“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - ѕризнани€та на един лекар-еретик

ѕризнани€та на един лекар-еретик

ƒ-р –обърт ћенделсон

    ћоето отричане от в€рата
    јз не в€рвам в —ъвременната ћедицина. јз съм медицински еретик. ÷елта на мо€та книга е да ви направ€ еретици.
    јз не винаги съм бил такъв. Ќ€кога в€рвах в —ъвременната ћедицина.
    ѕо време на обучението си в медицински€ институт, не вниквах дълбоко в провеждащото се тогава изследване на хормона DES(дитилстилбестрол), защото в€рвах.  ой можеше тогава да заподозре, че след 20 години ще открием рак на влагалището и аномалии в развитието на половите органи у деца, чиито майки са приемали DESпо време на бременността си?
    јз съм длъжен да осъзна€, че не про€вих подозрителност и по отношение на кислородната терапи€ при недоносени деца. ћакар че имаше, за какво да съм нащрек Ч в обзаведените по последна дума на техниката отделени€ за недоносени пълна или частична загуба на зрението се отбел€зваше почти у 90 % от новородените с ниско тегло. ¬ същото време на н€колко мили от нас, в гол€ма, но по-малко Днапреднала" болница, това забол€ване Ч ретролентарна фибродисплази€ Ч се срещаше у по-малко от 10 % от недоносените. јзмолех своите учители да об€сн€т този феномен. » аз им в€рвах, когато ми отговар€ха, че лекарите от по-зле обзаведената болница просто не са могли да постав€т правилната диагноза. —лед година или две бе доказано, че причина за ретролентарната фибродисплази€ е високата концентраци€ на кислорода, подаван в кувьозите. ћатериално обезпечените медицински центрове по-често ослеп€ваха децата, само защото имаха най-доброто оборудване Ч най-скъпите и съвременни пластмасови кувьози, в които цели€т подаван кислород задължително постъпва към детето. Ќо в по-бедните болници се използваха старите модели Ч ванички с не плътно затвар€щи се метални капачета. “е даваха такова изтичане, че колкото и кислород да се подаваше в кувьоза, той беше недостатъчен, за да ослепи детето.
    јз все още в€рвах в —ъвременната ћедицина, когато взех участие в написването на стати€ за използването на антибиотика терамицин за лечение на респираторни забол€вани€ у недоносени деца. Ќие об€вихме липса на странични ефекти. » действително Ч н€маше такива. Ќо наши€т експеримент не беше достатъчно продължителен, затова не разбрахме, че не само терамицинът, но и други антибиотици са твърде ефективни за лечение на тези забол€вани€.  акто и не разбрахме, също така, че и терамицинът, и други антибиотици от тетрациклинови€ ред са направили зъбите на хил€ди деца жълто-зелени и са се отлагали в костите.
    —ъщо тр€бва да призна€, че в€рвах в лъчевата терапи€. ¬€рвах в нейната ефективност при лечение на увеличени сливици, лимфни възли и тимусна жлеза.
    » аз в€рвах на своите учители, когато те казваха, че облъчването, безусловно, е опасно, но използваните дози са толкова малки, че не могат да причин€т никаква вреда.
    —лед много години ние забел€захме, че тези Дабсолютно безвредни малки дози", получени от пациентите преди 10-20 години, дадоха богата реколта във вид на многочислени случаи на рак на щитовидната жлеза. јз б€х поразен, когато н€кои от моите бивши пациенти се върнаха при мен с възли на щитовидната жлеза: Д«ащо се връщате при мен?" Ч чудех се аз. Ч Дѕри мен Ч виновника за случилото се с ¬ас?"
    —ега аз не в€рвам в —ъвременната ћедицина.
    «атова пък в€рвам, че въпреки всички най-нови технологии, въпреки това, че оборудват пациента като астронавт, отправ€щ се в полет към Ћуната Ч най-гол€мата опасност по ваши€ път към здравето е докторът на —ъвременната ћедицина.
    јз в€рвам, че лечението с методите на —ъвременната ћедицина р€дко бива ефективно, но по-често е по-опасно от болестта, против ко€то е насочено.
    јз в€рвам, че тази опасност се увеличава още и от това, че вредни процедури се прилагат там, където въобще не се изисква медицинска намеса.
    јз в€рвам също така, че ако повече от 90% от лекарите, болниците, медикаментите и медицинските прибори изчезнат от лицето на «ем€та, това веднага ще се отрази положително на нашето здраве.
    јз съм убеден, че —ъвременната ћедицина отиде твърде далеч, прилагайки в ежедневната практика методи, разработени за екстремни ситуации.
    ¬секи ден, вс€ка минута —ъвременната ћедицина отива твърде далеч и се гордее с това. Ќапример, наскоро публикуваната стати€ Д ливландската фабрика за медицински чудеса" хвали Дпостижени€та на ћедицински€ център на  ливланд: за последната година са проведени 2980 операции на отворено сърце, 1,3 млн. лабораторни изследвани€, направени са 73 320 електрокардиограми, проведени са 7 770 пълни рентгенови прегледа, 210 378 други радиологични изследвани€, 24 368 хирургични операции".
    Ќо беше ли доказана поне н€каква рол€ на тези процедури за поддържане или възстанов€ване на здравето? Ќе. » в стати€та, отпечатана в списанието на ћедицински€ център в  ливланд, не е приложен нито един похвален пример за това, каква полза са донесли на хората всички тези скъпоструващи прищевки. » всичко това е, защото тази фабрика не произвежда здраве.
    » защо се учудвате, че когато отивате при лекар€, с вас се отнас€т не като с човек, нуждаещ се от помощ, а като с потенциален потребител на продукци€та на фабриката за чудеса?
    јко вие сте бременна, идете на лекар и той ще се отнас€ към вас като към болна. Ѕременността Ч това, оказва се, е болест, ко€то се нуждае от деветмесечно лечение и на вас ще ви бъдат продадени пипетки, оборудване за изследване на плода, планини от таблетки, абсолютно безполезна епизиотоми€ и Ч хитът на пазара! Ч цезарово сечение.
    јко вие по собствено недомислие се обърнете към лекар по повод обикновена простуда или грип, то докторът по-скоро ще ви изпише антибиотици, които не само н€ма да помогнат при простуда и грип, но и ще ви принуд€т да се върнете при лекар€ с още по-сериозни проблеми.
    јко вашето дете е толкова палаво, че учителите не могат да се справ€т, лекар€т е готов да отиде твърде далеч, като направи детето зависимо от медикаментите.
    јко бебето е отказало да суче в течение на един ден и заради това е наддало по-малко, отколкото е предписано от лекарските инструкции, лекар€т може да сложи кръст на кърменето с помощта на медикаменти, потискащи лактаци€та. » стомахът на вашето дете ще открие път€ към изкуственото кърмене. ј това е опасно.
    јко сте толкова безразсъдни, че ходите на ежегодните профилактични прегледи, може да бъдете уверени: грубостта на служителите от регистратурата, димът от нечи€ цигара, а и самото присъствие на лекар€ ще ви вдигнат кръвното. » не е изключено, до такава стойност, че вкъщи н€ма да се върнете с празни ръце. » Ч ура! Ч още един живот е спасен благодарение на хипотензивните медикаменти. » още един интимен живот ще отиде по д€волите, тъй като импотентността в повечето от случаите се предизвиква от страничното действие на медикаментите, а не от психологически проблеми.
    јко ви е Дпровърв€ло" да прекарате вашите последни дни в болница, бъдете сигурни Ч лекар€т ще направи всичко възможно до вашето смъртно ложе на стойност 500 долара на денонощие, да стои най-новото електронно оборудване и да стърчи пълен щат от чужди хора, готови да изслушат вашите последни думи. Ќо вие н€ма да има какво да кажете, тъй като тези хора са наети да не ви дадат възможност, да се видите със семейството. ¬аш последен звук ще стане писъкът на електрокардиограмата. ƒа, вашите близки ще вземат участие във вашата смърт Ч те ще плат€т сметката.
