“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - Ќедетски въпроси на децата индиго

Ќедетски въпроси на децата индиго

    ¬ъпросите, които публикуваме тук, са от подрастващото поколение (най-млади€т от задаващите въпроси е 13-годишен, най-възрастни€ Ц 24) и са адресирани преди всичко към т€х, но отговорите са интересни и за широк кръг читатели.
    Ќека веднага се договорим, че н€ма да давам конкретни оценки и да казвам, кое лошо, кое Ц добро. —ами€т аз съм от хората, наречени индиго, и за мен е трудно да давам категорични оценки, защото противоречи на съзнанието и светогледа ми. «атова просто ще ви давам собственото виждане на нещата, а изборът е ваш, ок? » още един момент Ц говор€ ви като на пробудени или пробуждащи се хора. «наете ли, какво е това? “ова е моментът, в който формите на нещата губ€т предишното си съдържание и значение.  огато сте спели (ако сте спали), всичко е изглеждало еднозначно, нали? —ега, когато сте се пробудили, като че ли всичко е променено и хората, сп€щи около вас, продължават да възприемат нещата еднозначно и да реагират стереотипно, но вие изведнъж започвате да разбирате, че вс€ка вещ е само декораци€, ко€то можеш просто да отхвърлиш като грешката на новопокръстените. ¬с€ка вещ е символ, ключ, който може да ви даде толкова отговори, колкото значени€ можете да възприемете и колкото по-пробудени сте, толкова по-многозначно и с повече смисъл в най-баналните неща.
    ¬същност просто задавайте въпросите такива, каквито ги мислите.


    «јўќ —Џў≈—“¬”¬ј“ ”„»Ћ»ўј“ј » Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћќ Ћ» ≈ ƒј ’ќƒ»ћ “јћ?
    ≈то първи€т въпрос и първи€т тест върху способността да се вижда новото в старото. Ќека излезем от рамките на стереотипите.
    ѕринципно училищата съществуват, за да може човекът, който не е склонен да се натоварва със саморазвитие, все пак да започне да го прави. “оест, това е начин да ви накара да работите над себе си. —тилът на преподаване в училище и самото изпълнение на програмите р€дко е идеално, но в т€х е разковничето за разбирането на света, в който сте се родили. Ѕез това ще ви е много трудно да разбирате околни€ св€т и да си взаимодействате с него. “ова също е отлично м€сто за общуване с връстниците.
    —тарайте се да използвате учебната система за обучение като своеобразен тренинг на личността, както възприемате спорта. –елефни мускули, тренирано т€ло тр€бват не само в избрани€ от вас спорт, но и във всекидневни€ живот, тъй като помага в различни ситуации и разшир€ва възможностите ви. ѕримерно ставате по-издръжливи и можете да правите дълги и опасни походи, където шансовете за оцел€ване на нетренирани€т човек са малки. “ака и в училище Ц интелектуалните мускули, посто€нство, способност да се анализира различна информаци€ и за концентриране върху целта на интелектуалната работа, всичко това можете да използвате в различни области на живота. ¬ тези, които са ви най-интересни, а между впрочем, това помага и за медитиране. “ези, които се учат добре, като правило медитират добре и се развиват бързо духовно, при наличие на потенциал за това, разбира се.
    «атова забравете формите Ц в този св€т никога не тр€бва да обръщате внимание на формата, т€ н€ма значение. ѕросто почувствайте, какво ви е нужно за трениране на личността и интелекта. ѕовечето физически упражнени€ не са привлекателни по формата си, особено тренирани по елементи. “е придобиват красота и смисъл по-късно, когато можещи€т прави от тези елементи готовата картина на бо€, танца, мача и др.п. Ќаправите сво€та картина.

    Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћј Ћ» ≈ —ќ÷»јЋЌј“ј –≈јЋ»«ј÷»я, —Ћ≈ƒ  ј“ќ —ќ÷»”ћЏ“ »«ќЅўќ Ќ≈ ћ≈ ѕ–»¬Ћ»„ј?
     ато ц€ло социумът е игрово поле. ¬ъзрастите игра€т с удоволствие на него, при което, колкото е по-ниско нивото съзнание, толкова е по-сериозна играта. —оциалната реализаци€ е най-важни€т показател за успешността в играта. “очно като, в ко€то и да е компютърна игра, където ставаш определени€ герой и тр€бва да заемаш определено ниво в йерархи€та или да завършиш играта.
    –азбирам, че социумът изглежда едноредов, и че системата му на ценности е смесена, но засега, това е. –аботата е там, че хората имат две характеристики Ц интелектуални€т кръгозор/опит и нивото на съзнание. ѕървата отговар€ за широтата на възприемане на плоскостта (като при игрите, където смен€те гледната точка на камерата). Ќепробудилите се и стъпили здраво в илюзиите имат ограничени възможности да се ре€т над плоскостта. «атова всичко, което е на не€, изглежда много важно, сериозно и фундаментално, но за вас не е проблем да издигнете камерата нависоко и да видите, че гол€мата част и на проблемите, и на разрешаването им, е ефимерна. “ова разрушава системата от ценности и авторитета на възрастните. Ќо отъпканото преминаване на миси€та с название ∆»¬ќ“ Ц мними€, често ще ви убеждава в опита на патилите и често те се оказват прави. –аботата е там, че способността да виждаш отгоре нещата, не отмен€ факта, че все пак с краката ходите по зем€та и макар гол€мата част от преп€тстви€, които на хората изглеждат сериозни, изчезват или се заобикал€т, повечето си остават на същото м€сто. “ова са същите тези изпитани€, създадени за Длет€щитеФ хора.  ато ц€ло това са цели серии драматични капани, чи€то единствена цел е да ви приниз€т, а също и капаните на съзнанието, които конкретно на вас хвърл€т мрежата на илюзиите, като се ориентират в личните ви слабости, които най-често са любовта, смъртта, страхът от загуба на обичани от вас хора и др.п.  олко икаровци са падали, без да преминат изпитани€та на чувствата...
    «атова просто тр€бва да е €сно, че социумът е игровата ви платформа и докато живеете тук, точно вие ще играете на не€. ƒори в пещерите на ’ималаите не сте освободени от социума, тъй като той е в основата на личността ви и се проектира върху всичко, което виждате и правите. ѕри срещата с още един представител на ’омо —апиенс ще създадете причудлива мрежа, ко€то наричаме взаимоотношени€.  олкото повече са хората, толкова по-сложна е мрежата.
    «адачата ви като играч и майстор е да се учите да плетете съзнателно мрежата без да попадате в не€.  ато при вс€ка игра целта е да победите, преминавайки от ниво на ниво. ћалко хора разбират, че когато им изглежда да са победили, в действителност, са минали на следващото ниво и са много разочаровани, че играта не е дотук, а досегашните им постижени€, на следващи€ етап са незначителни. √лавното е да се помни, че всичко това не е нищо повече от игра, ко€то сами сте си избрали и можете да й вли€ете, както за себе си, така и за всички жители на «ем€та. ѕомислете за красотата на играта си, за искреността, за това играта ви да излиза от —ърцето и да носи радост. ¬ действителност, ако се опитвате да излезете от играта, ще почувствате, че губите смисълът и желанието за живот, затова не си струва да го правите. јко животът ви е доскучал или ви е безинтересен, значи просто се опитвате да играете чужда игра, да живеете чужд живот, да гледате чужд сън и бързо тр€бва да се разсъните и да намерите себе си. Ќаправите ли го, играта и социумът ще станат такива, за които само сте мечтали, ще уловите духа на живота си. Ќо пак повтар€м, че за да се случи това, тр€бва да поставите на —вета точката на отчитане, около ко€то той тр€бва да изгражда »грата. ј за това е нужно искрено, повтар€м »— –≈Ќќ, да си отговорите на въпроса  ќ… —Џћ ј« и произтичащите от него въпроси. ѕов€рвайте, направите ли го, светът ви ще се промени. Ќ€ма лош социум или св€т, а непробудени Ц време е да се пробудите.

    Ќяћјћ ∆≈ЋјЌ»≈ ƒј –јЅќ“я Ц ћќ∆≈ Ѕ» “ќ¬ј ≈ ћЏ∆ ќ «јЌ»ћјЌ»≈ » “ќ¬ј “–яЅ¬ј ƒј ѕ–ј¬» √јƒ∆≈“ќ ћ»? » ¬ЏќЅў≈ Ц  ј ¬ќ —ј ѕј–»“≈, » «ј  ј ¬ќ —ј Ќ» Ќ”∆Ќ»?
    ўе започна от кра€. ѕарите са Ћюбовта на ¬селената. “е са нужни, за да може човек да преодолее ограничени€та, дадени му с раждането. –азбира се, че става дума за социалните ограничени€. ѕримерно английски€т джентълмен ще се възползва от силата им, за да настани дъщер€ си в престижно учебно заведение, за да има възможността да се омъжи за принц в преки€ смисъл на думата. ¬сички ли зна€т тази истори€? ѕарите ви позвол€ват да сте извън социалните рамки, да се развивате и получавате необходимите ви ресурси, знани€, опит, здравеопазване и т.н., на нивото на висшесто€щите в социалната стълбица.
    “е са атрибут на социума, и ако сте в него, н€ма как да сте извън парите, но можете да сте независими от т€х. “ова не означава да се отказвате от т€х, това е глупаво и като мода тръгва от неграмотни хора. Ќикой не се отказва от т€х Ц нито просветените учители, нито месиите. » Ѕуда е взимал пари и ’ристос, като той дори умира косвено заради конфликт на основата на парите, тъй като е бутнал масите, където в църквата се обмен€ли пари, за което е об€вен за търсене и животът му е бил оценен на 30 сребърника.
    ¬ътрешно може да сме свободни от парите. «а това тр€бва да престанем да изпитваме каквито и да е емоции спр€мо т€х и спр€мо всичко, което те дават Ц пр€ко или косвено. јко отсъстват емоциите и спокойното отношение към т€х е искрено, то ще породи всеобхватна Ѕожествена Ћюбов към т€х (без желанието за притежание), просто към т€х винаги е имало Ѕожествена Ћюбов, но емоционалното отношение ги изражда, както и шаблоните, обвързаността и др.п., но когато чувството за Ѕожествена Ћюбов струи свободно покрай и през т€х, това означава, че сте освободени от парите. ѕри това те винаги ще са в изобилие при вас.
    ќтговар€йки на първи€ въпрос ще кажа, че да, мъжка работа е изкарването на парите, но привличането им е женска, тоест, че точно от жените зависи успешността на мъжете при заработването на парите. «атова запомнете с точност това, момичета Ц от вас много зависи състо€нието на семейните финанси, и ако има проблеми, търсете отговорите в себе си. –азбира се, ако мъжът живее сам, то и сам определ€ взаимоотношени€та си с парите, но образува ли се семейство, той става проводник на материални блага в семейното пространство, и като такъв зависи от пазителката на това пространство, ко€то се €в€ва жената.

