“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ћатю ”орд, February 1, 2012

ћатю ”орд, February 1, 2012

    — люб€щ поздрав от всички души на това м€сто, аз съм ћатю. ƒокато много —лужители на светлината очакват с увереност преходните стъпки към настъпването на «латната епоха на «ем€та, други убиват времето си, така да се каже, докато неопровержими доказателства оправда€т пълното доверие в съобщени€та от —ъществата от —ветлина. » понеже мнозинството от вашето население н€ма и най-малката представа, че тази година ще приключи на прага на една великолепна нова ера на мир, сътрудничество и живот в хармони€ с природата, отново възникват опасени€ при всеки сблъсък, суров икономически анализ, нов закон или политика, ко€то подкопава свободата.
    ¬ началото на възнесението на «ем€та преди около 70 години, в колективното съзнание цареше €ростен негативизъм.  огато хората започнаха да откликват на светлината, ко€то се излъчваше към планетата от далечни, могъщи цивилизации, колективното съзнание започна да се наклан€ към позитивното, и след повече от едно десетилетие светлината достигна значително количество, което осигури курса на движение на планетата към четвъртo измерение без отклонение или забав€не. ќттогава интензитета на светлината продължи да нараства като все повече и повече индивиди отвориха сърцата и умовете си и съответно повдигнаха колективното съзнание. Ќегативността загуби сво€та опора и позитивното стана изключително доминиращо.
    ƒори и при тези обсто€телства, н€ма автоматичен имунитет срещу негативното мислене Ц и страха е в основата на всичко! » когато тези мисли са фокуса на нечи€ енерги€, те са все така мощни в про€вата на неблагопри€тни лични ситуации.
    „итател, който е написал, че страха не може съзнателно да бъде контролиран прави следното сравнение: Д¬се едно да кажеш: не позвол€вай на кръвта ти да течеФ. Ќие предлагаме да го превърнем в ДЌека позитивните мисли текат така естествено, както кръвта тиФ.
    ћислите предхождат емоциите, безкрайно малък промеждутък от време, който не се възприема, понеже мисълта за една ситуаци€ и реакци€та към не€ изглеждат едновременни.  огато възприемаш една ситуаци€ като страшна, моментално тази мисъл провокира естествена реакци€ Ц чувство на страх. — пром€на на мисълта към загриженост за възможните изходи от ситуаци€та, чувството на страх набира сила.
    ”ниверсални€ закон на привличането, който не прави разлика между ДискамФ - нещо с положителен характер- от това какво Дне искашФ Ц нещо негативно - е в посто€нно действие, за да осигури това, върху което фокусираш енерги€та си.  огато този фокус е върху ситуаци€, изпълнена със страх -да кажем липса на пари, който фокус е присъщ за мнозина Ц вселената може само да създаде такива ситуации, които да продължат тази липса, защото т€ не притежава способността да разбере, че това което искаш е достатъчно пари, а не т€хната липса. “и имаш силата да промениш мислите си!  ато мислиш Дјз имам пари за всичко, от което имам нуждаФ и се чувстваш благодарен, това ще задейства универсални€ поток, който да ги осигури.
    —трахът възниква и в ситуации, върху които н€маш контрол като например дългосрочни€ ефект от радиаци€ върху т€лото, ваксините, обеднени€ уран. ≈то защо сме казвали и в предишни послани€, че безпокойството за тези неща е излишно, защото тези вредни вли€ни€, които съществуват само на ниските вибрационни нива ще бъдат премахнати заедно с всичко останало от ниските вибрации, което не може да съществува едновременно с високите вибрации на четвърто измерение. ¬сички, които придружат «ем€та към четвърто измерение, ще бъдат изцелени от тези токсини, както и от други болести и недостатъци, които могат да имат.
    —ъщото се отнас€ и за много други ситуации или услови€ като например семена, които дават само една реколта, замърс€вани€ от вс€какъв вид,генетично изменени храни, разрушителни технологии, ограничаващи правата разпоредби, корпоративна корупци€, лагери за принудително задържане и други неща плод на тъмни намерени€. Ќито едно от тези неща н€ма да бъде част от живота в четвърто измерение. Ќищо, което произлиза от тъмнината не може да съществува във високите вибрации на това измерение.
