“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - —ферата на ¬сички ¬ъзможности

—ферата на ¬сички ¬ъзможности

ѕланетарно послание на ’аторите чрез “ом  ениън - 8 август 2012г.

    ¬ това послание ние ще се опитаме да споделим с вас метод за про€в€ване на резултати във вашата трето измерна реалност, както и в други измерени€ на вашето съществуване. “ози метод е основан на фундаменталното разбиране по отношение на геометри€та и естеството на съзнанието. »ма много геометрии на разположение да бъдат използвани като средства за про€вление. Ќие искаме да споделим една от най-простите и, по ирони€, най-ефективната.
    ѕървото нещо, което тр€бва да се разбере за про€в€ването, е, че на вс€ко действие има противодействие. “ова се дължи на природата на дуалността докато не достигнете по-висшите измерени€ на съзнанието, в които дуалността повече не съществува. “ъй като този метод е за про€вление на нови реалности във ваши€ трето измерен живот, дуалността е фактор.
    ƒруг важен аспект, който тр€бва да се разбере, е уверението да не правите пакости. “ози принцип е, за да ви защити от негативните последици, а най-прости€т начин е да за€вите, че вашите творени€ не тр€бва да наран€ват вас или друг.
    —поред естеството на този материал ние ще дадем информаци€та на три части. “ази първа част се занимава с геометри€та на про€влението.
    ¬тората ще се занимава с не-дуалистичните състо€ни€ на съзнание и как да комуникирате с тези по-висши реалности на вашето същество. “ези две части от информаци€та ще бъдат завършени към 1 октомври тази година. “ова е като подготовка за —ветовна «вукова ћедитаци€, ко€то ще се проведе в недел€, 4 ноември по време на ’аторско ”силване, озаглавено »зкуството на «ас€ване на Ќови –еалности The Art of Seeding New Realities.
    “ретата част от тази информаци€ включва обединението на не-дуалистични състо€ни€ на съзнанието с майсторството на създаване на резултати във времето и пространството. “ова обединено т€ло от знание ще бъде дадено преди 1 декември тази година.
    ¬ие стоите колективно и индивидуално на космически кръстопътища. ѕодравн€ването на 21 декември 2012 година възвест€ва преход в нова вибрационна реалност. «а протокола, ние не в€рваме, че светът ще свърши на тази дата. ќбаче, този св€т, както сте го познавали, се промен€.
    »нформаци€та, ко€то даваме тук в това съобщение, е с цел да ви помогне в про€в€ването на новите реалности за вас и за човечеството. “ози метод силно ускор€ва напредъка на про€влението и тъй като времето, както го възприемате, се ускор€ва, ние в€рваме, че метод, който работи бързо, ще е от гол€ма полза.
    ћетодът
    ¬ този метод вие използвате една от вашите чакри като фокусна точка за насочване на вашето намерение. ¬същност, от гледна точка на про€влението, тайната е в обединението на намерение, съзнание и енерги€.
     ато ц€ло повечето хора ще откри€т най-добрите резултати чрез използване на слънчеви€ сплит, който се свързва с вол€та и личната сила, като фокусна точка за енерги€.
    —ъщо ви насърчаваме да експериментирате с другите чакри, включително сърдечната, на гърлото, третото око и коронната. ѕовечето хора см€тат, че про€влението на нови реалности чрез коронната чакра по сво€та същност е парадоксално, тъй като на това м€сто съзнанието разглежда всички €влени€ като илюзорни и има тенденци€ да надхвърли всички €влени€, така че н€ма вродено желание да създаде нещо, когато работи от тази чакра.
    «а нашата цел, ко€то е да про€вим резултати във вашата трето-измерна реалност, повечето хора ще намер€т слънчеви€ сплит за най-ефективен.
    — вашето внимание в слънчеви€ ви сплит Ц който е разположен зад стомаха ви Ц вие си представ€те сфера, или топка, с големина на ¬селената около вас, центърът на ко€то е ваши€т слънчев сплит.  огато си представите тази топка, тази сфера, осъзнайте, че има безкрайно много точки на повърхността на сферата и че вие активирате това, което ние наричаме —ферата на ¬сички ¬ъзможности.
