“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - „енълинг с  район Ц –ига, Ћатви€

„енълинг с  район

31.07.2011 Ц –ига, Ћатви€ - приела ћарина Ўулц

(съкратено)

    ƒнес искам да поговор€ с вас за основните характеристики, с които тр€бва да сте запознати в процеса на ¬ъзнесението. «а да се отработ€т тези характеристики и за планетата, и за вас самите. ќсвен това искам да ви разкажа за приблизителни€ сценарий, възможен във горещата фаза на ¬ъзнесение, защото вече сме на прага на тази гореща фаза. Ќо  район прави уговорката, че информаци€та е предварителна, а сценари€т е възможен, тъй като вие всеки ден промен€те предпоставките за развитието на този сценарий. » ако отдавна имате възможност да разберете, че точно чрез съзнанието и собствените си усили€ можете да промените обкръжаващата действителност, искам да ви го напомн€ отново, в началото на разговора.  акто се подготвите и помогнете на «ем€та, така ще направите сценари€, какво точно искате да имате по време на ¬ъзнесението. «атова и ще започнем от подготвителни€ период. »скам да поговор€ най-напред за страховете ви.
    ¬ много хора, дори теоретично подготвени, е загнезден силен страх. Ќ€кои си мисл€т, че вече са се избавили от страха, други си припомн€т преживените войни или бедстви€ и искат това н€как си да ги подмине. Ќо може ли вечерта да заспиш, а със събуждането на сутринта да разбереш, от  район или другите ¬ладици на —ветлината, че ¬ъзнесението е приключило и ти вече си в 5-тото измерение? “ака н€ма нищо страшно и на теб ти е добре. Ќо толкова идеално е невъзможно да стане, а «ем€та тр€бва да направи квантови€ скок. ѕон€кога ви казваме Ц направете преобръщане, и това наистина е преобръщане дори от физическа гледна точка. «ем€та тр€бва да разцъфти за всички форми на живот, които се развиват на не€ във всички висши измерени€. —тава дума, че повечето от вас ще живе€т в 5-тото измерение и «ем€та също тр€бва да разгърне всичките си измерени€. «ащото освен вас, подготвените за 5-тото измерение, има и други форми на живот на планетата. ѕримерно хората, които сега живе€т в 5-то измерение, са там от времената на Ћемури€ и јтлантида във вътрешните области на планетата и ще изл€зат от това 5-то измерение, за да ви помогнат. Ќо със живота си, в преминатите еволюционни цикли, са изработили възможността да живе€т в по-високите измерени€. ќт което следва, че планетата тр€бва да им предостави такава възможност. » така Ц планетата прави преобръщане във висшите измерени€, но може ли да го направи безболезнено за себе си и всички форми на живот, развиващи се на не€? ќтново ще ви дам пример от живота, може би малко смешен. ѕредставете си, че сте облечени в нещо, но сега искате да обърнете обратно тези дрехи, без да ги свал€те от себе си. –азбирам, че има и фокусници сред вас, които ще се справ€т със задачата, но повечето ще се озадачат или ще се опитат, но все пак ще скъсат н€къде дрехите. “ака и «ем€та не може да направи това преобръщане без поражени€ във физическата обвивка. ќсвен това, на планетата има определени сили, които са се задействали, за да се случи това преобръщане. » затова ви казваме Ц тр€бва сериозно да се подготв€те. “ази гореща фаза може да се премине с гол€ма хармони€ в работата на всички стихии, но тр€бва да знаете Ц на «ем€та ще има катаклизми.
    ќтново ще спра за малко на атрибутите на ¬ъзнесението и подготовката. «наете, че за ¬ъзнесението тр€бва да усъвършенствате до определено ниво на —ветлинното “€лото на ѕланетата, а също и на вашите тела. » за това имате негол€м, дори за земните мерки, период, защото в 5-тето измерение тр€бва да сте светлоносци. Ќе можете да пребивавате там в състо€нието, в което се намира сега преобладаващата част от човечеството. “р€бва да разработите “€лото на —ветлината. » ние отдавна даваме подробности за това, как се промен€ и пренастройва. «наете, че всички чакри промен€т назначението си. —едемте чакри, които ви задържаха в 3-мерни€ св€т, просто си отиват. Ќа т€хно м€сто се изгражда система, на първо време, от 12 чакри. „акрите промен€т честотата на работа и не са изолирани една от друга. јко преди вс€ка чакра беше обкръжена от своеобразна мембрана и работеше сама за себе си, то сега тези мембрани вече са се разтворили при повечето хора. » чакрите започват да си взаимодействат, което води до образуването на ≈динна прекрасна искр€ща чакра. “€ като светлинно кълбо обкръжава човека. » това не омаловажава работата на вс€ка от новите чакри. Ќо вие тр€бва да формирате ≈динната или ќбединена „акра. » това ще е прекрасната нова човешка конструкци€. «атова е желателно да сте се постарали да направите тези усъвършенствани€ до горещата фаза във ¬ъзнесението. ўе го разберете още по-пълноценно, когато ви разкажа за горещата фаза и за възможностите за вашето спасение.
    Ќакра€ бих искал да обърна внимание и на това, че ¬ъзнесението се случва, защото планетата излиза на ново ниво —ъзнание Ц на ≈динение или нивото на ’ристовото —ъзнание. » задачата ви е да разширите толкова съзнанието си, че да напуснете изц€ло, това, което ви е задържало в тримерността. ѕреди навс€къде сте действали чрез принципа на разединението. Ќавс€къде Ц и в живота, и в науката, и във взаимоотношени€та. ј сега тр€бва да започнете да усещате и €сно внесете в живота си безусловната Ћюбов, защото т€ е най-важни€ атрибут на ниво ’ристово —ъзнание. ¬иждате ли, че дори и само по тези три направлени€ да работите, работата ви пак е много.