    Ќе е чудно, че децата се страхуват от лекарите. “е зна€т. “€хното чувство за опасност не може да бъде измамено. ¬ действителност всички се бо€т. » възрастните също. Ќо ние не можем да признаем това дори пред себе си. » започваме да се боим от нещо друго. Ќе от сами€ лекар, а от това, което ни води при него: от своето т€ло и от протичащите в него естествени процеси.  огато се боим от нещо, ние го изб€гваме. Ќе обръщаме внимание. «аобикал€ме го. ѕравим се, че то не съществува. —товарваме отговорността върху други хора. “ака лекар€т получава сво€та власт. Ќие сами му се отдаваме, когато казваме: Дјз не искам да се занимавам с това, докторе. — това т€ло и с всички негови проблеми. ѕогрижи се за това, докторе. ¬ърши сво€та работа".
    » лекар€т върши сво€та работа.
     огато обвин€ват лекарите, че не съобщават на пациентите за страничните ефекти на медикаментите, лекарите започват да се оправдават.  азват, че излишната откритост пред пациентите ще бъде във вреда на последните Ч ще попречи на взаимоотношени€та им с лекар€.  оето означава, че отношени€та между лекар и пациент се град€т не на знание, а на в€ра.
    Ќие не знаем дали нашите лекари са добри. Ќие казваме, че в€рваме в т€х. Ќие им се довер€ваме. Ќе мислете, че лекарите не виждат разликата. » нито за минута не в€рвайте, че те не игра€т с всички сили. «ащото на карта е поставен цели€т им живот, всички тези 90 или повече процента от ненужната ни —ъвременна ћедицина, ко€то съществува, за да ни убива.
    —ъвременната ћедицина не може да оцелее без нашата в€ра, защото т€ не е изкуство и не е наука. —ъвременната ћедицина е религи€.
    —поред едно от определени€та, религи€та е опит за организирано взаимодействие с непон€тното и загадъчното. ÷ърквата на —ъвременната ћедицина има работа с най-загадъчните неща: раждане, смърт, с тези загадки, които задава наши€т организъм (а ние Ч на него). ¬ Д«латната клонка"[1]религи€та се определ€ като опит да се завоюва доверието Дна висшите сили, които според представата за т€х, управл€ват природните процеси и човешки€т живот".
    јко хората не харчеха милиарди долари за ÷ърквата на —ъвременната ћедицина, за да завоюват доверието на висшите сили, които ръковод€т човека и го направл€ват, за какво биха ги харчили те?
    ¬сички религии са единодушни в твърдението, че реалността не е ограничена от това (или не зависи от това), което ние можем да видим, чуем, почувстваме, вкусим или помиришем. –елиги€та на —ъвременната ћедицина също следва този постулат. ¬ това е лесно да се убедим, просто като попитаме сво€ лекар: Д«ащо?". «адавайте този въпрос много пъти. «ащо ми изписахте това лекарство? «ащо см€тате, че тази операци€ ще ми бъде полезна? «ащо тр€бва да прав€ това? «ащо правите това с мен?
    ѕовтар€йте вашето Дзащо" много пъти и в кра€ на краищата ще стигнете до ѕросветление. ¬аши€т лекар ще се измъкне под предлог, че никога не можете да познаете и разберете всички чудеса, които той има на разположение. “ой иска просто да му в€рвате.
    ≈то че получихте първи€ урок на медицинската ерес. ”рок втори: щом лекар€т поиска да направи с вас нещо, от което се боите и го попитате: Д«ащо?" много пъти, и лекар€т, накра€, произнесе сакраменталното Дѕросто ми се доверете" Ч обърнете се и б€гайте колкото е възможно по-далеч.
    «а съжаление, много малко хора постъпват така. ѕовечето се покор€ват. ’ората се поддават на сво€ страх, който ги въвлича в благоговеен трепет пред разиграващото се представление, пред загадъчни€ дух, криещ се зад маската на лекар€-магьосник, пред извършващото се тайнство на изцелението.
    Ќо вие не тр€бва да позвол€вате на този знахар така да се отнас€ с вас. ¬ие можете да станете независими от —ъвременната ћедицина и това съвсем не значи, че ще рискувате своето здраве. ѕросто ще се излагате на по-малък риск, защото н€ма нищо по-опасно от това да се €вите при лекар€, в клиниката, в болницата неподготвен.
    ƒа се подготвите Ч не значи да попълните всички застрахователни документи. “ова значи да влезете и да излезете жив и при това да получите своето. «а което ще са ви нужни съответните оръжи€, тактика и хитрост.
    ¬ашето главно оръжие е познаването на врага. ўом разберете, че —ъвременната ћедицина е религи€, вие ще можете да се борите с не€ и да защитавате себе си доста по-ефективно, отколкото, ако си мислите, че се борите с изкуство или с наука. Ќаивно е да се см€та, че ÷ърквата на —ъвременната ћедицина действително см€та себе си за църква. Ќазовете ми поне едно медицинско учреждение, посветено на религи€та, а не на медицинската наука или на изкуството за лекуване.
    Ќо самото съществуване на —ъвременната ћедицина зависи от в€рата в не€. —ъщото виждаме и в другите религии. ÷ърквата на —ъвременната ћедицина дотолкова зависи от в€рата, че ако дори за един ден престанем да в€рваме в не€, ц€лата система ще се разпадне. — какво друго може да об€сним факта, че хората позвол€ват на —ъвременната ћедицина да прави с т€х това, което прави, ако не с пълната забрана за съмнение? Ќима хората биха позвол€вали да бъдат въвеждани в изкуствен сън и да ги режат на части в хода на процедура, за ко€то те н€мат ни най-малка представа, ако не в€рваха? Ќима хората биха гълтали хил€ди тонове таблетки ежегодно, отново н€майки никакво пон€тие за действието на тези химически вещества върху организма, ако не в€рваха?
    јко —ъвременната ћедицина обективно оцен€ваше сво€та дейност, то от мо€та книга н€маше да има нужда. ≈то защо аз см€там да ви покажа, че —ъвременната ћедицина не е тази религи€, в ко€то си струва да се в€рва.
    Ќ€кои лекари се безпоко€т, да не би да изплашат своите пациенти. „етейки тази книга, вие в известен смисъл ставате мой пациент. » аз мисл€, че тр€бва да бъдете наплашени. ƒа се боите, когато вашето здраве и вашата свобода са застрашени е нормално. ј вие вече сте в опасност.
    јко сте готови да узнаете н€кои непри€тни неща, които скрива от вас ваши€т лекар; готови да си из€сните опасен ли е ваши€т лекар; готови да се научите да се защитавате от лекар€ Ч четете по-нататък, защото тази книга е точно за това.
    ќпасна диагноза
    Ќе ви съветвам да се €в€вате на профилактични прегледи, ако нищо не ви безпокои. ƒори не винаги е полезно. “а нали цели€т процес на диагностика Ч от момента на вашето по€в€ване в кабинета на лекар€ до момента, когато излизате от него с рецепта или направление Ч не е нищо повече от ритуал, който р€дко носи полза.
    ѕредполага се, че сами€т факт на вашето по€в€ване при служител€ на медицински култ, готовността ви да се доверите на неговите желани€, ще ви донесат полза; колкото по-щателно ви прегледа, толкова по-добре за вас.
    ¬сичко това са празни работи. ¬ие тр€бва да се отнас€те към изследвани€та по-скоро с подозрение, отколкото с доверие. ¬ие тр€бва да сте на€сно с опасността от т€х; простичко казано, вие тр€бва да знаете, че безобидните на пръв поглед процедури, може да са заплаха за вашето здраве и благополучие.
    ƒиагностичните уреди са опасни сами по себе си. Ќапример, стетоскопът не е нищо повече от култов предмет.  ато уред той носи повече вреда, отколкото полза. Ќесъмнено е, че с помощта на стетоскопа могат да се предават заразни болести от пациент на пациент. «атова почти н€ма толкова опасна болест, ко€то да не може да бъде заподозр€на или диагностицирана без стетоскоп. ѕри вроден порок на сърцето, детето е синьо и дори само това прави диагнозата очевидна. ѕри други сърдечни забол€вани€ диагнозата може да бъде поставена след измерване пулса на различни части от т€лото.
