“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

—емейните отношени€ - Ќиколай  урдюмов

”спехологи€ на любовта

(”„≈ЅЌ»  «ј ”ћЌ» ¬ЋёЅ≈Ќ»)

Ќј ћќ»“≈ ”ћЌ» ƒ≈÷ј, » Ќј ¬—»„ », ¬—»„ » ќ—“јЌјЋ»Е
Ћюбовта идва и си отива,
» окрил€ва, и осъжда,
ќтнема разума, тревожи, замайва,
»зобщо прави каквото иска -
ј ние стърчим, като лапнишарани.

Ћюбовта не е какво и да е.
Ћюбовта тр€бва да се твори!

††† Ћюбовта е най-неопределената дума на «ем€та.
††† ¬секи подразбира сво€ личен кеф. Ќо никой не знае, какво точно иска. “ова още повече обърква.
††† Ћюбовта се см€та за чувство. Ќо преди всичко това е дейност. «а да бъде т€ успешна, са нужни специални знани€ и н€кои умени€. Ќо т€х никой никъде не ги преподава. «атова любовта е единствената област, в ко€то и от научна и от етическа гледна точка е прието да си останеш безпомощен идиот. Ћюбовта е равна на алкохола по степен на увреждане на ума: на влюбени€, както и на пи€ни€, прощават вс€ко безумство - какво можеш да вземеш от него?..
††† —м€та се, че любовта е нещо стихийно, дори фатално. ¬ъв вас, във ваши€ ум - стихи€. Ќе ви ли се струва странно това?..
††† ƒоста много хора биха сметнали, че опита да се изследва любовта е оскърб€ване на свещената тайна. “ози при€телски трактат не е за т€х. “ой е за тези, които се опитват да минат в любовта без непри€тности и страдани€. “€х ще ги зарадвам веднага: това е много лесно - тр€бват малко знани€ и разбиране.
††† “ой е за тези, които искат да създадат добра семейна двойка, но наивно см€тат, че да се влюб€т е достатъчно. »скам да ги информирам веднага: младежи, отпуснете се - смисъла на думите любов и семейство е толкова различен, че дори не е близък, и преди да си пъхате пръстите, следва внимателно да изучите инструкциите на електрическата месомелачка.
††† “акива инструкции никъде не съм срещал. ћежду другото, предмета на любовта ми се струва много прост и €сен. «атова реших да сподел€ опита си. –азбира се, това е само мо€ опит, на никого не го натрапвам.

††† ”Ѕ≈∆ƒј¬јЌ≈ Ќј „»“ј“≈Ћя

††† 1. ћоже би, повече хора биха прочели този опус, ако той бе построен на солени шеги на тема непримиримите различи€ между половете. Ќо съм убеден, че по въпросите за любовта, ние сме абсолютно равноправни. √лупостта или мъдростта, слабостта или силата в тази работа, изобщо не завис€т от пола.
††† јко като мъж, сте уверени, че имате повече права да криввате от прави€ път, отколкото вашата жена - това са си ваши умствени проблеми. јко вие, като жена, сте решили, че ваши€ мъж е длъжен да ви осигури луксозно съществуване само затова, че спите с него - това си е ваш проблем. ѕов€рвайте, да вървите на каишка след традици€та по въпросите на щастието е глупаво и рисковано. “ука има значение само едно - взаимното съгласие.
††† 2. »ма една причина, ко€то пречи при изучаването на произволен предмет: дума и куп от думи, които не сте разбрали или сте изтълкували неправилно.
††† Ќие сме свикнали да изпускаме непознатите думи още от детството си - училището ни е научило така. ј сега, ако ни попадне н€какъв труден текст, ругаем автора или го захвърл€ме в ъгъла. Ќие сме сигурни, че такъв текст не може да бъде разбран по принцип. Ќо работата е в разбирането на думите.
††† јко текстът започне да ви става скучен, ако започне да ви дразни, чувствате, че тъпеете или ви се доспива - значи сте пропуснали непозната дума. » не търсете други причини! “ърсете думата. “€ е н€къде там, до където ви е било разбираемо и интересно. “ърсете думата във фразата, смисълът, на ко€то вече не можете €сно да си представите.
††† ѕредметът на любовта е труден с маса неопределени думи, струващи ни се всеобщоупотреб€вани и разбираеми. Ћюбов, живот, щастие, близост, грижа, помощ, съчувствие, вина и др., всеки ги разбира по своему, прието е да се см€та, че те н€мат точни определени€. Ќо ако това е така, ние н€ма да имаме никакви шансове да се договорим и да постигнем успех. ¬сички думи имат точно определение.  олкото по-добре владеете нещо, толкова по-точно го определ€те.
††† «атова ще се постара€ да използвам по-малко неопределени думи, или ще ги определ€м по-точно в контекста. Ќо ако възникне проблем, без да ви мързи, надникнете в тълковни€ речник.
††† 3. ¬ъпреки първи€ ми порив да напиша нещо леко и смешно, из под клавишите изпълз€ истински учебник. ƒокато пишех, си из€сних: тр€бва да се спомене за всичко, което е свършило работа и е помогнало. —вършиха работа и помогнаха и законите на отношени€та, открити от –он ’абърд. (јко това име ви е познато само от вестниците, искам да ви успоко€: към сектата на саентолозите н€мат отношение нито сами€ ’абърт, нито неговата наука.) “ези данни са доста обширни, но без т€х не може да се мине. «атова, четете без да бързате, бавно, на ден по глава, за да не се претоварите.

††† ѕ–≈ƒ»—“ќ–»я

ƒа-а-аЕ Ќ€кога обичах. —ега н€ма време.

††† Ќав€рно на мен ми е провърв€ло: в областта на любовта съм душевно здрав. “€ никога не е предизвиквала притъмн€ване в очите, диви ексцеси или желание да се дав€. „увам от страна на женската половина скептическото: "ти не си способен да обичаш, чукан недод€лан". ќтговар€м: 1. ƒа обичаш и да изглуп€ваш са две съвсем различни занимани€. 2. ј на вас при€тно ли ви е, когато заради вас н€кой си губи главата?.. “ова е просто симптом на ниска самооценка.
††† «а първи път се влюбих в първи клас. » беше силно. Ѕоготвор€х, мечтаех и свирех на хармониката тъжни страдани€. ј след това просто предложих да бъдем при€тели, и б€х на седмото небе от щастие, когато получих строго съгласие. » ние б€хме при€тели, докато не се преместих да живе€ в јдлер.
††† »маше там едно момиче - по не€ вехнеха всички наоколо. Ќе беше красавица, но беше оба€телна, смела и осъзнаваща собствената си значимост. јз б€х дебел и непохватен. ќбичах безмълвно и безнадеждно, безутешен от пети до десети клас. Ќикакви амбиции и ексцеси - какъв е смисъла?.. ѕо-късно се оказа, че сме доста сродни души и именно това ме е привличало към не€. ѕрез тези години комплекса на "шишкото" го компенсирах с китарата, с начетеност и добродушие.
††† ѕостъпвайки в академи€та, отслабвайки и вече подход€щ за женене, €вно, не престанах да бъда същото момче, което е свикнало да се интересува от н€кого само като човек. » в момичетата, н€как естествено, започнах да виждам преди всичко човека. јко човекът е интересен, искрен, близък до мен - то и момичето ми се струваше красиво. јко ли не - нулев интерес.
††† «а мен външността никога не е имала гол€мо значение. »деалите б€ха други: в себе си и в другите цен€х добродушието и откритостта. јз не се влюбвах - дружах. ћожех да се привързвам силно, но повече към човека отколкото към т€лото. ќпитваха се да ме ома€т момичета, които не познаваха поражение и се провал€ха: ако ще да се пукнеш, аз не се влюбвах, а ставах при€тел.
††† Ќай-накра€, в четвърти курс ми об€сниха, че повечето момичета гледат на мен изключително като на мъж. »зпитах огромно разочарование. —тана ми жал за всички т€х: инстинктите и чувствата са толкова нетрайни и причин€ват толкова болка! » аз още повече се насочих към зоната на човешките отношени€.
††† ѕрез пети курс се по€ви “ан€ - въплъщение и на човешките и на най-€рките женски качества. Ќие б€хме близки по човешки, но като двойка - много различни. ћного се привързах към не€, а т€ беше влюбена. –еших да бъда с не€, а т€ дълго се м€таше между желанието и страха. ƒванадесет години се опитвахме да станем близки хора. Ќеобходимо беше да се разбираме един друг дотолкова, че никакви обиди и несъвършенства да не ни пречат да се обичаме. Ќие постигнахме това. » едва ли би ни се удало, ако не б€ха знани€та, за които се опитвам да разкажа.
††† Е«а първи път прописах по повод любовта на 23 години. “огава се увличах по психологи€та и б€х уверен, че човек сам тр€бва да управл€ва своите решени€ и чувства (и б€х прав). Ќачел се предостатъчно в "—тудентски меридиан" на плачливите вопли от рода: "аз го заобичах, а той ме изо-о-стави!", аз се разразих в ръкописен трактат от 22 страници, смисълът, на които беше еднозначен: откачихте ли? Ќима може да стане нещо във ваши€ ум без ваше участие? ј вие самите къде сте?! ѕрестанете да прехвърл€те вината на други€! Ћюбовта - това си ти сами€! Ќеохотно отпечатаха два абзаца. –азбирам причината - в трактата имаше малко фрази, лишени от €рък максимализъм.
††† “огава мо€та теори€ беше проста: любовта - това е абсолютна чистота на съвестта пред н€кого или нещо. јко отдаваш всичко, което можеш, без да подвеждаш, без да прекараш, без да излъжеш, без да криеш, ще чувстваш любовта като награда. »злъжеш ли, прекараш ли дори в нещо незначително, скриеш ли дори трошица - €дец, любовта намал€ва (като наказание). ѕравило: почувстваш ли намал€ване на любовта - търси: или си подвел или си сгрешил. ѕоправиш ли се - любовта ще се върне.
††† ≈х, колко близко б€х до истината тогава! Ќе отчитах само едно: какво да правиш, ако не те обичат, а напротив, ти се надсмиват. Ќо тогава в най-трудни€ ни период, това убеждение ни позволи да оживеем и да останем заедно.
††† ¬тори€ трактат за любовта - след 10 години - беше вече напечатан. Ќа машина. “ова беше опит да подред€ в главата си законите на отношени€та, почерпени от ’абърд и да ги приложа на практика. ћомента бе такъв: инфлаци€, ц€ла година не можем да се помирим, аз вече обмисл€х варианти за —ибир, и ние почти се б€хме разб€гали. Ќо разбирахме: децата не са виновни, а и ние просто сме си загубили ума. “р€бва да живеем заедно и обезателно с кеф. Ќо как?! “ук се сблъсках с ƒианетиката. » разбрах - ще разбера моите проблеми, ще успе€! » всичко, което разбрах - на харти€, за “ан€. ≈сето остана незавършено, но го чет€ха с удоволствие и казваха: защо това го н€ма в ритуалните зали!?
††† “огава разбрах: необходима ни е обща реалност. »ли ние напълно се отвар€ме един за друг, до последното ъгълче, до всички скрити цели и желани€, отначало до край, до последната целувка с н€кого - и получаваме шанс да се разберем един друг истински, реално. »ли да си бъдем чужди и да се преструваме, че имаме семейство. Ќа мен ми беше по лесно да се разкри€, на “ан€ - по-трудно.
††† Ќе се получи лесно, продължи половин година. Ќо в кра€ на краища - получи се пробив. –азбрахме какво сме и защо си причин€ваме един на друг болка. Ќаучихме се да говорим, да из€сн€ваме вс€ка недомлъвка и да се договар€ме. ≈то тогава започна наши€ истински меден месец. » той продължава и до сега. “.е. също десет години. ≈, какво пък, настанало е време да пиша нов трактат, че то децата вече се разпредел€т по двойкиЕ

††† 1. јЌј“ќћ»я Ќј ЋёЅќ¬“ј

ЕЌо знаеш ли, дори и Ѕог да призовеш,
Ќима можеш от любовта нещо да разбереш?
Ѕулат ќкуджава

††† «а едни любовта е интригуваща тайна, късмет, съдба, стихи€. «а други - инструмент на щастието, който тр€бва да умееш да ползваш. ѕървите живе€т заради чувствата и това есе н€ма да им бъде интересно. ¬торите искат сами да определ€т сво€та съдба. јз съм на т€хна страна. —ме€ да увер€ любителите на тайните: стихи€та достав€ много повече кеф, когато можеш да € управл€ваш, когато си й равностоен.
†††  акво означава "обичам те"? ќтговорът на този въпрос е: не в чувствата, не и в думите, а именно в постъпките на обичащи€. “ой е много конкретен. ѕовечето признани€ означават едно: "искам винаги да имам твоите грижи за мен, тво€т възторг от мен, твоето съчувствие към мен". јко влюбени€ сте вие, то едва ли подозирате за това. јко ви обичат, то най-веро€тно вече сте се убедили в това.
††† «атова тук тр€бва да поровим по-старателно.
†††  ато начало - да разгледаме с трезво око любовта като €вление.
††† Ќа повърхността любовта се оказа доста обикновено нещо. “ова е коктейл от три компонента: ƒ–”∆Ѕј, «ј¬»—»ћќ—“ » ¬Ћ≈„≈Ќ»≈. “ехните пропорции са различни при всички, но самите те са закон на природата. “ук тези думи се употреб€ват като термини.

††† 1. ƒ–”∆Ѕј.

ѕри мен е една - това любовта ли е?!
Ћюбовта - това е безграничното чувство!

††† — думата "дружба" обозначавам човешката близост: доброто общуване, партньорството, общност на възгледите или интересите, взаиморазбирателството, доверието, и като краен резултат от всичко това - симпати€. ¬сичките тези думи описват дружбата.
††† “ова са много съзнателни и свободни отношени€. ¬ основата им е честността, откритостта и умението да се договар€те. ћогат да ги развал€т само недомлъвките, прикритостта и неспособността за общуване. ѕри€телите остават свободни хора - това цен€т един в друг. Ќикакви дългове и зависимости. — други€ можеш да бъдеш себе си - в това е кефа. ƒруги€ е интересен именно с това, че е свободен и самобитен.  олкото повече при€тели, толкова по-добре.
††† ѕо този начин - дружбата - това са управл€еми отношени€. “€х може да ги укрепиш или прекратиш. ”крепването на дружбата - това е усилване и подобр€ване на живота. ѕрекъсването на умела дружба е практически невъзможно. ј честната разд€ла между при€тели - не е загуба. »звод: дружбата е застрахована от вс€какви непри€тности дотолкова, доколкото при€телите уме€т, искат да из€сн€т и да постро€т отношени€та си. «а мен това означава, че при€телите въобще са гарантирани от непри€тности. ќт това произлиза: много е глупаво, ако жена ти не е най-добри€ ти при€тел.

††† 2. «ј¬»—»ћќ—“

ƒобре е, когато любими€ е наблизо!.. ƒо мен, казах!!!

