от трети€ св€т, в —јў, както ‘ƒј е приела, те да се внедр€ват вече като скъпоструващи американски нови фирмени лекарства "висш клас", "бренд".
    ѕредставете си за минута, че на момента н€какъв си труднопроизносим 5-нитрофурфурилиденсемикарбазид; семикарбазон се утвърждава от ‘ƒј за масова употреба в —јў само за 6 седмици, по-малко от половината месеци за създаването на сами€ синтез и вече могат да го рекламират и продават във всички аптеки, търговските представители, да го пропагандират във всички болници чрез подкупи и рушвети, които лекарите и болничната администраци€ взимат. ƒостатъчно е да представиш резултатите на само 2 формални пробни изследвани€ и да пишеш, каквото ти е удобно. “ака или иначе ‘ƒј ще пов€рва на думата на фармакологичните концерни и не може да не провер€ва, защото н€ма собствена изследователска база. „иновниците в това министерство са без медицинско фармакологично образование. Ќ€ма да е преувеличение констатаци€та, че в —јў препаратите, претендиращи за "лекарство", всъщност се апробират в страните от трети€ св€т, т.е. върху живи "обикновени" хора. ¬ече писах за това, че ръководителите на болници получават милиони за изпитани€ на лекарства върху болните. —лед н€колко години се констатира токсичното им действие и се замен€ с аналог под друго име и глобалната лъжа продължава.
    ≈дно показателно актуално съобщение - "Ќа ћакдоналдс и другите вериги за бързо хранене им е наредено да добав€т в храната понижаващи мазнините препарати: "http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7940972/McStatin-with-your-burger.html Ќа пръв поглед логично, но само на пръв. “ова е същото като с нитратните дини в –уси€, но в –уси€ поне е хуманно - препоръчва се да не се €дат дини. јко е в јнгли€ ще добав€т н€каква неутрализираща действието на нитратите гадост. Ѕедата е в това, че страничните ефекти на препаратите, понижаващи мазнините, могат да направ€т здрави€ човек инвалид. «ащото такова е страничното им действие - чернодробна и бъбречна недостатъчност, внезапно спиране на сърцето, повишен риск за възникване на рак, мускулни болки и разрушаване на мускулите - рабдомиолиз. —писъкът е дълъг: http://rense.com/general89/contin.htm “ака системата нанас€ двоен удар "ƒвоен Ќелсън" - вкарват в хората инвалидизираща поми€, а после под предлога, че ще неутрализират тази поми€ се осигур€ват с алиби за вкарването на други отрови.
    ј четохте ли последната новина - ”чени са създали клетки-зомби, които продължават да работ€т след като фактически вече са мъртви, при това изпълн€ват н€кои функции по-добре, отколкото когато са живи: http://vseneobichnoe.livejournal.com/1106659.html  ои са живи? ’ората? ўе започната такива опити с хора, и какво? — какво ще свърши това.
    ¬се пак на рускините им е провърв€ло повече, поне не са подложени на психотропни препарати, както американките - "≈дна от вс€ка четвърта американка е на психотропни". Ќо и тук има такава схема. Ќа мо€ позната, личната й лекарка от "душевна доброта" й предписва "великолепно" лекарство за умора, като € праща при позната фармацевтка. «ащото "трудно се намира", но е "отлично" и струва само 500 долара. “акива са сега днешните доктор ќх боли.
    ¬ скоро време се очаква √угъл да пусне програма "човешкото т€ло" и тогава ще можете да минете и без лекари. ƒори е по-добре без т€х.
    –азказваха ми, как известни€ артист ћихаил  ононов, преди да почине на 67 години с диагноза недостатъчност на кръвообращението в долните крайници (облитериращ ендартериит) се разхождал пушейки в коридора на болницата, заради болките в стъпалата. ƒали му само обезбол€ващи, прегледали го главни€ лекар и професора, които сметнали, че той ги подвежда и го изписали. ј е можело да му препоръчат вана с люта чушка за краката. јко се използва сурова мексиканска чушка, т€ ще отвори съдовете на краката и на мъртвец.
    ѕак познат лекар ми разказа, как в града му, лекарите създали медицински форум в интернет, за да се обсъждат вс€какви въпроси. “акъв е бил планът. ѕоставили много теми за обсъждане, но... им писнало, защото и на работата се измор€ват от това. Ќай-посещаваната тема станала тази с лаконичното название  ј .  аквото и да сте си помислили, че означава това, не сте познали - същността е  ј  да спечел€ от болни€. “ам си сподел€т, как да излъжат жителите на славни€ си град, уреждат схеми с фармацевтите, които тр€бва да изискват рецепта от лични€ лекар. ѕрехвърл€т си болни един на друг. ќбаче н€кой се обадил в областното управление на здравното министерство и закрили форума.
