“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - «ащо напуснах медицината

«ащо напуснах медицината

«дравейте, при€тели Ц стари и нови! јз най-накра€ се реших да се изкажа, дори може да се каже: да се изпов€дам. —едмата година промени живота ми.  олко много неща през това време прежив€х-премислих-почувствах. »скам да сподел€ и то с една цел Ц може на н€кой това да помогне в живота. “рудих се дълго. Ќе можех да откри€, на какво да се спра. —лед това разбрах, че темата е безкрайна Ц като живота.
ќлга √усева

    «ащо напуснах медицината
    јз съм лекар-хирург. ѕовече от 20 години съм в медицината. јко накратко обрисувам живота си Ц благополучен е, дори може да се каже стандартен. —редностатистическо семейство: баща Ц военен, майка Ц лекарка. ”чилище, медал, медицински институт, червена диплома, 3 години работа по разпределение в провинци€та Ц малка районна болница, и по специалност и по запушване на дупки в щатното разписание. Ќаложи се да бъда и терапевт, и невропаталог-психиатър, лекар по преливането на кръв, и офталмолог и да давам нощни дежурства за всички специалисти. Ќе беше лесно, но беше интересно. —помн€м си тези три години с удоволствие.
    —лед това, работа във световно известен научно-изследователски институт и реализиране на мечтата Ц хирурги€, микрохирурги€. «ащита на дисертаци€. ћного интересна работа, уникални операции. Ќаоколо забележителни хора Ц учители, колеги, болни. Ќа новите си болни при запознанството винаги казвам: Д—ега сме трима Ц вие, аз и болестта. — кого ще бъдете? јко сте с мен, тогава ще сме двама и ще ни е по-лесно да се справим с болесттаФ.  ато ц€ло обичах работата си, см€тах € за свое призвание, и никога не съм съжал€вала за избора си. ƒори не си представ€х живота без хирурги€та.
    Ќо преди н€колко години изоставих любимата си и успешна хирурги€, незавършената докторска степен и недоум€ващите си колеги. Ќапуснах съзнателно, спокойно, без съжалени€. Ќе ме е срам за преживени€ живот, но вече имам нов. Ћюбимата ми майка, при€тел и съветник, следейки промените в мен и в живота ми, без докрай да разбира случващото се, ми каза: Дјз съм с впечатлението, че винаги си върв€ла към товаФ. ƒа, сега съм напълно на€сно, че това е така.
     акво промени толкова кардинално живота ми?
    –аботата е там, че немалки€т ми опит, складираното в ума и обикновената наблюдателност, отдавна ме отведоха до н€колко неутешителни извода относно професи€та ми:
    1. ћедицината принуждава посто€нно да се нарушава главната заповед на лекар€ Ц не вреди (Ђnon nocereї)! ъде е изходът?
    2. ÷€лата истори€ на забол€вани€та и лекуването на човека е с огорчително посто€нен вектор (характер) Ц независимо от новите постижени€ в медицината, нерешените въпроси стават все повече, страдащите се умножават, здравите новородени все по-малко, връщат се отдавна забравени ДпобедениФ болести, възникват съвършено нови. Ѕих казала, че това е н€какъв безкрайно-безрадостен вектор. «ащо?  ога, и с какво ще приключи?
    3. ÷€лата медицина е построена на несъвършени методи за диагностика. Ќ€ма нито една на 100 % достоверна и на основата на такива плаващи данни, лекар€т ще тр€бва да прави заключение, да препоръчва, да взима отговорни решени€. »ма ли правото?
    4. ‘армацевтични€т бизнес с лавината си нови лекарства, отделно води посто€нно до нови проблеми в лечението, предизвиквайки несъвместимост на препаратите, странични действи€ и усложнени€ от т€х. »ма ли алтернатива?
    5. ¬секи медик се сблъсква, ту с чудесата на пълното оздрав€ване, когато обречени€т болен изведнъж става здрав, ту с фатални случаи, когато благополучни€т ход на лечението изведнъж придобива катастрофален и неуправл€ем характер.  ъде са об€снени€та за всички тези ДизнеднъжФ?  ак можем да противодействаме на това?
    6. Ќерешен си остава главни€т въпрос за лечението Ц причината за болестта. ћикроби, вируси, гени, атеросклероза... «ащо пораз€ват едни, а други въобще не ги зас€гат. »мунитетът, стресът, екологи€та, възрастта и наследствеността Ц това са тези универсални, използвани за всички житейски случаи об€снени€, които за лекар€ пон€кога са като вълшебна пръчица. “огава защо примерно при епидеми€ от грип се разбол€ва здрави€т и с нормален имунитет, а кекави€ и понижен такъв, е здрав. «ащо при равни данни, едини€т получава инфаркт след инфаркт (рак, диабет), а друг Ц нищо. «ащо момчето, което спас€ва давещото се в леда дете, след това н€ма нито бронхит, нито пневмони€, а калената спортистка-ка€карка, паднала при тренировка в студената вода, умира от преохлаждане. «ащо толкова често са безрезултатни всички усили€ на съвременната медицина в борбата с безплодието? ј младата жена, ко€то заради н€колкото спонтанни аборта, пролежава ц€лата си бременност в болницата, докато второто ражда дори без да забележи. «ащо здравите родители имат дете инвалид? »ли пък въобще н€мат собствени деца? ƒокато дамите с вредни навици, със здравословни проблеми, несемейни и неустроени, без желанието да възпитават многочислено потомство, раждат дете след дете.  олко много защо без отговор.
    7. “€сната специализаци€ Ц и необходимост, и беда в медицината. –азбираеми€т стремеж за задълбочаване на знани€та в определена област има и обратната си страна Ц загуба на общата картина на болестта. » най-добри€т тесен специалист, образно казано Дхирург с палеца на леви€ кракФ, вече просто физически не може да съзре (да помни, да знае) другите проблеми със здравето на пациента си. ј все пак в организма ни всичко е взаимосвързано.