††† «ависимостта е пр€ка противоположност на дружбата. “€ създава самото чувство на влюбеност. ќбобщено, това е синоним на влюбеността. “ова е най-главни€ кошмар на любовта.
††† Ћексиконът е обширен: любов (гол€ма, силна, велика и висока, от пръв поглед, нещастна, взаимна или едностранна, любов-жертва, божествена, повече от живота и др.); съдба, "половинка"; нацепих се, натресох се, попаднах, изпаднах конкретно, откачих, загубих си главата, само ти, завинаги, навеки, без теб н€ма живот (мира, щастие и др.), само за теб, за теб, с теб ми е добре (окрилен съм, щастлив и др.), без теб ми е зле (умирам, тъгувам и др.). ƒобавете тук и текстовете на любовните поп-песни и лириката на световната литература.
†††  акво придава на влюбеността такава сила и пищност?
††† —мешно прост емоционален механизъм.
††† Ќашето подкорие се състои основно от "реактивен ум". “ова е като животинската част от ума - спонтанните и емоционални реакции на обстановката. “ой е по древен от аналитични€ ум и затова е по-силен от него: нашето мислене основно оправдава емоциите. Ќие всички разбираме това. —пособността ни да надиграем сво€та банка, да запазим от не€ сво€та независимост, навс€къде наричат сила на личността, сила на духа. «ависимостта от собствената банка см€тат за слабост.
††† ≈моционалните реакции се определ€т от записите в банката на реактивни€ ум (по-нататък "банката"). “ова е механизма на телесното ожив€ване, той е еднакъв за всички, от инфозори€та до президента на —јў.
††† «аписите в банката стават в момент на частично или пълно изключване на съзнанието: при травми, шок, афект, наркотично изключване, крайно изтощение. ¬сичко, което е причинило болка, страх, шок или загуба, завинаги се маркира с етикета "ќѕј—Ќќ—“". Ќо това е по-малката беда. ѕо-страшно е обратното: всичко, което в този тежък момент ни е спасило, подкрепило, просто ни е съжалило и дори се е престорило - завинаги се обозначава като "«јў»“ј". “ова са емоциите!
††† ќт момента на записите, ц€л живот, при среща с нещо "опасно" ние игнорираме, боим се или отблъскваме, а при среща с "защита" се кефим и изпадаме в еуфори€. ќправдателното мислене услужливо об€сн€ва, какво ни е привл€кло или отблъснало в човека. » ни е с охота му в€рваме.
††† ѕризнаците "опасен" и "защищаващ" се записват на всичко, изц€ло - от външността до емоциите и фразите. Ќай-смешното е, че реактивни€ ум обобщава тези признаци наред. ƒостатъчна му е лека прилика, сходство. ”хапало ви е, малко рижо рошаво куче във входа - вече всичко рижо, рошаво и всички входове, не ви харесват. јко очилат брюнет в дънки е прогонил кучето и ви е взел на ръце - то от тогава всичко дънково, всички очила и всички брюнети предизвикват вашето доверие.
††† ѕрибавете тук и това, че всички записани фрази за реактивни€ ум са абсолютно буквални. —ъвършено. » се възприемат единствено за тво€ сметка. ѕредстав€те ли си, каква бъркоти€ е в подкорието?! “а това е. ј нашата банка започва да записва още от първото ни делене - на €йцеклетката. ј вс€ко мамино неразположение - болест, спазъм, падане, удар, секс, алкохол и прочие - за нас е шок. “ака че, раждаме се ние, братлета, вече напълно готови да обичаме и ненавиждаме. –анното детство многократно разшир€ва запаса от врагове и защитници. » ето ходим по «ем€та, с настръхнали локатори на реактивната банка - да разпознаваме и реагираме! √отови влюбени, фанатици, чудаци, параноици: чувстваме, реагираме, в€рваме или ругаем - без ни най-малко да съобраз€ваме защо! » ето в банката е бабата, милвала ни по главата, или гинекологът убедил мама да не прави аборт. Ќие хлътваме конкретно, наричаме го любов и се женим. ј след това ц€л живот се борим "бабата" да бъде баба - и никой друг. » се сърдим: що за дърво?! Ќали за бабата сме забравили отдавна, а партньорът ни, който "тр€бва да бъде бабата", въобще никога не € е виждал!
††† Ќ€ма да се спираме тук, колко леко се манипулира човек с нафрашкана банка: по същество той става инструмент с бутони. Ќ€ма да зас€гам как стотици пъти ни зомбират, използвайки този прост механизъм. Ќ€ма да се за€ждаме с това, че да износиш детето - това е отделна тема, и ако не умееш, по-добре не се захващай. ўе се ограничим до това, че преобладаващото мнозинство от нас изпада в фоново полуизглуп€ване, виждайки особи от противоположни€ пол.  азано по друг начин, разликата между половете се €в€ва абериращ (затъп€ващ, удар по главата) фактор за наши€ ум.
††† » така, ако си падате по н€кого, който не ви е при€тел, падате си силно и гледайки отстрани - вие сте зависим. јко вниманието или присъствието на предмета на въздишките ви, предизвиква еуфори€, а неговото заминаване - паника или униние - вие сте зависим. јко вашето щастие е несъвместимо с неговата (нейната) лична свобода - вие сте зависим. јко мислите посто€нно за н€кого - вие сте зависим. јко €рко си представ€те, какъв е той, в€рвате в него, точно знаете, че е точно такъв - вие сте зависим. јко сте готови заради него на всичко, или в€рвате, че той е готов на всичко заради вас - вие сте зависим. «ащото на трезва глава, всичките тези глупости, просто не се случват.
††† «ависимостта (т.е. "зовът на реактивни€ ум") - това, братлета, е капан. ÷елта на банката е да »ћј «јў»“Ќ» . “ой го е намерил: "познал е бабата". —ега за вашите емоции, ваши€ предмет на въздишки е буквално бабата. “€ тр€бва да ви милва по главата - и това е! ўом "бабата" про€ви н€какви други качества или се държи не като защитник (например танцува с други), банката бие тревога: " араул! ¬раг!!!". Ќие се паникьосваме и започваме борбата за точното съответствие на любими€ с "образа на любими€". “ова се нарича: "сама те измислих".
††† «ависимостта е уверена, че: "аз те обичам, аз живе€ заради теб!!!" Ќима? —транно. јко ти живееш заради мен, защо ми го доказваш, а аз б€гам от теб?.. ћомчета, разберете: никой никога не живее заради другите. ¬сички правим това, което чувстваме. ј чувстваме зависимост от човека. Ќие правим за него само това, което сме решили сами, а не това, което той иска от нас! "∆иве€ заради теб" на практика означава: "искам тво€та грижа за мен".
†††  огато сте зависими, партньора като личност не ви интересува нито грам. Ќеговата лична свобода е ваш враг. “€ предизвиква ревност - страх от загуба на "защитника". ѕод маската на нежната любов, във вас стои чудовище, вкопчило се в реактивни€ образ. «а отклон€ването от този образ, партньорът ви незабавно получава обида или гн€в.
††† »майки еуфорически€ кеф в едната ръка, в другата зависимостта, винаги държите грамаден арсенал хватки за подържането й: болка, мъка, апати€, страх, злоба, ненавист, отчуждение - кой с каквото е богат. ¬ключват се всичките тези боклуци, без търсене, автоматически - партньора дори не подозира за какво. » винаги зависимостта прехвърл€ вината на други€. » най-често й в€рвате. » затова е неуправл€ема - т€ властва грубо над вашите чувства, мисли и решени€.
††† ј сега искате ли да се посмеете? Ќие това го наричаме уверено: "аз те обичам, слънчице". «атова е много полезно да различаваш любовта и влюбеността. Ћюбовта - това са обезателно прекрасни отношени€, а влюбеността - е всичко на всичко чувство на зависимост. ¬любеността може да бъде €рко украшение на любовта, но по-често става бомба с забавено действие. ƒа се влюбиш - не е ценност, не е заслуга. «аслуга е да създадеш дружба. ј да хлътнеш просто е слабост. “ози, който е измислил, че да се влюбиш е душевен подвиг, €ко ни е подхлъзнал!
†††  ато равносметка имаме уравнение: за да имате шансове да живеете с кеф, делът на дружбата не тр€бва да бъде по-малко от оптимума. ѕо-точно: колкото повече дружба, толкова е по-сигурна, по-пълнокръвна и €рка е любовта.

††† 3. ¬Ћ≈„≈Ќ»≈

ћъжката любов бива кратка и дълга,
ј женската - дълбока и плитка.

††† ¬лечението е просто привличане между половете, възторга от създаването на ново т€ло от нищото, очакването на сексуални€ екстаз.
††† “о се по€в€ва пропорционално на силата на дружбата или зависимостта (потребността просто да чукаш едно т€ло е клиника, за не€ не говорим). «ависимостта често се про€в€ва в леглото, като екстаз и еуфори€, а дружбата - като нежност, грижа и внимателност. —упер е когато едното е украсено с другото.
††† ¬лечението може да възникне много бързо. „есто един разговор ражда силно взаиморазбиране, или една среща и си хлътнал. » това е достатъчно, за да се занимаваш с удоволствие с любов. ј може да го почувстваш след продължителна дружба, след разд€ла, н€какво произшествие или значителен разговор, когато изведнъж започваш по-дълбоко да разбираш човека.
††† ¬лечението е етично, полезно и радостно нещо. “о подобр€ва живота.  олкото човек е по-здрав душевно, толкова по-устойчиво и €рко е неговото влечение към този, когото е избрал. Ќо това не е нещо ново. ≈то в какво е новото: въпреки попул€рни€ младежки предразсъдък, "влечението на дружбата" с нищо не е по-лошо от "влечението на влюбеността". ќсвен това, то не се превръща в разочарование или обида, както се случва често, ако в леглото скочат две зависимости. «а склонните да дружат, влечението е доста управл€емо, техни€ секс е по-разкрепостен и по-безопасен.

††† * * *

††† » така, ние всички, в зависимост от натурата, се влюбваме и дружим в различни пропорции, прибав€ме към това влечение и го наричаме любов.
††† —ъвсем не искам да кажа, че дружбата е хубаво нещо, а зависимостта - лошо, и да живее устойчивостта и поко€. ¬исши€т пилотаж е, когато дружбата управл€ва зависимостта, а влюбеността украс€ва дружбата. Ќо това е въпрос на вкус. ћладите, като правило, н€мат желание да мисл€т, а желание да чувстват, и предпочитат да карат сърфинг по вълните на влюбеността - докато не получат всичко предостатъчно. Ќа здраве! —амо имайте мъжеството да останете такива, не презирайте противоположни€ пол и да ви даде Ѕог ум да не раждате и да не се жените, докато не усвоите дружбата!
††† «релите, преминали през това и разбрали разликата между чувства и отношени€, повече цен€т дружбата, но по стар навик "в€рвайки в любовта", често се бъркат и си прав€т нови цицини. “ези, които са се разочаровали, без да вникнат - се превръщат в скучни и мърморещи възрастни хора.

††† ЅјЌ ј“ј » „”¬—“¬ј“ј

††† “ова тр€бва специално да се из€сни. ѕрочитайки го, мнозина се стъписват: представ€т си н€какъв хладен рационалист, който е потиснал, вземал под контрол своите чувства, подредил ги по поличките, и не си позвол€ва да чувства любов, за да не изпитва страдани€. Ќай-искрено, заедно с вас, мога само да го съжал€ такъв човек. ј особено този, който е редом с него! “акъв човек се намира в страхотна зависимост - той е зависим от сво€ страх.
††† „увствата - това е €ркост на впечатлени€та, божествен дар, цветовете на живота! «атова, смисълът не е в това, "да управл€ваш своите чувства". —мисълът е в това, твоите чувства да не те управл€ват. ƒа ти служат, а не да те тероризират.
††† ƒълго не можех да съобраз€, какво не ми достига, говорейки за разумната любов. ќткри го дъщер€ ми ёл€. Ѕратлета! Ќе мислете, че реактивни€ ум поражда чувствата. Ќали неговите записи са само болка и загуби. —ъвсем обратното: банката «ј –≈ѕќ—“я¬ј чувствата.
†††  акво хубаво можете да чувствате, ако усещате вина или дискомфорт? “ака ти се иска от душа да се посмееш или да поплачеш, но как да се промъкнеш през пелената на собствената си непълноценност, срам или обида? Ќо представете си, с колко €рко можете да прежив€вате емоциите, когато върху теб не оказват натиск никакви съмнени€, никакви страхове, когато не ти пречат и най-малките комплекси за непълноценност! „овек с лека банка прежив€ва чувствата в пъти по-€рко.
††† ¬сички реактивни емоции са натрапчиви - защото са породени от страха. ј ако не са натрапчиви? —ъществуват ли въобще ненатрапчиви чувства? –ј«Ѕ»–ј —≈. Ќенатрапчивите - това са тези чувства, при прежив€ването на които, не зацикл€ме. “ова е, когато сте хлътнали до загуба на разсъдъка, €досали сте се до безумие или едва не сте откачили от уплаха, след два часа можете да се смеете от душа на това. ¬ие прежив€вате чувства, но те не ви управл€ват. “ака че колкото по-малко чувства ви управл€ват, толкова по-€рко се прежив€ват те! “ака майсторът по воден слалом или скоростното спускане получава много повече положителни емоции от стихи€та, отколкото неумели€ новак.
††† ƒокато сме роби на своите чувства, ние н€маме представа за истинската €ркост на чувствата. » с удоволствие общуваме с тези, с които чувстваме наравно - с високотоновите хора. «а т€х ще поговорим специално.

††† 2. ћќ∆≈ћ Ћ» ƒј »«Ѕ≈–≈ћ “ќ«»,  ќ…“ќ “–яЅ¬ј?

 ойто се е влюбил в козел, за него и любовта е зла!

††† “ова е елементарно, ”отсън - ако има в кого и ако знаеш как. „овека можеш да оцениш доста обективно (въпросът за "половинките" и "съдбата" е из€снен по-нагоре).
††† ƒа се договорим веднага: да избираме партньор си струва тогава, когато ни се искат сериозни отношени€. јко просто търсим приключени€, задачата е съвсем друга: да изб€гваме непри€тностите. ¬ първи€ случай тр€бва да изчислим най-добри€ вариант, а във втори€ - най-лоши€. »зб€гването на непри€тностите е тема на отделно есе. “ам става въпрос за преобладаващите, или асоциалните хора и типове поведение, и ние н€ма да се спираме на това.
††† “ук ни е нужен способ да изберем човек, който по-добре от другите умее да бъде партньор. “.е. да бъде честен, да общува и строи отношени€, а също да работи, да е здрав и да подобр€ва живота.
††† –аботата е €сна - ще избираме от тези, които са ви симпатични. ƒори и такива да са дефицит, вие ще можете да избегнете €вни€ губещ вариант, или да си представите €сно, какво ви тр€бва.
††† ”ви, да се направи така, че той да ви избере си е ваш проблем. ћакар и този въпрос тук да се разглежда доста подробно, и вашите шансове могат да пораснат силно.

†††  ј  Ќ»≈ »«Ѕ»–јћ≈ ѕј–“Ќ№ќ–»

¬нимателно! ћнозина се бракуват, за да отмъст€т!

