“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - —ветовната организаци€ по здравеопазване ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒј¬ј

—ветовната организаци€ по здравеопазване ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒј¬ј

¬ памет на всички, загинали от съвременната медицинска система!!!

    ¬Џ¬≈ƒ≈Ќ»≈. ¬еднага искам да подчерта€, че сами€т аз съм от семейство на медици. » ц€лата тази "магическа кухн€" € познавам отвътре, а не от приказки. ѕознавам и нейната организаци€ и нейната черна страна. ј сега започвам да опознавам и разбирам "—»—“≈ћј“ј". ќсвен това искам да предупред€, че се консултирам за всичките си публикувани материали с мой познат, доктор на медицинските науки и главен лекар на една известна клиника и с един тълкуващ фармацевт. «атова не см€там да спор€ със специалисти от здравната система, лъжепрофесионалисти от медицината, чужди лекари и с неволните активисти от —истемата.
    ѕринципно не обвин€вам в нищо най-низшите в —истемата лекари. ¬ие самите сте на€сно, в какви услови€ ви постав€ —истемата. Ќ€кои дори се опитват да се бор€т, да предприемат нещо, но такива са единици. Ќай-важното е, че те не гледат обширно, не виждат по-далеч от носа си. Ќе разбират изц€ло структурата на така създадената —истема - все пак, това е привнесена измислица. Ћекарите са само "низшите тролове на системата", а сред т€х има и добри специалисти (не доктори, а истински лекари) и много добри хора, но... те са много малко. » е щастие, ако сте попаднали точно на такъв.
    ќстаналите са мишоци на хонорар. ј има и истински поми€ри. Ќ€ма да забрав€, как станах неволен свидетел на разговор между завеждащи€т онкологична хирурги€ и момче. ћомчето беше изпратено там за биопси€ - увеличени лимфни възли и подозрение за рак. Ќе€сно беше, дали този кучи син в б€ла манта н€маше настроение или беше станал с четирибуквието нагоре, но отказа биопси€ на момчето. ћалки му били лимфните възли и тр€бвало първо да наедре€т. “ъй като беше със слабо сърце, за момчето най-важното беше да разбере дали биопси€та може да му се направи с местна упойка. «авеждащи€т изобщо не отрази въпроса на момчето. ѕритеснено, момчето молеше за упойка, но срещаше р€зък отпор, който накра€ ескалира: "»скаш биопси€? “акава биопси€ ще ти направ€, че майка ти н€ма да те познае!".
    ќбразно погледнато - това е така изградената анонимна —истема! Ћекарите са само медицински винтчета и нейни васали.
    Ќо да продължим. Ѕаща ми беше заслужил лекар на –уси€. Ѕеше, но и сами€т той загина от действи€та на тази система. “ой никога не й се довери и се стараеше да не изпълн€ва спуснатите отгоре инструкции. «атова и му се носеше славата не на доктор, а на истински лекар, лечител, връщащ хората към живота на здравите.
    Ќай-древната наука за лечението на човека, е за това той да се освободи от излишното и да стане ц€лостен и невредим и т€ е прекроена от медицината.  ой подмени пон€ти€та за опазване целостта в здравето на човека, кой подмени лечителите и знахарите с баналните врачове (врач идва от думата врать - лъжа) ѕри баща ми идваха за преглед от ц€ла –уси€ и се записваха месеци преди това. “ой ми внуши от детството, че в никакъв случай не тр€бва да изпълн€вам задължителните медицински програми от рода на ваксинациите. ¬инаги идваше в медицински€ кабинет на училището ми, за да пише за€влени€ за отказ от ваксинирането ми. ѕреди това не съм посещавал детска градина. “ова беше повод да ме обвин€т в лъжа, понеже не било възможно лекарите да не ваксинират децата си. Ќо чистата истина е, че всички мои познати лекарски деца никога не са се ваксинирали. » своите деца също. Ќо малко от лекарите ще си призна€т това. Ќе съм ваксинирал сина си и н€ма последстви€ - израсна си по-здрав от повечето хора. ƒокато братовчедка ми не послуша съветите на баща ми и нейното малко момиченце почина ден след ваксинирането й. “ова е лични€т ми тъжен пример.
    Ќо стига съм разказвал житейски истории, да говорим по темата.
    ѕосле подробно ще говор€ за ваксините, но ще дам н€колко примера в аванс.
    1. —лед насилствено ваксиниране за полиомиелит в »нди€, за което са похарчени милиарди долари, случаите с полимиелит нарастват 12 пъти. ѕълен и не подлежащ на обсъждане успех на —истемата. Ќе само, че позитивни€ ефект от тази ваксина е близък до нулата, но и 1200 % увеличение на тези забол€вани€. ѕри това са изхарчени милиарди долари. ¬ие, при€тели, сте с неправилната нагласа, че —истемата иска доброто ви. «ащо тогава бедните страни харчат милиарди долари, за да закуп€т от западни компании ваксини, като така целенасочено и принудително се зараз€ват с полиомиелит? http://www.naturalnews.com/035588_polio_vaccine_India_paralysis.html
    2. —лед ваксиниране за полиомиелит през 2009 г. в Ќигери€ парализираните деца нарастват два пъти спр€мо 2008 г. http://rense.com/general87/polio.htm
    ј в –уси€ и ”крайна жертвите от ваксинирането просто не се отчитат - «јЅ–јЌ≈Ќќ ≈! ћежду другото, създател€т на първата ваксина против полиомиелит ƒжонас —алк е участвал във фашистките експерименти с хора: http://www.naturalnews.com/031564_Jonas_Salk_medical_experiments.html#
    — увереност може да се каже, че всички прословути "лекарства" са отрова с Ћƒ50. Ќе знаете какво е Ћƒ50, но взимате такова лекарство?
     акво има зад блест€щите опаковки на "лекарствата"?
    Ќека разгледаме два примера за това, с какво ни лекува прословутата медицина. ѕри гърлобол широко се рекламира препарата ’лорасептик, който е с различни плодови аромати. ѕредлага се в различни форми за децата - спрей, смучещи таблетки, сиропи. ”потребата му практически била неограничена, но ако си направим труда да прочетем активните компоненти в тези уж безобидни бонбонки в ”икипеди€, защото от сайта на производителите му не ви информират, за да не се обръща внимание на отрицателните моменти, ще разберете, че активното вещество на това детско лекарство е фенола. ѕри€тели, да предположим, че не зна€, какво е фенол и влизам в ”икипеди€ да разбера, от което очите ми започват да се разшир€ват от ужас: http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol. «ачитам "»нжекции с фенол се ползват като средство за изпълн€ване на смъртна присъда. »зползвали са се от нацистите. ‘енолът е просто и евтино средство за смъртоносна инжекци€. Ќацистите са см€тали, че неголеми групи хора е по-лесно да бъдат убити с фенол, отколкото с ÷иклон Ѕ. —мъртоносни фенолни инжекции са бити на хил€ди затворени в концентрационните лагери, особено в ќсвиенциум. ѕриблизително 1 грам фенол е достатъчен за летален изход."
    ¬ детските бонбончета на ’лорасептика фенолът е 1,5 %. ѕресметнете сами, колко такива бонбончета са достатъчни за детето ви, за да умре веднага. ’лорасептикът също се изписва под формата на аерозол. ƒа прочетем по-нататък: "»зпарени€та на фенола раз€ждат очите, кожата и бронхите. ѕродължителен контакт с кожата предизвиква дерматит вследствие отровните свойства на фенола. »нхалаци€та с аерозолите на фенол може да предизвика отток на белите дробове (а аерозолът е именно инхалаци€). ‘енолът има също и токсичен ефект върху централната нервна система и предизвиква спазми на сърцето и се по€в€ва аритми€, пораз€ва също и бъбреците. ‘енолът може да предизвика незабавна смърт или последващи усложнени€. ѕродължителната употреба пораз€ва черни€т дроб и бъбреците. ћного опасно за ƒЌ  и гените на човека е смесването на фенол с ’лороформ, каквато смес се прилага в молекул€рната биологи€ за въздействие върху гените".
