“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - —ен-∆ермен и ¬ладика ћетатрон чрез ƒжеймс “иберон

—ен-∆ермен и ¬ладика ћетатрон чрез ƒжеймс “иберон

    ќчите на ћдъростта

    „аст 1


    ¬ интензивността и великолепието на 2012 година

    ѕоздрави, хора, ангели! јз —ъм, “ози  ойто —ъм. јз съм ѕазител на ¬иолетови€ ѕламък. јз, —ен-∆ермен, топло ви поздрав€вам!
    «а мене е велика радост и чест да бъда с вас в този момент от нашата 2012 година. ѕотвърждавам важното присъствие на ¬ладика ћетатрон в това поле и »зказвам сво€та дълбока признателност за поканата да говори с вас. «ащото јз, заедно със семейството на ¬ъзлюбените ¬ъзнесени ћайстори от —ъвета на  ристалната —ветлина, с нетърпение очакваме ¬ълната ќћ. “€ ще бъде направл€вана по време на нашата среща на планината Ўаста на 25 юни. Ќие призоваваме и приканваме всеки от вас да се настрои на това събитие, където и да се намира, защото това даруване е празненство на ЋёЅќ¬“ј! “ова е презареждане и пребалансировка.
    «ащото, наистина, всеки тон OM създава кодиран звук, който балансира всеки нюанс на вашето същество.
    ¬ъзстанов€ва всеки атом на вашето физическо т€ло и вс€ка единица от полето на съзнанието.
    ¬ълнувайки се силно, опаковаме нашите ефирни куфари, и скоро ще се натоварим във ¬лака на Ћюбовта! »маме много да споделим. ¬ъв въздуха витае радост!
    —къпи при€тели, вашите очи - са очи на ћъдростта. » в това удивително време вие получавате мъдрост, като, че ли е била заработена... от вас. ¬ие, при€тели, сте дошли от далеко, и светлината на ваши€ истински ƒом си€е от ¬ас.
    ѕо нататък, посланието ще се води от мене и ¬ладика ћетатрон, това е преплитане от красива и значима информаци€, ко€то бихме искали да споделим с ¬ас...
    –азгръща се страхотна година!
    ћного забележителни събити€ блест€т в си€ние! —ега вие сте готови за ¬ъзнесението... », хора-ангели, ще видите много изменени€ и вътре, и навън! Ќаградата е €сност. –азбира се изискваха се много усили€, но до какви благородни стремежи достигнахте!
    2012 година ще премахне почвата изпод краката на тези, които са били най-тромави и им е било трудно да се освобод€т и да откри€т скритите си и твърди убеждени€. ѕреп€тствието не знае предразсъдъци, то се движи през всички бариери.
    „овечеството скоро ще преоткрие €снотата като предпоставка за пълно разбиране, преди да можете да започнете да се отърсвате от страха и цинизъма. Ѕъдете готови да работите около зоните във вътрешни€ си пейзаж от в€рвани€, осе€н с останки от старите енергии и отегчени пречки, които вече не ви служат. “ази 2012 година е предназначена само за това, тъй като н€кои хранилища са по-дълбоки, отколкото други, а вие ще тр€бва да минавате малко по-дълго, за да стигнете до чистата вода на истинската мъдрост.
    ѕрез 2012 година вътрешното Ђјзї се освободи в нова ћер- а-Na, движеща се чрез напрегнати ситуации. ¬с€ка коронарна маса на изтласкване, слънчеви€ в€тър и астрологическата гравитаци€ откриват нови вибрационни честоти. “ези крайности в мощното кристално-електрическо поле през 2012 година, могат да се усет€т като крачка назад, преди да направите две крачки напред. Ќо разберете, че тази сложна фаза има определена цел в см€ната на резонанса, в рамките на тези уникални врати, ще отвори и ще пресъздаде нови€ човек в Ќовата «ем€. “ака че в с€нката ще се про€ви и извърши освобождаването. “риадата подпомага енергийните про€ви за по-гол€ма €снота в ѕръстена от ќгън€ на слънчевите затъмнени€, лунните затъмнени€ и слънцестоенето през юни.