    ј спомн€те ли си случа€ със шампиона на –уси€ по брейкденс ≈вгени —мирнов?  огато остана без крака, заради лекарска грешка? "25 годишни€т танцьор е бил хоспитализиран в болница "Ћазаревски", където лекарите са диагностицирали счупване на кол€ното. ѕри€телите на —мирнов поискали от лекарите да го прехвърл€т в болницата в  раснодар, където работели най-добрите специалисти в района, но молбата им била отхвърлена. ≈два след н€колко дни с намесата на местните власти разрешили това, но вече били изпуснати н€колко дни, през които на танцьора не е дадена квалифицирана медицинска помощ. ¬ резултат се развива гангрена на крака и се е наложило да го ампутират."
    ј колко такива неизвестни жертви на системата има. «а т€х вестниците не пишат.  ато пример, в —јў 15000 случа€ с летален изход на месец са в резултат от лекарски грешки: http://www.naturalnews.com/030460_medical_msitakes_patients.html
    ќстава ни да се над€ваме на себе си и на близките. »наче н€ма да оцелеем.
    "Ќе съществува справедливо дело, което да тр€бва да се пази в тайна от хората" ¬асилий Ўукшин, филма "ћъжки разговор"
    Ќай-болната тема със сигурност са ваксините. —поред независимо изследване на един канадски институт 70 % от обществото е в неведение. Ћошата новина е, че вече започна интензивното обработване и подготв€не на населението за масова задължителна ваксина. ÷итирам: "ћедицината изчерпа всичките възможности на антибиотиците. ¬ирусите стават все по-устойчиви и обичайните методи за лечение вече не са ефективни. ”чените за€в€ват, че ако не се откри€т нови лекарства, може да се случи глобална катастрофа".
    —амо ми об€снете логично, откога антибиотикът при тези идиоти, започна да действа като вирус? —€каш не зна€т вече установени в медицината факти. ƒействието на антибиотика се израз€ва в намеса в определена фаза от жизнедейността на бактериите, за да не може тази фаза да приключи. Ќо бактери€та е клетъчна форма на живот и с не€ може да се работи изолирано от клетките на организма, където т€ паразитира. ј вирусът е вътрешноклетъчен и той действа именно в рамките на клетката. «а да се намесим във фазите на негови€ живот, ще се наложи да убием клетката му носител. «асега човекът не се е научил да прави това, без да нанесе вреда на клетките си. «атова ц€лата антивирусна терапи€ се свежда до туширане на симпоматиката и поддържане на имунитета.
    ўом като те насто€ват, че техните антибиотици унищожават вирусите, то всичките им "лекарства" са убийци на клеткитеЦносители и са отрова. “е дотолкова ми помагат в изобличаването си, че сами свал€т маските си и разкриват картите си. ¬ продължението на тази стати€: http://rus.ruvr.ru/2013_03_03/Antibiotiki-bolshe-ne-v-silah-borotsja-s-boleznjami/ се казва, че тъй като навремето са погребвали в специални могили умрелите от чума, които след падането на берлинската стена не се паз€т, е възможно, в резултат на грешка или терористичен акт, чумата да се окаже на свобода. «начи, така на лъжички, ни подготв€т за това, че ще се "окажат на свобода" “ака е €сно, накъде клон€т, и какво ни подготв€т. «атова и в стати€та се казва, че "за щастие съществува ваксина, антибактериален препарат", и "ако родителите не се страхуват да ваксинират децата си, то поголовното ваксиниране ще изключи на 100 % по€вата на такива забол€вани€". » най-важното - за оперативната подготовка на ваксината против новите вируси, са нужни огромни средства. јхааа - сега всичко си идва по местата.
    »ма данни, че ваксината против щама на грип H1N1 е свързана със 700% нарастване на недоизносените бременности: http://www.naturalnews.com/030657_vaccines_miscarriages.html#ixzz17WGxLZRi ј знаете ли, че принудителното ваксиниране против грип през 1976 година е причина за развитието на прословути€ —ѕ»Ќ: http://en.wikipedia.org/wiki/1976_swine_flu_outbreak ћожете да се осведомите за постваксинните ефекти от най-големите форуми за майки в нета или от мнението на руските онкоимунолози в този материал: http://vseneobichnoe.livejournal.com/1129334.html —истемата измисл€ различни похвати - с въвеждането на задължително ваксиниране, със измисл€не на закони за нерегистриране на родени извън родилните домове деца, за неприемане на неваксинирани деца в детските градини и училищата. » в същото време, във вестниците гръмва новината, че след епидеми€ на коклюш в  алифорни€ през 2010 г. се установ€ва, че 81 % от заболелите деца са били четирикратно ваксинирани против това, и че всъщност от 50 години насам, обикновено такава епидеми€ сред децата се случва с напълно ваксинирани. ќбаче те и не скриват това, дори сами съобщават, че "материалите от тайно разследване показват, че ваксините предизвикват епидемии от автоимунни забол€вани€": http://www.fromthetrenchesworldreport.com/suppressed-study-shows-vaccine-dangers-vaccinations-stimulate-autoimmune-diseases/20920, както, и че ваксинираните деца имат с 500% повече забол€вани€ спр€мо неваксинираните: http://www.naturalnews.com/036220_vaccinated_children_disease_allergies.html ƒори в правителствени€ отчет, —јў признават, че н€кои ваксини са опасни за здравето.