    —лучайно да забел€захте, че това детско "лекарство" се нарича "’лорасептик", а не "‘енолосептик", което пр€ко подсказва, че е комбинаци€ на фенол с хлор.
    —лед времето на Ћиди€ “имашук (лекарка от спешна помощ посетила ∆данов на вилата му и подала сигнал за последващата му диагноза и лечение от поели€ го лекарски екип, които така маскират причината за смъртта му след 4 дни. ¬ услуга на политически интриги срещу държавната върхушка по нейни€ сигнал е заведено прословутото "дело срещу лекарите", а т€ е наградена с орден Ћенин през €нуари 1953, отнет й 3 месеца по-късно) медицината достига прогресивен успех, но не и по отношение подобр€ване на здравето. —равнете здравните показатели на населението от 1950 г. и сега. —ега вече и децата са с посто€нни диагнози.
    ѕриведох ви само един нагледен пример от хил€дите. ј за вс€ко лекарство може да се открие, че е отрова в една или друга степен.
    ћежду впрочем, преди да се представ€т т.нар. "лекарства" на пазара, те се изпитват върху обикновени болни - върху нас с вас и то без съгласието ни. Ќе в€рвате?! ≈то ви пресен пример - ръководителите на болници получават милиони за изпитване на лекарства върху болните: http://gifakt.ru/archives/index/rukovoditeli-bolnic-poluchayut-milliony-za-ispytanie-lekarstv-na-bolnyx/
    «наете ли, с какво се лекува хроничната анеми€? “огава, когато хемоглобинът е с ниски стойности, а еритроцитите са дефицитни. ћедицината ги лекува с препарати на жел€зото. –азбира се, не ви дават да дъвчете жел€зна пръчка, а таблетки със солите на жел€зото. »звестен факт, достоен за страната на чудесата е, че в медицината отдавна се знае, че солите на жел€зото не се усво€ват от организма и дори в най-малка степен не лекуват анеми€та. Ќещо повече, така въведеното жел€зо е отрова за клетките, защото молекулите му се възприемат от организма като чуждо т€ло и не само, че не се усво€ват, но дори и не могат да се изведат по обичайни€ начин - чрез черни€ дроб или бъбреците. “оест след като жел€зото попадне в организма, то не може да се изведе по никакъв начин, а за организма тези молекули на жел€зото са чужди тела. » как се бори организмът с т€х? -  акто го прави при такива случай, изолира ги. ќрганизмът включва имунната система и молекулите на жел€зото се поглъщат от фагоцитарните клетки на б€лата кръв, което са левкоцитите и лимфоцитите, и се отлага в т€х. “ака, че ако приемате достатъчно дълго препаратите на жел€зото, всичките тези клетки на б€лата кръв ще се претовар€т от жел€зото, ще загуб€т функци€та си и ще се отложат на депа в съединителната тъкан на организма . “ова състо€ние на имунодефицит се нарича хемохроматоза. ј с какво се характеризира т€? “ъй като клетките на б€лата кръв са заети предимно с дезактивирането на жел€зото, те губ€т имунната си функци€, което какво?... - правилно, уврежда имунитета на собствени€ организъм и така към недолекуваната хронична анеми€ след "лечението" с тези препарати ще си добавим още нещо - както вече се досетихте - имунодефицит.  ойто е какво!? «нам, че се сещате, кажете го без да се страхувате - правилно, —ѕ»Ќ — една дума хемохроматозата се характеризира най-вече със —ѕ»Ќ, тъй като това не е болест, а синдром - синдром на придобитата имунна недостатъчност, на придобити€ имунодефицит. —ледователно препаратите на жел€зото прав€т какво? - предизвикват —ѕ»Ќ.
    ¬ъпреки това, в ц€л св€т, дори в прехвалената американска медицина, ако човек има хронична анеми€, което е по-често срещано при жените, той/“я се лекува с различни препарати на жел€зото, носещи печалба н€кому - поне безплатно да раздаваха отровата? Ќо това е характерни€ почерк на —истемата, че т€ дори въжето за обесване ще ви го продаде.
    Ќа какво ви прилича това? Ќа театър на абсурда, нали? јз също мислех така преди, но когато започнах да се оправ€м в тази каша с помощна на умни хора и разбрах, кой разработва медицинската политика на висше ниво и остав€ след това на лекарите просто да предписват техните лекарства, защото така е изградено медицинското образование, чак тогава започнаха да ми се отвар€т очите за н€кои неща. “ова също ще го разберете впоследствие.
    ¬тори пример. ѕогледнете тази стати€ със заглавие: "ћинистерството по лекарството и храните FDA призна най-накра€, че лекарствата против астма предизвикват наистина сериозни пристъпи" http://www.naturalnews.com/028544_asthma_attacks_drugs.html
    ¬ие не знаете, че една от най-смъртоносните сега болести - астмата, от ко€то хората умират като мухи, само преди 50 години в ———– се е см€тала за не по-тежка от ринит и хората не са умирали от не€. —ега боледуващите от астма умират от задушаване, от това, че белите им дробове стават "тежки" от набитата слуз и храчки. —ъщото се случва и в —јў. ÷итирам от книгата на американски€ лекар Ћео ƒжеланд, "—илата на здравеопазването" от 1997 г. стр. 185: "ѕрез последните 30 години честотата и злокачествеността на астмата в —јў до степен хоспитализаци€ и смъртност се извисиха със застрашителни размери, особено сред децата." ¬ –уси€ всичко това се случи 20-30 г. по-късно като следствие от същите тези процеси.
    ƒо 1940 г. смъртността от астма в индустриалните страни не беше висока, Ќќ със започване приема на бронхоразшир€ващи препарати, което се случи през 40-те години на 20 в., т€ съществено нарасна. ¬ъпреки, че бронходилататорите дават очевиден мигновен ефект при пристъп, посто€нното им прилагане прави леката форма на астмата в тежка и много тежка и предизвиква смърт. «драви хора, в чи€то трудова характеристика влиза прилагането на аерозолни бронходилататори, каквито са респираторните сестри в болниците, тъй като самите те вдишват тези препарати при манипулации с пациенти, се разбол€ват от астма 5 пъти повече от останалите хора.
    Ѕронходилататорите от типа —албутамол, јлбутерол, јпулент и др., са т.нар. бета-рецептор-миметици, тоест стимулатори на бета-рецепторите http://en.wikipedia.org/wiki/Beta2-adrenergic_agonist и се продават във вс€ка аптека под формата на аерозоли. “ук ще цитирам доктора: "÷€лата тази увеличаваща се тежест на астмата, предизвикана от бронхоразшир€ващите препарати показва €сно, че астмата не е болест, а защитна реакци€ на организма спр€мо токсичността на околната среда. » намесата в защитни€ отговор на организма, ако не включва подобр€ване на околната среда, предизвиква влошаване процесите, лежащи в основата на тази болест.  лючът за лечението на астмата не са "лекарствата", а контролът на околната среда и намал€ването на нейната токсичност".
    ¬слушайте се внимателно в думите на американски€ лекар - шансът за излекуването на астматика са: "куфара, гарата, селото или —редна јзи€". Ќо такива американски доктори са единици.  ато ц€ло политиката напротив, е насочена към увеличаване токсичността на средата и лекуване с токсични средства. «ащото всеки лекарствен препарат е отрова. ј какво е главното му свойство? - ѕравилно, Ћƒ50, тоест средна летална доза, от което количество на препарата предизвиква 50 %-та смъртност.
    » тази Ћƒ50 се съдържа във вс€ко "лекарство", защото без не€ не може да бъде одобрено за продажба. –азбирате ли това безумие - ако препаратът не е отрова, то той не може да се продава като "лекарство" в нашата страна на чудесата, в световната страна на чудесата.
