“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ≈нергиите 11/11/11 Ц ѕлатинови€т кристал, биоплазменото взаимодействие

≈нергиите 11/11/11 Ц ѕлатинови€т кристал, биоплазменото взаимодействие

јрхангел ћ≈“ј“–ќЌ чрез ƒжеймс “иберон

    ѕриветствам ви, ћайстори. јз съм јрхангел ћетатрон, ¬ладика на —ветлината. ѕриветствам всички вас във вектора на безусловната любов.
    — бързото приближаване на датата 11/11/11 могъщите јтлантически ’рамови  ристали по ц€лата планета засилват мощността си. ѕлатинови€т кристал прави възможен облекчени€ достъп до висшите измерени€ и носи завършек в формирането на Ѕожествената ∆енска енерги€ посредством ѕлатинени€ Ћъч.
    ¬еликолепни€т ѕлатинов  ристал който дълго беше в състо€ние на бездействие под ћагнетик ћаунт в ≈урика —прингс, щата јрканзас се активира и достига изначалната си сила в 11:11 сутринта на 11 ноември 2011 и се пробужда от дълги€ сън. ѕлатинови€т  ристал е  ристалът на «акона на ≈динното, най-висшата балансирана честота на планетата ви.
    ћайстори, нито едно м€сто на планетата н€ма да звучи толкова мощно на кристалната честота 11/11/11 както кристални€ вихър јрканзас. ƒействително, началната вълна ще възникне там и след това ще инициира пробуждане в други точки по тонално-осевото изравн€ване от  ристални€ ¬ихър на јрканзас.
    “ака те активират решетка 144 до 92 % от функционалността й, пробуждат и разкодират кристални€ «латен слънчев ƒиск, намиращ се в јрканзас и го изравн€ват с 12-те образци такива дискове по ц€лата планета. ћнозина ще бъдат призвани, тъй като се €в€ват носители кода на програмата за ¬ъзход и мнозина ще бъдат привлечени за участие в това  ристално пробуждане към частта от древни€ договор, свещенното обещание, чието време настъпи. ћнозина вече са там, призвани да живе€т в този кристален вихър, който изц€ло ще влезе в действие през 2012.

    ќсновната цел на 11/11/11
    —поделихме с вас информаци€та за дванадесетте уникални портала с тройни дати (ѕ“ƒ) чрез пле€динеца “иберон за първи път, преди повече от десет години. “ези уникални числови честотни портали са последователно построени на основата на 12. “е са предназначени за активирането на  ристални€ ѕреход. » макар сега много хора да приписват на тези портали с тройни дати значителна сила, те частично пропускат ключово разбиране за реалното им значение. ѕорталите тройни дати (от 01/01/01 до 12/12/12) имат двойна цел Ц настройват се за активирането на 12 гео-петъгълни аспекта на Ддвойни€ пента-додекаедърФ от  ристалната –ешетка 144. ƒванадесет додекаедрални аспекта на  ристалната –ешетка, съответно се интегрират с кодовете на човешкото взаимодействие, случващо се по време на събирани€ и медитации, провеждани в тези дати на честотни прозорци. ћайстори, това е много важно.