    ƒанни се публикуват посто€нно, но не€сно, защо наши€т славен доктор ќх боли, не се замисл€ над всичко това?  ак ще об€сни той това, че през 2011 г. в »нди€ има 47500 случа€ на парализа след ваксиниране за полиомиелит? ѕоне един път поинтересува ли се, къде са произведени ваксините?  акъв би бил коментара му след като изгледа тези филми?
    http://www.youtube.com/watch?v=9WoMps4Pmpo
    http://www.youtube.com/watch?v=8P6agXDkrgM
    http://www.youtube.com/watch?v=sL95KeP1lBk
    http://www.youtube.com/watch?v=RTsfk2cs-Vc
    http://www.youtube.com/watch?v=7kUgpFh2_5E
    ƒа знаеш, че забол€вани€та от рак са свързани с ваксинирането в детството: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/02/18/leading-vaccine-doctor-states-cancer-linked-to-polio-vaccine.aspx и да продължаваш да ваксинираш децата?!?
    ƒа, на системата й е безразлично, каква ваксина ще се бие на излишните, но отделни€т лекар н€ма ли, ако не лекарска, то поне човешка съвест и малко да се позамисли след такива данни?
    »ма и парадокси. јко ви попитат дали бихте ваксинирали сина си против рак в шийката на матката, какво ще си помислите? ќбаче јвстрали€ вече започна с ваксинирането: http://www.fiercevaccines.com/story/australia-begins-vaccinating-boys-hpv/2013-02-19#ixzz2LePcHulU —истемата е на€сно, че простолюдието ще се съгласи, че момчетата имат маточна шийка след като властите прав€т такава ваксина. —коро ще започнат да ваксинират децата ни и против кучешка чума. ѕак ли ще им пов€рвате? ƒори италиански€т съд има предвид причинно-следствената връзка между ваксината против морбили, паротит и рубеола и последвалата диагноза аутизъм: http://www.nyrnaturalnews.com/chemicals-2/2012/05/italian-court-rules-mmr-vaccine-did-trigger-autism/ » като знаеш всичко това, да ваксинираш чуждите деца или да имунизираш своето?!?!
    —амо като сведение ще ви кажа, че ваксинирането за полиомиелит, започва през 50-те години на минали€ век в —јў, тъй като се е см€тало, че зачестилите случаи на парализи са заради него. —ега е известно, че многобройните тогава парализи, са били предизвикани от бензина с оловни примеси, т.е. от оловото, което са вдишвали. ƒори сами€т изобретател на оловните добавки в бензина “омас ћидгли ћладши, умира от "полиомиелит": http://scienceray.com/technology/applied-science/inventors-who-died-from-their-own-inventions/ јко полиомиелита не беше с инфекциозен произход, може би щ€ха да поправ€т тази грешка. ј днес ваксината за него е дори химическа: http://www.whale.to/vaccine/polio3.html ¬ резултат, в днешно време е пълно с полиомиелитици, въпреки, че са ликвидирани услови€та за развитие на полиомиелита, защото, както и при —ѕ»Ќа, вирусът на ѕолиомиелита принадлежи към сапрофитите на човешки€ организъм: http://en.wikipedia.org/wiki/Enterovirus “оест, нормални€т жител в човешки€т стомах - ентеровируса. » за да не подават пострадалите тогава от оловните добавки в бензина полиомиелитици, иск срещу производителите, пък и не дай си Ѕоже, да бъдат удовлетворени, записват този вирус като външен за организма. ”добно е, отговорността да се хвърл€ върху микроорганизмите, за които и досега науката знае малко. ћакар, че н€кои учени считат... че вирусите всъщност са фикци€ на учените, защото са от област, ко€то никой не може да види. ј в същото време е много удобен гръмоотвод за политиците. ≈дин от основоположниците на микробиологи€та јнтоан Ѕешамп е см€тал, че въобще н€ма отделни видове микроорганизми: http://www.whale.to/p/bechamp.html — една дума, в самата база на микробиологи€та нищо не е решено, но системата вече е задвижила ваксините и токсичните продукти. ≈стествен имунитет може да се придобие само по естествен начин, а "изкуствени€ имунитет" е оксиморон (стилна фигура, при ко€то се свързват логически изключващи се противоположности, бел. на ред.), защото н€ма друг имунитет освен естествени€.