    Ќе случайно ви наричаме јнгели, мили мои. Ќ€кога јнгелите от ÷ентралното ƒуховно —лънце, са поискали да не живе€т изц€ло като ангели и решили да изпитат достатъчно сложни€т опит в услови€та на тази планета. –азбира се, имало и такива, които са отишли в други системи и на други планети. Ќо сега говорим за «ем€та. » затова ви казах в началото Ц всеки, Дкоито иска да премине ѕортала в земни€ си вид и да прокара път до звездитеФ.  акво означава да преминете ¬ъзнесението заедно с планетата? “ова е вечен знак в —ветлинното ви т€ло, който от далеч се разпознава от вс€ко разумно същество във ¬селената. “ова е мастер-клас, както вече ви казах. » вие сте поискали да постигнете това, когато сте тръгвали към това въплъщение. ўе се отдаде ли това на ц€лото човечество? ћисл€, че не.
    ј ще успеете ли да преминете в петото измерение? ƒа, мисл€, че повечето ще успе€т. Ќо това не значи, че всички, които преминават в 5-тото измерение ще са възнесени хора. ƒа си възнесен е като да имаш особен отпечатък в  осмоса, като диплом за висша класа, пред който вс€ка космическа същност ще склони глава. “ова е огромен опит, който не всички разумни същества във ¬селената могат да преминат. Ќе във вс€ка планета и не във всички системи преминават опита на ¬ъзнесението. ј за всички, които преминават през горещата фаза и ¬ъзнесението, сценари€т е различен. «атова не можем да дадем сценариите на другите планети, които скоро са преминали ¬ъзнесението и да го пренесем изц€ло в земни€ живот. “ова просто е невъзможно. ќще повече, че вие сте непредсказуеми. ƒнес хората, готови да помагат на планетата във възнесението са толкова, а утре ще са още повече, което значи, че сценари€т се промен€. ƒнес повечето мисл€т само за себе си, а утре всички ще разберат, че тр€бва преди всичко да се помогне на планетата. » √е€ ще ликува и ще се възнесе по-хармонично и светло, отколкото може да се предположи. «атова ви призовавам, внимателно да изучавате всички материали относно ¬ъзнесението и да работите, работите и работите, в помощ на планетата, а значи и себе си. «ащото вие и ц€лото човечество сте неотменна част от не€.
    —ега вече ще се спра на това, какво ви чака по време на самото ¬ъзнесение, на горещата фаза. ƒа, вие вече сте в този етап. «асега ще работ€ със земното време, при което обратни€т ход не е възможен. ¬сичко върви към кулминаци€та и не може да бъде иначе. ѕовечето от свършеното през 2011, ще помогне за ¬ъзнесението на планетата, и затова ми се иска да отделите внимание и на най-малките подробности и най-вече при отвар€нето на портала 11:11:11. “ова е извънредно важно. » затъмнени€та, в кра€ на годината, и зимното —лънцестоене, ще постав€т последната точка в подготовката на «ем€та за ¬ъзнесението. ћисл€, че на мнозина им се свива сърцето и биха си казали: Дћоже би това н€ма да се случи през 2011-таФ - близко сте до такава възможност. Ќо сега всички вие, тр€бва да живеете така, като че ли всеки ден е възможно да започне ¬ъзнесението.
    “р€бва да кажа, че н€ма как да не ви подготв€ме. √орещата фаза н€ма да ви залее като вълна, ко€то е неочаквана. «аинтересовани сме възможно повече хора да успе€т да се възнесат заедно с планетата или да го направ€т след като √е€ разтвори висшите си измерени€. ћного ни се иска да не губите физическите си тела, дори и тези, които сега се намират в сънно състо€ние и не разбират, какво се случва на планетата, и как тр€бва да реагират. —ега ви даваме информаци€ за ¬ъзнесението с нарастващ темп и ще го правим по всички канали за връзка. „рез всички сътрудници Ц не само от  район, но и от всички —ъщности на —ветлината, които сега контактуват със земните хора, ще дават все повече информаци€ за ¬ъзнесението. “ова е необходимо. » според това, как се промен€ ситуаци€та, ще можем все по-точно да обрисуваме възможни€ сценарий за преминаването на горещата фаза. “ази информаци€ ще € уточн€ваме посто€нно. «атова не сравн€вайте това, което ще ви информираме Ц през ц€лото време ще има уточнени€. Ќо едно е неотменно Ц тр€бва да разбирате, че е нужна подготовка, за да помогнете на √е€ (подобно на помощ за раждаща жена) и най-главното е да се подготв€те и правите това с радост. «ащото само радостта и спокойствието ще помогнат и на «ем€та, и на вас, благополучно да се премине горещата точка.
