“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - јвтор неизвестен

”ѕ–ј∆Ќ≈Ќ»я


"јнаами ƒасс, ти тъгуваш ли? - попита Ѕаба, - аз също съм печален.
-  ак може светец да бъде печален?
- ћоже, - отговори Ѕаба.
- ≈динственото, което не може светеца е да бъде воден на каишка от тъгата."

—јћќЌјЅЋёƒ≈Ќ»≈

†††“ова упражнение заедно със спирането на вътрешни€ диалог може да се изпълн€ва винаги и навс€къде, но ако медитаци€та може да се практикува само когато не се занимаваш с интелектуална работа (макар че Ўри јуробиндо твърди, че и това не е пречка, но за нас това все още е далечна пререспектива), то със самонаблюдение е най-добре да се занимаваме винаги. јко на н€кого е интересна теори€та, препоръчвам да се обърне към книгите за четвърти€ път на √урджиев или към книгата на ¬олински " вантово съзнание". ј начинаещите, ортодоксите или просто мързеливите хора могат да потърс€т обзорни статии по психологи€.
††† —амонаблюдението - това е както вече нав€рно сте се досетили, е наблюдение за своето поведение, най-вече за своите емоции. ƒобър пример е посочил √урджиев: "вашето т€ло е карета, запрегната с коне (емоциите) и кочи€ша е ваши€т разум". “ака че, много често нашите коне управл€ват каретата както искат, а кочи€ша седи разтворил ръце и на всичко отгоре се опитва да оправдае поведението им като си дава вид, че той взема решени€та. »зпълн€вайки това упражнение, вие тр€бва да станете —¬»ƒ≈“≈Ћ» на своите действи€, да се учите да наблюдавате от страни безпристрастно своите емоции и да не им давате да вземат решението вместо вас. Ќещо като: ох, гледай ти, аз изпитвам страх, ау, като че ли съм се €досал, ама че съм глупак или, изглежда съм се обидил - ама това е идиотизъм и т.н. ƒори след кратка практика вие ще забележите, как се е изменил ваши€ характер и вие сте се доближили с малко до безупречността. —ъщо е полезно да наблюдавате за своите телесни усещани€, например болка или студ, болка усеща вашето т€ло, а не вие, то с помощта на нервните клетки предава в мозъка информаци€та, а вие с помощта на –ј«”ћј правите изводи, как да постъпвате, и не тр€бва да крещите, като че ли ви кол€т или да се самосъжал€вате. јз често си повтар€м - това е всичко на всичко болка, това е н€какъв си студ (на аз все още не съм Ѕог, затова пон€кога се паникьосвам, а след това си търс€ индулгенции).
††† «а да се освободите напълно от запрограмирани€ стил на поведение, много полезно е да правите противоположното, т.е., ако вие сте спокоен човек, научете се да се €досвате (но не забрав€йте, че това е само упражнение, не привиквайте с противоположен стил на поведение), ако сте нервени, учете се да бъдете спокоени и т.н. Ќапример, да вземем следната ситуаци€, досажда ви пи€ница с желанието си да си поговорите (на улицата или в автобуса), как ще реагирате? јз например, предпочитам да не изостр€м ситуаци€та, а н€как си неусетно да се измъкна от ситуаци€та. Ќ€кои от вас може би са ме определили като страхливец, а н€кои са казали "Ѕраво!", и в двата случа€ не сте прави, защото тр€бва да се реагира в зависимост от ситуаци€та, а аз действам така винаги, като запрограмирано магаре. «а това, за да се избав€ от запрограмираната реакци€, на мен мие необходимо при следваща такава ситуаци€, да скоча на пи€ницата и да му цапна един. ѕо такъв начин аз печел€ свобода на избора и започвам да действам според контекста на ситуаци€та. Ќад€вам се, иде€та ви е станала €сна?
††† ќще с помощта на самонаблюдението е хубаво да се борите с чувството си за собствената си важност. ѕреди всичко си задайте въпроса (погледнете в корена на проблема): "«ащо го прав€ това?" » ще видиш, че 90% (това не е преувеличение) от своите постъпки ти извършваш подтикван от чувството за собствената си важност („—¬), от т€х половината са на сексуална почва (синдрома на самеца или самката). ј сега си задай още един въпрос: "Ќужно ли ми е това?" —лед като си зададох този въпрос мо€ живот се преобърна (не, лъжа, не живота, живота продължава да се преобръща, баааааавничко, навика ме задържа - преобърна се съзнанието ми), аз вид€х сво€та неориентираност и дребнавостта на своите стремежи и интереси и те се промениха кардинално. » затова беше необходимо да си задам само един въпрос, «јўќ?
††† Ѕез „—¬ да се живее е много по-при€тно и радостно, (само заради това си струва да се избавиш от него) защото то не ти позвол€ва да се разслабиш, винаги ви се налага да се напр€гате, да излизате от кожата си за да се покажете, че вие сте по-добър, от колкото сте в действителност. ј това е нужно (и то не винаги) само на м€стото на връзката между теб и обществото, в тази точка, където си зависим от обществото, за мен това е само работата. “ака че, преди да направиш нещо се запитай: "«ащо ми е нужно?" ”спех, мои автоматизирани.

