“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ’аторите от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та

’аторите от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та

–азнообразие на «вездни семена, ѕром€на в ≈нергийните постановлени€ и ¬ашата  олективна ”стойчивост „рез ”ес јннак

    ¬ие чувствате в себе си пром€на на възпри€ти€та, които сте поддържали толкова много през множеството минали «емни ∆ивоти, а ние помагаме в изпращането на енерги€та, ко€то направи възможно това чувство.
    Ќие ви молим, скъпи души, да сте на€сно съд себе си сега, когато откривате възпри€ти€та си променени по начин, който може да бъде пон€кога некомфортен, докато наблюдавате изкорен€ването и излагането на тези бивши части от себе си, които излизат за преразглеждане и трансмутаци€. ¬сички вие сте красива Ѕогове, които избраха да преминат през временна «емна „овешка форма и сега изпитвате енергийните ъпгрейдвани€ и също възходите ,които прав€т път, така че вашето ћногоизмерно възпри€тие да тече напред по безпрецедентни начини.
    Ѕъдете сигурни, скъпи души, че всичко, което се случва в този момент, се случва в съответствие с най-висшето намерение за про€вление на издигането на ваши€ св€т и всички вие преминавате през опити, които може да изглеждат така, с€каш ви повал€т на моменти, но те служат както катализатори за ваши€ краен растеж и откриването на вродените ви по-висшеизмерни същности и способности и възпри€ти€, които вие винаги сте носили със себе си и че вие просто сте си позволили да забравите за това през множеството «емни ∆ивоти.
    ѕрез различните си животи вие б€хте учени само да се придържате към определена мисловна структура и рамка и н€кои изпитват по-бавен растеж от такива насто€щи ограничени€ и предубеждени€ за реалността, в ко€то всички вие се намирате, докато други откриват разширение в себе си, което не е било достигано в предишните им ∆ивоти.
    ћайсторите, които вие винаги сте били, се разгръщат в телата ви и пред самите ви очи и ние най-силно аплодираме всеки един от вас, които си позволихте да преминете през най-интензивните от кармичните и ∆итейски опити, които установихте за себе си, тъй като вие излизате от различните си опити като си€йни и удивителни Ѕогове на «емни€ опит.
    ƒокато вашите различни религии и догми ви учеха само да търсите навън доброжелателна същност да ви покаже път€ към пълно съзнание, най-гол€мата тайна, ко€то е била пазена от човечеството в продължение на поколени€, е, че вие всички сте Ѕогове и всички вие носите вътре в себе си силите, открити и изразени от мнозина, което се е случвало многократно във вашата истори€. —ъщо така е имало много души, които са се издигнали на ваши€ св€т и са избрали да се върнат и да посочат път€ и да станат пазители на портите за различни души от ваши€ св€т, които прежив€ха и ще преживе€т възнесение.
    ћного от вас, скъпи души, дойдохте от различни квадранти и области на “ворението и сте очаровани да наричате себе си звездни семена, пътешественици и пазители на —ветлината и това е точно което сте вие, скъпи души; тъй като вс€ка душа от по-висшите реалности, помагаща на ваши€ св€т, е дошла от различни светове и реалности на съзнанието.
    ¬секи скъп —лужител на —ветлината и ѕазител на —ветлината, който изпитва съзнание на вашата красива повърхност сега, се е отправил към ваши€ св€т (1) от различни планети и опити и всички вие дойдохте на този св€т с много силна и чиста лини€ на връзка с вашите възнесени енергии и със способностите, които сто€т във вашите възнесени енергии.
    ¬сички вие сте дошли на този св€т, за да помогнете на другите да намер€т път€ си и когато откривате способностите в себе си, които предизвикват спомен за по-висшите измерени€, както и за взаимодействи€та ви с по-висшите измерени€, вие сте /и ще/ се намерите в състо€ние да покажете такива способности на другите и да покажете реалността на използване на такива способности на другите, също така, а те на свой ред изучават тези способности и откриват разшир€ване в себе си, от което те се нуждаеха, за да ги види далеч по-добре съответстващи на чистите енергии на петото измерение, които си проправ€т път към вашата повърхност сега в повишена чистота, с вс€ко постъпване на такива енергии.