     акво ще правим за широкото информиране чрез каналите си и да просвещаваме земните хора, за да ги подготвим за горещата фаза на ¬ъзнесението? ћисл€, че много книги ще бъдат издадени и, ако н€каква критична ситуаци€ наложи, е възможно да навлезем в средствата за масова информаци€ - това за нас е лесно постижимо. “огава просто ще об€сним на всички хора, как тр€бва да се държат по време на горещата фаза и то 3-4 седмици преди критичните дни, които също са 3-4 дни, приблизително, тъй като сега е трудно да се каже. ƒокато √е€ е възможно да преживее всичко и за денонощие, или за 3-4 седмици критична фаза до ¬ъзнесението. ¬ече започваме да спас€ваме хора. «емните катаклизми не могат да се спрат. ¬ече казах, че така или иначе, ще се случат. ¬ажното е, че мога да ви дам сигурност, че н€кои области на планетата ще преминат спокойно през тази гореща фаза. “ам н€ма да има земетресени€ и изригвани€ на вулкани, нито други разрушителни стихии. Ќо ще има и области където безусловно това ще се случва. Ќо сега искам само да кажа, че причините може да са н€колко. ўе има и порои. ўе настъп€т, дори вече има, бури с разрушителна сила, непознати за човечеството преди. Ќ€ма да има само загинали и разрушени€, бур€та ще се съпровожда с ураганен в€тър и разрушени€та ще са големи.
    Ќо е важното да разберете едно Ц тр€бва да преминете в 5-тото измерение с всичките тези катаклизми и разрушени€. —тараем се да имате и възможността да преминете така, че да не участвате непосредствено в т€х. »менно затова ви молим да се подготвите, да подготв€те и хората около вас. » най-важното в критични€ момент, да не се паникьосате и да знаете, какво да правите. Ќе забрав€йте, че тр€бва да се помага и на другите. —ега възпитаваме ц€л отр€д –аботници на —ветлината, които не само ускор€ват развитието си, но и вече са готови със —ветлинните си тела да игра€т рол€та на куриери, между нас и хората в материални€ св€т и да помагат за това укритие, което ще ви раз€сн€ по-късно.
    Ќие започнахме да демонстрираме светлинни обекти в атмосферата на «ем€та. ћожете да ги наричате ЌЋќ, или както ви е угодно. — това искаме да приучим хората, че около т€х, в атмосферата на «ем€та, могат да се по€в€ват разноцветни светлинни образувани€ или да разберат, че това не е халюцинаци€ или оптичен ефект. «асега само ви приучваме към това. ƒа, частично ще има и ЌЋќ, но ще работ€т и ¬еликите ƒуховни същности на  осмоса. —ега около «ем€та са събрани огромни космически —или. “е са призвани тук, не само да наблюдават, как ще премине ¬ъзнесението на «ем€та, и какво ще стане с всички царства на ѕриродата, но и за да помогнат в критичната фаза.
    ¬ече сме говорили нееднократно, че сред вас отдавна има представители на други цивилизации във физически тела. “ова са арктурианци, пле€динци, сирианци, а сега и още повече представители на извънземните цивилизации. Ќ€кои са в равнозначни на вашите физически тела, но това са други същества. ѕрав€т го, за да ви успоко€ват и помагат да спасите себе си и физическите си обвивки. «наете, че душата е безсмъртна, и ако човек загине, просто напуска земни€ план като отива във ‘ини€ —в€т, където също ще го пазим и ще му помагаме. “ака, че ще ви предупреждаваме и визуално ще ви даваме знаците на присъствието си, за да свикнете с това. ƒобре осведомените от вас би тр€бвало да виждат тези светлинни образувани€ в атмосферата и да предават информаци€та на другите, за да им насочват вниманието. «атова може да се каже, че точно тези светлинни образувани€ ще направ€т спасението ви в критични ситуации възможно.
    » така, 3-4 седмици преди горещата фаза, ще сте предупредени и в небето ще започват да се по€в€ват светлинни образувани€. Ќо освен това, в пространството около вас ще се изрисуват —ветлинните “ела на ¬исоките ƒуховни —ъщности, имената на н€кои вече знаете. ўе го има и светлинното образувание на  район Ц ще е с меден цв€т. ¬същност, ще бъдат или бели, или цветни. ¬ече публикувах чрез Ќама Ѕа ’ала, кой, какви разцветки ще има. ѕо космически€ си строеж, съответствате във вибрациите на един от тези …ерарси, които ще про€в€ват —ветлинните си “ела в атмосферата на «ем€та, тъй като сте се въплътили в техните Ћъчи. »менно затова “е са съгласни да про€в€т —ветлинните си “ела в атмосферата на «ем€та.  ак конкретно ще ги виждате? ¬ече казах чрез Ќама Ѕа ’ала, че това може да са бели или цветни тетраедри. Ќо на физически план всеки има различно зрение, да не говорим за възприемането на по-фините материи. «атова ще ви раз€сн€ тази разтеглива фраза Дсветлинно образуваниеФ. ≈дин ще види тетраедър, друг светлинно петно, трети Ц различна фигура. —ега това не е важно. ѕросто не се настройвайте конкретно на тетраедър, още повече, че н€кои хора не зна€т, какво означава това. ƒокато Дсветлинно образуваниеФ е пон€тно за всеки.
    —лед като ¬исоките ƒуховни —ъщности започнат да про€в€ват присъствието си в атмосферата на «ем€та, тр€бва да определите, на кои вибрации съответствате. ўе ви показваме с определени символи или знаци принадлежността на всеки към определен цв€т, затова раз€сн€вайте на незнаещите, че конкретни€ знак ще помага на този, който го вижда. Ќ€кои се притесн€ват, дали ще вид€т сво€ цв€т или дали н€ма да се скри€т в друг тетраедър, не с негови€ цв€т и това е възможно. Ќо ще ви по€сн€, че размера на —ветлинните “ела на тези —ъщности, идващи ви на помощ, е по-гол€м от планетата. «атова е невъзможно, в едната част на «ем€та да вид€т тетраедъра на  район, а в друга да не го вид€т, за да се тревожат хората, къде е медни€ ми цв€т? “ой ще е навс€къде и ще се вижда от този, за който е нужен и освен това ще пулсира. “акива са и вашите —ветлинни тела. » призивът ни е да работите с “елата на —ветлината и с обединената „акра не само, за