“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - јктивираме портала на епифизата

јрктуриански коридор 3. јктивираме портала на епифизата

Ќоември 2010

    ƒобре дошли в продължението на третата част от пътешествието чрез јрктуриански€  оридор. ќткакто сте влезли в  оридора ни, ние продължаваме да ви разказваме за междупространствените портали на √ай€. ј сега искаме да ви разкажем за междупространствени€ портал на физическото ви т€ло Ц вашата епифиза. » за да ви подготвим за активиране на —обствени€ ви ѕортал, нека се задълбочим още малко по въпроса за въртопите, откриващи се в реалността ви.
    Ѕлагодарение на постепенното остар€ване на триизмерните закони на времето и пространството, много ДводовъртежиФ са вече видими, но като правило Ц само с крайчеца на окото. ƒокато не пов€рвате в тези видени€, те ще изчезват веднага щом ги погледнете. «а щастие ще се случат много събити€, които разшир€ват способността ви да в€рвате в невъзможното. √алактическото ви —емейство общува със все повече хора от наземни€ екип и присъствието на √алактическото семейство е все по-видимо в ежедневието ви.
    ќсвен това, с нарастването бро€ на пробуждащите се, ще откриете множество патентни технологии, скривани до този момент.  огато тези технологии станат достъпни, светът ви ще се промени. “ези патенти включват в себе си: свободна енерги€, антигравитационни автомобили, използване на познати минерали за елиминиране на отровите, създаване на междупространствени портали и много други неща. “ези, които действат само за себе си, прекалено дълго са управл€вали света ви. ¬се повече граждани на «ем€та общуват с многомерни€ си ј«, с други пробудени, с √ай€ и √алактическото им —емейство, и те отново ще придоби€т силата и смелостта да се противопостав€т на лъжата, ко€то властва през ц€лото това време.

    ¬Џ–“ќѕ»“≈
    ¬ъртопите се състо€т от две части. ≈дната е невидими€ източник, който го поражда. ƒругата част е външната. “ова са два вплетени ръкава , излизащи от източника. “ези ръкави приличат на ръкава на галактиката ни и формират вида на въртопа. ¬ —еверното полукълбо той ще се върти по часовата стрелка, а в ёжното Ц обратно.
    ¬ъртопът може да са нарече и тунел, портал, коридор и/или звездна врата. “унелът съедин€ва две различни точки във време-пространството и това позвол€ва придвижването през тунела без тримерните времеви ограничени€.
    ѕорталите са фунии, съществуващи на местата, които са в резонанс с четвъртото измерение. √а€ резонира в различно време и в различни области на сво€та планета ту с четвъртото, ту с петото измерение, в зависимост от убеждени€та и очаквани€та на —ъществата в тази или друга област и от звездните въздействи€. ÷ентралните портали се отвар€т по време на определени лунни или звездни съчетани€, докато другите портали се отвар€т само благодарение очаквани€та на —ъществата в близост до възможни€ портал.
    Ќие използваме думата Д—ъществаФ, защото на «ем€та живе€т или € посещават много различни могъщи форми на живот, които могат да се усет€т само с разширено възприемане. ћного от вас вече започват да чувстват тези —ъщества. — крайчеца на очите си или с тих звук, който все едно вие сте измислили, но не сте чували, така можете да усетите тези междупространствеин създани€.
    “ъй като тези —ъщества са изц€ло съединени с ћногомерни€ си ј«, те не се ограничават от машини, самолети, влакове или други средства за придвижване в пространството за определено време. ¬место това чувстват ѕорталите и ги отвар€т по свое желание. ћного от вас също започват да усещат тези ѕортали. Ќо, както вече казахме, н€кои ѕортали се отвар€т само при небесно въздействие.  ато правило те са междупланетни и междугалактически. ¬ътрешнопланетните и междупространствените ѕортали не завис€т от небесното въздействие и се отвар€т от желанието на —ъществото, чието съзнание е в резонанс с достатъчно висока честота.