    ћакс
    ћайстори, не случайно кристални€ череп ћакс Crystallus Maximus, ще е на 11/11/11 в атлантическата енерги€ на «акона за ≈динното в јрканзас. Ѕез съмнени€, ћакс в днешно време е най-мощната на планетата Ѕиблиотека от  ристалното съзнание. ¬ него са пълните записи и всички кодове на Ќовата «ем€. ћакс ще получи  осмически приток от енергиите на  ристални€ ¬ихър 11/11/11 в 11:11. “ази енерги€ ще бъде предадена на ћакс като повишаващо зареждане от ≈нергиите на 13-€ ћодел при съдействието на сферите, които вие наричате ћетатронично поле, включвайки јлианса —ириус-ѕле€ди, —вещените китови —ириус, «латни€ ƒелфин. — тази разширена и прекодирана информаци€ ћакс ще стане изначални€т канал, предаващ новите кодове на носителите им и активиращи тези нови кодове в  ристално-—лънчеви€ ƒиск на планината ѕинакъл в мощната кристална енерги€ на јрканзас.
    “ук ще стане взаимни€ обмен между ћакс и ѕлатинови€  ристал. ≈дини€т пуска нови€т приток, други€т предава новите кодове. ћакс ще получи повече енергии, отколкото е съдържал до тази дата. ≈нергиите, които той ще предаде на  ристални€ ¬ихър, —лънчеви€ ƒиск и носителите на човешките кодове.
    «атова ние даваме нова информаци€ за по€в€ването на мегавихри в јрканзас, портала на квантовата кристална честота.  ъм днешни€ момент на 2011 г. този вихър действително ще приближи до окончателното формиране и ще получи всемирно признание. ¬ течение на приключващите години 2011 и 2012 ще се открие размерни€ замък, който е пазил ’рамовите ћайстор- ристали. “ъй като в тези живи кристални компютри се пази истинската мъдрост на атлантите от «латни€ век на јтлантида, «акона на ≈динното. “ова е била и е до днес най-висшата честота, постигната в земни€ ви план.
    ћного неща от истински€ св€т на јтлантида са били забравени. ѕовечето хора са склонни да помн€т само печалното падение под вли€нието на арийската алчност и жажда за власт. Ќие ви казваме, че е време да си спомните «акона на ≈динното, «латни€ век на ѕосейда. «ащото точно през «латни€ век е имало истинско духовно матриархално общество, което е достигнало хармоничното състо€ние на божествен баланс Ц най-висшата честота, постигана н€кога на земен план, съществувала във времената наречени «латен ¬ек на јтлантида.
    ¬ действителност това време вече е дошло, тъй като «акона на ≈динното е бил, е, и с времето ще стане в бъдещото общество, ¬ластта на Ћюбовта, а не любов към властта.  азваме в бъдеще, защото «аконът на ≈динното наистина ще се възроди и това възраждане вече е започнало по ц€лата планета, особено в  ристалните ¬ихри на јрканзас и Ѕразили€.
    ѕодчертаваме, че през 2011 г. продължава грандиозни€ експоненциален (увеличаващ в геометрична прогреси€) поток и хармоничното разширение на великите атлантически ’рамови ћайстор- ристали на ѕосейда, които са се задържали повече от 12000 години в размерни€ замък на магнитни€ комплекс јрканзас. Ќа 11/11/11 ¬елики€т ѕлатинов  ристал се пробужда и присъедин€ва към мрежата кристални вихри с другите мега  ристали на јрканзас, —ини€т  ристал на «нанието и »зумрудени€  ристал на »зцелението.
    ћнозина от вас ще са привлечени в церемонните по откриването, защото са били там като очевидци на наводнени€та, а други от вас са били свидетели на последвалите премествани€ на тези удивителни атлантически ћайстор- ристали в този и други райони. Ќовата  ристална ≈ра приближава, този преход вие наричате ¬ъзход.
    ƒиамантната фаза на  ристални€ ѕреход на «ем€та настъпи на 10/10/10 при взаимовръзката с 10-тото измерение и 12-те резонанса на чакрите. ѕлатиновата фаза започва на 11/11/11.

    ѕлатинови€т  ристал и по€вата на ѕлатинови€ Ћъч
    ѕлатинови€т  ристал излъчва прекрасна успоко€ваща енерги€ на си€ещо великолепие. “ова води до баланс на новите възникващи пространствени светове в Ќовата «ем€. ¬ частност, и силата, ко€то ще подхрани по-гол€мото взаимодействие, по-големи€т достъп до јнгелското ÷арство, което в действителност е нематериални€т аспект на паралелното ви измерение. “ака ѕлатинови€т  ристал стабилизира напрежението, което както захранва, така и хармонизира пропорци€та и равновесието на Д’армонични€ ÷икълФ между матери€та и антиматери€та. “ой също регулира и стабилизира единната кристална синерги€ (увеличени€т сбор от въздействието на вс€ка една от съставните енергии) при сливането на огромни кристално-магнитни сили, излъчени във фазата на  осмическата »нициаци€. “очно затова те са били под ћагнетик ћаунтин около ≈урика —прингс, тъй като тези магнитни енергии са били преобразувани от кристалните сили след като магнитната решетка е отслабнала и заменена с разширеното въздействие на  ристалната решетка 144.
    ¬сички майстор-кристали по съответен начин се активират, вс€ка година постигайки определена част от силата си, до заветната 12/12/12. “ова се регулира от кристалните ћайстори на јлианса —ириус-ѕле€ди, под ръководството на √алактическата ‘едераци€. јко кристалите се пуснат на пълно мощност прекалено бързо, може да се получи енергиен дисбаланс.
    Ќа 11/11/11 ще се разкодира кристални€ аспект, наричан «вездно семе на Ѕожествената женственост. »зумрудени€т  ристал на »зцелението прави първично препрограмиране, което е инициирано от »зумрудени€ Ћъч. ѕлатинови€т Ћъч също е женски аспект енерги€ и осигур€ва докомплектуването на  ристалната ∆енственост в ƒЌ  на планетата и всъщност в ƒЌ  на тези хора, които са отворени за получаването на необходимите и свещени трансформации. “ова вли€ние води до умишлено колебание дъгата на пол€рността между т.нар. мъжки и женски аспекти. Ѕлагодарение на ѕлатинови€ Ћъч ще стане по-лесно влизането във висшето пространствени сфери.
    —ъответно, лесно ще бъде постигнат баланс в пол€рността на човешкото изражение в Ѕожествената —праведливост на дуалната планета. ‘актически, това ще съкрати разрива между л€вото и д€сно полукълба на мозъка, между съзнателни€ его-ум и висши€ подсъзнателен Ѕожествен –азум. –азбирането път€ на душата, жизнените приоритети и сами€т процес при взимане на решени€ ще стане по-€сен. Ќеобходимите аспекти на възпитанието, добрината и братството ще се про€в€ват много по-лесно в реалността, както на микро, така и на макро ниво. “ова се нарича безусловна любов.  ато невъзможна в третото измерение, т€ ще стане по-близка до реалността на всеки, тръгнал по път€, тъй като пространствените резонанси на 5-7 измерени€ стават по-близки.