да € формирате, а и да € научите да пулсира. “ова също е еволюционна крачка напред. ¬исшите ƒуховни —ъщности ще привличат хората в —ветлинната си  онструкци€, според конкретната пулсаци€. “ова ще е укритието ви при урагани, земетресени€ и изригвани€ на вулкани. ѕривлечените там във физическите си тела ще са изц€ло защитени. ƒействително, никога на «ем€та преди, не се е случвало нещо подобно и може да ви изглежда като фантастика, затова отсега ви разказваме за това. «атова ви молим, не само да се настройвате, но и да настройвате другите, за да не изпаднат в ситуаци€ да не зна€т, какво да прав€т от страх. «ащото страхът не е само от непознатото, но е пропит на клетъчно ниво, като страх от гибел и катаклизми. ћного от вас са прежив€ли гибел в Ћемури€, други в јтлантида, но има и загивали при вулканични изригвани€, бури и наводнени€ от различен характер. » този страх е записан на клетъчно ниво, независимо от благополучието в сегашни€ ви живот. «атова ви призовавам, да преработвате усърдно страховете си. —амо така ще достигнете кулминаци€та спокойни и ще можете да помагате не само на себе си, но и на другите.
    ўе има катаклизми на «ем€та и нашето желание е жертвите да са възможно най-малко. «атова предлагаме нестандартната си помощ. »скаме да сте готови и да приемате всичко с пълно разбиране и любов. ¬ажното е да не забрав€те, че който иска спокойно да премине цели€ този процес, тр€бва да живее в радост и любов за това, че приключва това, заради което сте се превъплътили. Ќима в сегашни€ си живот н€мате трудности за преодол€ване? Ќо всички те са нищо пред това, което сега можете да преодолеете. » при това с радост и да донесете тази радост на ц€лото човечество и планетата. Ќаправете го, мол€ ви.
    —тихийни сили ще буйстват по планетата. Ќо, както казах, не във всички райони. ≈два ли в зоните, които не са отбел€зани като сеизмично опасни, ще има земетресени€. «еметресени€та ще са по сериозните разломи на земната кора. Ќо е възможно, н€кои от известните на учените разломи да не сработ€т, защото все пак Ќовата  ристална –ешетка е вече на 80 % построена и ще действа като балансьор, и така н€кои разломи, както и н€кои предполагаеми вулкани, н€ма да се задействат. ќсвен това, вие поехте работата си и вече съобщихме, че сме оптимизирали предполагаемото действие на вулканите. “р€бва да ви кажа, че вулканите, които са действащи, вече втора година, предхождат тази гореща фаза. «еметресени€ и изригвани€ вече има, и ние се стараем да разтеглим този процес, за да не се случи наведнъж, иначе наистина на вас и на планетата, ще е тежко. —тараем се да правим всичко възможно по оптимизирането процеса на ¬ъзнесението. » ако вие активно се включите в това, ще извършите велико дело.
    —ега вече ми остана да добав€ само това, че ц€лата атмосфера на планетата ще е замърсена. ¬улканите изригват, смерчовете вдигат прах, мръсотии, камъни. » на хората, които не са защитени от тези —ветлинни образовани€, ще им е трудно да дишат. ƒори в областите, където н€ма такова разрушаващо действи€ на стихиите, въздухът ще бъде замърсен. » тук сценари€т може да бъде много по-лош. “очно затова в предостав€ме възможността да изчакате тези тежки дни, а те ще са не повече от 3-4, в тези —ветлинни “ела на  осмическите …ерарси, за които ви разказах току-що.
    —лед това «ем€та ще се очисти.  огато т€ се ¬ъзнесе, още известно време, ще има дъждове, силни ветрове, но това н€ма да е силни€т очистителен процес. » точно тогава хората, подготвени изц€ло за ¬ъзнесението, ще получат възможността за това. «нам, че ви интересува, какво ще се случи с останалите хора? ’ората и сега се разсло€ват, според нивото си на съзнание, според действи€та си, според разбирането си за случващото се, според желанието да участват в тези процеси или да ги игнорират. Ќа всички би им се искало да преминат през това благополучно. ¬ече казах, че н€кои хора ще загинат, т.е. ще напуснат физическите си тела. “е ще бъдат настанени от нас във фини€ св€т, и за т€х ще се направи всичко възможно да се отърс€т от шока, да го забрав€т и да вземат собствено решение Ц остават ли и в бъдеще да живе€т на тази планета и да се развиват или да им бъде предоставена възможността да се развиват в други светове. ј това къде ще отидат, ще зависи от нивото на развитие на съзнанието им и нивото на подготовка за нов живот, който до горещата фаза те са възпитавали в себе си или не са го направили. јко са готови да живе€т в петото измерение, тогава те просто ще се род€т в петото измерение, т.е. ще се въплът€т вече там. Ќо това н€ма да са възнесени хора. ƒруга част от хората, настанени във фини€ св€т, ще се завърнат в 3-тото измерение.