    8. «оната на интересите на медицината е ограничена и не обхваща всички проблеми със здравето. ¬ този диапазон не попадат, примерно, от векове съществуващи проблеми, като уроки и маги€ (както езотериците и екстрасенсите казват Ц енергийно внедр€ване). ƒали иска да признае това или не медицината, други ДструктуриФ се справ€т с тази напаст. ј честните лекари не открили, каквото и да е отклонение в здрав младеж, който вехне и признават, че само Ѕог знае причината за това, и какво би могло да се очаква. » все по-често отпращат болни€ при врачките или ходжата. ј пък новото об€снение за причината на увеличените случаи с внезапна смърт на хора (деца), съвсем не ми се връзва с фона на благополучното състо€ние. —индромът на внезапната детска смърт Ц сега така изглежда признанието на медиците за сво€та безпомощност. ѕростичко казано, лекарите казват, че изведнъж човекът умира, без логика. Ќа това му се казва постижение.
    9. ¬аксините са пълномащабен позор за медицината, вмъкнат на държавно ниво в много страни, в т.ч. и у нас. јктивната и неоснователна намеса в природата на човека, а детето с тежки последстви€.  ой ще отговар€?
    10. ¬секи медик не веднъж в практиката си е принуден да каже Дбезсилни смеФ. » н€ма значение дали казва това на безнадеждно болен, на родителите на болно дете или на сами€ себе си, а в същото време поддържат илюзи€та в човека за помощ, за да не уби€т надеждата му. Ћъжа за спас€ване? » как може да гледаш в очите този човек или родителите на такова дете?
    11.  ато офталмолог отдавна исках да разбера, какво означават добри или лоши очи. ѕо какви признаци ги определ€т?  акво отличава душевни€т човек, с който общуваш комфортно, от бездушни€, с когото изб€гват контакти с всички сили?  ак да реагираш на подобни изказвани€ на болните като: Дна ƒушата ми стана по-лекоФ, Дкамък ми падна от —ърцетоФ или Дƒушата ми е нараненаФ, Дтежко ми е на ƒушатаФ...? » какво означава душевноболен?  акво е ƒушата?  ъде се намира? «ащо в медицински€ институт н€ма и думичка за не€, ако човешки€т живот е толкова обвързан?
    Ќа всичкото отгоре, и изказвани€та на уважавани€ от мен академик јмосов: ДЌе се над€вайте на медицината. “€ горе-долу лекува много болести, но не може да направи човека здравФ. ѕо-късно прочетох думите на Ћ.“олстой: Д√рижата за собственото т€ло н€ма край... и хората, грижещи се за него с помощта на медицината, не само забрав€т за живота на другите хора, но и за собствени€ сиФ!!!
    Ѕез отговори на тези въпроси и без видима алтернатива, отхвърлих тези проблеми за после.  акто —карлет ќ ’ара в романа си Дќтнесени от вихъраФ Ц ще си помисл€ за това утре.
    ¬€рно, опитвах се да препоръчвам в н€кои случаи нетрадиционната медицина, но отстъпих след като се убедих, че и там възможностите са ограничени.
    » при т€х 10-та точка не е изключение, а е пълно с шарлатани!
    ¬инаги и във всичко търс€ разбирането, още повече пък в професи€та ми. Ќе признавам безсмисленото, тъпо следване на нормите. ƒа се раздроби нещо на половинки, а после да се действа Ц това не е за мен. ќще повече, че винаги съм търсила възможности да помогна на всеки, помолил за помощ. ƒържа на взаимното разбирателство и доброто отношение между хората. “ърсех опората, при ко€то никога и нищо не е страшно. » удивително Ц намерих всичко това Ц и разбирането, и опората, и възможностите, и сплотените хора. явно по принципа: Д  ойто иска ще получи, който търси - винаги ще намериФ.
    —ега знам, как реално да помогна за справ€нето с вс€ка болест, без значение на диагнозата. » затова не тр€бва да ви боли, да ви тров€ с наркотици, лекарства, да ви лишавам от радостта към живот със забрани за свеж въздух и слънце или ограничителни диети. ¬€рно е, че заради такива възможности си струваше да разтърс€ живота си, да намер€ в себе си сили за кардинални промени. » напускането на работата, на престижната позици€, не са жертва. Ќе е и предателство към болните ми. Ќапротив Ц сега имам несъпоставимо повече възможности за помощ.
    ƒа, за това ми се наложи да обърна нещата с краката нагоре спр€мо всичко, което в годините съм следвала без да се замисл€м. Ќаложи ми се честно да преразгледам цели€ си предишен живот, да подложа на съмнение приоритетите, да сформирам отново жизнената си позици€, като се стара€ да € следвам неотклонно.
    –азбира се, че ми помогнаха. јз не съм сама Ц с мен са при€телите-единомишленици, хора със същите позиции. » вече в лексикона ми отсъстват думите Ц изведнъж, провърв€ ми, защо, нещастно съвпадение, ужасна несправедливост, без причина. «ащото всичко в живота ни е закономерно и случайности н€ма. ¬сичко си има сво€та причина и винаги можеш да € намериш и отстраниш. Ц и причината, и следствието. » което е още по-важно, да предупредиш.
    ѕромени се разбирането ми за причините на болестите и възможностите за помощ. –азбрах, че медицината се старае да отстран€ва не причините, а следстви€та от болестите.
    ≈то как възгледите ми за болестите, причините за т€х и възможностите за помощ вл€зоха в противоречие с тези в медицината и аз € напуснах. Ќе мога и не искам да живе€ по двойни стандарти.

    «ащо зар€зах материализма?
    ¬ъзпитана по съветско време, дълго и непоколебимо б€х на позици€та на материализма и съответно атеизма. ѕърви€т значим удар по мирогледа си получих още в медицински€ институт. Ѕ€х поразена, колко добре е обмислено всичко в организма ни, до най-малката подробност.  ой ги е създал и съединил така, да се чудиш. Ќаложи ми се да отхвърл€ иде€та за маймуните. ћисълта за ¬селенски€ –азум също не ми вършеше работа. (–азбрах, че знаменити€т ѕитагор навремето си е изказал актуалната мисъл, че една от причините за гибелта на човечеството, е материализма на учените.)
