“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ќткрито —ърце или Ќевидими —фери

ќткрито —ърце или Ќевидими —фери

Ћюдмила  лачкова

     акто и да тълкуваме нашите жизнени уроци, както и да оцен€ваме вътрешните модели и схеми, по законите на които протича вътрешни€т ни живот, всичко се свежда до степента откритост на —ърцето. ј осъзнаването на този момент и готовността да внас€ме съответните корекции, определ€т придвижването ни по ѕът€ на ≈волюционно –азвитие.
    Ќапълно ќткритото —ърце има опит в своето поетапно отвар€не по този път. “ова е цели€т жизнен път, осветен от партньорски взаимоотношени€, които като в огледало отраз€ват действителното състо€ние на нещата и степента на собственото ни реално приемане и самооткриване.
     акво означава степен ќткритост на —ърцето? “ова са невидими за физическото зрение, но €сно осезаеми и видими на фино ниво слоеве, които като бариера обвиват сърдечната ни чакра, както и физическото сърце. “ова са защитни бариери, които не ни позвол€ват с ц€лото си —ърце да чувстваме живота и да му се наслаждаваме. ѕри провеждане на енергийни сеанси или психологични консултации, когато си настроен на даден човек, това се чувства и вижда €сно с вътрешното зрение. ¬ следващите моменти, от енергийното разчитане постепенно може да се открие информаци€ за нехармонични жизнени истории, които са се случили или случват, или са потенциално възможни. ÷€лата информаци€ излиза именно от тези невидими енергийни слоеве, реално съществуващи на по-фини нива.
    ќсобено удивително е, че сами€т човек може да произвежда напълно жизнерадостно, открито и успешно впечатление за себе си, но да живее със —ърце, закрито с такива слоеве като мъгла, и да се учудва, защо е неорганизиран лични€т му живот или разнообразните партньорски взаимоотношени€, и защо присъстват различни ограничаващи жизнени ситуации.
    “ези енергийни слоеве, с формата на защитни сфери, обвиващи —ърцето, като усещане имат разни качества или ДплътностФ при отделните хора, и съответно отраз€ват различни истории, но се подреждат в сходни схеми и закономерности.
    »скрени€т човек с „исто —ърце, като правило, ако има защитни обвивки, те са по-тънки и светли и се възприемат лесно като сфера, в ко€то се чете вътрешна болка и душевни рани от неизлекувано минало. –аните са открити и кърв€т, но дадени€т индивид при възникването им не е намерил начин да ги излекува и се е опитал да ги измести от —ъзнанието си. ќт тогава тази енерги€ съществува заключена вътре в защитните слоеве като ранено вътрешно дете, от което са се ДотказалиФ, или което не искат да забележат и призна€т. ‘ормираните енергийни бариери вътре в нас са съществена преграда по път€ за обедин€ване на човешки€ и ¬исши€ јз. ѕон€кога тези бариери израстват до такива размери и плътност, че заради т€х губим връзка със собственото си —ърце и напълно забрав€ме за съществуването на духовни€ аспект в нас.

    ¬рата към —вещените ѕространства
    јко не намираме решение в един или друг аспект от живота, след време изместваме темите в безсъзнателните сфери и правим всичко възможно да ги забравим завинаги. Ќо тази енерги€ не изчезва никъде, не се разнас€/разсейва от само себе си. “€ се опитва да излезе на свобода от дълбините на нашата ДзабраваФ и да намери спокойствие. “€ чука от вътрешността на защитните бариери и моли да бъде пусната навън. ≈то откъде се генерира енерги€ на непон€тно безпокойство, страх и други про€влени€, ето защо в същото време с нас отново се случват нехармонични ситуации. ¬ такива моменти ние несъзнателно се стремим да защитим себе си от среща със скритата/подтисната енерги€, тъй като в тези аспекти се чувстваме слаби и безпомощни същества.
    ѕравим всичко, за да не осъзнаем този момент, ако н€маме решение за него. –ешение, способно да балансира енерги€та, да € преведе през излекуваща трансформаци€ и да € върне в центъра ни на съзнание, в резултат на което се формира нашата ÷€лостност.
    “огава, какво се случва с нас, ако изберем да не осъзнаем истинското състо€ние на нещата? Ќие просто започваме да изб€гваме сами€ живот, всичко и всички, които ни напомн€т за нашата болка и неспособността ни да се справим с не€. “ака постепенно става свиване/ограничаване на честотите и интензивността на взаимодействие с живота, особено в сферата на партньорските взаимоотношени€. “ака ние съзнателно се лишаваме от способността да обичаме с пълна сила, с ц€лата дълбочина на чувствата, от нашата вътрешна свобода. ≈то защо не можем да почувстваме —амоотвержена, Ќеограничена/Ќеограничаваща, Ѕезусловна Ћюбов към себе си, към друг човек, към живота като ц€ло.
     ато резултат, вместо наслаждение от живота, концентрираме ц€лата си енерги€ за поддържане на защитна бариера срещу ДнежелателниФ външни въздействи€. “ака несъзнателно защитаваме себе си, и за определен период това работи за нас, но след време прераства в противоречие, тъй като именно тази бариера не ни допуска до самите себе си и до възможността да чувстваме пълноценно радостта от живота. ƒокато съществува такава бариера, не можем да отворим вратата към —ърцето и да видим »стинската си —ъщност, още повече, да влезем в свещените пространства, където обитава ƒухът ни, за да познаем радостта от сливането с ¬исшата ‘орма на наши€ јз.