††† “радиционни€т избор на партньор, като правило, н€ма нищо общо с неговата обективна оценка: никой не знае, какви качества тр€бва да се оцен€ват. ¬сеобщата практика на женитбите се състои в това, че си н€маме и най-малката представа какво е необходимо за партньорството, и намира ли се то у нас. Ќие избираме партньори (за ц€л живот!) по най-удивителните способи.
††† 1. ¬любили сме и отиваме в гражданското през глава. — други думи, прехвърлили сме ц€лата по-нататъшна отговорност на партньора: ах, аз, виждате ли, ќЅ»„јћ, това е главното! - а останалото не е мо€ грижа. “ук избора е направен от реактивни€ ум, доколкото аналитични€т е откачил.
††† 2. ќбратното: подкупили са ни влюбеността и обожанието. Ѕлагородно сме решили да ощастливим и да бъдем нужни. јко зад "обожанието" на люб€щи€ н€ма достойна личност - това е тежък случай. “ук сте избирали не партньор, а собствената ви представа за своето благородство. ћорално е оправдано, но също е много опасно.
††† 3. “рагически€т мъжки случай на женитба по задължение да бъдеш баща. «ле е и за двамата. Ќ€ма никакъв избор - капан. Ќе в€рвам в успеха на такъв брак. ћомчета! ”чете се на грамотен секс. ¬ие сте длъжни да знаете точно, какво правите. ћомичета! Ѕременността е най-дивото сексуално извращение. ѕролетно настроение иЕ - прецкала си едновременно трима: себе си, него и детето (за родителите изобщо мълча - там е инфаркт). ƒоговорете се за всичко това преди свал€нето на гащите, и не трошете толкова животи!
††† 4. ѕо-редки€, но типичен способ: минали под венчило, за да изб€гат, да докажат нещо, от любопитство или от скука. ѕо-точно, вземат това, което е наблизо и блести по-силно. »зборът е направен не от човека, а от негови€ комплекс за непълноценност.
††† 5. ƒа отстъпиш на желанието на родителите, увещани€та на при€тели, традициите, морала - т.е. отказали се от сво€ избор в ползаЕ на кого?
††† 6. »зкушили сте се от благата на партньора. “.е. избран е не той, а благата му.
††† ќбърнете внимание: нито в един от случаите ние и не мислим сами да оценим сво€ партньор! ќттук е и резултата. ћежду другото, числото на удачните семейства (не процента на неразведените двойки, а процента на семействата действително живеещи в пълно разбирателство) той е изчезващо малък. » вашата задача е да попаднете в него.

††† — јЋј“ј Ќј ≈ћќ÷»ќЌјЋЌ»“≈ “ќЌќ¬≈

“ой ме гледа!.. √осподи, теб те има!
ќбърна сеЕ ѕо д€волите!.. ƒа върви на майната си.
ќ, прекрасна мисъл! √осподи, теб те има!!!

††† ¬ началото на 50-та ’абърд е открил това, от което завис€т всички главни жизнени характеристики на личността.
††† Ќашите емоции не са хаос, а скала. ќт най-положителните до най-отрицателните. Ќие винаги се намираме в н€какъв емоционален тон. “онът е като степен на благополучие, постижени€та на наши€ живот, от наша гледна точка.  олкото по-малко е напълнена и заредена реактивната ни банка, толкова по-леко човек възприема живота и толкова е по-висок негови€ тон.
††† √рубо може да бъде представено, че ако човека посто€нно го подтискат и би€т по главата, то той ще се спуска по скалата на тоновете отгоре на долу. ≈то най-основните тонове на скалата:
††† 1. 4,0 ≈нтусиазъм: "ѕрав€ и мога. ∆ивота е прекрасна игра!"
††† 2. 3,5 ¬еселие (бодрост): - "∆ивота е великолепен, да се живее е удоволствие!"
††† 3. 3,3 »нтерес: "“ова е просто супер, дайте да го направим!"
††† 4. 3,0  онсерватизъм: "«на€ точно, как тр€бва да се живее и съм уверен в себе си."
††† 5. 2,5 —кука: "∆ивота си е живот. Ќека върви както му се иска, а аз ще си почина."
††† 6. 2.0 јнтагонизъм: "Ќе си прав! ѕрестани!"
††† 7. 1,8 Ѕолка: "ѕрокл€тие! ќ, не, само това не! ј-а, така ли?!"
††† 8. 1,5 √н€в (злоба): "ўе те уби€!!!"
††† 9. 1,2 Ћипса на съчувствие (хладност): "“ова са твои проблеми, на мен не ми пука."
††† 10. 1,1 —крита враждебност (фалш): "¬сички са боклуци. ўе се наложи да се прав€ на добър. ƒобре, да видим, кой кого."
††† 11. 1,0 —трах: "√осподи, майчице, какво е това? ѕомогнете!"
††† 12. 0,9 —ъчувствие: "Ѕедни€т, колко ми е жал за теб! “олкова е зле и нищо не може да се направи!"
††† 13. 0,8 —добр€ване: "∆иве€ заради теб!.. ўе направ€ всичко, което поискаш!"
††† 14. 0,5 ћъка: "Џ-ъ-ъ-ъ-ъ!!!  олко съм неща-а-стен!  олко ми е жалко за мен сами€!"
††† 15. 0,1 јпати€: "—върши се. Ќищо не може да се направи. ќставете ме на мира."
††† “ази скала е закон на природата. “€ описва състо€нието не само на човека, но и на животните. ∆ивотът струи като извор и ние можем да подскачаме нагоре и да падаме надолу по скалата. Ќо по-гол€мата част от времето - когато всичко е наред и е спокойно - ние прекарваме в свой, характерен тон. “ози тон определ€ нашата способност да живеем и да бъдем партньори.
††† ѕърво, с падането на тона спада и общата ни разумност - способността ни да прилагаме сво€ разум в живота, да надиграваме реактивната банка. ѕри това спада главоломно: в ентусиазма - 100%, в консерватизма - вече 50%, в антагонизма - 20%, в скритата враждебност - 10%.
††† ¬торо, от тона пр€ко завис€т повече от 20 комуникативни и жизнени характеристики на човека (подробно е изложено в книгата "—амоанализ"). ≈то главните: енергичност, здраве, сексуално поведение, способите за контрол над обкръжението, етическото ниво, способността за общуване, способността да предава съобщени€, отговорността, отношението към истината, отношението към целите, способността да разбираш другите, отношението към хората и вещите, чувството за хумор или буквалното възприемане, податливостта на внушени€, способността да бъдеш при€тел, способността да изпитваш удоволстви€, способността да бъдеш разбран, потенциала на успеха и оцел€ването.
††† Ќ€ма да се учуд€, ако тези качества ги виждате за първи път. Ќо именно от т€х зависи успеха в живота и партньорството.  ато пример съм подбрал най-партньорските качества.
††† 1. —ѕќ—ќЅЌќ—““ј ƒј –ј«Ѕ»–јЎ, т.е. да създаваш —Џ√Ћј—»≈ или ќЅўј –≈јЋЌќ—“.
††† 1. 4,0 Ћеко разшир€ват сво€та реалност, отчитайки другите гледни точки. ѕромен€т сво€та и чуждата реалност.
††† 2. 3,5 —пособен е да разгледа чуждите гледни точки и да промени сво€та. √отов е на съгласие.
††† 3. 3,0 ќсъзнава, че чуждата реалност също може да бъде ценна. —държано съгласие.
††† 4. 2,5 Ѕезразличие към разликите в реалностите, отказ от съпостав€не. Ѕезгрижен.
††† 5. 2,0 «ащитава сво€та реалност, не съглашателства. ќпитва се да опорочи чуждата гледна точка.
††† 6. 1,5 –азрушава чуждата реалност, никакво съгласие.
††† 7. 1,1 —ъмн€ва се и в сво€та, и в чуждата реалност. Ќе в€рва.
††† 8. 0,5 —рам, безпокойство, силни съмнени€ в сво€та реалност. ѕод натиск леко приема чуждата, без да оцен€ва.
††† 9. 0,1 ѕълно отдръпване от реалността. —обствена реалност не съществува.

††† 2.ќЅў”¬јЌ≈: реч, възприемане и предаване на съобщени€.

††† 1. 4,0 Ѕързо, отчетливо и пълно излага и разбира. ѕредава добрите новини и отр€зва източниците на лошите.
††† 2. 3,5 √отов е искрено да излага своите възгледи и да разбере чуждите. ѕредава добрите вести и отхвърл€ лошите.
††† 3. 3,0 Ќерешително изказва н€кои възгледи; възприема възгледи, изразени в предпазлива форма. ѕредава по-внимателно съобщени€та.
††† 4. 2,5 —лучайни и безцелни разговори. ¬ъзприема неутралните неща. ѕредава не винаги - не възприема съобщение, ако то е по-високо или по-ниско по тон. «асича в екстремални ситуации.
††† 5. 2,0 √овори с заплахи и отрицани€, подтиска. ¬ъзприема подобните тонове, надсмива се над високите тонове. ѕредава основно спорните и враждебните съобщени€.
††† 6. 1,5 √овори за разрушени€ и ненавист, възприема същото, отр€зва високотоновите хора. »зкрив€ва съобщени€та, привнас€йки сво€та гледна точка; отр€зва добрите вести.
††† 7. 1,1 ћаскира порочните си намерени€ зад разговори за доброто. ¬ъзприема основно интригите, измамите и клюките. ѕредава само злонамереното. ѕрекъсва предаването на съобщени€.
††† 8. 0,5 √овори и слуша малко, основно за апати€та, нещасти€та и съжалението. —ъобщени€та не предава - общуването не е важно.
††† 9. 0,1 Ќе говори, не слуша, не предава - не осъзнава общуването.

††† 3. —»ћѕј“»я » ќЅў”¬јЌ≈ — ’ќ–ј“ј

††† 1. 4,0 —илна симпати€ (любов), насочена навънка. ѕолучава поддръжката на хората, творчески подобр€ва живота.
††† 2. 3,5 ƒружелюбен, готов за сближаване. ѕолучава поддръжка благодарение на енергичността и творческите възгледи.
††† 3. 3,0 “ърпимост при малка активност, приема сближаването. ѕривлича с поддържането на практичност и морала.
††† 4. 2,5 Ѕезгрижен, пренебрежителен към сближаването; не се грижи за поддръжката от страна на хора.
††† 5. 2,0 јнтагонистичен, недоволен. ѕридирчив и критикар, за да получи желаното.
††† 6. 1,5 »зразена, €вна ненавист. «аплахи, наказани€, плашене, за да господства.
††† 7. 1,1 —критост, фалш, лицемерие, подлост, предателство. ѕрави се на при€тел, но на практика използва. ќбезцен€ва другите. ѕодтискане, интриги, хипнотизъм с цел да управл€ва скрито.
††† 8. 0,5 —амосъжал€ва се. ѕризовава за съчувствие, предразполага, изкарва от релси. —ълзи и диви лъжи с цел предизвикване на съчувствие или симпати€ и по този начин иска да подчини обкръжаващите.
††† 9. 0,1 ѕълно безразличие, отчуждение от хората. »митира смърт, за да разберат всички, че не е опасен и да го остав€т намира. јлкохолизъм.

††† ѕ–ј¬»Ћј Ќј “ќЌќ¬≈“≈.

†††

«а безграмотната добрина и пор€дъчността, братле, тр€бва да се плаща!

††† √лавното е: колкото е по-нисък тона, толкова по-малко умее да дружи човек и толкова повече е склонен да бъде зависим. —трастните влюбени са страдащи по живота.
††† «а да се научите да определ€те точно тона, е необходимо да преминете кратък учебен курс и куп тренировъчни упражнени€. Ќа нас ни е нужно да можем да различаваме високотоновите хора.
††† “ехни€ главен признак е, че с т€х е лесно да бъдеш сами€ себе си. Ќе се притесн€ваш от своите недостатъци, чувстваш вътрешна свобода. — т€х е лесно да се общува, те са открити и искрени.  огато говориш с т€х, чувстваш, че те са включени към теб и са внимателни. “е уме€т много неща и често помагат. “е изглеждат добре, здрави са и вещите им са в ред. “е обичат да се радват, да получават удоволствие, да работ€т и твор€т, и зараз€ват с това и другите. »мат прекрасно чувство за хумор. ѕокрай т€х винаги се подобр€ва обстановката, проблемите се решават, настроението се покачва. “е не се обиждат за дълго време, не злобе€т и не униват. Ќакратко казано - с т€х е хубаво.
††† »ма и точен тест: високотонови€ човек винаги бързо и пр€мо отговар€ на всеки обикновен въпрос. јко го запиташ за н€какво м€сто, време, новини или времето, той н€ма да размисл€ повече от 3 секунди, и н€ма да се отклони от отговора - защото е включен в обкръжаващата реалност. јко го запиташ, прал ли си е днес чорапите или откъде е луничката на носа му, също ще отговори бързо и пр€мо, защото н€ма комплекси. јко един човек само се прави на високотонов, такива въпроси предизвикват в него проблеми - той се извърта от отговора или неловко се опитва да се шегува.
††† ¬ече може да се започне избора.
††† ѕ–ј¬»Ћќ 1. ако вие можете да избирате високотонов човек - тр€бва да го вземете без пазарлъци. —танете му при€тел, а любовта ще дойде по-късно - с него това не е трудно.
††† ј какво да се прави, ако ваши€ собствен тон е нисичък? Ќаправете всичко, за да вземете високотонов партньор - и се опитайте да не му отровите живота! ”чете се от него: той е по-разумен, дори и вие да сте по-образовани. “онът - това е тази житейска мъдрост, ко€то н€ма да намериш в академиите. ј ако н€ма високотонов?! “огава търсете партньор от сво€ тон.
††† ѕ–ј¬»Ћќ 2. “оновете на партньорите не тр€бва да се различават силно.
††† “ук тр€бва да отхвърлите комплексите и кокетството и да определите сво€ тон.
††† “онът - това е главни€ възглед за живота: кофти ли ви е или добре, владеем ли го или се търкал€ме в канавката, като ц€ло хората прекрасни ли са или измет и т.н. “онът е основата на вашата реалност. «атова хората от различни тонове им е трудно да се разберат един друг - гъската не е при€тел със свин€та. Ѕасн€та на  рилов е именно за тоновете. Ћебедът се стреми към облаците, а ракът върви назад.  олко такива нещастни двойки познавам, √осподи опази!
††† јко съвпадате по тон, ще гледате с едни и същи очи на живота, и ще ви е много по-лесно да се договорите. “акива двойки могат да живе€т много хармонично, от т€х се получават добри семейства. Ќека да не прежив€ват толкова €рко живота си - на т€х им са достатъчни техните прежив€вани€. “е се разбират един друг и са щастливи. ј ако наоколо са само такива, които са на два тона по-ниско от вас?! “огава живейте сам и благодарете на Ѕога за свободата си. »ли заминете за други градове или страни. «ащото -
††† ѕ–ј¬»Ћќ 3: тоновете на партньорите с времето се сближават.
††† ƒа се спускаш по скалата, това, братлета, е болезнено и противно. Ќе го жела€ и на врага си. ¬сичките кръгове на ада в световното изкуство - това са прежив€вани€ при падането по скалата. ¬сички лъчи на ра€ са прежив€вани€ при издигане по скалата. ƒа вземеш нискотонен партньор е тежка отговорност. ¬ие се подписвате да го издърпате, да го вдигнете, да го превъзпитате, да го поддържате. Ќа него ще му е много хубаво с вас - той ще се изкачва по скалата. ј вие - обратното. Ќе е €сно, кой кого ще надвие в дърпането. “акъв партньор е посто€нно вашето малко дете и се решават на това само тези, в които е жива потребността да възпитават и се грижат. ћежду другото, тази потребност, бързо преминава с възрасттаЕ
††† «атова -
ѕ–ј¬»Ћќ 4. ƒвадесет пъти помисли, преди да вземеш нискотонов партньор! “ова е. » едва след като вникнеш в тона, можеш да гледаш на общите възгледи, увлечени€ и цели - общата реалност, ко€то, както ще видим по-нататък, поражда взаимната симпати€.