    “рудността в про€в€ването на нови реалности е човешката тенденци€ да се в€рва, че насто€щата реалност е всичко, което е реално. »ма тенденци€ да Дзаключите долуФ възпри€тието и да следвате път€, който е бил изложен за вас чрез собственото ви възпри€тие и условностите от външни сили.  ато си представ€те сфера от безкрайни възможности, вие създавате пукнатина, ако щете, в €йцето на вашето възпри€тие. Ќови възможности и нови реалности стават веро€тни.
    —ледващата стъпка е да си представите себе си в бъдещето, живеещи в реалността, ко€то сте си избрали. јко избирате да про€вите обект или ситуаци€, представ€те си себе си в бъдещето имащи този обект или ситуаци€. јко това е качество или ваша способност, ко€то искате да про€вите, представ€те си себе си, притежаващи това качество или способност в бъдещето.
    ѕоставете този въображаем Ѕъдещ јз пред себе си на удобно разсто€ние. ѕовечето хора ще прецен€т този район, тази дистанци€, да е на десет до тридесет стъпки, но все пак е без значение дали близо или далеч постав€те този Ѕъдещ јз. ѕоставете го в зона, ко€то чувствате удобна за вас.
    —лед това си представете права лини€ от ваши€ слънчев сплит до слънчеви€ сплит на този Ѕъдещ јз.  ато поддържате това подравн€ване от ваши€ слънчев сплит до слънчеви€ сплит на този Ѕъдещ јз, вие призовавате —ферата на Ѕезкрайните ¬ъзможности да енергизира вашето намерение чрез тихо намерение.
    ѕод тихо намерение ние имаме предвид движение на вашата вол€. Ќ€ма нужда да казвате нищо на висок глас или дори тихо. Ќ€ма нужда от думи. “ова не е твърдение.
    »менно движението на личната ви вол€ предизвиква космическите сили да се подравн€т с вашето намерение.
    “ова идва от знанието и очакването, че всички възможности са на ваше разположение според самата природа на вашето съзнание.
    ѕо този начин, като усещате Ѕъдещи€ си јз пред себе си и сте на€сно с лини€та от ваши€ слънчев сплит към слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ си јз, вие просто движите вол€та си. ѕод движение на вол€та ви ние не предполагаме, че т€ отива н€къде. “ова е като статичен генератор, който започва да се върти, привличайки към себе си енергиите от повърхността на —ферата. “ова тихо движение на вол€та ви н€ма да има нужда от думи. “о просто е и намерение, и очакване, че —ферата на ¬сички ¬ъзможности ви изпраща тези линии от енергии, тези нови възможности чрез прости€ акт на подравн€ване на себе си с Ѕъдещи€ си јз (този, който живее про€вената реалност, ко€то искате да създадете).
     ато правите това, много точки от —ветлина по повърхността на —ферата ще изле€т енергии, които се подравн€ват с вашето намерение и ще има силови линии между тези точки светлина на повърхността на —ферата и ваши€ слънчев сплит. ћоже да има дузини или хил€ди линии от повърхността на —ферата към ваши€ слънчев сплит. ѕовишението на енерги€та тогава ще тече заедно с лини€та, ко€то създадохте към Ѕъдещи€ си јз.
    “ова ще енергизира новата реалност. “ози Ѕъдещ јз тогава става това, което наричаме Дмагнитен атракторФ.  ато продължавате да работите с това всеки ден, вие повишавате магнитното привличане на Ѕъдещи€ си јз. –езултатът от това е много Ц измерен. ќт една страна, вие започвате да създавате нови неврологични мрежи в мозъка си, които ще ви позвол€т да про€вите тази нова реалност чрез нервната си система. “ози магнетичен атрактор също ще повиши случайността, привличайки към вас неочаквани хора, ситуации и възможности, които ще ускор€т про€влението на тази реалност.