     огато това ми го каза мой познат фармацевт, който е управител на многочислени фирми за продажба на лекарства, едва не паднах от стола. ћислите, че се шегувам.  акви ти шегички, ето ви пример - ћинистерството по храните и лекарствата FDA забрани разпростран€ването на информаци€ за лечебните свойства на природните продукти. ≈то ви стати€та: " ажете на FDA, че черешите, а сега и орехите, не са нелегални лекарства "http://www.anh-usa.org/tell-the-fda-that-cherries%E2%80%94and-now-walnuts%E2%80%94are-not-illegal-drugs/ ÷итирам "ћинистерството по храните и лекарствата изпрати официално предупреждение на компани€та "ƒаймънт фуудс", продаваща орехи и поместила на сайта си доводи относно ползата от употребата на орехи, защото рекламата на полезните свойства на орехите е от областта на медицината, и че след като е така, юридически правото да прав€т това имат само медицинските учреждени€, а посочването на полезните свойства на орехите върху опаковката е нарушение на ‘едерални€ закон за храните, лекарствата и козметичните съставки". ≈то как буквално обосновават тази забрана чиновниците: "јко здравословната храна може да предотврати развиването на забол€вани€, то подобна констатаци€ автоматично превръща храната в лекарство, а всичко, което е свързано с лекарство - в медицинско учреждение, следователно вие сте нелегални и сте под забраната да пропагандирате подобни неща, още повече да продавате неща, които могат да подобр€т здравето". “акива ми ти работи, едно към едно - забранено ви е да продавате здравословна храна.
    “еатър на абсурда ли? јко продължавате да си мислите така, ще стигнете до извода, че колкото по-високо във властта е човек, толкова по-дебилен е. ј това не е така. » само, ако приемете хипотезата, че колкото по-нагоре във властта е н€кой, толкова повече нараства вли€нието му в геометрична прогреси€, веднага всичко ще си дойде на м€стото. » това все още не е всичко с театъра на абсурда при астмата. —ледващото ниво на влошаване протичането на астмата при човечеството се случва, когато започнаха да лекуват астматиците с хормони, а именно с препаратите на кортизона, т.нар.стероиди http://en.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoid —тава дума за малко по-различни хормони от тези на културистите, които са за мускулатура, за хормони от типа на преднизолона, дексаметазона и триамцинолона http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisolone
    ќще от 60-те години на минали€ век, когато се по€виха т.нар. кортикостероиди за т.нар. "лечение" в медицината, се загуби вече вс€каква видимост на лечението. ¬с€ка болест, ко€то съвременната медицина не може да излекува, а те по номенклатура се увеличиха за последните 25 години от 10 хил€ди на 30 хил€ди неизлечими, което си е феномен, защото на година се по€в€ват около 1000 нови. » всичко това ни се приготв€ от —истемата в невидимата "фабрика на здравето". ќт 1960 са минали вече 50 години и всеки болен, с който системата не може да се справи, се лекува с кортикостероиди, с хормони. Ќо хормоните не са н€какво т€сно специализирано лекарство за нещо си, затова и ги прилагат при абсолютни всички болести, които минават в тежка форма - започвайки от мозъчните до кожните болести. —амите хормони нищо конкретно не лекуват, а предизвикват общ хормонален отговор на организма, подобен на вътрешен взрив. ћожете ли, при€тели, да отгатнете, до какво води това, от три пъти? - ѕравилно, до р€зко влошаване на болестта. ј защо конкретни€т лекар удр€ инжекци€ с кортикостероиди да кажем при бронхиална астма? —амо защото сега това е подадено като инструкци€.  о€то се е взела откъде? - спуснали са € отгоре. » не защото има н€каква рационална причина за това или защото лекува астмата, напротив - т€ се довежда до смъртоносна фаза. ќбаче, ако наистина умре болни€т? –азбира ли прокурорът от медицина? “ой ще попита "ј защо не сте дали хормони, каквито са предписани€та?" и ще е безполезно да се спори с него. “ака работи —истемата, програмирана отгоре. ќбаче забележете, при€тели, не е програмирана в страната ви, а на «апад (откъдето и се по€ви здравноосигурителната система) ƒори най-нискосто€щите изпълнители да са в страната ви, върхът на тази пирамида е на «апад!
    » така, както бронходилататорите през 40-те години доведоха леката форма на астма до тежка, така и новата форма на лечението й от 60-те с хормони, доведе до свръхтежката й форма, при ко€то хората мрат като мухи. ¬ –уси€ това смъртоносно протичане на бронхиалната асма се по€ви през 70-80 те години с идването на хормоните от «апада. «ащото пътеката е такава - постъпва болни€т, дават му бронходипататори - не помагат, дават му хормони в увеличаващи се дози - не помагат, стига до реанимаци€ - слагат му тръба в гърлото и го постав€т на изкуствена вентилаци€ и с краката напред към моргата. “ова е обичайната пътека за всеки астматик, откакто в –уси€ през 80-те също се въведоха хормоните. Ќо пък всичко е по предписани€та и прокурорът н€ма въпроси.  акво излиза тогава - кой всъщност "лекува" болните"? - при€тели, излиза, че това са прокурорите. » отново сме в страната на ќгледалата. ƒокторът е само един постови, защото ц€лото лечение в съвременната медицина е програмирано на толкова високо ниво, че не се вижда от облаците.
    ƒокторът, при който конкретно сте отишли, всъщност не е "лекар", а низш медицински деловодител с висше медицинско не образование, на запрограмиране. » на практика не лекува, още повече вас конкретно, а просто изписва спуснатите химически отрови от обширни€ списък. ќбучението в медицинската академи€ опира до назубр€нето на този списък с отрови, за което физиологи€та и анатоми€та не пречат.
    “ова не е медицинско образование и внедр€ване на доктрината
    Ќима си мислите, че това е всичко за този театър на абсурда? «начи не познавате тези, които си игра€т със човешките съдби. “е винаги ви притискат и винаги става на т€хното. ¬инаги може да стане още по-лошо и ще цитирам още един закон на много умен човек: "Ќ€ма абсурд, който да не може да стане още по-абсурден".
    ¬ижте, какво за съвременната медицина се нарича "напредък" - ново стъпало на абсурда. ѕреди 20 години, крайната м€рка за лечение беше хормоните, сега крайната м€рка за вс€ка терапи€ е "химиотерапи€та". ѕравилно е наречена така, защото си е чиста хими€. “€ не е просто прием на отрови, а на свръхотрови, убиващи веднага имунитета на организма, без да му остави шансове за оцел€ване. ¬ друга област това се нарича "бойни отровни вещества". ѕрилагането на "химиотерапи€та" започна с раковоболните и вече се принесе при неонкоболните. Ќапример обикновен пристъп на панкреатита с химиотерапи€та стига до смъртоносната панкреонекроза. ¬ече дори е смешно да се мисли, че това е лечение. ќще ’ристи€н –аковски (при€тел на “роцки и диктатор на ”крайна, но лекар по образование) казва, че на тази планета всички се управл€ват от тези, които могат да накарат едната половина на човечеството да произведе лайно, а другата - да го из€де. ¬същност се оказа още по-зле - “≈ просто карат едната половина на човечеството да произвеждат тези отрови, а другата - да се тъпчат с т€х.. “ака "развитието" на медицината стигна към днешни€ ден до логически€ си край.
    ¬сички болести на населението чрез химическите препарати се свеждат до —ѕ»Ќ. ѕри бронхиалната астма такъв препарат е метотраксата, прилаган като химиотерапи€ за раковите забол€вани€. » забележете - вече не става дума за лечение, а за ’»ћ»ќ“≈–орѕ»я
    ’имио-“ерор-ѕи€
    “ози ћетотраксат се използва също и за изкуствено предизвикване на аборти, тъй като веднага убива плода. » дори не се споменава, че не убива само него, но, и че в н€каква степен се снижава имунитета на жената и т€ става латентноболна от —ѕ»Ќ. » не€сно, защо съвременната медицина не проучва, дали след приема на метотраксат жената може да зачене втори път и дали, ако това се случи, н€ма да има аномалии? ѕреди да прочетете списъка с усложнени€та от метотраксата, си подпрете долната челюст, за да не увисне: http://en.wikipedia.org/wiki/Methotrexate. јз само ще акцентирам върху н€кои "—траничните ефекти включват: анеми€, нейтропени€ (дефицит на бели клетки, т.е. —ѕ»Ќ), увеличена опасност от кръвотечение, косопад (като след радиаци€), гадене, повръщане (защото се образуват €зви в стомаха и червата), дерматит и диари€, ентерит и колит, хепатит, белодробна фиброза, миелопати€ и левкоенцефалопати€ ". “оест метотраксата предизвиква —ѕ»Ќ и пораз€ва абсолютно всички тъкани и органи на организма. »два жената да си направи едно абортче и за една минута получава —ѕ»Ќ и всичко по този списък.  акто обича да казва един познат, професор от престижен американски медицински институт: "“ова е шибана работа, а не€ не € лекуваме!".