јнаами Ѕаба учеше јнаами ƒасс на изкуството на медитаци€та:
"—едни на тихо и спокойно м€сто... по вечерно време,
можеш да стоиш или да отиваш за н€къде, ако е необходимо това...
«атвори очи... или ги отвори ако ти се иска...
—ъбери ц€лото си внимание... т.е. разсей го... не...
ѕомни едно - дх€на тр€бва...
ќооо! «абрави за това. ƒонеси да ударим по едно мл€ко"

ћ≈ƒ»“ј÷»я

†††¬ литературата са описани стотици методи за медитаци€, но като начало не си струва да се шашкаш от т€хното разнообразие и да се опитваш да разбереш, кой от т€х да използваш. «а първите 2 - 3 години занимани€ ще достатъчно да се научиш да контролираш сво€ "вътрешен диалог". Ќ€ма да се впущам в об€снени€ на този термин, а също да по€сн€вам защо е нужно това, за това предлагам да се обърнете към книгите на  . астанеда. јко обърнеш внимание на своите мисли, то ще забележиш, че около 98% от т€х са за вс€каква, напълно ненужна безсмислица: самооправдани€, анализ на миналото, проиграване вариантите на бъдещето и т.н. “ака че, да се избавим от тази вредна привичка не е никак просто, но да се опитваме тр€бва (при мен това става на периоди - ту б€гайте тази вр€ва, ту забрав€м за не€, но прогрес се забел€зва). «а това не е нужно н€къде да се усамот€ваш в тишина, да с€даш на килимче, да затвар€ш очи, просто контролирай сво€ вътрешен диалог навс€къде където това е възможно, в трамва€ на път за работа, чакайки на спирката, перейки пеленки и т.н. ѕросто наблюдавай за своите мисли и се старай колкото се може по-малко да разговар€ш със себе си, щом се хванеш в това занимание, насочи вниманието си навън, погледни цвет€та, дърветата, птиците прелитащи наоколо, на парцала, с който миеш пода (по-късно ще забележиш, че това е много по-интересно, отколкото посто€нно да се вглеждаш в себе си).
††† ¬ътрешни€ диалог условно може да бъде разделен на два типа: първи€ е изговар€не на думите за себе си и втори€ - това са всъщност мислите (не оформените в думи, но преминаващи през главата).  акто вече казах, напълно да се спре вътрешни€ диалог е много сложно, затова предлагам да се започне борбата по етапно. ѕрез първи€ етап да се отучим да изговар€ме мислите. ѕомните ли, когато се учихте да четете, вие отначало произнас€хте текста на глас, след това започнахте да го произнас€те за себе си, но има и трета стъпка, ко€то не се учи в училище, това е четенето на текст без изговар€не на думите (на това е основана системата за бързо четене), ето и на това точно тр€бва да се научите в мислите си. ћежду другото, ако се заемете да се научите на бързо четене, това може да ви помогне. ј във втори€ етап тр€бва да се заемете с контрол над мислите, които само прелитат през главата. ѕрепоръчително е да се отнас€те с т€х като с не нужни боклуци, които се трупат във ваши€ дом - да ги забележите, да осъзнаете т€хната ненужност и да ги изхвърлите от главата си и така нататък до постигане на резултат. ћакар че е достатъчно само да ги забележите и те сами тр€бва да се разб€гат.
††† ќще искам да кажа две думи за живота в насто€щето. јко искате да бъдете щастливи - живейте в насто€щето, по-малко мислете за миналото и бъдещето. јз не казвам, че изобщо за това не тр€бва да се мисли, тр€бва, но не толкова, както вие го правите (ако не ми в€рвате, понаблюдавайте вашето мислене). Ќапример, какво правим когато се събудим - започваме да мислим какво ще правим на работата (възможни варианти).  огато стоим на спирката и чакаме автобуса, мислим, кога ще дойде той (отпусни се, ще дойде когато тр€бва и ти със своите мисли н€ма да го подгониш), а когато пътуваме? «абел€зали ли сте, че през всичкото това време нашите мисли са в бъдещето или в миналото. “ака че, когато вие разберете, че не чакате нещо (на спирката), а просто стоите и се наслаждавате на околното пространство, не пътувате за н€къде, а просто пътувате, тогава и вътрешни€ диалог ще намалее и живота ще бъде по-пълнокръвен. ¬сичко това е защото бъдеще н€ма и н€ма да го има Ќ» ќ√ј, има само насто€ще, бъдещето е илюзи€, мисловна абстракци€. ѕомните ли песента: "»ма само миг между миналото и бъдещето, именно той се нарича живот!"
††† “а това в общи линии е и ц€лата медитаци€.