    »звин€вам се Ц забравих да ви поздрав€, с това, че вече сте в 4-тото измерение. “ова се случи на 25 юли. «ем€та изц€ло се установи в 4-тото измерение. » затова ви приканвам, скъпи мои јнгели, използвайте това. “очно сега могат бурно да се активират във вас способностите на живота в четвъртото измерение. «атова хората ще се върнат в четвъртото измерение. Ќо така или иначе, «ем€та вече е обновена. ƒа, ще има много разрушени€ и нарушени€ в средствата за комуникаци€. ћежду другото, когато се случват всичките тези събити€, вие н€ма да можете да общувате чрез н€какви технически средства помежду си. » хората, които са в Ћатви€, едва ли ще зна€т, какво се случва на други€ край на земното кълбо или дори в близките страни. “акава е ситуаци€та, но и така тр€бва да бъде. ќсвен това всички електростанции ще преустанов€т работа, заради плътни€ поток магнитна енерги€, който ще се излее след ¬ъзнесението на «ем€та. » вие тр€бва да пренастроите цели€ си живот спр€мо тази нова енерги€, ко€то ще е главни€т ви помощник в живота. “ова касае и 5-тото и 4-тото измерени€. » ние много активно ще ви помагаме в процесът за приспособ€ване към не€, за изобрет€ване на нови прибори, за получаването и използването й пр€ко в живота и бита, затова процеса ще е кратък. ќсвен това, на търсещите и желаещите ще даваме съответните наставлени€. ћного ни се иска, гол€ма част от специалистите, които се занимават с това направление, да преминат тази граница с пълната готовност да стро€т нови€ живот. » такива ще има, без съмнение. “€х вече ги има, те съществуват и работ€т. “ова ви го казвам, не за да вдигна цената на тези хора, а за да се боите по-малко от това, което ви чака в нови€ живот. ќсвен това, обновената «ем€, ще бъде изпълнена с енерги€та на Ћюбовта, именно ћагнетичната любов, ко€то е съвсем различна. ўе създадете нови взаимоотношени€ помежду си, а също и между държавите. ¬ие не желаете и ще забравите войните. —коро ще стигнете и до въпроса, тр€бват ли ви границите, защо са ви държавите? —игурно ви интересува, дали правителствата ви ще запаз€т структурата си Ц в повечето страни н€ма. Ћидерите си, или временно ще приемете, или ще отхвърлите. ўе поискате да поставите нови хора, за да се разсе€т напрежението, ненавистта и злобата, и да живеете в мир и любов. ўе има такива. Ќееднократно сме ви говорили за вълните Ќови ƒеца, които отдавна са насочени към «ем€та. ѕървите вълни деца »ндиго, една от целите, на които беше, да нос€т правилно държавно управление, точна икономика и други държавни структури, вече са към 40 годишни. —лед т€х идват деца с кристални вибрации. “е идват с готови рецепти за постро€ването на живота. «атова много пъти съм казвал и ще повтор€ Ц не тр€бва да им пречите, дайте им възможност да действат. ¬ъв всеки случай хората от старата формаци€, които още ще се пренастройват към живота с новите енергии, едва ли ще управл€ват, освен за кратко. Ќо и тези лидери ще започнат да търс€т веднага, точката на съприкосновение с мирни€ живот. » затова животът ще стане друг.
     олко време ще продължи животът в 4-тото измерение? —амо по себе си 4-тото измерение е промеждутъчно и нестабилно, поради което н€ма да сте дълго в него. Ќо все пак, този преходен процес на адаптаци€ и постро€ване на нов св€т е възможно да продължи 200-300 години. —поред космическите мерки, това е като секунда. ћисл€ си, че от хората, установили се в 4-измерността, ще има доста, които ускорено ще се подготв€т за ¬ъзнесението и ще преминат в петото измерение. ј услови€та за това ще са пооблекчени, отколкото са сега. ћакар че, и сега имате много възможности. ћного хора в залата се питат Ц кога ще се случи това и как? Ќ€маме точен сценарий в момента, но според хода на предприетата корекци€, ще ви съобщим с точност, дали след сегашната информаци€, ще има н€какви промени. «атова просто следете съобщени€та ни, а ние ще в ги подаваме по-често от преди.
    »нтересувате се кога, но според  район не би тр€бвало да се случи през 2011 г., но искам да ви напомн€ това, скъпи мои јнгели, което знаете добре Ц свиването на времето. — всеки изминат ден, това се чувства все повече.  азвали сме ви, че в момента на ¬ъзнесението на планетата, времето ще се свие.  район ви пита, за каква 3 седмична подготовка за горещата фаза говорим и съответно тридневна гореща фаза. ћоже би за вас това ще отлети за миг и дори н€ма да успеете да се изплашите. ѕомислете над това Ц интересен въпрос за светоглед. ћоже това да ви настрои на вълната на радостта и да почувствате, че може и в радост да се преживее всичко.
    Ќо още един път искам да се спра на това, как все пак да действат хората, за да се спас€т. ¬ началото на горещата фаза, —ветлинните ќбразувани€, за които говорих, и които ще наблюдавате около себе си, ще са готови да ви приемат. “ези, които вече са развили “€лото на —ветлината, ще преминат леко в —ветлинните си “ела само с изказване на намерението. ѕодгответе се. ƒал съм ви методиката за тази гореща фаза, а намерението може да бъде изказано, както ви харесва.  акво и как тр€бва да направите. “ова ще го уточним. —ега набл€гам на това, че не тр€бва да се плашите, а да се съсредоточите, да се оттеглите в съкровеното пространство на сърцето си, да почувствате около себе си ќбединителната си „акра и да € накарате да пулсира. ѕри това автоматически се съедин€вате със —ветлинното си “€ло.