    Ќо пък взимат пари, за да те прат€т на онзи св€т по куриери, което е нормално за театъра на абсурда в страната на ќгледалата. »зкушавам се да приведа още един закон от рода на "«аконите на ћърфи" на един много умен човек: "÷ената на лечението нараства право пропорционално на неговата ефективност и опасност за здравето". ÷€лата схема за лечение с лекарства в съвременната медицина изглежда по този начин:
    1. Ћекуване с лекарство от "първо ниво";
    2. ѕреминаване към неспецифични хормони;
    3. ѕреминаване към химиотерапи€, ко€то унифицира всички болести до —ѕ»Ќ. Ќапример, същи€ този метотраксат се изписва на артритноболните;
    4. "Ћечението" се предава в лапите на паталогоанатомите, които на свой ред също взимат пари за услугата.
    “ака можем да формулираме общата ситуаци€ в медицината като планомерен процес за утежн€ване състо€нието на болни€, чрез прилагането на все по-злокачествени химични отрови, наречени от страната на „удесата, "лекарства".
    ѕрепоръчвам ви да гледате документални€ филм: The Cancer Report http://www.youtube.com/watch?v=WnaBG177VIw събрал факти, относно това, как официалната медицина е забранила още в началото на 20 век всички натурални средства в медицината и е преминала на чиста хими€, въпреки, че е било в противоречие с научните данни. ÷ели€т този преход от натурална към химична медицина е основан на невидими за нас финансови и политически причини за сметка на болните. «амислете се защо раковоболните, които въобще не се лекуват, като ц€ло живе€т 4 пъти повече от лекуваните такива, при това с по-добро качество на живот.
    "ўе ви разкажа истината, ко€то е по-лоша от вс€ка лъжа" ("–омео и ∆улиета")
    ѕродължаваме темата за медицинската система.  ато начало, ще ви е полезно да научите език и да отс€вате на информаци€та, за да разберете, какво пишат “е, чрез подставени лица за себе си, а не само това, което те пишат за вас във вашите медии?
    Ќо нека да отговорим на въпросите ви. »ма много такива за рака. » за неговото нехимично лечение.  ойто знае английски да почете оттук. http://www.naturalnews.com/035296_frankincense_cancer_natural_cure.html#ixzz1pgInYp2j "ќткрити са над 100 неофициални средства против рак, които се използват успешно без странични ефекти още през 1920 г.". ¬ тази стати€ също се казва, че там€нът убива раковите клетки. ќказва се, че ако имате от тази смола, то имунитетът ви из€жда раковите клетки десет пъти по-бързо. Ќе е задължително да чакаш рака. ¬секи човек след 40-годишната си възраст има ракови клетки в организма си, но те се унищожават от здрави€ имунитет. ј веществата, които помагат на организма да убива раковите клетки, са много. ќтнас€ се и за чесъна, за който отдавна се знае, че стопира растежа на рака. ”чените започват да отдел€т рако-статичните вещества от него, които се оказа, че са неопределено много и е трудно да се отдел€т. ƒотолкова това е трудно, че дори простичката задача да се определ€т всички вещества в чесъна е невъзможна. ”чените прав€т само приблизителни предположени€, кои от веществата в чесъна отговар€т за неговото антираково действие. Ќай-важното откритие е, че тези вещества не работ€т поотделно.
    “ова означава, че ц€лата генерална лини€ на официалната медицина и фармацевтичната индустри€ за лекарствата против рак е обречена предварително на провал. — една дума в глава чесън, който на килограм е много по-евтин от вс€какво "лекарство", има антиракови вещества със синергичен ефект и най-важното - тези вещества работ€т само, когато са в живи€ чесън, сурови€, а не денатурирани€, фосфорилирани€ - активиран в биохимическо състо€ние. ќбаче отделите ли активните му вещества и още повече да ги синтезирате изкуствено, те престават да бъдат активни и н€мат никакъв лечебен ефект. —€каш природата сама слага преп€тстви€ на платената медицина в целта й да продава излекуване срещу пари.
    Ќай-добри€т обзор по алтернативните методи в лечението на рака е книгата на –алф ћос, който е много компетентен експерт в тази област и е от Ќю …оркски€ онкологичен център —лоан  етеринг, въпреки, че не е с медицинско образование. ќбаче не очаквайте от лекарите да са против нещата в сво€та работа, защото за не€ получават пари, а кой иска да си губи работата и средствата? ј в —јў лекарите получават големи заплати, защото отношени€та в медицинската област там са мафиотски, т.е. свързани с общи€ доход и общите престъплени€. —тана ли ви по-€сна ситуаци€та в онкологи€та?
    —истемата набл€га на платеното лечение и излекуването на хората не е в неин интерес. «ащо ли?  акто винаги, и тук истината е многостранна. “ези, които са начело на системата, дори не си и помисл€т да излекуват ненужните - не носи печалба, т.е. глупаво е. Ќаселението на «ем€та е 7 млрд, прекалено много, защо да ни лекуват? Ќо да печел€т от болестите, страдани€та и смъртта на ненужните, това вече е друга работа. ¬същност това е лицето на съвременната индустри€ в медицината. «аради маскарада, низши€ член на системата тр€бва да се обслужва от медицината без да се разграничава р€зко от обслужването на ненужните.  ак лекуват –отшилдовци не знаем и не можем да знаем, защото там възможностите и философи€та на лечение са други.
    ¬сичко това, при€тели има смисъл само при съществуването на страната на кривите огледала, на дуалността и съответстващите й отношени€ между хората.  акто казват главите на —истемата без дори да се кри€т - има 2 типа хора, избрани и неизбрани. »збрани€т непременно тр€бва да експлоатира неизбрани€. —тигнахме до главни€ проблем на този св€т - ƒ”јЋЌќ—““ј.
     ак да се лекувате при това положение ли? ўе имам и други постове по тази тема. ќбаче за системата не е изгодно да ви лекува, още повече, че вие сте излишни€т, неизбрани€.
    » за да се убедите, че сте в страната на кривите огледала, вижте тази стати€ http://newsland.com/news/detail/id/484349/ ќтново съм без думи - ти ги изхвърл€ш през вратата, те ти влизат през прозореца и лъжат безспир, за да не се опомниш случайно.
    Ќо апоге€ с убийствата в чист вид, при съвременната медицина достига в областта на т.нар. "интензивна терапи€" и –еанимаци€. —ам изпитах това върху себе си и се нагледах и наслушах. Ќакратко, ще ви обрисувам факта, който никога н€ма да достигне до съзнанието на редови€ лекар. «атова, след чаша бренди си развърза езика един завеждащ отделение по интензивна терапи€ и реанимаци€ - с каквато и конкретна болест човек да е попаднал в реанимаци€, всички там получават абсолютно еднакво лечение, т.е. еднакви препарати. «амислете се над този факт. ƒават ви се много препарати - и за кихане, и сърдечни, и спазмолитици, противоболкови, за запек. «амисълът с различните препарати при интензивна терапи€ е да е нагледно, че са ви лекували от едно, второ, пето, десето и дума да не можеш да обелиш, че нещо са пропуснали, а всъщност ти като конкретен пациент липсваш и н€ма нищо индивидуално в схемата ти на лечение. ƒори в н€кои болници се разпечатват стандартни протоколи, в които просто вписват името на конкретни€ пациент. —ъответно и усложнени€та от тези многобройни приложени препарати се умножават и повдигат на степен. ƒруга специфика на тези отделени€ е, че на всеки пациент се постав€ универсална за всички диагноза: "Ќарушени€ във водно-електролитни€ и киселинно-алкални€ баланс", които се "лекуват" с интравенозни вливани€, които привързват към леглото. ј този водно-електролитен и киселинно-алкален баланс се измерва два пъти в денонощие с взимане на кръв от вените за изследване съдържанието на натрий, калий, HCO-, pH, захар в кръвта. —поред резултатите, включват "люлките" на корекциите - ако кали€т е нисък, ти го вливат венозно, ако захарта ти е висока - дават ти инсулин, ако ти е ниска - глюкоза. Ќо най-важното е, „≈ Ћ≈ ј–»“≈ ¬ЏќЅў≈ Ќ≈ –ј«Ѕ»–ј“ ¬Џ“–≈ЎЌј“ј —ЏўЌќ—“ Ќј “≈«» јЌјЋ»«». Ќ€мат си дори най-малко пон€тие кое е първично, кое вторично, кое е причина, и кое следствие, кое е положително, и кое отрицателно от реакциите на организма?