    »люзиите
    »нтересното е, че в резултат от такова Дсвиване/отдръпване от животаФ, ние не се лишаваме напълно от партньорски отношени€. Ќапротив, обрастваме с т€х, но както става €сно по-късно, те се оказват далеко не най-качествените, дълбоки и конструктивни отношени€. »менно заради това възприемаме наши€ живот в тези периоди като несъсто€л се/неизжив€н.
    ћожем, оглеждайки се около нас, с изненада да констатираме, че заобиколени от множество познати хора и разнообразни отношени€, въпреки всичко да недоум€ваме, защо дълбоко в себе си усещаме тъга и самота. ¬ действителност се опитваме с такива повърхностни отношени€ да компенсираме отсъствието на най-главни€ партньорски съюз Ц със самите себе си.
    ¬ такива моменти от живота, можем даже да създадем илюзи€ за успех. ƒа, т€ е резултат от тези аспекти в нас, които действително са се потрудили в това направление, и са ни извели до нови нива на достижени€ и потенциални възможности. “ези наши аспекти са прокарали пр€ка пътека към —ърцето, и в сво€та съвкупност и в бъдеще ще ни извеждат до нови по-високи нива на —ветлината. Ќо на днешни€ етап от развитие се нуждаем не от пътечка, съедин€ваща ни с източника на живот, а от пълноценен достъп до този ресурс, т.е., от живот с абсолютно ќтворено —ърце.
    Ќеголеми€т поток от жизнена енерги€ не може безкрайно да покрива нуждите на тези наши аспекти, които още не са се съединили с ¬исши€ јз, не намирайки решение, поради което н€мат ѕр€к  онтакт със —ърцето.
    »люзи€та за успех и благополучие също се формира от тези защитни сфери, като опит да Дзаблуд€тФ околните. –азбира се, заблудата/измамата не произлиза от Длош умисълФ, а все от същи€ мотив да се прикрие непоносимото чувство на неувереност, но в същност лъжем себе си, като ÷€лостна Ћичност.
    ѕозитивната ни енерги€ до определен момент може да компенсира енерги€та на неудовлетворените, неуверени части, но рано или късно стигаме до изтощение като ÷€ло. — това се об€сн€ва и нереализираната кариера или личен живот, при добри изходни качества и обсто€телства.

    ѕрозорец към възможностите
    »зглежда, че може напълно ДнормалноФ да се изживее цели€ живот така, което мнозина и прав€т, и ще прав€т, постепенно стигайки до различни задънени улици в живота. “акива житейски задънени пътища, след време игра€т рол€ на пробуждащ фактор.
    »нтересно е да се проведе такова изследване заедно с тези, които са готови да направ€т пробив към нови нива и нови сфери на живота. “акъв Дѕрозорец към ¬ъзможноститеФ сега е напълно отворен за нас.