    ѕреди доктрините б€ха ние да изпращаме посто€нно чиста енерги€ от пето измерната Ќова «ем€, ко€то се оформ€ и извайва от нас и вас, както казваме; беше ни даден декрет просто да изпращаме тази енерги€ надолу във все по-чисти форми около вс€ка дата от ваши€  осмически  алендар, но тъй като вие скъпи пробуждащи се души, многократно забел€захте, вие успешно сте във вашата 2012 година и в резултат на това, към нас б€ха отправени декрети посто€нно да увеличаваме чистотата на тази енерги€ чрез това, което би ви се сторило неверо€тно малки подобрени€ всеки път, когато т€ е изпратена надолу към вашата повърхност и до различните други реалности из повърхността на скъпата √а€.
    –азликата между това, което ние правим сега и което сме правили от доста дълго време, докато вие посто€нно се приспособ€вахте към по-чистите честоти, към които се насочва скъпата √а€, тъй като т€ наближава √алактически€ ÷ентър и открива върховна чистота на пето Ц измерни √алактически енергии; разликата е, че ние сега работим много по-активно, за да увеличим чистотата на енергиите, които ви даваме, тъй като ние ги изпращаме надолу във все по-чисти мерки всеки път, когато са изпратени надолу към ваши€ св€т, за да —ъздават вашите реалности и да бъдат абсорбирани от всички вас и от различните чакри на повърхността на √а€ и също така в Ќейните вътрешни реалности.
    Ќие сме работили, за да ви изпратим тази енерги€ в повишена чистота покрай вс€ка дата във ваши€  осмически  алендар, който е синхронизиран или предназначен да види освобождаване на посто€нно по-чисти енергии.
    ѕокрай изпълнението на тази работа, ние и всички вие помогнахме активирането на звезден портал след звезден портал, много от които действаха пълноценно по време на јтлантис и н€кои от които дори все още не б€ха отвар€ни в онези времена. ¬ашите енергии и вашата колективна и индивидуална –абота за —ветлината Ц базирани намерени€ също така вид€ха отвар€нето на множество звездни портали и врати от енерги€, които сега изц€ло донас€т енергиите на петото измерение и с неотдавнашната случка или ДсъбитиеФ, както вие, скъпи пробуждащи се души, бихте го възприели, сега ние сме упълномощени да изпращаме надолу енерги€, ко€то е все по-чиста след всеки дар на такава енерги€ през вашата повърхност.
    —къпи души, опитайте се да схванете колко много от вашите възприети ДпътиФ тази енерги€ е изпращана надолу, за да —ъздава посто€нно, да поддържа и помага на вашата реалност да се възнесе. “ази енерги€ буквално ви е изпращана по вс€ко време, а бро€ на ДпътиФ - те, когато ви е била давана значително превъзхожда дори вашите дефиниции на безкрайността.
    ќпитайте се да разберете, че тази енерги€ посто€нно е изпращана и сега, с вс€ка посто€нна безкрайност на даване на тази енерги€, ко€то ви изпращаме, нейната чистота нараства много устойчиво и много леко, така че да можете да се възползвате от такава все по-чиста енерги€ идваща чрез вашите чакри и абсорбирана от всички ваши физически и етерни клетки.
    ¬сички вие откривате като резултат много по-силно и по-чисто приемане на —ветлината и ние силно ви насърчаваме да си почивате, тъй като сега вие ускорено и посто€нно абсорбирате енергии, които ще изискват още повече вътрешни катаклизми в сравнение с това, което е постигнато до момента.
    «абел€зваме, че съвсем от скоро много от вас, скъпи пробуждащи се души забел€заха дори още повече Дпром€на във въздухаФ, така да се каже, отколкото обичайно, тъй като всички вие откривате, че съществувате във все по-чисти и различни възпри€ти€ и ние казваме, че чувствата ви в този аспект са доста точни, скъпи души.