    –езултатите от изследвани€та са само повърхностен фактор, който може да посочва не само едно нещо. ƒа не говорим, че се допускат и грешки. Ќапример, елемента калий е част от клетката, т.е. той се намира вътре в клетката. «атова определ€нето на кали€ в кръвта и неговото коригиране н€ма никакъв смисъл, защото дали е повишен или понижен в кръвта н€ма значение, защото спр€мо клетката кали€т е вторичен и отраз€ва компенсаторни€т отговор на организма към болестта. ¬се едно да съдиш по температурата на улични€ въздух за температурата на този в ста€та и на това основание да увеличаваш или намал€ваш температурата на улични€ въздух.
    ¬ отделени€та по интензивна терапи€ и реанимаци€ се намесват безумно в тези дълбочинни процеси, като н€мат и най-малка представа за истинското им значение, а така нарушават главни€т закон в медицината: "Ќ≈ ¬–≈ƒ»". »ма ли значение, какви са стойностите на кали€ в кръвта, след като организмът реагира само компенсаторно и в нужната му посока. “ози закон за отговора на организма, но в положителна посока се нарича ’ќћ≈ќ—“ј«ј http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0 ј лекарите започват да д€лкат тези компенсаторни механизми на хомеостазата без никаква представа за истински€ им смисъл.  ато е понижен кали€, ти дават да го пиеш съдържащи го препарати, ако е повишен, ти дават пикочогонни. » така те качват на люлката. ƒори за здрав човек ще е трудно при такъв режим в реанимаци€, камо ли за болен. √ол€м процент от пациентите в тези отделени€ излизат с краката напред, просто защото са имали късмет да попаднат в т€х, иначе биха били оздравели. “акава е суровата реалност. » ако на пациента се предпишат н€какви специални средства (антиаритмични) или е приет в интензивното за сърдечни болести, то може всеки момент "да се изцъкли", според жаргона на персонала, тъй като сърдечните препарати са съвсем неуправл€еми.  огато такива препарати се въвеждат, е напълно неизвестно, какво ще се случи с него в следващи€ миг - или сърцето спира, или фибрилаци€... затова тези пациенти са включени посто€нно към монитори.
    ўе приведа точните думи за един случай на мой познат, завеждащ отделение по интензивна терапи€ и реанимаци€. "Ќ€ма да забрав€ случа€ с една мо€ позната, старша сестра в болницата ни, ко€то познавах добре - млада, малко над 40-те, никога не е боледувала, пък и изглеждаше здрава като кон. ”строи един скандал с началството и дойде с връзки да "полежи" при нас, за да € съжали преки€ ръководител. «а първата нощ влезе сама и на крака по домашни чехли и с домашна храна в чантата, а на сутринта € изведоха напред с краката.  огато разбрах това на сутринта, при положение че предишната вечер € вид€х в добро здраве, изпаднах в шок".
    —лед негови€т разказ разбрах, че болницата е идеалното м€сто за убийства, както, и че лекар€т е идеални€т убиец. “ака че напразно н€кои се обиждат само от предполагането, че има лекари-вредители. Ћиди€ “имашук е била абсолютно права.
    » ако човек-астматик попадне на изкуствена вентилаци€, то смъртта е гарантирана 99 %. «ащото човек на изкуствена вентилаци€ е с тръба в трахе€та и не диша сам, не може да се изкашл€, дави се в храчки и специално му дават наркотични, за да изключат съзнанието му целенасочено, поради което може да умре просто защото шланга на апарата се е откачил. » това не е теоретична постановка, а част от ежедневната практика. Ќима си мислите, че ако шланга се е откачил, ще ви кажат това в прав текст. “а това се случва при т€х почти всеки ден, а поне един път да сте чули за това?
    ѕредставете си нагледно, какво значи да ви прав€т ежедневно по н€колко пъти кръвен анализ в болница - пробиват ви вените, че дори и артери€та по н€колко пъти. јми ако трудно се откриват вените ви? » това се нарича реална грижа за хората.
     олкото и прекрасен, и пор€дъчен човек да е лекар€т, той е заклещен от системата. Ќалага му се да задушава добрите душевни качества в себе си, ако иска да остане в тази система. »ли да върви против не€. Ќо вие самите знаете, как постъпват с такива.
    —ега ще ви дам пример за античовешка медицина в диагностиката от стати€ в "Ќю …орк таймс" - "¬еликата ѕростатна грешка": http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html?_r=1& "¬с€ка година около 30 млн американци минават на тест за специфичен простатен антиген, като тест за рак на простатата. » какво става, ако този тест е положителен. ¬ълнувам се от този въпрос от 1970 г., когато анализът на кръвта ми за рак на простата беше положителен, и както виждате - жив съм. “ози тест за рак на простата е като игра на ези-тура. “естът за простатен антиген не може да определи имате ли рак или не, още повече, не може да посочи какъв именно рак на простатата - злокачествен или доброкачествен, който можете да си носите с години. ѕри обикновена хипертрофи€ на простатата, антигенът в кръвта също е повишен и теста не може да отдели простата хипертрофи€ на простатата от рака. ќсвен това, нивото на простатни€ антиген в кръвта може да бъде повишен от странични причини като прием на ибупрофен или инфакциозни болести. ѕри ниски нива на простат-антиген в кръвта е възможно да има рак в терминален стадий и обратното, при повишени нива може здравето да е съвършено."
    “ака, че направете си извод - този, който иска на основата прост анализ на кръвта да ви окачи диагнозата "рак на простатата", за да започне скъпоструващо лечение, е просто за вас палач, мародер и личен ваш враг. ¬ие н€мате такова мислене и см€тате, че всички мисл€т като вас. Ќо системата н€ма чувства. ћежду другото, вс€ка година се опитват да сложат такава диагноза на 30 млн. американци, за да започнат скъпоструващо "лечение". ћакар, че тр€бва да призна€, в американската медицина не съществува думата "лекувам", употреб€ва се treatment, т.е. третиране и с това т€ си признава, че не лекува, а третира. ѕродължавам със същата стати€: "Ѕиопси€ на простатата също не е гаранци€ за рак. ћедицинската общественост, но не и формалните органи, бавно се обръща против скрининга на простатни€ антиген. ћиналата година в "ћедицински журнал на Ќова јнгли€" б€ха публикували резултатите на две обширни тестирани€ на простатата - едното в ≈вропа, другото в —јў. –езултатите от американското тестиране показаха, че за период от 10 години това тестиране не е намалило смъртността на мъжете и с процент. «ащо тогава всички го прав€т? «а да накарат хората да плащат за тестове, неоправдано лечение и страдание? Ћечение на какво? ƒа те оперират, облъчват, а всъщност да ти н€ма нищо! ¬ името, на какво е всичко това?"
    “акива въпроси, при€тели, си задават тези, които все още не са на€сно с дуалността на този св€т и в съществуването на едните за сметка на другите.
    "ћного специалисти, например “омас —теми - известен станфордски уролог, е против този тест. ћинали€т месец и консервативното јмериканско раково общество призова за внимателна трактовка на резултатите на такъв тест. јмерикански€т колеж за превантивна медицина също констатира, че н€ма очевидна нужда да се прави такъв тест. ћедицината тр€бва да погледне в очите на реалността и да прекъсне повсеместното използване на скрининга за простатата".