††† — –»“ј“ј ¬–ј∆ƒ≈ЅЌќ—“

јз ги обичам всичките, а те мен не. » затова ги ненавиждам наред!

††† ќстава да добав€ ценното въведение: най-опасни€ тон е 1,1. “ези хора са така наплашени, че не са в състо€ние да про€в€ват сво€та враждебност открито. “е са асоциални. “е не осъзнават своето състо€ние, на т€х просто им се струва, че животът е боклук. “е могат изкусно да се маскират като високотонови хора. «а да определите скритата враждебност, тр€бва да наблюдавате делата им: те не съвпадат с думите им. јко посто€нно ви обещават помощ, но не ви € оказват - това е 1,1.
††† ћъката, страха или апати€та са изключително тежки, като партньори, но те не се преструват на високи тонове и не се стрем€т тайно да управл€ват хората.
††† ћного от представителите на властта и бюрокраци€та, н€кои от медиците, полицаите и учителите; много от журналистите и като ц€ло пресата; лидерите на сектите и тоталитарните режими; комунизмът като иде€; предателството, кражбата, лъжата; сплетните и клеветите; "доброжелателното" обезцен€ване, надсмиването, жлъчта, подтискането и подчинението под маската на дружбата, съчувствието и безпокойството - това е 1,1.
††† ћного важен факт: скритата враждебност не се превъзпитава!
††† ƒа живееш с 1,1 е възможно само ако си под негови€ пълен контрол. „уждата свобода предизвиква в него истери€, чужди€ творчески ръст - паника. “ова го наричат вампиризъм. Ќа практика, това е най-ниски€ тон, вие му в€рвате и посто€нно се свличате по скалата надолу.
††† ¬Ќ»ћјЌ»≈: способите за създаване на отношени€, на честност и откритост с 1,1 не работ€т: този тон не е способен да довер€ва на никого.
††† јко ви е скъп ваши€т живот, винаги остав€йте такива хора "сами със себе си в борбата със себе си за оцел€ване". ƒори това да е вашето дете или родител. ƒа бъдеш подтиснат, да позвол€ваш да те подтискат е най-разрушителното етическо престъпление. ѕодтиснати€т човек става източник на непри€тности за всички обкръжаващи. ¬место при€тел, той се превръща в проблем. ƒа бъдеш под нечий досаден контрол - означава да предаваш при€тели и близки. «а това, за потиснатостта - отделно есе.

††† * * *

††† “ова е всичко, което тр€бва да се знае, за да не се издъниш с партньора.

††† 4. ƒ¬јƒ≈—≈“ √ќƒ»Ќ» —Ћ≈ƒ —¬јƒЅј“ј

ƒа се създаде добро семейство е много просто.
1. Ќамерете щастлив човек.
2. Ќе му пречете да бъде такъв.

††† –азното съчетаване на тоновете и зависимостите, дава характерни сценарии на съпружеството. “ук е много свободна колекци€та на главните варианти. ѕо-скоро, това е просто умствено упражнение, а може би и докторска дисертаци€.
††† Ќ€кога в училище изучавахме кръстосването на граха "ћендел". “ук у нас също е кръстосване - на степените на зависимост. ѕолучава се следната "диаграма на  урдюмов-ћендел". Ѕели€ цв€т е дружбата, черни€ - съответно, глухата зависимост, т.е. дивата влюбеност, а сиви€ - е нещо средно, когато човек чувства и мисли поравно. Ќе без основани€ се предполага, че най-често изпадат в зависимост нискотоновите хора. Ќаистина, срещайки много "€вен защитник" и високотонови€т може да хлътне до уши, но при него винаги достига разума да вникне и да оптимизира ситуаци€та.††† »звинете за грубата рисунка, наклепах € в "Word" доколкото усп€х.


††† 1. ƒ¬≈ ¬»—ќ ќ“ќЌќ¬» ƒ–”∆Ѕ»

††† —вободата - това е да се отправш на при€тно пътуване, а на въпросът: "задълго ли?", искрено да отговориш: "зна€!".  ато млади, такива хора се жен€т много р€дко. ќсновно - вече след развод. ј жалко. » ние имахме момичета - близки другари, и на нас ни беше много хубаво, но всички ние се оженихме за други, и имахме куп поводи да си спомним за това, докато не вникнахме в своите "любови".
††† ƒружбата в гол€ма степен е съюз на личности, отколкото на реактивни умове. »стински€т брак по сметка е когато сметката отчита максимално благополучието и на двамата. ¬ основата на съюза са общите интереси и цели, за които е имало време детайлно да се договорите. ƒълго сте били заедно, из€сн€вали сте, че вървите в една и съща страна, че заедно е интересно и при€тно - и заедно сте останали. “радици€та и морала на такъв съюз почти не вли€€т.  ато правило оформ€нето на брака, н€ма никакво значение и не промен€ нищо. √лавната ценност и способност в семейството е да създават своите отношени€. “ова е толкова естествено, все едно е, че дишаш. ќсобеностите на характера на партньора, се приемат без уговорки - партньорството изплаща всички отстъпки. ¬ерността е естествена, тъй като н€ма по-добри варианти. —крити и неприлични теми н€ма. ¬с€ка недомлъвка се из€сн€ва, вс€ка мисъл или желание се съобщават, емоциите се израз€ват свободно - и двамата зна€т, че това са само емоции. » двамата разбират, че са реални, истински, те са интересни един на друг. Ќ€ма никакви маски.
††† » двамата са заети с интересна работа, и още по-добре ако е една; домът им е отворен за при€тели и веселие; свободното си време прекарват в творчество, в пътешестви€ и общуване. »мат добро здраве или уме€т да го създават, и старци не стават.
††† ƒецата им растат в радост, те са здрави и свободни, развиват се рано и получават добро образование - на куп с безценни€т опит на родителското партньорство.
††† ƒостигайки главните цели - да отгледат децата, например - могат да си набележат други цели, а могат да си позвол€т един на друг да живе€т, както искат, въплъщавайки мечтата си в живота, дори до разд€ла и лична свобода: всеки от т€х си е самодостатъчен. ѕри всички обсто€телства, завинаги остават най-близките при€тели и се подържат един друг.

††† 2. ¬»—ќ ќ“ќЌќ¬ ≈ ѕќ≈Ћ ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“ «ј ќЅ»„јЌ „ќ¬≈ .

ўастие е когато те разбиратЕ до определена степен.

††† “ук цари благополучие, ако по-високотонови€т е лидер, с удоволствие грижещ се за сво€ подопечен, а в този, влюбени€, има достатъчно ум да разбере това и да върви след него. » двамата са дейни, и двамата са щастливи. ƒецата растат обкръжени с любов, с грижа и са добре развити. —ъщо има много творчество, при€тели, впечатлени€ и веселие.
††† ќбщува се и се създават отношени€ на добро ниво - лидерът поема за това отговорност. “акива семейства не се раздел€т - едини€ обича много, други€ е обичан и много привързан. ƒо дълбока старост живе€т весело и пълноценно.

††† 3. ƒ¬јћј ќЅ» Ќќ¬≈ЌЌ» „ќ¬≈ ј, —–≈ƒЌќ ¬ЋёЅ≈Ќ».

«р€лата любов - прегърнал, успокоил се, заспал.

††† —тандартното благополучно семейство, каквито са преобладаващото мнозинство. Ѕезпокойството един за друг и присъствието на ревността предизвикват разправии, но с м€рка; нормално взаимно разбиране и общи интереси - радостите също са с м€рка. ¬любеността преминава бързо. ѕри постро€ването на взаимоотношени€та се ръковод€т от общите възгледи - т.е. плават по течението, пон€кога получавайки цицини от стърчащи корени. »ма скрити теми, за които си затвар€т очите. ¬ критическите моменти ги обедин€ват децата, стопанството, съчувствието един към друг и трудни€ живот.
†††  ато правило, живе€т вътре в приети€ морал и проверената традици€, които и за двамата са еднакво реални. “е са образцови граждани и членове на обществото. —илно са зависими от ежедневната суета, заети са с работа. —трем€т се да живе€т материално "не по-зле от другите". «дравето им е средно, пон€кога създава проблеми - тогава се над€ват на доктори. «а творчество и отдих са имали сили само през младостта; по-късно се задовол€ват с банкети, разпивки, риболов и барбекю.
††† ƒецата са обикновени - благополучни, растат без проблем, но способността им да общуват с родителите си е слабичка и улицата е по-интересна от семейството. ѕон€кога боледуват, защото получават за това съчувствие и блага. “е изглеждат добре, но не свал€т звезди от небето - още от пелените родителите се грижат да н€мат проблеми, управл€еми са добре, дори често решават вместо т€х.
†††  ато правило, живе€т във в€рност; измени се случват р€дко, в екстремални ситуации - в санаториуми, задгранични командировки, при дълги дежурства и др. ѕрието е да се премълчава за това, което понижава тона и влошава общуването. ¬еро€тността от развод е малка, но все пак € има.
††† ќтгледали децата, поемат грижа за внуците. «а себе си сили не им остават. «агубвайки самодостатъчността си, се страхуват да не останат сами и ненужни. ќбикновена старост.

††† 4. ¬»—ќ ќ“ќЌќ¬ —≈ ѕќƒ¬≈Ћ ќ“ ƒ»¬ј“ј ¬ЋёЅ≈Ќќ—“ Ќј Ќ»« ќ“ќЌќ¬.

Е - пов€рвал в "ценността на любовта".
» изпуснал такава забележителна възможност да се откаже!..

††† ќгромна разлика в тоновете. ярко трагичен случай с театрални ефекти. “ипичен сюжет на приказките и други€ фолклор, когато жената се оказва вещица, а мъжът върколак.
††† ¬ литературата и кинематографи€та са разгледани два варианта на тази колизи€. Ќай-често - когато 1,1 се преструва на влюбен, за да прекара партньора-наивник и да завладее състо€нието му (морската вещица в "ћалката русалка", “артюф и др.). “ози случай ще го пропуснем - €сно е, че ако партньорът не разкрие врага, не прекъсне взаимоотношени€та, не се освободи, не изб€га - ще бъде вечен роб. ¬ реални€ живот има много такива двойки.
††† ѕо-р€дко се получава, когато благородни€т герой (по-често мъжа) се захваща да ощастливи влюбената в него нещастница от нисък тон. «а зрителите е хепи енд. Ќо ако тонът на "спасената" е действително нисък, си се натресъл неповторимо.
††† ƒоста скоро той ще открие, че "бедничката" е привикнала към спасението и вече посто€нно иска грижи и внимание. ¬с€ко отклонение от рол€та на спасител€ - дори и извънредната работа - предизвикват в "спасени€" пристъп на ревност, обида и злоба. ѕри това се открива, че опитите да се постро€т определени отношени€ или да се договор€т, в основата си са безполезни: спасени€ просто не слуша, не разбира доводите. Ќего го обичат, когато го спас€ват и ласка€т или не го обичат, когато прав€т нещо друго. ќбщата реалност е почти нулева.
††† ћного скоро геро€т изпада в транс, а "спасени€т" започва да се измъчва от самотата. јко "спасени€т" е достатъчно умен, тоновете се изравн€ват н€къде в района на скуката. јко ли не, геро€т се сгромол€сва на дъното, а след това с години търси пети€ ъгъл, от време на време ръмжи, бие главата си в стената или се напива (апати€). “ой тр€бва веднага да изб€га, но е прекалено благороден. »ли вече са се по€вили децата. Ѕедните деца!
††† Ќай-често те растат подтиснати. “е прекрасно виждат, че едини€т от родителите се мъчи и тъгува, а други€т посто€нно се страхува и безпокои. ѕри това и двамата се прав€т на нормални хора и дори четат морал - учат, как тр€бва да се живее. “ова бързо предизвиква отвращение и децата намират сво€ св€т навс€къде, само не в семейството.
††† ÷€л живот да съжал€ваш н€кого, без да намираш в отговор разбиране - това е работа за шизофреници, и "спасител€т" в кра€ на краищата, плюе на пор€дъчността и се спас€ва в разни чужди об€ти€. » слава Ѕогу - иначе може въобще да изперка.
††† јз не съм виждал такива семейства в почтена възраст. »ли геро€т намира в себе си мъжеството да изб€га или те бързо се вкарват един друг в гроба.
††† Е–азбира се, посочени€т ужас може да бъде благополучно и рано разрешен, може да бъде силно смекчен - всичко зависи от желанието да се живее добре, от ума и целите на партньорите. Ќо мога да се хвана на бас, че познавате такива двойки.

††† 5. ћЌќ√ќ «ј¬»—»ћ ≈ ’¬јЌјЋ Ќј —¬ќя“ј ¬ЋёЅ≈Ќќ—“ ќЅ» Ќќ¬≈Ќ „ќ¬≈ .

††† —ъщото, както и в предишни€ пункт, но по-банално и еднозначно. Ўансовете за изплуване са минимални, но по-малки са и претенциите. “ова е обикновено семейство, където живе€т двама чужди един на друг човека, прието е да се карат, да захождат, да пи€т и да боледуват, и не са им останали сили за нищо друго освен за банкетни маси. “ук н€ма €сно изразена жертва и това намал€ва конфликтите. ѕочти не им е до децата - и децата рано привикват към това. Ѕъдещето е изключително неопределено. ћатериал за драма и епос н€ма.

††† 6. Ќјћ≈–»Ћ» —ј —≈ ≈ƒЌј ƒ–”√ј ƒ¬≈  –ј…Ќ» «ј¬»—»ћќ—“».