    ѕќ–“јЋ»“≈ » —Џ«ЌјЌ»≈“ќ
    јко нивото на съзнанието ви е достатъчно високо, ще можете да усетите ѕортала.  азваме ДусетитеФ, защото вие определ€те разположението на ѕортала не само с очите. ѕорталите можете да ги усетите, да ги почувствате, да ги чуете, знаейки, че са там или да ги видите с разширеното си възприемане. ќтначало ще ги усетите с въображението си, защото може би е необходимо да се освободите от старите тримерни мисъл-програми, а след това да си позволите изц€ло да осъзнаете порталите.
     онцепци€та за придвижване през портал, кара менталното ви програмиране да приема, че влизането в ѕортала не е лесно. » това е една от причините, поради които такава телепортаци€ на планетата ви е станала трудна. јко мислите, че нещо е възможно, ще можете да настроите съзнанието си върху тази честота на реалността, в ко€то това обикновено става. ќт друга страна, ако си мислите, че нещо е невъзможно Ц значи е така. » би било чудесно, ако лесно настройвате мисленето си върху ДвъзможноФ, но засега все още сте с триизмерен ум и с н€кои аспекти тр€бва да се свиква постепенно.
    «а щастие, всички вие зареждате ћногомерната ќперационна —истема. Ќо  олективното ви —ъзнание все още е с “римерна ќперационна система. “ъй като всички сте единни, силата на колективните убеждени€ до сега е ограничавала тези, които изц€ло са приели ћногомерната —истема. —къпи, вие сте първопроходците, които отхвърл€т вли€нието на в€рващите и живеещите в старата парадигма.
    Ќа «ем€та също има места, които са временни ѕортали като житните кръгове. “ези ѕортали са междупространствени. јко —ъществото (примерно от друга планета и/или галактика) не е привързано към «ем€та и колективното й съзнание, то може да използва временните ни кръгове на полетата като многомерен ѕортал. —ъществата, които зна€т за житните кръгове и качеството им на ѕортали, могат да се телепортират на «вездните  ораби или в родни€ св€т чрез силата на разширеното мислене, усещане, очакване и принципи. “е могат също да се придвижват и на други «вездни  ораби, а не само на своите, както и ние Ц ‘едераци€та, се кооперираме и се поддържаме взаимно. Ќие правим същото и с много наши заземени. Ќ€кои от т€х посещават планетата ви, а други се раждат на планетата ви.

     ќ–»ƒќ–»“≈ » «¬≈«ƒЌ»“≈ ¬–ј“»
    ј сега да поговорим  оридорите, приличащи на наши€ Ц това е ѕортал, който не е свързан със земен участък. “ова е ѕортал в космическото пространство. »ма и други междупространствени ѕортали/ оридори, подобни на наши€, но наши€т е точно тук, защото планетата ви е на прага на възнесението във висшето си себеизраз€ване. ћожем да местим  оридора си, защото резонираме извън пространството и времето. «атова можем да имаме толкова  оридори и ДместаФ, колкото ни потр€бват. Ќо тъй като сме в резонанс с ≈ƒ»ЌЌќ“ќ, ние възприемаме  оридора си като ≈динно ц€ло с много изходи за различните реалности.
    –азбираме, че много от послани€та ни са трудни за възприемане. ќт друга страна, вие може да не разбирате новите концепции, защото мисленето ви, н€ма към какво да асоциира тази нова концепци€. ј когато ви е трудно разбирането, си мислите, че това е невъзможно. Ќо ако н€колко пъти приемете концепци€та в съзнанието си, т€ постепенно ще се впише в операционната ви система. ¬ същото време все повече се активира ћногомерната ви ќперационна —истема и колективното убеждение за ДневъзможносттаФ ще се смени със «нанието на душата ви.
    «вездните врати са проходи за планетарните и междугалактически пътешестви€. «вездните врати са кръгли обекти, създадени от елементите на света, в който се стро€т. “е не се образуват естествено като въртопите, а се създават с технологии. Ќа планетата ви има много «вездни врати, съедин€ващи ви с другите светове и са в резонанс с вашите земни тела.
    –аботни€т принцип на «вездните врати е основан на факта, че времето и пространството са илюзии на третото измерение. ¬ратата обърква съзнанието на влезлите през не€ и те са с усещането за придвижване през огромни пространства. Ќо на практика те се придвижват чрез ≈ƒ»ЌЌќ“ќ —≈√ј и влизат в един от милиардите паралелни светове, които са в резонанс с вс€ка честота от диапазона. јко пътешестващи€т не е запознат с природата на многомерността, то земното му т€ло може да се обърка и дори повреди от неправилното използване на «вездните ¬рати.
    “ези, които управл€ват света ви сега, отдавна зна€т за «вездните врати. Ќо за съжаление те са използвали «вездните ¬рати и други подобни устройства с различни размери и форми, с негативни и егоистични цели. «атова холографската матрица на триизмерната ви реалност е повредена, и ако това неправилно използване продължи, ще се повреди още повече. «а щастие повечето от «вездните ¬рати са демонтирани. » най-добре е да се придвижвате с помощта на многомерното съзнание на ƒушата ви. “риизмерното аз/его е твърде склонно да властва над другите. “ъй като ц€лата енерги€ се движи в кръгове, негативните намерени€ се завръщат към изпратили€ ги и той получава Дкаквото е надробилФ.