    »злезте така на улицата, ако сте в помещение Ц неудачно е да сте в помещение. »злезте на улицата и изкажете намерението си да бъдете укрити в това —ветлинно ќбразование, към което се отнас€т вибрациите ви. Ќо ако сте и не знаете вибрациите си, цвета си към момента, изкажете намерението да преминете в което и да е. Ќе се притесн€вайте. ќт ръка на ръка, ще ви предадем където тр€бва и непременно ще попаднете според вибрациите си и при ваши€ ¬ладика на —ветлината. ¬сичко ще е наред. “ехните светлинни тела ще пулсират и събират всички хора, които изкажат намерение. “ук ще ви по€сн€, защо ви молим да подготв€те и други хора. јко хората не изкажат такова намерение, ние не можем да действаме насилствено. Ќе можем да вземем и скрием човека, ако той не пожелае това. Ќо много се над€ваме, че следни€т механизъм ще сработи. ’ората ще вид€т, че тези, които са до нас, изчезват във —ветлината при това не загиват. “огава на такива хора, които преди са се съмн€вали и не са ни се довер€вали, можем да им кажем, че също могат това и така да им помогнем в укриването. ћисл€, че повечето хора в залата, са готови да станат помощници в този процес. » те ще получат необходимите инструкции и обучение, какво да прав€т. –азбира се, имате и варианта да се скриете за неопределеното време на критичната ситуаци€ и след това да направите необходимото за напускане или за възнесение в петото измерение, а може и за връщане в 4-тото. » ще можете първи път, под защитата на сво€ ¬ладика на —ветлината, да излизате и да помагате на другите хора, привличайки ги към своето —ветлинно т€ло. ѕри това след излизането, н€ма да губите връзката със —ветлинното си “€ло и това на съответни€ …ерарх. “о като нишка ще ви притегли, заедно със спасени€ от вас човек. Ќад€ваме се, че на «ем€та ще има много такива хора, които ще искат да помогнат на близките си и това наистина е прекрасно Ц да помогнете не само на себе си, но и на другите. Ќали е чудесно? ¬ие ще спасите колкото може повече хора и им позволете да останат в четвъртото измерение, а не да отиват във ‘ини€ —в€т, за да прав€т оттам избора си.
     район толкова иска да ви зарадва, че н€ма да има катаклизми, но н€ма как Ц «ем€та наистина тр€бва да се ¬ъзнесе, като премине определени катаклизми на повърхността си. Ќо «ем€та се промен€ посто€нно. » на вибрациите 11:11:11 не само ще бъде достроена  ристалната –ешетка на ѕланетата, ко€то наричаме  ристална –ешетка 144, но и ще стартира много важен јтлантически ћайстор- ристал, който, както знаете, през ноември, ще инициира Ѕиоплазмени€ »нтерфейс. ¬ече съм ви говорил, колко важно е неговото включване. “о ще спомогне за планетарната система на комуникации и така на планетата ще й е по-лесно да направи ¬ъзнесението си. — включването на този ћайстор- ристал, за «ем€та ¬ъзнесението, първо, ще стане окончателно възможно, второ Ц ще е облекчено. » останалите ћайстор- ристали, които пуснахме от 2008 година насам, тази година набират мощност и този  ристал ще е в пика си, по време на ¬ъзнесението на планетата. ѕри всички случаи това ще стане през 2012 г. «атова има доста работа и на планетарно, и на космическо ниво, защото и Ѕиоплазмени€ »нтерфейс не може да стартира със силите на планетата. ¬секи път Ћъчът за »нициаци€ от √алактиката идва, за да стартира нов  ристал или да инициира следващата фаза на активаци€ при вече работещите  ристали.
    ћалко ще изл€за от темата за ¬ъзнесението, за да ви поздрав€ с гол€мото събитие, имащо отношение към самата тема. ѕоздрав€вам първо Ћатви€ и всички латвийци за това, че именно при т€х, както казах през м. май, е стартирал ќгън€т на друидите. —ега всички можете да усво€вате ползването му в живота си за вс€какви цели Ц и за ¬ъзнесението също. “олкова е лесно да кажете на ќгън€ да ви помага при постро€ването на —ветлинните ви тела и пренастройването на чакровата ви система. » още един важен момент Ц нужно е да свиквате да се храните със —ветлина. ќгън€т на ƒруидите също ще ви помогне да проникнете през тези канали за хранене чрез —ветлината, които сега бавно се активират при вас. “ози процес можете да го ускорите и тр€бва да го направите, защото в горещата фаза, скрити в —ветлинните образувани€, за които ви разказах, ще се храните точно със —ветлина. Ќе казвам, че от утре ще отхвърлите вс€ка привична храна, но  район ви препоръчва да не ползвате месо и да намалите обема на храната. —ега тр€бва да облекчавате телата си, защото се пренастройват. ћожете да призовете ќгън€ на ƒруидите чрез изказано намерение, за да активират светлинните канали, които ще прекарат това светлинно хранене до вс€ка клетка в т€лото си. ћожете да изпълните жизненото си пространство с ќгън€ на ƒруидите и да освещавате храната си. ћожете да се очиствате само с ќгън€ на ƒруидите, без да ползвате други практики. ќсвен този свещен ќгън, бе пуснат и ќгън€т на Ћемури€, който също е свещен и сега много ще помага за възнесението на планетата и хората. —лед това ще бъде оживен «вездни€т ќгън на атлантите. Ќа «ем€та са съществували 3 от тези свещени ќгън€. » те един след друг са били ожив€вани. ѕървоначално ќгън€т на Ћемури€, после «вездни€ ќгън на атлантите и накра€ ќгън€ на друидите. Ќе си мислете, че ќгън€т на друидите е оживен само на зем€та на Ћатви€. “ой беше активиран по всички точки, където друидите са свещенодействали.