    ¬ълната ќћ
    ¬ълната ќћ носи ѕле€дианско разкриване и оповест€ване на просветлението.
    ѕространствеността ще се промен€. «авършва невежеството и незнанието, и се открива началото на кра€ от третото измерение, но само в услови€та на съществуването третото измерение във външните граници на пространствени€ достъп към Ќовата «ем€. ѕървите три измерени€ не изчезват, нима това е възможно? —коро, те ще бъдат преформатирани в качествата на основите на новите измерени€ от 4-то до 12-то.
    ѕомислете за тези думи, като леко тласкане на ƒуха. ѕогледнете дълбоко отвътре и отвън и позволете на това любещо напомн€не да намери м€сто във вашите мисли и сърце. ќтразете го със съчувствие и разбиране в сво€ живот и оценете, колко далеко се простира. Ќамирате ли, че сте изминали толкова дълъг път, предприели сте толкова тежки опити само за това да се окажете, в това същото м€сто, откъдето сте започнали?

    —имптоми на ¬ъзнесението
     акто вече говорихме, енерги€та в 2012 година е много интензивна. ¬с€ка седмица, всеки месец в периода до 12-12-12 и 21-12-12 са планирани с такова повдигане, че можете да се почувствате претворени. 2012 год. е експоненциално по силна, от 2011 год. «ащото това, което се случва в “риадата през 2012 г. е все по-гол€м приток на нефизическо осъзнаване, повишаване пълнотата на 33-та чакра в ћер- а-Na. «а да останете заземени от гол€мо значение е непокътнатата аура. Ќо имате знани€ за това, как да се справ€те с новите честоти. —поред митовете на старата енерги€, всички възпри€ти€ и знани€ тр€бва да дойдат при вас чрез вашите физически сетива, но това вече принадлежи на миналото. —ега тр€бва да координирате потока от 33-те чакри ... » вие можете.
    ѕо такъв начин, вашето пресъздаване достига сво€ връх. ћанифестаци€та на вашите убеждени€ експоненциално ще се усилва. »менно поради това, времето, оставащо до 12-12-12, по особен начин е приспособено за самопроверки и програмиране. —тарата пословица Ђбъдете внимателни, вашите желани€ се сбъдватї се активира.  акто говорихме по рано, дадени са ви даровете на боговете. ¬ашите убеждени€ стават ваша реалност. ¬ашите в€рвани€ се реализират във ваши€ опит. ¬ъв ваши€ живот н€ма такива сфери, към който да не се отнас€ казаното, особено в 33-то чакрово поле на 2012 година! ѕо такъв начин, пред вас в близките месеци се простира полоса от преп€тстви€. ¬ие усещате симптомите на ¬ъзнесението, за да отшлифовате подготовката, и се €в€вате на заключителен изпит.
    »нтензивността на 2012 година е реална, но това нал€гане води към благи цели. Ќе се разстройвайте, ¬ъзнесението вече е близо.
    —къпи ’ора-јнгели, не ви е нужно да бъдете вплетени или обърквани от тези енергии. ‘актически, във вълната ќћ ще бъде противоположно. ¬ие действително можете да получите приток на подкрепа, подновено зареждане, мъжество и решимост. јко премахнете маската на човека в този момент на €снота, който наричат  олелото на ќгън€ и вълната OM, ще усетите нови€ св€т, св€т на кристална €снота касаеща вас, възстанов€ваща вашите сили в подготовката към оставащите части на 2012 година. “ова е финална трансформаци€, защото действително отидохте далеко! Ќие честваме вас и казваме: Ђѕрекрасна работаї. Ќие ви вдъхнов€ваме да продължите да се движите напред. ¬ие сте близо до квантови€ скок, великолепна “рансформаци€, доколкото можете да си представите. » много повече.