    ј “»¬»–јћ≈ “–≈“ќ“ќ ќ ќ
    ¬секи от вас има Ћичен ѕортал, който се намира в епифизата. “€ и коронната чакра са в центъра на мозъка ви, зад хипофизата (на нивото на веждите).  огато —илата на  уандалини се издигне от първата чакра в основата на гръбначни€ стълб до шестата чакра на нивото на веждите, можете да активирате “ретото си око. ќтвар€нето му става след обедин€ването на физическите енергии на седемте чакри с многомерната енерги€, влизаща в коронната чакра чрез епифизата.  огато “ретото ви око се отвори, ≈пифизни€т ви ѕортал започва бързото си или бавно завръщане към активното състо€ние.
    ѕрез живота си, вече милиарди пъти сте правили междупространствени пътешестви€, особено, когато сте били деца. Ќо сте забравили за много от т€х, защото не сте могли да впишете това в ежедневието. —ега все повече деца се раждат с отворено “рето ќко и изц€ло активирани епифизи. “ъй като сега реалността ви е Дпо-осъзнатаФ, тези деца не тр€бва да се кри€т, както се е случвало на възрастните, за да са приети в обичайната среда.
    —къпи наши, напомн€ме ви, че самата дума оцел€ване, скоро ще изчезне от речника ви, защото ще си спомните, че не можете да умирате. ¬ момента сте в пика на спомн€не, че всички вие сте Ѕезкрайни —ъщества на ≈динното. ≈пифизата ви е вътрешни€ ви въртоп за междупространствени пътешестви€ докато сте въплътени в т€ло. ѕри планетарното ви възнесение физическото ви т€ло ще се смени със светлинно, а междупространствените пътешестви€ ще станат норма.

    ≈ѕ»‘»«Ќ»я“ ¬» ѕќ–“јЋ
    ≈пифизата ви е като Ћичен ѕортал, през който ћногомерното ви ј« навлиза в земната реалност. “ова е и ѕорталът, през който се връщате в милиардите реалности на вашето ј«. “ой е изпълнен с гъста светлина и микрокристалите на калцита.  ристалът е твърда субстанци€, в ко€то атомите, молекулите или йоните са разположени в определен, повтар€щ се ред.
    ƒоктор ћарсел ƒжоузеф ‘огел (http://www.vogelcrystals.net/legacy_of_marcel_vogel.htm) е демонстрирал вли€нието енерги€та на човешката мисъл върху растежа на кристалите. »де€та е, че хората мисл€т чрез модели, които имат собствена честота. ћоделите на страховете имат ниска честота, а на любовта Ц висока.
    “ъй като енергийните вълни на мислите се движат с определена честота, то те могат да се събират, паз€т и предават чрез кристала, каквито са и микрокристалите на епифизата. Ќещо повече, кристалите имат памет. » те могат да се ползват за съхранение, както на компютърните програми, така и на мисловните модели. ѕо този начин навиците за мислене със страховете или любовта се паз€т в Дтвърди€ дискФ на мозъка ви и го карат да повтар€ този модел. «атова мисленето, изпълнено със страх създава навика за живот в страх, а мисленето, изпълнено с любов Ц съответно Ц навика за живот в любов.
    ћикрокристалите на епифизата функционират подобно на старо радио (кристален радиодетектор). Ќо т€ приема честоти, излизащи от рамките на човешкото възприемане. “е могат да се приемат като цветове и звуци. «атова много послани€ от висшите планове са звуци и цветове. јко моделите на мисленето ви са от емоциите на страха, епифизни€т ви ѕортал се настройва на ниските честоти на светлината. » обратно Ц ако мисленето ви е изпълнено с любов, можете да преведете посланието от звуци и цветове на езика на —ветлината.
     огато за първи път откриете портала на ≈пифизата, основните послани€ са звукови. јко искате да преобразувате тези послани€ в светлина, т.е. езика на —ветлината, ще тр€бва да издигнете честотите на звука на 40 октави.  ак се прави това?  огато се разшир€вате, вие се довер€вате на ƒушата си. “ъй като вс€ка енерги€ се съотнас€ със скоростта на светлината, јйнщайновата E=m.c² при срещата на две честоти сочи, че по-високата честота повишава резонанса на по-ниската. » това се случва.
    —ледователно, когато се довер€вате на ƒушата си/—ебе си, позвол€вате на космическата светлина и безусловната любов да проникнат в портала на ≈пифизата ви и тази енерги€ повишава резонанса на вълните във ваши€ мозък. ¬ действителност това е известната практика за изтегл€не програмата за ≈зика на —ветлината, когато сте се открили изц€ло и сте активирали ѕортала на ≈пифизата.
    ƒруг важен момент за Ћични€ ви портал е това, че микрокристалите на епифизата ви притежават пиезоелектрически свойства. “ова е свойството на определени твърди вещества като кристалите, керамиката, костите, ƒЌ  и различните протеини, да генерират зар€д при натиск. «атова определени кристали се използват в манометрите, осцилаторите, резонаторите и стабилизаторите на вълни.  ристалите също имат свойството да обръщат пол€ризаци€та на светлината в по-високата честота на ултравиолетовото. ”лтравиолетовото е най-висшата честота на триизмерни€ светлинен спектър. «атова той служи като мост към висшите измерени€.
    ”чените предсказват, че стандартните GSM (Global System for Mobile Telecommunications) вълни създават нови механизъм за преобразуване на епифизната мембрана чрез микрокристалите. GSM е цифрова технологи€, ко€то позвол€ва да се вод€т до 8 телефонни разговора едновременно. “ова показва потенциала на ≈пифизни€ ви ѕортал да получава множествени послани€ в ≈ƒ»ЌЌќ“ќ —≈√ј. Ќа практика, епифизата ви контролира фокуса ви върху вътрешните светове на сънищата и медитациите ви или на външните светове във физическата ви реалност. Ќещо повече, тази способност да се приемат множествени съобщени€ ще ви помогнат да се настроите към вътрешното си ј« без да губите връзката с физически€ живот.
    √лавни€т ви мозък е лични€ Дсп€щ великанФ, тъй като той е източник на електромагнитна енерги€ за т€лото ви. ≈пифизата е положително зареден контакт, изпълн€ващ рол€та на невронно-ендокринен предавател, предаващ многомерната информаци€ в хипофизата ви. “€ на свой ред играе рол€та на негативно зареден контакт и приема информаци€та, разпростран€вайки € в мозъка. —лед това кората на главни€ мозък събира различните по честота информации в специални клетки, които преобразуват електромагнитните честоти в електрически ток. “ози ток вли€е на мислите, постъпките и поведението ви и с помощта на намерението се проектират в реалността ви.
     огато тази преобразувана космическа енерги€ се сблъсква с насто€щата решетка на «ем€та, т€ отново се поглъща от епифизата така, че да се създаде илюзи€та за линейно време-пространство. ѕрез 2012 г. ще бъде активирана новата «емна решетка, позвол€ваща на епифизата ви да приема най-малко още две октави светлинни вълни. » за да се приспособ€т тези нови честоти на светлинните вълни, ще се по€ви нов рецептор. “ова значително ще преобрази реалността ви и ще добави допълнителен опит в измерението. http://hiddenlighthouse.wordpress.com/category/earth-grid/