    ¬ качеството на стабилизатори във ваксините има десетки прости вещества, отнас€щи се към най-силните отрови. ƒругата основна съставка, е чужд за организма белтъчногенен материал под формата на остатъци, както от сами€ болестотворен агент, така и от хранителната среда, в ко€то той се развива. Ќай-крехки и слаби в организма са клетките на ÷Ќ— (централната нервна система) - невроните. «атова при ваксиниране, най-напред се пораз€ва нервната система, което се про€в€ва с инвалидизиращи дегенеративни нервни забол€вани€. ¬ иде€та на ваксината е заложено, този белтъчногенен материал да е мъртъв или обезсилен (атенуиран) вирус или микроорганизъм. Ќо е много трудно да се различи обезсилени€ микроорганизъм от живи€. «атова можеш да се заразиш от атенуирана ваксина. ¬ същото време, докато бебето е на майчина кърма, то имунитета му н€ма нужда от иде€та на ваксината. ƒруг е въпроса, как тази иде€ се прилага на практика. »нтересно, какво прав€т във ваксината отровите, за които се мълчи. ѕо иде€, е достатъчна една такава отрова за микроорганизмите, но изготв€ните ваксини са на принципа "от много глава не боли", т.е. с повече отрови. ќсвен това хранителната среда за избраните болестотворни организми, е бульон от кокоши €йца, захар и ракови клетки. “€ се използва за бързото размножаване на живите вируси и бактерии, защото на системата освен всичко друго й е нужна продуктивност. –аковите клетки се използват, защото игнорират "фактора", задържащ размножаването на клетките и така всъщност, съдействат за бързото размножаване в бульона. —лед като сме размножили "тази културна среда", тр€бва да убием или "атенуираме" тази злокачествена смес чрез живак, хлор и т.н., макар, че дори да сме постигнали целта си, ако си инжектираме тази смес като минимум ще следва гноен абсцес. » за да не се случва това, тр€бва т€ по н€какъв начин да се стелиризира, поради което се добав€т спирт и лизол, дори формалдехид и н€кои лекарствени антибиотици. ѕосле всичко това се филтрира и центруфугира. ѕолучава се прозрачен разтвор, който се титрира върху опитни морски свинчета, за да се определи дозата, ко€то не ги убива. »де€та е, че масата на човека ще му позволи да понесе дозата, ко€то убива само 50 % от инжектираните животинки. —лед това получени€т разтвор се разфасова в ампули, които се подлагат на радиоактивно излъчване: http://trendsupdates.com/some-things-you-might-want-to-know-about-the-swine-flu-vaccine/
    ¬ъпросът, който отдавна задават бдителни лекари, защо н€ма публична трибуна за задаване на всички въпроси около ваксинирането, за това, какви са истинските усложнени€ от това и дали въобще се вод€т те н€къде на отчет? ¬ страната на кривите огледала н€ма такава статистика, и ако дете умре веднага след ваксинаци€ се отчита за случайност или силна алергична реакци€. ј едва отскоро, хората се настроиха срещу ваксините, защото т€хното използване в качеството им на биологично оръжие против населението, вече стана очевидно. ќсобено след мащабното ваксиниране в јфрика против грип през 80-те години, когато започнаха да измират милиони негри, една трета от населението се разбол€ от —ѕ»Ќ и иначе здравото население се срещна с епидемии от непознати до момента там болести като "ћарбургска треска" - http://en.wikipedia.org/wiki/Marburg_virus » преди това е имало постваксинни усложнени€, но едва с по€вата на интернет, заинтересованите хора получиха възможността да ги прослед€ват. јко зададете в този сайт http://rense.com/ да търси "vaccine", ще попаднете на много американски сайтове, посветени специално само на този проблем.
    ¬ последно време, често ми задават в лични въпроса -  ои са те?  ой управл€ва планетата и системата?
    јко все още не сте чували за различните местни сбирки на глобалните заговорници, вижте видеото: "Ѕилдерберг клуб" http://www.youtube.com/watch?v=wtSVBTne-KY. —нимано е със скрити камери. “ози клуб прави неофициално ежегодни конференции от близо 130 вли€телни хора в областта на политиката, бизнеса и банковото дело, а също и шефовете на водещи западни средства за масова информаци€.