≈Ќ≈–√≈“» ј

†††ѕод това название обобщавам упражнени€та за развитие на информационно-енергетическото (астрално) т€ло. «ащо е нужно това? (ѕрочети отначало посочените от мен автори, а след това се върни отново на тази страница). ¬се пак ще об€сн€ малко. «ащо старее физическото т€ло? ≈дин от основните фактори - това е неизползването на ресурсите му, т.е. през цели€ ни живот основната маса на нашите движени€ са стандартни и т€лото се приспособ€ва към т€х и вече не може да прави други движени€ (защо мислите йогите сто€т в разни глупави пози?). Ќо с физическото т€ло е по-лесно, ние макар и р€дко все пак се занимаваме с физически упражнени€ или със спорт (шахмата не влиза в сметката), а с астралното т€ло нещата са много по-зле и колкото повече остар€ваме, толкова повече то се сгърчва, затова аз предлагам да се прави физзар€дка за астрално т€ло. ћакар съхранението на здравето да е малка част от ползата, ко€то може да донесе развитието на астрални€ двойник (останалата част е придобиване на пълното му управление и възможността за осъзнати астрални пътешестви€ (погледни раздел "—ънища").
††† » така, да се върнем на т€лото. «а развитието на енергетиката съществуват общоизвестни системи като цигун или тансегрити, но те са много обемисти и сложни (поне на мен така ми се сториха), затова предлагам за начало да вземем от т€х най-доброто. јз изпълн€вам две упражнени€, едно сутрин преди работа (15 минути), друго вечерта след работа (10 - 20 минути). —утринта, след леко раздвижване аз изпълн€вам сери€та от 5 упражнени€ "ќкото на възраждането" (н€ма да ги описвам, лесно ще ги намерите в интернет, вижте книгата на ѕитер  едлер "ќкото на възраждането"), шестото не го практикувам, защото все още не съм навит да се откажа от секса (ако и вие имате подобни проблеми, може да се възползвате от тантрическите техники, които използват секса за развитието на енергетиката). Ќе се плашете от изисквани€та да изпълн€вате тези упражнени€ ежедневно през цели€ си живот (все пак миете зъбите си всеки ден нали), 15 минути на ден не са много, а ползата е сигурна, дори от гледна точка на обикновената гимнастика, полезно е за гръбначни€ стълб. ћежду другото, едно странично действие на тези упражнени€ - 3 месеца след като ги практикувах ми се нормализира вестибуларни€ апарат.
††† —ега второто, вечерта, при цигун то се нарича "малка орбита" или нещо подобно, ще го опиша изц€ло. Ќай-добре е да се изпълн€ва прав или седнал в поза за медитаци€ (виж ’атха йога). ƒишането е през носа, спокойно вдишване и спокойно издишване (виж ѕрана€ма, "ƒишането на йогите"). ≈зика тр€бва да се допира до небцето, малко по-високо от горните зъби - това е затвар€не на кръга. ѕо време на вдишването вниманието е съсредоточено на спускането на енерги€та от носа по гърдите до долни€ край на стомаха, след това издишване, вниманието е насочено на движението на енерги€та по гръбнака нагоре, през тила и темето, и отново вдишване: челото, горната устна, по езика (точно тук езика затвар€ кръга) и надолу по гърдите и т.н. ќтначало ще ви се наложи да си представите движението на енерги€та, след това ще започнете да € усещате (това не се получава бързо, може би след годинка, две). ѕрепоръчва се да се започне с 8 пълни вдишвани€ и издишвани€, прибав€йки вс€ка седмица по 8, и така до 108 пъти. јз го описах не особено сполучливо, най-добре вземете книгата за цигун и прочетете как се прави. —транични€ ефект от това упражнение е обучение на пълно йогийско дишане и тренировка за съсредоточено внимание.
††† јко по време на изпълнението на упражнени€та жената дрънка с тенджерите в кухн€та, а синчето около вас бръмчи с автомобили, ще е двойно по-полезно - колкото са по-трудни услови€та, толкова е по-добър резултата. Ќа мен за сега с гол€м труд ми се отдава напълно да се съсредоточа над упражнени€та (пустите мисли), но нищо, ще се преборим.