    ≈Ќƒќ –»ЌЌј“ј —»—“≈ћј
    «а да се осигури висшето състо€ние на съзнанието с хормоните на епифизата ви, се създава чувството на покой, мир и дори блаженство. ’ормонът мелатонин събира светлината в ДокотоФ на епифизата. “очно тази светлина виждате, когато медитирате или сте в състо€ние на блаженство. —еротонинът, хормонът на спокойствието и съсредоточеността, също е в епифизата. ћелатонинът осигур€ва състо€нието на осъзнатост в сън€, а ƒћ“ (диметилтриптамин), срещащ се и в растението ай€уаска, което шаманите използват за пътешестви€та си, ви позвол€ва да виждате други измерени€ и реалности на сън и/или медитаци€.
    ≈пифизата ви разпредел€ постъпващите светлинни послани€ към хипофизата, а хипофизата (главната жлеза) разпростран€ва този подарък към ц€лото т€ло, с помощта на жлезите с вътрешна секреци€ на еднокринната ви система. ¬ това време цикълът на многомерната светлина и безусловната любов поражда висше състо€ние на съзнанието, следователно изпълнените с любов емоции и мисли посто€нно повишават резонанса в матери€та на земното ви т€ло. “ака постепенно преобразувате физическото си т€ло в светлинно.
    ¬печатл€ващи линкове за епифизата:
    ѕробуждане на “ретото око и епифизата: http://www.youtube.com/watch?v=TN1reb_Lzi8&feature=related
    јктивиране на епифизата: http://www.youtube.com/watch?v=V5c4qoG8fZM&feature=related