     охерентните (съгласувани) енергии
    Д ратерът на диамантитеФ в јрканзас, днес излъчва кохерентните енергии на диамантни€ резонанс в  ристални€ ¬ихър. Ќа 11/11/11 те се разшир€ват в ѕлатинови€ Ћъч и се съедин€ват със —лънчеви€ ƒиск при см€ната на кохерентността в  ристалната честота.
    —къпи,  ристалната енерги€ е всемогъщ източник на сила със значение превъзхождащо далеч пределите на днешното човешко разбиране.  ласическата структура е образувана от субстанции честотен светлинен резонанс, който е многомерен и кохерентен и съществува в матери€та и антиматери€та.
    “ова е метатроничен божествен шаблон, който е източник на всички сътворени из€ви и формира сам матрични€ състав на вс€ко ниво съществуване. “ова е фермент на реалността и жизнен източник на сами€  осмос. ћислите, които имате, тр€бва да се възвишат към кохерентни€ кристален формат, за да стане про€вен.  охерентната светлина е кристална енерги€, чи€то жизнеспособност формира всеобхватната природа на всички светове и реалности.  ристалната структура формира различни граници и разделени€ между измерени€та, плановете и материалната/антиматериална искра съзнание, в паралелите и веро€тностите. ¬сичко е кристално в същността си.
    ѕриключването прехода на планетата ви, наречен ѕодем, е наистина критично масово преобразуване на този земен приемащ обем, казано на ваш език - от аналогов към цифров, от черно-б€л към цветен.  ристалното преобразуване чрез антените на  ристалната –ешетка 144, значително ще увеличи пространствени€ земен прием от 3D на 12D и нагоре. “ова е подобно на телевизи€та ви, ко€то премина от архаични антени към спътников прием. “ова е  ристалната ≈ра.
    ¬ тази времева последователност от 11/11/11 до 12/12/12,  ристалната –ешетка 144 окомплектова изц€ло съзнателната проекци€ и тази проекци€ наистина е инструмент на собственото ви разшир€ване и му служи отлично. ≈то така сто€т нещата с кристалната решетка. “ова също е и система, ко€то ще ви позволи да преминете във висши€ резонанс и висшето, по-пълноценно изражение.
    “ова, което вие наричате ѕодем, зависи от вас. “ова ще стане с едно мигване на космическото око. ¬ царството ни това вече се случи и наистина е удивително събитие, за което е възвестено по ц€лата ¬селена и е наблюдавано от мнозина и в това царство, и в другите.
    “ова, което остава в програмата на ѕодем през 2011 и 2012 г. е определено от астрологичното гравитационно уточнение и честотно повишаване, нужни за завършването и шлифоването на  ристалната –ешетка, което усъвършенства кристалната трансформаци€ на «ем€та, тъй като подсилва прехода на човечеството към ц€лата многомерност на съзнанието и това наистина е  ристалното —ъзнание.