    ¬ последните две години, често се повдига темата за плацентната кръв, по повод скандалите с престъпната й употреба за фетална терапи€. «наете ли, че кръвта в плацентата не се съсирва? “ова е известен физиологичен факт, от който възникват плацентарната козметика и др. фетално-ориентирани отрасли в индустри€та на красотата и здравето. «ащо да чакаме след като организма на новороденото си взима всички полезни ресурси от плацентата. «наете ли, че пъпната връв престава да предава само когато пресъхне? ј пресъхва от това, че прехвърлила всички полезни за бебето вещества. Ѕудните и напредничави майки държат да не се прер€зва пъпната връв, докато т€ пулсира, т.е. до 30-45 минути. ќстаналите майки не са на€сно, че при раждането, т€лото на детето се изтласква по десетсантиметров родов канал и се притиска и усуква силно. «аради такова "изцеждане" част от кръвта на раждащото се детенце се връща през пъпната връв във плацентата. ƒетето се ражда бледо, дори и синьо, но кръвта от плацентата се връща обратно в детето и то порозов€ва пред очите ви само за 10 минути. “ази кръв на новороденото, ко€то се е задържала в плацентата при прер€зването на пъпната връв, е от висше качество. » цели€т този имунитет за детето от майката с новите еритроцити, левкоцити, антитела, свежи хемоглобин и имуноглобулини, отиват в плацентарната фармакологи€. ≈ликсирът на младостта. «а да не ви скандализирам съвсем, н€ма да пусна линка с материала за супата от ембриони в н€кои китайски ресторанти, онагледен със снимки, но и дотук казаното е достатъчно, за да се замислите над диващината в канибалската фармакологи€.
    јко се върнем към раждането и въпроса за родилната помощ, ще видим, че животните примерно н€мат нужда от такава. ѕриродата е поставила този процес на автомат, дала му е механизъм от инстинкти, рефлекси и гигантски адаптивни ресурси. Ќикой не прер€зва пъпната връв на животните и те спокойно изчакват излизането на плацентата, за да прегризат сами пъпната връв, когато т€ започне да изсъхва. “рудно е да се прегризе живата пулсираща пъпна връв, докато сухата може и да се пречупи. ¬същност т€хната пъпна връв пресъхва много по-бързо от човешката, ко€то и след денонощие се усеща жива.
    "”бедих се окончателно в смъртоносната медицина през 2002 г., когато в —клиф измъчваха 20-годишната ми сестра, €вно за да ползват органите й. Ѕеше много притеснена заради изпитите си в ћ√” и в същото време € изостави при€тел€т й. «аради тези прежив€вани€ т€ взе сънотворно в по-големи дози и за беда дори сама извика бърза помощ. ¬ болниците "по грешка" загубих също баща си и брат си. —бъркаха инжекци€та на баща ми, а на брат ми 2 часа не му оказаха помощ. ћежду другото, баща ми беше лекар-инженер. ќттогава не се довер€вам на лекари и първоначално сам се опитвам да разбера, какво ме боли, и как да го лекувам, след което вече се лекувам. Ќе се страхувам да спор€ с лекари и им об€сн€вам, че също имам правото на лично здраве. ƒобре, че сега има интернет и можеш лесно да откриеш всичко. ѕреди ми се налагаше да прелиствам безкрайни енциклопедии, лекарствени справочници, медицински списани€. —ега е по-лесно, но и "медицината" стана по-нагла и агресивна. —ега доктор€та набързо ще те накълцат, докато си зашеметен от случващото се. “ака през 2006 в московска болница остъргаха втората ми жена и всички момичета от ста€та й, като ги лишиха от ембрионите. “огава разбрах, че в ћосква се практикува феталната медицина и съхран€ване на стволовите клетки, и че там вече н€ма да ти позвол€т нормално раждане. “ретата ми жена роди в ƒонецк и аз платих 250 евро на лекар€, за да не ваксинират новородени€ ми син и не "крадат плацентната кръв". Ќо както винаги, не ми провърв€ - уж заради "птичи грип" забраниха присъствието на бащите при раждането. »мам н€какви снимки, но от т€х не се вижда, какво се е случило с плацентата. Ќо съпругата ми ваксинира детето, въпреки възражени€та ми. ∆ените са мнителни създани€, но лесно се подават на внушени€. “е безусловно в€рват на лекарите, полици€та и политиците."
    јз винаги съм се чудил, защо н€ма Ќќ–ћјЋЌ» лекари в болницата, с които да можеш да се консултираш за здравословното хранене, а тези, които са там, работ€т през пръсти и само изписват инжекции и хапчета. “айната ми об€сни познат доктор на медицинските науки - храненето въобще не се разглежда в медицинската академи€, нито като предмет, нито като курс.
    —лед завършването на академи€та, почти 99 % от лекарите не четат книги по медицина - най-вече жените и най-вече в поликлиниките. «а да е в крак докторът, тр€бва посто€нно да чете и да е бунтар спр€мо медицинската институци€ в известна степен. ј това вече е гол€ма р€дкост и сред мъжете лекари. ∆ените изобщо не са способни на това, защото изпълн€ват инструкциите. ј с инструкции не се лекуват болести. —ега съобразителни€т човек може да се лекува сам. „овек тр€бва да бъде сам на себе си лекар. јко все още не са ви закопали, след като сте потърсили помощ при т€х. "Ѕорихме се докрай, но н€махме избор", казват обичайно в такива случаи.  ак да имат избор, при толкова много диагнози и още повече лекарства?!