    ”силване на ћагнитни€ јтрактор/ Ѕъдещи€ јз
    ¬ие може да ускорите и усилите про€влението на тази нова реалност във ваши€ живот, ако добавите елемента на одобрение на бъдещата реалност, когато усетите потока на енерги€та от ваши€ слънчев сплит към слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз.  ато прежив€вате себе си в бъдещето, живеейки тази реалност (ко€то създавате), вие изпитвате одобрение, че имате това в живота си. ѕрибав€нето на одобрение в матрицата на творението е мощен усилвател на вашето намерение.
    “емата за одобрението и творчески€ акт е много обширна и е нещо, което ние се над€ваме да изследваме в бъдеще, но е твърде сложна, за да навлезем в не€ тук.
    ƒостатъчно е да се каже, че с пон€ти€та на човешкото съзнание, двата най-мощни катализатора за отпечатване на неврологични реалности и създаването на нови външни реалности са или чрез страха, или чрез любовта. ¬ъв ваши€ човешки колектив страхът беше и продължава да е използван като средство за контрол и за насочване на насто€щи и бъдещи резултати. Ћюбовта или в този случай одобрението, също е мощно средство за създаване на външни реалности. “ази дуалност, както се е изразила във вашата колективна истори€, действително е територи€, ко€то си струва да се проучи.
    —ега ние искаме да обърнем вниманието си към напредналата фаза на този метод. јко не сте в състо€ние да включите напредналата техника, не се тревожете за това. ќсновни€т метод е много бързо средство за създаване на резултати. ѕросто напреднали€т метод ускор€ва още повече този процес.
    јко работите с основната техника достатъчно дълго, вие ще придобиете майсторството, необходимо, за да включите напредналата техника.
    »ма един последен етап, към който искаме да привлечем вниманието ви преди да обсъдим напредналата техника. “ой е прост, а все пак простотата често уб€гва на хората.
    ¬ие тр€бва да правите нещо в реалността, ко€то искате да про€вите. “р€бва да предприемете действие. јко това е нещо във ваши€ трето-измерен живот, което искате да промените, то след като сте работили с метода, с който правите нещо Ц предприемете действие в живота си, което съответства на резултата, който искате да създадете. ¬еро€тно това включва придобиване на информаци€ за това, което искате или веро€тно това в същност е пром€на на начина, по който правите нещата в живота си, за да се подравните с реалността, ко€то искате да създадете.
    јко това е нещо в друга реалност на съзнанието, то тогава тр€бва да предприемете действието в тази реалност. Ќие ще говорим за това как да направите това в н€кое бъдещо съобщение, не сега. ‘ундаменталната истина е, че за да създадете нова реалност в ко€то и да е реалност на съзнанието или съществуването, вие тр€бва да предприемете действие в тази реалност.
    Ќапредналата техника
    —лед като сте енергизирали Ѕъдещи€ си јз както описахме по-горе, вие измествате вашата себе-идентичност от насто€щото си аз към Ѕъдещото си јз. “ова означава, че вие премествате осъзнаването си или част от вашето осъзнаване, по точно, от физическото си т€ло в т€лото на Ѕъдещото си јз. —ега вие изпитвате въплъщение във вашата бъдеща реалност.  ато се усещате изц€ло въплътени в тази реалност, вие ДгледатеФназад към физическото си т€ло от гледна точка на бъдещето.  ато изпълните тази задача вие ще усетите трептение или вибраци€, тъй като двете реалности се събират. “ова е като вълни от енерги€ от Ѕъдещи€ ви јз, с който сега сте идентифицирани, сблъскващи се с вълните от сегашни€ ви аз, с който не сте идентифицирани в този момент.
    ≈нергийната точка, където вълните от бъдещето се сблъскват с вълните от насто€щето ви, създава празна точка (или по-точно Дпразен районФ), и именно чрез тази празна точка (район) вашата насто€ща реалност може бързо да премине в бъдещата ви реалност. «а всички намерени€ и цели вие ще сте прескочили времеви линии.