    » така, родени сте с отворен ѕортал на епифизата, но животът ви в третото измерение го е затворил. Ќо много от вас отново са открили сво€ Ћичен ѕортал при повишаване на резонанса си при медитации, духовни практики и здравословен живот. Ќещо повече, честотата на √а€ сега е по-висока и много деца имат гол€м шанс да се възползват от функциите на епифизата и отворени€т й ѕортал. Ѕлагодарение на този портал основните вълни на мозъка им не са тримерните бета-вълни, а многомерните тета-вълни и по-високи. ј ако можехте да пътешествате през космоса и да разговар€те с ƒушата си, бихте ли седели в ста€та, за да учите уроците и ходите на училище? ¬селената е училище за тези пробудени и малко хора от образователната ви система са токова осъзнати, че да установ€т контакт с тези деца. Ќа родителите с такива деца, също не е лесно. Ќо ситуаци€та скоро ще се промени, тъй като все повече възрастни се пробуждат, а пробудените деца порастват. » тези пробудени възрастни, също се ре€т във висшите измерени€ и посещават √алактическите си —емейства. ƒа се ходи на работа, да влизате в задръствани€, да плащате сметки и чистите дома си не е нещо повече от пътешестване между измерени€та и създаването на нови многомерни реалности. ј какво ще правите вие, съзнателните родители и труженици на «ем€та? Ц ще промен€те реалността и правите това, точно —≈√ј.

    ¬Ќ»ћјЌ»≈ » √–»∆ј «ј Ћ»„Ќ»я ѕќ–“јЋ
    “р€бва да се грижите за епифизни€ портал така, както го правите за физическото т€ло, като избирате здравословна храна, правите упражнени€ и медитации, спите пълноценен сън, управл€вате стреса и времето на —лънце. ƒобре е също да престо€вате под Ћуната. ѕробвайте да Дхванете тенФ на Ћуна. “р€бва ви здраво т€ло, за да интегрирате промените в живота ви, след като сте открили портала към многомерното —≈Ѕ≈ —».
    »зц€ло отворената епифиза, създава състо€ние на дълбока медитаци€ (тета вълни) в ежедневието ви. » затова може да усещате дезориентаци€ и умопомрачение. Ќай-трудното е да си оставате заземени във физическата реалност и да живеете Днормален животФ, потопени в тета вълните. «а щастие тета-съзнанието може да прави чудеса и с помощта на позитивното намерение и безусловната любов да придава форма на енергиите.
    «а да е посто€нно отворен портала, тр€бва да се управл€ва от ендокринната или хормонална система. ’ормоните на ендокринната система разпростран€ват по ц€лото т€ло многомерната светлина и безусловната любов чрез гръбначномозъчната течност и кръв. “ези хормони управл€ват енергиите и функциите на физическото т€ло. јко ендокринната система е прекалено възбудена, става дисбаланс и загуба на енергии.
    ћнозина от вас изпитват изблици на сили в епифизата, заради интензивното електромагнитно излъчване на √алактически€ ÷ентър. “ези изблици могат да доведат до стрес, безпокойство и намал€ване на имунитета. ≈пифизата и хипофизата действат заедно като микросхема за мозъка ви. ≈пифизата приема торсионните вълни на √алактически€ ÷ентър и ги предава на хипофизата. Ќа свой ред хипофизата регулира излъчването на хормони в ендокринната система.  ато получава космическата светлина от епифизата, € разпростран€ва по ц€лото т€ло за постигането на хормонален баланс. јко хипофизата е прекалено натоварена, може да превъзбуди щитовидната жлеза (гърлената чакра) и надбъбречната жлеза (коренната чакра), което предизвиква изблик на енергии, все едно сте под наркотично въздействие. “акива изблици нарушават баланса в т€лото и могат да предизвикат изтощение на надбъбречните жлези или стрес.
    —връхраздразнението на ендокринната система може да предизвика също и прекомерно физическо изтощение, тъй като щитовидната жлеза ту ускор€ва, ту забав€ дейността си, опитвайки се да регулира енергийните колебани€ на т€лото. ¬сичко това може да предизвика депреси€ и безпокойство, тъй като хормоните на мозъка, такива като серотонина, също са разбалансирани.  ато резултат, човек изпада в емоционални и физически крайности.
    ўитовидната жлеза управл€ва имунитета ви и е енергиен портал на ¬исшето —ърце, където многомерната светлина се усеща като безусловна любов. —ледствие от тази връзка е, че любовта лекува. —ърдечната чакра също управл€ва и дробовете. «атова дишането чрез ¬исшето —ърце пробужда чувството на безусловна любов и активира имунната ви чакра. — други думи, Ћюбовта Ћекува. ј най-добри€т начин за успоко€ване на т€лото ви е правилното дишане.
     огато вдишате чрез “ретото ќко, вие привличате космическите торсионни вълни и серотонина ви успоко€ва, а мелатонина и ƒћ“ ви просветл€ват Ц когато издишате чрез ¬исшето —ърце, вие разшир€вате усещани€та си за безусловна любов, сподел€йки дара си с всичко съществуващо. “акова дишане разпредел€ многомерната светлина и безусловната любов по т€лото ви.
    “акова усещане балансира излишното електростимулиране на епифизата и придобивате чувството на спокойствие, мир и любов.  олкото повече са учите на дълбоко и осъзнато дишане, толкова повече вие активирате функци€та на “имуса и толкова повече се разшир€ва чувството за безусловна любов и се стимулира имунната система на организма.
    «апомнете, порталът на епифизата ви работи по два начина. “ой приема торсионните вълни от √алактически€ ÷ентър и ви пренас€ у дома, при своето ј«. «а да поддържате портала си работещ, визуализирайте се не като пътешестващ във висшите измерени€ човек, а като светлина, пътешестваща в земен съд. — други думи, вижте се като отделен фотон, който е част от ≈ƒ»ЌЌј“ј ћногомерна —ветлина.