    12-те изначални —лънчеви ƒискове
    ¬ече ви казахме за това, че јрканзас ще е един о най-мощните вихри-портали на планетата към 2012 г., и това вече се случва.  ристалите настройват —лънчеви€ ƒиск и аналогично настройват  ристалната решетка.
    «латните —лънчеви ƒискове са възникнали по времето на Ћемури€. “е са създадени от јлианса —ириус-ѕле€ди по определени места на «ем€та, за да програмират и съгласуват енергийните честоти.
    “екущото препрограмиране на —лънчеви€ ƒиск е насочено към оказване помощ на «ем€та, за да се саморегенерира и самореформира, като се превърне в аспект от шаблона ƒЌ  или плана за Ќовата «ем€, тъй като «ем€та разшир€ва пространственото си поле в кристални€ аспект. ƒисковете излъчват енергийни спирали. ‘актически, те повече са спирали, отколкото дискове, но изглеждат като дискове.
    Ќа планетата има 12 основни диска и н€кои от предишните модели и места на разположение са се сменили. ¬секи от 12-те има конкретна цел и код и всеки захранва 12 сателита... 12-те се съедин€ват в 144 в сложна гео-симетри€.
     осмическата същност на слънчевите дискове е закодирана в кристалната кохерентна светлина на висшето измерение. ≈нерги€та на дома. «емната същност на честотната хармони€ в —лънчеви€ ƒиск, е кристално-електромагнитна, но синергизирана с човешката “ета-решетка. ѕървата създава втора, а втората на свой ред, поддържа първата. ¬сичките предлагат важни пътища за подсилване човешкото съзнание и са ключови елементи на ѕодема.
     олкото повече човечеството осъзнава, че неговото собствено висше съзнание е основано на моделите свещени геометрически светлинни кодове, толкова повече геометри€та става многомерна и по такъв начин геометричното изражение на това ще се премести в полето ћер- а-Ќа. “ова се случва сега, виждате ли го? “ова ще е първата крачка, след това ще има втора, точно както «ем€та сега е триизмерна, след това ще стане 5-измерна и така до 12.
     ое ще е това нещо, което ще € премести в 5-ото измерение? ¬ 12-тото? Ќе е статичното съзнание, а динамичното активиране на висшето съзнание. јктиваци€та на съзнанието се подсилва от интелект-решетката, ко€то при активирането си, взаимодейства с космоса и отново се отраз€ва обратно през —лънчеви€ ƒиск. –азбираме, че това е сложно, но ви увер€ваме, че в източника на висшата ви перспектива, вие достатъчно добре разбирате, как работи всичко това. ј при това придвижване от земното към космическото, рол€ игра€т милиарди фактори.
    —ега от всички —лънчеви ƒискове само два са изц€ло  ристални. ѕърви€т, очаква прекодиране и е в  ристални€ ¬ихър на јрканзас. “ова ще стане на 11/11/11. ¬тори€т е в ћинас-∆ерайс, Ѕразили€ и ще се прекодира на 12/12/12. √лобалната мрежа ще се промени на 21 декември 2012 г. “ова ще е неверо€тно събитие, обедин€ващо пробуждането на ћайстор- ристалите, завършването на –ешетката 144 и постро€ването на пълната глобална мрежа —лънчеви ƒискове на  ристалната –ешетка.

    ћестоположение на 12-те първични —лънчеви ƒиска
    јрканзас Ц ѕинакъл ћаунин
    Ѕразили€ Ц —ан “омас де Ће “ре, ћинас ∆ерайс
    Ѕоливи€ Ц езерото “итикака (около острова на —лънцето)
    Ўотланди€ Ц параклиса –ослин
    –уси€ Ц ”рал
    –уси€ Ц езерото Ѕайкал, —ибир
    ≈гипет Ц √иза
    јфрика Ц  илиманджаро
     итай Ц пирамидите —иан
    ‘ренска ѕолинези€ Ц ћуреа
    јвстрали€ Ц ”луру
    Ўри Ћанка

    ќтново подчертаваме, че всеки от 12-те основни диска поддържа 12 сателита. ¬секи от 144-те сателита е разположен стратегически. ѕри н€кои от т€х сигналът е по-мощен, с по-гол€м честотен диапазон според енергосистемата и възлите, в които са разположени.