    Ќие силно препоръчваме да прочетете предишното съобщение, което сме дали, наречено »зкуството да —качаш във ¬ремевите Ћинии. The Art of Jumping Timelines http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=1082, за да създадем по-гол€м контекст за напредналата техника. ƒоколкото този метод може да се използва за лични желани€, ние го сподел€ме с надеждата, че вие ще го използвате по време на —ветовната ћедитаци€ на 4 ноември 2012г., за да засеете нови доброжелателни реалности за човечеството.
    ѕодготвителни инструкции за онези, които искат да участват в —ветовната ћедитаци€ Ц от където и да са физически разположени в първата недел€ на ноември 2012 Ц ще бъдат публикувани към 1 октомври.
    ¬ие сте се€чи на нови реалности, независимо дали ви харесва или не, независимо дали осъзнавате това или не. Ќашето намерение в сподел€нето на тази информаци€ е да повишим възможността за добро бъдеще за човечеството. «а тези от вас, които избират да се присъедин€т към нас в —ветовната ћедитаци€, или лично на семинара в —иатъл, или от разсто€ние, ние ви молим да експериментирате с този метод преди събитието. »зберете нещо в живота си, което искате да промените. »зползвайте метода всеки ден.
    ≈дин път на ден е всичко, което е необходимо. ѕробвайте. ¬ижте как работи. –азберете от непосредствен опит колко е ефективен този метод. “огава ще сте в състо€ние да встъпите в служба на човечеството, след като сте овладели този метод. Ќие призоваваме онези от вас, които са достатъчно дисциплинирани, за да се изкачат до това ниво на майсторство.
    ’аторите
    18 август 2012година

    ћисли и Ќаблюдени€ на “ом
    Ќамирам —ферата на ¬сички ¬ъзможности за привлекателна умствена конструкци€. » откакто наставниците ми започнаха да ме обучават в техниката (около седмица преди да дадат съобщението), аз работех с не€ интензивно.
    ћисл€, че съобщението е доста очевидно, но бих искал да разшир€ н€колко момента по отношение на метода.
    ¬ основната техника вие си представ€те —фера с големината на ¬селената около вас със слънчеви€ ви сплит в централната точка на —ферата. «а онези от вас, които визуализират, това би тр€бвало да е лесно да си го представите. «а онези от вас, които не визуализират, не се занимавайте с визуални образи. ѕредставете си и усетете —ферата и безбройните точки —ветлина на нейната повърхност чрез ко€то и да е сензорна модалност, с ко€то се чувствате удобно.
    «а н€кои хора това означава, че те ще тр€бва да са имали чувство-сетиво за —ферата и за точките светлина. «а други, вътрешен глас ще им описва —ферата и точките светлина. Ќ€кои хора ще изпитат —ферата в повече от една сензорна модалност, т.е, ще € вид€т и ще имат чувство-сетиво за не€ и др.
    ¬ажни€т момент тук е да се ангажира сензорната модалност / модалности, които използвате естествено и да не си пилеете времето, опитвайки се да ДвидитеФ —ферата, точките от —ветлина или Ѕъдещи€ си јз.
    ƒруг момент е размерът на —ферата. ’аторите предлагат —фера с размерите на ¬селената, за да може да привличате вътре фини енергии от всички аспекти на космоса.
    “ова е интересна иде€, тъй като н€кои физици предложиха, че ¬селената може да е безкрайна по размер. —егашните измервани€ на наблюдаемата вселена постав€т радиуса и на около 46 милиарда светлинни години. “ова е огромно пространство, което във всички случаи веро€тно е немислимо за повечето от нас.  огато попитах моите наставници за това предизвикателство към възпри€тието, те казаха Е
    Д –еалността е далеч по-огромна от вашата способност да разберете; независимо от това, действайки така, с€каш можете да разберете, всъщност, разшир€вате умственото си възпри€тие за безкрайността, а това има различни предимства по отношение на многоизмерното съзнание/еволюци€Ф.
    — други думи, направете най-доброто от себе си, за да си представите себе си в наистина, наистина √ќЋяћќ пространство, такова, което обхваща толкова от ¬селената, колкото можете да разберете.