—ЏЌ»ўј

††† акто обикновено мисли "нормални€ телезрител": "ето вече е вечер, ден€т премина", л€га да спи, след това се пробужда сутринта, живота отново започва, а всичко, което се е случило по време на сън, абсолютно не се взема под внимание. Ќе бъдете толкова глупави! ѕърво, вие пропускате една трета от живота си (при това не най-лошата), второ, а не, стига и първото. «ащо вие, сънували прекрасен сън, събуждайки се огорчавате: "≈х, жалко, че не е реалност!" Ќапразно мислите така!  огато б€хте в сън€, нима мислихте, че това не е реално? ¬ие сте се радвали, плакали, страдали, не е ли така? ≈динствената разлика на сън€ от реалността, е това, че сън€ н€ма продължени€ (случват се и редки изключени€), това е ц€лата разлика (ако не сте съгласни, опитайте да поразсъждавате). «атова наслаждавайте се на приключени€та (между другото, липсата на продължени€ също освобождава от отговорност) (ех, как обичам всички тези скоби, брат), летете, воювайте, обичайте! „е това е полезно (а и при€тно) н€ма никакви съмнени€, ще ви го потвърди всеки психолог. ј вие все плачете, че ви е скучен и еднообразен живота. »скате разнообразие? Ќапред, към нови впечатлени€.
††† Ќо това не е всичко, давайте да продължим. јз предлагам да се научим да се осъзнаваме в сън€ т.е. да пътешестваме в осъзнати сънища (виж книгите на √арфилд Ћаберж). ѕов€рвай те ми, това е много по-хубаво, отколкото да пушите марихуана. —транични€ ефект е развитието на астралното т€ло. «а това, с какво можете да се занимавате в този вид сънища, можете да прочетете в Ћаберж, наистина фантази€та му е бедничка, всичките му предложени€ са с практическа насоченост за ежедневието, понамирисват на комерсиалност. јз мога да предложа полезни от мо€ гледна точка - да се занимавате с цигун по време на сън, да практикувате излизане от сън€ в астрала, да общувате със своето подсъзнание (то може да ви разкаже мнооого интересни неща), да се срещате с при€тели, по-нататък и сами ще си измислите. Ќо всичко това е за после, когато се наб€гате достатъчно след момичетата (или момчетата), когато се наситите да летите и т.н. јко се по€в€т практически въпроси, обърнете се към ћерлин клуб, там момчетата са отзивчиви, винаги ще помогнат.
††† ќще преди да засп€ прав€ опити да изл€за в астрала (засега са само опити, защото се получиха само две кратки излизани€). «а това тр€бва да се избавите от об€ти€та на жената (любовницата, детето, кучето) и да се научите да отпущате т€лото си, дишането, и разума. «а разума вече писах (виж раздела "ћедитаци€"), да дишаш тр€бва просто спокойно, както се диша, а да се научиш да релаксираш т€лото - това за начинаещите е най-важно. ќт купищата способи за релаксаци€ описани в литературата, за мен са подход€щи два (за вас може да не са подход€щи, затова препоръчвам да се чете и да се експериментира).