    ¬ие съществувате в съзнание, в което много от вас не са съществували, откакто за първи път паднахте в по-низшите реалности и тъй като откривате тези/по-нови/ енергии, ние ви ги дар€ваме, каквато беше нашата щастлива работа, ко€то вършим от доста дълго от вашето ДвремеФ Ц ние дар€ваме тези енергии сега много по-бързо, отколкото ни беше позволено до сега.
    Ќие тр€бва да кажем, че напоследък, тъй като годината ви достига повече край, отколкото много от вас веро€тно сега осъзнават, прав€т се декрет след декрет от скъпите ¬ъзнесени ћайстори и от Ќай-¬исшите —ъвети наблюдаващи вашата «ем€ и Ќейното издигане, за да се Дускор€тФ физическите и етерните събити€ на вашата повърхност и един такъв силен декрет е този, който дискутирахме тук.
    —ъщо така тр€бва да подчертаем, че докато това изпращане на енерги€ към вас е неверо€тно бързо в това, че е увеличавано във вс€ка абсорбираща фаза на такова посто€нно даване на енерги€, ние тр€бва да сме много внимателни, когато повишаваме тази чистота на енерги€та и вие € получавате всеки път в по-чиста чистота, т€ се абсорбира, така че да не претоварва скъпите ви тела.
    Ќие забел€зваме, че желанието на много от вас да изпрат€т повече и по-чиста —ветлина чрез себе си във всеки момент чрез вашите  ундалини енергии или методите на ¬иолетови€ ѕламък и тъй като ние оцен€ваме и уважаваме чистото ви желание и ангажимент за помагате на «ем€та по тези начини, тр€бва да ви напомним, че има такова нещо като да се претоварите, докато сте във вашите насто€щи ограничени възпри€ти€, от чистата енерги€, ко€то много от вас донас€т щастливо чрез себе си и във все по-чисти мерки и дози всеки път, ето защо ние тр€бва отново, да сме внимателни с тази все по-чиста енерги€, ко€то сега ви даваме.
    Ќепробудени€т колектив все още не усеща тези енергии, но силно ще ги усети в предсто€щото време и както беше казано преди, вие, скъпи —лужители на —ветлината и ѕазители на —ветлината, които преминавате през тези продължителни периоди на приспособ€ване, а много от вас записват тези опити в себе си или на харти€; вие, скъпи души, сте доброволците ДизпробващиФ тази енерги€, както е давана на колектива.
    ¬ие, скъпи —лужители на —ветлината сте преминали през множество «емни опити, които наистина б€ха плътни и трудни и всичко, през което сте преминали, което действаше в съответствие с растежа и ∆итейски€ път, които си начертахте за себе си при навлизането в по-ниските измерени€ и откриването на такива опити в по-ниските измерени€; вие, души, изчиствахте множеството колективна плътност с вс€ко трудно и крайно каталитично и базирано на кармично изчистване събитие и откривате неверо€тна —ветлина/Ћекота в резултат на работата, ко€то всички извършвате дори ако много от вас не осъзнават, че изпълн€ват такава работа.
    Ќие казваме, че не само душите, активно работещи за донас€нето и израз€ването на истината на ваши€ св€т, но всеки един от вас, скъпи пробуждащи се души, сега събрахте в себе си огромна библиотека от чисти —ветлинни кодове и сега имате силата да получите тази —ветлина по вс€ко време и ще откриете също така в непосредствено предсто€щи€ период, че многото звездни врати са видимо отворени на ваши€ св€т, много от които ще изглеждат доста като енергийниФспираловидниФгледки в небесата ви наскоро; ще те в състо€ние да получите достъп до тази огромна библиотека от чиста духовна, пето-измерна енерги€, ко€то получихте и носихте със себе си от известно време.
    ¬с€ка една скъпа душа, ко€то открива, че се пробужда, —ъздаде кармичен и огромен склад от чиста кодирана —ветлинна енерги€/в себе си/.