    ≈динственото предимство на стетоскопа над ухото, сложено на гърдите на пациента е удобството и психологически€ комфорт на лекар€. “ъй като н€ма нещо, което би могло да се чуе с помощта на стетоскоп и да не се чуе, слагайки ухо на гърдите на пациента. јз съм виждал лекари, които нос€т стетоскоп на врата си и Дпреслушват" пациента, без да слагат наушниците в ушите си. ≈дно време мислех, че това е ужасно. Ќо сега разбрах: възможно е, лекарите Ч съзнателно или инстинктивно Ч да чувстват, че пациентът сам иска да го преслушат със стетоскоп, защото това е по-скоро част от свещен ритуал, отколкото разумна или полезна процедура.
    ј нали тази процедура може да бъде и вредна, особено за децата. ѕредставете си, че майката води детето си на ежегоден профилактичен преглед. ћалчуганът н€ма ни най-малки оплаквани€. Ќо лекар€т взема стетоскопа и открива функционален шум на сърцето Ч безобиден малък шум, който се открива у най-малко една трета от всички деца на една или друга възраст. » ето, лекар€т е изправен пред избор Ч да съобщи ли за това на майката, или не. Ќ€кога лекарите б€ха учени да паз€т подобна информаци€ за себе си. “е можеха да отбележат това в картата, но в такава форма, че да могат да € разберат само техни колеги. ¬ последно време лекарите ги учат да сподел€т такава информаци€ с родителите. ¬ъзможно е, заради съблюдаване правата на пациента на информираност, а може би Ч което е и по-веро€тно Ч заради страха, че друг лекар също може да открие този шум и да об€ви за него пръв.
    » така, лекар€т решава да каже за това на майката. » дори да убеди ц€лото семейство, че този шум на сърцето е безопасен, и майката, и детето може би ц€л живот ще подозират, че нещо действително не е наред. ѕо-скоро след това майката ще отиде при детски кардиолози, които ще назначат безкрайни ≈ √, рентген на гръдни€ кош, дори сърдечна катетризаци€, за да Дпомогнат на майката да стигне до същността на проблема". ѕроучвани€та показват, че родителите на деца, при които са открити шумове на сърцето, прав€т две грешки: те ограничават двигателната активност на своите рожби Ч не им разрешават да се занимават със спорт Ч и поощр€ват пре€ждането. ≈то най-лошото, което може да стане! —ъс собствените си ръце да превърнем децата в инвалиди.
    ћакар че електрокардиографът (≈ √) изглежда къде-къде по-солиден от стетоскопа, той не е нещо много повече от още една скъпоструваща играчка на лекар€. ƒвадесетгодишни изследвани€ показаха, че ако различни лекари разчитат една и съща кардиограма, разминаването в оценките им достига 20 %. —ъщо с толкова се разминават разчитани€та на кардиограми, направени от един и същ лекар, но по различно време. ¬ърху резултата от електрокардиограмата вли€€т различни фактори, а не само състо€нието на сърцето на пациента. “ова са и времето на денонощието, и това, с какво е бил зает човекът преди снемане на кардиограмата, и много още неща. ¬еднъж беше направен експеримент за изучаване кардиограмите на хора, действително прекарали инфаркт на миокарда. —поред данните от ≈ √ се оказа, че инфаркт са прекарали само четвърт от т€х, половината от кардиограмите допускаха дво€ко тълкуване, на останалите н€маше никакви следи от инфаркт. ¬ резултат от друг експеримент било установено, че повече от половината кардиограми на здрави хора, показват съществени отклонени€ от нормата.
    ¬ъпреки това, терапевтите и други медицински работници все повече се довер€ват на ≈ √ при диагностика на сърдечните забол€вани€. јз често си представ€м следното: човек лежи в болницата в кардиологично отделение след сърдечен пристъп. » се чувства съвсем добре до момента, когато се по€в€ва сестрата със спринцовката. “€ об€в€ва, че кардиограмата е показала нарушение на сърдечни€ ритъм и тр€бва незабавно лечение. (–азбира се, т€ не иска и да знае за изследвани€та, установили висока степен на неточност на диагностичните уреди и за честите спадове на напрежението в оборудването, намиращо се в едно отделение). ћо€т въображаем пациент започва да протестира и да умол€ва сестрата: Дћол€ ви, проверете ми пулса. “ой е абсолютно нормален!" Ќо медицинската сестра отговар€, че н€ма смисъл да мери пулса Ч как може да се спори с машината! Ч и незабавно забива иглата. «а последстви€та е лесно да се досетим.
    “ози сценарий не е толкова фантастичен, колкото може да ви се струва. Ќ€кои Днапредничави" кардиологични отделени€ са оборудвани с уреди, които могат самосто€телно Дда коригират" сърдечната дейност на пациента. Ќа т€х Ч на уредите! Ч им е дадено правото да решават, нужен ли е на сърцето на пациента допълнителен импулс. „увал съм за случаи, когато такъв уред е грешил.
    ¬ъпреки че електроенцефалографът (≈≈√) е прекрасно средство за диагностика на н€кои видове конвулсивни €влени€, диагностика и локализаци€ на тумор в мозъка, много малко хора зна€т за твърде ограничените възможности на този уред. Ќапример, при 20 % от хората с клинично потвърдени конвулсивни разстройства електроенцефалограмата никога не показва, каквито и да било отклонени€. «атова пък у 15-20% процента от напълно здравите хора в електроенцефалограмата се забел€зват отклонени€. «а да бъде демонстрирана съмнителната надеждност на ≈≈√ при измерване активността на мозъка, веднъж включили електроенцефалографа към манекен, чи€то глава била напълнена с лимонено желе. ”редът об€вил:"∆ив!"
    ¬еро€тността от грешки при разчитането на ≈≈√ е очевидна. Ќо електроенцефалографът продължава да е основен инструмент за диагностика при решаване на въпроса действително ли детето има вродени органични изменени€, предизвикващи затруднени€ в обучението, има ли н€какви незначителни увреждани€ на мозъка, хиперактивност или още н€ко€ от двадесетте-тридесетте диагнози, измислени за това "болестно" състо€ние. ¬секи детски невропатолог, когато дойде време за публикаци€, пише стати€ за значението на един или друг връх или спад на електроенцефалограмата. Ќо до момента н€ма единно мнение за това съществува ли н€каква взаимна връзка между данните от ≈≈√ и поведението на детето.
    » все пак, недостатъчната научна обосновка на този метод на диагностиката, не е попречила за широкото разпространение на електроенцефалографите и р€зкото увеличаване бро€ на направлени€та на деца за ≈≈√. јз често съветвам студентите, търсещи работа, да отидат в електроенцефалографи€та, защото това е благопри€тна почва за израстване в кариерата, както и за всичко свързано с проблемите на затруднени€та в обучението. ƒнес всички Ч педагози, лекари, родители Ч съзнателно или не, са се съюзили с цел медикаментозно решаване на поведенческите проблеми.  акво става, ако извикат в училище родителите на твърде палаво дете? Ќа т€х им съобщават, че рожбата им може да има н€какво органично нарушение, хипер активност или незначително увреждане на мозъка. –одителите биват съветвани да заведат ученика при лекар, който да му направи електроенцефалограма. » въз основа на данните от ≈≈√, които може да бъдат и погрешни, с помощта на медикаменти у детето се формира тип поведение, удобен за учител€.