     ъм допълнителните усили€, с които да се разсее страха, се включват и нашите многократни уверени€, че н€ма да има €дрена война, нито терористични атаки от рода на 9/11, пандемии, небесни тела, които се сблъскват със «ем€та или други ужасни предсказани€ като промени в сушата и моретата чрез катаклизми, които да € направ€т необитаема.
    » най-важното, ние нееднократно сме за€в€вали, че баланса е предпоставка за еволюци€та във високите измерени€ и страха е сериозна пречка за неговото постигане.
    ¬ любовта си към всички души на «ем€та и към самата √а€ - душата, ко€то прие това планетарно т€ло и обича всички негови жители, ни бе позволено да предложим окуражаваща информаци€ и напътстви€, но не можем, нито искаме да се намесваме по какъвто и да било начин в свободната вол€ на всеки да мисли и чувства каквото той сам избере. ќбаче можем да призовем всеки да не се поддава на страха в никаква ситуаци€ Ц било то текуща или предсказана. —траха не само има силата да забави еволюци€та на душата и да създаде неблагопри€тни лични обсто€телства, но т€ е и болезнено чувство.  олко по-ценно, разумно и радостно е да се живее без страх!
    »ска ни се всичко казано до тук да е било излишно, защото никой н€ма да бъде докоснат от страха при множеството предсто€щи разкрити€. “ова би било идеалистично, а не реалистично. ƒори —лужителите на —ветлината, които очакват настъпването на «латната ера пон€кога се отдават на страха за едно или друго; гол€м брой от тези, които още не са решили, на ко€ страна са, са склонни към страх, както и към скептицизъм. —траха е най-веро€тната реакци€ - от наша гледна точка, изглежда сигурната реакци€ в много случаи Ц от гол€ма част от хората, които са заседнали в триизмерното мислене.
    —амото непоколебимо пребиваване в светлината държи страха притиснат в стената и така излъчвате увереност, вълнение и доверие към всички около вас. ¬ашата енерги€ може да успокои тревогите у другите за това, какво се случва и къде води и в зависимост от степента, в ко€то хората са отворени, им предложете вашите знани€ за бързо приближаващи€ св€т на мир, любов и единство на духа.
    —ега е момента да отговорим на въпроса: ФKак можем да разберем дали се придвижваме напред заедно със «ем€та?Ф ¬ие знаете това интуитивно.ќбаче, ако неувереността в себе си пречи на това вродено познание, направете една честна самооценка. Ќагласи и поведение от рода на ревност, алчност, непочтеност, арогантност, омраза, озлобеност, гн€в, апати€ и егоизъм излъчват ниски вибрации, които ви закотв€т в третото измерение. јко откриете в себе си склонност към н€кои от т€х, преобразувайте тези чувства и действи€ във високите вибрации на щедростта, прошката, смиреността, истината, честността, търпението, състраданието и благодарността. “ова може да звучи по-сложно отколкото е в действителност, но ще ви кажем, че когато въпросът за придвижването напред със «ем€та бе зададен на Ѕог, той отговори Д“ова е толкова лесно, колкото да бъдеш добърФ.
    Ќавлизането навътре в себе си в търсене на отговори и вслушването в т€х като следвате интуици€та е напредък в еволюци€та на душата, както и раздел€не на пл€вата от зърното при определ€не на приоритетите. ѕодготовката за възнесението включва да се лишите от дребнавостта, тривиалните интереси и лекомислието на триизимерни€ св€т и да се придържате към духовните ценности в съответствие с живота в четвърто измерение.
    »ма и още един аспект при придвижването напред със «ем€та Ц не всички души са избрали да го направ€т физически. ћного хора, които приключат с опитностите в тризмерни€ св€т, искат да напуснат планетата преди настъпването на «латната ера, за да могат да наблюдават това изключително събитие от състо€ние на Ќирвана Дна ц€л екранФ, както бихте казали.