††† ѕърво - "йога-нидра", отпускаш частите на т€лото подред, съсредоточавайки вниманието си на вс€ка част поотделно, (препоръчва се да се раздели т€лото на 16 зони, мисл€, че и сами ще се справите), тр€бва да се усетите във вс€ка част, представете си € образно, представете си костите, мускулите, кожата и т€ ще се отпусне (в смисъл на тази част от т€лото). ¬торо - "напомпване с енерги€", също раздел€ш т€лото на части, представ€ш си се в тази част, правиш пълно вдишване, задържаш дишането и си представ€ш как тази част се налива с енерги€. » така с всички части на т€лото (само гледай да не забравиш да издишаш).
†††  огато изпълниш н€кое от тези упражнени€, можеш да използваш методиките, описани в книгите по извънтелесен опит, на мен ми е достатъчно съвсем малко да спра вътрешни€ диалог и да съсредоточа вниманието си на т€лото си, за да се потоп€ в състо€ние, което наричам "полет", като че ли се губи опора, и започва световъртеж (все едно си се нар€зал с водка, това се нарича "космос", само че в този случай не те гони да драйфаш). “ова е твоето астрално т€ло, което се опитва да излезе. Ќе прави нищо, само наблюдавай за "развъртането". јко си се отпуснал достатъчно добре и ако не си се паникьосал по време на развъртането, започва втори стадий, аз го наричам "без граници", когато не можеш да разбереш дали си гол€м или малък (аз имам предвид размера) и попадаш в точка. ƒа се опише всичко това е много сложно, но когато достигнете до това състо€ние, вие веднага ще го познаете. “ези два етапа да се постигнат е много лесно, може да се получи дори след първи€ опит, но да постигнеш трети€ етап (това е вече непосредственото излизане от т€лото) ще е много по-сложно, макар че може леко да се получи при н€кого. «а да излизате леко от т€лото, вие тр€бва или да сте болни или да имате тренирано астрално т€ло.
††† ƒа се практикува излизане от т€лото е най-добре през ден или два, не знам защо, но при мен не се получава всеки ден да постигна дори първи€ етап, казват, че е въпрос на енергетика. ¬ тези свободни дни би било полезно (като тренировка на осъзнатостта), да наблюдавате за процеса на заспиване, т.е. да хванете момента на загубване на съзнанието (н€кои йоги могат да запазват пълно съзнание и по време на сън, и в процеса на заспиването и съответно в момента на смъртта, правете изводи). Ќаистина, при н€кои неспокойни личности това може да доведе до невъзможността да засп€т - тогава пратете всичко по д€волите и се заемете с проблема със своите емоции (виж "—амонаблюдение").
††† «абел€зах също една самозаблуда, става трудно да се събуждаме сутрин, ех как не ни се иска (особено когато звъни будилника), а защо? Ќаблюдавах и разбрах, че това е самозаблуда, увличате реалността на сън€. » когато сутринта си припомн€м, че н€ма причини да не ми се иска да ставам (странно звучи нали), тогава от н€къде се по€в€ва бодрост и чувството за лекота, опитайте. Ќаистина, има един негативен ефект, да си припомниш сън€ е сложно, но ако се потренирате в запомн€не на сънища, то после е лесно да си ги припомните по вс€ко време на ден€. ƒа, и още за сънищата, най-добре е да ги записвате (аз го прав€ на работата, в къщи не усп€вам). «аписването е нужно не за да ги има тези записи (по принцип можете да ги запишете и после да ги изхвърлите), а за да станат за теб по-реални, живи и да се запомн€т по-добре (не е лошо да имате при€тни спомени за опита, който може да потр€бва в бъдеще).

