“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - –акът и содата

–акът и содата

„етем и запомн€ме, разказваме на другите!

    –акът е гъбично забол€ване и то е лечимо http://zhivem-zdorovo.com/mnenie/rak-eto-gribkov... - видео на италиански език с руски субтитри. ƒ-р Tullio Simoncini http://www.cancerfungus.coml

    ѕредлагаме на вниманието ви превода на стати€та на ƒ≈…¬»ƒ ј… , чийто оригинал на английски е на сайта http://www.davidicke.com/

    ÷ифрите, разбира се, са впечатл€ващи. ќсем милиона хора умират ежегодно от рак по цели€ св€т. —амо в —јў те са повече от половин милион. ќчаквани€т ръст на смъртността за 2003 г. е 12 милиона. –акът е най-разпространената причина за смърт в групата на възрастните до 85 години. ¬ ўатите от тази болест умира всеки четвърти човек. ¬секи четвърти!! Ћишихме се от много свои свободи, когато се съгласихме да ни Дзащитават от тероризмаФ. ’ората продължават да боледуват и умират от недъзи, които елитните фамилии и техните фармацевтични картели отказват да лекуват.
    ¬ече разказах в стати€та си от 9 август, че н€кой си д-р –ичард ƒей, оглав€ващ организаци€та за планирано родителство, занимаваща се евгениката и контролирана от –окфелерите, е изнесъл през 1969 г. в ѕитсбург лекци€ пред лекари, в ко€то разказва за приближаващата се трансформаци€ на глобалното общество. “ой помолил докторите да изключат записващите устройства и да не си вод€т бележки докато чете дълги€ списък мерки за планираното по пром€на на глобалното общество. Ќо един от лекарите е записал всичко, което ни е било подготвено в рамките на този проект за социална инженери€, и след това направил тази информаци€ обществено досто€ние.
    —ега, след 40 години, можем пр€ко да видим колко, акуратни са се оказали предсказани€та на –ичард ƒей. «ащо споменавам този факт? «ащото на същата тази конференци€ през 1969 г. ƒей за€в€ва :Ф—ега можем да излекуваме всеки вид рак. ÷€лата информаци€ се пази във фонда на –окфелер и може да се обнародва при наличието на съответно решениеФ. ¬ частност ƒей казва, че ако хората умират бавно от Драк или нещо другоФ, то ще може да се забави темпа на прираст на населението... “ези хора прав€т това, защото н€мат душа.
    ‘армацевтични€т бизнес не си постав€ целта да лекува рака. «ащо да лекуват болестта, като могат да печел€т от борбата със симптомите. ѕри това съвсем не е задължително да разказват на доверчивите пациенти, че отровата от химиотерапи€та убива, както раковите, така и здравите клетки и в крайна сметка Ц сами€т човек. ћисл€, че това дори не се прави за пари... ≈литът иска да намали населението, поради което тр€бва хората да страдат и умират преждевременно.
    » ако н€кой лекар изведнъж открие действащ начин за лечение на рака, то той веднага попада под обстрела на законотворците в медицината и официалните структури. ≈дин от тези, които открито тръгнаха против системата е италианецът “улио —имончини. “ой бе оплют от всички страни и хвърлен в затвора, защото успешно е лекувал хора в последни€ стадий на рака. ѕрестъплението му се е състо€ло в това, че той е разбрал, че злокачествените образувани€ са разраснала се гъба кандида (подобна на дрожди гъба, с паразитна природа, живееща в организма на здравите хора, чийто силен имунитет € държи под контрол, но при отслабването му, гъбата се разпростран€ва по ц€лото т€ло и образува злокачествени тумори.).
    ≈то какво казва при€тел€т ми ћайк Ћамберт от клиниката Ўен за кандида: Д√ъбчките и особено кандида живе€т за сметка на т€лото на стопанина. Ќа този организъм, както и на всеки друг паразит, за да се възпроизведе му е нужен приемник. ѕродуктите от жизнедейността на кандидата, отслабват имунната система и вод€т до това, човек да се чувства зле, както физически, така и психическиФ. “улио —имончини счита, че ракът е разраснала се гъба кандида, и че традиционното тълкуване природата на рака е изц€ло неправилно. —ам специалист в онкологи€та и метаболитните нарушени€, той е тръгнал против интелектуални€ конформизъм на традиционната медицина, против традиционните методи за лечение на глобалната епидеми€ на рака. “ой решил да казва истината на пациентите, а не да повтар€ назубрените в медицински€ университет фрази. ќт момента, в който започнал да се занимава с медицина, —имончини разбрал, че ракът е лекуван н€как си неправилно, Двид€х колко много страдат хората. ¬ детското онкологично отделение, в което работех, всички деца умираха. ¬сичко в мен се свиваше при вида на бедните дечица, загиващи от химиотерапи€та и радиаци€таФ. ∆еланието да помогне на пациентите го довежда до търсенето на нови пътища за лечението на тази болест. —имончини решил да отхвърли всичко, което е знаел за онкологи€та и да започне собствено независимо изследване. ќткрил, че всички видове рак се про€в€ват еднакво независимо от това, в какъв орган, или каква тъкан се е образувал туморът. ¬сички злокачествени новообразувани€ са били с б€л цв€т. “ой се замислил, на какво прилича раковото образувание. Ќа гъбата кандида? Ќима това, което традиционната медицина см€та за неконтролируемо деление на клетките е стартиран от организма процес за защита от кандидозата? јко се изходи от това предположение, то развитието на болестта протича по следни€ сценарий Ц гъбичката кандида, обикновено контролирана от силни€ имунитет, започва да се размножава в отслабнали€ организъм и образува собствена колони€.  огато н€кой орган се зараз€ва с кандидоза, имунитетът се опитва да го защити от чужди завоеватели. »мунните клетки постро€ват защитна бариера, и точно това традиционната медицина нарича рак.
    —чита се, че разпространението на метастази в организма е нахлуване на злокачествените клетки в органите и тъканите. Ќо —имончини твърди, че метастазите са предизвикани от това, че гъбичката кандида се разхожда в организма. “ези гъбички могат да бъдат унищожени само от нормално функциониращ имунитет. »мунната система е ключът към оздрав€ването. — вс€ка година бро€ на заболелите от рак расте. ј това не е ли добре планирана война против имунитета на човека, война, ко€то става все по-ожесточена. »мунитетът се подкопава с хранителните продукти, хранителните добавки, пестицидите и хербицидите, ваксините, електромагнитните и микровълнови технологии, фармацевтичните препарати, стресът от съвременни€ живот и т.н. ƒецата до 2 годишната си възраст получават около 25 ваксини. ј в това време имунитетът само се формира. ѕланът на »люминатите е масова депопулаци€ чрез отслабване на имунната система. ј какво заключва най-бързо имунитета Ц химиотерапи€та. “ук добавете и радиотерапи€та.  ъм днешна дата това са най-действените начини за разрушаване клетките на организма. Ќай-съвременното общопризнато ДлечениеФ в онкологи€та се основава на постулата (постулат е положение, което без да е доказано се приема теоретично и практически за истинно), че раковите клетки ще бъдат убити преди здравите клетки на пациента. ќтровните съединени€ на химиотерапи€та убиват клетките на имунната система, но кандида си остава. –азрушената имунна система не може да контролира клетките на кандида. √ъбичката се преселва в другите органи и тъкани и ракът се разпростран€ва в организма. ”ж оздравели след хирургическата намеса и химиотерапи€, те по-скоро са като бомба с часовников механизъм. »мунитетът е нарушен. ѕо€вата на рецидиви е въпрос на време. — други думи Ц химиотерапи€та убива хората, които би тр€бвало да лекува. “€ лекува само от инфекциозното забол€ване предавано по полов път, наричащо се живот. «а да се излекуваме от рака тр€бва да подсилим имунитета, а не да го отслабваме.  огато —имончини разбрал, че ракът има гъбична природа, започнал да търси ефективен фунгицид. “огава му станало €сно, че противогъбичните препарати не работ€т.  андида мутира бързо и дотолкова се приспособ€ва към препарата, че дори започва да се храни с него. ќставало само старото, проверено, евтино и достъпно средство срещу гъбичките Ц сода бикарбонат. ќсновна съставка на хранителната сода. Ќеизвестно защо, гъбичките не могат да се адаптират към натриеви€ бикарбонат. ѕациентите на —имончини пи€т разтвор на содата или натриеви€ бикарбонат се вкарва непосредствено в тумора с помощта на приспособление, наподоб€ващо ендоскоп (дълга тръбичка, ко€то използват за изследване на вътрешни органи). ѕрез 1983 г. —имончини лекувал италианец на име √енаро —енгермано, на когото лекарите давали само н€колко месеца живот, следствие рак на дробовете. —лед кратко време този човек се излекувал изц€ло. –акът изчезнал. ќкрилен от успеха и с други пациенти, —имончини представил данни на италианското министерство по здравеопазване, с надеждата, че ще започнат клинични изследвани€, за да се провери, как работи метода му.  акво било удивлението му, когато италианското медицинско общество не само не разгледало изследвани€та му, но и го лишил от медицински€ му лиценз заради лекуване на пациенти с неодобрени лекарства.