“и с рога чело му украс€ваш, -
“ой те бута с крак във гроба.
 ак те налага - далеч ли е бедата!
 ак те люби - да те пази ЅогЕ

††† —ъюз на реактивни умове в буквални€ смисъл на думата. "√ол€мата", "св€та", "истинска любов", "любов-съдба" (нужното да се подчертае).
††† »деалът, апоге€т на "любовта", възп€т в световни€ епос, в литературата и изкуството като висша духовна ценност.
††† ѕодозирам, че езичеството се е отнас€ло към тази ситуаци€ с гол€мо чувство за хумор. Ќас, монотеистите, са ни възпитавали по друг начин. ќтначало са ни показали, че да обичаме - тр€бва да приемем мъките (простете, ако това ви се струва светотатство - аз се отнас€м много сериозно към Ѕога, и затова също сериозно - към несъвършенствата на религи€та). ћного от вас, очевидно, са го разбрали това така, че ако за теб н€кой се мъчи - това е благо. —лед това Ўекспир е хвърлил сво€та бомба - кървави€ трилър за двама луди в тоналността на страданието - –омео и ∆улиета. “ам убедително е показано, че да обичаш не е само страдаш, а да умираш, и обезателно и двамата. ѕримерно, за същото са пели и гор€щите в страст източни меджнуни.
††† ќт тогава, достатъчно е да устроиш на н€кого н€колко истерии, да изпаднеш в апати€ или да се нагълташ с таблетки, картинно разхвърл€йки останалите покрай дивана - и в наши€ мозък се оформ€: от една страна - да го нашибаш този безчувствени€, за да не развал€ живота на невинни€ човек, а от друга страна - страдат за теб! - и съвестта ти не ти дава покой. (“р€бва да се каже, че на тази тема съвестта е доста мръднала, и към воплите тр€бва да се отнас€ме критически.)
††† ≈посите на различни страни възп€ват още по-жесток идеал: заради любовта е добре не само да умреш, но и да избиваш наред! ќбикновено геро€т, на когото са откраднали възлюбената, се изпълва с благороден гн€в, грабва меча си и отива в стана на женокрадеца, разрушавайки всичко по сво€ път и пораз€вайки враговете с хил€ди. ¬ това число и мирните граждани.  олкото повече е избил, толкова, значи, е по-силна любовта. ј ако не е намерил любимата между живите - то и сам от скалата - като л€стовица - св€та работа. ≈то такива са конструктивните действи€ заради идеала. » никой не се замисл€: братлета, ако идеалите диктуват да се страда и загива - за какъв чеп са ни такива идеали!?
††† » ето, начели се с всичко това, ние и до сега страдаме от любов, и не забел€зваме подвеждането: нас ни млат€т със собствените ни ръце.
††† 1) —традаме не ние, а банката. Ќие в€рваме, че нашите животински емоции - сме ние самите. ћного е духовно! 2) јко страдаш - по-лесно ти е да манипулираш. ¬ тона на страданието човек е хипнотизируем и залита към вс€каква "защита" - без значение дали е цар или генерален секретар. 3) —традайки, ние губим способността си да общуваме и да създаваме отношени€ (виж скалата на общуването). 4) —традайки, ние се разбол€ваме, откачаме и увисваме на близките си като тежък товар. “.е. прекарваме ги конкретно. 5) Ќай-хитрото е: че страдайки, ние правим виновни тези, "заради които" страдаме. ("ќ-о, така ли!? ўе се нагълтам с таблетки и ще разбере тогава т€, каква е курва!.."). “очно заради това така обичаме да си пострадаме!
††† » така - "събрали са се два гардероба". –азумът въобще отсъства от сцената. ќбщуването е изключително изкривено. ƒо сватбата е дива еуфори€, безкрайно щастие, пълно безгрижие и увереност, че така ще бъде вечно.  упища думи за любовта, при това всеки разбира своето. ƒавам модел: двама на сцената, гледат се един друг, но всеки вижда не реални€ човек, а холограмата, ко€то сам излъчва. —лед сватбата започват обичайните проблеми - работа, пари, деца, умора, бит. Ћичностите се разкриват зад пределите на "защитниците" - и се понас€ душата по динени кори! јко младежите са умни, виждат, че така нещата са безперспективни и тогава имат шанс да се научат да се разбират един друг. јко са обикновени хора, "любовта" бързо влиза в задънена улица, почти удавени в сълзи и затънали в обиди. ¬с€ка дреболи€ ги изкарва от релси, всеки разговор залита към емоциите, а емоциите диктуват взаимните претенции. ¬сичките им отрицателни емоции - не са нищо друго освен страх от загуба. Ќо те не могат да го разберат това. «а да се про€сни поне нещо, тр€бва да станат —≈Ѕ≈ —» и да вид€т –≈јЋЌ»я партньор. Ќо и двамата виждат само въображаеми€ образ на "любими€". ј реални€ не му съответства!  араул! ѕредали са ни!!! Ќо да се раздел€т, да загуб€т е по-страшно. ƒавам модел: тези същите двама, но освен холограмата, всеки е над€нал на врата на други€ примка и се държи за кра€ й, като единствената спасителна сламка. » именно в този момент, точно навреме, се по€в€ват децатаЕ Ќа темата деца си пофантазирайте сами - на мен вече не ми е интересно.
††† ¬ тази ситуаци€, много се определ€ от нивото на интелекта и желанието да се разберат. јко на знамето е само "в€рата в любовта" - много съжал€вам. » двамата могат да се срут€т до апати€та и да се разпълз€т, завинаги "разочаровани от любовта". »ли да останат заедно заради децата - с което да срут€т окончателно и себе си и децата. јко ума им сече, ситуаци€та е поправима. Ќаистина, като начало ще тр€бва да се пусне в тоалетната чини€ любовта като ценност.
††† —немайки розовите очила, вие ще видите: личното щастие - то наистина е Ћ»„Ќќ. Ќе партньорът, а ти сами€т си негови€ създател. ўастието - това е вътрешна способност. Ќего го създават, износват го в себе си, а след това си го подел€т, но не го вземат назаем и не го изискват от партньора. » ако ти не можеш да бъдеш щастлив —јћ - ти н€ма да станеш щастлив с никого. »ли ти си източника на щастието или си негови€ консуматор. “ова е!
††† Ѕратлета, запишете си на челото: чистата влюбеност - това е помпа, смучеща към себе си. »зключени€та са казуистически редки. ƒори и да ви се струва, че вие го правите за любими€ си, това са илюзии: вие правите само това, което на ¬ј— ви се струва нужно. Ќапример, безпокоите се, забрав€йки как сте се чувствали, когато н€кой друг се е безпокоил за вас посто€нно. „есто любими€т не знае къде да се завре от такава жертвена грижа. » това се нарича - "любов егоистична".
††† ≈то ви и главното отличие: дружбата - това са конструктивни действи€, а зависимостта (влюбеността) - това е разновидност на подсъзнателни€ страх.
††† √лавното правило на успешната любов може да бъде изразено така: никога не приемайте сво€та или чуждата влюбеност за чиста монета. “€ възниква спонтанно и не отговар€ за нищо.
††† ѕолезно е да се замислим и за "свещените" думи: "обичам те" - това е тежко реактивно обобщение. Ќе означава нищо конкретно. ѕри това отнас€ нац€ло главата. «атова, израз€вайте своите чувства по-точно и честно: "обичам те такъв, какъвто си", "—ега, в тази минута, аз те обожавам" - е много по-разбираемо. √оворейки изобщо, любовта се израз€ва с постъпки, а не с думи. Ќо това започваш да го оцен€ваш съвсем не в началото.
††† »зпитвайте влюбеност на пълна газ, наслаждавайте й се, но не и предавайте гол€ма цена - като на главоболието. Ќе се притесн€вайте - всички сме глупаци. ќтнас€йте се с не€ с хумор. » ще видите, че съвсем не е задължително да се страда в любовта.

††† 5. јЌј“ќћ»я Ќј ¬«»ћќ–ј«Ѕ»–јЌ≈“ќ

- “ате, давай, когато завърша училището с медалЕ
- ƒавай!!!
(»з беседа с дъщер€ ми.)

††† ƒобрите отношени€, близостта, разбирането са в резултат от наличието на три компонента. ¬ основата е —Џ√Ћј—»≈“ќ или ќЅўј“ј –≈јЋЌќ—“. «а да се установи е необходимо ќЅў”¬јЌ≈. ¬ резултат на общуването и установ€ване на съгласието, от самосебе си възниква —»ћѕј“»я“ј. ѕолучава се триъгълника на разбирането. » трите ъгъла са взаимосвързани: увеличаването на един от ъглите води до увеличаването на останалите; намал€ването на едини€ от т€х, намал€ва и другите.
††† ќЅўј“ј –≈јЋЌќ—“ - това е когато и двамата гледате в една точка и виждате нещо еднакво. «наете за нещо едно и също. Ќещо е еднакво важно и за двамата и вие сте се договорили за това. ¬секи човек живее в собствена вселена. ¬секи има сво€ индивидуален св€т - това, което е реално за него. –еално - означава разбираемо, близко, важно, ценно. —амо си представете, колко са в света културите, съдбите, делата, навиците, способите за оцел€ване - и във всеки те са уникални! «атова, да се разгледат и съпостав€т два св€та - ваши€ и чужди€ е огромна работа. ј на партньорите е необходимо не просто да съпостав€т - необходимо е да обедин€т, да създадат обща част, там където могат да бъдат и двамата.
††† ƒружбата съвсем естествено съвмест€ва двата св€та. ¬любвайки се ние разчитаме на късмета - дали ще ни подхождат световете? Ќо зависимостта ни пробутва неподход€щи€ партньор. “ой изобщо н€ма право на свой св€т - той е длъжен да живее само в наши€. Ќие се страхуваме от негови€ св€т и се отказваме да го разгледаме.
††† ќпитайте да запалите в клуба на непушачите, да включите Ћев Ћесченко в младежки купон или идете облечен на нудистки плаж и ще видите, какво е това "откъсване от реалността".
††† ќбщата цел. ќбщите увлечени€, при€тели, дори общи слабости. “ова, което радва и двамата. »стината, известна и на двамата - преди всичко за самите себе си. „естни€т договор за компромиси в случай на несъвпадение на възгледите. »зобщо, честни договори за това, какво е и какво ще бъде. ƒори съгласие за това, че всеки ще си остане на своето - това също е обща реалност. "ƒобре, ти обичаш ’ристос, а аз Ѕуда.  акво лошо има в това? ƒай да го приемем и да се обичаме един друг." ƒори взаимни€ договор за развод, често сближава дотолкова, че завършва в леглото.
††† ќбратното: нещо скрито, неизказано, излъгано, изкривено. » ето ти знаеш не това, което знае партньора. » разбирането се изпар€ва.
††† —амото приемане, прощаването, за което говор€т толкова много - това е разшир€ване на собствената гледна точка, за да приемеш чуждата. —помнете си: във високите тонове хората не се страхуват от това. ј от какво да се страхуваш точно? ѕо-добре е да прочетеш много книги, отколкото ц€л живот да предъвкваш една!
††† ќЅў”¬јЌ≈“ќ - това е обмен. ќбмен на всичко: думи, знаци, песни, топчета, вишни, възгледи, докосване, идеи. Ѕез обмен н€ма никаква възможност да направите каквото и да е общо, да обедините световете.
††† ¬ие търкал€те топка на малки€ - той е щастлив и ви € връща обратно. ƒоволни сте и двамата. ≈то € и общата реалност: "да се играе на топка е весело". ¬ие непринудено се гледате един друг в очите - още по силна обща реалност: "не се страхувам от теб!".
††† ќбщуването е дотолкова важно, че може да се каже - това е сами€т живот. “ова е входа в триъгълника на разбирането, и в този смисъл е основа на разбирането.
††† ќбщуването е много точно нещо. јко то е правилно, то решава проблемите. јко е нарушено, изкривено - само ги създава.
††† ѕри нормално общуване: а) възприема се винаги точно това, което е било съобщено, б) винаги се дават пр€ми отговори на всички обръщени€, и в) общуването се поддържа и от двамата. ¬с€ко нарушение на този цикъл води до разпадане на реалността. ѕрипомнете си, когато н€кой не е отговар€л на вашите обръщени€, или сам не е искал да общува, а само е давал отговори. »ли не ви е слушал и не ви е разбирал. »ли е изб€гвал отговорите. »ли обратно, говорил е посто€нно, без да ви дава да вмъкнете и дума. »ли е правил намеци, които са били неразбираеми. ¬ кра€ на краищата, вие сте изб€гали от тези хора - и сте били прави: да се договориш с т€х е невъзможно и вие чувствате злоба и безпомощност.
††† Ќеграмотното общуване може да погуби вс€ко съгласие. “ова и прави, например, тези, които са скарани, са привикнали да се надуват и да мълчат. »збирайки партньор, гледайте, доколко добре може да общува!
††† —»ћѕј“»я - просто усещане за общо пространство, общ св€т, подкрепа и близост. “€ възниква в същата секунда, след като нещо е из€снено, договорено, доиз€снено, разбрано - т.е. е станало общо в резултат на общуване. “ова е великолепно, етично, ожив€ващо чувство. јко половината щастие се състои от чувството за победа и свобода, то втората половина е именно симпати€та.
††† » така, прилагайки триъгълника на разбирането, вие можете да създадете симпати€, да възстановите минала симпати€ и дори многократно да € усилите. »ма разни варианти, но при всички случаи, главното се състои в това - и двамата да узна€т един за друг истината. јко за вас това е неприемливо - извинете, вие само се преструвате на партньор.

†††  ј  ƒј —≈ ¬Џ—“јЌќ¬» —»ћѕј“»я“ј

- »скаш ли сега, с теб, да се скараме?
- ƒавай. ј как ще се скараме?..

††† —»“”ј÷»я 1. ѕ–ќ—“ќ ѕ–≈ѕ»–јЌ≈, Ќј ‘ќЌј Ќј Ќќ–ћјЋЌ»“≈ ќ“ЌќЎ≈Ќ»я. “ук е важно грамотно да се влезе в триъгълника на разбирането.
††† ¬еднага да се определи отговорността: възстанов€ването на симпати€та ще поемете сами или ще € прехвърлите на гърба на партньора? ќбърнете внимание: ако го прави той, преодол€вайки вашата обида, то вашето благополучие се държи на него, а вие просто висите, като кърлеж - и за какъв чеп правите умно лице!
††† ¬еднага определете главната си цел: вие ли ще възстанов€вате разбирането или ще демонстрирате сво€та правота?.. ако вашата правота е по-важна - прегледайте отново предни€ абзац. ћежду другото, никога ли не ви е идвало в главата, че отстъпвайки, вие можете да станете по-прави€?..
††† » така, вие сте решили сами да възстанов€вате симпати€та. — какво да се почне?
††† ¬ никакъв случай не с разбор на конфликта! ƒокато не възстановите макар и малка симпати€, всеки разбор на полетите неизбежно ще залитне към взаимни претенции. «атова ќ“Ќј„јЋќ ¬Џ—“јЌќ¬≈“≈ —»ћѕј“»я“ј. «а целта се включете към реални€ партньор.  акво е важно за него сега, какво му е при€тно, с какво е зает? «апочнете просто да помагате, да общувате именно за това. ƒори и отначало да е през "не искам" - но честно. Ќищо н€ма да загубите, кълна се! ѕовтар€м за упоритите: Ќ»ўќ Ќяћј ƒј «ј√”Ѕ»“≈.
††† Ѕанката ви нашепва, че да отстъпите е унизително. Ќие сме се събрали тук, за да надиграем банката. «атова просто, без задни мисли, надвивайки страха (представ€те ли си - страха!), просто се поинтересувайте, какви са сега грижите на партньора и разделете тази работа. –ј«ƒ≈Ћ≈“≈ Ќ≈√ќ¬ј“ј –≈јЋЌќ—“. —лед половин час ще видите, колко правилно и прекрасно е това. ўе можете да наблюдавате, как пред очите ви се връща симпати€та. ¬ие сте създали разбиране. ¬ече можете да го усилвате със същи€ способ.
††† ј когато симпати€та вече е нормална, ще видите ваши€ конфликт по-реално. ўе ви стане €сно, колко по-важна е вашата симпати€ от вашата правота, по важна от вашето убеждение или постъпка. ≈то тогава - "—лушай, искам да поговорим за товаЕ!".
††† » ето тук, за успешното решаване на проблема, са много важни три неща:

†††  ј  ƒј ќЅ≈«¬–≈ƒ»ћ  ќЌ‘Ћ» “ј

Ѕиейки кравето масло, не се страхувайте от п€ната:
когато маслото бъде готово, т€ сама ще изчезне.