    —ъщото се отнас€ и за женската полова система. ƒа вземем пример с мамографи€та, според ко€то режат млечните жлези на жени на конвейр, а всъщност не може да покаже наличието на рак, ако не е в терминална фаза, при ко€то и без мамограф е €сно наличието му. — помощта на такива показани€ и скалъпени интерпретации се препоръчва операци€ за премахване на гърдата, след ко€то съвсем естествено жените търс€т пластичен хирург или скъпи протези. ћного хирурзи в —јў си осигур€ват охолен живот с подобни секториални резекции на млечните жлези. «ащо му е да се занимава с други операции, като и с такива безпроблемни операцийки си живее богато? Ќа всичкото отгоре жените дори им благодар€т, макар, че ако са на€сно, на какво основание й е отр€зана гърдата, би го удушила лично със собствените си ръце. “оест причината не е само във вълка, но и в глупостта на овцете?
    ‘алшивата, лъжливопозитивна диагностика е широко разпространена и е метод в съвременната медицинска система.
    ѕродължавайте да си мислите, че такива хватки възникват самопроизволно в обществото, случайно и ненарочно.
    ¬ ———– това беше неизвестно. “€ беше друга страна, с други принципи. ј сега е кошмар, подобен на вица "събуждам се, а главата ми в шкафа". ¬секи съвременен човек се програмира като краткоживеещ биоробот чрез ваксини, кръвни изследвани€, храна, да не говорим за въздуха, който е химически. —тава дума за обикновените хора, които получават отровите си пр€ко и опосредствано, чакайки реда си на опашка. ѕолучават ги чрез:
    1. ќбикновената храна;
    2. ќбикновените напитки;
    3. Ћегалните наркотици - никотин, алкохол, слаб разтвор на кокаин под формата на  ока- ола. (—лучайно да сте на€сно, че  ока- ола е единствената компани€, на ко€то й е разрешено легално да отглежда кока и продава кокаин?);
    4. ѕланирано ваксиниране;
    5. “ерор-ѕи€ според отношени€та със медицината.
    ћежду другото, при€тели, сигурно не знаете, как раждат наркоманките, затова ще ви кажа, че в —јў дори и не се опитват да неутрализират зависимостта на новороденото и още с раждането си получава опийната настойка от майка си. ¬ резултат в —јў,  анада и др. англоезични страни расте числото на вродените наркомани. ƒа не говорим, че това не вълнува никой, и че вие, при€тели, по инерци€ разсъждавате неправилно, че негативните €влени€ не са желани от абсолютно всички. Ќо точно заради това би тр€бвало да се усъмните - значи все пак има н€каква незабележима част ръководители, които си отглеждат като в парник тези вродени наркомани. ќпитайте се да поставите въпроса за доброто възпитание на Ќ≈избраните деца с нагласата, че блюстителите на реда ще вдигнат олели€ от всички страни. ƒори н€ма да ви позвол€т да повдигнете проблема. Ќо че се дава на новородени опийна настойка или че се лекуват тройките в училище на децата в —јў с принудителен прием на психотропни антидепресанти не се и подлага на съмнение от блюстителите http://www.cchrint.org/news/
    ѕоредната "радостна" новина от света на кривите огледала за обикновените хора е тази, че Ћ—ƒ и ≈кстази вече се използват за борба с рака, тревожността и посттравматичното разстройство http://www.dailymail.co.uk/health/article-1268331/LSD-Ecstasy-used-combat-cancer-anxiety-post-traumatic-stress-disorder.html
    ўе ви преведа с химични формули, какво е екстази - 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин:, а вие сами прочетете за него в ”икипеди€ http://ru.wikipedia.org/wiki/3,4-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
    » понеже тъпаците трудно ще се хванат с химичното название на въдицата, дайте да му измислим името "≈кстази", пък глупавите тийнейджъри ще се хванат за него. Ќали все пак н€кой рекламира и продава всичко това? » в същото време в —јў агенти на ‘Ѕ– прав€т обиск във ферма на амиши, в 5 ч. сутринта, че продават сурово непастьоризирано мл€ко: http://www.wnd.com/2010/04/144557/ “оест, наркотици могат да се продават, а здравословна храна без примеси - не. Ќо и преди нас всичко вече е казано - прочетете "ƒневника на пътешестви€та в ћосковското царство на »гнатий ’ристофор √вариента, посланик на император Ћеополд ≤ при цар€ и велик кн€з ѕетър јлеексеевич през 1698 г., воден от секретар€ на посолството …охан √еорг  орб" в главата "÷арска аптека".
    Ќо да се върнем в наше време. ѕочти н€ма човек, който да не обича шишчета от свинско. ќбаче знаете ли, с какво хран€т днес прасетата - с дървесни стърготини, циментов прах, сено, синтетични витамини, антибиотици и хормона на растежа соматотропин: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 ¬сички заводски прасета са на соматотропин, който от витрината с месо преминава в т€лото на човека. ј на този хормон му е безразлично растежа на чии клетки ще подсили и може да започне с раковите. —ега вс€ко месо или месно произведение от магазина е смъртна присъда. ¬ече не живеете в ———–, времената сега са други. —ъщи€т този соматотропин предизвиква и затлъст€ване, интересното и взаимоизключващо се €вление на дебели американски китайци (хем дребни китайци, хем тлъсти американци) ¬ съвременната индустри€ животните не се хран€т, с това, което природата им го изисква, не се разхождат, не виждат слънчева светлина. "ўастливите" прасета н€мат телевизор във вс€ка клетка.
    ƒоказано е, че на белтъчно ниво, най-сходен до човешки€, е белтъка именно на прасетата. Ќай-неалергични€т инсулин, който би€т на диабетиците, например, е именно свински.
    Ќо нека се върнем към хората. »скате ли нагледно да ви покажа, че от нас взимат елементарни неща, случват се удивителни промени към лошо, а ние нищо не забел€зваме. ¬ ———–, във вс€ка аптека имаше рецептурен отдел.  ъде са те сега? - н€ма ги. » това е важен преходен момент, защото в тези аптеки се отпускаха индивидуализирани рецепти. Ќо преди така са подготв€ли лекарите да могат да предписват индивидуализирани рецепти от полухимически и полуприродни елементи, а не от почти изц€ло синтетични елементи. —егашните лекари не зна€т такива рецепти, защото отдавна не ги учат на това. ¬ —јў са приключили с индивидуалното лечение и рецепти още преди 100 години. » ако помолите прехвален американски лекар да ви изпише индивидуална рецепта, дори н€ма да разбере, за какво му говорите, защото е абсолютен робот на гол€м хонорар. —ъвременни€т лекар може само да изписва рецепти за това, което се продава в готов вид в аптеките. —амо можем да се молим тези "лекарства" да лекуват уникални€ организъм на всеки човек. ћежду впрочем, в американските аптеки не се продават никакви билки, както е все още в –уси€. “ам не се продава нищо, което не е щампирано в милионен тираж и на което да не пише Ћƒ50, а памукът е само синтетичен. “е н€мат такива елементарни неща, с които б€хме свикнали в ———– и си мислехме, че като дойде капитализма ще имаме това, което досега сме имали плюс най-хубавото от «апада, както ни обещаха. ¬ јмерика н€ма нито рецептурни отдели, нито памук, нито зеленка (оцветен в зелено антисептик, който се ползва само в –уси€), но вс€ка таблетка ще ви € сложат в гол€ма торбичка. ќбаче, можеш да си купиш н€какъв си "диетилстилбестрол" и да го взимаш докато се заличат вторичните ти полови белези. «атова ви препоръчвам да не гледате търговското название на "лекарството", а да проверите в интернет за усложнени€та от главните съставки, защото едва ли ще се излекувате, но усложнени€та са ви задължителни. ј рецептите и аптеките в —јў все още съществуват, защото се креп€т на договора между медицинските офиси и аптеките за мафиотска под€лба 50/50. ћедицинската мафи€ одобр€ва чрез  онгреса списъкът с лекарства, които не тр€бва да се продават по павилионите, защото в противен случай е гарантиран доживотен затвор. » така волю-неволю, се налага да се закрепостите към фармацевтичните лекарства, за които въпреки това, непременно тр€бва да отидете при платен лекар, за да ви изпише appointment предписание срещу хонорар от минимум 500 долара, ако само влезеш през вратата, а за самата рецепта още 1000 долара. ѕо този начин в јмерика официално продаваните лекарства са по-скъпи от чистото злато, а за курса за лечение ще ти е по-изгодно да си намажеш т€лото със златен прах и да скочиш в индианското езеро ћуиска, за да се телепортираш в друг св€т.