    Ќие казваме, че тази енерги€ е /позитивна/кармично-базирана, тъй като всеки един от вас, дори тези, които се възприемат като правещи малко, освен възприемането на по-висше-измерни комуникации и откриващи извис€ване вследствие на това, докато не работ€т активно физически към пром€на на публично ниво; енергиите, които всички вие излъчвате, когато откривате собственото си пробуждане, —ъздават изключително положителна кармична реакци€ и ви дават енерги€, скъпи души, за да откриете, че активирате напълно откриването на чисто съзнание от пето измерение.
    ќпитайте се да схванете колко гол€ма енергийна пром€на и издигане действително се случва за толкова кратко време, скъпи души. ¬ашите √алактически брат€ искаха действително да ви кажат това, планът, както в началото бе начертан от различни по-висше измерни души, беше /√алактиците/ да се призем€т открито на ваши€ св€т и да ви дар€т с технологи€та и целебната енерги€ н€колко години преди сами€ край/и начало/ на насто€щата ви година 2012.
     азваме това, за да ви информираме за причинете, поради които този контакт все още не е изпълнен, освен посто€нното блокиране на въпросите от страна на тъмните души, които първоначално беше предназначено да работ€т със силите на —ветлината в този момент; причините, че плановете се промениха и вашите √алактически брат€ чакаха да ви се представ€т, не са толкова свързани с/последиците от/ устойчивата колективна плътност, както си мислите.
    Ќаистина, скъпи души, колективната ви свободна вол€ имаше толкова много общо с решението на част от онези, които напътстват вашите √алактически брат€ да почакат, за да ги представ€т открито, но и обща и разбираема заблуда, ко€то бе създадена, че вашите √алактически брат€ не са се приземили, защото самата колективна плътност не им позвол€ва да го направ€т.
     олективната плътност на ваши€ св€т все още би имала негативен ефект върху вашите √алактически брат€, където те просто се призем€т, без да използват никаква петоизмерна целебна енерги€, но вие, скъпи души се доказахте като напълно способни да еволюирате докато поемате опитите, които с€каш продължават и са посто€нни.
    ∆елание вие, скъпи души, да израснете като колектив и да достигнете стъпки, които напълно не са очаквани от Ќебесни€ —ъвет/да са достигнати/без присъствието на √алактическите същества на ваши€ св€т, е било причината, поради ко€то вашите √алактически брат€ все още не са ви се представили и /това желание/ беше постановление, направено от скъпите ¬ъзнесени ћайстори.
    ¬сички вие —ъздавате пром€на на ваши€ св€т по много големи и смели начини без помощта на вашите √алактически брат€ и докато техните първоначални въвеждани€ и дар€вани€ на технологии за вас е действително, а да ви помогнат и ваши€ св€т да се възползва по много начини, те и също така ние вид€хме, че вие б€хте в състо€ние да започнете да усещате тласъка да приемете пром€ната на ваши€ св€т, както и да започнете да се обедин€вате чудесно и да израз€вате колективното масова разбиране за издигане и за енергиите на —ветлина, носещи ви вашето възнесение.
    »ма много души на ваши€ св€т, които са против следването на външни думи на другите, защото се см€та, че вие тр€бва по вс€ко време да се обръщате навътре за всички аспекти на вашето издигане.
    Ќие казваме, че това е близо до истината, тъй като е най-важно за вас да се обърнете навътре за вашето издигане, но това не означава, че не можете да получите малко външна помощ, ако изберете това. Ќ€кои не избират да получат или да пов€рват в такава помощ и те са ќбичани и уважавани, независимо от път€ си, тъй като наистина, скъпи души, н€ма причина да не е така.
    √оворим за тази мисловна нагласа, за да покажем факта, че човечеството като колектив наистина започна да отраз€ва продължаващото ви издигане без присъствието на √алактиците на ваши€ св€т все още и докато има големи планове предвид и почти приключващи за разкриването на присъствието на √алактиците и на технологиите, които те искат да ви дадат, —ъветът на Ќебесата е планирал стратеги€ Д почакай и вижФ, ко€то н€ма да продължи твърде дълго на ваши€ св€т, защото всички вие направихте напредъка, който имате.