    ѕартньорство с ƒуха или ¬ръщане у ƒома
    » така, ключът за решение на всички жизнени главоблъсканици е в позици€та ДЌапълно ќтворено —ърцеФ. ƒа се опитаме да си представим схематично или метафорично, как работи това, за да разберем €сно, какви са практическите решени€ на различни жизнени ситуации.
    ƒа си представим сърдечната чакра като входна врата към вътрешните ни —вещени ѕространства. ¬ тези пространства обитава наши€т ƒух, или ¬исш јз, тук непосредствено взаимодействаме със себе си на ¬исше Ќиво. ћожем да визуализираме сърдечната чакра в центъра на гърдите като негол€ма сфера (или както си € представим), но влизайки в не€, откриваме безкрайни многомерни пространства, функциониращи на основата на квантовите закони. “ова са напълно други светове, различни от тези, в които живеем сега, в линейно време.
     огато се приближим до вратата и € отворим, животът ни се преобраз€ва по вълшебен начин и ние предостав€ме изц€ло водачеството на ¬исши€ ни јз. ¬лиза в действие позици€та: ДЌе мо€та човешка вол€ да бъде, но ¬ол€та на ¬исши€ јзФ. “акъв момент означава абсолютно ƒоверие в »стински€ јз. —лед като сме открили достъп в пространството на ƒуха, ние вече усво€ваме Ќови€ ∆ивот, и той ни харесва много повече от предишни€. ћожем смело да констатираме: ДЌашето пътуване към ƒома си струваше всички положени усили€!Ф.

    ¬ътрешни€т —вещен ∆ивот
    Ќай-трудно е да се стигне до вратата. ƒа си представим около сърдечната чакра защитна зона, в ко€то е концентрирана небалансирана енерги€ от неразкритите ни аспекти и жизнени ситуации. “очно през тази зона се налага да преминем, за да се доберем до заветната врата дълбоко в нас. “ук обитават нашите страхове и техните производни. ќттук се опитваме да приемаме решени€ за пром€на на живота или не приемаме никакви конструктивни решени€, живеейки Дпо подразбиранеФ, което значи, че сме под вли€ние на външни обсто€телства и се подчин€ваме на чужда вол€, а и сами налагаме на другите вол€та на низшите ни про€влени€.
    »менно тази зона излъчва тежка, лепкава, манипулативна енерги€ или жертвено-несъсто€телна, слабоволна енерги€. ¬ тази област има много хаос, обърканост, илюзи€, отча€ние, агреси€, неразбиране.  олкото по-уплътнени са енергийните слоеве от неизлекувани жизнени ситуации, толкова по-големи са шансовете индивидът да не подозира, че има ¬ътрешен —вещен ∆ивот, и толкова по-активно такъв човек се опира на външни жизнени атрибути, като затвар€ напълно своето сърце към света и себе си, довеждайки се до крайно циничен поглед върху живота.
    ƒуховно пробуждащите се хора или вече активно работещите над себе си, разрохкват тези слоеве и стъпка по стъпка ги разтвар€т, като получават всички шансове да се доберат до заветната врата. ѕостепенно те все повече съсредоточават вниманието си върху вътрешните сфери на живота, откривайки за себе си принципно нови и ефективно работещи «акони на Ѕитието.
    Ќашите аспекти, които в резултат от вътрешната работа са разкрити и вибрират на високо ниво, вече имат пр€ка връзка с духовната енерги€, открехнали са заветната врата към —ърцето и черп€т ≈нерги€ от ¬исшата —ила за живота си. “ези аспекти са въодушевени от творчески планове и големи жизнени перспективи. »менно те напо€ват с тази жизнена сила други неразкрити части от нашата личност и околните, и ги подхранват. “очно те въодушев€ват другите, които още се съмн€ват в тези възможности, да последват примера им.

    »зточници на ∆изнена ≈нерги€
     акво се случва, ако вътре в нас има още много такива неразкрити аспекти, които предпочитат да се кри€т, но при това се нужда€т от поддържане на сво€ оскъден живот? “е започват да поглъщат твърде много жизнена енерги€.
    јко животът на тези неразкрити части е оскъден в про€влени€та си, защо изискват толкова много жизнена енерги€? »стината е в това, че те не се опират на вътрешни€ духовен източник, поради което са в посто€нно състо€ние на паника, страх и безпокойство. “акава нисковибрираща енерги€, често не е мотивирана с нищо, но е много ДненаситнаФ и изисква големи ресурси за поддържане на сво€ живот. Ќенаситна, защото никога не може да бъде удовлетворена.
    “акива аспекти сами по себе си са нежизнеспособни и просто са ДпринудениФ да търс€т източници на жизнена енерги€ извън себе си. Ќай-лесно е, да € взимат от тези аспекти, които са синхронизирани със —ърцето, но всъщност ограбват себе си, като ÷€лостна Ћичност.
     ато следствие, нашите творчески аспекти на личността, вместо активна реализаци€ на собствените си планове, започват да отдават мощната енерги€ на ƒуха за поддържане живота на нисковибриращите аспекти, и постепенно също стигат до срив от изтощение, без да реализират плановете си. ѕребивавайки в такива услови€, жизнеутвърждаващите по-рано наши аспекти, постепенно сами преминават на по-ниско ниво на вибриране, и в определен момент на недостатъчна жизнена сила губ€т в€ра в себе си, в творческите си планове, което става източник за посто€нно безпричинно безпокойство.
    ќтначало, вътрешни€т страх и безпокойство външно не са мотивирани от нищо, но с времето започват да създават аналогична нисковибрационна реалност на физически план, за да могат да кажат после: Д≈то причината за моето безпокойствоФ. “ака ние ДтворимФ своите »люзии, а впоследствие, с тези ДпричиниФ се опитваме да об€сним жизнената си и творческа неспособност/несъсто€телност като ÷€ло. ћожем, обаче, лесно да проследим, как подобна енерги€ се про€в€ва тогава, когато губим непосредствена връзка със —ърцето, респективно, с източника на »стинската ∆изнена —ила.

    ѕът€т на »зцеление
    Ќашите нисковибриращи аспекти не произвеждат/създават нищо сами, т.е. не твор€т, н€мат собствен източник на духовна, следователно, и на жизнена подкрепа. јко направ€т »збора да застанат на ѕът€ към —обственото си »зцеление, ще осъзна€т необходимостта от възстанов€ване на силата си чрез пр€к открит контакт със —ърцето. “огава енерги€та, взета на заем от здрави€ аспект, може да им помогне да се балансират и да придоби€т истинска свобода в партньорство с ¬исши€ јз.
    Ќо често, неизлекуваните ни аспекти просто поглъщат и Диз€ждатФ отделената/дадената им в подкрепа енерги€. —лед това започват активно да търс€т начини отново да отнемат чиста енерги€ от околните. Ќа първо м€сто, предпочитат да взимат от тези източници, до които вече имат достъп, и които още позвол€ват несъзнателно това да се случва.  огато източат/опустошат частите на сво€та личност, тогава небалансираните аспекти започват да търс€т н€кой от външната среда, за да се включат към него, и да продължат да опустошават, черпейки жизнена сила оттам.
    «ащо става опустошаване?  акто разгледахме по-горе, неудовлетворените части отнемат колосално количество енерги€, за да заглушат собственото си безпокойство или страх. Ќалага им се да извършват тази операци€ безкрайно количество пъти, тъй като създаденото изкрив€ване не може да бъде излекувано по този начин. » най-важното, те нищо не дават в зам€на на източника, от където взимат жизнена енерги€. “е не про€в€ват необходимата благодарност, даже не се замисл€т за това, а само искат. “ака се нарушава енергийни€т Ѕаланс, което поражда своите последстви€.

    —вещени ќтношени€ от —ърце в —ърце
    “ака изглеждат взаимоотношени€та ни със самите нас на този етап: варварско неефективно потребление на собствените ресурси, нарушаващо Ѕаланса на ÷€лото. —ъответно, същите отношени€ установ€ваме с обкръжаващите ни хора.
    ѕробудени€т човек с „исто —ърце, предварително изчистил сам всички изкривени слоеве около сърцето си, и установил пр€ка връзка с »стински€ јз, е създал по този начин чисти отношени€ със себе си. “акъв човек в бъдеще ще се ръководи от жизнени принципи, излизащи от дълбочината на неговото същество, ¬исши€ јз, ƒуха. » същите открити/чистосърдечни отношени€ от —ърце в —ърце той изгражда/установ€ва с обкръжаващите го хора. ¬ такива ситуации може да се каже, че —ърцето е напълно ќткрито/ќтворено. “акива отношени€ са много дълбоки, искрени, любещи и свещени.
    ƒостигайки пълен разцвет на отношени€та със себе си, ние предпочитаме през по-гол€мата част от времето да прекарваме в собственото си общество, и намираме това твърде при€тно и конструктивно. Ќа същи€ принцип се формират и дълбоки пълноценни отношени€ с негол€м брой от най-близките ни хора. ¬сички останали многобройни контакти с околните са кратковременни, но също така мощни по дълбочина и сила. ¬сичко това, взето заедно, дава ефект на пълноценно прежив€н живот и чувство на ≈динство с ∆ивота във всичките му про€влени€.

    —тил на Ќашите ќтношени€
     огато връзката с »стински€ јз е слаба и н€ма осъзнато разбиране за жизнената необходимост да се развие такава връзка чрез ќтворено —ърце, когато се изчерп€т собствените ресурси, тогава възниква необходимостта тази енерги€ да се взима от другите. ¬ такива моменти установ€ваме отношени€ с т€х не заради кристално чистата енерги€, освет€ваща нашата дружба и любов и даваща взаимно полезен вътрешен растеж.
    ƒадени€т случай се отнас€ до обсто€телствата, когато едини€т от партньорите просто поглъща ресурса на други€ и постепенно го лишава напълно от енерги€. » отново, важно е да се разбере, че енерги€та не се използва за издигане в —ветлината на духа, а просто да се Диз€де/погълнеФ енерги€, след което да се съсредоточи върху иде€та, откъде още може да получи жизнена сила. ¬ това отношение тези наши части стават много изкусни, разигравайки цели спектакли на Двечната жертваФ, отначало несъзнателно и искрено, впоследствие все по-съзнателно и цинично. —ъответно, в дадената фаза от живота, такъв стил придобиват и отношени€та ни с околните, и стават типично ДманипулативниФ. “е просто идват от тази защитна сфера, обкръжаваща сърдечната чакра, ко€то (сферата) на този етап се превръща в цинична «она на »зкрив€ване.
    —ега може лесно да се прогнозира, че такива жертвено-манипулаторски отношени€ н€мат истинска перспектива в живота, те постепенно изтощават двамата партньори, като вод€т и двете страни до нарастващо чувство на неудовлетвореност от себе си и от живота. –ано или късно, довеждат до конфликти и разпадане на отношени€та. —ами€т живот се превръща по-скоро в Димитаци€Ф, отколкото в пълноценни€ му аналог.

    –азговор със —ебе си
    –ешението е само едно: честно да поговорим със себе си и да преценим, какво ни дават тези или онези отношени€. ƒали е съюз, основан на чистите вибрации на ƒуха, твор€щ и саморазвиващ се, или потребителско неконструктивно поглъщане на чужда енерги€, с цел да се напълн€т и балансират собствените енергийно изчерпени части.
    ”местно е, преди всичко, да зададем въпрос на себе си: Д акви са отношени€та ми със сами€ себе си? »скрени, през ќтвореното —ърце? »ли са затънали в зоната на изкрив€ване, създадена н€кога за защита на себе си, а след това сама се превърна в деструктивен източник?Ф.

    ¬заимопомощ в ѕартньорските ќтношени€
    —ъществуват отношени€, при които оказваме духовна подкрепа на другите, когато със сигурност знаем, че притежаваме по-високо ниво на ћайсторство. ¬ тези случаи осъзнаваме, че вливаме в енергийните им полета —илна ≈нерги€ на ƒуха и виждаме позитивните резултати от такава подкрепа.
    »ли сами съзнателно приемаме помощта на другите, правейки всичко възможно да изчистим постепенно областта около сърдечни€ център, да освободим и трансформираме всичката блокирана там енерги€, за да € повдигнем до вибрациите на ƒуха. “акива съюзи са много плодотворни, дават редица творчески възможности за духовно израстване на двамата партньори и се про€в€ват в живота като обсто€телства, удовлетвор€ващи всички.

    √раници на «дравите ќтношени€
    ѕоради силно изразен страх и недоверие в себе си, изграждаме отношени€ с другите, при които примитивно черпим от ресурса им, без да осъзнаваме необходимостта от вътрешно израстване, или желание за движение в това направление. “огава, както вече разгледахме по-горе, такива отношени€ ще изтощ€т бързо енерги€та на другите, което означава, че ще се нуждаем от все нови и нови източници на жизнена сила. ¬ такива моменти буквално ДобраствамеФ с множество повърхностни запознанства и връзки, несъзнателно опитвайки се да намерим вътрешен баланс.
    ≈нергийно ДизточенитеФ партньори, от които н€ма какво повече да се вземе, безжалостно се отхвърл€т, което е много болезнено прежив€ване за т€х. “ака се отнас€т и към тези, които са осъзнали потребителската схема и са поставили граници, т.е. казали са ДЌ≈Ф на такива деформирани отношени€.  ато правило, не просто отхвърл€т тези хора, а се стара€т да ги обвин€т за ц€лата си неудовлетвореност. ¬ действителност, на пробудените и осъзнаващи всичко хора, такава демонстративна реакци€ на Дотхвърл€неФ вече не прави никакво впечатление, но е доказателство за истинността на собствените им догадки/предположени€.
    »стината в този случай е проста: да се удовлетвори зоната на изкрив€ване е невъзможно. “€ е като ненаситна бездънна дупка, ко€то отначало лицемерно внимателно, а след това все по-нагло и насто€телно, за€в€ва правата си върху енерги€та на другите, ко€то сама не произвежда, но изисква от останалите. ќтначало, тази зона източва собствените си жизнеспособни творчески аспекти, след това започва да черпи от чуждите. “ази мисъл не случайно се повтар€ многократно, защото от осъзнаването й зависи, с каква бързина ще се »злекува ÷ели€т ћодел на ∆ивота.
     огато се открие подобен стил на отношени€, е уместно да се направи само едно: да се постав€т √раници, безкомпромисно освобождавайки се от такова партньорство.

     вантов —кок в ќтношени€та
    ”потреб€вайки по изкривен начин чужд ресурс, индивидът може да попълни творческите си аспекти и изкусно да имитира, че твори сам. »менно имитира, тъй като твори не от сво€ сърдечен източник, а като се опира на сърдечната енерги€ на партньора. ѕри това си присво€ва авторство, в позици€ на ДнеблагодарностФ към тези, които са го изпълнили с творческа енерги€. ћанипулаторски ДстимулираФ творчески€ потенциал на другите, като безкрайно израз€ва неудовлетвореност от техните действи€ и от личността им, провокирайки индивида през ц€лото време да доказва на себе си и околните, сво€та състо€телност или право да бъде признат, да бъде ДдобърФ, но в резултат отново достав€ творческа енерги€ на манипулатора.
    “акива форми на взаимоотношени€ са много разпространени и имат отлични€ потенциал да затънат в блато, за да могат да се пробуд€т един ден, да осъзна€т всички вътрешни деформации и след това постепенно и постъпателно да ги изчист€т и уравновес€т. —лед като сме извършили такава работа вътре в себе си, в определен момент откриваме тази врата към вътрешните пространства на ƒуха. “ака отново идваме до това, с което сме започнали изследването.
    ќтначало едини€т от партньорите прави тази крачка към себе си, след това може да го последва втори€т партньор и много други. ќтношени€та преминават на качествено по-високо ниво, в което партньорски€т съюз извършва  вантов —кок и функционира от —ърце в —ърце. јко едини€т от партньорите не е готов за качествени изменени€ в себе си и външни€ си живот, той ще търси н€кой, който ще бъде съгласен на предишните енергийни отношени€. ѕърви€т партньор остава свободен, за да преживее нов опит в партньорски съюз, но вече на качествено ново житейско ниво, което само по себе си е прекрасно.

    Ѕезусловна Ћюбов
    ¬ заключение, ние констатираме, че сме свободни и щастливи в отношени€та със себе си и с тези, които са ни много близки. «абел€зваме, че се освобождаваме от излишните некачествени връзки. —ъзнателно прослед€ваме енерги€та вътре в нас и в партньорските отношени€ да циркулира хармонично, на основата на «драв Ѕаланс и «драви √раници на личните ни енергийни пространства.
    ћиналите защитни бариери са разтворени. —ърцето е ќтворено към себе си и живота. Ѕалансът във всички отношени€ е достигнат. ѕрез отворената сърдечна врата, ƒухът се влива в енергийните ни полета, освет€вайки с присъствието си и вътрешна сила нашата Ћичност, наши€ ∆ивот и всичко, което “ворим. “ова е Ќай-ћощната Ќепресъхваща ∆изнена —ила, името на ко€то е Ѕезусловна Ћюбов.
    » това е действително така!
    ѕревод: “ат€на

http://my.mail.ru/community/sotvorjaem/46E69A6EEB65397F.html#comment_6EA182E2ED653DEF


—ъздадено: 13/02/2012 • 12:57
ќбновено : 13/02/2012 • 12:57
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4293 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.55 секунди