    ¬€рата измен€ парадигмата
    ћайсторството, трансформационната работа произхожда от привързаността към определен контекст на в€рата. “акъв вид в€ра осигур€ва благополучие, а благополучието отвар€ врати към щастието.
    јстрологически€т модел на 2012 е създаден, за да ви позволи финалното разкриване. ѕовърхностните изменени€ вече са преминали, а оставащите изискват по-дълбок подход.
    ¬сичко, за което мислите, в€рвате, много мощно се проектира в 2012 година. «ащото в тази година ще видите, че всички нежелани убеждени€ ще бъдат мехурчета по повърхността, над ко€то сте работили.
    ≈то защо ние посвещаваме оставащата част на този ченълинг на важността в самоизследвани€та, а така също и на важността да бъдете ћайстори на своите мисли. ћного от вас в интензивността на 2012 година могат да изпитат емоционално отча€ние, тревога и депреси€. “ова може да бъде отработено. ¬ действителност, всичко това ви подсказва, да му позволите да си отиде.
    Ќие ¬и говорим, че вашите човешки емоции в значителна степен се управл€ват от вашите лични убеждени€. ќсъзнавайки в пълна степен своите фундаментални жизнени убеждени€ и признавайки, че винаги сте се намирали под вли€ние на основните от т€х, можете да изградите, и изграждате нови€ св€т. »менно заради това сте тук и тук се намирате.
    ¬ тази връзка, от триада тр€бва да изберете посоката и целта на живота си, съзнателно и умишлено. јко вие в ежедневни€ живот се откъсвате от миналото, от това, че безсъзнателно го приемате поради бездействие, то трансформаци€та не се случва, а само преумножава това, което вече е. ¬иждате, че не всеки избира ¬ъзнесение. Ќо тези от вас, които се €в€ват ѕървопроходци, следва да блест€т със сво€та светлина. Ќе се обезкуражавайте и не се замесвайте в напрежението на 2012 година.

    Ќапомн€ни€ за необходимостта от осведоменост
    ѕозволете ни да се докоснем до вашите рамене за н€колко седмици до “риадата и да ви напомним за н€кой необходими осмисл€ни€.
    ћного от вас, хората, основават своето щастие на постижени€та на определени цели или на притежанието на определени вещи. Ќо, в такива обективно ориентирани постижени€, често попадате във временни линии, в които откривате, че щастието, получено от тези вещи, е временно и скоро изчезва... » отново чувствате, че нещо не достига. ¬ие не изпитвате радост.
    ћного от вас, хората, чувстват, че животът е успешен само тогава, когато получите това, което искате. Ќо много от вашите жизнени настройки съзнателно ви постав€т вън от "зоната на комфорта", за да се развивате.
    “акива Ђсложни жизнени договориї или Ђнастройкиї се избират от ¬исшето јз, и е невъзможно да ги отхвърлите или да ги игнорирате. ≈то защо е важно да гледате на своите обсто€телства като на избрани настройки, и да ги приемете като сво€ отговорност. “огава, и само тогава, ще можете да ги преодол€вате. —ред ситуациите, в които сте, н€ма такива, които самите да не сте създали или избрали. ќтрицанието на тази истина не е във ваша полза. —ъобщавайки това, ние н€маме предвид, да се предадете на ситуаци€та, по скоро казваме, да € погледнете в лицето.

    „аст 2

    ѕарадоксът на щастието


    » така, ето ви парадоксът на щастието.
    ¬ъзможно ли е да живее без радост, докато не сте отговорили на това предизвикателство?
    ћайстори, радост е да "бъдете напълно присъстващи и да участвате пълноценно в насто€щето и напълно да приемате предизвикателството си в "—ега". “ова е велика истина.
    ўастието, в широки€ смисъл, може да бъде разбрано в три аспекта: удоволствие, взаимодействие и предназначение. ”доволствието - това е тази част от щастието, когато се чувстваш хубаво.
    ¬заимодействието се отнас€ към това, да живееш "хубав живот", интерактивна хармони€, балансирана работа, семейство, при€тели и хобита.
    ѕредназначението се отнас€ до използването на нашите сили и сво€ принос за по-гол€ма духовна или благотворителна цел. » имайте предвид, че от тези три аспекта, взаимодействието и предназначението имат максимален д€л в това, да се живее щастлив живот. ћожем да добавим, че много, от тези, които са избрали да живе€т в служба и са фокусирани на духовното развитие, постигат щастието в този смисъл на това определение и аспект, и изжив€ват живота си, предназначен изключително за постигането на майсторство.
    »стинското щастие е решението.
    —ъсто€нието на съзнанието, е отражение на прежив€ната духовна хармони€ в живота.
    “о не отговар€ на неразумни желани€ за удоволствие. »стинското щастие е състо€ние на радост без вътрешни противоречи€, радост без наказание и вина, което се усеща като благоденствие, мир и разбирателство.
    ћного често неспособността на напредналите души да усещат благоденствие и да изпитват щастие, дори прежив€вайки безупречност, е свързано с това че, Ђкърв€тї техните минали животи. Ћипсва любовта към себе си в много от животите им, като живота на много хора, които са били програмирани на погрешната концепци€та за "първородни€ гр€х". “ова може да бъде фиксирано, и тр€бва да се коригира посредством Ђизменение на миналотої в ћер- а-Na (както се преподава в ћетатроническите  лючове). ¬ основата на това, като правило, лежи чувството за низка самооценка за себе си, неспособност да обичаш —ебе си.