    Ќ€кои хора не се чувстват комфортно със създаването на големи умствени простори от космос. јко сте един от тези хора, не се тревожете за това Ц просто направете —ферата по-малка Ц толкова малка колкото искате и за толкова, доколкото вие да сте напълно обкръжени от —ферата.
     ато човешко същество (с многоизмерни аспекти) вие имате присъща способност да ангажирате ц€лостни€ потенциал на —ферата на ¬сички ¬ъзможности. Ќо успешното включване на —ферата зависи от две незаменими мисловни нагласи: вашето намерение и очакване.
    — други думи, вие тр€бва да имате €сна иде€ за новата реалност (т.е. резултата), който искате да внесете в живота си. Ѕез специфика вие не можете да включите вашите сили на намерението. Ѕъдете конкретни и €сни по отношение на това, което искате да доведете до про€вена реалност.
    ’аторите също споменаха, че когато резултатът е създаден в дуалистична вселена, има контра-реакции спр€мо новото творение.  олкото е по-драстична пром€ната в новата реалност, толкова по-драстични могат да бъдат реакциите. Ѕъдете на€сно с това.
    ’аторите силно препоръчват вие да създавате резултати, които са безвредни за вас и за другите. “ова е, за да предпаз€т вас (и другите)от грешни творени€.
    “р€бва също да сте на€сно, че имате и способността, и правото да привличате многоизмерна помощ към вас, когато създавате нови реалности. “ози тип очакване е от решаващо значение за привличането на енерги€ от —ферата към слънчеви€ ви сплит.
    Ќапредналите практикуващи, които работ€т с фина енерги€, н€ма да имат проблем с това. јко сте един от т€х, ще приемете това Дкакто патицата приема водатаФ, според поговорката. Ќо ако н€мате опит с естеството на фината енерги€ и връзката и с намерението, то това може да стане препъни камък.
    ’аторите твърд€т, че —ферата на ¬сички ¬ъзможности има достъп до мулти-измерни възможности, а методът е средство за вас да се включите в тази много-аспектна реалност.
    ћного, ако не повечето от нас, мисл€т за създаване на нова реалност (резултат) за себе си в линеен план. —€каш животът ни се разгръща само по права лини€ и ние правим специфични неща в нашата трето измерна времева лини€, които допринас€т за това, което искаме да създадем.
    Ќо ’аторите казват, че като допълнение към работата по начините, с които сме свикнали, ние можем да привличаме мултиизмерни възможности. “ези нови възможности, които потенциално съществуват (но все още не в трето измерната реалност) могат да енергизират желани€ от нас резултат и да го доведат до про€вление с по-бързи темпове, отколкото, ако се бавим покрай вършенето на обичайните трето измерни неща, които правим, за да накараме нещата да се случат.
     ато формирате €сното намерение за това, което искате да създадете, съсредоточете вниманието си в слънчеви€ си сплит и си представете сво€ верси€ в бъдещето. —лед това усещате лини€ между слънчеви€ си сплит и слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ си јз. “ази лини€ ще се превърне в канал за многоизмерни енергии и ще ви позволи да превърнете въображаеми€ си Ѕъдещ јз в магнетичен атрактор, носещ резултата, който искате да създадете в реалност с много по-бързо темпо.
    ’аторите са много €сни, че работата с този метод веднъж дневно значително ще намали времето, необходимо за про€в€ване на нова реалност. Ћично аз открих, че отнема само 5 минути да преминеш през цели€ процес, което прави това много време-ефективен метод.
    ’аторите също подчертават факта, че вие тр€бва да правите нещо, което израз€ва тази бъдеща реалност. — други думи, правите нещо в трето-измерната реалност, което е ориентирано към желани€ ви резултат. »зползването на метода без всъщност да правите нещо във външната реалност на ваши€ живот е много по-малко ефективно, отколкото да ангажирате и вътрешни€, и външни€ св€т.