    ѕосле все по-често забел€звах, че жизнени€т ми опит не се вписва в материалистичната конструкци€ на света. ¬се по-често в паметта ми изплуваха събити€ от различни периоди в живота, когато впечатлени€та и усещани€та ми н€маха никакво материалистическо об€снение. —помн€м си потреса при погребението на 40-годишни€ ми при€тел, когато отидох за последно сбогом и изведнъж €сно почувствах, че јнтон не е тук. “€лото е, а него сами€ го н€ма. »ли учудено-изплашената ми при€телка, ко€то шепнешком разказва (да не би да € затвор€т в психото) прежив€вани€-страхове. » не просто страхове, а на физическо ниво €сно усещащо се нал€гане в главата (като стегната с обръч) и придърпвани€ в корема с всички сили, които възникват при по€вата на н€каква жена, ко€то при€телката ми материалиска, не може да нарече по друг начин освен вещица. » много, много други неща.
    —ъбра се внушителен списък с въпроси. » сред т€х същите тези ДзащоФ, Дкой е виновенФ, Дзащо толкова несправедливоФ, Дкакво да се правиФ.
    —ледователно тр€бва да се търси друга точка на засичане, друга координатна система. «апочна периода на търсени€та. ћакар, че изборът не е гол€м Ц ако не е материализмът, то идеализмът в н€каква негова форма. ўе пропусна подробностите от ходенето по манастири, беседите с религиозни авторитети, с вече в€рващи при€тели. √лавната мисъл на всички събеседници бе Ц “р€бва да се покръстиш, въпреки противоречивите об€снени€ за такава необходимост.
    ј по това време, н€къде дълбоко в себе си вече започнах да се разгръщам. «ј ¬я–ј“ј. ѕо слав€нска традици€ се кръстих в православна църква (това е отделна за обсъждане тема), но нито ми олекна, нито ми стана по-пон€тно. Ќапротив, въпросите се нароиха повече. ѕротиворечи€та в самото вероучение и нестиковането на догмите с реални€ живот, в т.ч. при самите свещеници, предизвикваха недоверието ми. (¬тората причина за смъртта на човечеството, според ѕитагор, е невежеството на свещениците.) ѕри това никак не ми се връзваше изискването за посредничество между мен и ќтеца. јко “ой винаги е до мен, чува и вижда всичко, защо тр€бва специално да го озвучава н€кой друг. ѕри това и да плащам? –азбрах, че в€рата и религи€та въобще не са едно и също нещо.  огато съвсем б€х в безизходица при опитите си да подред€ ц€лата тази смес от въпроси и отговори в каквато и да е разбираема картинка, ми помогнаха, чрез съпруга ми —ерьожа. “очно той Ц прочели€т купчини книги в настойчивото си и последователно търсене на истината, ме доведе при хората, които ми помогнаха да вид€ себе си, човечеството, околни€т св€т в единна, взаимосвързана система Ц проста, разбираема и справедлива.

    ћо€т светоглед
    „овекът е уникално създание. ”дивително ДизмисленоФ т€ло и непостижима ƒуша. “€лото е нашата физическа, видима част. “о е инструмент за ƒушата. “о има нуждата от уважително отношение Ц почивка, храна, температурен режим, всичко относно известните Дуслови€ за експлоатаци€Ф. Ќо главната ни част е невидима Ц ƒушата. ¬сичко започва и завършва с ƒушата. ∆ивотът на «ем€та е училище за ƒушата. Ќа «ем€та ние се учим. ¬сички ние имаме общ –одител. “ози, който ни е създал, създал е «ем€та, природата,  осмоса Ц всичко. “ова е —ъздател€т, “ворецът, Ѕог, ќтец. «а мен най-близка е думата ќтец. Ќо всички ние сме негови ƒеца (не роби и не работници, а деца. –азликата за мен е принципна).
    –азлични външно, отличаващи се по характер, способности, цв€т на кожата, ние като ц€ло сме еднакви Ц имаме ƒуша. «а възпитаването ƒушите на децата си, ќтецът е създал училище Ц училището на ∆ивота. «а да израснат в него младите ƒуши във възрастни и подготв€т последователи за делата си. “ук децата усво€ват физически€т св€т като получават знани€, опит, намират приложение на способностите си, учат се да отличават доброто от злото, учат се, как да запазват света си със собствени сили, да живе€т в хармони€ с него, в мир и съгласие един с друг. ”чат се да се радват на живота, да обичат и паз€т всичко, което ќтецът е създал за това Ц природата, зем€та, растени€та, животните. » един друг. » всичко само заради това, при завършването на ”чилището да съзреем за продължението на живота, но вече на друго ниво възможности, в друго качество (като да постъпиш в институт). –езултатите от обучението ще се определ€т на матура. “ам ще оцен€т и знани€та и натрупани€ опит и нивото на зр€лост (състо€телност), и реализираните или нереализирани възможности. ѕодобно на дробно число, където в числител€ се вписва, какво си усп€л да направиш в живота, а в знаменател€ Ц в какво си можел да успееш. Ќа изпита ще се реши дали сме готови за бъдещи€ живот.  ато камертон, като своеобразен еталон, ќтец е вложил в ƒушата на всеки сво€ частичка - искра Ѕожи€, за да ни помогне. ѕо не€ можем да се ориентираме в живота си (ако чувствам, че на душата ми е тежко, значи вибрациите ми не съвпадат с камертона, ако пък ми е леко Ц всичко е както тр€бва).
    ¬исшите вибрации на Ѕога, ќтеца съответстват (близки са) на «ем€та само в едно състо€ние Ц Ћюбовта. ¬същност това е най-силното човешко чувство. √овор€ за ЋёЅќ¬“ј като движеща сила. — Ћюбов можеш да направиш всичко. » нищо не е в състо€ние да й противостои. «ащото н€ма друго такова чувство, но с противоположен знак. Ќенавистта е по-слаба от Ћюбовта. —равнително наскоро разбрах, че с това чувство всеки е надарен изначално. јко € извадиш навън от себе си, по-точно, да додрапаме до не€ през всичките ни не€вни характерни черти, тогава всичко, което € състав€, ще стане нормално и естествено Ц и състраданието, и търпението, и прошката, и разбирането, и съзиданието, и помощта, и доброто.