    ”пражнение Ђўастиеї
     огато по-горе казаните чувства идват, работете, за да ги промените. ≈дно от упражнени€та се израз€ва в това, да приемете перспективата да живеете като актьор, играещ водещата рол€ в играта, наречена "живот".
    –ол€, в ко€то вие сте уверени в себе си, щастливи и способни да отдавате, да получавате и да обичате Ѕожествеността вътре в себе си. ќтигравайки тези атрибути, можете да се научите да влизате в тези честоти. “ова работи подобно на зам€ната на негативните мисли с позитивни. ≈дна честота щастие, положителна енерги€, ще привлича друга. Ќо вие бихте могли в процеса на това упражнение да се научите истински да обичате себе си, и тогава упражнението ще ви помогне в перепрограмирането за премахване на погрешните в€рвани€ от миналите (или насто€щ) живот. –азбираш ли?
    ∆ивотът продължава по-добре, когато решите да приемете дадеността, това, което имате. «ащото в действителността това, което имате - е това, което сте избрали, това, което сте създали. »зберете тази опци€, за да се движите по нататък, и да бъдете в света, и намерите своето щастие, знаейки, че пред вас предстои това, което ви се представ€ в "сега". “ова е мощна трансформационна истина, ко€то ще ви позволи да се научите на това, че вие сте подготвили себе си, да излизате от пределите на ограничеността, сглоб€вайки пъзела.
    ƒа бъдете ћайстори не означава, че н€ма да се сблъсквате с проблеми, това просто означава, че вие имате мъдрост, за да ги решавате, и имате решение. “ова не значи, да е леко. » този процес продължава и зад пределите на земни€ опит, дори и в други формати. “ова е удължаването на живота и съзнанието.
    —къпи, ЋёЅќ¬“ј е честота, красива наука, божествен контекст, деклараци€... “ова е отвор, позвол€ващ съществуването на ∆»¬ќ“ј, ¬исшето —ъзнание в  осмическата —труктура.

    ∆ивотът в момента —≈√ј
    » така, н€ма да намерите истината в различни стечени€ на обсто€телствата, в изб€гване на проблема или в ново обкръжение. »стината може да се намери само в услови€та на момента Ђсегаї, в който се намирате.
    »ма, разбира се, определени сценарии, когато сте в конфликт със себе си, при които щастието действително не може да има м€сто. ¬аши€ живот ще работи в такава степен, в ко€то познавате сво€ ум, намирате мъдрост и въплъщавате своите слова в реалността, в безупречност и благодат.
    —ключвайте договори и се придържайте към т€х.
    “ова е особен начин на живот.
    “рансформаци€та не просто ще измени вашите действи€, не просто ще би даде нови възможности, от които съзнателно да избирате. —коро, т€ ще разкрие структурни€ механизъм на битието и интерпретаци€та, ко€то лежи във вашата основа, дори и ако пон€кога не разбирате сво€та цел, залегнала в него.

    Ќовата «ем€ започва с новите вас
    Ќюансите на прехода, сценари€ на ваши€ живот, се свързват с разкриването на вашето основно познание Ц с опита си, да познаете "кои сте вие". ¬ периода на трансформаци€та, надхвърл€те пределите и носите безкраен потенциал в създаването на себе си. ѕо такъв начин, животът се израз€ва творчески и значимо израз€ва вас в самореализаци€та.
    Ќо признайте, че правилната позици€ - това е пътешествие, а не краен пункт. Ќамерете време през 2012 година да се събирате на групи и провеждайте единични ритуали за рекалибриране, за да изтеглите новите кодове и зазем€ване.
    ¬ момента на трансформаци€та, м€стото на избора е като феномен за съзнателно създаване на нови възможности. ƒействително, избора си остава ваше собствено мъдро решение. ¬ъпреки това, в знак на признание и правото на собствен избор, показва истинската свобода на действие - действие, родено единствено от вол€та и смелостта да бъдете креативни. » през 2012 година - е такъв момент.
    —лушайте внимателно, може да сме говорили за това преди, но важно е да ви го напомн€ в този момент, защото сте на път да създаде Ќовата «ем€. Ќовата «ем€ започва с новите вас.
    ”важаемо човечество, ¬»≈ всички заедно създадохте ¬ъзнесението. ¬ъпреки че често не го приписвате на себе си. «атова сега потвърждаваме за вас тази важна истина и ви напомн€ме, че още много предстои да се направи. “ъй като вашата мъдрост и творчество са необходими сега повече, от вс€кога.

    »зход от депреси€та
    —къпи, продължавайте движението напред, не се бавете и не се разстройвайте.  огато ви се струва, че емоциите ви препълват или идват при вас без вс€каква причина, това е защото, не се вслушвате именно в тези чувства, които са ви разстроили.
    ¬ по-широк смисъл, основната причина за депреси€та и жалостта към себе си се €в€ва изходното убеждение:
    Х че не сте в силата да измените обсто€телствата или;
    Х не сте способни да видите препълващата емоционална вълна, идваща дълбоко отвътре;
    Х това изисква внимание и усили€;
    Х посрещайки всеки проблем, без да го изб€гвате, имате инструменти за преодол€ване на вс€ка ситуаци€;
    Х промен€йки аспектите на поведението, попадате под действието на закона за благостта;
    Х истинското познаване на себе си просто е необходимо.
    ѕризнаването на истината за себе си, просто означава, че следва най-напред да научите, какво мислите за себе си, подсъзнателно.

     алибриране на поведението
     акто вече нееднократно говорихме, когато зацикл€те, на които и да са негативни мисли, те магнетически привличат подобни. Ќегативното отношение се усилва.
    “ова е «аконът на ѕривличането.  азваме ви тази вечна »стина. ¬ашето поведение е сътворено от вас самите, и поради това не можете да го избегнете. Ќе можете да се движите, изб€гвайки го, защото поведението създава естеството на това, което виждате. Ќо вие можете и, в крайна сметка, рано или късно го приемате. ¬ земни€ опит виждате, какво създавате. “ук н€ма друго правило. » сте тук, за да научите майсторството на отговорното творение. ѕанорамата на ваши€ опит, вашите емоционални хоризонти, се €в€ват про€вление на проектираните убеждени€... ≈моционалните отношени€, се материализират във физичното.
    ћайстори, мислите, на когото се ослан€те, имат честота. –езонанса на тези мисли, който обичайно държите в главите си, се абсорбират в подсъзнателни€ ум. ѕодсъзнанието - това е генераторът на вашата реалност. ѕодсъзнанието създава това, с което го храните. ѕодсъзнателни€ ум се €в€ва местоположението на емоциите и на съзидателна компютърна програма.  огато иде€та на подсъзнанието е програмирана, т€ се превръща в убеждение, и то [подсъзнанието] непременно започва да генерира това убеждение, да го изпълни в про€вление. »мено така работи подсъзнанието.
    ¬сичко, което чувствате и действително считате за истина, то се €в€ва истина. ¬ашето подсъзнание го възприема и го превръща в опит.
    ѕо такъв начин, негативното отношение преп€тства ваши€ път към майсторството. »ма начин да се защитите от собствените си негативни грешки, мисли, и всичко подобно.
    —ледва да се научите да изтривате негативните мисли и образи, замен€йки ги с позитивни. —лед това съзнателно отделете всичко, което не ви служи. ѕоради това, когато вие чувствате ръст на негативни чувства, мисли и нежелателни емоции, приложите определени усили€ за да откриете и про€вите източника им. ќтговорите ще ви бъдат дадени много по-лесно, отколкото си мислите. Ќаправете усилие. ѕоемете отговорност, да се овладе€т тези чувства и да се опитайте да разберете, откъде идват. “огава и само тогава можете да ги премахнете и да ги замен€т с такива, които имат по-висока честота.
    Ќие ви казваме, че вашето подсъзнание има неверо€тна сила. “о е отпечатано в подсъзнателни€ ви ум, и всичко се израз€ва на екрана на времето и пространството като обсто€телства, прежив€вани€ и събити€. » това е универсална истина.
    ћисълта - това е зараждащо се действие.
    ќтговора от вашето подсъзнание, което е свързано с естеството на вашите мисли, е реакци€.
     аквото сте посели в подсъзнанието, това ще пожънете в т€лото си и в околната среда.

    –азпознаване
    ћайстори, времето на √уру течението е минало. Ѕихте могли да разпознавате сво€та истина и да € следвате. ¬ие сте Ѕоговете. Ќе отдавайте сво€та сила, избирайте да направл€вате сво€та сила сами, не € давайте на друга личност, канал, учител или наставник.
    »зползвайте своето признаване и зачитане и на нашите думи. јко те не резонират с вас, не ги вземайте.
    Ќито един човек не може да бъде по-гол€м или по-мъдър от негови€ опит. «ащото мъдростта се постига чрез опита, а той не може да бъде по опростен начин или закупен. ѕолучаването на мъдростта, въз основа на опита, не е възможно да се направи като един скок от начинаещ до майстор.
    » всъщност, каквото е научено в едно въплъщение, е основа за работата отново, да се спечели в —≈√ј. ≈дгар  ейси, който е имал опита на ¬ъзнесените ¬ладици в ƒревен ≈гипет като най-големи€ –а-“а, каза, че точно преди живота на пророка ≈дгар  ейси, за него е било неправилно да използва въплъщение като измамник и играч в американски€ «апад.
    ¬с€ко "—ега" изисква усили€ и мъдрост. Ќима магистър …ешуа Ѕен …осиф не е прекарал години, посветени на самоизследвани€ и обучение? » това е така.
    —ветът никога не е имал недостиг на пророци. Ќо истинските учители са доста малко, и те са далеч един от друг. Ќо н€ма недостиг на шарлатани с грандиозни изисквани€. Ќачалото на това време, което наричате New Age, донесе сво€ д€л учители и учени. ћного от т€х са придобили псевдоквалификаци€ и имат грандиозни изисквани€ към неспечелената мъдрост. Ќ€кои от тези, които наричат себе си учители, не усп€ват да извършат необходимата подготвителна работа.
    “е се стрем€т да станат гуру за да получават, за да изискват работата на другите, като сво€ собствена, хранейки се с енерги€та на последователите. “ова е от съществено значение за целостта. “ака е било винаги. ћъдростта и добродетелите не са родени в илюзи€, заблуда, в дисбаланса на егото или себевъзвеличаването. ћайстори, използвайте разпознаването.

    —м€х и радост
    —къпи при€тели, преди да завършим, мол€, позволете ми да ви напомн€, че тр€бва да балансирате неверо€тната работата, ко€то вършите, със см€х и радост. ќтделете време, за да се насладите на аромата на цвет€та и да приветствате обкръжаващата ви красотата.
    Ќапомн€м ви: енерги€та Ђјз —ъмї е топла и грижовна. “ова е безусловна Ћюбов. » това са ќчите на ћъдростта.
    Ѕлагодар€ ви за вашето време и на ¬ладика ћетатрон за полето, което беше така великодушно и мощно открито сега. Ќие, ¬ъзнесените ћайстори и  ристални€ —ъвет, винаги сме с вас. Ќие принадлежим към ваши€ план за още по-т€сно празнуване на предсто€щото приближаване празника на вълната OM. “ова е време за радост.
    јз —ъм “ози,  ойто —ъм. јз ¬и обгръщам във ¬иолетови€ Ћъч. јз —ъм —ен ∆ермен.
    ѕревод: ћари€ —то€нова

http://metta.ucoz.com/publ/sen_zhermen_i_vladyka_metatron_cherez_dzhejmsa_tiberonna_glaza_mudrosti/3-1-0-634
http://metta.ucoz.com/publ/sen_zhermen_i_vladyka_metatron_cherez_dzhejmsa_tiberonna_glaza_mudrosti_chast_2/3-1-0-638


—ъздадено: 23/09/2012 • 13:06
ќбновено : 23/09/2012 • 13:06
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4068 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.77 секунди