††† 1. –азберете: ваши€т партньор не обича този, който се опитвате да бъдете, а »—“»Ќ— »я ¬»≈. Ќа него му е интересен реални€ човек. — всичките му недостатъци - но истински€. ¬ашето "следване на рол€та" е най-лошото оскърбление и най-страшни€ капан за него. –олите устройват само скритата враждебност. »з€сн€ването докрай, дори непри€тното, ще подобри вашето партньорство. ј недоизказаното, неискреността ще останат мина, на ко€то ще се натъквате често по-късно.
††† 2. ѕолезно е да се знае нещо и за отговорността. “ази дума още от детството ни означава нещо страшно за нас. Ќо това се случва, защото смисълът й е диво извратен.
††† ¬ действителност, отговорността - това е готовност и способност. “ова е всичко. “ова не е нещо което може да бъде натрапено или изискано. ¬ие имате отговорност само за това, за което сте готови и способни. ј ако не сте готови, прехвърл€йки € или не, отговорността € н€ма и не може да € има.
††† “.е. отговорността е превъзходно състо€ние: "“ова го уме€, то не е страшно за мен". ƒушевно здраве по повод на нещо. » това е превъзходен способ да бъде решена ситуаци€та.
††† јко разглеждаме проблема като свой собствен резултат, то той престава да напр€га и в главата става по-€сно. јко сам си си виновен за това - сам можеш и да поправиш. јко, както е прието при нас, виждаш вината в другите, то проблемът увисва, настроението не е на ниво и н€ма изход: работата - не е наша работа.
††† «атова, анализирайки полетите, поемете отговорност за ситуаци€та. "ƒействително, можех, но постъпих по друг начин". “ова е по-просто и по-ефективно. Ќека партньорът ви поеме сам толкова отговорност, колкото може - а за вас е важна вашата.
††† 3. ¬аши€т разговор тр€бва да завърши с договореност за това, как в бъдеще да се изб€гват конфликти на тази тема.  огато се из€сни, помислете, как да се обезвреди тази мина. » приемете общо правило за бъдещето. ќбезателно го напишете и окачете на стената, иначе дълго ще се спъвате: не е така лесно нашата банка да се откаже от старите навици!

††† ћќ∆≈ Ћ» ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌќ ƒј —≈ »« Ћё„ј“ Ќ≈ѕ–»я“Ќќ—“»“≈?

- ќбичаш ли ме?.. ўе се ожениш ли за мен?.. —лизай от мен!

††† ¬ъзможно е. Ћесно е. ¬сички въпроси на съвместни€ живот, за които ще си блъскате главите след десет години, обсъдете преди сватбата - и всичко ще е ќ .
††† “ова е много сериозен съвет. “рудно е да си представите, що за въпроси са това? ќбърнете се към високотонова двойка с добър опит. »змислете ги най-накра€!
††† »ма такъв превъзходен опит да се създаде надеждна обща реалност - брачни€ договор.
††† ѕри идеални€ случай, той може да включи почти всички моменти от съвместни€ живот, и обезателно - всички гаранции в случай на разд€ла.  ъде да се живее, колко да се заработва, с какво да се храним, какви са домашните задължени€, какво става в случай на изм€на, как да се отнас€ме към домашните животни, колко често и по какъв начин да се занимаваме с любов, как да се възпитават децата, какво да се прави, ако т€х ги н€ма, какъв цв€т чорапи да се нос€т и какво да се прави през почивните дни - може да бъде уговорено. ¬секи момент от договора тр€бва да е честно обсъден и доведен до взаимно съгласие или компромис.
††† ¬ажното е, че договора се сключва не от вашата съвест, дълг или зависимост, или поради натиска на роднините. Ќего го сключвате лично вие - свободни€ човек. ¬ие правите това, не за да отнеме брака от вашата свобода, а да прибави. –азбира се, в правото сте си да промен€те договора. ∆ивотът си върви, едни моменти губ€т смисъл, по€в€ват се други. —мисълът на контракта, както и на всеки договор е в чувството на безопасност: "сега знам какво мога да очаквам от теб и ми е спокойно". ј увереността в безопасността е половин щастие. “ук става €сно, че ако ваши€т любим се дърпа от контракта (“и не ми ли в€рваш?!!), за него партньорството е далечно като Ћуната.
††† ¬ реални€ договор вписват като правило, само главните гаранции и съгласие. јз говор€ за способ на взаимоотношени€. “ова е прекрасна игра. —ъстав€йки брачни€ договор само за две седмици, вие можете да узнаете един за друг толкова, колкото н€кои н€ма да успе€т за години съпружество.
††† «наете ли какво е семейство? ƒавам точно определение: семейството - това са договорните отношени€.

††† —“–”¬ј Ћ» —» ƒј —» »√–ј≈“≈ Ќј —¬ј“Ѕј–»?..

¬любил се. »скал да полети. » му сложили пръстен.

††† ѕрактиката на създаване на семейства у нас е доста парадоксална.  ато ц€ло сме принудени да си играем на "сватбари".  огато рол€та е принудителна - не е интересно! ∆ивота е длъжен да ти натиска муцуната в локвата - и кално, и мокро - "две в едно!". ƒва-три развода, издръжки, любовници, мъжете са нищожества, жените са кучки, а любовта е красива приказка. »ма за какво да си спомн€те!.. ѕо традици€ е прието първо да се жените, а едва след това да се гледа, какво ни е "подарила съдбата". ≈, това вече е въпрос на вкус.
††† Ќав€рно, никой не бърка брака и "любовта" (т.е. зависимостта), както ние. ¬ цели€ св€т семействата се създават с ум, а ние, виждате ли, "със сърцето разбираме". ћакар и много да предпочитат - със стомаха си. »зглежда, оттук са инфарктите и гастритите.
††† Ќашите влюбени - всички, до един, са телепати.  азал "обичам те" и е сигурен, че всичките му намерени€ и желани€ са разбрани и взети за сведение. «ащото после, в кухн€та, когато децата са заспали, си спомн€т именно за това: "каза ми, че ме обичаш! ј къде е това и онова, защо ти си такъв, а не инакъв?!" - това е весело и дава маса впечатлени€. » все пак. "Ћюбовта" - това в идеални€ случай е чувство, усещане, кеф, а иначе болест, загубване на ума, неврастени€. ј брака е честна сделка, партньорство, съвместно дожив€ване, делови отношени€. Ќе тр€бва да се бъркат тези неща.
††† "Ћюбовта" и брака се случват едновременно, но съвършено разделно. “е като че ли са паралелни. ѕървата не иска нищо, освен н€какво общуване и секс, а второто изисква куп умени€ и отговорност. ѕо принцип, на семеен живот тр€бва да се учим в специален ¬”«, и без диплома с отличие да не си пъхаме носа в тази работа.
††† «а сватбите искам да отбележа специално. ѕарадокса е следни€.
††† —ватбата се състои от две части: регистраци€ на брака и пищно тържество на родственици и при€тели.  акво общо имат с това младите? »зключително малко.
††† ѕечатът в паспорта е нужен само на държавата. «а не€ това означава, че двама са се подписали да спазват всички задължени€ на семейството, в предвид общата собственост, децата и взаимните гаранции. ќбаче, никакви способности и възможности за подобр€ване на семейни€ живот, държавата не поема като отговорност.
††† “ържеството - нещо винаги при€тно. ќтново само за роднините и гостите. ¬сички са доволни, че и при тези млади е както при всички. Ѕлизките са спокойни - всичко е честно и пор€дъчно. ¬сички искат да им кажат нещо ободр€ващо - нали вече им са се развързали езиците. Ќо е факт: никаква показна претенциозност, никакви тостове и речи, н€ма да им дадат ни грам умение да станат щастлива двойка.
††† —ега ние така успешно готвим младите за семеен живот, че повечето от половината млади семейства се разпадат, а останалите преди "да се напаснат", натрупват куп лоши емоции и забележимо посърват. “.е. за болшинството брака не е благо, а проблем. “ова, че ние сме минали през всичко това не е повод да го желаем и на децата си.
†††  акво да се прави? —ъщото, като всички нормални хора. ∆ивейте заедно, учете се да бъдете семейство и на пълна газ използвайте сво€та младост. Ћюбовта и партньорството е произведение на двамата. ≈два когато станете семейство, можете да имате деца и да се жените. јко ли не - разделете се като при€тели, благодарни един на друг за опита. ƒържавата ще почака, а роднините тр€бва да разбират смисъла. “ой не е в това да сте женени, а да сте щастливи.

††† 6.  ј  ƒј —≈ »«“≈√Ћ»Ў «ј  ќ—»“≈

"Екажи ми не, при срещата ни!.." - ѕфу!
 ажи си го сам и не мъти главата на жената!!!

†††  акво да се прави, ако вече ти шуми в главата? ј ако ти се иска вече да € откъснеш?
††† »ма много ефективни рецепти. Ќо те изискват смелост и хумор по отношение на себе си. “р€бва да искаш да застанеш зад кормилото, а не да се предаваш пред банката и да чакаш пода€ни€ от партньора.
††† —»“”ј÷»я 1. ¬»≈ —≈ —–”“¬ј“≈ —“–≈ћ»“≈ЋЌќ; Ќяћј“≈ Ќ» ј ¬» ќ“ЌќЎ≈Ќ»я.
††† ≈то инструкци€ по точки, ко€то би ми помогнала на мен сами€.
††† 1) ќтначало обърнете внимание на това каква насока са вземали вашите мисли. ј след това погледнете в огледалото, и смъкнете от физиономи€та си увисналите ъгли на устата си. Ѕез т€х изглеждате много по добре - това и при€телите ще потвърд€т.
††† 2)  огато устните ви заемат нормално положение, решете трезво, сериозни ли са намерени€та. јко ли не, правете каквото искате, само се запасете с контрацептиви и носни кърпички. » си обещайте да не правите никакви глобални изводи: приключени€та тр€бва да се прежив€ват леко и без зацикл€не.
††† јко не сте наперен "гларус", и вашите чувства означават за вас нещо - тогава сте настроени сериозно.
††† 3) “резво - доколкото можете - оценете сво€ обект. Ѕъдете в компани€та му, прекарвайте с него времето си, като изследовател.  акъв е негови€ тон? —лабите му страни, които не можете да понас€те? Ќатрапчивата мисъл, че той може да се промени са интриги на враговете. Ќе той - вие ще промен€те своето отношение към неговите недостатъци. ўе можете ли?
††† “ук тр€бва да се спомене за красотата. “ози фактор особено размътва младите глави. “ова е странно. „овекът и неговото т€ло са съвършено различни неща. »ма красиви тела - има и красиви хора. Ќай-много украс€ва човека високи€ тон. “ова се нарича оба€ние, жизнелюбие, добродушие. ј с т€лото отношение не можеш да построиш. јко сте залитнали по външността, вие притежавате най-евтини€ вид - зависимостта.
††† ƒа създаваш сво€та красота, да поддържаш т€лото си в ред са прекрасни занимани€. Ќо само до тогава, докато не са станали мани€.
††† ¬ъншните данни са по-скоро гени, отколкото достойнство. ¬ това число и вашите. Ќ€кой мъдрец е казал: красотата е тежък кръст.  леймото на "ценността". Ќе залитайте без да се вгледате в човека. “олкова повече ще се разочаровате, ако не намерите човешките добродетели. ¬ъншната красота винаги тр€бва да съответства на вътрешната, а тази работа не е по силите на всеки.
††† ўо се касае до вътрешната красота, то т€ най-добре се вижда на фона на средните външни данни, и такива хора са най-привлекателни.
††† Е» така вие наблюдавате. ѕри това можете да се влачите като опашка, само че незабележимо. јко ви провърви, то много скоро ще се случи нещо, което ще ви позволи да направите избор. Ќапример, той ще се нареже като свин€, или ще се окаже, че с не€ н€ма за какво да си приказвате, или нещо подобно.
††† » така, първи€ способ да се охлади канчето е простото трезво изучаване. јко обекта не е ваши€ вариант, канчето ще застане на м€стото, от само себе си.
††† Ќо определено става €сно: обекта е това, което тр€бва!
††† 4) “резво определ€те вашите шансове.
††† Ћично аз см€там за непор€дъчно да се разрушават чужди двойки, само на това основание, че на мен ми е вл€зла муха в главата. «атова заетостта на обекта означава за мен, тихо прелитане над ѕариж. ћоже да има изключени€, но редки.
††† —вободни€ подход€щ обект - това вече е ÷≈Ћ. ћогат да ви попречат само собствените ви комплекси и глупави предразсъдъци. јко вие общувате лесно и бързо намирате общ език с хората, вие имате всички шансове. ќтчитайки, че не сте избрали, който ви падне, той с радост ще се отзове на другарско сближаване. ƒа се изград€т отношени€ след това е въпрос на техника.
††† ћечта€ умните младежи да изград€т традици€ за договор на изпитателен период: "ƒай да опитаме да бъдем заедно". ѕри това никой не дава никакви обещани€ и не храни никакви надежди. Ќе се получава - разделете се при€тели.
††† 5) —лед това се сближавате: общувайки търсите общи възгледи и общи интереси.
††† ўе спомена за две правила за успешно сближаване, за които ще стане дума. ј) Ќикога, ама никога не използвайте посредници и не довер€вайте на чужди хора съобщени€ за партньора. Ѕ) Ќикога не демонстрирайте сво€та зависимост и слабост в обичайното всекидневие. “ова отблъсква. —лабостта е интимно нещо и е уместна само по време на интимност.
††† 6) Еќстава само редки€ случай, когато избрани€ обект, по н€какви причини ви отхвърл€ категорично. ¬ъзможно е, да е пов€рвал на н€каква клюка. »ли амбициите му са по-високи от него. –азберете едно: ако вие правилно сте започнали с искрено, дружелюбно сближаване, могат да ви отблъснат само заради велика глупост. јко ви е отблъснал глупак - см€тайте, че ви е провърв€ло!
††† Ќо зависимостта ще тормози душата ви известно време: обидно, досадно - как да обезцените, да оскърбите! »ма отличен способ да се доведе това до минимума - "разреждане на зар€да".