‘»«»„≈— ќ“ќ

††† ¬ие мислите, че ако сте решили да развивате своите, да ги наречем "духовни способности", че можете да плюете на тленното т€ло. јз също така мислех (по-рано), между другото, не само аз, но и Ўри јуробиндо (и какво е станало когато е остар€л, виждали ли сте фотографи€та му), и основната маса в€рващи, а ето, ƒон ’уан не би се съгласил с т€х. ѕредставете си, че сте със супер развито съзнание, а с немощно т€ло, в астрала излезеш - да се шашнеш, пълен кеф, връщаш се - болки, изпадаш в медитаци€ - отново шаш. ј на нашата майчица «ем€, колко много интересно има, ето и за това ще ни потр€бва това т€ло. –азбира се, за развитието на астралното т€ло (съзнание) способства и физическото здраве, но ако не го използваш (физическото), то то (както вече посочих в "≈нергетика") ще се приспособи към такъв начин на живот и да го заставите да б€га или да танцува, н€ма да успеете. ј жалко! Ќали физическите кефове не са толкова малко. Ќо стига теори€.
††† «а да се поддържа т€лото в ред препоръчвам следващите занимани€. ѕърво, аз се обливам вс€ка сутрин на улицата със студена вода, по системата на ѕорфирий »ванов. —м€тайте, колко ползи носи: 1) очевидното - това е ефекта на закал€ване и заздрав€ване на организма (пълно отсъствие на простудни забол€вани€), 2) от сутринта великолепно настроение и зар€д от бодрост (след обливането се съжив€ваш и на работа отиваш не сънен, а жизнен), 3) временно спиране на вътрешни€ диалог и чувство за единение с природата (нали сме свикнали да се борим с не€, със студа, с дъжда, с в€търа и т.н.), 4) борба със своите страхове, имам предвид страха от студа, 5) борбата с чувството за собствена важност - вие го правите на улицата, пред хората и изглеждате напълно глупаво, пълен идиот накратко (от гледната точка на нормални€ телезрител). јко това не ви е достатъчно, тогава не се обливайте и изобщо хващайте гората (възможни са варианти).
††† ¬торо, препоръчвам да се гладува един път в седмицата, не е задължително в определен ден от седмицата (защото много започват да се измъкват: "ќх, тази недел€ не усп€х да гладувам, при€телката ми имаше рожден ден", (това ми е познато от собствен опит). Ќай-добре е да се гладува денонощие и половина - вечерта вечер€ш и чак на по-следващата сутрин. —транични€ ефект - по-малка зависимост от храната и освобождаване от навика да се пре€жда. —лед известно време ще почувствате желание да промените своето меню и ще започне да ви харесва нещо различно от това което сте привикнали да €дете, а това което е нужно на организма (ще започнете да чувствате по-добре нуждите на организма, както при животните), и н€ма да ви се наложи да се борите със своите вкусове (както се получава при момичетата на диета), те сами ще преминат от извратената от обществото форма във формална.
††† “рето, препоръчвам да се занимавате: с айкидо - най-добри€ за т€лото вид спорт - пробужда, развива и препрограмира в най-добра посока телесни€ разум (инстинктите); с танци, но не с професионални, те са натъпкани със стандартни движени€, а свободните съвременни, те точно сега приличат на шаманско-африкански; и с плаване веро€тно, развива всички мускули и т€лото се отпуска. ≈стествено, сутрин леко раздвижване на всички мускули по т€лото, не гол€мо натоварване, коремни преси, оттласкване, набиране и всичко такова. јко работата ви е сед€ща, след като станете е желателно да обтегнете гръбнака (виж ’атха йога). ќще по-добре е в допълнение към сутрешната гимнастика да правите комплекса “айцзъ от цигун (за съжаление да се научи по книги е практически нереално).

“р€бва да се живее умеейки,
“р€бва да се живее играейки,
»зобщо, братлета, тр€бва да се живее прип€вайки!

–ј¬Ќќ—ћ≈“ ј
—”“–»Ќ

†††1. ѕо време на миене на зъбите с наслаждение си спомн€ме нашите приключени€ по време на сън (след това до пристигането на работа не допускаме мисли).
††† 2. √имнастика на всички групи мускули, оттласкване от пода (помни за смъртта - т€ може да дойде в произволна секунда, затова се наслаждавай на момента).
††† 3. ќбливане на улицата със студена вода по »ванов (абсолютно равнодушие към преминаващите, радост при срещата с природата - не забрав€й, за природата н€ма лошо време), набиране на лоста.
††† 4.  омплекса "ќкото на възраждането", две минути в сед€ща медитаци€, наблюдавайки за процесите в организма.
††† 5.  аква вкусна закуска.
††† 6. ѕо път€ към работата (на спирката, в транспорта) наблюдаваме за обкръжаващи€ св€т и се радваме на нови€ ден (живей в насто€щето, ти не пътуваш за н€къде, ти просто пътуваш).
††† 7.Ќа работата отново си припомн€ме и записваме сън€ си.