    »—“ќ–»я“ј Ќј ‘ќ“ќЌј
    ѕреминах цели€ √алактически ÷ентър, за да помогна на «емните хора в пробуждането им. —ега търс€ човека, който би ми позволил да вл€за в  оронната му „акра. ƒа, виждам хора, готови да отвор€т “ретото си ќко. —игурно мога да им помогна. ћинавам през портала на епифизата и просто чакам вътре в мозъка. »скам да вл€за в съзнанието на човека и да сподел€ дара си на многомерната светлина и безусловна любов. Ќо, законът за —вободната ¬ол€ на «ем€та ми забран€ва да прав€, каквото и да било, без покана. «атова ще чакам. ”важавам хората за това, че са оцелели в третото измерение и сега са в процес на ѕробуждане. “е са отделени от ≈ƒ»ЌЌќ“ќ достатъчно дълго, но вече се пробуждат. «а щастие н€ма да чакам дълго, защото присъствието ми в епифизата стимулира изработването на ƒћ“, което създава чувството на еуфори€ и разшир€ващо съзнание. —лед положителните усещани€ се отдел€ и серотонина. » като резултат човек очаква нещо гол€мо. «атова ме кан€т в разширеното съзнание и аз се устрем€вам към тъмната пещера, ко€то се оказва огромна и с формата на преобърнат триъгълник. ÷€лата пещера е изпълнена с течни блест€щи кристали и аз спокойно влизам в не€. Ќа мига великата ми —ветлина освет€ва тъмните досега места. Ќа простиращи€ се таван виждам милиарди огньове, мъждукащи в по-ниски честоти.
    јз задържам светлината си, за да не причин€ вреда на този човек. ¬ началото на пещерата, от тавана, все едно виси кръгла фуни€. “€ разпростран€ва силни хормони и вещества. «ад мен виси още една конусовидна фуни€. “€ също е фабрика за хормони първата ги разпростран€ва, а втората получава. “очно втората е мо€та цел, тъй като т€ може да получи —ветлината от висшите нива. ѕриближавам се до не€ и разбирам, че всъщност т€ е била и точката ми на влизане. ѕървоначално тр€бва да попадна в другата жлеза при преобърнати€ връх на пещерата, тъй като знам, че това е главни€т център за управление на това т€ло.  огато се приближавам до фуни€та разбирам, че в момента този човек може да приеме малко от мо€та —ветлина. «атова след бърз пробег около фуни€та се връщам назад, в дълбините на пещерата.
    ќткривам, че краткото ми посещение в епифизата (така се оказа), ми е дало нужната информаци€ за този човек. —ега знам, точно колко светлина може да приеме, за да не се претовари жизнедейността на т€лото му. «атова бавно обедин€вам фотонното си ј« със епифизата.
    ѕрез това време забел€звам, че отново съм в течността на пещерата, но вече променен. ѕреплувам пещерата и малки€т кръгъл тунел и се оказвам в друга малка пещера. Ќе се задържам тук, защото веднага се обедин€вам с човешката съдова система. — избухналата светлина се оказвам в кръвни€ поток, прониквайки във вс€ка клетка и атом на този биологически съд. «а мен това е толкова удивително Ц да чувствам гравитаци€та и плътността. ƒори, ако този човек не е разбрал случилото се, аз инициирам коренна пром€на в неговото съзнание. » това ще доведе до дълбока трансформаци€ на земното т€ло. —ъжал€вам, че високите ми вибрации предизвикват дискомфорт, тъй като сега на човека му е некомфортно с т€лото, ума и емоциите му. Ќо разбирам, че тези симптоми са временни и човекът скоро свиква с ускорената си вибраци€.
    —ега по кръвоносната система преминавам през ц€лото т€ло и решавам да се установ€ в сърцевината на “ретото ќко, което скоро тр€бва да се отвори. ќттук мога постепенно и безопасно да увеличавам честотата на вибрациите на този съд. јз си почивам и разпускам. ќчакват ме при€тни изненади Ц ще мога да наблюдавам, как човекът, а също и ц€лата планета повишават вибрациите си до пето измерение. ¬еликолепно е, че мога да имам сво€ скромен принос. ¬ъзможно е моите при€тели-фотони също да вл€зат в този човек.  акъв празник ще е за всеки от вас, когато погледнем на «ем€та през “ретото ќко на този човек. »нтересно, дали ще разбере заземени€т, че аз съм “” .