†††  ј  ѕќ-ЅЏ–«ќ ƒј —≈ ќЅ≈«ЅќЋ» «ј√”Ѕј“ј

—ъвсем са-а-а-м!.. —ъвсем самЕ —ъвсем сам?..
—ъвсем сам, трам-тири-там! —ъвсем сам, опа!!!

††† ≈моционалното напрежение, което чувствате - това е зар€д, в преки€ смисъл.  ато електрически€. “ози отдавнашен епизод на спасението, записан в банката, е предизвикал във вас тогава силна светкавица от емоции - страха, болката. ≈то това е зар€да. —ега вашата загуба ви е напомнила за тази болка, и зар€да е изплувал в сегашно време. Ќай-неправилното в този момент е да мълчиш и да изб€гваш. «ар€дът ще тлее, докато вие мълчите и изб€гвате да мислите за това. Ќо той ще се спука, ако престанете да се страхувате от това и внимателно, във всички подробности го разгледате.
††† Ќа това е основана технологи€та на дианетически€ одитинг - освобождаване на ума по път€ на разреждането на болезнените записи на банката.
††† јз го правех така.  ато начало - винаги има при€тели, които са в течение, как работи това. ѕритичвам: "—лушай, необходимо ми е да се изговор€!" » човекът знае - той тр€бва не просто да изслуша, а и да ми помага да се изговор€ по-ефективно. » аз започвам да разказвам в детайли, а той слуша и потвърждава, уточн€ва, поощр€ва: "јха. ясно. ƒа? ј ти? ќхо-о! ј след това?"
††† Ќеговата задача е да изстиска от мен, колкото се може по-подробно и емоционално разглеждане на истори€та. Ќо му е забранено да прави н€какви изводи, да оцен€ва нещо или да изказва своето мнение. «ащо? «ащото съм длъжен сам да си повдигна тона и да вид€ епизода по-трезво. ƒокато не се изправ€, все едно н€ма да мога да възприема по-високотоново мнение!
††† ћо€та задача е, колкото се може по-детайлно и емоционално да преживе€ ц€лата истори€. –азказвайки € един път, започвам отново, отначало. —лед това още и още. — всеки нов опит излизат все нови детайли. ѕон€кога пробиват озарени€: "јха! ≈то защо се оказа такаЕ!" —лед това истори€та остава само верига от главни и най-заредени емоционално епизоди. ≈дновременно, по време на превъртането, се повишава тона по повод на епизода: отча€нието се замен€ с злоба, а т€ - със скука. "«наеш ли, вече не ми пука от това." “ук тр€бва обезателно да се продължава. –азказваш и се усещаш, като че ли не говориш ти - емоци€та вече € н€ма. »зведнъж ти просветва: виждаш се отстрани. –азбираш, колко е смешна ц€лата ситуаци€. » започваш да се кикотиш, като ненормален. “ова е освобождението, емоционалното разтоварване. ј по-нататък - никакви душевни мъки. ∆ивееш свободен.
††† „есто е достатъчно да разкажеш 5 - 6 пъти, но се случва да са необходими и 10 - 12 пъти. ¬ъзможно е да не успеете да се издигнете до кикот (могат да ви пречат по-ранни епизоди), но и скуката вече е резултат. ћоже просто да го разкажете на н€колко при€тели и малко или много ще дойдете на себе си.
††† јко имате компани€, където такава помощ е традици€, н€ма от какво да се страхувате. јко партньорите уме€т това - за т€х нищо не е страшно.

††† —»“”ј÷»я 2. ќ ј«јЋ —≈ Ќ≈ “ќ«», «ј  ќ…“ќ —≈ ѕ–≈ƒ—“ј¬я!..

††† ¬ече имате отношени€. ¬ъзможно е дори отдавна. ¬ъзможно е да сте вече семейни. Ќалице е ступор във взаиморазбирането. —трува ви се, претенциите са неразрешими, и да се договорите е невъзможно. ќпитите да се разб€гате, зат€гат примките на ши€та и затвар€т притока на кислород. “ук канчето ви се опитва да гръмне.  акво да се прави??!
††† Ѕърз отговор на този въпрос н€ма.

††† 7. «јўќ Ќќ–ћјЋЌ» ’ќ–ј Ќ≈ —≈ –ј«Ѕ»–ј“ ≈ƒ»Ќ ƒ–”√

√аранционни€ срок на вечната любов е медени€ месец.

†††  ак се получава така, че два нормални човека, н€кога изгар€щи от любов, сега се гледат един друг и не се познават?! ¬сички механизми на кавгите се свеждат до недостатъчното честно общуване.

††† 1. — –»Ћ —» - «Ќј„» —» —≈ ќ“ ј«јЋ.

—къпа, по-добра от теб н€ма!
¬чера отново се убедих в това.

††† Ѕазисни€т етичен механизъм е в основата на всички раздори. ќбидно прост е, и неумолим. ¬сичко живо процъфт€ва благодарение на равни€ обмен: колкото си получил, толкова и отдай. јко вземаш в повече - ще отслабиш партньора; ако само отдаваш и не получаваш - ще отслабнеш сам.
††† јко сте нарушили договора, не сте изпълнили обещанието, повредили сте вещ, скрили сте истината, излъгали сте или н€как сте влошили живота на човека - това е провинение. ¬с€ко провинение е реална загуба. ј загубата на партньора е ваша загуба. «атова, обикновено, поправ€ме провинението си.
††† ѕо какъв начин? ѕърво, създаваме съгласие за това, че не искаме да навредим: разказваме за това, обещаваме да поправим, извин€ваме се. ¬торо, ние н€как компенсираме щетите - според договар€нето или експромт. » тогава дупката в отношени€та се закърпва. ќбърнете внимание: кръпката става именно чрез честното съобщение за провинението. “о означава, че не се страхувате от човека, довер€вате му и се стремите да го изолирате от непри€тности.
††† Ќо често хората "се страхуват да не си развал€т отношени€та". “огава премълчават за провинението. »ли прехвърл€т вината на другиго. “ова е укриване. ћного коварно и лошо нещо, изискващо точни и бързи действи€ - иначе разбива отношени€та на парчета.
††† ўом нещо скриете - настъпвате капан. Ќай-малко вълчи. ѕърво, вие веднага започвате да търсите причината за своето провинение в сами€ потърпевш, да го обезцен€вате или да го набеждавате, че не е прав. “ака работи реактивни€ контур, "защитавайки" вашата собствена правота. » най-често му в€рвате! ¬торо, самото решение да скриете означава, че не сте повече при€тел. “ова е 1,1. «агубата, за ко€то човекът не знае, или знае неистината, обезателно ще му навреди по-силно. ¬земайки решение да скриете, вие се постав€те извън отношени€та и сега само се правите на партньор. –адвам се, че вече знаете за това.
††† «агубата от скриването е в пъти по-гол€ма, отколкото от самото провинение: нали сте лишили човека от себе си, лишили сте го от партньор, на когото той е разчитал. ƒа се разкрие и възмезди скритото е много по-трудно. ¬еднъж излъгали - ще ви пов€рват ли други път? —лаби€т човек по-скоро ще скъса отношени€, отколкото да се признае в предателство. ¬сички мексикански сериали и детективи са истории на разрушителни разкрити€ и ние с нетърпение чакаме: "е, кога най-после ще се разкри€т!?"
††† „≈—“Ќќ—““ј - това е технологи€та на възстанов€ване на партньорството, инструмент за възстанов€ване на добрите отношени€ с хората. “ова не е качество на душата, а способ. ƒруги способи тук н€ма. Ќедостигът на честност е проблем на ума, а не на морала.
††† »ма само едно, за което е етично да се мълчи: чуждите изповеди и тайни. Ќо отново до тогава, докато не ви каса€т лично вас и не зас€гат ваши€т живот и отношени€.
††† ¬ажно е да се знае за скритото следното:
††† 1. »звършвайки провинение и криейки, вие падате в тона, губите контрол над отношени€та, отчуждавате се, или се плъзгате, дърпате и се страхувате. ƒа скриете сво€ страх е невъзможно - на вашето чело е написано с огън, така че, не се захранвайте с илюзии. » неизбежно ставате наказание за партньора, който се разкъсва между сво€та любов и вашето предателство.
††† 2. “ози, който извършва провинени€ и крие, първи намира повод да се обиди, първи се затвар€ и първи напъва да си отиде. "«наеш ли, ти си толкова добра, а аз съм съвсем другЕ јз не съм достоен за теб, по-добре е да си върв€". "ќтивам си! ќмръзна ми!  ой може да живее с теб!?"; "–азбери, ние сме прекалено различни, прекалено. ѕо-добре е да се разделим." ƒумите са различни, а причината може да е банална: случаен секс настрани. “ова може да се см€та за правило: който се затвори, и се опитва да прехвърли вината - той е с гузна съвест. ¬ие ли сте? «начи, вашата съвест. “ърсете, къде сте се издънили и въведете ред!
††† «ащо след като сте скрили се опитвате да си заминете? ѕовечето хора по сво€та същност са етични и не обичат да огорчават другите. „овекът вижда, че напразно ви обвин€ва. „увствайки, че вреди, той се опитва да си замине, за да спаси, да опази хората от сво€та вреда.
††† Ећоже да се каже, че всички при€тели стават чужди заради скрити провинени€.  ак ни тров€т живота!  олко леко и стремително раз€ждат разбирането! ќпитайте сега да си представите, колко е леко без т€х.  акво още ви се струва, че може да развали отношени€та между двама души?
††† ћоже би и това-онова!

††† 2. ѕј–“Ќ№ќ–», ЅЏƒ≈“≈ Ѕƒ»“≈ЋЌ»! ∆≈Ћјя“ ¬» ƒќЅ–ќ“ќ!

Ќе всички, които убиват твоите врагове, са ти при€тели!

††† Ќие много обичаме да се довер€ваме на хората. ’ората също ни обичат. ќсобено родителите. «атова всички ни говор€т за наши€ избраник всичко, което мисл€т и чуват. ј на него за нас. «ахапахте ли?.. “ова е завръзката.
††† ј сега си представете, че на тези доброжелатели им в€рвате. “е н€ма да лъжат €! ¬ъздухът се сгъст€ва от напрежение.
††† » ето, вие чувате нещо непри€тно за ваши€ любим и губите равновесие.
††† ѕотресаващ момент. «алата е затаила дихание.
††† ¬ие вечер€те и гледате на любими€ човек с други очи. “ой не подозира нищо. "—лучило ли се е нещо?.." "Ќищо." ј вашите мисли: "Ќе, не може да бъде! Е Е ћакар, че защо?.. ћоже. ¬сичко се случва. Ќапълно е възможно. ј аз гледамЕ ≈то как, значи. ƒобре-е-е, ще имаме предвид". ќбърнете внимание: вземали сте решение. —ам сами.
††† Ќапрегната пауза: ще каже - н€ма да каже?..
††† ¬ие излизате мълчаливо.
††† ј-а-а-а-а!!!! Ќе каза!!! «алата от злоба кърти седалките. √лавни€т герой е последни€ загубен€к. Ќа кого е пов€рвал!? Ќа мама? ј мама само за развода им си мечтае - за да остане при не€ любимото й чедо!  озел! «ащо не проговори!?  рай, натресе ли се, очилатко!
††† ¬ие наистина сте се натресли. ¬ие току що се отказахте от любими€ човек в полза на трето лице. “ова е конкретно скрито провинение.
††† «ј ќЌј Ќј “–≈“»я ”„ј—“Ќ» : ако конфликта се е проточил и не се разрешава с честно из€сн€ване на отношени€та, тогава има трети участник, който развал€ вашите отношени€.
††† “ой е н€къде наоколо. “ой търпеливо и доброжелателно ви настройва един срещу друг. “ой развал€ вашата обща реалност. » съвсем не е задължително, да осъзнава това!
††† «ащо го прави? ќт ревност или завист. ќт "родителска любов". “ой ви "защитава" натрапчиво. —трахува се да не стане ненужен. »ска просто, винаги да бъде прав. »ли той толкова се е радвал на вашата сватба, че изпаднал в 1,1. Ќе е важно, защо го прави. ¬ажното е, че от вашата любов н€ма да остави камък върху камък, а след това ще каже: " азах ли ти аз? ¬ид€ ли?!".
††† »менно в това положение най-често се оказват н€кои при€тели, а също и родителите, особено майките (вж. анекдотите). Ќо ц€лата трагеди€ е в това, че вие сами предпочитате да им в€рвате - вместо да обсъдите това с любими€ и да възстановите сво€та реалност!
††† Ѕратлета! Ћюбовта е у€звима. Ѕъдете бдителни! Ѕлизките отношени€ тр€бва да се защитават. Ќе тр€бва да давате сво€та реалност на когото ви падне. ≈дин път напомн€м: вашето семейство - си е само ваше. јко не поискате, никой н€ма да може да го опорочи. јко позвол€вате това да се случи - значи не си струва да дрънкате за любовта!
††† ј ќ н€кой клепа с катран ваши€ партньор, тр€бва да се направ€т две неща:
††† 1. ¬гледайте се в този човек с присвити очи. ѕрилича ли на "трети участник", болезнено ли е?.. 2. ¬еднага съобщете за това на партньора: нека той също да е нащрек. ѕо този начин ще можете бързо да откриете всички "доброжелатели".
†††  акво да се прави с т€х после?  аквото искате. ѕосмейте се заедно. ≈дин в носа или в задника. ј най-добре, седнете на масата и културно об€снете на човека какво прави. јко не се е осъзнавал, ще престане. јко е разбирал - ще осъзнае, че държите здраво кормилото. ≈дна такава беседа е достатъчна. Ќай-трудно е с родителите. Ќо и те н€мат права да решават вместо вас. јко беседите не дават никакъв резултат - обичайте ги толкова повече, колкото са по-далеч от вас!
††† ћисли, какво говориш - когато говориш, какво мислиш!
††† »ма куп спомагателни причини за "заминаването на любовта". —писъка си допълнете сами.
††† 1. ѕќ—“ј¬я“≈ —¬ќ»“≈ ѕ–»Ќ÷»ѕ» ѕќ-¬»—ќ ќ ќ“ ѕ–»Ќ÷»ѕ»“≈ Ќј ѕј–“Ќ№ќ–ј. ƒоста разпространена форма на наивен снобизъм.
††† Ќа вас ви се струва, че сте собственик на изключително ценни убеждени€ и други€т е длъжен да ги приеме. ќсобено тежък е случа€ с различните вери, с патриотизма и политическите разбирани€.
††† ¬ действителност, вие се боите реактивно, че не сте прав, че сте обезценен. » това ви застав€ да обезцен€вате другите.
††† Ќа високотонови€т човек н€ма да му мине през главата да се хваща за принципи: той леко се съглас€ва с чуждите, съхран€вайки при това своите. “ой разшир€ва своите разсъждени€. Ќали принципите са само инструменти. ƒнес са полезни едни, утре други. ј най-важен от всички е този, който помага да се живее в съгласие. ѕо-добре ще бъде, ако вие подробно се договорите за принципите, дълго преди сватбата. ћоже би щастливо ще ги избегнете.
††† 2. ¬јЎ»“≈ »«»— ¬јЌ»я ѕ–≈¬»Ўј¬ј“ –≈јЋЌ»“≈ ¬Џ«ћќ∆Ќќ—“» Ќј ѕј–“Ќ№ќ–ј. “ук е скучно и банално. ќтново "къде са ви били очите, когато сте купували". ¬еднага е тр€бвало честно и достъпно да изложите всичките си услови€.
††† ј сега приемете партньора си такъв, какъвто е или си вървете. –азберете: колкото и да ви обича, той не е в състо€ние да стане друг и дори често не е в неговите възможности да направи всичко, което ви се струва необходимо на вас. ј и не е длъжен. —трахувайки се да не ви загуби, той може много да обещае, но това го е казал негови€ страх, а не ума му. ј вие с какво сте слушали?
††† Ќаправете си сметка, кое е по-важно: да получите това, което желаете или да останете заедно. ¬ие винаги можете да промените сво€та претенци€ на н€каква друга, да се откажете от не€ или да € постигнете с други средства. ћоже да се впрегнете в проблема заедно и да помогнете за решаването му - ако, разбира се, партньорът поиска това. јко претенциите са по-важни за вас - свободни сте в избора, защото реално вие вече сте самотни.
††† јко пред€в€ват към вас неизпълними претенции, намерете в себе си мъжеството да определите: ще го правите ли това или н€ма да го правите. ¬еднъж решили, заедно потърсете компромиси и варианти. “е ще се намер€т.
††† 3. «ј√”Ѕ»Ћ» —“≈ —» —¬ќЅќƒј“ј » —јћќƒќ—“ј“ј„Ќќ—““ј. ћного е важно!!! "Ћюбовта премина", "не си същи€", "н€мам повече интерес към теб" и др. ѕричината е в грубо нарушаване на семейната психологи€: показвате на партньора си слабостта си.
††† —помнете си, в кого се влюбихте. ¬ свободен човек. —вободата е главната ценност в човека. “€ означава могъщество, сила, надеждност.  акво най-много ни привлича и възбужда? —вободата. ¬любвайки се и събирайки се, ние не забел€зваме, как € губим. “ова ни става €сно по-късно - и предизвиква остра мъка.
††† ѕрипомнете си, колко мъчно ви е било, с този, който се е влачил след вас, надничал е в очите ви, молил е за любов. «ащо нас ни отблъсква откритата про€ва на влюбеност? «ащото зависими€ човек не е —¬ќЅќƒ≈Ќ. “ой не е личност. «начи не е интересен, не е надежден - т.е. е опасен. » в действителност е така.
††† ѕ–ј¬»Ћј «ј —Џ’–јЌ≈Ќ»≈ Ќј ЋёЅќ¬“ј ѕ–ј¬»Ћќ 1. ”важавайте сво€ партньор. Ќикога, без особени за това причини, не показвайте сво€та слабост, зависимостта си в всекидневието - веднага ще престанете да бъдете интересен. »ма само едно м€сто за изливане на слабостта: в леглото или в об€ти€та на любими€. “ам се разкривайте изц€ло! Ќо сутринта, от ваната тр€бва отново да излезе бодри€, свободен и самодостатъчен човек - личност до най-малката подробност, както преди сватбата. “огава любими€т ще препира времето, по-скоро да дойде нощта.
††† ѕ–ј¬»Ћќ 2. Ќикога не пречупвайте личността на партньора. Ќе изисквайте жертви, подчинение, послушание. ѕречупвайки го, ще го загубите - този, когото сте обичали, който е искал и е можел нещо. ўе получите нискотонов, чужд човек. » още повече ще се настървите.
††† —мисълът на съвместни€ живот е в щастието на всеки. –азберете, "щастие за двама", реално не съществува. ўастието е лично нещо. ¬секи притежава свое щастие. «атова, ако пречупите себе си или други€, не може да има никакво щастие изобщо.