    Ќито една болест в света не е излекувана с помощта на таблетки!
    ƒобре, взел си заветната рецепта, сега тичай с тази мафиотска препоръка в аптеката, за да те одере там и друг привилегирован участник в мафиотската верига - фармацевтът.  ато привилегирован спр€мо продавача от павилиона, този фармацевт, както и доктора, плащат лиценз на държавата. “ака цели€ държавен апарат на —јў в областта на медицината, работи за безогледното ограбване на болните, тоест за легално мародерство
    "»стината е бог за свободни€ човек, а лъжата религи€ за слугите и господарите" (цитат от съветски€ филм "—едемте бавачки")
    ƒнес стати€та ми е специална и е посветена на ¬ј —»Ќ»“≈. ўе засегна не само ваксините при децата, но и преследващи€ възрастните имунизационен календар. Ќо първоначално ще отговор€ на зададени€ от вас въпрос - какво е отношението ми към билкарите? ¬еликолепно, сами€т аз често ползвам техните препоръки и съвети. Ќо това тр€бва да е професионалист в областта си, а не доктор от системата, който е прогонен от не€, за да дискредитира това изкуство. ƒавам ви линкове към преведената от ентусиаст книга на американски€ билкар д-р  ристофър "HERBAL HOME HEALTH CARE" by Dr. John R. Christopher.
    http://zarubezhom.com/Christopher.htm
    http://zarubezhom.com/Christopher3.htm
    http://zarubezhom.com/Christopher4.htm
    http://zarubezhom.com/Christopher567.htm
    ¬ъпросни€т ентусиаст е положил много труд, за да събере бюлетините на д-р  ристофър, които цели€т американски елит ползва.
    Ќо да минем на темата. — не€ се сблъсках за първи път в живота си след трагичен случай с мой при€тел. јз никога не съм бил ваксиниран и вече писах за това, но със сина ми се случи грешка. «ащо ли го дадохме на детска градина, но там на трети€ ден му били н€каква ваксина и седмица беше на легло с придобита пластома. ѕовече не го пуснахме на градина. ѕри случа€ с мо€ при€тел пък, когато сина му беше на 10 г. му поставиха диагноза рак. –ак? Ќа такава възраст? ѕредстав€те ли си състо€нието на родителите. ¬пр€га той ц€лата си енерги€ и финанси, за да се консултира с най-добрите онколози в ћосква, където му казват, че н€ма на какво да се учудва, ракът вече е обичайно €вление при децата. ƒействително статистиката показва стремителен растеж на рака при децата. Ќа въпроса, каква е причината, докторът, чието име н€ма да спомена, започва да плете па€жина от разсъждени€ и предположени€ за логическо обосновка. ќт което при€тел€т ми е осенен от мисълта, че нарастването случаите с детски рак е свързано с това, че децата са ваксинирани против рак и съответно озвучава мисълта си. ѕри€тел€т ми изпада в шок, а онкологът му об€снил, че всички ваксини се култивират върху ракови клетки и съответно те могат да се отключат във всеки момент при ваксинирано дете. ѕри€тел€т ми се върна в транс от ћосква и дълго обсъждахме с него тази тема. “ой посто€нно се упрекваше, че не е защитил сина си от ваксините. —лед година го погреба и побел€ изц€ло ѕоловин година след това погреба и жена си, ко€то не усп€ да преживее тази трагеди€. » досега се самообвин€ва и измъчва.
    —коро ќќЌ публикува доклад за изкуствените продукти за всекидневна употреба, които са причината за нарастване бро€ на вродените малформации, раковите, хормоналните и психиатричните забол€вани€: http://www.orrazz.com/2013/02/man-made-chemicals-cited-in-health.html ≈дно от всеки 100 деца е с усложнени€ след ваксина, а вс€ко десето е дисрапторен инвалид (дисраптор е енергийно оръжие, действащо на молекул€рно ниво). Ќо не това ме впечатли в доклада, а това че системата сама повдига завесата. ≈то какво още за€в€ва екипът на ќќЌ: "√лавни€т проблем е, че производителите отказват да идентифицират химичните компоненти. “е предпочитат да работ€т в среда на пълна секретност, слагайки личните си интереси над здравето на човечеството. » това им се позвол€ва".
    ¬същност, не тр€бваше да използват фразата "“ова им се позвол€ва", а да се из€сни, че производителите изпълн€ват указани€ и работ€т в системата. “ова са нейните подаръчета за излишните. “ака е, при€тели, ние с вас сме излишни. «ащото едва ли см€тате, че –отшилдовците дават тези отрови на децата си. Ќад€вам се, да не сте толкова наивни.
    ’убавото е, че вашите деца не се тъпчат с психотропни препарати от раждането, както е в ўатите. «ащото статистиката там показва, че приема на силни психотропни препарати при деца от 2 до 5 години за периода от 1999-2007 г. се е удвоил.  аква ли би могла да е материалната причина за това при положение, че е доказана връзката на тези вещества с нарастването на самоубийствата сред децата. http://www.alternet.org/story/146551/an_american_phenomenon%3A_the_widespread_psychiatric_drugging_of_infants_and_toddlers
    ј това е линк към клипа "«ащо новите наркотици са с рецепта": http://www.youtube.com/watch?v=b1ipzwB9tx4
    јнтипсихотиците се прилагат широко в американските училища за корекци€ на поведението им. ѕросто великолепно решение за проблемите във възпитанието!!! »звестните педагози никога не биха се досетили така ефективно да решат този проблем, както заинтересованата система!!!
    ≈то ви и друга свежинка от областта на ваксинирането, идваща от »зраел. ќказва се, че след приетата програма по репатрирането на евреи от јфрика, дошлите от ≈тиопи€ жени се сблъскват с един и същи проблем и след разследване се оказва, че причината за това са противозачатъчните средства, които принудително са им бити уж, че са витамини. ќказва се също, че раждаемостта при т€х е спаднала с 50 % за тези 20 години от приема на репатрирани етиопки.
    “рета свежинка пък ни информира, че щамът на птичи€т грип не е толкова опасен за хората, а разработената против него ваксина е: http://www.fromthetrenchesworldreport.com/u-s-virologists-intentionally-engineer-super-deadly-pandemic-flu-virus/33641 ј тук са об€вени резултатите от сравн€ване ваксинирани и неваксинирани деца от различни точки на света: http://www.naturalnews.com/038647_vaccinated_children_disease_risk_unvaccinated.html# ќказва се, че имунитетът на ваксинираните деца е 5 пъти по-слаб.
    —поред сега действащи€ имунизационен календар на вашето дете ще бъдат бити 50 пъти ваксини, които силно потискат имунитета му и са бульон от ракови клетки, понеже ваксините се култивират върху такива клетки. ј ваксиниране е кривоогледална дума, ко€то не подсказва за същността на процеса. ѕростичката руска дума ѕ–»¬»¬ ј (ашладисване, вегетативно размножаване на растени€та, където жива част от едното растение се вкарва в тъканта на друго, за да се свържат при растежа си в едно ц€ло) израз€ва нейната същност.
    ќсвен живака и раковите клетки, във ваксината добав€т и алуминий: http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9146755.htm, който е силна невротоксична отрова и най-силни€ имунодепресор, каквито са съединени€та на живака със сквалена. » всичко това се дава на новородените.