    «а да го постигнем, ќ“≈÷ј ни е дал подсказка Ц ∆ивейте в добрина, отнас€йте се с добро към всеки и всичко, което ви обкръжаваФ. “ова е единственото ѕ–ј¬»Ћќ за успешното учене, или по друг начин казано Ц условието за нормален живот. ¬ ”чилището посто€нно ще ни учат и провер€ват дали съблюдаваме ѕравилата, дали съответстваме на ≈талона, като формират обсто€телствата за избор между добро и зло (един вид тестове за състо€телност). «а всеки програмата е индивидуална, а проблемите общи Ц човешките качества, които не се вписват в пон€тието ƒобро, тези които пречат да достигнеш до сво€та Ћюбов. √ордостта, завистта, гнева, мързела, лъжата, унинието, обидата, алчността Ц това е солиден негатив, груби и низши вибрации. “очно от т€х тр€бва да успеем да се избавим за времето на ученето-живот. ј това не е много лесно. ѕри това тр€бва да се прави посто€нно, ежедневно и ежеминутно.  акто е казал поетът Ќ.«аболоцки: Дƒушата е длъжна да се труди, и ден и нощ, и ден и нощ...Ф. «ащото е възможно да не успее.
    ѕърви€т път, в който разбрах, какво означава да не успееш, е когато загубих мама. ѕри това не го разбрах веднага. » когато ми казаха, че т€ си отива, б€х в шок Ц не може да бъде. ѕочти вдигната беше на крака след възстанов€ването от Дголеми€ наборФ болести. —труваше ни се, че още малко и ще успеем Ц но не усп€хме. Ќепременно ще разкажа за мама, отдавна тр€бваше да го направ€.
    явно ние не сме много старателни ученици, не усп€ваме да се справим с програмата на един живот. ќтецът ни дава възможността да се доучим и идваме на «ем€та не веднъж (при езотериците това се нарича реинкарнаци€). ѕри угасването на всеки живот има физическа смърт Ц т€лото в «ем€та-майка (разпад на съставните части), а душата на междинен изпит (както бихме казали Дразбор на полетаФ). ¬сичко-всичко, до най-кратката мисъл, ще видим, преразгледаме отново за цели€ си минал живот. ј там вече не можем да прехвърлим грешките си върху друг или да потънем вдън зем€ от срам за действи€та и мислите си. Ќатрупани€т опит ще се архивира в личното досие за бъдещето.
    јко има добро при следващата реализаци€, тогава се състав€ плана й. » услови€та на следващото ни идване на «ем€та (месторождение, националност, социална среда, родители), вече не завис€т от резултатите на предишни€ ни живот, а от старанието. ¬сички нерешени в предишни€ живот проблеми, всички невзети изпити, носим като опашка в следващи€ си живот (следващи€ клас). “ам програмата вече е друга, в добавка с неотработеното от минали€ живот. ѕримерно, невзети€т изпит за търпимост към даден човек или избора му, може да се върне в по-сложен вариант, когато се оказваш в кожата на този човек и разбираш, за какво става дума. “оест, напълно е възможно антисемитът да се роди в гол€мо и задружно еврейско семейство, а борецът за н€какви права на белокожите Ц в африканско племе. ¬се едно да не си изучил за определеното време, колко прави две и две, а вече да тр€бва да решаваш, колко прави три и три. Ќа никого и никога не дават задачи без решение (ние самите си ги усложн€ваме), а решение винаги има. ƒа покрием с добро направеното зло.  акто казва при€телката ми «арема: Д—ъс злото не тр€бва да се борим. “р€бва да разшир€ваме границите на добротоФ. ћисл€, че отношението ни към хората, е един от главните показатели за нашата състо€телност. «а да не ни ограничава в начинани€та, възможностите и творчеството, “ќ… ни е дал на всички нас —¬ќЅќƒј“ј Ќј »«Ѕќ–. ¬секи от нас има, както правото на собствено мнение, така и на собствена грешка. » всеки сам си отговар€ за не€. «апов€дайте Ц живейте, съзидавайте, грешете, поправ€йте се, растете, учете се...
    «а живота, простичко казано, за да действаме, да говорим и мислим, е нужна енерги€. » ние посто€нно € получаваме. ¬сички сме в едно енергийно-информационно пространство, в една система на енергозахранване и обмен. ≈нерги€та поддържа всичко Ц «ем€та се върти, реките текат, облаците плават, флората расте и цъфти, фауната б€га, лети и плува, €де и се размножава. „овек се ражда и живее, говори, мисли, действа. » всичко това с помощта на енерги€та Ц енерги€та на “вореца, —ъздател€, Ѕога. “ќ… ни е дал посто€нни€ източник на ≈нерги€та си Ц —лънцето, въздуха, ¬одата, «ем€та. “е винаги са до нас, винаги с нас. ¬сички така или иначе чувстват тази енергийна подкрепа. ≈нерги€та, идваща в живота ни чрез постъпките ни, думите и мислите ни се връща в околното пространство, в общи€ котел. “акъв е кръговрата на ≈нергиите в природата. » всеки човек вли€е с енерги€та си, както на сами€ себе си, така и на състо€нието на ц€лата система. “ой може да съхран€ва и подсилва, или напротив Ц да разлага, разрушава сво€та и общата енергетика. ¬ъзможността, свободно да избираме между доброто и злото, да живеем по свое желание, не означава, че цели€т ни живот е хаос, анархи€ и неконтролирана безкрайност.
    «а всеки и всичко —ъздател€т е поставил сво€ «ј ќЌ. » животът във всичките му про€влени€, е подчинен на този «акон. “ой запазва общото ни пространство. “ой пази всичко, което спомага съществуването ни, всичко, което е насочено за укрепване и развитие на ц€лата цивилизаци€ и всеки човек. »наче казано, пази всичко добро, прогресивно, положително. » го поддържа енергийно. » обратно Ц всичко разрушаващо, зло, връща обратно, включително и към автора му, за да разбере, че не тр€бва да сече клона, на който седи, да плюе в кладенеца, без да мисли за последстви€та на жизнедейността си. » земетресението с човешки жертви, също е върнати€т ни според «акона, наш общ негатив, в който е напълно възможно и аз да съм вложила капка. ƒействието на закона може да се изрази с пословицата Ц каквото посееш, това ще пожънеш. ¬ремето за действие на «акона става строго индивидуално според възможностите и старани€та на всеки човек с оглед плана му за живота. “ака излиза, че проблемите, възникващи в живота ни (пожари, болести, внезапни усложнени€...) са собствени€ ни негатив, който «аконът ние върнал в една или друга форма, т.е. на физическо, разбираемо ниво ни се дава да разберем, че е нарушено правилото Ц условие за нормален живот Ц за да живееш, тр€бва да живееш в добро.