    ћасмедиите започнаха кампани€ против —имончини, с подигравки към него и изливане на поми€ към негови€ метод. » по спешност този талантлив лекар влиза за три години в затвора, заради това, Дче е убивал пациентите сиФ. —имончини е обграден от всички страни. јвторитетите в медицината за€в€ват, че методът му за лекуване на онкологичните забол€вани€ чрез сода бикарбонат е Дналудничаво и опасноФ. ¬ъв времето, когато милиони пациенти умират от мъчителната смърт на Дпроверената и безопаснаФ химиотерапи€, медиците продължават да забран€ват лечението с бикарбоната на натри€. Ќа т€х не им пука за хората. «а щастие не им се отдава да изплашат —имончини. “ой продължава работата си. —ега за него може да се чуе благодарение на интернет. “ози лекар твори чудеса и лекува дори най-изоставените случаи в онкологи€та чрез простички€ и евтин натриев бикарбонат.
    ¬ н€кои случаи процедурите продължават с месеци, в други (примерно при рак на гърдата) Ц само за н€колко дни. „есто —имончини просто казва по телефона или чрез електронната поща, какво да прав€т хората. ƒори лично не присъства при лечението и въпреки това резултатът винаги е над очаквани€та. » това все още не е всичко...
    –аковите клетки имат уникален биомаркер Ц ензимът CYP1B1. ≈нзимите са белтъци, които катализират химичните реакции. CYP1B1 промен€ химическата структура на веществата, наречени салвестрол, и които се съдържат в много плодове и зеленчуци. ’имическата реакци€ превръща салвестрола в компонент, който убива раковите клетки и не вред€т на здравето.
    ≈нзимът CYP1B1 се изработва само в раковите клетки и реагира на салвестрола на плодовете и зеленчуците, като образува субстанци€, убиваща само раковите клетки. —алвестролът е естествената защита, намираща се в плодовете и зеленчуците за борба с гъбичките.  олкото повече растението е нападнато от гъбично забол€ване, толкова повече салвестрол съдържа то.  ъм такива плодове и зеленчуци се отнас€т: €годата, боровинката Ц черна и червена, малината, гроздето, черното и червено френско грозде, капината, €бълките, прасковите, зелените зеленчуци (броколи и вс€какъв вид зеле), артишока, червената и зелена чушка, авокадото, аспарагусът и патладжаните. Ќо агро и фармацевтичните компании такива зна€т за това. » ето какво предприемат Ц произвеждат химически фунгициди, които убиват гъбичките и спъват образуването на естествена защита (салвестрол) в растени€та като отговор на гъбичното забол€ване. —алвестрол съдържат само плодовете, които не са химически обработени с фунгициди. Ќай-разпространените фунгициди блокират изработването на CYP1B1. «атова, ако се храните с химически обработени плодове и зеленчуци, не получавате очаквани€т оздравителен ефект. ¬се още ли си мислите, че всичко това се случва случайно?! ћислите ли, че “улио —имончини е наклепан по грешка? «а ‘амилиите е нужно хората да умират от рак и лекарствата да не пречат на това. “ъй като са ментално и емоционално болни, те считат, че хората са скотове. ¬сичките ни страдани€ са им безразлични. ƒори напротив Ц колкото повече, толкова по-добре за т€х. “е съвсем не са на себе си.
    ƒобре, че Дпсихар€тФ —имончини продължава да лекува хората, защото в света продължават да умират милиони ДнормалниФ пациенти от неправилното лечение, което се базира на неправилни постулати. Ѕлагодарение на хора като него съществува надеждата в този объркан св€т, управл€ван от налудничави фамилии. Ќужни са ни хора като него. ј гъбичките започват да се размножават в организма, когато в човека възниква окислителен (оксидативен) стрес. “ози стрес, за който говори Ћюк ћонтание и който води до —ѕ»Ќ. —ледователно всичко е в киселинно-алкални€ баланс в организма.

    –ол€та на содата и основата при защита здравето на хората и растени€та - http://my.mail.ru/community/sila-v-trezvosti/1B65B2318E195689.html - 22 €нуари 2009 г.

     Џƒ≈ ћќ∆≈ ƒј —≈ ѕ–»Ћќ∆» —ќƒј“ј?
    1. ѕрофилактика и лечение на рак.
    2. Ћечение на алкохолизъм.
    3. ќтвикване от цигарите.
    4. Ћечение на всички видове наркомани€ и токсикомани€.
    5. »зчистване от олово, кадмий, живак, талий, барий, бисмут и други тежки метали в организма.
    6. »звеждане на радиоактивните изотопи от организма, профилактика на радиоактивното зараз€ване.
    7. »звличане и разтвар€не на вредните натрупвани€ в ставите, гръбначни€ стълб, камъни в жлъчката и бъбреците, т.е. лечение на радикулитите, остеохондрозата, полиартритите, подаграта, ревматизма, бъбречно-каменната болест, жлъчните камъни, разтвар€не камъчетата в черни€ дроб, жлъчните канали, стомаха и бъбреците.
    8. ѕрочистване на организма за подсилване на вниманието, съсредоточеността, равновесието и растежа на неуравновесените деца.
    9. ѕрочистване на организма от отрови, отработени при €д, злоба, ненавист, завист, съмнени€, недоволства и други вредни чувства и мисли на човека (√раниците на јгни …ога т.8, с.99-100)
    —Џ¬–≈ћ≈ЌЌ» »«—Ћ≈ƒ¬јЌ»я. ¬ организма на човека, животните и растени€та, рол€та на содата е да неутрализира киселините, да повишава на алкалните резерви на организма, да поддържа киселинно-алкални€ баланс. «а човека показател€т за киселинност рЌ в кръвта тр€бва да е в рамките на 7.35-7.47. јко е по-малък от 6.8 (много киселинна кръв, силна ацидоза), то настъпва смърт за организма (√ол€ма съветска енциклопеди€, т.12, с.200). ¬ днешно време повечето хора страдат от повишена киселинност в организма (ацидоза) с рЌ по-ниско от 7,35. при рЌ по-малко от 7.25 (силна ацидоза) тр€бва да се назначи алкализираща терапи€ Ц прием на сода от 5 до 40 г. в денонощие (—правочник на терапевта, 1973, с.450, 746). ѕри натрав€не с метанол, дозата за инжекци€ сода във вената достига 100 г (—правочник на терапевта, 1969 г., с.468). ѕричините за ацидозата се намират в храната, водата, въздуха, лекарствата и пестицидите. √ол€мото самоотрав€не на хората с психически отрови става чрез страха, безпокойството, раздразнението, недоволството, завистта, злобата, ненавистта, които сега са много засилени благодарение на нарастващите вълни  осмически ќгън. ѕри загубата на психическа енерги€, бъбреците не могат да удържат високата концентраци€ на содата в кръвта, ко€то се губи заедно с урината. “ова е другата причина за ацидозата Ц загубата на психическа енерги€, води до загубата на основи (сода) «а коригиране на ацидозата се назначават 3-5 г сода в денонощие (ћашковский, ћ.ƒ. Ћекарствени средства, 1985, т.2, с.113). —одата унищожава ацидозата, повишава алкалните резерви на организма, раздвижва киселинно-алкални€ баланс към алкалната му страна (рЌ примерно с 1,45 и повече).
    ¬ алкални€ организъм се активизира водата, т.е. разпадането й на йони Ќ+ и ќЌ- за сметка на аминните основи, аминокиселините, белтъците, ферментите, нуклеотидите на –Ќ  и ƒЌ . ¬ активираната вода, наситена с огнената енерги€ на организма, се подобр€ват всички биохимични процеси, ускор€ва се синтезът на белтък, по-бързо се обезвреждат отровите, по-активно работ€т ферментите и аминните витамини, по-добре действат аминните лекарства, които са с огнена природа и биологически активните вещества. «драви€т организъм за преработване на храната изработва силно алкални преработващи сокове. ’раносмилането в дванадесетопръстника става в алкална среда под въздействието на сокове Ц панкриатичен, жлъчка, сок от брутенеровата жлеза и сок от лигавицата на дванадесетопръстника. ¬сички сокове имат висока алкалност (√ол€ма ћедицинска енциклопеди€, изд. 2, т. 24, с. 634). ѕанкреатични€т сок има рЌ между 7,9 и 9,0. ферментите на този сок действат само в алкална среда. ∆лъчката като норма има алкална реакци€ рЌ 7.50-8.50.
    —екретът на дебелото черво има силно алкална среда рЌ 8.9-9.0 (√ћ≈, изд.2, т.12 ст.  иселинно-алкален баланс, с.857). при силна ацидоза жлъчката става кисела рЌ 6.6-6.9 вместо нормалната рЌ 7.5-8.5. това влошава храносмилането, което води до отрав€не на организма с несмл€ните продукти, образуването на камъни в жлъчката, жлъчни€ мехур, червата и бъбреците. ¬ киселата среда спокойно си живе€т глистите: опистархоза, остриците, аскаридите, тениите. ¬ алкалната среда те загиват. ¬ киселинни€ организъм, слюнката е кисела рЌ 5.7-6.7, което води до бавното рушене емайла на зъбите. ¬ алкални€т организъм и слюнката е алкална рЌ 7.2-7.9 (—правочник на терапевта, 1969, с.753) и зъбите не се рушат. «а лечението на кариес тр€бва да се приема два пъти на ден сода (за да стане алкална слюнката).
    —одата неутрализира излишната киселина, повишава алкалните резерви на организма, прави урината алкална, което облекчава работата на бъбреците (съхран€ва психическата енерги€), запазва глутаминовата аминокиселина, предотврат€ва отлагането на камъни в бъбреците. «абележителното свойство на содата е това, че нейни€т излишък лесно се отвежда от бъбреците като дава алкално свойство на урината (√ћ≈, изд.2, т.12 с.861). ДЌо т€лото тр€бва дълго да се приучва към не€ (ћ.ќ. ч.1, с.461), тъй като алкализирането на организма води до извеждане на гол€мо количество отрови (шлаки), натрупали се в организма през многото години киселинен живот. ¬ алкална среда с активираната вода, многократно нараства биохимическата активност на аминните витамини: ¬1 (тиамин, кокарбоксилаза), ¬4 (холин), ¬5 или –– (никониномид), ¬6 (пиридоксал), ¬12 (кобимамид). ¬итамините с огнена природа (ћ.ќ., ч.1 205) могат да се про€в€т изц€ло само в алкална среда. ¬ киселинната среда на отровени€ организъм, дори най-добрите растителни витамини, не могат да про€в€т най-добрите си качества (Ѕр., 13).
    Дћускус и горещо мл€ко със сода е добро предпазващо средство.  олкото хладното мл€ко не се съедин€ва с тъканите, толкова пък горещото със сода прониква в центроветеФ (ћ.ќ. ч.1, п.58).
    «атова, за подобр€ване всмукването на содата от червата, т€ се приема с горещо мл€ко. ¬ червата содата реагира на аминокиселините на мл€кото, като образува алкални натриеви соли на аминокиселината, които по-лесно, отколкото содата се всмукват в кръвта и повишават алкалните резерви на организма. √олемите дози сода с вода не се всмукват и предизвикват разстройство, затова се ползва като слабително. «а борба с аскаридите и остриците се приема аминната основа пиперазин, допълнени с клизми със сода (ћашковский, ћ.ƒ, т.2 с.366-367). —одата се приема при натрав€не с метанол, етилов спирт, формалдехид, малатион, трихлорфон, б€л фосфор, фосфороводород, флуор, йод, живак и олово (—правочник на терапевта, 1969). –азтворът на содата, натриев хидроксид и амон€к се приемат за унищожаване (дегазаци€) на бойните отровни вещества ( ратка ’имическа енцикопеди€, т.1, с.1035). «а отвикване от цигарите Ц изплакване на устата с гъст разтвор сода или омазване на устната кухина със смесена със слюнка содаЦ содата се слага на езика, разтвар€ се в слюнката и предизвиква отвращение към цигарите при пушене. ƒозите са малки, за да не се нарушава храносмилането.
    ∆ивата ≈тика за содата Ц в ”чението за ∆ивата ≈тика, записано от ≈лена –ьорих, нееднократно се говори за нуждата от прием на сода, за благотворното й вли€ние върху човешки€ организъм. ¬ писмо от 1 €нуари 1935 г. ≈. –ьорих пише: Ф¬ъобще ¬ладиката насто€телно ни съветва да се научим да приемаме два пъти на ден сода. “ова е изумително предпазно средство от много тежки забол€вани€, в частност и от ракФ (писма на ≈лена –ьорих, т.3 с.74). Ќа 4 €нуари 1935 Ц Дѕриемам € ежедневно, пон€кога при силно напрежение до осем пъти на ден по каф€на лъжичка. ѕри това просто € изсипвам върху езика си и пи€ вода. —ъщо действа забележително добре при всички простуди и напрежение на центровете, горещо, но не прекип€ло мл€ко със содаФ (ѕисма, т.3 с.75). Дƒобре е и на децата да се дава сода в горещо мл€коФ (ѕ6, 20,1). 18 юли 1935 Дѕосле ви съветвам ежедневно да приемате по два пъти на ден сода бикарбонат. ѕри болки под лъжичката (напрежение в слънчеви€ сплит) приема на сода е незаменимо. »зобщо, содата е най-благодетелното средство, т€ предпазва от всевъзможни забол€вани€, започвайки от рака, но тр€бва да се научите да € приемате ежедневно без пропуски... —ъщо при болки и парене в гърлото горещото мл€ко е незаменимо, но не прекип€ло, а също и със сода. ќбичайната пропорци€ е кафена лъжичка на чаша. —ъветвайте всички за содата. —ъщо следете жлъчката да не се обремен€ва и червата да са чистиФ (ѕ, 18.06.35). ¬елики€т ”чител съветва, ежедневно да се приема по два пъти на ден сода от всички. Дѕравилно е като не забрав€те значението на содата. Ќе без причина € наричат пепел от Ѕожествени€ ќгън. “€ е от тези широко приложими лекарства, изпратени за полза на ц€лото човечество. “р€бва да се помни за содата не само при болест, но и при благополучие.  ато връзка с огнените действи€, т€ е щит срещу тъмнината и разрушението. “р€бва да приучвате т€лото си към не€ дълго. ¬секи ден тр€бва да € приемате с вода или мл€ко и при приема тр€бва да € направл€вате към нервните центрове. “ака постепенно имунитетът може да се възстановиФ (ћќ2, 461). Д«а отслабване на диабета се приема сода... мл€кото със сода винаги е доброФ (ћќ3, 536). Дявлени€та на преизпълване с психическа енерги€ предизвикват много симптоми, както в крайниците, така и в гърлото и стомаха. —одата е полезна за освобождаване от депреси€та, също и горещото мл€коФ (—, 88). Дѕри раздразнение и вълнение ви съветвам мл€ко във вс€какъв вид като противоотрова. —одата укрепва действието на мл€котоФ (—. 534). Дѕри вълнение - преди всичко, недохранване и валериан, и разбира се мл€ко със содаФ (—, 548) (лечение на кашлица) Д...ћускус и горещо мл€ко са добро предпазно средство.Ф, Д—одата е полезна и смисълът й е толкова близък до огън€. —одовите полета са наричани пепелта на ¬елики€ ѕожар. “ака в древността хората са познавали особеностите на содата. ѕовърхността на «ем€та е покрита със сода за широка употребаФ (ћќ3, 595) Д«апекът се лекува по различни начини, но се пропуска най-прости€ и естествен, а именно Ц простата хранителна сода с горещо мл€ко. ¬ този случай действа металът натрий. —одата е дадена за широка употреба на хората. Ќо те не зна€т за това и често приемат вредни и разрушаващи лекарстваФ (√ј…11, 5151).
    Д«а обичайното прочистване на червата може да се добави редовен прием на питейна сода, ко€то има способността да неутрализира много отрови...Ф (√ј…12, 147, ћ.ј.….)
    Ќа 1 юни 1936 г. ≈лена –ьорих пише: ДЌо содата получи повсеместно признание и сега по не€ много са увлечени в јмерика, където т€ се приема едва ли не против всички болести... ”казани€та са за прием два пъти на ден, също като при валериана, без да се пропуска ден. —одата предпазва от много забол€вани€, включително и ракФ (ѕисма, т.3, с.147). 8 юни 1936 г. Д¬ъобще содата е полезна почти при всички болести и е предпазно средство срещу много забол€вани€, затова не се притесн€вайте да € приемате, както и валерианътФ (ѕисма, т.2 с.215). Дтова е изумително предпазно средство против много болести, в частност и рак. „увала съм за случай на излекуване на дългогодишен открит рак чрез посипването му със сода.  огато си спомним, че содата е главната съставка на кръвта ни, то ще ни е лесно да разберем благотворното й действие. ѕри огнени €влени€ содата е незаменимаФ (ѕ 3, 19, 1). «а дозите на приемане, ≈лена –ьорих пише: Дƒозата сода за детето (диабетик на 11 години) Ц четвърт чаена лъжичка, четири пъти на денФ (ѕисма, т.3, с.74) Д≈дин английски доктор е използвал обикновената сода за всички възпалителни и простудни забол€вани€, включително възпаление на дробовете. ѕри това € е давал дори в големи дози, едва ли не по чаена лъжичка до четири пъти на ден в чаша мл€ко или вода. –азбира се, английската чаена лъжичка е по-малка от нашата Ц руската. —емейството ми при всички простуди, особено при ларингит и остра вирусна кашлица приема горещо мл€ко със сода. Ќа чашка мл€ко се слага чаена лъжичка содаФ (ѕисмо, т.3 с.116).
    Дјко все още не сте приемали сода, то започнете с малки дози Ц по половин кафена лъжичка, два пъти на ден. ѕостепенно дозата може да се увеличи. Ћично аз приемам дневно по 2-3 пълни кафени лъжички. ѕри болки в слънчеви€ сплит и тежест в стомаха приемам много повече. Ќо винаги тр€бва да се започне от малки дозиФ (ѕисма т.3 с.309). 14 юни 1965 Ѕ.Ќ.јбрамов е записал от ћайка јгни …ога Д»нтересно е да се отбележи, как крехките организми, вече реагират на огненото напрежение. » е добре, ако н€кой може да регулира в организма си тези приливи на огнена енерги€. —одата може да се окаже истинска панаце€Ф (√.ј.…. т.6, с.119, п.220).
    —одата и алкалната среда имат огнена природа. «а ползата от содата при растени€та се казва: Д—утрин растени€та могат да се поле€т с добавена във водата щипка сода. ѕри залез тр€бва да се поле€т с разтвор на валериана (ј.й. ѕ.387). ¬ храната на човека не Дтр€бва да се използват изкуствено приготвени киселиниФ (ј.…. п.442) Ц €вно е казано за вредата на изкуствените киселини, но изкуствените основи (содата и бикарбоната на кали€) са по-полезни от хлорида и калиев оротат.
    —одата тр€бва да се приема на гладно Ц 20-30 минути преди €дене (не тр€бва веднага след храна, ефектът може да е обратен) «апочва се с малки дози Ц 1:4 чаена лъжичка, с постепенно увеличаване на дозата до ½ чаена лъжичка. —одата може да се разтвори в една чаша гореща преварена вода (горещо мл€ко) или да се приема в сух вид, изпита задължително с гореща вода или мл€ко (една чаша). ѕриема се от 2 до 3 пъти на ден.
    ѕревод: јнита

http://waytosoul.ru/node/6699


—ъздадено: 16/01/2012 • 12:02
ќбновено : 16/01/2012 • 12:02
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 21980 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

Antoaneta 09/04/2012 • 17:44

A kolko vreme trqbva da se pie sodata?

 оментар є3 

STOYAN 01/03/2012 • 20:42

Tujnoto e che 2000 godini sled Hrista chovecite stavame vse po-loshi, po-alchni, po-grybi, po-tupi, po- neobrazovani, po-nezainteresovano za drygite, egoisti, i PO-BEZSILNI DA SE OBEDINIM SRESHTY YPAVLIAVASHTITE NI KOITO NI YBILAT I OGRABVAT EJEMINYTNO, BEZ DA SI DAVAME SMETKA CHE MOJEM DA GI POMETEM SAMO S EDNO DUHVANE, NO TRIABVA DA GO NAPRAVIM VSICHKI ZAEDNO! k

 оментар є2 

katyna 10/02/2012 • 23:43

ne se li ionizira mnogo kryvta ,ako vseki den se vzima...ne e li vredno za K+/Na+
pompa ?

 оментар є1 

BBB 04/02/2012 • 13:11

TOLKOVA LI E SLABO CHOVESHKOTO OBSHTESTVO ,CHE DA NEMOJE DA SI OTVORI OCHITE I DA PODKREPI TAKIVA NAYCHNI OTKRITIA,PRI YSLOVIE CHE SAMITE OTKRITIA SHTE MY SPESTIAT NECHOVESHKITE MAKI NA KOITO E PODLOJENO SAMOTO TO ????
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.52 секунди