    ѕреди година ми се мерна стати€ за усили€та на учените, да помогнат на хората да забрав€т непри€тните изжив€вани€: http://rus.newsru.ua/world/13sep2011/memory.html ќт не€ можеш сам да си направиш извод, защо ни наливат с натриев глутамат - за да стане незначително спомн€нето за н€кои събити€ и така преобразувани, да се запаз€т в дълговременната памет. √лутаматът е един от най-важните невромедиатори в мозъка, с чи€то помощ се предава сигнала от неврон на неврон. «а да се улав€т молекулите на глутамата на повърхността на нервните клетки има специални белтъци рецептори.  акто се оказва, отслабените спомени и т€хното съхран€ване в дълговременната памет се съпровожда от поглъщането на глутаматни рецептори. ѕри ендоцитозата, част от клетъчната мембрана на неврона, заедно с тези рецептори, се всмуква навътре, от което се образува мехурче в клетката. ќказва се, че глутаматът се използва от системата за изтриване на паметта ни - хапваш си и забрав€ш. ≈то какъв се оказа източни€ подобрител на вкуса. явно, китайците отдавна познават тези свойства на глутамата и са го давали на простолюдието в древността, за да си осигур€т вътрешното спокойствие и мир. «а това, как се опитват да ни направ€т овци, вижте във филма: "ћъртъв сезон" http://www.youtube.com/watch?v=myQ-Bm4RTEc » непременно обърнете внимание на това, че болестта на јлцхаймер възниква успоредно със —ѕ»Ќа, което съвсем не е случайно. » всъщност за пореден път доказва, че вирусите н€мат нищо общо с това.
    ¬ие също имате —ѕ»Ќ.  упили сте си мандарини от ћароко, а на кути€та е обозначено, че са обработени с имазолипил. ѕопитайте чичко √угъл за този препарат. Ѕихте ли купили сега на детето си такива мандарини. ѕо темата има интересен случай с френски лозар, който официално е първи€т починал от рак на кръвта, вследствие използваните за лозите пестициди: http://www.activistpost.com/2011/01/face-of-poisoned-man.html ¬ъв виното освен сулфатите за стабилизирането му има и пестициди, които са отрова за всичко живо. –азликата е само в теглото на насекомото и човека, но както виждате, с посто€нна употреба, ефектът е пълен.
    —ъс сигурност американецът е задължен да купува плодове и зеленчуци от магазина, защото "јсоциаци€та на собствениците на жилища" ги заплашва да ги осъди за хулиганство, ако в предни€ или заден двор се опитват да сад€т нещо различно от декоративните растени€: http://www.wakingtimes.com/2013/02/23/front-yard-food-gardens-defying-conformity-and-challenging-authority/ “ака че, системата навс€къде е минирала с отрови и заплахи!
    ј знаете ли, на какво се основава ползването на уринолечението от много време насам? »злишъкът на хормони се изхвърл€ от организма чрез не€. —истемата използва този излишък от урината на животните, за да печели и от това.
    —истемата създава и нови бактерии, за които е направила своите опити върху нищо незнаещи хора и скоро "ще открие и пусне в продажба лекарство" http://www.youtube.com/watch?v=oVMqCm2Bsu8 ¬същност, н€ма спасение от не€ - дори уж безобидните витамини имат сериозни странични ефекти. «а не€ е важно да отработи с подставени лица закрепостените, за да са подготвени и да търс€т новата отрова.
    Ќа попаднали€ в мрежата запис, специалистите от ѕентагона представ€т новите разработки и съобщават за подготвената програма за разпространение вируса на грипа и принудителното ваксиниране на населението на —јў. ¬ залата под номер ¬— 232 представител на военно-промишлени€ комплекс разказва, че ваксината против грип е способна да коригира психиката на човека, особено по отношение на в€рата и религи€та. ѕрепаратите се разработват специално за контрол над гражданите на —јў, а ежегодните епидемии от грип се провокират изкуствено реализирането имено за тази цел: http://www.youtube.com/watch?v=2MuXgpl2Sxg
    ј чували ли сте за проекта "ћ  ултра"? “ова е най-безчовечни€ и възмутителен замисъл в истори€та на човечеството. ќбедин€ва сери€ експерименти на ÷–”, направени от 50-те до 70-те години на минали€ век. ÷елта им е, да контролират разума на човека с помощта на такива наркотици като Ћ—ƒ и мескалин. “ози експеримент е замразен за известно време, но с успешните разработки на геоинженерите през 2011-та, се прав€т нови опити и то много по-страшни. —ега върху съзнанието на човека може да се въздейства с ваксина или с впръскване на спрей против кашлица.