    “ака се получава, че на въпросът: Д ой е виновен?Ф, за всички случаи можем да отговорим с едно просто действие Ц да отидем до близкото огледало. “ам е наши€т виновник за всичките ни проблеми. «апочва се едно: Д акво да прав€Ф, когато се е нарушил нормални€ ход на живота. ƒа се спреш и да се огледаш. ƒа ДотмотаешФ времето назад и откриеш къде, кога, и как си внесъл негатив в света Ц обидил си, завид€л си, осъдил си, обидил си се, излъгал си, възгорд€л си се, разгневил си се.
     ъде си под ударите на «акона (или къде, кога и как сложих извън «акона друг човек, примерно, много по-лесно започнах да се справ€м с глупави€ си навик да закъсн€вам, когато разбрах, че със закъснението си принуждавам чакащи€т ме човек да нервничи, да се сърди и обижда и т.н., т.е. да сложа в общи€ котел негатив и да наруша ѕравилото на човешките отношени€. ј дали сами€т той помни «акона, нищо не промен€ за мен).
    Ќамирането на причината е първата крачка при отстран€ване на последстви€та. ј това, да осъзнаеш и приемеш като сво€ грешка, е вече душевен труд. ƒа разбереш и приемеш, че направеното (казаното, помисленото) е лошо, не тр€бва да допускаш никога вече, защото от това страдаш ти, хората, света. ƒа осъзнаеш това и да се извиниш на тези, които си обидил. » на ќтеца. ƒа се извиниш искрено, от душа, а степента на искреността ни, ќтецът вижда винаги.
    ≈то един от многото примери в живота. ѕри търсенето на причините за възникнали€ сериозен проблем, намирам момента на нарушаването и престъпването на «акона. »звин€вам се на ќтеца, но не мога да усто€ и след трети€ опит реших, че повече н€ма да повтар€м това. Ќо не разбрах нищо. «ащо? ”ж намерих правилната причина, но вътрешно душата ми не € прие. Ќе се случи главното, заради което ц€лата тази учебна система е създадена. Ќе се промени нищо в душата ми (не усвоих урока), а законът е за това Ц за да помогне да се научите да станете „овек.  огато той е включен, спирането на действието му е възможно само чрез разбирането ти и искреното разка€ние. » много е важно, след като разбереш грешката си, да усвоиш този урок за цели€ си живот и вече да не € повтар€ш. ј полученото знание ще ти помогне в бъдеще. ¬ това е смисълът на ученето Ц опит-вътрешна пром€на-духовен растеж. –азбира се може да се живее и без знанието на такива закони, в посто€нно недоумение и огорчение, но както е известно, непознаването на «акона не те освобождава от отговорност.
    «нам, че светогледът ми не е новина Ц тези пон€ти€ са дадени на хората изначално, като ориентири. Ѕолестите ни са един от вариантите на негатива ни, бумеранга върнат ни от «акона. ѕри болестите всичко е справедливо Ц каквото сте посе€ли, това и ще пожънете. ≈то и отговора на един от нерешените въпроси на медицината за причините за болестите. ¬сички тези микроби, вируси, гени, те също са под «акона и са участници на Ѕожи€ замисъл. “ова е причината, мо€ много възрастна позната да не се разболее от тиф, когато в младостта си тайно и без средства за защита е ходила при любимата си болна сестра. «ащото € е обичала повече, отколкото се е страхувала да заболее. «аконът пази и поддържа там, където е Ћюбовта.  ъдето мислиш за себе си на последно м€сто и не делиш хората на близки и далечни, бели и черни и т.н. Ц всички са Ѕожии чеда. ѕри такова об€снение са €сни всичките тези медицински ДизведнъжФ, Дсиндрома на внезапната смъртФ, разбира се, в групата на всички тези ДизведнъжФ, не влиза ситуаци€та от следни€ тип Ц без нужда при€телката ми бърза да изчисти апартамента си и в бързината се спъва в прага и си удр€ силно кол€ното. »ли пък болките в стомаха, след като ц€л ден сте тичали по работа, без да се сетите да €дене и на вечер€ обилно си похапвате.  ъде тук е елементарното уважение към т€лото, спазването на правилата за експлоатаци€?
    Ќикога н€ма да забрав€ един свой болен с уникална, както тогава ни се струваше, истори€ на болестта. ћъж на 50 години, съвсем нормален, зал€т с киселина от неизвестно лице. «вън€ло се на вратата, той отворил и го залели. »маше тежко изгар€не на очите, но не безнадеждно Ц такива случаи винаги сме ги оправ€ли. Ќо при този човек всичко изведнъж тръгна парадоксално лошо, защото в такива ситуации никога пациентите ни не са оставали напълно слепи. ¬ъзрастни€т и опитен мой шеф сподели, че за многото години работа, такова нещо не се е случвало. ¬се едно н€кой искаше да ни покаже, че старани€та са напразни. ƒошъл е моментът да отговар€ според «акона, защото преди това е имал достатъчно време да види и чуе подсказките и да си поправи грешките. » когато се случва, отново не приема истинската причина за нещастието. —поред него Ц не е убиец, крадец, но да убиеш може и с дума, можеш и да откраднеш надеждата на друг. »ли друг пример от сегашни€ ми живот. ћлад човек на 23-25 години, добро момче, строител, но от н€колко години периодично получава силни болки в кръста. ќтдавна е забел€зал, че болките възникват внезапно, без видима причина и не минат ли 2 седмици, не получавал подобрение. Ќикакви лекарства не му помагали и ги спр€л Ц просто си почивал 2-3 седмици.  огато се запознахме, работеше в строителна бригада, на сутринта бил здрав, но изведнъж гърба му се схванал и едва се добрал до леглото. ѕосетих го на работата му, седнах до него и разговар€хме повече от час в търсене на причината. ќткрихме €.  ато правило ден-два преди всеки пристъп е участвал различни сдърпвани€ и караници. ”частвал с добри намерени€, но неосъзнато поддържал негатива, излъчван от всички участници. ѕреди тръгване му казах спокойно да обмисли всичко. Ќа следващи€ ден момчето бе на работа напълно здрав.  ак да наречем такъв процес Ц лечение? ¬същност само напомних на момчето за ѕравилото и ориентирите. “ой премисли и сам направи избора си.
     ъм темата за лечението. Ќай-ефективното средство против депреси€ (и не само), е да помогнеш на други€ да осъзнае проблемите. ѕроверено е нееднократно.
    ќще един пример. ѕосети ме жена над 40-те със много нагно€л ечемик на л€вото око. ¬идът й беше плачевен Ц ц€лата л€ва половина на лицето е отекла, окото не се вижда заради отекли€т и почервен€л мигач. Ќа долни€ клепач има гнойник и дори периферните лимфни възли са увеличени. Ѕоли € и се страхува. ¬ болницата е лекувана с много препарати, сложили й превръзка и след н€колко инжекции и обещали, че до 14-€ ден ще се оправи. Ќо дните текат, а проблема се разраства. –азговар€хме около 30 минути за главното, за ѕравилото, за ориентирите. ќстанах с усещането, че поливам с вода изсъхнала почва Ц така възприемаше т€ информаци€та. » веднага откри грешката си, причината за болестта Ц обида. –азказах й за собствените й възможности да се възстанови и оздравее без лекарства и ограничени€. “ръгна си като нов човек, с разбиране в очите. —лед 3 дни дойде отново, вече практически здрава Ц само малка коричка на м€стото на бивши€ гнойник и леко зачерв€ване. ћожем ли да наречем това лечение? Ќаричаме го възстанов€ване. „овекът сам възстанов€ва омагьосаната си от злото ƒуша. ¬ъзстанов€ва доброто с разбиране и в€ра. ј след това и т€лото. ¬ здрав дух Ц здраво т€ло.
    ѕри думата лечение, обикновено в хората възниква стереотипна, с векове наложила се реакци€. јха, н€кой, който може и разбира, специално е учил, ще ме ползва, както са казвали едно време. ¬ този процес съм пасивен участник и ще следвам препоръките. —ъщото е и с нетрадиционната медицина, но различни варианти Ц общото е, че лекува н€кой друг. Ќо работата не е в думите, а в същността. ‘изическите ни страдани€ са отражени€ на душевните проблеми. “е са сигнал, че сме се отклонили от плана на сво€ живот, без да забележим, къде и кога. » колкото по-късно реагираме на това, толкова повече ще се отклоним от път€ към гъсти€ храсталак и толкова по-трудно ще ни е да намерим отново път€.
    —лед като е €сно, че физическото следва духовното, то е €сно, че лекарствата са излишни. Ќерешени€т проблем напомн€ за себе си посто€нно, независимо, по какъв начин, и тр€бва да тръгнем от началото. ќправдателното за медицината твърдение, че след като съществува и помага, значи Ѕог го одобр€ва не важи, защото нима той одобр€ва и войната, след като т€ съществува, ами пи€нството и наркотиците...?
    јз имам друго об€снение. ћедицината е поредни€ избор на хората. ћедицината е поредното б€гане от трудностите. «ащото е много по-лесно да взимаш лекарства, да ти би€т инжекции и прав€т операции, отколкото да промениш себе си.
    ѕо-лесно, отколкото да настъпиш за гърлото горделивостта си, по-лесно, отколкото да отсто€ваш ¬€рата си независимо от всичко.
    ћисл€ си, че чрез медицината, ќтецът дава на н€кои от нас отсрочка. ƒава им възможност да се позамисл€т, докато е в болницата или у дома. »мала съм случаи, при които тежко болни хора си задаваха въпроса: Дзащо ми се случваФ. ¬€рно, че продължението често беше: Дзащо с мен, а не на съседа, който е по-зле от мен?Ф. » точно тогава вникнах в смисъла на думите: ДЌе съдете, за да не бъдете съдениФ. «апочнеш ли да се сравн€ваш с другите, незабележимо стигаш до осъждането, т.е. до нечие нарушение на ѕравилата за добро отношение към хората. —лава Ѕогу, не ни е дадено да знаем плана за реализаци€ на хората и времето за действието на «акона в т€х. Ќе всички обсто€телства са ни известни, и затова никога не можем обективно да съдим ситуаци€та при другите.
    ѕри такива случаи на осъдителна нагласа, ми помага подхода на ѕорфирий »ванов: Д¬€рвай на хората и ги обичай. Ќе говори несправедливости за т€х и не приемай до сърцето си недоброто мнение за т€хФ. ј и да се осъжда други€ е безполезно. ¬инаги е по-резултативно да се вгледаш в себе си.
    »мам и още един контра въпрос. «ащо, когато ќтеца е населил «ем€та с хора, не им е осигурил поликлиники, ако това се см€та за толкова важно. «абравил ли е също за геолозите, пътешествениците, островит€ните, откъснатите от бур€та мор€ци, безпомощните при наводнение деца...
     ъм проблемите на медицинската помощ можем да добавим и неграмотните лекари. »ли празниците, в които никой не работи и пон€кога дори бърза помощ отказва. »ли е дошла навреме, но лекар€т е с лошо настроение Ц болно дете вкъщи, забравена юти€. »ли пък н€ма нужните лекарства, а ние пък н€маме парите, за да ги закупим. —писъкът на ДбезизходнитеФ или много сложни ситуации, когато проблемите върв€т един през друг, всеки може да допълни по своему.  олко сили, време, нерви, пари се похаб€ват, за да се преодоле€т тези трудности и се получи помощта. » въпреки всичко, не винаги е ефективно, защо? «ащо сме толкова безпомощни и зависими от обсто€телствата, от другите? «ащо “ой не е помислил за това? јми защото ние сме забравили за Ќего. ѕребъркали сме всичко и сме извадили хастара навън, но продължаваме геройски да преодол€ваме. «абравили сме, че и в пустин€та, и на —еверни€ полюс, и в маршрутката, и в кухн€та у дома, и през нощта и ден€, навс€къде и винаги до нас е “ой. »ли пък знаем това, но не в€рваме истински, но с в€ра казваме, че не Ддава и косъм да паднеФ. » наистина и косъм не пада, и микроба замръзва и ракът изчезва и дългогодишни€ паралитик прохожда. » това е въпрос на ¬€ра, и на разбиране. «ащото според мен, в€рата без разбиране е фанатизъм. ¬еднага бих отговорила на възражението, че не всичко може да се осмисли Ц в€рно е, но ¬€рата е това, което се приема с ƒушата, а не с мозъка. » всеки за себе си решава, на какво да в€рва и защо. » още по-важното е, че ¬€рата без дела, е безполезна.
    ћного съжал€вах за младата американска актриса, ко€то отказа медицинска помощ и умр€ от гноен апандисит. ¬€рвала в Ѕог и в това, че “ой ще й помогне. »скала е да живее, но умр€, и то не защото е в€рвала малко, а защото без да разбира случващото се, не е направила нужното, за да промени ситуаци€та из основи. ¬се едно да стоиш до печката при тенджерата и зеленчуците и да в€рваш, че н€ма да умреш от глад, а зеленчуците си искат изчистване, слагането им в тенджерата, включването на котлона и време за свар€ване на борша. ќще си спомн€м очите на една много възрастна лекарка, ко€то тежко боледуваше и вече не можеше да говори (а физическите ни страдани€ са Дизгар€нето на минали€ негативФ). “€ е имала дълъг, труден и наситен живот и то предимно за другите. —игурно си е мислила, че е направила всичко по силите си и беше много уморена.  олегите-медици се сует€ха около не€ в опита си да удължат това й състо€ние (с добри намерени€, разбира се), а аз виждах в очите й молбата: оставете ме, уморих се да живе€, искам покой.  акво тр€бва да се направи в такъв случай? ¬с€ка жизнена ситуаци€ си има свое решение и свой избор. » личната отговорност за действието или бездействието, също във всеки случай е лична. Ќ€ма догми, всичко се промен€. “ака че, какво може болни€ човек, останал насаме с болестта си? — Ѕог Ц всичко. ќтеца се е погрижил, да не се загуб€т децата му независимо от обсто€телствата, дал е възможност на всеки човек, самосто€телно да се възстанови.
    ѕървото е ƒј —≈ –ј«Ѕ≈–≈ ѕ–»„»Ќј“ј. ѕон€кога след това болестта спира и физическото т€ло се възстанов€ва изц€ло. јко не си спомн€те момента на нарушаването «акона, може да помолите ќтеца за помощ Ц ще го направи. ўе ви напомни чрез сън, случайна фраза, епизод от филм, стих от песен.
    ¬торо. Ќа което и да е м€сто по «ем€та има източници на Ќеговата ≈нерги€. “е са създадени, за да осигури на всеки човек енерги€ без пробойни за живота и изцелението му. “ова са —лънцето, ¬ъздуха, ¬одата и «ем€та. ј ¬одата освен всичко друго е и мощна информационна среда. ¬ъв вс€ка капка от естествените водоеми, “ой е заложим информаци€та за здраво т€ло на всеки човек по «ем€та. ј «ем€та ще ни помогне да свалим негатива.
    ѕримерно съм забол€ла Ц откривам и възстанов€вам душевната си пробойна, кога, и как съм излъчила негатив, разбирам и прав€ разбор на грешката си. »звин€вам се на ќтеца, че въпреки Ћюбовта и грижите му за мен, не съм отговорила със взаимност и съм игнорирала Ћюбовта ћу и грижите за поредното дете-човек Ц излъгала съм, обидила съм/обидила съм се, осъдила съм, разсърдила съм/разсърдила съм се. „е съм √о подвела Ц не съм помогнала на друг, който “ой ми е пратил за помощ. Ќепременно тр€бва да се извин€ на този човек и да искам прошка, но не формално. Ќе тр€бва в други€ да остава негатив от обида или дезинформаци€. јко не можете лично, то мислено се извинете. јко не съм предоставила възможност на болестта да вземе връх, реагирала съм бързо на първите й признаци (т.е. физическото т€ло не е усп€ло да пострада), то всичко веднага може да влезе в норма. јко болестта е предизвикала промени в тъканите и органите, то тогава ще са остро необходими дадените от ќтеца възможности за възстанов€ване. ўе тр€бва и време, търпение, разбиране и ¬€ра. » помощ от ќтца.
    “ой ни е предоставил помощник Ц водата. “€ ни предава нужната за здравето ни информаци€, заложена първоначално и не€ мога да помол€ за възстанов€ването си. ѕрограмата е строго индивидуална, разчетена конкретно за мен и днешните ми проблеми със здравето. ќтключвайки чрез водата информаци€та/програмата, ще имаме нуждата от енерги€ за действие. “ази енерги€ при наша молба ни се дава чрез източниците й Ц —лънце, ¬ъздух, ¬ода и «ем€. ¬заимодействието на тези Ѕожии помощници по времето на възстанов€ването, са лечение на т€лото. ¬секи ден се промен€ състо€нието ми, възстанов€ват се клетките ми, защото за всеки ден в болест, ќтеца коригира за мен програмата. ¬ъв всеки ден от болестта си аз се обръщам за помощ, за ≈нерги€ към —лънцето, ¬€търа, ¬одата и «ем€та. » им благодар€ за помощта. ѕон€кога дори чувствам ответната им радостна реакци€.

