“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ÷елта в живота на човека

÷елта в живота на човека

    ƒори в живота на пасивни€ човек има цел. ѕреди да започнете да се стремите към нещо, тр€бва да анализирате вътре в себе си и да разберете, какво тр€бва да се по€ви в живота ви за да се почувствате щастливи.
    јко н€мате цел, значи плувате по течението като безжизнено книжно корабче. јко ви се струва, че н€мате желани€, това е признак за ниска енергетика и тр€бва да промените начина си на живот. ѕри добро здраве, живота достав€ удоволствие и ви се иска от всичко. јко н€мате собствени желани€, защото сте прекалено обременени с грижи за другите, то едва ли такъв жизнен подход ще донесе щастие на вас и близките ви.
    —трува ви се, че правите добро, но в действителност, грижите ви са повече вредни. √рижата и във вас, и в тези, на които помагате, ще предизвиква скрит протест и неприемане. ¬ подобен случай е проектирано негативно отношение към събити€та, които са свързани с дейността ви. «а да може дейността ви да ви радва, на първо м€сто, тр€бва да реализирате себе си. јко сте щастливи вие, ще са щастливи и хората около вас. Ќе можете да направите щастливи другите и само ще им навредите, ако вие сте нещастни.
    Ќещастни€ човек проектира негатива на собствената си жизнена лини€ и по определение, не носи щастие.
    ∆ивота се състои от взаимодействи€ с обкръжаващата среда. ”стройството на човешката психика стимулира организма да поддържа собствени€ живот, да продължи рода, да направи кариера, да изпълни живота си с интересни събити€, да го усъвършенства и украс€ва, да опознае обкръжаващи€ св€т, да опознае и усъвършенства себе си.
    — какво да бъде изпълнен живота?  акво в живота е ценно?  ъм какво да се стремим и защо?  акво е ценното в собствената реализаци€? «а да е възможен живота, организма изисква да бъде активен. ¬ие сте част от социума. «а да се осигурите с необходимото ви, тр€бва да участвате в социалното разпределение на труда и да замените продукта на труда си за средства за съществуване.
    ќсвен средства за съществуване, организма изисква да обезпечите безопасност. ¬ашата безопасност определ€ запаса от жизнено важни ресурси и възможност да се предпазите от повреждане на организма.
    —лед това избирате най-привлекателните за вас взаимодействи€ с околната среда и формулирате цели, които ще определ€т начина ви на взаимодействие и ще донесат удовлетворение в живота ви.
    »зборът на сфера за дейност, тр€бва да даде смисъл на живота ви, да го направи ценен и интересен. ”довлетвореността на човека от живота, го прави щастлив. ƒа изпитате щастие ви позвол€ва желано общуване, вашето любимо занимание, процеса на движение към целта и самата цел, които съответстват на психологически€ ви тип и предизвикват интереса ви.
     ратко усещане за щастие, носи победата и постижени€та. ”сещане за щастие създава дейността, ко€то повишава вашата значимост.
    ѕредставата за настъпване на предсто€що щастливо време, след реализаци€та на определени събити€ (след като е завършена къщата или след като започне отпуската), е погрешна. —ледва да определите начина на живот в новата къща и да изброите меропри€ти€та в предсто€щи€ отпуск. ∆еланите действи€ създават радостни усещани€. ўастието възниква по време на значим позитивен процес.
    ƒвижението към натрапена цел, винаги остав€ радостта от живота за н€какво илюзорно бъдеще. ѕостигането на погрешна цел, може да донесе разочарование и опустошение, но в никакъв случай щастие, тъй като това е винаги насилие над самите себе си, принуда, задължение. Ќие сме свикнали със стереотипите и от стереотипи е изтъкано възпри€тието ни за живота, в€рваме в т€х искрено, а махалата не ни дават да мислим независимо и да осъзнаем, какъв вид дейност е в наш интерес, какви наклонности имаме, каква емоционалност, кои критерии за избор са най-важни в определен вид професионална дейност, кои в лични€ живот.
    ѕовечето жители на нашата планета, ще избро€т еднакъв списък от параметри за идеален начин на живот, към които следва да се стремим. “ози идеал ни е натрапен от съвременната култура.
    Ќай-общо, идеални€ живот включва стандартни€ набор от материални блага, щастлив семеен живот, интересна работа и лично здраве.
    Х јпартамент, къща;
    Х  ола, самолет, €хта;
    Х ∆ена (любовница) Ц дългонога блондинка / мъж (спонсор или любовник) Ц атлетичен красавец;
    Х ƒеца от едно до три;
    Х ќтдих на известни курорти;
    Х ƒобра работа;
    Х ќтлично здраве.
    ¬ основата на целенасочеността лежи потребността, т.е. състо€нието, което отраз€ва необходимостта от нещо. Ќеудовлетворените потребности като мотиви за поведение, формират целите ви. ÷елта показва, към какво е устремен човека, а мотива об€сн€ва, защо се стреми към това. ¬ниманието към собствените желани€, винаги води до формулиране на цели, и в крайна сметка, до пром€на в живота.
    ¬секи човек тр€бва да има цел в живота, тр€бва да се стреми да се реализира в това, което го привлича и да бъде резултативен в тази дейност.
    ѕостигането на психологически близките до човека цели, резултатите от любимите занимани€, създават енергетиката на организма и състав€т интереса на човека към живота.
    ¬ашата цел, както и вс€ка човешка дейност, ще принадлежи на н€какво махало. ÷ели€т ви живот е пронизан от стереотипи и в това н€ма заплаха. јко живота ви е истински, махалото ще ви подкрепи и може да ви направи свой фаворит.
    —ъществуват седем основни сфери на жизнени интереси, определени от ј. ћаслоу:
    1. ‘изическа: здраве, външни данни, развитие на мускулите, възрастта;
    2. Ѕезопасност и изобилие: способност за самозащита, обезпеченост, доходи, стабилност, независимост, инвестиции;
    3. ќбщество и отношени€: семейство, при€тели, лични взаимоотношени€, отношение и взаимодействие с хората;
    4. ≈моционална: любов, увлечени€, развлечени€, пътешестви€, спорт, отдих, храна, домашни любимци, химическа радост (цигари, алкохол, наркотици);
    5. ∆изнена миси€ и кариера: социален статус, работа, вид дейност, наклонности, способности;
    6. ћентална (социални и психологични предпочитани€, предразположеност към определени умствени действи€): интереси, които са свързани с морални ценности, религиозни възгледи, навици и начин на живот, отношение към материалното, характер, желание за определени лични качества и определен психологичен ефект от личните качества;
    7. ƒуховна: развитие, образование, естетичен вкус, мироглед.
    «а човешко щастие може да се говори само в този случай, ако нито една от тези сфери не е ощетена. ¬с€ка от жизнените сфери на човека, поне частично тр€бва да бъде удовлетворена. —во€та престава за необходимото във вс€ка от сферите, ще ви позволи да създадете щастлив начин на живот. ÷елта във вс€ка от сферите, не да се говори, че с постигането й, ще постигнете щастие, а да говорите за пром€на в качеството на живот и за удовлетвореността от него.
    –азмишл€вайки за целите, не мислете за т€хната престижност, недостъпност и за средствата, с които може да се постигне Ц обръщайте внимание само на душевни€ комфорт. ¬ашата цел е това, което истински ви радва и ви създава усещането за пълноценен живот. — целите ще се занимавате през цели€ си живот Ц те посто€нно ще се развиват и промен€т. «а вс€ка цел избройте всичко положително, което ще внесе в живота ви, а отделно отбележете видимите за вас, негативни страни. Ќамерете решение за всеки негативен фактор, ако той създава във вас душевен дискомфорт. ÷елта тр€бва да подобр€ва, а не да усложн€ва живота.
    —лед това запишете целта си, като € комплектувате с важните за вас характеристики, преценете, липсва ли дискомфорт. ѕроверочен тест: дава ли усещане за удовлетворение реализаци€та на това желание? »зпълн€вате тази работа за да осъзнаете начина на живот, който ще ви даде усещане за щастие. ѕланирате бъдещето си. — времето, обезателно ще възникнат нови идеи и ще се по€в€т нови цели. Ќе допускайте бъдещето ви да стане неопределено.
    Ќ€кои формулирани от вас цели, могат да съдържат скрит негатив, който ви кара вътрешно да отхвърл€те тази цел. Ќапример, искате вила, но не искате да се грижите за не€, не искате да сте далеч от градската инфраструктура. ÷елта с негативни ефекти тр€бва да се отхвърли или да се допълни с позитивни характеристики, с които да замените негативните.
    –ешението може да бъде: вилата да е близко до града и ще бъде обслужвана от специалисти. Ќ€кои негативни страни на вашата цел могат да са измислени от вас: страх от неизвестността или преувеличаване на значимостта. Ќапример, желанието да си купите автомобил може да се съпровожда от страх да шофирате или от повреди по път€. ¬ този случай, допълнителното обучение може да ви избави от тези страхове. јко искате да се промените, не премахвайте недостатъците. ѕсихологически€ подтекст е: пром€ната на себе си, е борба със себе си.
    Ќагласата тр€бва да включва нещата, които искате да постигнете като работите със себе си. ѕодсъзнанието н€ма да приеме непри€зън към себе си. “р€бва да се приемете и да се обичате. ѕон€кога стремежа към целта може да доведе до злоупотреба със субстанци€та. ƒостигайки до целта, можете да откриете неочакван системен ефект от постижението ви.
    Ќапример, малко семейство постро€ва гол€м дом, а след това не изпитва удоволствие от ползването на това имущество, освен това, членовете на семейството започват да разбират, че значителната годишна сума за обслужването на този дом, би могла да реши множество други, по-привлекателни задачи.
    –екламата може да подхвърли на човек, злоупотреб€ващ със субстанци€та, нова, още по-желана мечта, ко€то се превръща в нова цел, но също може да загуби ценността си в момента на постигане. Ќе се поддавайте на изкушението да определите целта си като пари. ѕарите са универсално средство за решението на много задачи. ќт гледна точка програмиране на бъдещето си Ц това е абстрактно средство за абстрактни задачи. јко стремежа ви е неразбираем за душата ви Ц н€ма да го подкрепи.
    Ќ€ма пр€ка връзка между парите и щастието. ÷ел насочена към финансово благополучие, по добре да бъде формулирана като начин на живот, който може да позволи създаването на материалните средства.
    ’ората с високи доходи, обикновено са по-доволни от живота и разкриващите се перспективи. „овека с много пари има достъп до много неща. ’ората с пари, р€дко са самотни и обикновено имат повече при€тели. Ќо големите пари обикновено означават и големи грижи и опасност.
    ћного богати и знаменити хора, които имат всичко, което можете да си представите, измисл€т да изпадат в депреси€ и да станат наркомани или алкохолици. ¬место да се радват на това, което имат, се съсредоточават върху това, което н€мат и затова ДвиждатУ само това, което не им достига и с тъга очакват нещо. — такъв поглед върху живота се прав€т нещастни.
    ¬ъпреки всеобщото мнение, всичко външно Ц пари, коли, вещи, слава и късмет Ц не винаги нос€т щастие. ўастието се определ€ само от отношението ни към живота. «атова, за да изпитаме щастие, съвсем не е нужно да имате много пари, огромен дом или прекрасна работа. ќсъзнайте, благополучието е нещо много повече от наличието на пари и материални ценности. »зпълвайте живота си с изобилие от радост, любов, здраве, творческа енерги€ и много други духовни дарове.
    Ќо ако все пак целта ви е да ДнапечелитеУ?
    ÷елта може да бъде формулирана като желание за натрупване на пари. Ќатрупването ще ви създаде увереност в утрешни€ ден и повишават собствената самооценка. ќт мисълта за постигане на целта, тр€бва да изпитвате удоволствие. Ќамирането на нови пътища за решаването на произволна задача, приближаването до решението, е важен източник за повишаване на енергийни€ тонус на организма и получаването на положителни емоции, състав€щи генетични€ заложен стимул за творчество.
    “ворчеството определ€ развитието и създава състо€нието на човека, което съответства на най-гол€ма вътрешна удовлетвореност от услови€та на своето битие, пълнота и осмисл€не на живота, осъществ€ване на своето човешко предназначение. “ворчеството е много важна съставна част от усещането за щастие.
    ¬ъв всички сфери от жизнените интереси на човека, на поведението му е присъщо търсенето на нови пътища. ќсъзнавайки усещаната потребност от нещо (например, жажда), човек € определ€ с думи (искам да пи€), оцен€вайки силата й, прецен€вайки необходимостта да удовлетвори и вземане на решение за задовол€ване на потребността, формулира мотив във вид на желание.
    —мисълът на вс€ка дейност се определ€ от мотива или причината, в съответствие с ко€то, тр€бва да бъде удовлетворена (жаден съм много, затова тр€бва да пи€). ћотиваци€та е претеглено решение за необходимостта от удовлетвор€ване на потребността.
    ¬земането на решение за удовлетворение на потребността, включва физиологически механизъм за активиране на съхранените в подсъзнанието обозначение на външните обекти, които са способни да удовлетвор€т усещането на дефицит в организма и действи€та, които могат да € удовлетвор€т (да вземем бутилката с вода от хладилника, да направим чай).
    »збирайки начина за удовлетвор€ване на потребността, човека определ€ целта и взема решение за нейното постигане (изваждане на бутилката). “ова е многостъпален процес по удовлетвор€ване на потребността, но ражда нови желани€. јко човек е удовлетворил потребностите си, той продължава да иска. ”довлетвор€вайки физическите си потребности, може да поискате потребност от безопасност, усещайки безопасност, може да усетите неудовлетвореност от любов и общуване. –азполагайки с достатъчно общуване и реализирайки се в любовта, ще изпитате потребност от самоуважение и одобрение на качествата ви, на възможностите, способностите и делата ви от другите хора.
    ѕолучавайки в н€каква степен и това, ще усетите познавателна потребност. ўе започне да ви интересува това, което се случва наоколо и това, което е отвъд хоризонта. —лед това, вслушвайки се в своите потребности, ще усетите потребност от естетика и ще се постараете да украсите живота си. »звестна удовлетвореност в областта на естетиката ще ви отвори нов кръг от интереси.
    ўе се постараете да погледнете дълбоко в себе си и да опознаете същността на нещата, ще ви увлече творческата работа и реализаци€та на нови проекти. ≈стествено, както в известната приказка, бабата не била удовлетворена от новото корито. ¬с€ка нова степен в удовлетворението на вашите потребности, прави актуална следващата, не дава на човека да се успокои и да се спре на достигнатото.
    ѕро€вата на безпокойство и желанието за нови впечатлени€ след положителни€ емоционален период, е шаблон от действи€, предложен от подсъзнанието. ”довлетвор€ването на потребностите създава нервно възбуждане. јвтоматическата реакци€ на възбуждането е его фиксаци€, загуба на интерес към възможността за удовлетворение на потребността отново и стремеж към нови желани€.
    ¬с€ка нова степен от вашите желани€, е съставена от генетическо заложена йерархическа ценностна система и ценности усвоени от социума и постигнати чрез собствен опит. ¬с€ка нова степен от желани€ съответства на усвоената от вас йерархи€.
    Ќапример, удовлетвор€вайки своите физиологични потребности, усещайки физическа и финансова безопасност, един човек ще определи приоритетите в желанието си да общува с противоположни€ пол, а друг ще избере следващото си желание, да си купи мотоциклет.
    ¬с€ка степен има оптимално ниво на насищане. ѕресищането създава емоционален подем, а след това умора, ко€то намал€ва енергетиката и води до това, че временно губите интерес към всичко.
    ¬ъзможността отново да удовлетворите потребността вече енергийно, не стимулира организма. ѕонижената енергетика ви устрем€ва към възможността да повишите нивото й Ц към нови задачи, към следващото ниво от желани€. ѕостижени€та на новото ниво от желани€, увеличава удовлетвореността ви от живота.
    Ћипсата на достижени€, удовлетвор€ващи на всички ценни нива на съществуване, не можете да усетите пълно удовлетворение и ще възприемате живота си като непълноценен. ѕрав е бил ј.—.ѕушкин: важно е да бъдеш още и морска царица.
    »зточник:
    јлександър Ўевкопл€с
     нига Ђ»збери си съдбаї

http://ezotera.ariom.ru/2013/04/03/cel.html


—ъздадено: 12/04/2013 • 09:21
ќбновено : 12/04/2013 • 09:21
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 3068 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


  ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.39 секунди