    ¬ъпреки че ’аторската дискуси€ относно метода е €сна и точна, аз ще € изложа стъпка по стъпка за тези, които все още имат въпроси по не€. јко са ви €сни стъпките, които са необходими, чувствайте се свободни да скочите в раздела на Ќапреднали€ ћетод, където аз обсъждам н€кои по-фини моменти по отношение на темата.
    ќсновната техника
    —тъпка 1: Ѕъдете €сни по отношение на детайлите на това, което искате да създадете. “ова ще оформи основата за Ѕъдещи€ јз, който ще създадете.
    —тъпка 2: —ъсредоточете вниманието си върху слънчеви€ си сплит, разположен зад €мата на стомаха ви.
    —тъпка 3: ѕредставете си себе си в —фера с размера на ¬селената (или по-малка, ако ви е неудобно с такова разширено чувство за пространство). —лънчеви€т ви сплит е точно в центъра на тази —фера.
    —тъпка 4: ѕредставете си Ѕъдещи€ си јз пред себе си. «а повечето хора това ще е на 10-30 стъпки (или около 3+ - 9+ метра), но го поставете толкова близо или толкова далеч, колкото чувствате, че е добре за вас. “ози въображаем Ѕъдещ јз е ДвиеФ, който ще изпитва резултата, който искате да създадете. “ова е въплъщението на тази бъдеща реалност. —лед като имате €сно усещане за този въображаем Ѕъдещ јз, вие сте готови да преминете към стъпка 5.
    —тъпка 5: ѕредставете си лини€, ко€то се простира от ваши€ слънчев сплит към слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз.
    —тъпка 6: «адействайте постъпването на енерги€ от —ферата на ¬сички ¬ъзможности в слънчеви€ ви сплит. ќт тук енерги€та изтича навън към слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз. ѕостъпването започва след като осъзнаете, че —ферата на ¬сички ¬ъзможности е достъпна за вас по силата на вашето съществуване като многоизмерно човешко същество. “огава вие активирате —ферата чрез акт на тихо намерение.
    —тъпка 7: «а колкото време ви е удобно с прежив€ването, позволете на —ферата да достави енергии в слънчеви€ ви сплит и в слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз.
    —тъпка 8: јко се чувствате така предразположени, добавете чувството на одобрение към прежив€ването, а да ускорите магнетични€ атрактор, който е Ѕъдещи€ ви јз.
    Ѕележка: Ќормално е за умственото внимание на много хора да се разсейва по време на този тип енергийна работа. јко и когато фокусът на вниманието ви се разсее, нежно го върнете пак към областта, с ко€то работите. Ѕез осъждане, без нетърпение, просто се върнете към насто€щата задача.
    —тъпка 9:  огато приключите, отделете н€колко минути, просто, за да сте със себе си след като сте преминали през това. ƒобре е да сте на тишина през това време, така че да можете да интегрирате фините енергии, освободени чрез процеса.
    Ќапредналата техника
    Ќамирам тази част от метода за най-интригуващата. ¬еро€тно това е, защото мога да усет€ сблъсъка на две вълни през финалната фаза. “ова е все едно, че посто€нните вълни на насто€щата ми реалност се припокриват с посто€нните вълни на мо€ Ѕъдещ јз. —блъсъкът на тези две вълни наистина създава празна точка или както из€сниха ’аторите Ц празен регион. “ази област на взаимодействи€ на вълни ми се струва да е мощна трансформираща матрица.
    ќсвен това, постъпването на енергии и потенциали от —ферата ми изглежда много по-интензивно чрез Ќапредналата техника.
    Ќакра€, открих интересна аномали€ покрай пространствената пром€на, ко€то предложиха ’аторите по време на финалните етапи от техниката. ¬ие може да попаднете на подобно €вление, ето защо го споменавам.
    ѕърво, намерих, че е н€как объркващо да ДгледамФ назад към сегашни€ си аз от гледна точка и пространствена перспектива на Ѕъдещи€ ми јз. ¬ крайна сметка б€х в състо€ние да направ€ см€ната и когато това се случи енергетиките от —ферата изл€зоха от схемите. ѕрежив€ването стана много интензивно и можех да усет€ мощно заредени вълни от енерги€ вливайки се към сегашни€ ми аз от Ѕъдещи€ ми јз.