    ¬ие, скъпи души, заслужавате масови аплодисменти и /разширени/възпри€ти€ също така, които ще ви бъдат дадени при вашето осъзнаване на ћултиизмерното възнесение, за което работехте и за което много от вас работеха твърде активно, за да позвол€т на другите да започнат да откриват и също така да изпитват.
    — действи€та ви за намиране и започване на постигане на колективно възнесение в съответствие с откриването на все по-чисти енергии —ветлина, стана много €сно, че докато присъствието на вашите √алактически брат€ и целебните енергии, които те ще предложат, наистина е необходимо, за да сте в състо€ние да изчистите повърхността на вашата «ем€ и н€кои от Ќейните реалности, които все още не резонират с по-висшите реалности, всички вие се справ€хте доста добре, без все пак да знаете открито такива неща.
     олективната основа, ко€то всички вие изграждате чудесно, определ€ сцената в момента не само за про€влението на физическите събити€, към които гледахте и определихте като Д разкриванеФ, то определ€ сцената за вашата еволюци€ и постигането на пето-измерно съзнание общо като колектив. Ѕъдете сигурни, скъпи души, че вие наистина ще реализирате присъствието на вашите √алактически брат€ толкова скоро и до степента да направите това да се случи, много неща продължават, така че енергиите, които донас€те чрез себе си, чудесно и удивително определ€т сцената за доста големи нива.
    «абел€зваме, че щастието и –адостта, които вие, скъпи души, усещате когато и да възприемате ченълинг или написани комуникации и казваме, че това вълнение и щастие, което усещате за бъдещето, много ще се увеличи през времето, което предстои, а именно, когато всички вие започнете да изчиствате света си.
    ўе откриете такова Ћюб€що взаимоотношение с технологи€та, базирана на енерги€та от »зточника, ко€то ще получите и ние както и много други енергийни алхимици от по-висшите реалности ще сме с вас, за да ви помогнем да си об€сните естеството енергийна работа, ко€то ще извършвате, за да изчистите ваши€ св€т, тъй като ще канализирате личните си енергии чрез технологи€та, ко€то ще ви се даде и тази технологи€ на свой ред ще излъчва такива енергии към различни места на ваши€ св€т, към които е насочвана такава енерги€.
    Ќие казваме, че много от вас, след получаването на ц€лостно петоизмерно съзнание, дори ще изберат да изпревар€т използването на такива технологии, тъй като те са предназначени да са външни про€влени€ на пето-измерните енергии, които наистина всички са и паз€т в себе си. “акава технологи€ е от гол€ма помощ за масови€ колектив, давайки на ваши€ св€т изчистващи енергии и на вс€ко специално м€сто във ваши€ красив св€т, но т€ не е абсолютно необходима и вие ще откриете възпри€ти€та си върху това как да излъчвате и израз€вате красивата си пето-измерна —ветлина, съвсем безгранично. (2)
    ¬ие ще използвате звукови тонове и музикални честоти на чист без задръжки израз за гол€ма част от почистването на замърс€ването, което всички вие ще извършите и ще използвате много колективни песнопени€ и също така колективни медитативни усили€, за да изчистите услови€та, в които беше светът ви.
    Ќа път€ на извис€ващото се знание за всичко, което се е случило на ваши€ св€т от толкова дълго време, вие, скъпи пробуждащи се души, извършихте толкова много и разкривате истините и по-висше-измерните мисловни нагласи и емоционални нагласи, които са били много силно потискани през множеството времеви периоди.
    “ова, което е извършено на повърхността на ваши€ св€т сега, е нещо, което не е било постигано много пъти, поради очевидната природа на потискането, което се случи във ваши€ св€т; не (само) чрез «аговорниците, но и чрез вас, скъпи души.
    Ѕеше изложено преди, че тъмните души на вашата повърхност сега са само физически про€влени€ на плътността, ко€то човечеството —ъздаде и в ко€то се хранеше толкова дълго време, а такива души, въплътени на ваши€ св€т с усилието да помогнат за поддържане на баланса на плътността и по-висшата измерност, каквито сте вие, про€виха доста колективна плътност, ко€то беше с много гъвкав характер.
    ƒействи€та на души като заговорниците ще са разкрити, тъй като колективът се пробужда за такива действи€ и осъзнава, че те действително не са (в съответствие със «латното ѕравило), —ъздавайки вътрешна осъзнатост, че вашите собствени колективно и дори индивидуално захранени плътни действи€ не б€ха в съответствие с ∆ивотите, които искате да живеете и със света, в който искате да се намирате.
    ћного от вас, които сега сте най-активни в донас€нето на чиста и мощна истина на ваши€ св€т, сте захранили много действи€, които сега виждате и излагате като несправедливи от множеството по-ниско измерни ∆ивоти на повърхността на ваши€ св€т и сега вие —ъздавате чудесата, които определихте да пре-откриете по време на приключението си във вибрации, които сега промен€те (и трансмутирате) отново в чистите и по-висши вибрации на »зточника като откривате такива чисти и по-високи вибрации в себе си.
    ћожете ли да усетите чудесни€ ƒом, към който се връщате, скъпи души? ћного от вас започват да получават впечатлени€ по време на сън за чистите реалности на »зточника и ние желаем вие да задържите тези видени€, защото те ще се увеличат във възпри€ти€та ви в предсто€щото време.
    Ќие ви молим да продължите да задържате красиви€ си фокус върху бъдещето си, тъй като вие го —ъздавате все повече с вс€ко по-висше-измерно взаимодействие, което се случва, с вас и с всички около вас. ¬ие прежив€вате доста силен пулсиращ ефект с вс€ка една мисъл и чувство, през които преминавате и ние както винаги ви напомн€ме, че вашите мисли и действи€ —ъздават вашето ново бъдеще и ако те са отправени в грешната посока, те поддържат старите ви ∆ивоти.
    ¬ие ставате изключително проницателни и започвате да разбирате точно какво —ъздава вашето славно бъдеще и точно какво поддържа старите ∆ивоти, с които се подлъгвахте, а ние временно оттегл€ме каналите от наши€ скъп записвач с уважение и одобрение към вас, тъй като вие откривате реалностите на »зточника по ваши собствени, чудесни начини.
    Ѕлагодар€ ви, ’атори от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та
    ”ес јннак

    (1) Ќ€кои може да се чуд€т защо скъпите ’атори използват пон€тието Дваши€ св€тФ, когато описват наши€ опит на повърхността на «ем€та, когато те разбира се съществуват в по-висшите реалности на този св€т. –азбрах, че те описват нашата реалност така, както е разигравана на нашата повърхност, ко€то е напълно различна реалност и Дсв€тФ спр€мо техните, оттам и употребата на пон€тието.
    (2) »зглежда, че това, което е казано от ’аторите тук и което е казано от другите, разбира се, е, че пото-измерните напреднали технологии, които ще ни се дадат и които функционират чрез безплатна енерги€ са един аспект от многото начини, по които ние ще сме в състо€ние да използваме безплатна енерги€, за да изпълн€ваме различни действи€.
     онсенсусът изглежда е, че след като достигнем значително по-висше пето-измерно съзнание (веро€тно, когато достигнем границите на шестото измерение)ще започнем да носим тази енерги€ директно чрез душевните си комплекси вместо да използваме ДпосредникФ така да се каже.
    јз, определено, очаквам с нетърпение да получа тази технологи€ и да си спомн€ как да съвмест€ съзнанието си с не€, как да донеса енерги€ чрез него и как да про€в€ такава съзнателна връзка. јз казвам, дайте √алактическата технологи€ !
    WesAnnac.com
    AquariusChannelings.com
    ѕревод:Tauno

http://aquariuschannelings.com/2012/09/07/the-hathors-of-earths-solar-astral-planes-diversity-of-starseeds-a-shift-in-energetic-decrees-and-your-collective-sustainability/


—ъздадено: 22/09/2012 • 18:50
ќбновено : 22/09/2012 • 18:50
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 3827 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Albena 24/09/2012 • 11:14

:)))
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.52 секунди