    » накра€ Ц усп€хме да направим това, което има непосредствено отношение към ¬ъзнесението. ќбединихме тези три ќгън€. » в посланието си, обединението на тези три ќгън€, нарекохме ќгън на ≈динството. ¬никнете в тази фраза. “ова е ќгън€т, който извежда съзнанието ви на нивото на ≈ƒ»Ќ≈Ќ»≈“ќ или ’ристосъзнанието. –аботете с този ќгън. “ой е във ваши€т център още със зазор€ването и в сърцето на всеки от вас. Ќежен е като майка, обгрижваща детето си и прави процесите по-леки. –азбира се, че не става дума за изпепел€ващ огън. “ова е ќгън от ќгненото ниво, аналогичен на ќгън€, излизащ от √роба √осподен по ¬еликден в …ерусалим. Ќо последни€т е с малко по-груби вибрации, сравнен с ќгън€ на ≈динението. «атова поздрав€вам всички земни хора и преди всичко вас, защото именно в страната ви ќгън€т на друидите пламна отново. “ова е прекрасно и дава възможност на страната ви с ц€лата си територи€ да бъде опазена от силните и непри€тни за човечеството катаклизми. ¬ Ћатви€ се работи много в духовна насока. —ега обединете целите на всички групи с едничката Ц подготовка за ¬ъзнесението на планетата и на ц€лото човечество, вкл. и Ћатви€, като отделна ƒуховна —ъщност. –аботете в съседните страни и с всички държави, защото наистина можете да го правите. Ќека всеки да пов€рва в силите си Ц това е задължително и неизбежно. ¬ие, ’ора-јнгели, можете да творите чрез съзнанието си. ¬ медитациите си, казвах, да обикнете света в себе си и този около себе си, защото самите вие сте —вета. ¬ие сте —вета, следователно вие можете да го сътвор€вате. “ака че, направете го такъв, какъвто искате да го видите. —ътвор€вайте и сценариите за ѕрехода на «ем€та към ново състо€ние, сценариите за ¬ъзнесението. ѕри това отчитайте, че все пак катаклизмите са неотменни. Ќо можете да влезете в съдружие със стихиите и да ги помолите тези катаклизми да се настройват хармонично в работата си, защото е възможно. Ќеотдавна ви помолихме да направите послание към изригването на вулканите и това сработи. ѕотвърждавам ви, че огнената верига на вулканите, ко€то съществуваше тук за такива коренни преобразувани€ на планетата, тр€бва да изригне в момента на ¬ъзнесението на планетата, но сега ще разпредели работата си във времето. » ние ще се постараем да направим така, че да н€ма едновременно изригване на всички вулкани. ј това вече е отлично. јко можеха различните правителства да се вслушват в посланието ни, можеше да се направи твърде много за спасението на хората. «ащото е много важно да се изведат преждевременно и организирано хората от опасните зони. “огава хората биха могли да преживе€т всички горещи фази благополучно. ј ние винаги можем да ви посочваме точките на земното кълбо, в които н€ма да има интензивни катаклизми.
    ѕазете Ћатви€ Ц сега т€ е почти сформирана в Ќебесни€ си ќбраз. » ако работите целеустремено, то моментът на ¬ъзнесението, планетата ще спомогне за окончателното формиране на Ќебесната Ћатви€. » затова ще имате изц€ло друг живот. “огава Ќебесната Ћатви€, основана на други принципи на съществуване и други енергии, ще започне да спуска Ќебесни€ си ќбраз в 4-тото измерение на земната Ћатви€. “ака  район ви учи на разбирането за 4-тото измерение.
    —игурно много недоизказани неща има извън беседата ни и има много неща, които да ви казвам за подготовката към ¬ъзнесение. Ќо ми се струва, че по-верни€т път е да ви пробуждаме различно в различните региони, като отчитаме особеностите на живущите там, за да им препоръчваме определени практики, спомагащи да се подготв€т за ¬ъзнесението. ћисл€, че това е най-добри€т начин, но все пак тр€бва да ви обърна внимание върху това, което е най-важно.
    “р€бва да знаете, че телата ви претърп€ват значителни промени. ‘изическото ви т€ло вече не е такова, а ефирното се преобразува постепенно в друго Ц електрическо, което в н€кои източници се нарича т€ло  ј. “о представл€ва нова система от чакри и изц€ло нова електрическа схема за Ќови€ „овек. –аботете и над това - то е във възможностите на всички. –азвивайте в себе си новата система от чакри със съзнанието, че нито един от изброените от мен атрибути на —ветлинната ви конструкци€, не съществува отделно от другите и не работи отделно от т€х. «аради линейността на мисленето ви, разказвам линейно за това в последователност и връзка. » ако н€кой активно работи над създаването и укрепването на —ветлинното “€ло, при него ще се формира и ≈динната чакра (единната ќбединена чакра) Ц без това е невъзможно. ўе се активира квантовото ниво на ƒЌ , което също е нормално. «атова можете да вървите по път€ на усво€ване на свързаните методи и при вас всичко ще се получава.
    –азбира се, иска ми се да ви кажа, че сега тр€бва да се отнас€те много по-спокойно към проблемите в социални€ ви живот. ѕознавам положението на всеки от вас. «нам за героични€ път на мнозина в това въплъщение. „ест и хвала вам и дълбок поклон от  район. Ќо случващото се сега в социума ви, не зависи от повечето от вас. » буквално се оплитате в опитите си да решите н€какви свои жизнени проблеми. Ќо тр€бва да знаете, че тези проблеми ще се решат напълно само, когато преминете в 5-тото измерение или поне в 4-тото, както ще е за тези, които останат. «атова много ми се иска да откриете в себе си път€ към —ветлината, към ¬ъзнесението.
    ѕревод: јнита