    ћного по-разпространено и опасно оръжие на —ъвременната ћедицина стана рентгенът Ч уред с наистина магическа сила. Ћекарите зна€т, че т€хната способност първи да узна€т причината за разстройството, да вид€т нещо, което другите не виждат, внушава у хората благоговеен трепет. » те буквално се опиват от тази власт и назначават рентген по вс€какъв повод Ч от изследване на пъпки до вмешателство в тайните на вътреутробни€ живот. ћного акушери насто€ват за рентгеново изследване, когато в резултат на сво€та некомпетентност, не могат с ръка да определ€т положението на плода. » това е въпреки факта, че връзката между детската левкеми€ и вътреутробното облъчване много отдавна е доказана документално.
     оличеството на забол€вани€та в щитовидната жлеза, много от които злокачествени, е нараснало 1000 пъти при хора, подложени на рентгеново изследване на главата, ши€та, горната част на гръдни€ кош преди 20-30 години. –акът на щитовидната жлеза може да се развие дори след малка доза радиаци€ Ч по-малка от тази, ко€то се излъчва при обзорна снимка на зъбите. ”чени, изказвали се пред  онгреса на —јў, подчертаха опасността от малките дози на радиаци€, не само за самите облъчвани, но и за бъдещите поколени€, в които може да се по€в€т генетични увреждани€. “е об€виха връзката на рентгена с развитието на такива забол€вани€ като диабет, сърдечно-съдови забол€вани€, инсулт, повишено кръвно нал€гане, катаракта Ч накратко казано, с всички така наречени болести на възрастта. ƒруги изследвани€ установили връзка на радиаци€та с рака, с болестите на кръвта, тумори на централната нервна система. ѕо най-скромни оценки, 4000 човека ежегодно умират поради причини, непосредствено свързани с радиационно облъчване, получено по време на медицински изследвани€. —поред мен, тези жертви, както и много други нещасти€, предизвикани от облъчване, е можело да бъдат избегнати. ѕрез 50-те години, когато б€х студент, ме учеха, че рентгеновото изследване на млечните жлези е практически безполезно. ¬ремето не е променило тази оценка. Ћекари, специално обучени да разчитат мамографии, уме€т да разпознават на рентгенова снимка рака на гърдата съвсем не по-добре, отколкото необучените лекари. —поред н€кои изследвани€ от 40-те години, 24 % от рентгенолозите дават различна интерпретаци€ на снимка на гърдата дори в случай на обширно изменение на тъканите. » 31% не се съглас€ват сами със себе си при повторно разчитане на същата снимка. ¬сички следващи изследвани€, в това число и правени в ’арвард, само потвърждават достоверността на предходните.
    Ќо и до ден днешен рентгенът остава култов предмет, както за терапевтите, така и за стоматолозите. » до ден днешен стотици хил€ди жени ежегодно застават на опашка за рентгеново изследване, въпреки широката известност на факта, че мамографи€та сама по себе си предизвиква повече случаи на рак, отколкото е призвана да диагностицира. –итуалните ежегодни рентгенови прегледи, рентгенът при започване на работа, при приемане в училище Ч цели€т този рентгенов панаир на здравето продължава. ’ората разказват и ми пишат, че лекарите, признавайки ги за абсолютно здрави, все пак насто€ват за рентген. ≈дин човек ми съобщи, че в болницата, където лежал, за да му оперират херни€та, са му направили шест рентгенови снимки на гръдни€ кош. ќт разговорите на рентгенолозите помежду им, той останал с €сното впечатление, че те просто са експериментирали, с какъв апарат ще се получат най-добрите снимки. Ќа този човек му направили 30 рентгенови снимки, когато отишъл в местен стоматологичен институт, за да смени коронка.
    ћного лекари оправдават използването на рентгена с това, че пациентите сами искат такова изследване. Ќа това аз отговар€м: ако хората така в€рват в силата на рентгена, най-доброто, което могат да направ€т лекарите, е да сложат в клиниките макети на рентгенови апарати. “ова ще помогне да бъдат избегнати огромен брой болести.
    ƒруг аспект на диагностиката, от който има повече вреда, отколкото полза, са лабораторните изследвани€. ƒиагностичните лаборатории допускат скандални неточности. “ова убедително показа проверка, направена от ÷ентъра за контрол на болестите в ц€лата страна през 1975: груби грешки е имало в една четвърт от всички анализи. ƒруга общоамериканска проверка е показала, че половината от лабораториите, имащи лиценз за работа по програмата "ћедикеър", не съответстват на "високи€ стандарт", за който претендират.
    «а да бъде получена н€каква представа, защо хората харчат по двадесет милиарда долара на година за лабораторни анализи, е достатъчно да се каже, че специалисти от 30% от подложените на проверка лаборатории не могли да разпозна€т сърповидно-клетъчната анеми€. ƒруга група от проверените лаборатории не открила инфекциозна мононуклеоза минимум в една трета от случаите. ќт 10 до 20% от лабораториите не открили признаци на левкеми€ в тъканни проби. ј от 5 до 20% от лабораториите гарантирано ще ви припишат н€какво отклонение там, където го н€ма. јз обичам да давам за пример едно изследване, показало, че 197 от 200 човека може да бъдат "излекувани" просто с повторно изследване!
    јко ви се струва, че вече сте потресени от тези факти, знайте: ÷ентърът за контрол на болестите следи и коригира работата на по-малко от 10% от лабораториите в страната. ѕо такъв начин, дадените примери отраз€ват най-добрата работа на най-добрите лаборатории, ¬ останалите лаборатории рискувате за сво€ сметка. ј тази сметка ще расте, тъй като лекарите, практикуващи "медицина за всеки случай", назначават все повече и повече изследвани€.
    ƒоколкото неточността на изследвани€та е безмерно висока, на нас ни остава да гледаме на т€х като на обреди за предсказване на съдбата, а на "аналитиците" Ч като на свещени оракули.  азано с други думи, резултатите от изследвани€та завис€т от каприза на божеството или от майсторството на култови€ служител. Ќо дори ако боговете направ€т всичко, зависещо от т€х и резултатите от вашите изследвани€ по чудесен начин се окажат правилни, съществува опасност погрешно заключение да направи ваши€т лекар. ≈дна жена ми писа, че на обичаен профилактичен преглед в изследвани€та на нейните екскременти била открита кръв. Ћекар€т € подлага на ц€лостно изследване, включващо рентген с бариева каша и не получил никакви определени резултати. «аради всичко това здравето на жената действително се влошило, но лекар€т, въпреки всичко й препоръчал по-нататъшно изследване. —лед половин година той об€вил на измъчената пациентка: "»мате повишена киселинност на стомаха!"
    Ћабораторните тестове и диагностичното оборудване не биха били толкова опасни, ако лекарите престанеха да разчитат изключително на количествените методи на диагностиката. ƒоколкото цифрите и статистиката са станали молитвен език на —ъвременната ћедицина, количествената информаци€ се см€та за свещена, слово на √оспода Ч в буквални€ смисъл, последна дума на диагностиката. » каквито и да б€ха средствата за измервани€та (обикновени, като термометър, кантар, детско мерително шишенце, или сложни, като, например, рентген, електрокардиограф, електроенцефалограф, оборудване за лабораторна диагностика), хората са заслепени от т€хното си€ние толкова, че вече не могат да се вслушват дори в собствени€ си здрав разум, подмен€йки го със заключени€та на лекарите Ч "ненадминати майстори на диагностиката", използващи в сво€та работа количествени, а не качествени методи.
    »змервани€та са причина за всички нещасти€ в педиатри€та и акушерството. ѕедиатърът тегли детето и обръща всичко с главата надолу, ако то не е наддало определеното количество грамове. Ћекар€т отново подмен€ качествената оценка с количествена. “ой би тр€бвало да си зададе такива въпроси: Д ак изглежда детето?  ак то се държи?  ак ви гледа?  ак се движи?  ак работи неговата нервна система?" Ќо вместо да се довери на своите наблюдени€, лекар€т се опира на цифрите. ѕон€кога дете, което е на естествено кърмене, наддава не така бързо, колкото е нужно в представите на лекар€. » лекар€т слага детето на изкуствено хранене Ч в ущърб на здравето на майката и на детето.
    Ѕременните жени също не бива да се уповават на измервани€та. Ќе съществуват никакви правила, регулиращи, колко килограма може да наддаде една или друга жена по време на бременност.
    » тук качеството е по-важно от количеството. “р€бва да се €де не "определено количество" храна, а храна с определено качество. јко жената следи своето хранене, нейното тегло само ще се проследи. “€ ще може с пълно право да игнорира всички измервани€.
    ј каква опасност може да представл€ват предназначените за детско хранене мерителни шишенца?
    ѕедиатърът съветва майката да следи детето да из€жда толкова и толкова грама от сместа на едно хранене и т€ приема тази бележка за директно указание. » на вс€ко хранене с хитрост или със заплахи Ч по вс€какъв начин Ч постига това, а именно определеното количество смес да бъде вл€то в детето. ¬ резултат получаваме маса взаимно непри€тни усещани€ у майката и у детето Ч напрегнатост и безпокойство там, където има м€сто само за любов и наслаждение. ј да не говорим за перспективата за затлъст€ване в бъдеще.
    »змерването на температурата, всъщност, е също безполезна процедура.  огато майката на разбол€ло се дете звъни на лекар€, той първо пита каква му е температурата, но този въпрос е лишен от смисъл, тъй като н€кои безобидни болести протичат с много висока температура. ƒа кажем, розеолата, обичайна детска болест, съвсем безвредна, често дава температура 40-40,6∞—. » в същото време има смъртоносно опасни болести, например, туберкулозни€т менингит, при който температурата е нормална или е почти нормална. ≈то защо лекар€т тр€бва да се интересува от качествените, а не количествените параметри Ч например, как се чувства детето, забел€зва ли се нещо необичайно в неговото поведение. ƒа се довер€ваш на цифрите, значи да придаваш мистично значение на цели€ лечебен процес. ƒоколкото измерването на температурата е просто безполезен ритуал, на въпроса на лекар€ за температурата, майките тр€бва да отговар€т: ДЌе знам, не съм € мерила" или "¬ къщи н€мам термометър". –азбира се, след такъв отговор, лекар€т ще сметне майката за странна, не съвсем адекватна, може би дори психично болна; за да избегнете това, назовете първото число, което ви хрумне. јко действително ви е необходимо да привлечете вниманието на лекар€, то изберете внушителното 40 градуса или нещо в същи€ правдоподобен дух. јко лекар€т, идвайки у вас, установи, че температурата е нормална, точно 36,6∞—, излъжете, без да ви мигне окото: "Ќо преди малко т€ беше много по-висока!" јко лекар€т все пак не пов€рва, единственото, в което може да ви обвини, е че сте невнимателни. ¬ие дори може да му подскажете този вариант, възкликвайки: "ќ, нав€рно не съм вид€ла добре!" —ега, когато преградата под форма на сакралните числа на термометъра е преодол€на, вие може да преминете към по-важни въпроси.
    ≈дна от опасностите на медицински€ преглед е обсто€телството, че лекарите въпреки вол€та ви, може да ви използват за своите интереси. » тези интереси, пов€рвайте ми, н€ма да съвпадат с вашите. ѕреди много години, като станах директор на поликлиника, аз открих, че лекарите по време на преглед задават на вс€ка майка един и същ въпрос: Ќаучено ли е детето да с€да на гърне? » вс€ко момче, което до четвъртата си година не беше научено на гърне, се изпращаше на урологично изследване, което включваше, впрочем, цистоскопи€. Ќа всички тези четири годишни малчугани им правеха цистоскопи€! јз незабавно изключих въпроса за гърнето от процедурата на прегледа. ћного малко ми се наложи да чакам обаждането на свой при€тел, завеждащ урологично отделение. “ой беше много €досан. ѕърво ми каза, че не съм прав да изключвам въпроса за приучване към гърнето и вследствие от това да отмен€м урологичните изследвани€. “ой насто€ваше, че такова изследване е необходимо, за да се откри€т редките случаи на незадържане на урината, вследствие на органични увреждани€. ≈стествено, всичко това бе пълен абсурд, защото редките органични увреждани€ може да бъдат открити с помощта на къде по-безопасни процедури от цистоскопи€та. “огава той си призна. ќказа се, че съм му попречил на изпълнението на неговата ординаторска програма, според ко€то за получаване на поредната атестаци€ ординаторът тр€бва да направи определено количество цистоскопии за година. ¬ негови€ случай това число беше 150. јз му отнех материала за цистоскопи€ и навл€кох върху себе си негови€ гн€в.
    “ова правило касае и други специалисти. «а да станеш ординатор по кардиологи€, тр€бва да правиш по 150-200-500 сърдечни катетризации за година. Ќещата върв€т натам, че скоро ще лов€т хората от улицата и ще ги убеждават, че им е необходима сърдечна катетризаци€!
    ћного гол€ма е веро€тността лекар€т да ви използва за свои собствени цели. «атова всеки лекар, занимаващ се с научна или преподавателска дейност, тр€бва да се см€та за потенциално опасен. јз съм убеден, че лекуващи€т лекар тр€бва да лекува. ј изследвани€та и преподаването нека остави на тези, който се наричат изследователи или преподаватели.  огато лекар€т започне да се пробва в чужда рол€, той тр€бва да бъде крайно внимателен. «а пациента да не говорим.
    —критите подбуди, движещи лекар€, чи€то жертва може да станете, наистина са зловещи. » най-опасен мотив се €в€ва необходимостта редовно да се попълват редиците от пациенти. јко не беше ритуалът на профилактични€ преглед, терапевтите трудно биха плащали наема за кабинета си!  ак друго€че лекарите биха могли да осигур€т редовните жертви за другите церемонии на ÷ърквата, ако не б€ха прегледите на терапевта? ¬ ≈вангелието е казано: "ћного са призвани, малцина са избрани", но ÷ърквата на —ъвременната ћедицина казва: "¬сички са призвани и много са избрани".
    Ќ€кога ежегодните медицински прегледи б€ха препоръчвани на рискови групи като работници в промишлеността и проститутки. —ега много лекари препоръчват всички да минават на медицински преглед поне веднъж в годината. Ќо за петдесет години редовни медицински прегледи не се по€ви нито едно най-малко доказателство, че хората, честно преминаващи тези прегледи, живе€т по-дълго, или че те са по-здрави от другите, които въобще изб€гват лекарите. ƒори бих казал, че последните живе€т по-благополучно, изб€гвайки сигурни€ риск от медицинска намеса.
    ¬ашата съдба в буквални€ смисъл е в ръцете на лекар€. —ами€т факт на по€в€ването ви в негови€ кабинет означава преди всичко, че не разбирате, как се чувствате, или какво става с вас. » че не сте против лекар€т да реши това вместо вас. » така, вие сте готови да пожертвате скъпоценната си свобода Ч сво€та самоидентификаци€. јко лекар€т казва, че сте болни, значи сте болни. јко казва, че сте здрави, значи сте здрави. Ћекар€т сам установ€ва границите на нормално и ненормално, добро и лошо.
    Ќе си струва да се довер€вате на мнението на лекар€. ћного от лекарите не са в състо€ние да виждат здравето, просто защото те са изучавали не здравето, а болестите. «ащото в очите им се набиват признаците на болестта, но не и признаците на здравето. » още Ч защото те н€мат представа от относителната стойност на признаците на едното или другото в даден човек; те винаги са по-склонни да ви об€в€т за болен, отколкото за здрав.
    ƒокато лекар€т държи ситуаци€та под контрол, той стесн€ва и разшир€ва границите на здравето и болестите по свое усмотрение, в зависимост от своите намерени€ и интереси. Ќапример, решава, че кръвното ви нал€гане е над нормата или около горната граница на нормата. » лекува по съответни€ начин Ч с помощта на силно действащи медикаменти. ѕо такъв начин, болестта обхваща по-гол€м или по-малък брой хора в зависимост от това, как € определ€ лекар€т. Ќапример, измервайки ръстта на сто деца, той може да твърди, че двете крайни Ч най-високото и най-ниското или 2% от общи€ брой Ч не съответстват на нормата и се нужда€т от допълнителни изследвани€. Ќищо не пречи на лекар€ да установи свои стандарти за анализ на кръвта, урината, за интерпретаци€ на електрокардиограмите така, че определен процент от хората, групирани по един или друг признак, да получат етикета: "¬ъзможни отклонени€ от нормата, необходими са по-нататъшни изследвани€".
    јко лекар€т се занимаваше с продажба на слабителни средства, той нав€рно би бил склонен да даде такова определение на запека, че в тази категори€ да попадне преобладаващото мнозинство от американците. “ой би твърд€л, че всеки, който н€ма ежедневно изхождане, страда от запек. ќт друга страна, ако той беше заинтересован да говори истината, би признал, че ако човек има нормални по количество изхождани€, т€хната периодичност н€ма никакво значение. ѕри такова определение почти никой не би попаднал в групата на "болните" от запек.
    Ћекар€т намира болест там, където € н€ма. ¬ кра€ на краищата, измежду стоте деца, чийто ръст е измерен, измежду хората, дали кръв или урина за анализ, или на които са направили електрокардиограма, все н€кой ще се окаже на долната и на горна граница на нормата. » едва ли н€кой ще премине през 30-40 различни изследвани€ без да излезе поне по един критерий от границите на "статистическата норма", което може да доведе до ц€ла поредица от вредни и инвалидизиращи медицински процедури.
    ¬ие тр€бва да отчитате лични€ интерес на лекар€ Ч и да се страхувате от него. Ћекарите почти винаги са удосто€вани с по-гол€мо възнаграждение и признание за намеса, отколкото за ненамеса. “€х ги учат, че е по-добре да се намес€т и да направ€т нещо, отколкото просто да наблюдават, изчакват, да се над€ват, че пациентът ще се справи сам (ако го направ€т, пациентът ще отиде при друг лекар). Ќай-важни€т от моите "подривни" съвети към студентите-медици е следни€т: за да вземете изпит, за да завършите успешно медицински€т университет и при това да запазите здрави нервите си, отговар€йки на тестове с н€колко варианта за отговор, винаги избирайте отговора с най-гол€ма степен на намеса и това нав€рно ще бъде правилни€т отговор. ƒа предположим, че ви питат, какво ще направите с пациент, който се оплаква от пъпка на носа. јко ваши€т от≠говор е Дбдително изчакване, аз ще почакам и ще наблюдавам н€колко дниУ, вие не сте прави. ѕравилни€т отговор е: да се отреже главата, да се включи щастливецът към апарат за изкуствено дишане, после отново да се заши€т всички артерии и да се изпишат двадесет различни антибиотици и стероиди. “ози съвет е помагал повече от всеки друг урок на мои студенти успешно да вземат различни най-важни изпити, включително държавни изпити и изпити за специалност.
    јко сте се поддали на уговар€нето и сте отишли на медицински преглед, ваши€т лекар веро€тно ще изтълкува и най-малките отклонени€ от нормата Ч истински или измислени Ч като предвестници на н€кое сериозно забол€ване, които, разбира се, изискват сериозна профилактична намеса. Ќай-малкото отклонение на стойностите на захар в кръвта от нормата може да бъде изтълкувано като преддиабетно състо€ние и ще ви връчат н€какъв медикамент. »ли например, лекар€т ще забележи отклонение в кардиограмата, предизвикано от прелитащ в този момент самолет и ще реши, че сте в прединфарктно състо€ние. » вие ще се приберете в къщи с н€колко медикамента за профилактика, които не само ще се бор€т с вашето прединфарктно състо€ние, но и ще преобърнат ваши€ живот с главата надолу. ўе започнат редки спадове на настроението и изменение в психичното състо€ние, съпроводени от помътн€ване на зрението, объркване на съзнанието, безпокойство, бълнуване, халюцинации, ступор, припадъци и психоза.
    ¬ъзможно е да ви изпишат атромид — Дза понижаване нивото на холестерола", който може и да намали нивото му, но също така ще ви награди с един или с н€колко от следните странични ефекти: умора, слабост, главоболие, виене на св€т, болка в мускулите, косопад, сънливост, замъглено зрение, тремор, изпот€ване, импотентност, намалено сексуално желание, анеми€, €зва на стомаха и дванадесетопръстника, ревматоиден артрит, кожна туберкулоза. ћалко веро€тно е лекар€т да ви изчете цели€ този списък от инструкци€та към медикамента. Ќо още по-малко веро€тно е да ви покаже абзаца, ограден с черна рамка: Дƒо днес не е установено как медикаментозното понижаване на нивото на холестерол се отраз€ва върху нивото на заболеваемостта или смъртността от атеросклеротични поражени€ на коронарните съдове Ч положително, отрицателно или никак. «а да се отговори на този въпрос е нужно да се прав€т изследвани€ в течение на н€колко години."
     ой ще започне да взема н€какъв медикамент, след като е прочел такава инструкци€?
    ћоже би най-разпространени€т повод за профилактично лечение на предвестниците на болестта са случаите, когато лекар€т открива у вас леко повишено кръвно нал€гане. »гнорирайки факта, че кръвното е могло да се вдигне временно от сами€ факт на посещение на медицинското учреждение, лекар€т много бързо ще ви изпише медикамент, понижаващ кръвното нал€гане. “ой едва ли ще донесе н€какво облекчение, но затова пък ще даде чудесни странични ефекти Ч от главоболие, сънливост, летарги€ и прилошаване до импотентност. ѕрез 1970 година изследовател≠ска група, работеща по проект за медикаменти, вли€ещи върху коронарните съдове, откри, че те дават твърде гол€м брой странични ефекти, включително и несмъртоносен инфаркт и белодробна емболи€, и че тези нежелателни ефекти по никакъв начин не се компенсират от тенденци€та към намал€ване на смъртността.
    Ћекарите започнали да рекламират важността на медицинските прегледи по време на ¬еликата депреси€ през 30-те години на XX век - по напълно разбираеми причини. «аради същите очевидни причини стоматолозите започнали да пришпорват хората в своите кабинети за профилактична проверка. Ќеотдавна чух за€вление на една вли€телна стоматологична организаци€, че вс€ко дете тр€бва да започне да се преглежда от стоматолог на три години, а на седем години Ч от ортодонт. “ези проверки определено н€ма да донесат полза на много деца, но ще причин€т вреда на повечето от т€х. “ази вреда се нанас€ не само от живака, с който са замърсени стоматологичните кабинети, не само от въздействието на рентгена и не само от флуорираната "светена вода", но и от самата процедура на прегледа. —томатологът пренас€ бактерии от болните зъби на здравите с крайчето на инструмента, с който ги провер€ва. ќртодонти€та и до ден днешен остава тайнствено и бездоказателствено изкуство. Ќие знаем, че у много хора възникват проблеми с венците, ако те н€кога са приб€гвали към помощта на ортодонти€та. «наем, също така, че много от тези, на които е препоръчвано да се обърнат към ортодонт и те не са го направили, впоследствие са установили, че зъбите им са се изравнили съвсем сами. јко препоръчваните прегледи не донесат на вас или на вашето дете н€каква полза, което е най-веро€тно, то те очевидно ще донесат полза на стоматолога или ортодонта.
    —поред мо€т опит, лекарите и особено стоматолозите, се отнас€т много ревностно към редовните прегледи. ƒори съм срещал лекари, които са отказвали да помогнат на пациенти с остра болка, ако те не са преминали профилактичен преглед през последната половин година! –азбира се, такъв подход позвол€ва на лекарите да бъдат добри играчи в медицинската игра "—товари всичко върху жертвата". ¬место да допуснат, че техните тайнства са безполезни, че вълшебства не съществуват, те винаги може да кажат, че сте дошли твърде късно.
    ѕовечето от лекарите са склонни да твърд€т, че да се обърнете към лекар никога не е рано. » хората в€рват в това. Ќо разберете: сами€т факт на визитата ви при лекар€ означава, че вие молите за лечение; поне такова е виждането на лекар€. ѕо-просто казано, ако сте тук, значи сами сте поискали това. ¬ие сами сте се решили да се подложите на широки€ спектър от свещенодействи€ - от вземането на аспирин до ритуалното разчлен€ване. –азбира се, лекар€т ще се стреми към най-болезнените форми на жертвоприношени€, тъй като това издига негови€ божествен статус. Ќ€кои стигат толкова далече в тази посока, че въобще забрав€т за пощад€щите методи. ≈дин мой познат, млад човек, се решил да се включи в колоездачно състезание на 100 мили, което по-рано никога не бил правил. —лед като изминал една трета от път€, той разбрал, че не е готов за такова наказание, но минаващите покрай него велосипедисти започнали обидно да си шушукат, колко бавно кара той. “ова толкова го €досало, че той се заклел да стигне до финала Ч и стигнал. —лед като се събудил на следващи€ ден, той не можел да помръдне.
    Ќай-много го болели колената Ч те поели върху себе си основната тежест на наказанието. Ќаши€т велосипедист се чувствал толкова зле, че закуцал към лекар€. ј лекар€т, след прегледа и рентгена, заключил, че млади€т човек има или гоноре€, или рак на кол€ното. ћежду другото, преди прегледа мо€т при€тел разказал на лекар€ за състезанието на 100 мили и след произнас€не на диагнозата се поинтересувал не е ли предизвикано неговото състо€ние от това състезание. Ћекар€т казал: Д¬ никакъв случай!" Ч и се приготвил да даде направление за специалист. –азбира се, мо€т при€тел веднага изхвърлил направлението. —лед н€колко дни неговите крака били като новички.
    Ќ€кои лекари стоварват вината върху пациентите, като им казват, че те искат да ги лекуват от болести, които минават сами.  акво да се прави, щом хората отиват на преглед и мол€т да им изпишат антибиотици за бързо излекуване от простуда. »ли силно действащи и опасни противоартритни средства за преодол€ване на малка скованост в ставите. »ли хормонални препарати за излекуване на пъпките или за предотврат€ване на по€вата им у подрастващите. јз не приемам такива оправдани€. ѕациентите искат и много други неща: по-обмислено лечение, повече прилагане на естествени (натуропатични) методи и обсъждане на различни варианти за лекуване; но в тези случаи лекарите р€дко отстъпват.
    јко искате да се защитите, ще се наложи да схванете, че вие и лекар€т имате различни стандарти, и че неговите стандарти с нищо не са по≠добри. Ќа лекарите не им достига деликатност да разберат, че сами€т им начин на водене на разговора, намеква за необходимостта от лечение. јз съветвам лекарите да не съобщават на родителите на малките пациенти за безобидните сърдечни шумове, за увеличените сливици, за пъпна херни€ Ч та нали почти всички тези симптоми изчезват към шестата година. јз мол€ лекарите да не питат майките на тригодишни момченца дали са научени да с€дат на гърне, тъй като този въпрос автоматично кара майката да мисли, че с детето нещо не е наред, ако то не умее да ползва гърне.
    ўе ви се наложи да изучите още много други подходи и стратегии на поведение, ако искате да се защитите от опасностите на диагностичните процедури. –азбира се, в критично положение Ч в случай на злополука, наран€ване, остър апендицит Ч н€ма да имате избор. Ќо такива ситуации са едва 5% от случаите на търсене на медицинска помощ. ¬ъобще н€ма защо да ходите на лекар, ако н€мате никакви симптоми. ј ако имате такива, ако действително сте болни, то преди всичко се постарайте да разберете повече за ваши€ проблем, отколкото знае лекар€т. “р€бва да изучите вашата болест и в това н€ма нищо сложно. ћоже да вземете същите учебници, по които е учил лекар€т; той най-веро€тно е забравил по-гол€ма част от това, което е написано в т€х. —ъществува и научно≠попул€рна литература почти за вс€ка болест, с ко€то може да се сблъскате. —мисълът е в това да разберете за сво€та болест, колкото може повече, за да имате равна, а може би и по-добра база знани€ от лекар€.
    јко ви е дадено направление за изследване, разузнайте, какво тр€бва да покаже то. ѕопитайте лекар€, какво иска да разкрие с помощта на това изследване. Ћекар€т н€ма да ви каже за това, но ако проведете собствено разследване, ще откриете, че такива обикновени изследвани€ като анализ на кръвта, анализ на урината, туберкулинова проба и рентген на гръдни€ кош, са толкова противоречиви и толкова сложни за интерпретиране, че ползата от т€х е много малка.
    —ъщо така ще ви се наложи да намерите лаборатори€, ко€то прави изследвани€ с гол€ма точност. јко в лаборатори€та не ви кажат, какъв е техни€т процент на грешни анализи, зачеркнете € от списъка. јко в лаборатори€та се хвал€т с идеална или почти идеална точност Ч отнесете се към това с подозрение. Ќо продължавайте да задавате въпроси. ќткъде зна€т, че резултатите са толкова точни? »мат ли те сертификат за качество?  ой го е издал? ¬ъзможно е никога да не намерите лаборатори€, ко€то да отговори на всички въпроси удовлетворително. ј ако все пак намерите, искайте от лекар€ направление за тази лаборатори€. ¬еро€тно ще ви бъде трудно да получите това, защото много лекари са обвързани финансово с определени лаборатории. Ќасто€вайте. јко лекар€т прави всички изследвани€ сам, задавайте му същите въпроси, които бихте задали в лаборатори€та. ¬ кра€ на краищата, ако от резултатите на лабораторните тестове зависи сериозен курс на лечение, повторете всички изследвани€. ѕовторете ги, дори ако ви задължат да направите това в същата тази лаборатори€.
    Ќай-важни€т начин, по който можете да обърнете процедурата на диагностика в сво€ полза е да задавате въпроси на лекар€. ¬ н€кои случаи Ч и това ще бъде р€дко изключение Ч той ще ви отговори. Ќай-веро€тно, ще изрази неудоволствие. ¬се едно, продължавайте да питате Ч толкова по-бързо ще ви изгон€т от кабинета. ѕо поведението на лекар€ н€ма да ви е трудно да си съставите мнение за него като за човек и специалист.
    ¬ъпросите ще могат да ви защит€т и от рентгена. –азбира, се най-добрата защита от рентгена е неговата липса. Ќаправление за рентген на млечните жлези на жени до 50 години, жени без оплаквани€ в семейната анамнеза, не се оправдава с необходимостта да се открие рак на гърдата.
    ѕолзата от рентгена на гърдите е съмнителна за всички жени, тъй като млечните жлези са особено чувствителни към радиаци€та. ¬с€ка жена може да избегне рентгена, просто като каже на лекар€, че й се струва, че е бременна Ч н€ма значение дали действително е така. Ќаистина, пон€кога това може да провокира лекар€ да назначи тест за бременност, както се случило със съпругата на един мой колега. “€ избегнала теста, като казала на медицинската сестра-инквизиторка, че теста ще направи мъжът й. “ъй като това им е първо дете, те биха искали, колкото може повече да участват лично в това събитие. » така и не минала на рентген. ¬ие също може да се измъкнете като използвате подобна уловка Ч просто като кажете, че бихте искали да направите теста при сво€ лекар. ¬последствие - можете да разчитате на бюрократичната инертност - този въпрос никога н€ма да изплува отново. Ѕременните жени или жените, които действително мисл€т, че са бременни, тр€бва да за€в€т на висок глас за своето положение пред всеки, който ще се опита да ги изпрати под рентгеновите лъчи. Ћекар или стоматолог, който насто€ва за облъчване на бременна жена без сериозни основани€ за това, тр€бва да бъде лишен от лиценз.