    »—“ќ–»я“ј Ќј „ќ¬≈ ј
    ¬ последно време усещам, че с€каш нещо има в главата ми, което ускор€ва събити€та и постепенно добав€ сила на звука. —лучва ли се това, съм раздразнителен към тези, които ме отвличат от случващото се в главата ми. —лед това съжал€вам, защото знам, че има ј«, на което не тр€бва да се сърд€. ¬ крайна сметка сърцето ми се чувства добре. “ова усещане като че ли расте и разцъфт€ва в сърцето ми. «вучи глупаво, но май започвам да се обичам Ц дори безусловно. ¬незапно всичко, което тр€бва да прав€, знам или получавам става маловажно. “акъв съм, какъвто съм и това ми харесва. ≈то това е пром€на! —ега вече би било добре да премахна това бръмчене в челото, заглъхването на ушите и замъгленото зрение. Ќе, и така си ми е добре. ƒори по-добре. »нтересно дали любовта в сърцето ми е свързана с главата и възможно ли е сега, когато обичам себе си, да не ми пука, какво мисл€т другите и да стана по-висшата иде€ за себе си? Ќе знам дали си струва да го казвам, но в последно време чувам гласове. ќт сърцето си. Ќа практика ги чувам в главата, но ги разбирам със сърцето си. “е ми казват, че съм повече от това, което съм мислел, че съм. » че в мен влиза светлина и отвар€ портал във фонтанелата ми.  азват ми, че ако продължавам да се обичам, ще успе€ да следвам усещани€та си и да намер€ портала на светлината в друга верси€ на действителността.
    ≈, сега, когато тайната е разкрита, си признавам, че аз също съм правил това. ѕоследвах чувството си за любов и намерих портала в темето си или може би в центъра на главата си?  огато се приближих до него, загубих усещането за време и пространство, и вече не знаех къде съм, но това ми харесваше. ѕървоначално следвах любовта, идваща от сърцето ми чрез дълбините на «ем€та. √ласовете ми казаха, че непременно тр€бва да се зазем€, затова си припомних любимото си м€сто в природата и споделих с него любовта си. Ѕеше ефирно леко.
    “рудно ми беше да се довер€ на потока любов, носещ ме към неизвестното. ѕървоначално се съпротивл€вах, нервничех и дори се изплаших. Ќо после си помислих Ц какво губ€? Ќали искам да живе€ по новому, дори да гледам страховете си в очите и да ги разбирам. √ласовете ми напомниха, че не бих хванал страха си, ако не съм го създал сам. “ова е вдъхнов€ващо. —ъвсем наскоро се научих да се обичам, затова мисленето ми има нужда от натоварване. — усещането за вътрешна сила продължих пътешествието си.  огато освободих страховете си и се доверих на любовта, усетих лъч светлина, който с€каш ме е чакал, и който ме понесе в космическото пространство. √ласът ми каза, че всички междупространствени пътешестви€ стават вътре в мен. “ова ме успокои окончателно и аз се отпуснах.  акво неверо€тно пътешествие беше! Ќе помн€ много и не мога да го об€сн€ с думи, но си тръгнах. “ръгнах си от това, което съм станал, към това, което съм бил през ц€лото време. ѕоследната сцена на Д осмическата ќдисе€ на 2001 г.Ф, в ко€то космонавта стана бебе, най-накра€ придоби смисъл. —танах младенец на новото си ј« и започна нови€т ми живот.

    «ј Ћё„≈Ќ»≈
    —къпи «аземени, ние јрктурианците, знаем колко издръжливост про€в€вате, за да съхраните в€рата и надеждата, когато около вас постепенно светът се руши. ¬секи ден в »нтернет или по новините се по€в€ва още една истори€ за рушенето на така стабилно изглеждащата ви система. «а щастие от пробуждането, вие знаете, че всичко това са признаци за възнесението на √ай€. » н€ма как иначе, след като прекалено дълго холографската й матрица е била заразена с вируса на страха и тримерните системи вече не съвпадат с честотата и скоросттана на новите енергии, преминаващи посто€нно през планетарното й т€ло.
    «атова се по€в€ват много нови ДболестиФ, водещи лекарите и учените в задънена улица. “е не могат да си ги об€сн€т с триизмерната система, затова е така.
    –еалността ви вече не резонира само с холограмата на третото измерение и тази холограма има пукнатини навс€къде по планетата. Ќапомн€ме ви, че тези пукнатини на практика са ѕорталите към нови€ св€т.
     огато за кратко долав€те портала, се чудите, дали това е реално и така се оказвате пред въпроса стар като света Д ое е реално?Ф. —къпи наши, казваме ви, че реалните сте ¬»≈. “ова, което е в главите и сърцата ви, то е –≈јЋЌќ, тъй като вие създавате това. ƒа, сигурно с това твърдение смущаваме остатъците от “римерната ви ќперационна —истема. ќтлично! —ега вие се освобождавате от оковите на старата парадигма и приемате, зазем€вате се и живеете в истинната реалност на вашето ј«.