    ќсобена тема Ц възстанов€ването на децата
    ƒецата са най-зависимата част на човечеството. «ависима от избора на възрастните и най-вече на родителите. » най-много от всичко Ц от майките си. Ќикой не се учудва на това, че преди раждането си, детето изц€ло зависи от състо€нието на майката, от начина й на живот. ѕрез пъпната връв то получава всичко, което има и майката. Ќаспи ли се т€, храни ли се здравословно, прави ли разходки, без пиене и пушене на цигари, обградена с грижа и любов, за детето е добре. »наче страда. Ќаистина, ќтецът не е предвидил кранче, с което бременната жена да регулира вли€нието си, за да не страда детето й, заради нейните грешки. «ащото майката сама може да прави това след като поеме отговорността за нови€ живот. ј новороденото почти нищо не може да прави само, освен да поема и преработва храната, да спи и се движи, да израз€ва емоциите си и да получава впечатлени€-информаци€. «асега не може да избира, не му позвол€ва неразвитото детско съзнание и липсата на жизнен опит. ¬сичко това го има мама Ц и съзнанието на възрастни€, и жизнени€ опит. ј освен това и любов. «а детето, майката е прозорец към света, каквото вижда и диша т€, това и получава детето. ќтецът е съхранил тази възможност на майката да пази живота на детето, да го закрил€ и му дава само най-доброто, под формата на енергийна пъпна връв, с ко€то те ще бъдат свързани до 16-18-тата година на детето, когато то само ще може осъзнато да избира между доброто и злото в живота си. ј затова ще го научат родителите чрез примера и разбирането си или пък н€ма да го научат. ћайката подсигур€ва детето енергийно, и затова малките се успоко€ват само около не€, а така изборът й между доброто и злото се предават енергийно на детето. —покойна ли е майката, доброжелателна ли е Ц детето е весело и здраво. Ќервничи ли, сърди ли се, обижда (се), получава според «акона негатива си обратно, а така детето се разбол€ва, слабее, задържа развитието си, нервничи.... ≈лементарното невнимание към детето, грешките във възпитанието, или пренебрегването на психологическите и физиологическите му особености, не тр€бва да се отнас€т към духовните причини. «адачата на майката е, да се постарае да сведе до минимум грешките и времето за решаване на проблемите. ћисл€, че за ќтеца е важен точно стремежа към добро и помощта, за да стане този стремеж също толкова естествен за човека, както и да живее. ѕри това непрекъснато Ц без паузи и почивни дни. » без потребителско отношение към ќтеца Ц молим се за нещо, а сами не се опитваме да разберем нещата и си помогнем. ѕри тези услови€, какво да прави майката, за да е по Ѕожественото:
    1. ƒа живее осъзнато и контролира действи€та, думите и мислите си според ѕравилото. ƒадена ни е и такава рецепта Ц за да установим добри отношени€ с човека, тр€бва да са постараем да видим доброто в него и върху него да градим контактите си.
    2. ƒа опазва жизнената си енерги€ като контролира емоциите си. —илните емоции са енергийна загуба.
    3. ƒа разрешава проблемите на детето без отлагане.
    4. ƒа открие в себе си истинската причина за проблемите на детето и когато има съмнени€, да се постарае да почувства нещата.
    5. —лед откриване на причината да отработи душевно нещата Ц да оцени направеното (казаното, помисленото) от позици€та на доброто.
    6. «а възстанов€ването на детето от болестта, да се възползва от дадените от Ѕога възможности Ц да помоли за помощ чрез водата и ѕомощниците на Ѕог. “ова се прави така Ц налива се чаша с вода, постав€ се на л€вата длан, а с д€сната се закрива отгоре и се отправ€ молба към Ѕог за помощ (много майки чувстват в д€сната си ръка необичайни усещани€). “огава ¬€рата на майката ще е като портал, и колкото повече в€рва, толкова по-гол€ма помощ (информаци€) ще отправи чрез ръцете си към водата. » след това през цели€ ден да дава водата на детето според проблема Ц или да пие, или се капва в носа (ухото) или се слага на раната. » непременно молба за възстанов€ване към —лънцето, ¬ъздуха, «ем€та и ¬одата със също такава в€ра и с ц€лата си любов.
    ¬ денонощието има едно забележително време Ц 4 часа сутринта, когато е кра€т на нощта/тъмнината и началото на утрото/светлината. “о е много тихо и е много добро за съсредоточаване. ¬реме за молба за помощ чрез водата или за благодарност към ќтеца, или търсене на подкрепа от него в предсто€щите дела, време за задаване на въпроси и старание за чуване на отговора им.
    ƒа ме прост€т бащите, но майките в по-гол€мата си част са съвършено удивителни същества. «аради детето и здравето му са готови, не само да преминат през девет планини в десета, но и още по-трудното Ц готови са да промен€т себе си. ј без трудната работа по собствената пром€на нищо н€ма да се получи.

    ѕомощниците
    » за това се е погрижил ќтецът. —ред нас има хора, на които е дал височайши възможности и отговорност Ц да помагат на всички по този нелек път. “е притежават възможността да предават ≈нерги€та ћу. “е поддържат другите информационно и енергийно. “е също са ученици в ”чилището на ∆ивота и също тр€бва да живе€т според «акона и да взимат изпити. ѕри нарушаването на «акона те също си имат проблеми. –азличават се от останалите по нивото на отговорност и степента на самоотдаденост. » ще е излишно да казвам, че доверените им възможности н€мат цена, и както е казано: Дполучили сте даром, давайте даромФ.
     огато ме питат дали ми е олекнало след такива промени в живота, трудно ми е да кажа ДдаФ. » е разбираемо. Ќие хората толкова сме ДнатворилиФ на тази «ем€ и обърнали нещата с краката нагоре, толкова негативи и злини сме натрупали, че връщането на нормалното положение, не е лесна задача. “олкова противоестествени за човека неща, сме ги направили норма на живот, а после се учудваме, защо не ни е комфортно, и защото наоколо има войни, конфликти, тероризъм, детски самоубийства, глобално затопл€не, застрашителен глад, нови болести... ј всички ние имаме сво€ принос за това, през всичките си идвани€ на «ем€та. » въпреки това, когато ме питат сега за мо€ живот, мога искрено да кажа, че вече съм по-радостна да живе€. ¬€рвам в Ѕог и всеотдайната му любов и подкрепа, и знам, че всичко в живота ми зависи от мен самата. » това е прекрасно. “ака започвам да виждам възможностите си и удивителните възможности на обединените хора. –азбирам живота, е, не всичко, но се уча.
    ѕревод: јнита

http://www.zdravomir.narod.ru/ispoved.htm


—ъздадено: 29/02/2012 • 14:40
ќбновено : 29/02/2012 • 14:47
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 5505 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Yuliana 30/09/2012 • 19:35

Ќапълно съм съгласна с написаното и се възхищавам дълбоко от хора като авторката, неробуващи на дипломите си. ќбаче  искам  всъщност да изкажа специалните си благодарности към преводачката јнита заради удоволствието най-после да чета нещо, написано грамотно!!! Ѕлагодар€ и на създател€ и поддържащи€ този блог - аз съм негова сравнително редовна читателка. Ѕлагодар€!
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.49 секунди