     ивотът от «акона на ≈динното
    “ериториите, които днес се наричат јрканзас и Ѕразили€ , са били колонии на Д«акона на ≈диннотоФ в ѕосейда. Ѕили са специално избрани, защото там са най-големите на планетата минерални местонаходища на кварцови кристали. јлианса —ириус-ѕле€ди е прекарал хиперпространствени тунели от ѕосейда до јрканзас и Ѕразили€ за съхран€ването на масивни залежи от кристали. «аради наситената с радий вода природните пещери и магнитната руда на јрканзас са избрани като област за програмиране на бързо развиващи€ се процес в тези пещери. ћного известни учени жреци на јтла-–а «акона на ≈динното са работили в тези пещери с цел да заред€т кристалите с определени модели.
    “рите атлантически  ристала на ћъдростта и »зцелението, които н€кога са излъчвали великолепна светлина и божествени енергии в ’рама на »зцелението, ’рама на ≈динното и ’рама на «нанието в ѕосейда, са сложени в пространствени€ замък в атлантическите  ристални полета на јрканзас.
    » сега активират «латни€ —лънчев ƒиск, разположен в јрканзас и настроен към 12-те еднакви модела, пръснати по планетата, с модела на 12-те кристални „ерепа при формирането на свещени€ 13-ти шаблон.  акто виждате, това е 13-20-33.
    ѕризваните и дошлите в јрканзас, ще участват в това пробуждане като в част от древен договор, свещена клетва, чието време вече е дошло. ћнозина вече са там, призвани да живе€т в пределите на този кристален вихър, който ще се въведе в действие напълно, през 2012. —лед това, по време на оставащите портали с тройни дати, тези, които принадлежат към «акон на ≈динното, ще бъдат призвани и тогава  ристалите н€ма да се ползват неправилно, н€ма да бъдат в ръцете на алчни тъмни сили.
    —ега активирането на кристалите не е за вас, нито зазем€ването на вихъра, по-скоро вие тр€бва да се приесъедините към този завършек в рамките на тази активаци€ и това астрономическо зазем€ване на квантовото кристално поле. ѕризовете ”чените жреци,  ристалните ћайстори јтла-–а и ѕазителите от ’рама на ѕосейда и «акона на ≈динното.
    ћайстори, по това време, чийто завършек вие чакахте ц€ла вечност и јтла-–а и ѕазителите на  ристалните ’рамове на ѕосейда, ще чу€т призива. ћайстор- ристалите от «латни€ век на јтлантида, сега отвар€т многоцветен размерен достъп, което ускор€ва планетарното и личното възнесение. “ова е удържаната клетва, свещени€ завършек.
    Ѕезусловно, можете да получите ефирен достъп до поддържащите енергии и мъдростта на атлантическите  ристали на »зцелението и «нанието. Ќе е нужно физически да сте в региона на јрканзаски€ вихър, за да получите и приемете участие в тази активаци€. Ќо има полза за тези от вас, които са призовани да посет€т вихърът и да обикол€т кристалните полета. “ези от вас, които искат да посет€т свещените земи на јрканзас, ще могат да откри€т собствен кристал, изпълнен с енергиите от «латни€ век на јтлантида.
    »мате разрешението за това и кристалите ви се предлагат, с тази и много други цели.
    ѕредставители на —ириус, јрктур и ѕле€дите, отсега подготв€т сцената и очакват присъедин€ването ви. »зпратете енергиите си, изпратете светлината и намерението си за най-висшата полза на ѕлатинови€  ристал с биоплазмено ¬заимодействие,  ристала на ѕлатинови€ Ћъч Ц Ћъча на Ѕаланса и «нанието. Ќ€кога, той е царствал в мъдрост и светлина в храма на ѕосейда и мнозина от вас отново ще го вид€т €сно с вътрешното си зрение и ще го почувстват в сърцето си със сълзи на радост.