http://www.magnitiduha.info/?p=5


—ъздадено: 01/10/2011 • 09:39
ќбновено : 01/10/2011 • 10:02
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 6571 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

Galina 10/10/2011 • 19:26

Ѕлагодарим на …осиф и на јнита за това, че прав€т тази информаци€та достъпна за нас!
»мам следното питане: какво се случва с децата при възнесението? “е по какъв начин ще преминат в следващото измерение? ¬ ченълингите напоследък активно се коментира подготовката на възрастните за прехода, но никъде досега не ми е попадала информаци€ за децата, в това число бебетата. ћол€ да споделите нещо по този въпрос.


«дравей √алина,
въпросът ти издава два основни проблема: първо, слабо доверие в Ѕога и второ, все още позвол€ваш на страховете, да те вод€т за носа.
Ќа въпроса: имаше отговор на този въпрос в н€какво послание, може би преди година, н€мам точни спомени. ј за децата не е нужна специална подготовка - те все още не са замърсени в тази степен като възрасните. ¬—»„ » са подготвени за прехода ¬ъзнесение. ј бебетата върв€т с родителите си - все пак трудно се справ€т все още с физическото т€ло. ”спехи.

 оментар є3 

Stela 06/10/2011 • 15:45

Защото ни хранят със зелен хайвер.

 оментар є2 

Searcher 05/10/2011 • 20:17

Добре, може и да сме в 4-то измерение вече. Но, доколкото знам в 4-то и след него-вече няма необходимост от техника. А ние все още използваме техниката? Например, компютрите, да речем. Зашо?

 оментар є1 

Stela 05/10/2011 • 12:22

"Извинявам се Ц забравих да ви поздравя, с това, че вече сте в 4-тото измерение."
 Хайде бе, е вече съвсем ни взеха за будали и малоумни. n
Тея измерения за нищо ги нямат вече,преминаваме от едно в друго и даже не разбираме.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 1.35 секунди