    ƒа се върнем към Днеопровержимите доказателстваФ за прогреса на светлината, той е навс€къде, но може да не го разпознаете като такъв понеже се възприема, с€каш тъмнината държи позициите си. Ќапример, продължаването на борбата в —ири€ и други страни е посто€нно нарастващата светлина у гражданите, ко€то наддел€ над предишни€ страх да се противопостав€т на своите лидери-тирани. –аз€ждащите отвътре конфликти в правителствата между нарастващи€ брой на отворените към светлината членове, които искат да служат на интересите на гражданите и на користните членове, които са под контрола на богати групи със специални интереси. »кономическата стабилност не е постигната, понеже старите корумпирани системи се рушат в т€хната ц€лост, за да се въведат с минимум сътресени€ нови системи, основани на почтеността и справедливостта. ќттегл€нето на войски не е отслабване на отбраната на държавите, предизвиквайки по този начин инвази€ от други въоръжени страни, това са стъпки към пром€на на международни€ манталитет от войни към мир. ¬ъпреки, че зем€та ще се освобождава от оставащата негативност чрез земетресени€, изригвани€ и бури, тези събити€ ще бъдат намалени като суровост, честота и разрушителност, защото технологичните способности на илюминатите да ги пораждат б€ха намалени приблизително наполовина.
    — изчерпване на дуалността в триизмерни€ св€т, тези позитивни перспективи пред световните дела са затъмнени от широко рекламираните бомбастични действи€ на икономическата и политическата сцени по света. » негативността в н€кои индивиди продължава да се разгар€ силно. “ези, които са мотивирани от финансови и териториални облаги, цел€т да предизвикат война, но са далеч от каквито и да било успешни завоевани€, борбата ще отслабва от едно м€сто на друго. ќчевидно, неуравновесената икономика, ко€то преобладава във ваши€ св€т и е основана на ДимащиФ и Дн€мащиФ, постепенно ще претърпи пром€на и вие ще видите, как си отиват тиранични владетели, несправедливи съдебни системи и несправедливо данъчно облагане.
    Ќие разбираме, че бихте искали да знаете точно кога ще видите тези постижени€: когато света се освободи от подтисничеството и жестокостта.  огато световната икономика бъде стабилизирана и премахнати ‘едерални€ резерв и други кражби от глобален мащаб.  огато истината за 9/11 излезе на€ве.  огато храната, подслона, здравеопазването и образованието са достъпни за всички. » особено, когато нашето универсално семейство се събере.
    ¬ъзлюбени души, ако тези отговори б€ха известни, би било гол€ма радост да ви ги дадем. “ова, което можем да кажем е, че сигурността на всеки един от вас е от първостепенно значение при текущите дискусии за подбиране на най-благопри€тни€ момент и най-ефективните начини да бъдат представени дълбоки истини и значителни реформи. «аради упоритостта на илюминатите в борбата им със силите на —ветлината, през последните н€колко години б€ха направени многобройни промени в основни€ план в съответствие с целите за елиминиране на въоръжената съпротива и физическа подготовка на населението във възможно най-гол€ма степен.
    ¬се още не е отслабен контролът на илюминатите върху военните фракции, които могат да причин€т сериозна вреда на вас и на кацащите екипажи. ћнозинството от вашата цивилизаци€ все още не е подготвено да се справи с драматичните промени при срутването на много неща, а какво остава да могат с радост да приветстват множество извънземни, които внезапно се по€в€т навс€къде по света. ¬ремето изтича, затова високо еволюирали същества във ¬селената работ€т заедно с ваши просветлени лидери, за да намал€т системно областите на съпротивление и да наблюдават колективната психика така, че промените със сигурност да стартират с минимални сътресени€ за тези, които н€мат представа, че във ваши€ св€т текат трансформации с помощта на много други цивилизации.
    —блъсъкът между все по-високите вибрации, съпътстващи път€ на ¬ъзнесението на «ем€та и ниските вибрации, които се излъчват от неправилното използване на технологиите от илюминатите, причин€ва подобни катаклизми в електрическите системи на телата. ƒори телата на тези, които са отворени към светлината да се обнов€ват на клетъчно ниво, много от т€х преминават през периоди на умора, физически дискомфорт и различна степен на обезсърчение, както и краткотрайна загуба на паметта. “ези ефекти са временни и могат да бъдат облекчени до известна степен чрез достатъчен сън, пиене на големи количества чиста вода, по-малко и по-лека храна, умерени упражнени€.
    “ова взаимодействие между ниски и високи вибрации допринас€ и за това, което мнозина изпитват като ДбученеФ. ќт петте основни сетива, слухът е този, който най-често и най-сериозно бива атакуван. „естото излагане на шум от източници като машини, битки, строителство, детонации, разработване на мини, рев€щи тълпи и шумна музика, увреждат деликатните механизми на слуха и идентифицирането на звуци. Ќезависимо, че Дзвъненето в ушитеФ, което н€кои хора изпитват най-веро€тно е болестта тинитус, а Д бученетоФ е в глобален мащаб и ще изчезне, когато клетъчни€ строеж на телата стане по-кристален и намалее излъчването на ниски вибрации.
    ќще един въпрос е уместно да бъде засегнат тук:  огато клетките се промен€т от въглерод към кристал, това ще доведе ли до пром€на в чакрите? –азбира се!  огато ƒЌ  е била променена в древността, чакрите също са били засегнати и т€хното възстанов€ване е част от клетъчните промени. ƒокато мислите за ума, костите, органите и т.н. като отделени поради факта, че изпълн€ват различни функции, вс€ка една клетка е в посто€нно взаимодействие с всички останали клетки и пром€на във вс€ка една, било то полезна или вредна, зас€га ц€лата система. ≈то защо, с пром€на на клетките от въглерод към кристал в тези, които са отворени към светлината, техните чакри стават по-чувствителни и нараства бро€ им.
    ќбикновено тези, които признават съществуването на чакрите см€тат, че те са седем на брой. — напредване на духовната еволюци€ се отвар€т и други области и телата на високо еволюиралите души стават като магнити за светлината, ко€то навлиза през много входове. ќт друга страна, чакрите на тези, които отдавна са наклонени към тъмнината могат да се затвор€т напълно със закърн€ване на съвестта от липсата на употреба.
    „есто обсъждана е темата, ко€то един читател обобщи по следни€ начин:  акво ще стане с парите ми при новата система? „естно спечелените доходи в банкови сметки и други инвестиции н€ма да бъдат неблагопри€тно засегнати, когато глобалната парична система, основана на скъпоценни метали бъде въведена. ¬ъпреки това обаче, дори при една подробно раз€снение, предшестващо радикалната пром€на, ще настъпи за кратко период на объркване докато всички търговски дейности заработ€т гладко при новата система.
    ≈динствените, които ще бъдат сериозно засегнати са тези във висшите етажи на илюминатите, които са натрупали несметни богатства чрез незаконни, неморални или тиранични средства. “ехните холдинги Ц мулти-квадрилионни суми в долари - включват банки и други кредитни институции; скривалища със злато, сребро, платина и скъпоценни камъни; мултинационални корпорации; зем€ и природни ресурси, т€хната индустри€ от ДнезаконниФ наркотици, произведени€ на изкуството, съхран€вани основно във ¬атикана. »менно тези средства от генериращите печалба холдинги и златото, което е било натрупано и укрито, ще бъдат върнати в обръщение и разпределени, за да се премахне бедността по цели€ св€т. Ќаркотиците ще бъдат унищожени, а съкровищниците от произведени€ на изкуството, които са били откраднати или натрупани по нечестен начин, ще бъдат изложени в националните музеи и галерии.
    —ега преминаваме към въпроси, които не са от жизнено важно значение за колективното съзнание, но нашите отговори могат да предизвикат интереса ви.
    ¬ашите учени не могат да изчисл€т с точност изместването на оста на «ем€та, защото не зна€т, че това е естествен резултат от модела на движение на нейната орбита, който е бил засилен през последните седем десетилети€ чрез масивно вливане на светлина от далечни източници. ѕонеже те не зна€т, че планетата се движи към ¬ъзнесение, те са объркани от това, което наблюдават-естествени €влени€, които те отчитат за аномалии, нови астрални тела, които се по€в€ват във или извън вашата слънчева система. “е не осъзнават, че техните изчислени€ в светлинни години са безполезни, понеже това, което те отчитат като Дразсто€ниеФ в действителност са различни енергийни планове. — такива огромни различи€ между техните познани€ и универсалната реалност, мнозина във вашите научни среди ще са изправени пред предизвикателството да приемат истините, които ще бъдат разкрити.
    ƒа, използването на пистолет или друг вид оръжие като спасително средство за себе си или за друг Де приемливоФ. –ан€ването или убийството в такива случаи може да е клауза в договора на душата, който завършва опитностите в третото измерение и постига баланс за всички, които са замесени.
     ак изглежда секса в 5-то измерение? ќтговорът зависи от това дали живота е във физически цивилизации или в духовните царства, и дори когато тези две места бъдат дефинирани, н€ма еднакво описание. Ќ€кои физически цивилизации са напреднали интелектуално до 5-то измерение, но без следа от духовност, техните сексуални практики са груби и животински,каквато е и т€хната природа. ƒруги цивилизации, които са напреднали духовно до 5-то измерение или отвъд него избират тела с по-малка плътност, за да изпитат близостта на сексуалните отношени€ и раждането вместо да прилагат други средства за възпроизвеждане като клониране или насочена мисъл. ќбитателите на всички духовни царства, независимо от измерението, н€мат репродуктивни органи, така че секса, какъвто го познавате не съществува. “ова, което можете да очаквате,когато «ем€та достигне своето предназначение в пето измерение, всички сексуални съюзи ще бъдат безкрайно радостни с възвишени усещани€ и за двамата партньори. ўастливи сме да ви уверим, че удоволствието от правенето на любов в четвърто измерение не никак за пренебрегване!
    јко експертните познани€ на астролозите се обедин€т със зрителна и духовна €снота, те могат да изготв€т карти с точност, основана на пром€ната положението на «ем€та в процеса на нейното ¬ъзнесение.
    — нашето познание за Ѕог можем да ви кажем, че той н€ма нищо против да бъде наричан Ѕог/Ѕогин€ или “ой/“€ Ц или каквото и да било друго име използвано в духовен или религиозен смисъл. ¬ъпреки това, приписването, както на бог, така и на богин€ на ¬ладетел€ на тази ¬селена не е точно, понеже “ой е бог, а не богин€. ¬сички богове и богини, които —ъздател€т е избрал да управл€ват техните вселени, са в разцвета на балансираните мъжки и женски енергии Ц андрогини Ц така че т€хната същност обхваща характерните качества както на бога, така и на богин€та.
     ато част от Ѕога или както наричате ¬ърховното същество на тази ¬селена, всеки един от вас е Ѕог или Ѕогин€ според пола, който сте избрали в този живот. ƒалеч по-важното от вашата физическа форма е природата на вашата душа, ко€то е светлина, същата енерги€ като любовта и най-могъщата сила във вселената.  ато знаете това, вие можете да разберете истината в това, което често сме ви казвали: ¬ие сте могъщи същества с безкраен потенциал!
     азваме ви ДдовижданеФ засега, с безусловната любов на съществата от светлина в тази ¬селена, които ви аплодират с приближаването към финалната права.
    ЋёЅќ¬ » ћ»–
    —юзън ”орд
    Email: suzy@matthewbooks.com
    Website: The Matthew Books
    ѕревод: Maya

http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/matthew01-02-12.html


—ъздадено: 17/02/2012 • 13:02
ќбновено : 17/02/2012 • 13:02
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4162 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.45 секунди