    ќсведомете се, какво си признава в тази стати€ Maurice Hilleman - създател€т на най-много ваксини в света, от които 8 задължително са в имунизационни€ календар и те са за морбили, паротит, хепатит A, хепатит B, варицела, менингит, пневмони€: http://www.fromthetrenchesworldreport.com/vaccine-pioneer-admits-adding-cancer-causing-virus-to-vaccine/31242 —ега вече сте подготвени за шокиращи€ клип с него: http://www.youtube.com/watch?v=13QiSV_lrDQ ј като подарък и заглавието на тази стати€ "‘ондаци€та на Ѕил √ейтс финансира ваксината, парализирала африкански деца". ѕри това от всичките 500 ваксинирани деца тотално са парализирани 40, а останалите имат конвулсии и халюцинации. ѕочти 100% "внедрен хит", който скоро ще пристигне и в руските и украински селища, за да се реши окончателно измислен проблем.
    ѕрочетете, и какво системата пише за себе си - "—екретни правителствени документи на —јў разкриват, че ако не приемаме подозрени€та в замисъл, то със сигурност ваксините са пълна глупост": http://www.naturalnews.com/038598_vaccines_medical_hoax_government_documents.html
    ќчаквате дете? ≈то, с какво ще дойдат при вас - "—поред имунизационни€ календар, към днешна дата, вс€ко дете ще бъде ужилено със смес от силни имунодепресанти до 6-тата си годинка 29 пъти. ƒругите 16 ужилвани€ получава между 7-18 г. “ака след 18-тата година им е гарантиран латентни€ —ѕ»Ќ и онкологи€та": http://www.vedamost.info/2013/12/1.html
    “€хната наука търси методи за незабележима депопулаци€ на излишните: "ѕри ваксинираните срещу грип бременни смъртността на плода нарастна 5 %": http://vactruth.com/2012/11/23/flu-shot-spikes-fetal-death/ “ака, че в€рвайте на подставените им лица, защото е по-добре да не знаете, какво пишат в техните средства за осведом€ване - "Ќови изследвани€ показват, че новородените, получаващи повече ваксини, боледуват по-често и умират". http://www.naturalnews.com/038457_vaccine_injuries_infant_deaths_scientific_study.html
    ≈то, какво още не е новина за нас "Ќов смъртоносен щам коклюш е свързан с ваксината против коклюш": http://www.naturalnews.com/038111_pertussis_whooping_cough_vaccine.html
    ћежду впрочем, маймуните толкова приличат на нас (или ние на т€х?), че имат същата реакци€ спр€мо ваксините, каквато е при децата ни: http://www.vanguardngr.com/2012/11/vaccine-bombshell-baby-monkeys-develop-autism-symptoms-after-obtaining-doses-of-popular-vaccines/
    ѕон€кога резултатите от действи€та на системата зашемет€ват дори и лекарите: "¬аксинираните деца се разбол€ват именно от болестите, против които са ваксинирани" - такива са последните епидемии от коклюш в  алифорни€ и заушка в Ќю …орк и Ќю ƒжърси.  огато д-р ¬ит от болницата в —ан –афаел Kaiser Permanente Hospital прави справка, разбира че 81 % от заразилите се с коклюш били ваксинирани: http://naturalsociety.com/vaccinated-children-wind-up-getting-the-disease-vaccinated-against/ ѕри това коклюшната ваксина се вкарва като коктейл 3 в 1 - против дифтери€, тетанус и коклюш. ѕодобен коктейл, само че против морбили, паротит и рубеола се дава на детето на годинка и малко преди да тръгне на училище. ќсвен това живи€т вирус на полиомиелита се дава 4 пъти - на 2, 4, 6 месеца и на 4 годинки, та ако дотогава имунитета не е снижен, да се разболее.
    Ќещата са очевидни и дори не се прикриват - просто не се споменават. “ака, че всичките тези "онкологични центрове" уж за изучаване причините за рака, са само димка, а всъщност учените прекрасно зна€т, че децата се зараз€ват с ракови клетки веднага след раждането си в процеса на ваксинирането. «јѕќћЌ≈“≈ - ваксинирането не е равнозначно на имунизирането.
    ƒотук споменах далеч не всичките ваксини за деца, изброих тези от моето детство, а сега има много повече - против хепатит, грип, ротавирус, менингит, варицела, хемофилус, пневмококи. — такива неща се опитват да ви зараз€т и то с повторени€. —поред 4 независими изследвани€ в  анада, се оказва, че след ваксиниране срещу грип заболеваемостта е нарастнала 250%: http://naturalsociety.com/vaccinated-children-wind-up-getting-the-disease-vaccinated-against/#ixzz296zyn7tB ј представителите на медицината и средствата за масова информаци€ са заети синхронно и активно да потушават пламъците от изтеклата информаци€. —ъздават система за регистриране на усложнени€та от ваксините VAERS, ко€то съобщава не повече от 5 % от случаите със екстремни странични ефекти. "ѕоследните изследвани€ показват, че ваксинираните деца са с много по-лошо здраве и боледуват по-често от неваксинираните": http://www.naturalnews.com/037229_vaccinations_children_research.html
    » сега за десерт - от миналата година системата внедр€ва ваксина против ...затлъст€ване?!? http://articles.latimes.com/2012/jul/09/news/la-heb-obesity-vaccine-20120709
    —истемата толкова неистиво иска да лиши от имунитет излишните, че измисл€т ваксини против все по-нелепи неразположени€. ”тре ще ни задължат и да си ваксинираме хлебарките вкъщи една по една. ѕосърфирайте в √угъл, за да видите, как вече ви подготв€т за въпросната ваксина против затлъст€ване - http://www.nydailynews.com/life-style/health/obesity-vaccine-battle-world-fat-problem-flab-jab-shown-promising-early-results-mouse-studies-article-1.1111228
    http://www.redorbit.com/news/health/1112652395/obesity-vaccine-keeps-people-trim/
    ќбаче тук май са заспали, защото, как при затлъст€ване би помогнала ваксина? Ќо т€х ги вълнува, как легално да ви удар€т ваксина и да промен€т психически€ ви статус - "”чените предлагат да промен€т ментални€ ви статус, за да контролирате апетита си": http://www.globalresearch.ca/the-obesity-vaccine/31880
    —ега разбирате ли накъде върв€т нещата - към легализиране психотропен препарат, с който да се промени пожизнено психически€ статус на човека. ¬сички съвременни психотропни средства са с краткотрайно действие - от часове до седмица най-много «а да се удължи ефекта им повече, човек тр€бва да се боцка посто€нно. ј пропагандираната сега като ваксина против затлъст€ване е психотропен препарат от ново поколение за доживотно въздействие с еднократно вкарване. » системата въобще не се интересува дали ще отслабнете след това, важен е факта на вашата психиатрична пром€на. ѕри това подобна ваксина н€ма нищо общо с определението за ваксина - "под ваксина се разбира напълно конкретен физиологичен механизъм на действие, за който се предполага (!), че предотврат€ва забол€вани€ на инфекциозни болести чрез въвеждането на мъртви микроби, чрез който организма ви си изработва защитни "антитела", които би тр€бвало да предотврат€т развиването на болести в случай на контакт с вирулентен микроб.
    »злиза, че ваксината като иде€ е активиране на имунната ви система, чрез предизвикването й да изработи антитела против въведени€ мъртъв микроб. ќбаче това е иде€та, а на практика ви вкарват нещо, от което и конете умират, но не предотврат€ват болести - напротив! ј в случа€, във ваксината против затлъст€ване и дума не може да става за изработването на антитела или за активирането на н€какви имунологични механизми в организма. Ѕорбата е за вашата психика, нужни сте само като роботи.
    "ѕепелта на пациента, чука на сърцето ми" («аписки на лекар)
    ѕревод: јнита

http://www.vedamost.info/2013/12/1.html


—ъздадено: 26/02/2014 • 18:44
ќбновено : 26/02/2014 • 19:09
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 2562 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

vlado 28/02/2014 • 13:42

много интересно - обаче формата който сте ползвали е ужасен, непрекъснато да мърдам скролера нал€во над€сно е просто ужас. Ќо все пак отдавна ми е €сно , че фармацевтиката е да прави пари , не да помага. —амо една забележка - в кока-колата н€ма кокаин от 1936 мисл€, слагат кофеин вече и други отрови, но кока н€ма.

≈х, ¬ладо, да си беше намалил увеличението/зума на страницата, обикновено става с едновременното натискане на клавишите "контрол" и "минус".

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.44 секунди