    ѕ–≈¬ Ћё„¬јћ≈  јЌјЋ»“≈
    »скаме да ви дадем техника, с ко€то да Дизтегл€теФ космическата светлина.  олкото повече любов и светлина влизат в т€лото и съзнанието ви, толкова повече старите навици и паметта за страха и тъмнината ще изплуват на повърхността, за да ги освободите.  ато ц€ло този страх е остар€л, но той обича да се привързва към всичко, което макар и малко, напомн€ за него. «атова е по-добре да се отнас€те към страха като към енергийно поле. «а да се освободите от стар страх, си представете два канала на реалността. ≈дини€т е отл€во и символизира предишното триизмерно мислене Ц задължени€, вина, безпокойство, стрес. ƒруги€т канал е отд€сно и символизира мир, покой, поток и безусловна любов.
    ќтвореното ви “рето ќко е по средата и прослед€ва милиардите ви ментални съобщени€. ¬с€ко съобщение за страх от л€вата част на челото ви (леви€т канал на страха), го превключете в д€сната част на челото (десни€т канал на любовта). ƒори не се опитвайте да анализирате страха, просто превключете канала. ѕробвайте...
    ƒългосрочната ви цел е да сте между двата канала, тъй като това е ѕът€т в ѕотока на ≈динното.  огато се освобождавате от страха се опитайте да намерите този център. ўе бъде чудесно, когато н€ма да имате нужда да се освобождавате от страха. ўе е хубаво, когато знаете, че сте в безопасност, обичат ви и ви вод€т във всеки момент от живота ви?  огато изц€ло се балансирате, ще почувствате връзката си с висшето си ј«.  огато сте в стрес и се сражавате с ежедневието, ще се почувствате отделени от своето ј«, от другите хора и планети. » тогава можете да смените емоциите/резонанса като превключите на канала на любовта. ƒа, емоциите и резонанса са едно и също нещо. ѕочувствайте сега стреса си, безпокойството, депреси€та или вс€ко друго лице на —траха...
    ѕомнете, че гол€ма част от този страх произлиза от  олективното и/или ѕланетарното —ъзнание. —лед това се подайте на този страх и почувствайте, как вибрациите на т€лото ви се снижават. ј сега ѕ–≈¬ Ћё„≈“≈  јЌјЋј на любовта...
    ѕочувствайте, как съзнанието се разшир€ва и резонанса се повишава...
    — такова високо състо€ние на съзнанието, междупространствените ви пътешестви€ ще надминат всичките ви очаквани€ и надежди.
    ў≈ —≈ ¬»ƒ»ћ ¬ ѕ≈“ќ“ќ »«ћ≈–≈Ќ»≈.

    ѕревод: јнита

http://waytosoul.ru/node/5178


—ъздадено: 07/08/2011 • 21:18
ќбновено : 07/08/2011 • 21:18
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 9844 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Kaloyan 21/11/2013 • 14:10

ѕрекрасно по€снение за начините за справ€не със страха и същевременно отвар€не на третото око и активиране на епифизата.«а сега съм стигнал на ниво в което усещам нещо като гъделичкане по челото в областта на третото око и допир върху фунтанелата след  и по време на медитаци€.—ъщо така усещам и присъствие на позитивни същности около себе си.ћного от медитациите ми са с€каш продиктувани от т€х и са с много красиви мисъл форми, които си заслужава да се изживе€т.¬ началото ме беше малко страх,защото беше нещо ново за мен.Ќо след известно време  свикнах,даже и ми липсват когато не усещам т€хното присъствие.јко имате такива прежив€вани€,не се страхувайте да ги приемете,стига да усещате със сърцето си,че те са позитивни и наблюдавайте за това какво се случва в живота ви...дали нещата върв€т към по-добро. огато се справите със страха,
 тогава започвате да се радвате на живота.ƒаже сега когато пиша тези редове усещам гъделичкането по трето око,което ме навежда на мисълта,че сподел€м нещо което ще е полезно за всеки който прочете мо€(наши€)коментар.ќбичайте се и си помагайте!Ќјћј—“≈!
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.8 секунди