     огато потънах изц€ло в чувството да съм въплътен повече в Ѕъдещи€ си јз, отколкото в насто€щи€ си аз, енергиите достигнаха най-високата си точка.  огато енерги€та стана твърде интензивна за зоната ми на комфорт, аз спонтанно бих ДизскочилФот Ѕъдещи€ си јз обратно към насто€щи€ аз. » в тези моменти на реинтеграци€ обратно в насто€щи€ ми аз се чувствах с€каш т€лото ми бе наводнено с ендорфини и ц€лото прежив€ване изглеждаше странно забавно. ћисл€, че това забавление може да се дължи на силното психическо впечатление, което цели€т св€т, включително и аз, е повече подобен на сън, отколкото на реалност и че всички форми (включително физическите тела) са едновременно краткотрайни и са обект на пром€на за едно премигване на окото.
    »зползване на музика
    Ќ€ма нужда да използвате музика като фон, когато извършвате този процес. јз експериментирах по двата начина и не см€там, че определени типове музика могат да помогнат за генериране на по-дълбок опит.  ато казвам това, см€там, че през повечето време предпочитам тишина, за да извърша процеса. ¬ъпрос на вкус и неврологична възприемчивост е дали ще намерите звука /музиката за полезен съюзник в това или не.
    јко изберете да използвате музика като фон, бих предложил нещо, което ви кара да се чувствате склонни да обърнете вниманието си навътре, а ако това е психо акустично по природа, нещо, което най-малкото генерира повишение в алфа дейността. —ъщо предлагам да пуснете музиката си тихо, така че да не претоварва вътрешни€ ви опит.
    “ъй като н€кои хора ще искат да зна€т какво от мо€та музика бих препоръчал, ще спест€ малко време на себе си и на вас и просто ще € сложа тук. —егашните ми любими мои композиции, които обичам да използвам със —ферата на ¬сички ¬ъзможности са или Infinite Pool: Entering the Holographic Brain, или Lightship.
    ’аторска —ветовна ћедитаци€, недел€ 4 ноември 2012 година
    ƒокато —ферата на ¬сички ¬ъзможности със сигурност може да се използва, за да се ускори създаването на лични резултати, ’аторите сподел€т този метод с надеждата, че други ще го използват, за да създадат положителни резултати за човечеството, тъй като ние колективно навлизаме в нов цикъл от време.
    ¬ 3 следобед 3PM PST в недел€, 4 ноември 2012г. ’аторите ще включат —ветовна ћедитаци€, центрирана около —ферата на ¬сички ¬ъзможности*.
    јко планирате да се присъедините към нас в тази нова творческа медитаци€, ’аторите помолиха всички личности, които ще се присъедин€т към медитаци€та, да се упражн€т известно време, работейки със —ферата преди събитието. ‘инални инструкции и предложени€ за подготовка ще бъдат публикувани на този уебсайт към 1 октомври 2012година.
    *«а онези от вас, които избират да се присъедин€т към нас за тридневното ”силване, »зкуството на зас€ване на Ќови –еалности, The Art of Seeding New Realities, от 2 Ц ри до 4-ти ноември в —иатъл, ¬ашингтон, ние ще изследваме —ферата на ¬сички ¬ъзможности в гол€ма дълбочина, което ще доведе до по0гол€мо майсторство в този опит. ќсвен това, ’аторските каталитични звуци ще игра€т ключова и динамична рол€ в предаването на това знание.
    © 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com
    ћоже да правите и разпростран€вате копи€ на това съобщение във всички медии, доколкото не го промен€те по никакъв начин, не го облагате с такси, авторски кредит и включите ц€лата тази бележка за авторско право. Ќе може да използвате музиката ми с никакво видео, графики, медитаци€ или копие върху не€. Ќе може да публикувате музиката ми в ё-туб или вс€ка подобна меди€. —амото съобщение може да бъде копирано и сподел€но, но не и музиката ми. јз притежавам авторско право върху ц€лата мо€ музика и т€ не може да се използва или копира по никакъв начин на никакъв носител.