    "Ќарастват провокираните от ваксиниране инсулти сред младите хора": http://www.naturalnews.com/039247_vaccinations_strokes_neurology.html# ј още преди 10 години канадски лекар алармира за това.
    ј откъде е тръгнала ц€лата тази истори€ с ваксинирането. ¬ъобще знаете ли как този ≈дуард ƒженер е изобретил ваксината. "’ората са знаели, че едрата шарка по кравата не е опасна за човека - остав€ върху кожата на ръцете само леки следи от мехурчетата. Ќаблюдателни€т лекар се замислил над това интересно €вление. «апочнал да изучава всичките публикувани народни средства за борба със заразните болести. ’ората отдавна пипнешком са откривали такива средства. ¬  итай са вкарвали в носа памуче, напоено с гнойта на болен от едра шарка. ¬ јфрика, с помощта на игла, са прокарвали през кожата конец, напоен с такава гной. ¬ много страни коричките, получили се от мехурчетата на едрата шарка, се стривали на прах, който или се втривал в кожата или се вдухвал в носа. —лед такива "ваксини" много хора се разбол€вали и се предизвиквали тежки епидемии. ƒруги са понас€ли леко това и придобивали невъзприемчивост към тази болест. ¬сичко зависело от това, в каква степен е обезсилен причинител€т на шарката в изсушената коричка. ј как да се определи това?" »нтересно, как при ƒженер микробът не е губел своето болестотворчество, след като не е слагал нищо повече от съдържащото се в този кожен мехур?. ј сега в ампулата с ваксината имате комплект от най-злокачествените имунодепресанти. —лучила се е "малка", но принципна подм€на на продукта. ‘алшифициране така да се каже, за да не кажа диверси€. —ега вече ваксините предизвикват болести, епидемии, че и пандемии. http://rense.com/general87/indu.htm
    http://www.activistpost.com/2011/04/emergence-of-vaccine-induced-diseases.html
    ј знаете ли, че получената в американска лаборатори€ ваксина против свински грип, е изровени€ от замръзналите трупове в јл€ска, щам на испански€ вирус от 1917 г. Ќа «апад това се знае отдавна.
    ¬инаги ми е било любопитно, дали в »зраел ваксинират принудително, както е по ц€л св€т. ѕрез 2009 г. бивши€т агент на ћосад …осиф ћоше, специалист по биологично оръжие, се обажда по телефона в радио, за да предупреди хората, че Ѕакстър »нтернешънъл разработва биологично оръжие, което да се разпространи чрез ваксина за предизвикване на смъртоносна епидеми€. ¬ блога си ћоше посочва м€стото, където се разработва биологичното оръжие - ”крайна и дори дава начините за контакт с представителството на фирмата там. Ќ€колко часа след това полици€та го арестува пред сградата на федералните служби в Ћос јнжелис. “ук е м€стото да се каже, че през последните години, много микробиолози умират по странен начин. ѕреди това сайтът Bloomberg.com информира, че Ѕакстър интернешънъл е изпратила "по погрешка" (ко€то се е случвала и през 80-те години) до н€колко лаборатории в ≈вропа материал за ваксини, съдържащ жив вирус на птичи грип и сезонен грип, а н€колко месеца след това, в ”крайна, има смъртоносна епидеми€ от вирусна пневмони€: http://sersemi.com/ipb/index.php?showtopic=1651 —лед пълното разгръщане на ситуаци€та, н€кои блогери прав€т извода, че властите в ”крайна са използвали ситуаци€та , за да ликвидират политическите си съперници и са разпространили ваксината в компрометирани райони в близост до „ернобил или мините за въглища.
    —помнете си последната сери€ от филма "¬ръщането на резидента" 1982 г., в ко€то става дума за складирането на контейнери със свръх токсични вещества на територи€та на ———–, които в определено време да бъдат освободени. ћислите ли, че след като вече н€ма ———– са се отменили плановете на системата за територи€та на –уси€? ¬ сравнение с €дреното оръжие, биологичното има преимущество в това, че предизвиква депопулаци€ за кратко време, но територи€та е пригодна за заселване. ѕогледнете, какво разкрива секретен документ за планирана пандеми€, в него се посочват оперативните процедури и извест€ването още преди нещата да са се случили. “ози път замесената фирма е IBM: http://preventdisease.com/news/09/110209_ibm_internal_doc_reveals_knowledge_pandemic_2006.shtml
    Ќа този сайт са събрани клипчета, показващи тайни€т заговор на —истемата: http://www.bushstole04.com/bushfascism/selection_videos.htmhttp://www.bushstole04.com/bushfascism/selection_videos.htm
     ак по друг начин да се об€сни форсирането на глобално ваксиниране, освен с желанието да се предизвика пандеми€, както е било и през 1917 г. ќбърнете внимание, че системата завинтва синхронно епидемиологичната криза, заедно с икономическата и възпламен€ването на световна война, тоест епидемичната атака на системата върви едновременно с икономическа и военна.
    Ќека се информираме чрез ”икипеди€ за събити€та през 1848 г., които са аналогични на 1917 г. –еволюции във ‘ранци€, »тали€, –уси€ (метежът в ѕолша), √ермани€, јвстри€, въстание и гладна смърт в »рланди€, в комплект с епидеми€ от холера в ц€ла ≈вропа, от ко€то загиват милиони хора. Ќе е ли странно, как топлолюбивата холера се е промъкнала до ѕетербург: http://en.wikipedia.org/wiki/Cholera
    «а осъществ€ване на пандеми€та в јнгли€, на лекарите се дават големи премии според бро€ ваксинирани - по 10-15 долара за човек според процента на обхванатите: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1226704/GPs-bigger-bonuses-meet-swine-flu-jab-targets.html
    ¬одещи€т учен на концерна "ћерк", д-р ћорис ’иглеман допуска, че —ѕ»Ќа и рака са предизвикани от масовите ваксинации. » ако се върнете назад в годините, ще откриете, че до 19 век, когато е започнало производството на ваксини, ракът не е бил сред водещите причини за смъртността на населението. ѕрез 19 в. хората са умирали от инфекции и травми.
    Ќе мога да не ви сподел€ едно писмо-вик за причинените от системата трагедии, извадени от статистическото си значение. "«а своите 40 години, аз вече съм старец. ѕреди пет години, една след друга, с разлика от един ден починаха двете ми дъщерички, близначки - ћаша и ƒаша. Ќенавиждам тези блюдолизци в бели манти, тези палачи. “огава б€х глупак, както са и 70 % от хората.  огато съпругата ми роди, всичко беше нормално, но както каза т€ - след изписването, са правили н€какви инжекции на децата. ѕопитала ги е, за какво са, единствени€ отговор бил, че "така тр€бва". “огава не можех да се нарадвам на щастието си, б€х на небесата. ƒве дъщерички - това беше сбъднатата ми мечта. ∆ивеех само заради т€х и жена си. » ни вървеше във всичко - бизнесът се разраства и отвар€х един след друг магазини, предпри€ти€. Ќакратко, изминаха две години като щастлив миг. Ќо дойде страшни€т ден, в който на моите дребосъчета направиха поредните ваксини, и до вечерта те вече се задъхваха и б€ха с температура. ѕрозвъних на всичките си при€тели да търс€т връзки и те направиха всичко по силите си. ќткарахме дечицата в нашата болница - едната вече без съзнание. Ќастаниха ги в реанимаци€. —лед 3 дни ни казаха, че ћаша е починала. ѕовече подробности не помн€. «авеждащи€т болницата ми каза, че тр€бва да се държа, и че ƒаша е в кома. ѕопитах го, защо се случва всичко това, притиснах го в стената да ми каже . —поред него, било от ваксините. ∆ена ми получи микроинфаркт и не тр€бваше да става, но се притесн€ваше за съдбата на ƒаша. ¬ два часа през нощта ни казаха, че и ƒаша е починала и жена ми отново изгуби съзнание. ѕобел€х за един ден, а жена ми и досега е парализирана. ѕоследното заключение на лекарите беше, че не е тр€бвало да ваксинираме децата. ќттогава съм празен отвътре, изц€ло. ∆ена ми отиде при майка си, а аз пиех и зар€зах бизнеса. ¬сичко тръгна надолу, а съпругата ми получи още един удар. —ега сме двама инвалиди, млади старци без бъдеще, само с паметта за миналото. ¬ечер гледаме снимките на дъщеричките и плачем. » всичко това ми причини медицинската система. »ма и още.  огато всичко това се случваше с дъщеричките, баща ми получи инсулт, толкова много ги боготвореше. ѕогребахме го месец след т€х. ѕреди да почине беше в реанимаци€ и аз давах полагащите се по 200 долара на ден, за да се грижат за него. Ќа 23-€ ден баща ми умира и въпреки, че са знаели това те ми взимат тези 200 долара за ден€, а об€в€ват смъртта му на 24-€ ден. ѕроблемът дори не е в парите, а в това, че до последно ми даваха надежда - казваха, че се е стабилизирал. “ой вече е бил изстинал, а те ми казват, че се е стабилизирал. ћоже ли това да са хора? ƒуми н€мам за тези изроди в бели манти."
    ѕревод: јнита

http://www.vedamost.info/2013/12/2_28.html


—ъздадено: 02/03/2014 • 15:29
ќбновено : 02/03/2014 • 15:29
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 807 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.6 секунди