    ∆»¬≈я — ѕ–»я“≈Ћ ј“ј —», Ќќ Ќяћјћ Ќјћ≈–≈Ќ»≈ ƒј ”«ј ќЌя¬јћ ќ“ЌќЎ≈Ќ»я“ј Ќ», «јўќ“ќ Ќ≈ —ћя“јћ “ќ¬ј «ј ѕ–ј¬»ЋЌќ » Ќ≈ »— јћ ƒј —≈ ¬ѕ»—¬јћ ¬ —ќ÷»”ћј » ¬ ќ—“ј–≈Ћ»“≈ ћ” ѕ–≈ƒ—“ј¬». ѕ–ј¬ Ћ» —Џћ?
    » да, и не. проблемът не е в закона и в това дали ще се огънете под социални€ натиск, а във вас. ¬ това доколко наистина сте искрени с партньора си и сами€ себе си, в това, какво в действителност стои между вас и брака в един или друг вид. ѕов€рвайте, най-често това нежелание е признак на вътрешни страхове, неувереност в себе си и партньорката, в отсъствието на Ћюбов или страх от загубата на чувството, с което се асоциира т€. ≈то защо това е въпрос на искреност в отношени€та между мъжа и жената и узакон€ването им н€ма нищо общо.
    јко сте готов да й се закълнете във в€рност, под каквато и да е форма, и да € подкрепите с материален подарък, т.е. символ-пазител на тази клетва, който в традиционни€ брак изпълн€ва пръстенът и притежава сериозна духовна функци€ (а формата не е случайна), едва тогава можете да разсъждавате за социалните стереотипи, защото ще сте над т€х. јко ли пък не, значи маскирате зад думите сво€ инфантилизъм и слабост на духа. ѕовтар€м, това е въпрос на искреността ви пред сами€ себе си и партньора Ц вие живеете с това, а не социума. ¬сичко външно е илюзи€, съществувате само вие и отговорът е тр€бва да е във вас. (ќще един важен момент, клетвата, ако се дава такава, тр€бва да е ограничена в рамките на този живот. “ова е важно, тъй като възникват кармични последстви€ във всички линии на въплъщени€та. «атова христи€нската формула Ддокато Ѕог не ни разделиФ е мъдра).

    ¬Џѕ–ќ—Џ“ ћ» ≈ «ј —≈ —ј ѕ–≈ƒ» Ѕ–ј ј Ц “–яЅ¬ј Ћ» ƒј —≈ ќѕј«¬ј ƒ≈¬—“¬≈Ќќ—““ј » ƒ–”√» “ј »¬ј?
    »ска ми се да кажа, че всичко това са предразсъдъци и че девствеността не тр€бва да се опазва, но, уви, не мога да го направ€. —ексът е един от вариантите на самоизказ и самореализаци€ и разбира се, свободата в него е много важна, поради което и въпросът е важен и сложен. —ложен не сам по себе си, а заради гледната точка при избора, тъй като това е въпрос точно на ваши€ вътрешен избор. ћога само да обрисувам картината, за да взимате съзнателно решени€та си.
    “р€бва да се почувствате ∆ена, жената-пространство, чисто и безкрайно, посто€нно промен€що се и откриващо все по-нови територии. ѕространство, което е способно да стане м€сто за зараждането на ∆ивота, м€стото-ѕазител на безкрайността на нови€ живот. “ова пространство изисква защита, то тр€бва да е чисто за приемането на новата ƒуша. ¬секи път, когато допускате в това пространство н€кой, той остав€ там следите си, които могат да се прочист€т само със сериозни техники и то без гаранци€. «атова, всичко зависи от вътрешните ви мечти, ако искате да срещнете любим човек и да му родите дете, за да е продължение на вас двамата, тогава тр€бва да опазвате това пространство, като се ограничавате в сексуалната си самореализаци€ (ко€то между другото при жените започва в достатъчно зр€ла възраст Ц природата е мъдра и специално е направила така, че дълбоко осъзнатата чувствена самореализаци€ да е достъпна за жените след 30 или след раждането, а при девойките това е повърхностен опит, често болезнен и повече травмиращ психиката, отколкото разкриващ €) тъй като, ако не се ограничавате, то при зачеването ви в леглото ще бъдат всичките ваши бивши партньори и те не просто ще свет€т, а енерги€та им ще участва при зачеването на детето. ¬ крайна сметка това може да бъде дете не от любими€, а син на полка или син на човека с по-силната енергетика, с който сте имали отношени€ преди мъжа си. √рупови€т секс развал€ енергетиката, кармата, а и по-нататъшни€ живот толкова сериозно, че сами€т аз б€х поразен от последстви€та на това €вление при хората.
    —ексът е силно енергийно взаимодействие, много силно. „рез него може да се издигнеш до Ѕога или да потънеш в най-дълбокото. “ой може да разкрие съзнанието или да го затлачи с блокажите на страха, болката, обидата и т.н.
    —ексът е съвместна музика за двама, ко€то започнала веднъж, никога не приключва, вс€ко сливане на две същества остава в тъканта на ¬селената завинаги и музиката, ко€то сте пели заедно, ще е със вас вечно. «атова тр€бва да се отнас€те много внимателно към избора си на партньор. „увствайте със —ърцето и ƒушата, дали тр€бва да се сближавате или не. ƒа се взима решение с нещо различно от това е вредно (между другото може да се взима и с разума, първи€т опит по-често е от любопитство и разумът наддел€ва в мотиваци€та, затова съображени€та от различен характер и любопитството тр€бва да се изхвърл€т зад борда и да се мисли със —ърцето).
    ѕри това на —ърцето можеш да се довериш и да го следваш и ако ти каже, че можеш да правиш секс без да следваш ограничени€та на социума, тр€бва сама да умееш да различаваш гласът на —ърцето от чувствата, тъй като това са различни неща, макар и не винаги да тегл€т в различни посоки.
    „увствата са производни на личността ви със всичките й комплекси, страхове, шаблони и стереотипи, желани€ и блокажи. “акъв е наборът. «атова се концентрирайте в сърдечни€ център, в гърдите и оценете светлината и топлото му звучене. “о ще ви подскаже, какво да правите. ƒа се оцен€ва тр€бва безпристрастно и да постигнете ул€гането на всички чувства, успоко€ването на разума, за да можете просто спокойно да съзерцавате, концентрирани върху сърдечни€ си център. ¬ъв всеки случай решението е само ваше - т€лото е ваше, съзнанието е ваше, животът също. «а тези, които късно четат това, мога да кажа само едно Ц в живота н€ма грешки, всичко, което ви изглежда като грешка, може да се превърне в успех. √лавното е, че вече знаете, за какво става дума.

    »— јћ ƒј ѕ»“јћ «ј ѕ–≈ƒ÷»“≈ Ќ»
    ƒобър въпрос. ¬ъпросът ц€л ли е или ще доуточн€вате нещо?
     ј  ƒј ∆»¬≈я — –ќƒ»“≈Ћ»“≈ —»,  ќ»“ќ Ќ≈ –ј«Ѕ»–ј“ Ќ»ўќ » Ќ≈ »— ј“ ƒј –ј«Ѕ»–ј“, Ќј Ќќ∆ —ј  Џћ ¬—я ќ ћќ≈ ”¬Ћ≈„≈Ќ»≈,  Џћ ѕќ—≈ў≈Ќ»≈“ќ ћ» Ќј —≈ћ»Ќј–» Ц  ј  ƒј »ћ ќЅя—Ќя, „≈ Ќ≈ —Џћ —≈ “јЌ“?
    ћного пъти ми се е налагало да отговар€м на подобен въпрос и никога не съм намирал по-подход€щ отговор от този. –одителите ви имат нужда от Ћюбов. “е тр€бва да € чувстват от вас. ¬секи човек иска любов и има нужда от не€, всеки иска да се чувства любим. ¬ие искате да чувствате, че ви обичат и ви е при€тно, искате родителите ви да ви обичат и приемат такъв, какъвто сте. «апочнете от себе си. започнете искрено да обичате и приемате родителите си. —танете родители за т€х.  ой е старши€т в крайна сметка. Ќе, това не е шега. — пробуждането ви, възрастта ви става много по-гол€ма от паспортната и на практика отношени€та ви в семейството се промен€т, вие ставате вътрешно по-зрели от родителите си и носите отговорност за т€х. «атова започнете да правите това от сега. ќтидете вкъщи, прегърнете родителите си и им кажете, колко ги обичате, цените, такива каквито са Ц с техните любов и грижи, с мъдростта, разбирането и търпението им. Ќо бъдете искрени, това тр€бва наистина да го чувствате.
    Ќека сега направим малка медитаци€. «атворете очи и помислете за родителите си, почувствате ги, осъзнайте себе си чрез т€х. ¬ижте, какво им коства вашето възпитание, какви са проблемите им при приемането на себе си във вас, на вашата различност.  ак преодол€ват това, как се стара€т за вас, тъй като вие сте най-ценното, самото ви раждане е т€хна саможертва и те продължават да го прав€т. ѕочувствайте, колко сложно е това. ѕочувствайте Ћюбовта им, оценете про€влени€та й в обичайното ежедневно общуване, с което дотолкова сте свикнали, че вече не € забел€звате. ¬ижте, с какви проблеми и вътрешни страхове се сблъскват, как преодол€ват себе си само за да ви разберат. ¬ н€кои случаи, страхът наддел€ва и тогава избухват скандали, истери€, но той побеждава тъй като не им достига Ћюбовта ви, вашата помощ и мъдрост, —ветлината ви. Ќ€кой каза тук, че е на «ем€та, за да спаси света, но започнахте ли от родителите си? “ези, които са символ на този самотен св€т, точно тук, заедно с вас, и ако вие не сте готови да ги приемете, простите и заобичате, то претенциите ви за мир, са голословни и празни. “очно сега мислено прегърнете родителите си и им признайте Ћюбовта си. ѕочувствайте, как Ћюбовта ви отвар€ сърцата им и те получават силата, за да побед€т страховете и предразсъдъците си, за да могат да се промен€т и да могат да ви приемат.
    ѕриберете ли се вкъщи непременно го направете. » ако те продължават да ви се карат, просто нищо не им казвайте Ц не тр€бва да се оправдавате, помълчете. Ќастройте се към вътрешната тишина и Ћюбов и мълчете. ƒокато не почувствате, че емоциите им стихват, и че те са готови да ви слушат и почувстват, тогава ги прегърнете и им кажете искрено, колко много ги обичате.
    » търсете възможности да общувате с т€х на темите, които са ви интересни. Ќаучавайки нещо ново, помислете, в каква форма то би било достъпно на родителите ви, споделете го с т€х. ƒайте им интересната за вас книга или филм Ц простички, но откриващи нови страни на света. ƒръжте се с родителите си като към собствени деца. —танете сами добри родители. ј вие знаете ли, какво е да си добър родител? “ова е родител€т, който е готов да вижда мъдростта в децата си и да се учи от т€х, а не само да поучава. √отови ли сте да бъдете добри родители?

     ј“ќ —“јЌј ƒ”ћј «ј –ќƒ»“≈Ћ», ¬Џ«Ќ» Ќј » ¬Џѕ–ќ—ј «ј јЅќ–“»“≈...
     армично абортът е много тежък вариант за изход от ситуаци€та. ќще повече за пробудилите се, отговорността за аборта нараства в пъти, тъй като вече тр€бва да имат възможността да виждат напред, да разбират, че вс€ка ситуаци€ е дар, дори да изглежда като стопроцентов проблем. » тр€бва умение, за да се възползвате от този дар. –ешението тр€бва да идва от сърцето, вие тр€бва искрено да поблагодарите за този дар на Ѕог, на —вета, на ¬селената, на јнгелите-пазители. ѕомолете за помощта им при взимането на правилното решение. “о е извън морала и етическите норми, които описват общи случаи, а ваши€т случай е конкретен. «атова забравете социума, морала, стереотипите, всичко и почувствайте спокойно Ц необходимо ли е или не, точно на вас тук и сега. јко ƒушата и —ърцето подскажат да не остав€те детето, не се замисл€йте Ц ще почувствате правилни€т отговор като точка на искреността, където най-правилното решение н€ма друга алтернатива, всичко се усеща точно. “огава забравете за проблемите и позволете на Ѕог, на јнгелите да ви вод€т, позволете на —вета да ви помага. » знайте във всеки миг, че всичко е добро и правилно. ¬с€ка душа при въплъщаването си носи много дарове със себе си, и колкото повече ви изглеждат проблемите, толкова повече са те и са толкова, колкото сте готови да възприемете и да получите. ўе се намер€т и пари, и м€сто, и начин, и обичащи сърца, ако сте избрали ѕът€ на —ърцето Ц всичко ще се намери. ѕросто вървете, довер€вайки се на себе си и —ърцето си.

    ј ћќ∆≈ Ћ» —Џ–÷≈“ќ ƒј ƒјƒ≈ ƒ–”√ ќ“√ќ¬ќ–?
    ћоже, затова и казах да се премахнат всички шаблони и стереотипи. ∆ивотът не е детска приказка или морална проповед Ц тук всичко е възможно. «атова тр€бва да правите избора си според зова на —ърцето, а не на страховете, разума, доводите и др.п.  армически наказуемо не е действието против н€какви закони, а това, което върви против —ърцето, против Ѕога във вас. » ситуациите могат да са различни. ѕон€кога хората следвайки морала са против вътрешната си —ъщност, ко€то е свързана с Ѕога в т€х. «атова е ваше и само ваше решението. ўе почувствате кога да го направите Ц тогава душата ви н€ма да се къса и вие не сте предали Ѕога в себе си. „увството ви тр€бва да е точно и €сно, да правите всичко в хармони€ с ƒушата и Ѕога във вас. — взимането на решение ще ви олекне.

    “”  —ћ≈ «ј ƒј ∆»¬≈≈ћ ѕќ ѕЏ“я Ќј —Џ–÷≈“ќ » «ј ƒј ѕ–ќћ≈Ќ»ћ —¬≈“ј Ц нали в това е същността на индиго?
    ƒа, така е. “ова са задачата и изпитанието ви. Ќо не тр€бва да мислите за собствената си уникалност и изключителност, защото така ще провалите миси€та си. ќт това ви отвличат тесногръди хора, които напомпат егото ви. јко си позволите да мислите за себе си като за нещо повече, отколкото сте, ако навличате дрехите на спасител, не само че н€ма да спасите света, но сами ще загинете. —лучвало се е многократно. ”никалността на съвременните индиго не е в н€какво си свръхсъзнание, а в особеностите на информационното пространство, в което живеем. “ук вс€ка пъпка е осветена и изглежда като планина. “ова е ефектът на интернета, телевизи€та и другите масмедии. “акива като вас винаги е имало, разберете това, винаги. ѕросто преди е било възможно да изживе€т цели€ си живот в затънтено селце и никой никога да не е чувал за т€х и да не ги познават в града. ј сега медиите създават кумулативен ефект. —ега върв€т силните енергии на пром€ната. Ќаричат ги нови енергии, но това е западен начин за маркетинг. “ези енергии периодично идват на «ем€та и е трудно да се нарекат нови. ѕоследната вълна е била през —редните векове, заедно с не€ идват и децата »ндиго, народът се пробужда и промен€ съзнанието. ќбществото или е готово да възприеме това, или не Ц тогава то не е било готово и е започнал ловът на вещици. Ќо погубването на стотици индиго не промен€ нищо, средновековието приключва, сменено от епохата на ¬ъзраждането. “ака и сега Ц идването ви тук е знак, вие сте очовечената вълна на промените. Ќо вие можете да носите —ветлината и миси€та си тогава и само тогава, когато сте по ѕът€ на —ърцето. ќтстъпите ли от него, светлината ви угасва и ставате като всички останали. –азликата ви с т€х е, че това ви е даденост, и че вършете престъпление против себе си, против Ѕога в себе си.
    »ндиго отдавна вече не са деца, те ръковод€т страни, корпорации, вод€т семинари за духовен и личностен растеж, учат децата в училищата.  акво се промени? «асега само се увеличи хаоса. ƒочакахме в три водещи страни на власт да дойдат индиго Ц —јў, ‘ранци€, –уси€ Ц ќбама, —аркози, ћедведев, и какво се промени. «асега натискът на стари€ св€т, вътрешната му структура, се оказват по-силни от структурата на личностите им и всеки от т€х в нещо е предал себе си Ц едва ли ще бъдат преизбрани. ’ората цен€т искреността, дори политиците да са стари, закоравели и далеч от новото съзнание. “р€бва да можете да вървите след «вездата си винаги, дори и през кладата, като ƒжордано Ѕруно. —редните векове рухнаха, защото дойдоха хора, които не се страхуваха да мисл€т и живе€т по друг начин, хора, които могат искрено да твор€т и църквата дори не им е вдигала ръка Ц учени, поети, художници, те промениха света. ¬ие също можете да го промените Ц всеки на м€стото си.
    » не тр€бва да чакате кра€т на света, светът още не е изгр€л, за да се страхуваме от кра€ му. «апалете —ветлината си така, че планетата да почувства, че има, какво да губи в лицето на човечеството. “огава ще има само ¬ъзраждане на —ветлината, без край.

    ¬Џѕ–ќ—Џ“ ћ» ≈ «ј ј “»¬»–јЌ≈“ќ Ќј ƒЌ  Ц Ќ”∆Ќќ Ћ» ≈ »Ћ» “я ѕ–ќ—“ќ —≈ ј “»¬»–ј? ќ—¬≈Ќ “ќ¬ј, ƒјƒ≈Ќ» —ј “ќЋ ќ¬ј ћЌќ√ќ ћ≈“ќƒ» »...
    “р€бва, това е безкраен процес, ще се занимавате с това дори, когато се възнесете. » това не е модата на новото време, а нов термин, тъй като клоуните на езотериката много обичат да вмъкват учени думички. Ќо като ц€ло названието е достатъчно в€рно. ѕросто когато се опитват да пъхнат ограничеността на научните пон€ти€ в безкрайната духовна вселена, се получава гол€ма главоблъсканица. “р€бва да разбирате, че активаци€та на ƒЌ  е автоматичен процес, който се случва според духовни€ ви растеж. ѕо принцип, нищо допълнително не тр€бва да се прави Ц то само се открива в хармони€ и ц€лостност. Ќо може и да се активира. ¬ миналото са го активирали като за използвали лабиринти, подобни на тези в  арели€ и —оловки. ѕреминаването на лабиринта активира модел, преминаването на следващи€ Ц друг модел, активира се част от вътрешните знани€, включвате се към ’рониките на јкаша на «ем€та, към «нанието. “ака е работило и работи сега. “ова е причината да се стро€т пирамидите, н€кои долмени и др. свещени места. “ова не означава, че след като преминете активирането на ƒЌ , тр€бва веднага да тичате при шивача, за да си ушите костюма на супермен Ц може изобщо нищо да не почувствате, ако н€мате опита да се самонаблюдавате. Ќо ако пък имате Ц ще видите, колко сте се променили с вс€ко действие, вс€ка стъпка, вс€ка мисъл. Ќо това е механично активиране, ако не сте съзрели за това, за да изискате новите качества на съзнанието, то те н€ма да бъдат задействани, въпреки че активаци€та им създава обратна т€га Ц или отрицателен натиск върху съзнанието и го кара да се промен€ като моделира жизнените ситуации така, че да ускори духовни€ ви растеж.
    ƒа, много са методиките. ”ви, гол€ма част от т€х не са достойни дори за критика. Ќо има и още една тенденци€ в този процес при това опасна. —ъстои се в това, че много методики не отчитат особеностите на ƒЌ -то ви, особено тези, които активират ƒЌ -то чрез музика, картинки, кодови думи на иврит или други езици. “ова е опасно, тъй като не е толкова активиране на ƒЌ , колкото навличане на фантомно ƒЌ  върху вашето, което е като маска. ќсобено опасни в този план са уклонът към еврейската система за активиране на ƒЌ , ко€то е основната, благодарение на Ћи  арол и не само. ќпасността е в това, че еврейската ƒЌ , във фин план се отличава много от другите, т€ има в себе си особен бутон Ц това е несвободен народ, създаден за служба, за нещо много специфично. «атова, ако във вас н€ма еврейска кръв и не см€тате за необходимо да споделите миси€та на еврейски€ народ, по-добре не ползвайте тези методики. Ќ€кои други системи за активаци€, ползващи музика и картинки, също имат в себе си различни бутони, те често са малки, но не по-малко ефективни за това, за което са създадени. «атова тр€бва да разбирате, че безплатното сирене е само в капана за мишки и активирайки ƒЌ , се отдавате на вол€та за честност и пор€дъчност на конкретни€ учител, а също и на нивото на компетентностите му по този въпрос. Ѕих искал н€кога да ви инструктирам, но ако говорим честно, би тр€бвало да се откажа.
    јмериканците и европейците най-често активират с бутони и капани, а нашите последователи в по-гол€мата си част са некомпетентни. “ова е като при кундалини, само в Ќю ≈йдж вид€х наглеци, които вод€т семинари по кундалини, пишат книги, а собствената им кундалини не е издигната. Ћесно се вижда дали е разкрита или не, но видимо профанаци€та в този бизнес с духовността, е стигнала толкова далеч, а истинските учители са толкова малко, че е възможна такава нагла лъжа и измама.

    ћќ∆≈ Ћ» “ќ√ј¬ј ƒј ѕ»“јћ «ј ћ”«» ј“ј? ЌјЋ» “я —Џўќ ћќ∆≈ ƒј  ќƒ»–ј?
    ƒј, и то силно.

     ј ¬ќ Ѕ»’“≈ Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЋ» ƒј —Ћ”Ўјћ≈ “ќ√ј¬ј?
    Ќе познавам толкова Ќю ≈йдж музиката (класиката, както разбирате не се кодира, случва се това да зависи от изпълнител€, но р€дко), докато при Ќю ≈йдж е правило. ѕолучите ли просветление, дори и първично, необходимостта от музика отпада, вътрешната тишина сама звучи във вас, а каналът, отвар€щ се над главата ви, пее с такива гласове и с такава музика Ц ќ! ќћ!
    ƒа, ќћ, а също и ј”ћ. ѕри това натурален на нивото на т€лото. ћоже би си спомн€те, че ви препоръчах:
    1. ќливер Ўанти Ц ¬сичките албуми, върв€т много добре и те са нещото, което мога лесно да слушам;
    2. —€кухати Ц това е за любителите €понска бамбукова флейта, но за да € слушаш е необходимо вече да сте просветлени. »наче е трудно. Ќай-простото за европееца и водещите към просветление едновременно Masayuki Koga Ц ЂEastwindї, ЂBeyond Time and Spaceї.  ато ц€ло има ли просветление, тази музика е подход€ща, но ако в душата има грапавини, те ще пречат на слушането й;
    3. Deva Premal - мантри, пее много душевно и красиво;
    4. Llewellyn & Juliana - отделни албуми са удачни, но всички са без кодировка;
    5. Ђ2002ї Pamela and Randy Copus - добре са, но все още ги провер€ваме;
    6. Hiroki Okano - има отделни много добри композиции (ЂMusic Of Wind Ц 1000 Windbells Installationї, ЂRainbowЕ Over The Gypsy Hillї, ЂLeelaї). ќтносително чисти са.

    ј “ќћ  ≈Ќ»ќЌ?
    Ќ≈, него можете да го слушате, ако животът не ви е съвсем мил. ”див€вам се, как н€кои ДучителиФ го вмъкват в семинарите си. “ова е най-кодираното от всичко, което знам. ј нивото на канала и съответно сами€ код, са уви, толкова високи, че повечето майстори не могат да преодоле€т кодировката и дори им е трудно да се осъзна€т. »зползват го банално, защото музиката му прави вместо тези майстори разкриване на съзнанието, премахването на болката и др.т., но затова пък вграждат свои, много силни и изкрив€ващи светогледа кодове, които прав€т хората управл€еми. —амо много високо организирани същества чувстват такова ниво на кодировка.
    ƒобре, ще направим малък практикум. “ова е фотографи€та на  енион, вие сте надарени деца, разфокусирайте погледа си и погледнете темето Ц виждате ли там стълб на канал? ƒобре, сега се вгледайте внимателно в цвета му и еднородността му Ц виждате ли вмъкнатото? ѕомолете ¬исшето си ј« да ви помогне да ги видите. ћного са, нали? “ова не са просто петна, ако се вгледате добре ще видите кристалите на тъмните програми. »скате да пипнете? ћоже, но мисл€, че н€ма нужда. јко докоснете кристала с ръка ще успеете да разберете, какво е това и откъде, но тогава тези, които са го вмъкнали, също са в контакт с вас, затова не тр€бва да го правите мимоходом. —лед такова нещо тр€бва да се прочистите и да се следите в продължение на седмица най-малко. ќбърнете внимание на цвета на канала, той е от много високо ниво и не ми е €сно, как точно е вграден, но сега високото му ниво си играе лоша шега с хората, които не са способни да вид€т изкрив€вани€та в него. ¬сички, чийто канал е на по-ниско ниво, много трудно ще могат да вид€т тези кодировки.
    јко прочетете ченълингите му, ще видите, как тези кодировки са разхвърл€ни в текста и ще видите тъмните петна през текста. «на€, че всичко е красиво при него, но нищо не мога да направ€. ¬ие самите вид€хте с очите си. Ѕих се радвал всичко да е наред при него.
    » при кой още? ѕри много други, но н€ма да чета по списък първо, защото е гол€м и второ, защото не всички ги знам. Ќека да се уговорим, вече разбрахте н€кои неща, а аз още ще помисл€ и ще сложа на сайта примери със снимки, а може и видео на различни хора, за да можете сами да се учите да ги гледате и различавате. »наче ви се казва, да се учите на различаване, но не ви казват как. ≈то, учете се, гледайте канала, текста, звука, картините. јз съм лош изобличител, и не обичам да обвин€вам н€кого, но да го разбирам мога.
    »скам да разберете едно важно нещо. —ега говорихме за  енион, не за да плаша другите или да го изобличавам, а за да помогна и на тези, които го четат и слушат и най-вече на сами€ него. “ъй като научат ли хората за тези кодировки, те ще започнат да изчезват и това е примерът, как ние ќсветл€ваме и промен€ме —вета чрез «нанието и Ћюбовта си. ƒа ви разказвам за това, е признак и пример за Ћюбов. » за да действа по-добре това, тези, които четат тази информаци€, тр€бва да € четат без страхове, негодуване и др.п., а с Ћюбов и благодарност и към информаци€та, и към  енион. “огава процесът на прочистване ще тръгне по-бързо.

    ћќ√ј“ Ћ» ƒј —≈ —¬јЋя“  ќƒ»–ќ¬ »“≈?
    ¬ъзможно е. “ърсете в себе си като в текст и снимки Ц най-често са залепени около гръбначни€ стълб, в чакрите, в аурата. ‘окусирайте върху т€х потокът на съзнанието и светлината си и нищо не правете Ц не се опитвайте да ги премахвате със сила. ѕросто ги фокусирайте. ƒа, можете да влезете в ѕотока преди това. јко премахвате чрез сила, по-скоро нищо н€ма да постигнете, а само влизате в борбата и така ще засилите вли€нието и обхвата им. «атова просто ги дръжте пред вниманието си и гледайте, как постепенно ще изчезнат. ¬ие сте управители на съзнанието, т€лото, енергетиката си, вие сте ћайстори, те се подчин€ват. —амо на вас. «атова е достатъчна спокойната ви уверена вол€, за да се изравни енергетиката. ≈стествено, можете да помолите и ¬исшето ј« да помогне.
    ѕреди такава работа, е много желателно да се проведе медитаци€ върху работата със страховете, тр€бва да сте възможно най-цели вътрешно. “огава процесът ще е бързи лек.

    »— јћ ƒј «јƒјћ ¬Џѕ–ќ— ќ“Ќќ—Ќќ  ќћѕё“Џ–Ќ»“≈ »√–»? ѕќЌя ќ√ј “ј ј √ќ¬ќ–»“≈ «ј “я’,  ј“ќ „≈ Ћ» —јћ» —“≈ »√–јЋ», Ќќ ≈ ѕ–»≈“ќ ƒј —≈ —ћя“ј, „≈ “ќ¬ј ≈ «Ћќ... »ћј Ћ» ѕќЋ«ј ƒј √» »√–ј≈ћ?
    ѕроблемът е в дозата. “е са полезни, тъй като помагат да се получи опит и да се научите да взаимодействате със света като с игра, т.е. учат ви да се държите пробудени. Ќо прекал€ването носи обратен ефект. “е убиват съзнанието, откъсват ви от реалността, прав€т ви пасивни, агресивни и ограничени. «а всеки дозата е различна Ц търсете сво€та.
    ƒа, сами€т аз много съм играл. «атова и сподел€м.

    ј »Ќ“≈–Ќ≈“ ќЅў”¬јЌ≈“ќ?
    »мате ли възможността да го замените? јко имате, разбира се, че е по-добре да го замените, тъй като интернет общуването е затлачване на съзнанието и нарастване на егото. «атова отново е нужна дозировка. ≈зотеричните форуми са мрежа за вс€какви па€ци, ловуващи чуждата енерги€ и отвличащи вниманието.
    «абележете, че вс€ко общуване е вредно за развитието в големи дози. “р€бва да се учите по-малко да бърборите и повече да се концентрирате върху себе си. Ќо отново имаме едно Ќќ. ѕринципно индиго са мрежови същества, вие сте продукт на глобализаци€та и нуждата да поддържате връзка при вас е в структурата на съзнанието. “ака отново се връщаме към началото на разговора, за формата и съдържанието. —помн€те ли си?
    “ака че, формата на това общуване не тр€бва непременно да е толкова Ддословно плоскаФ и да прилича на човешката. “р€бва да се научите да чувствате връзката си с другите, да се научите да общувате без думи. ƒа разбирате, че никога не се раздел€те, през ц€лото време сте заедно. “ова е най-важното. »зхвърлете технологичните патерици, единството е по-високо от формите на този св€т, които създават илюзи€та за разделение. «атова използвайте интернета за самоизраз€ване, за търсене на единомишленици, —емейства, но не залитайте към безкрайното говорене. ”чете се на краткостта ƒзен, да предавате —ъщността с мълчание. –азчупете традициите и формите, вие сте тук точно за това.
    » с това на тръгване, не се сбогувам с вас. Ќие си оставаме заедно и можете да в бъдеще да задавате мислено въпросите си и да получавате отговорите им. ¬ момента —ега и “ук аз винаги съм с вас.
    ѕревод: јнита

http://y-kostra.ru/?page=2456


—ъздадено: 24/12/2011 • 17:59
ќбновено : 24/12/2011 • 17:59
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4643 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

rebel_stunner 01/09/2014 • 20:16

ѕише, че е превод. ќригинални€т текст откъде е, от кого е?

 оментар є1 

Dimitrina 26/12/2011 • 21:29

Tezi otgovori, /kakto i vsichko v tosi sait / sa kato Koleden podarak za dushata ! Iska mi se da izkreshtia na celia sviat :"Molia vi ,chetete tozi sait-otkriite Madrostta i Istinata iskreno spodeleni s cel da vi pomognat !!!"
S uvajenie i blagodarnost : Dimitrina
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.51 секунди