††† 8. ј ќ ¬» —≈ —“–”¬ј, „≈ Ќяћј »«’ќƒ

Ќравствен подвиг: да умреш за сво€та любов.
»ли, независимо от всичко, да продължаваш да живееш с не€.

††† » “ј ј, —»“”ј÷»я 2. ’–ќЌ»„≈— ј Ћ»ѕ—ј Ќј ќЅў ≈«» , ќ“ЌќЎ≈Ќ»я“ј —ј ¬Ћ≈«Ћ» ¬ «јƒЏЌ≈Ќј ”Ћ»÷ј.
††† Ќ€каква зми€ сега би казала: "и какво, къде е вашата прехвалена любов?! ј аз н€ма да се хвана - насърбах се навремето. "» това е поправимо!" - би било написано на пръстена на цар —оломон, ако е бил на тон по-високо.
†††  ато начало ще отчетем ето какво:
††† 1. ¬ашите деца - нали заради т€х! Ќе са им нужни тела страдащи под един покрив, а интересни и свободни личности - не е важно заедно или разделени. ѕоемам отговорност за тези думи. Ћесно е да се досетиш по метода на аналоги€та, че и на вас вашите личности н€ма да ви попречат. «атова, ако да сте заедно не ви е кеф, и ако н€мате никакво желание да бъдете семейство - престанете да лъжете, престанете да измъчвате и себе си, и децата. ѕо-добре се договорете за по-нататъшните си взаимоотношени€ и си подарете един на друг свободата!
††† » знаете ли какво ви пречи да го направите?.. —трахът да се окажете първи€ боклук. “.е. парещото желание, първи€т боклук да се окаже други€.  ойто продължава да спазва брака, той е по-благороден, а който пръв го развали е скот. –азберете едно, скот не е този който развал€, а този, който продължава да се прави на партньор, без да предприема нищо. ¬ие и двамата сте отдавна в едно гол€мо биде. «атова не си струва да се мъчите заради безпомощното "“и си първи€!.." - отърсването е фалшиво. ѕрав ще е този от вас, който опита да измени из основи живота. ѕардон, аз от жалост съм толкова р€зък.
††† 2. ј животът тр€бва да се промен€. » р€зко. ƒошли сте до тази черта. »зразходвали сте за спирачките прекалено много. ќсъзнайте факта: до сегашната ситуаци€ са ви довели именно вашите ценности и убеждени€. —ега, без да ги промените, е невъзможна пром€ната на ситуаци€та.
††† Ќ€ма да се промени и сама - ако не ви провърви с н€какъв катаклизъм: война, чума н€каква, перестройка или вулкан е отнесъл дома ви. —ега, братлета, да станете отново партньори - означава да си смените кожата. » двамата. “ова н€ма да бъде лесно, бързо и е доста болезнено. ¬ие сте чакали дълго и сте отглеждали сво€ тумор, сега на масата и под ножа. Ќо преминавайки през това, ще победите!
††† 3. Ќастъпил е момента да станете себе си. Ќе си струва повече да се страхувате от загубата - т€ отдавна е станала. —ега тр€бва да се видите един други абсолютно голи. ¬ие сте се опитвали да играете роли - и тези роли не са оживени. Ќо вие, истинските, имате големи шансове.
††† ћиналото - по д€волите. ∆ивота - от нулата.  артите - на масата. ¬сичко, което толкова години сте скривали: какво действително ви се е искало, какво ви се иска сега, какво си подтиснал в себе си, какво си пожертвал, какво си простил и какво не си могъл, какво си решил и защо. ўе се наложи да се договар€те за нови планове, цели и отношени€. Ќо сега те се виждат по-реално и вие има за какво да говорите!
††† "«а какво е всичко това?! «ащо ти е да знаеш за мен?!" "«ащото искам да те приема, такъв какъвто си, без преструвки, без маски - цели€. »скам да знам с кого живе€. ј този, който е потаен - демонстрира недоверие. Ѕих могъл да помогна при решаването на твоите проблеми, но ти се страхуваш от мен и ги криеш в себе си.  ак да живе€ с човек, който се страхува от мен?"
††† ≈, това е мо€ вариант. »зобщо, работата не е в миналото. »ма хора поставили кръст на миналото - толкова е страшно то. ѕовече ги устройва договора, че никой никога н€ма да пита за миналото. јко и двамата са честни, и това става. Ќо тогава са необходими конкретни договори за насто€щето и бъдещето. √лавното е да знаеш за истинските намерени€ на човека. јко не ги кри€т, тогава е нормално. ћакар лично аз да не мога да си представ€, как бих могъл да живе€ с този, който не ми се довер€ва докрай - и на когото не бих се доверил и аз.

††† ќѕ»“ ƒј —≈ «јѕќ„Ќ≈ ќ“ Ќ”Ћј“ј

††† “ова е в основата си мо€ личен опит.
††† 1. јко и двамата разбирате с ума си, че сте нормални хора и можете да живеете с кеф, договорете се какво разбирате под това. ¬ажното е, че и двамата искате да направите опит. ‘актически ще ви се наложи да се ожените отново. “ози път - истински.
††† 2. јбсолютен факт: вие съвършено не се познавате един друг. Ќали сте се криели. ѕриемали сте един за друг нещо въображаемо или свързано с рол€. ƒоговорете се също и за това. Ѕъдете готови да узнаете всичко ново.
††† 3. ƒоговорете се, че всички минали провинени€ и измени са зачеркнати. ƒокато сте били в раздор, всеки е имал поводи за т€х, тъй като е бил самотен. «атова анализите н€ма да доведат до нищо. ƒоговорете се, че честността и разкриването на провинени€та е акт на грижа за възстанов€ването на отношени€та. Ќали съобщаването им е толкова трудно колкото и узнаването им. –азберете: колкото и болно да ви е да го знаете, сто пъти е по-лошо да не го знаете.
††† 4. ƒоговорете се, че да реагирате, да показвате емоциите си не само може, но и тр€бва. –идайте, кипете от гн€в, чупете съдове и ходете в простраци€. “акъв е този процес!  олкото по-силно си късате главата, толкова по-бързо ще се разредите. » се договорете - никакви изводи! ¬сички изводи - после. «а т€х ще има специално време.
††† 5. јко не ви затрудн€ва писането на писма, не си губете напразно времето и емоциите: пишете на партньора подробни мемоари “ова е в пъти по-ефективно от болезнените разговори. ¬ т€х много по-добре се израз€ваш и много по-добре разбираш. »ма време да изложиш подробно, без да изпускаш нищо. ƒа се боиш и да нервничиш, н€ма причини. ѕрипомнил си си, допиши. ќсвен това, докато пишеш, сам ще разбереш куп неща! —ъответно, и да четеш може спокойно, и не един път. ƒа отидеш в гората и да бодеш с рога дърветата, дори и до вечерта. »ли да поб€гаш по при€тели, да се изговориш. Ќо да се върнеш вече в човешки вид.
††† Ќие с жена ми отначало се опитвахме да си говорим, но емоциите не даваха дори главата си да покажеш. “огава започнах да пиша писма - и много скоро работата потръгна.
††† 6. Ќе се опитвайте да бъркате мухите с котлетите и да говорите за всичко едновременно: ще се объркате, ще загубите пет пъти повече време и сили. јко имаше кой тогава да ми го подскаже, да го опиша първо - след това много по-бързо бихме се разбрали.
††† ј по-разумно е да постъпим така:
††† ј) ќтначало подробно да се разкри€т всички скрити постъпки за цели€ период на раздори. ¬ъзможно е, първата от т€х да е причина за ступора. ¬ъзможно е, той да е бил още преди сватбата - не е толкова важно. “ака или иначе, и двамата сте правили това, което сте могли. ѕриемете се такива, каквито сте.
††† ѕрочитайки това, поживейте с него седмица, елате на себе си и подредете в главата си. «адайте всички въпроси и дайте всички отговори.
††† Ѕ) –азкажете подробна автобиографи€ на своите чувства, желани€, намерени€ и цели - от началото на вашето запознанство. ќсобено внимание на сватбата, а също на важните за вас моменти, когато вашите чувства и решени€ са се промен€ли.
†††  огато ние с “ан€ си разкривахме картите, б€хме поразени от научените новини. ќказва се, т€ никога не е искала да се жени за мен - а аз б€х сигурен, че именно това бе нейното желание. ќказва се, че т€ никога не е в€рвала, че съм решил да бъда мъж - а аз винаги съм см€тал, че съм об€снил това добре. ќказва се, в леглотоЕ ѕардон, увл€кох се. » такива "оказва се" са доста гол€м куп! “ова беше страшно интересно - макар и да отнас€ нац€ло главата. Ќо затова пък, когато п€ната се уталожи, пред очите започна да се по€в€ва –≈јЋЌ»я“ човек - а реални€т човек винаги може да бъде разбран.
††† ¬) Ќовините един за друг ще предизвикат маса въпроси.  олкото по-честно и подробно са вашите отговори, толкова по-надеждно е разбирането. » ще видите: всичко се оказва нормално. Ќикой страшен не се е по€вил, всички провинени€ са об€сними, нещо повече, че и сам си вникнал във всичко това. ≈то сега можете да седнете зад масата и да се договар€те за това, как и защо да живеете по-нататък. “ук аз не съм ви съветник.
††† Е≈два ли, но е възможно, преминавайки през всичко това да вземете решение да се разделите.  акво пък, в това н€ма нищо страшно. ѕоне сега сте чисти един пред друг - разделете се мирно и съзнателно. »мате добър опит. —ъгласете се, струвало си е положените усили€.

††† * * *

††† “ова е всичко, което сега мога да кажа за любовта.
††† »ска ми се окончателно да разстав€ точките. Ћюбовта не е идеал, не е ценност и не е цел.  акто виждаме, т€ е средство. »нструмент за подобр€ване на живота, един от способите за създаване на щастие. Ќещо повече: самите идеали и нравствени ценности са също инструмент за подобр€ване на живота. “е н€мат друго предназначение, н€мат никакъв друг смисъл.
††† Ѕез идеали е невъзможно подобр€ването на живота. Ќравствеността - това са правила за подобр€ване на живота, изработени от опита на човечеството, обаче, нашите многочислени проблеми показват, че нравствените идеали са далеко от съвършенството. ћного от т€х са продиктувани от банката - нали не сме € надиграли. »деалите на свободните и високотонови хора много се различават от класическите. Ќа нас, за сега, не са ни познати истинските закони на щастието и свободата. “ова е д€волски хубаво: има на къде да се стремим!


—ъздадено: 21/02/2006 • 17:51
ќбновено : 18/03/2006 • 12:28
 атегори€ : —емейните отношени€
—траницата е посетена 14054 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

damyany 22/02/2009 • 09:35

“ова е нещо забележително. ƒай Ѕоже да го прочетат повече хора! » да го разберат! «а мен това е синтезиран анализ на собственото ми светоусещане. Ќе предполагах, че с думи може да се изрази толкова много.

 оментар є3 

Galina 24/01/2009 • 12:22

»стина е за тези които търс€т решение на сво€ проблем, а ти »ва €вно н€маш нужда от такава истина или не търсиш тво€та истина на в€рното м€сто!y

 оментар є2 

iva 24/01/2009 • 11:44

в 18 страници на шрифт 9 страхотна помощ и гол€ма истина. ЅЋј√ќƒј–я

 оментар є1 

usmivka_f 22/09/2007 • 22:46

—трахотно-четох с неверо€тен интерес-завлад€ващо и в същи€ момент истинско , реално и доста поучително :)ke

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 1.1 секунди