    јтлантида Ц ’рамовите ћайстор- ристали на —вещенни€  ивот
    јтлантида наистина е липсващото звено от ѕанге€, разположено в средата на јтлантика. ѕо-долу подробно ще ви разкажем истори€та й. Ќо знайте, ћайстори, не всички велики храмови кристали на јтлантида са загубени. ¬същност н€кои от вас са били привлечени за спас€ването им.
    ѕърви€т спасен храмов кристал е бил —ини€т  ристал на «нанието. “ой е под зем€та под коронни€ вихров център, наречен “алимен –идж, в древен свещен долмен. —ини€т кристал на «нанието е разположен вертикално и е 48 фута висок с диаметър 12 фута (приблизително висок 14,5 м и диаметър 3,5 м). “ой вибрира и излъчва дъгата на сребърното, тюркоазеното и кобалтово-сини€ цв€т, тъй като се активира от свещени€ договор. “ой съдържа многомерна мъдрост и знание. ¬тори€т спасен е »зумрудени€т  ристал. —ега той е под планината ћега, сърдечни€т център на кристални€ вихър јрканзас. ¬исок е приблизително 20 м и с диаметър 5 м. “рети€т кристал се намира в  ивота Ц ѕлатинови€т.
    ѕлатинови€т  ристал под ћагнетик ћаунтин, близо до ≈урика —прингс, и се пробужда на 11/11/11. “ой е с много чист цв€т, но излъчва трепкащи петна платиново-сребърно, състо€щи се о субатомни частици, наричани Ѕио-ѕлазма. Ѕио-ѕлазмата е съзнателно поле, притежаващо самосъзнание.“ова поле, излъчвано от ѕлатинови€  ристал, хармонизира спектърът в местата на стиковане във физическата матери€ с антиматери€та. ¬сички вие съществувате и в измерени€та на антиматери€та. » веществената структура там е съвършено различна от тази на физическата матери€. «а не€ е характерна по-висока честота (тази тема е разглеждана в други послани€).
    ѕлатинови€т  ристал е огромен Ц повече от 100 метра височина и е по-дълбоко в зем€та, отколкото другите. “ой има космическа сфера на вли€ние и енергиите му към 2012 ще обхващат планетата, в единна мрежа с другите кристали и разпространени чрез  ристални€ —лънчев ƒиск.

    јтлантида Ц истинската легенда за падението
    —къпи, тези кристали са били спасени от разрушени€ и сега ви се дава възможност да си спомните защо. “ъй като тези великолепни кристални същности, ви предлагат толкова много на всички вас. –азширение, свещен завършек Ц отнас€ се до всички. ¬реме е да си спомните, какви сте били и всички да станете тези, които сте, по времето на пробуждане Ц това е завръщане към квантовото кристално поле. јтлантида е била «латно ¬реме, великолепна епоха с незавиден край. » затова ви разказваме истинската истори€ на това падение. “€ е съществувала преди повече от 200 000 години. ¬ гол€мата си част, времената на јтлантида са били в епохата на светлината. —амо заключителната фаза Ц от 17500 до 10500 г. до н.е., според термините ви е бил в тъмната ера, но в същото време това е ценен урок.

    «латни€т век
    ‘актически, «латни€т период на јтлантида е бил най-висшето ниво на световно съзнание, постигано н€кога на земен план, от ко€то и да е цивилизаци€ Ц по-висше от Ћемури€, от ћу, от –ама. Ќ€как си стана модерно, Ћемури€ да се разглежда като идеална цивилизаци€ и макар те наистина да са постигнали относително недълга фаза с високо съзнание, като ц€ло, през тази ера, са живели не във физически тела, а по-скоро в ефирно състо€ние, подобно на девичанското и не са имали трудностите на физическото земно съществуване. ¬ действителност, Ћемури€ никога не е постигала толкова високо ниво, подобно на това, в «латната фаза на јтлантида, от 40 000 до 18 000 г. до н.е., време, в което Ѕоговете са били сред хората и всички са познавали радостното про€вление. “ова е било свещено време, когато повечето от вас са дошли като «вездни ƒеца и след това са избрали биологи€та и цикличните уроци на превъплъщението в —ин€та ѕланета, наречена «ем€.
    «атова, когато разглеждате јтлантида, не си спомн€йте само печалното й падение. “ова е била една кратка фаза на великолепни€ древен св€т, за ко€то все пак не тр€бва да се забрав€, тъй като от осмисл€нето й можете да получите толкова много. —къпи мои, време е да си спомните.
    ѕревод: јнита

http://metta.ucoz.com/publ/arkhangel_metatron_ehnergii_11_11_11_platinovyj_kristall_bio_plazmennogo_vzaimodejstvija_chast_1/3-1-0-579
http://metta.ucoz.com/publ/ehnergii_11_11_11_platinovyj_kristall_bio_plazmennogo_vzaimodejstvija_chast_2/3-1-0-581


—ъздадено: 07/11/2011 • 12:11
ќбновено : 07/11/2011 • 16:11
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5372 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.51 секунди