    Seattle, Washington
    November 2-4, 2012
    The Art of Seeding New Realities
    A Hathor Intensive
    —иатъл, ¬ашингтон
    2-4 Ќоември 2012г.
    »зкуството на зас€ване на Ќови –еалности
    ’аторско ”силване
    ’аторите ще определ€т пълното съдържание на този семинар въз основа на световните събити€ както те се случват в хода на идната година.
    ќбаче, един от основните фокуси на това ”силване ще върху това, което ’аторите наричат, »зкуството на «ас€ване на Ќови –еалности, тази форма на изкуство включва координираното действие на сърцето и неговите хармонични потенциални полета, мисъл-форми (или шаблони на желани€та) и енергизирането на намерение (чрез прилагането на космически сили).
    “ази форма на изкуство по същество е ’аторски метод за лично про€вление. » докато ние ще прекараме значително количество от време, учейки се как да използваме тази форма на изкуство, събитието всъщност ще има кулминаци€та си по време на —ветовната ћедитаци€ на 4 ноември 2012година. “ази ћедитаци€ ще се фокусира върху Дзас€ванетоФ на по-лек преход през преходни€ цикъл на 2012г, както и върху раждането на «ем€та в новата и по-просветена ёга или  осмически ÷икъл.
    јко не можете да се присъедините към нас физически и искате да се присъедините към ’аторската —ветовна ћедитаци€ от разсто€ние, проверете ’аторски€ раздел на уебсайта на 1 октомври за инструкции как да участвате енергийно от там, където живеете. јко сте се абонирали по имейла ще получите инструкциите автоматично, когато изл€зат. ( јко сега не получавате ’аторските ѕланетарни публикации и искате да ги получавате, отидете на www.tomkenyon.com и кликнете на УcontactФ и следвайте инструкциите към Уopt inФи ги получавате безплатно).
    Ѕележка: ¬ъпреки че това събитие се провежда на гол€мо м€сто, традиционно всички ’аторски събити€ в това м€сто са препълнени и имат дълги списъци от желаещи. ѕрепоръчва се по-ранна регистраци€. Ќе се по€в€вайте на м€стото, за да се присъедините към медитаци€та, освен ако не сте регистрирани за цели€ семинар.
    ÷ена: $450( за предварителна регистраци€ до 1 октомври , след тази дата $495)*
     ога: 2-4 ноември 2012 (начало 10 сутринта на 2 ноември, край 4 следобед на 4 ноември)
     ъде: —иатъл, ¬ашингтон
    ƒепозит: «а да си запазите м€сто в този —еминар, изпратете попълнен формул€р заедно с невъзвръщаем и непрехвърл€ем депозит от $150 на Tom Kenyon, PO Box 98, Orcas, WA 98280.
     ликнете тукClick here, за да свалите формул€ра за регистриране за събитието. јко не може да принтирате документа, мол€ включете ц€лата необходима информаци€ заедно с депозита, когато се регистирате.

     онтакт :
    Workshop questions: office@tomkenyon.com
    Registration questions: tomkenyonoffice@yahoo.com or Tel: 360-376-5781 and your call will be returned.
    *Financial Commitment
    ћол€ уверете се, че имате средствата и времето да се присъедините към събитието, което ви интересува, преди да изпратите депозитите си. ¬сички депозити и плащани€ за семинари са не-възвръщаеми и не-прехвърл€еми по всички и вс€какви причини.
    ѕревод : Tauno

http://tomkenyon.com/the-sphere-of-all-possibilities


—ъздадено: 02/09/2012 • 17:40
ќбновено : 02/09/2012 • 17:40
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4116 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

light 11/10/2012 • 21:01

а това нещо пробвали ли сте го лично за достатъчно гол€м брой набор от ситуации от различен тип?
също така взимате ли под внимание евентуален ваш предишен опит който би ви помогнал за изпълнението, а читателите ви н€ма да го имат?
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди