“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - «ј ЋёЅќ¬“ј

   Ћюбовта крепи ¬селената, т€ е в основата на всичко. ћного малко хора са се замисл€ли, какво означават тези простички думи. ¬секи е с нагласата, че ¬селената е прекалено далеч и н€ма нищо общо с неговото житие-битие. Ќо любовта участва във всеки миг от наши€ живот, независимо дали имаме престава за това. Ѕез любовта не може да съществува нищо, всичко е наситено с повече или по-малко любов.  огато любовта е достатъчна, наситеното с не€, е при€тно, хармонично, естетично. ¬ присъствието на любовта се чувстваме здрави, силни, добронамерени, великодушни.  огато любовта не достига, всичко изглежда сиво, безнадеждно, грозно. Ѕез любов ние сме болни в буквални€ смисъл на думата, в€ли, раздразнителни, подтиснати, агресивни, не сме склонни на компромиси. «амислете се, нима всичките ви проблеми в живота не са от липсата на любов?
   ѕри това не е важно дали сте обичани Ц тогава също получавате енерги€та на любовта, но в много по-ограничени количества. ћного по-важно е, вие да обичате, и колкото се може повече неща, а най-добре е, ако обичате всичко и всички Ц ще можете ли да се справите с тънките сметки, кой заслужава и кой не? јко успеете, ставате проводник на Ѕожествената Ћюбов Ц Ѕог, който е във вас е неизчерпаеми€т източник на енерги€, стига само да не му пречите с преценки като, този заслужава, а този не. Ќикога не забрав€йте, че всички са деца на Ѕога и “ой обича еднакво всички. Ќо тъй като ни е дал правото на свободен избор, “ой може само търпеливо да чака, кога ще престанем да отмерваме и прецен€ваме.
   ¬ повечето хора съществува убеждението, че тр€бва да се зареждат с енерги€ отвън Ц за целта търс€т подход€щи енергийни места, от които да черп€т енерги€. ¬сички зна€т, че са деца на Ѕога, и че Ѕог е вътре във т€х, а търс€т енерги€та извън т€х. Ќима е възможно да съществува по-изобилен източник, с който да имаш директна връзка, освен Ѕог, който е във всеки от нас? “олкова ли е трудно да се съобрази, че източниците извън нас са ограничени по всички параметри?
   ≈дин много мъдър човек е казал: Дќбичайте враговете си!Ф, послушайте го и ще се убедите, че това е единствени€т начин да избавите планетата от войните, тероризма, от етническите и религиозни противоречи€, от криминалните престъплени€. “ова е единствени€т начин да излекувате хората от алчността и да ги спасите от инерци€та да трупат пари, без да се съобраз€ват, какви вреди нанас€т на природата и на хората. “ова е единствени€т начин да накарате политиците да мисл€т повече за общото благо и по-малко за собственото. ўе кажете, че вече две хил€ди години откакто е изречен призива, а той не е дал никакъв резултат. ўе отговор€, че през тези две хил€ди години не е имало енергийни услови€ за да се реализира масово, но  али юга свърши и вече н€ма никакви пречки, да се научим да обичаме като Ѕог, стига само да го искаме.
    акто вече съм споменавал в главата Д«а здраветоФ, с любовта могат да се лекува много успешно, всички видове забол€вани€. ѕо-горе посочих, че недостатъчната любов води до дисхармони€, следователно е в основата на всички забол€вани€. —пециално искам да подчерта€, че може да лекува и кармични забол€вани€, защото крайната цел на кармата е да се научим да се отнас€ме с любов и еднакво добронамерено към всичко, но ако кармата ни учи на това с методите на дресировката, то приемайки тази иде€ съзнателно, можем да постигнем крайната цел в много по-кратки срокове. Ќа ентусиастите, които искат да опитат да лекуват себе си или свои близки, искам да кажа, че тр€бва да пълн€т болното т€ло с любов всеки ден, и дори, ако имат възможност, по н€колко пъти на ден, защото околното пространство не е наситено с тази енерги€ и любовта се разсейва доста бързо. јко все пак любовната терапи€ не дава резултати, веро€тно, не е отстранена причината, ко€то предизвиква забол€ването и т€ го подхранва непрекъснато.
   Ќаблюдавайте, защо изстива любовта между двама души Ц защото постепенно се натрупват разочаровани€, обиди и болка, но ако ние дадем, първо на себе си, правото да грешим, а след това дадем и на другите това право, и ги обичаме въпреки техните несъвършенства, какво може да спре любовта. “.е., основната причина е в нашето съзнание, а само ние при достатъчно желание, можем да го променим. ј нали тр€бва да се научим на безкористна любов не само към близките ни хора, които в повечето случи ни стават близки, именно защото имаме н€какво хармонично привличане, а да обичаме и тези, които са далеч от нашето битие или откровено ни дразн€т Ц това е на практика, да се обичат и враговете.
   ƒайте си сметка, колко отблъскващ е един сърдит и подтиснат човек, и колко привлекателен е един лъчезарен и любвеобилен. «ащо да не станете притегателен магнит за всички, като се научите да излъчвате посто€нно любов Ц хората несъзнателно усещат липсата на тази енерги€ и също несъзнателно се стрем€т към такъв източник. ј забел€звали ли сте, колко по-красив е влюбени€ човек? ј не е ли това най-добри€ начин да се избавите от самотата, при това даващ възможност за гол€м избор? ј какво ще кажете за много при€тели, които н€ма да се чуд€т как да ви използват, защото вие им давате възможно най-доброто Ц любовта?
   »ма един много сериозен проблем Ц търсенето на идеални€ партньор, жената с главно ∆ и мъжа с главно ћ. Ќе, че той не съществува, но очаквани€та са прекалено големи и всеки един проблем може да накара н€кои хора да се откажат дори и от идеални€т партньор. —ъщевременно, ако се научите да обичате всичко и всички, и започнете да излъчвате посто€нно любов, това означава, че сте направили необходимите промени в себе си и дребните недостатъци н€ма да ви прав€т впечатление. “огава идеален партньор може да бъде между хора, с които имате гол€мо привличане. “ака че, не се впускайте в търсенето на илюзии Ц ваши€т идеален партньор може да има задачи далеч от вас и пътищата ви изобщо да не се пресичат. «атова положете усили€ и създайте хармонична връзка, а не си мислете, че все не ви върви в живота.
   Ѕедно ви е въображението да си представите, в колко неща може да ви помогне любовта Ц практически във всичко. ¬с€ко нещо, което се прави с любов просперира, и колкото повече любов вложите в него, толкова по-прекрасно става то. Ћюбовта действа благотворно не само на живите растени€, животни и хора, много отдавна е забел€зано, че ако се отнас€ш с любов към машина или инструмент, то той ти служи многократно по-дълго време. ¬реме е бизнесмените да се замисл€т, дали бизнесът им не върви, защото служителите и работниците са недоволни?
    ато пример за действието на любовта искам да посоча ставащото в Ѕългари€. Ѕългарите са много стара наци€ и доста от т€х са стари души, което означава, че излъчваната от т€х любов е малко по-силна от повечето народи. “ова кара чужденците да определ€т българите като топли (излъчващи) хора. “ова подържа етнически€ мир и определ€ търпимостта към други народи и религии. “ака че, всичко това може да се постигне в цели€т св€т, стига да има желание за това.
    ато практическа помощ, как да се научите да обичате и да излъчвате любов, ви предлагам книгата на  лаус ƒжоул ДѕратеникътФ, ко€то можете да намерите в раздела Д¬ помощ на духовното усъвършенстванеФ. Ќай-важното в този процес е да разберете, че правилата, които са ви внушили, родителите, училището и обществото са илюзии Ц т.е. те не са нещо абсолютно и непроменливо във времето.  огато разберете, че правилата могат да бъдат нарушавани, т.е. вс€ко правило си има изключението, то тогава много по-лесно ще си простите за направените грешки. ј когато в бъдеще правите такива, да не се чувствате потиснати от своето несъвършенство, а просто да се опитате да поправите грешката. —лед когато простите на себе си и си дадете правото да грешите, ще дадете това право и на другите. ≈два след това можете да обичате безкористно, независимо какви недостатъци имат хората около вас, т.е., първо тр€бва да се научите да обичате себе си и след това е лесно да обичате другите, дори тези, които ви причин€ват болка, защото и те имат право на своите грешки (в никакъв случай не си позвол€вайте да ги броите), а само тренирайте търпението си.
   ѕон€кога на такива хора тр€бва да се помогне Ц най-добри€т начин е да ги заредите с любов Ц т€ има това свойство, че помага винаги, по възможно най-добри€т начин, който често дори не можете да си представите. Ќай-доброто свойство на любовта е, че т€ не отнема правото на свободен избор и затова с не€ не можете да манипулирате хората, а само им помагате и те да се научат да обичат безкористно.
    олкото повече хора започнат да излъчват любов, толкова повече т€ ще насища планетата ни и ще неутрализира натрупани€ от хил€долети€ каф€в газ. ј това означава по-малко природни бедстви€ и катаклизми и по-ускорена човешка еволюци€ Ц нали основното, което сега ни дърпа назад, е мощната мисъл-форма, ко€то подтиска добрите ни желани€. ”нищожаването на тази подтискаща ни енерги€ е възможно само с любовта. «атова когато се научите да излъчвате любов около себе си, не помагате само на тези около вас, а на ц€лото човечество, на ц€лата планета с всичките й форми на съществуване. ѕриемете присърце тази задача, мол€ ви!—ъздадено: 12/07/2006 • 23:06
ќбновено : 08/09/2007 • 21:30
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 31780 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є15 

Skitnik 06/09/2009 • 13:53

«ащо да се изкюлчват взаимно?  ое ги кара да се изключват?
"...да обезоръжиш противника си?" «ащо да го обезоръжавам? јз неискам да му преча! “ова е негово виждане по въпроса... ¬ъпроса е как той използва моето доверие?
"—трахът възниква от прекаленото съмнение." Ќеможе да се премахне съмнението - то съществува създадено от Ѕога.  акто и страха съшествува създаден от Ѕог. —тепента на съмнение се измен€ в зависимост от собствени€ мироглед и желанието да се разшири същи€, а едно съмнение, ако попадне в сферата на "прекаленото", то тогава не е съмнение, а изградено виждане по въпроса...

 оментар є14 

Skitnik 06/09/2009 • 12:02

јко обичаш врага си, за какво доверие става въпрос?
¬ремето ли изгражда страха?

—траха и любовта се изключват взаимно. ƒоверието не е ли най-сигурни€ начин да обезоръжиш противника си?
—трахът възниква от прекаленото съмнение.

 оментар є13 

Skitnik 05/09/2009 • 20:07

»скам да знам за ƒќ¬≈–»≈“ќ....
‘орма на любов ли е? Ќоговата зависимост от времето?

ƒа, без любов н€ма доверие. «ависи от времето само ако допуснеш страха.

 оментар є12 

alex 18/02/2009 • 19:10

 

ќ ЋёЅ¬»

 

 то говорить,мол, "ты мен€ не любиш"

то это вовсе не любовь,а ложь,

 то любит,тот о любви кричать не будет ,

на деле и без слов его поймЄш.

Ћюбовь не ставит человека выше Ѕога,

любовь не замышл€ет зла другим.

” люб€щих друзей повсюду много,

кто любит, тот и будет сам любим.

Ћюбовь приходит к нам от Ѕога свыше,

где Ѕога нет, не будет и любви.

—лова любви не редко в мире слышим,

на деле пр€влений мало видим мы.

Ћюбовь готова умереть за друга,

любовь готова прин€ть и врага.

—лужить другим повсюду она рада,

считать другого выше чем себ€.

Ћюбовь пришла с небес на эту землю,

любовь была разп€та на кресте,

но силу смерти жизнью истребила,

чтоб мы еЄ искали в высоте.

         «ј ЋёЅќ¬“ј

 

  ойто казва "ти не ме обичаш",

 това въобще не е любов,а е лъжа,

 и н€ма да крещи за любовта обичащ,

 на дело и без думи да го разбера държа.

 Ћюбовта човека не издига т€ над Ѕога,

 любовта и не помисл€ зло на друг.

 ѕри€тели да имат обичащите могат,

 който обича, той ще е обичан и от друг.

Ћюбов €в€ва се при нас от Ѕога сам,

 където н€ма Ѕог, там н€ма и любов.

«а любовта слова в света сме чули много там

 но р€дко във делата виждаме любов.

 Ћюбовта с готовност ще умре и за другар€

 и врагът т€ с обич ще приеме.

 » службата на друг не ни изгар€

 да бъде друг над теб за не€ не е бреме.

 ќт небесата Ћюбов на таз зем€ дошла е

 на кръста бе разпъната за нас,

чрез вечни€т ∆ивот по-силна от смъртта е

 за да € търсим ние в ¬исшето у нас.


 оментар є11 

Diakona 29/08/2008 • 20:33

ѕрекрасна тема и много в€рно разработена,но аз искам да добав€ нещо в подкрепа на това което е казано и от посетителите... огато се говори,че е необходимо да излъчваме ЋёЅќ¬ към всички и всичкоза да има ’армонични отношени€ на планетата ни,това означава,по най правилни€ начин да изразходваме Ѕожествената ≈нерги€,ко€то постъпва в нас ежедневно от »—“ќ„Ќ» ј,тоест,не да примираме от н€каква лицемерна,фалшива любов към ближни€,а да сме състрадателни към всички онези,които са в беда и да помагаме според възможностите си,да уважаваме правото на всеки един и да зачитаме неговото мнение,да про€в€ваме търпение и разбиране към всички,да сподел€ме радостите и успехите на другите,да се извисим над дребнавостите и да гледаме на света около нас с окото на Ѕога-—ъздател,да намираме сили да прощаваме обидите,огорчени€та,наран€вани€та,които ни причин€ват,да се откажем завинаги да отмъщаваме,да ценим и уважаваме чуждото както ценим нашето собствено,тоест да култивираме в нас онези Ѕожествени ƒобродетели,които са необходими за ’армоничното развитие на всички потоци на «ем€та. огато се научим,да мислим и работим за добруването на общото Ѕожествено “ворение,тогава ние ще сме се научили да обичаме ¬—»„ ќ » ¬—»„ ».“огава ще настъпи «латни€ ¬≈  на ћ»–ј и на ѕланетата «≈ћя,както казват ¬ъзнесените ¬елики ”чители в своите послани€ до „овечеството.

 оментар є10 

Vetero 08/11/2007 • 08:39

¬сичко написано по-горе е в€рно!
Ќо едно предупреждение от личен опит:
¬секи,който се опитва да обича другите,е необходимо да възлюби първо себе си!Ћюбовта†към†всеки†миг†от†собственото†ни†битие,радостта†че†сме†живи†и†простото†щастие†да†—ћ≈†пораждат†великото†излъчване†на†любовта†около†нас!
¬люби се първо в себе си и сподел€й тогава това велико откритие без вс€какви резерви!
ј дотогава,внимавай! ак може гладни€т да нахрани н€кой друг?

 оментар є9 

123 08/10/2007 • 15:28

јко човек не изпитва любов то знайте,че става 100% пациент на кардиолога!

 оментар є8 

MishMish 28/09/2007 • 20:10

Ћюбовните отношени€ са едно училище по любов. јко не преминем през огън€ на влюбването не можем да разберем колко са ни силите да обичаме. ј когато осъзнаем колко са ни слаби силиците е време да потърсим причините. —поред мен път€т започва от там.

 оментар є7 

REA 16/07/2007 • 14:38

—поред мен,всеки един от нас е прежив€л едно или н€колко влюбвани€,които са оставили в него както добри,така и лоши спомени.
Ќ€кои хора се радват на споделена любов,ко€то им носи много положителни емоции.ƒруги обаче не могат да се похвал€т със същото.≈дна мимолетна любов може да донесе много емоции,чувства,въпроси,които после човек не винаги може да изтрие от съзнанието си.¬ъзможно е една такава любов да бъде лесно заличена от съзнанието на човек,което е добре за сами€ него,ако той сам желае това.Ќо по-трудно е,когато дори и за кратко т€ остав€ такива спомени,които в продължение на много време измъчват даден човек.“огава,когато има много неизказани думи,много не€сни събити€,много въпроси,над които да се размишл€ва.—поред мен би било хубаво,ако всички връзки имаха хубав край за двамата влюбени,но в много случаи за съжаление не става така.“ова е като една "отворена рана",ко€то трудно би заздрав€ла,дори и с течение на времето.Ћошо е,когато н€кой си мисли,че е единствен и неповторим,и всичко,което се случва се върти само около него сами€.„овек,който мисли само за себе си.„овек,който би потъпкал чувствата на други€,ако той сами€т реши,че дадена връзка,ко€то е започнал н€ма смисъл,според него.
»ска ми се да в€рвам,че има повече хора,които се интересуват не само от себе си,но и от човека до т€х.„е при един възникнал проблем,те биха про€вили разбиране,посто€нство,и изобщо биха положили н€какво усилие,за да запаз€т една връзка,ко€то е била "разклатена" заради нещо случило се.ћного болка остав€т връзки,които са били приключени поради н€какъв незначителен проблем или нежелание за разбиране от страна на други€.Ќ€кои мимолетни влюбвани€ нос€т щастие за кратко време.„овек може да се влюби силно,но като опознае други€ да осъзнае,че всъщност не е било това,което си е представ€л и да се опита да положи нови усили€,с които да преглътне разочарованието си и да започне отначало.
 акво обаче става,когато н€кой започва да изпитва по-силни и все по-силни чувства към човека до себе си? огато поради една или друга причина дори не може да опознае сво€ любим,и да разбере дали този,за когото мечтае е реално сами€т той или просто силните чувства сами са го подтикнали да започне да издига в култ,като неповторим сво€ любим.ћного връзки са приключвали,когато хората са се опознавали и са осъзнавали,че просто не са "един за друг".ѕри други пък,едини€т е бил влюбени€т,а други€т не е изпитвал същите чувства,за да се получат нещата между т€х.Ќо най-лошото според мен е,когато една мимолетна любов приключи и за двамата без про€вените разбиране и подход. огато раздел€йки се и двамата са толкова объркани,че самите те не зна€т откъде е тръгнало всичко и защо се раздел€т,като има толкова неиз€снени помежду им неща.“ази разд€ла може и да не бъде еднакво болезнена и за двамата.ћоже те самите да не й отдават гол€мо значение,но винаги има едно "но",с което след време сещайки се един за друг,те винаги биха се чудили дали връзката им би била пълноценна или не.јко и двамата са горди хора,те не биха се потърсили.Ѕиха оставили нищата така,с мисълта,че друг ще дойде - много по-добър от предишни€.
Ќо дали винаги става така?... eek

 оментар є6 

hyuliya 27/02/2007 • 19:57

Tova e urok za vseki  covek , no ne vseki spazva tova pravilo! I  zatova horata vse ne namirat otgovor na gre6kite si, i prodiljavat da sa zlobni...


 оментар є5 

kk 31/08/2006 • 16:22

Ѕогатството е вътре в нас, а не вън от нас; то не седи в нашата физическа сила. —илата на човека не седи в неговите мускули, а в онова деликатно и нежно чувство, което може да развие всички други сили. » Ѕог е така направил света, че ѕриродата се подчин€ва на една най-слаба наглед сила Ц Ћюбовта. “€ е толкова нежна и деликатна, а всъщност всичко управл€ва.    ѕетър ƒънов


 оментар є8 

Tatqna 30/07/2006 • 16:01

 огато хората говор€т за любов, обикновено имат предвид тривиалната човешка любов, свързана с редица условности, ревност и чувство за притежание. ¬ повечето случаи тази любов носи твърде много болка и чувство за неудовлетвореност именно заради сво€та условност.ѕредполагам , че в живота на всеки човек идва такъв момент, когато той започва да си задава редица въпроси и да търси по-задълбочени отговори, включително и на такива, свързани с любовта. » тогава разбира, че има и друг вид любов, много по-висша от тази на , ко€то сме способни. огато си мисл€ за това, първата личност, за ко€то се сещам е ’ристос. — живота си /или поне това, което ни е известно от него/, “ой ни е показал как тр€бва да живеем и да се обичаме - нещо твърде трудно постижимо за нас. ¬секи си е изградил н€какъв модел на поведение, който обикновено доста егоистичен и автоматично се придържа към него.«а да промени човек навиците си, преди всичко тр€бва да изпитва вътрешна необходимост от това и пак е трудно да се направи.Ќе мога да говор€ от позици€та на човек, постигнал тази любов, защото не е така.Ќо си мисл€, че тази любов прави човека свободен и щастлив, защото т€ го освобождава от очакването да бъде обичан. ’ората способни на това, н€мат услови€ и очаквани€, те просто обичат.
Ћюбовта е мощна положителна енерги€ и може би тр€бва да се доверим на хората, които виждат и зна€т много повече от нас, и да се стремим да формираме в себе си и да излъчваме колкото е възможно повече любов.

 оментар є3 

tanyta 30/07/2006 • 13:32

¬ една книга на американската лекторка  рис √рискам много добре се об€сн€ва Дсериозни€ проблем Ц търсенето на идеални€ партньорФ. Ќие сме сродни души, които се търс€т, намират и избират едни други, за да осъществ€т житейски€ си план в промен€щи се роли. »де€та тук е развитието на душата. ’ората напълно се промен€т, когато отхвърл€т оковите на взаимната карма. ¬секи, който се освободи, създава ехо на Дморфичен резонанс", което допринас€ за изчистване на кармата на останалите. —амо тогава между хората ще се про€в€ва истинска любов.
≈то и откъса от книгата:

ѕартньорство - души-двойки или духовни партньори


≈дна от най-универсалните дилеми, породена от въплъщаването, е съзнаването на самотата. –азмножението вследствие на комбинирано усилие изглежда е оставило у нас неизличима следа и ние зажаднели се стремим към искрата на сливането, ко€то създава т€лото. —лед като детето навлезе в процеса на социализаци€ и осъзнае Ддругите", то съсредоточава вниманието си навън от себе си в търсене на при€телства, въпреки че от самото начало полага усили€ да се харесва, да притежава, да бъде избирано, да се пригажда.  олкото повече се обвързваме с отношени€, толкова повече емоционалното т€ло пробужда сетивата си и осъзнава чувства на радост, гн€в, екстаз, объркване. Ќие идентифицираме тези чувства с взаимодействи€та между нас и другите, привиквайки с начина, по който те изпълват всекидневните ни прежив€вани€, и се чувстваме напълно загубени без т€х - дори и ако те ни нос€т скръб или нещастие.
ѕо този начин танцът на взаимоотношени€та в живота започва отрано и поглъща повечето от енерги€та ни. Ќие се съпротив€ваме изц€ло на възможността да останем сами, непрестанно търсейки изплъзващата ни се Дполовинка" или Дсродна душа", ко€то би разбрала истинската ни същност и би била винаги до нас, за да не сме самотни. “ова настойчиво чувство е така вкоренено в нас, че човек се пита дали това не е игра на вселената и дали тази специална енерги€, ко€то търсим, не е нищо друго, освен действи€та на майката ѕрирода, ко€то тъй умело подрежда нещата, че спермата наистина силно да пожелае €йцето и да осигури бъдещето. ћоже би тази космически предизвикана страст е основата на всички телесни отношени€, отекваща навън, докато ние си мислим, че сме свързани с душата!
Ќо уви, душата всъщност ни води навън, през вратите на земната опитност, с цел да обогати собствени€ си репертоар. ¬инаги тр€бва да се отнас€ме с подозрение към нейни€ план да ни обвърже с други души и към мотивите й, които винаги ще включват Дучене на уроци". “огава тези други души стават средството, чрез което ние се учим. “върде често благословената ни душа е склонна да ни учи на съчувствие, примирение и необвързаност, но посредством толкова тежки и болезнени емоционални изжив€вани€, че ни е много трудно да установим нашето участие и знание за т€х.  ой е виновни€т?  ой е забъркал тази истори€?  ой ни е въвл€къл в това?
≈стествено нашата Ддуша-двойка". Ќаши€т съучастник в израстването. Ќе онзи, който ни предлага висините на екстаза, а онзи, който ни кара да преглътнем горчиви€ хап - и все за наше добро!
—амо душа, изпълнена с любов към нас, ще пожелае да ни предаде болезнени€ урок, избран от нас самите. ѕрез различните си съществувани€ ние често вървим заедно с групи души, с които ни свързва дълбока духовна любов. —рещайки се на зем€та, ние изпитваме силно привличане едни към други и го постигаме посредством необичайни€ драматичен стил на емоционалното т€ло. “ъй като нашето най-устойчиво чувство се намира в най-долните чакри, съхран€ващи сексуалните енергии, ние проектираме тези чувства върху другите, много често с трагични последици. “ова физическо отъждеств€ване е твърде ограничаващо. “ази физическа идентификаци€ е твърде ограничаваща за души, които вече са обвързани емоционално с любими, при€тели, родители, деца.
’ората са склонни да в€рват, че за да изпитат дълбоко чувство, им е нужна сексуална връзка. Ќо сродните души се срещат и свързват по ц€лата планета и много малко от тези връзки имат нещо общо със секса. ƒокато не осъзнаем това, което се случва на душевно ниво, ние ще продължаваме да учим много и болезнени уроци. “ези специални връзки не е необходимо да се превръщат в телесни партньорства. “€хната цел е да ни помогнат да открием нашите семейства от души, с които тр€бва да осъществим съответна миси€ от еволюционно естество. ”рокът, който тр€бва да научим, е как да се разпознаваме на душевно ниво, как да се срещнат сърцата ни. ѕри всички случаи сексуалната връзка без участие на сърцето съдържа силно деструктивни сили. Ќие може би се над€ваме, че онзи идеален партньор, когото дълго търсим (душата-двойка), е този, с когото можем да живеем в пълна хармони€ и единство на тази планета.
ј всъщност истинската ни сродна душа е много по-веро€тно да е онази личност, с ко€то прежив€ваме най-интензивен кармичен обмен.  огато имаме предвид концентрираната духовна енерги€, ко€то се про€в€ва в процеса на зачеването, в сливането на двете клетки, твор€щи нов живот, можем да си представим колко силно би било привличането между две души, пътували заедно през вечността. Ќашето земно съзнание ни държи в плен, допускащо само линеарни и ограничени модели на възпри€тие, тъй като то не си спомн€ източника. Ќие имаме усет за умствената си и сексуалната си природа, но репертоарът от начини за фокусиране и израз€ване на ц€лата действителност, холограмата на живота, бива изключително филтриран в третото измерение. ≈то защо тр€бва да работим за издигане на енергиите от по-нисшите към no-висшите чакри, за да постигнем среща на сърцата.  огато се научим да разбираме нашите партньори на духовно ниво и да се включим в танца на душите, тогава ще можем да се освободим от потискащото отча€ние при мисълта, че им дължим нещо или пък че те ни дължат нещо, или се притежаваме един друг.
ƒа позволиш на н€кого да си тръгне не означава да го загубиш. Ќикога не можем да загубим истински когото и да е. –азвитието в различни посоки не ни откъсва от другите, с които имаме общ корен. »де€та за разделеност е погрешно заключение, останало ни от момента, когато сме приели форма. ¬ мига на зачеването, когато безформеното се из€в€ва, бихме могли да се радваме на мощната енерги€ на сливащите се сперма и €йце, вместо да скърбим за универсалната си същност.  аква силна метафора за живота; да се отпуснем и да бъдем - да приемем всичко, което е!  осмически€т ритъм върви от сливане към раздел€не, от прилив към отлив, от раждане към смърт, от енерги€ към матери€ и обратно. Ќищо не се губи, всичко е в посто€нно движение, трансформаци€, еволюци€.
 осмическата шега е в това, че душите ни се чувстват като наказани. јко опитаме да отворим сърцата си, ще постигнем ново единство на духовен план не само с един човек, но и с все повече жители на планетата. “ака постепенно ще се отворим за глобалното съзнание. ќт разбирането на собствената ни ц€лост зависи до гол€ма степен доколко дълбоко можем да се свържем с други души. ¬инаги когато се нуждаем от нещо, например от чувството на друг, или се опитваме да извлечем нещо от н€кого към себе си, губим равновесието си. ј това създава напрежение в нашите отношени€. “о се поражда, когато се стремим към други€, за да се избавим от чувството за самотност, и е про€ва на вътрешната ни откъснатост от божествената енерги€. —амо когато съзнателно или несъзнателно не изискваме или не очакваме нещо от други€, можем да осъществим истинско сливане с наши сродни души.


÷€лата книга може да прочетете на:
www.spiralata.net/kris.zip оментар є2 

tanyta 18/07/2006 • 10:45

ѕрекрасно. ¬ижте едно красиво подтвърждение:

http://www.s5s.ru/love.swf

 


 оментар є1 

Galina 14/07/2006 • 11:41

Blagodaria ti priatelju, tochno dnes imah nujda da procheta neshto takova i bog te izprati s tvoeto poslanie i knigata koiato preporachvash!
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.68 секунди