ƒ≈Ќ

†††8. ѕросто работим, по-малко излишни мисли и самоопрощаване, по-често изплувайте в реалността, не забрав€йте да следите за емоциите си, не им давайте контрола над ума и помнете, че днес, както и всеки работен ден е "петък".
††† 9.  акъв вкусен об€д!
††† 10. ѕрибирайки се от работа повтар€ме упражнение є6.

¬≈„≈–

†††11. ѕреди вечер€, упражнение "малка орбита", за "сед€щите" раздвижване на гръбнака и африкански танци около обитателите на дома (в определени дни отиваме в басейна или в секци€та по айкидо).
††† 12.  аква прекрасна вечер€ (може утре да погладуваме?)
††† 13. Ќа кино, да почетем, разходка, домашни развлечени€ (в смисъл чистене, пране).
††† 14. ѕреди сън, опит за излизане в астрала и/или подготвителни упражнени€ за осъзнати сънища.
††† 15. Ќаблюдение върху процеса на заспиване, напред за среща с приключени€та!

—”“–»Ќ

†††##. ќще един прекрасен ден! (ако вие не сте се събудили и сте разбрали, че сте умрели, този комплекс от упражнени€ си струва да се преразгледа, ако не сте разбрали, какво пък, ще се видим в следващи€ живот).

††† P.S. ÷€лото време свободно от изпълнението на упражнени€ използваме за да се наслаждаваме на живота! –азходки, пране, общуваме, заработваме пари (не се увличайте прекалено), четем, чистим, любим се (и на това не тр€бва да се зацикл€), решаваме въпроси и т.н. » Ќ» ќ√ј не се напр€гаме, не се боим и не се разстройваме, още по-малко се самосъжел€ваме, защото - «ј “ќ¬ј Ќяћј ѕ–»„»Ќ»!


ѕрвод на част от руски€ сайт: http://zalex.narod.ru/
јвтора не е посочил името си.—ъздадено: 22/02/2006 • 09:26
ќбновено : 22/02/2006 • 09:54
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 11540 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

Sezgo 05/02/2007 • 09:57

Otnosno izlizaneto ot tqloto moje li da opisesh na kratko kak go pravish che ot tazi dalga statiq ne mojah mnogo da q osmilq.
Koncentrirash se spirash mislite si, regulirash dishaneto i karash tqloto ti za sazpi na 16 etapa (razdelqsh go na 16 chasti) a edin vid mozaka darjish buden za da mojesh da skitash v astrala. A za tozi klub? "Merlin klub" ne namiram kordinatite im ako moje da gi pratish ili mopje i tvoite nali si vesht po temata.
"Pak znaesh li mije da se zasechem v astrala da pijnem po kafe"јко въпросът е към мен - никога не съм се занимавал с астрални пътешестеи€. —м€там, че човек тр€бва да се стреми доста по-нагоре от астрала и заплесването там е празно губене на време.

 оментар є1 

borqna 17/04/2006 • 22:57

nikoga ne sam mislila,4e moeto mnenie e vsajno,no ne6to me podtikna da spodelq vpe4atleniqta si. mislq 4e e bezkraino vajna pozitivnata nagasa kam jivota i nai-ve4e svobodata na du6ata. ne biva da nasilvame sebe si da se 4uvstvame dobre. moje bi po-pravilnoto re6enie e da se otdadem na momentnata emociq (priqtna ili ne bez zna4enie) i togava da vzemem re6enieto imam li nujda ot neq ili ne. 4ak togava, i ne vednaga a s te4enie na vremeto, zapo4vame da precenqvame svoite deisviq v saotvetnata oblast... i taka! obarkah se v misalta si. ne znaq do kolko bqh qsna. kakto i da e...
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.62 секунди