    «а да избегнете рентгена, може да използвате различни методи: от това да се правите на глупак - "Ќаистина ли ми е нужен този рентген, док?" - до хитрости и убеждаване. ѕон€кога това помага, но тр€бва да сте готови за директно предизвикателство и конфронтаци€. ѕон€кога лекар€т просто ви слага на количката и ви води към рентгена. “ова е типична груба про€ва, чрез ко€то напълно дееспособни хора биват унижавани, потъпкват т€хното достойнство, обезличават ги и ги превръщат в смирени и управл€еми пациенти. јко нещо подобно н€кога направ€т с вас, скачайте от количката и стъпвайте на крака. “ренирайте в себе си отговорността за своето здраве. ¬сички последстви€ от скачането от количката ще бъдат, несъмнено, по-малко вредни, отколкото страничните ефекти от рентгена.
    јко сте взели решение да не минавате на рентген, но лекар€т все още държи ножа до гърлото ви, задайте му следните въпроси: Д акво очаквате да намерите у мен?  аква е веро€тността да откриете това с по≠мощта на рентгена? ћожете ли да търсите това с по-безопасни методи? »зползвате ли най-съвременната и добре обслужвана апаратура с най-ниска степен на облъчване? ўе ми сложите ли надеждна защита върху останалите части на т€лото?  ак рентгенът ще повли€е на моето лечение?  ога за последен път е провер€вана вашата апаратура за безопасност?" ѕродължавайте да питате, докато отговорите на лекар€ не ви позвол€т сами да направите информиран избор. јко решите, че рентгенът действително ви е нужен, направете снимки само на тези органи, които тр€бва да изследвате именно сега. Ќе позвол€вайте нито на лекар€, нито на рентгенови€ техник да прави н€какви допълнителни снимки Дза всеки случай, така и така сте дошли".
    «а да се защитите напълно от лекар€, тр€бва да се научите да го лъжете. “ова не е толкова странна стъпка. ”спешно да се противопоставите на професионалната бюрокраци€ е невъзможно, ако не се научите да € мамите. Ќе случайно се учим да лъжем учителите на твърде крехка възраст, защото се досещаме, че задачата на училището е не образованието, а издаването на атестат. ј това, което действително ни е необходимо в живота, ние овлад€ваме извън училищните стаи. јз съветвам студентите-медици да научат изкуството на лицемерието и двуличието, както н€кога негрите от американски€ юг се научили на изкуството да се преструват. Ћицемерието се превърна в изкуство - да изглеждаш трудолюбив и послушен, независимо, какъв си в действителност.
    јко вие, например, сте кърмеща майка, лекар€т почти винаги ще бъде против кърменето. “ой ще бъде против, дори, ако за€в€ва, че му е все едно, кой тип храна ще изберете. ўе бъде против, защото лекарите не зна€т нищо за кърменето.  акво ще направите, ако лекар€т, след като е претеглил детето, реши, че бебето е наддало недостатъчно, според изисквани€та на таблиците?  акво ще предприемете, ако лекар€т ви посъветва да угощавате двуседмично бебе с хот-дог? „естичко на шега си представ€м въображаема акушерка, ко€то стои до родилната маса, и веднага щом бебето излезе от утробата, му пъха в устата хот-дог - за ранно приучване към твърда храна.
    » така, ако лекар€т ви посъветва да давате на детето, което е на 1 месец, твърда храна Ч каша или плодове, или нещо друго в този дух Ч какво ще предприемете? ўе се опитате да поспорите с него, защото, кой по-добре от вас знае, какво е нужно на вашето дете? ѕросто ще се откажете от дохранването? Ќо в такъв случай лекар€т ще се обиди и може да откаже да работи с вас. ƒопускайки, че лекар€т е разумен и грижовен човек, ще се опитате да го уговорите, да го убедите в правотата си?  акво пък, жела€ ви успех.
    Ќо можете и да се преструвате. Ќе казвайте на лекар€ нищо друго, освен "“ъй в€рно!" » когато той ви даде опаковка детска храна, просто € изхвърлете в първата кофа за боклук. » продължавайте да кърмите детето.  огато на поредни€ преглед лекар€т отново сложи детето на кантара, разкажете му, в какъв възторг е вашето бебе от плодовете и кашата. » тогава той, поглеждайки показани€та на кантара, с удоволствие ще ви съобщи, че сега с детето всичко е наред.
    «а съжаление, в н€кои ситуации не е възможно да се прибегне до лъжа. Ќапример, акушерът-гинеколог просто ще ви претегли и нищо н€ма да му попречи да развива вредните си идеи за ограничаване покачването на теглото по време на бременност. ћного жени нос€т още на първи€ преглед ц€л списък от неща, на които не биха желали да бъдат подложени по време на раждането. “е об€сн€ват, че не искат да ги бръснат, да им прав€т епизиотоми€, да вземат обезбол€ващи, стимулиращи и така нататък. Ћекар€т кима в знак на съгласие, но към кра€ на раждането жената открива, че въпреки нейни€ отказ, са й направени всички тези процедури. “рудно е да се очаква, че жената по време на раждането ще има сили да контролира действи€та на лекар€. ¬се едно, той ще направи това, което см€та за нужно. ≈то защо е важно да се наруши обичайни€т ход на нещата и да получите от лекар€ желаното по-рано, преди ситуаци€та да е станала критична. —лед като сте му задали своите въпроси, съвсем не е задължително да в€рвате на вс€ка негова дума. Ќапротив, провер€вайте всичко, в което той ви убеждава. ¬ие тр€бва да четете и да знаете за сво€ проблем повече, отколкото сами€т лекар.
    Ќа основната маса от лекари може да се довер€вате не повече, отколкото на продавачите на употреб€вани автомобили.  аквото и да ви говори и препоръчва лекар€т, опитайте се преди всичко да разберете, каква полза има той от това. Ќапример, ако неонатологът се умил€ва от факта, че по€вата на отделени€ за новородени с висок риск значително е повишило бро€ на оцелелите новородени, проверете не работи ли той в такова отделение.
    ¬секи път, когато чувате разсъждени€ по ваши€ проблем, несъвпадащи с гледната точка на лекар€, връщайте се към темата и спорете, базирайки се на другото мнение. ћалко хора постъпват така, защото хората се страхуват да не разгнев€т лекар€, да не го настро€т против себе си. Ќе се бойте!  акъв по-добър начин да проверите неговата ло€лност. √невът и враждебността, про€вени към вас, са полезни именно за вас. “ова може да ви послужи за тласък да промените отношението си към ваши€ лекар. » въобще към всички лекари.
    јко ви предстои да вземете решение относно н€каква медицинска процедура Ч търсете човека, на чи€то мъдрост разчитате и се съветвайте с него. Ќ€кога в далечното минало лекарите били културни и образовани хора. “е разбирали от литература и изкуство и били бел€зани с печата на далновидността и благоразумието. —ега това не е така. —ега вие тр€бва да търсите съвет от хора, имащи същи€ опит, който и вие, същите симптоми и същите забол€вани€. ќбсъдете сво€ проблем (каквото и да говори ваши€т лекар и както и да оцен€вате ситуаци€та самите вие) с при€тели, със съседи, със семейството си. –азберете, какво мисл€т техните лекари по подобни проблеми.
    Ћекарите, обаче, н€ма да ви посъветват да слушате, какво ще ви разкажат в месарски€ магазин, в бакали€та, във фризьорски€ салон. Ќ€ма да ви препоръчат, също така, да се обръщате към при€тели и роднини.  ак мислите, защо? јми, защото паз€т сво€та свещена власт. “ака че веднага щом забележите по€вата на симптоми, посъветвайте се с при€тели, с близки, и с други хора, които добре познавате, и на които се довер€вате.
    » нав€рно ще откриете, че спокойно може да минете и без лекар.
    [1]Д«латната клонкаУ е сравнително историческо изследване на митологи€та и религи€та на народите и цивилизациите от древността до съвременността. јвтор на книгата е шотландски€т антрополог ƒжеймс ƒжордж ‘рейзър.

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/995-lekar-eretik


—ъздадено: 17/02/2014 • 11:59
ќбновено : 17/02/2014 • 11:59
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 2960 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди