“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване -  ак да виждате невидимото

√ласът на √е€ Ц  ак да виждате невидимото

8 юни 2011 година

    √ј…я: ∆ела€ ви при€тен ден и ви поздрав€вам. Ќовините ми за вас се отнас€т до това, което е до вас, около вас и е част от вас, но въпреки това те са за нещо, което засега не можете да видите. ƒали това означава, че всичко това все още не се е про€вило тук? Ќе, всички те са вече тук, но не можете да ги видите. Ќовините ми са за тези неща, които вече са и отдавна са били част от вас и живота ви, но не сте ги виждали. Ќ€кои от вас са ги възприемали и опознавали, говорили са ви за т€х, така че това не е гол€ма изненада. » все пак Ц къде са те, защо самите вие не можете да ги видите?
    » така, темата ни днес е за това, което виждате, и което не можете да видите. “ова, което сте способни да постигнете и възприемете и това, което си остава непостижимо. ћоже и да сте чували нещо за невидимото царство и че е веро€тно то да е по-реално, отколкото физическото. ѕотвърждавам това и все пак ми е малко тъжно да го чу€. » от ваша гледна точка е тъжно, когато ви се казва, че най-прекрасните и реални неща не се виждат от физическите ви очи. “ака вие ще надниквате в различните планове на съзнанието, за да изучавате тази интересна тема.
    ѕредставете си красотата на зачатието. Ќе можете да видите, как се случва, освен ако не ползвате специална техника. » въпреки това мнозина осъзнават този момент Ц моментът на зачатието. ‘изически вие можете да разберете тази иде€. —ъществува и моментът на зараждане на иде€та. “ова също се случва невидимо, тъй като принадлежи на царството на разума, царството на мислите, където мислите се съедин€ват. ¬ие не можете да видите мислите Ц те са нефизически или пък напротив?
    «апочвате да разбирате накъде отива разговора.  акво е видимо и какво не?  акво можете да видите? ћожете ли да си представите, че е възможно да видите раждането на мисълта, на иде€та. ≈, тези, които ви помагат, често го прав€т. ѕовечето наставници и пазители, работещи с вас, осъзнават отлично, кога сте близо до зараждането и възприемането на н€каква иде€.  ак е възможно да зна€т, че сте на прага на нещо и сте готови да го прекрачите, влизайки в нов план с нова посока на съзнанието? “е могат да го вид€т с очите, но това не са физически очи.
    ¬същност тр€бва да започнем обсъждането с признанието, че физическите очи имат повече ограничени€, отколкото сега можете да осъзнаете. ƒа имаш зрение и способността да виждаш и много важно. Ќо виждането и зрението са различни неща. «рението, далекогледството, късогледството са в гол€ма степен от физическото царство, те са близко до физическата реалност. —вързано е с физическите чувства, които са ви присъщи и ще бъдат ваши и утре, и вдругиден. ј тези неща ви свързват с въображението на мозъка, те също са вродени и здраво свързани с мислителните процеси в мозъка. Ќа свой ред мозъкът е поразителен механизъм. —пособен е да обработва много мисли, идеи и въз основа на това да изпраща тази информаци€ по различни начини, за да могат всичките ви органи на чувствата да усещат и възприемат всичко, което мозъкът чувства. “ака и става. ўо се отнас€ до зрението, вие можете да видите всичко, което вижда мозъкът. ѕървоначално вижда мозъкът, а след това вече очите ви. —лед това въз основа на вид€ното ожив€ват и останалите чувства. “ова разбира се не означава, че ако физически очите не виждат, то другите чувства не действат. ѕросто тук и сега ние се концентрираме върху физическото зрение. ѕосле ще поговорим и за останалите чувства и там също ще разберем много интересни неща.
    ‘изическите очи чувстват и възприемат, или както казвате виждат, когато мозъкът им запов€два да го направ€т сами. јко мозъкът не може да постигне иде€та или нещата, или м€стото, или мисълта, то вие н€ма да можете да ги видите Ц нито с очите на разума, нито с физическите очи. ѕо този начин, за да успеете да видите нещо, първоначално тр€бва то да е признато и осъзнато от мозъка (местни€т ви мозък и мислите, т.е. всичко отнас€що се до дадената реалност и физически€т ви живот). Ќие наричаме това локална, местна реалност.
    ѕостигането на идеи, свързани с времето, м€стото, разбирането, става с указани€та и ръководството на локални€ мозък към мислите и очите. “ака виждате образа или дори мисълта пред себе си.  акво би станало, ако мозъкът ви не може да постигне дадена мисъл или иде€? ѕримерно пред вас е €ркочервено кълбо. јко мозъкът ви не може да постигне иде€та за €ркочервеното кълбо, то очите ви н€ма да го вид€т дори и да е там Ц точно пред вас. ƒори може да сте в контакт с него и мозъкът ви да си каже: Ф»ма нещо ново тукФ. ≈два тогава то би станало част от тази среда, но мисълта и мозъкът, свързани с обекта, с вещта, с мисълта, за да се реализира и стане реален в локалната ви среда, тр€бва да е станал част от процеса, необходимост, разбиране или директивите.
    » така, идеите от живота и реалността ви, чрез които насочвате себе си, са част от това, с което се храни разбирането ви и ви го предлага. “ова се прави от мозъка, по-точно мозъчните вълни, с чи€то помощ всичко пътешества към вас и около вас. Ћокални€т мозък стимулира всичко това, в което в€рва, и за което са му разказвали или е натрупал в дадената локална област. “ова е локализирано. ¬сичко реално принадлежи на локалната ви реална среда. ¬сичко, което сте видели, пипнали, за което са ви разказвали, което искате да притежавате или да бъдете, да направите Ц всичко е в тази категори€ на нормалното. ѕримерно са ви казали, че не можете да възприемате зрително определен инфрачервен спектър, тогава очите ви н€ма да различат попадащото в полето им при тези услови€. » следователно, вие наистина н€ма да виждате.  азали са ви, че при определени ултравиолетови честоти н€ма да виждате или възприемате нещо с естественото си природно зрение и при нормални услови€ това е недостъпно за вас. ћозъкът ви е с такива убеждени€ и идеи, а очите ви ще му се подчин€т. » въпреки, че очите са лещи, способни да виждат всичко, до което се докосне светлината, ако мозъкът е несъгласен с това, то н€ма да виждате. «а простичък пример използвахме €ркочервено кълбо, поставено в среда, през ко€то не бихте видели при определени услови€. “ова е нормален и познат обект, но е възможно при определени услови€ да не можете да го видите. “ова, разбира се, е прост пример. ≈то един по-сложен. Ќещо ново е постъпило в средата ви и става част от света ви Ц този на човечеството от «ем€та. јко мозъкът не може да постигне това и да се съгласи с него, ако това е паранормално, свръхестествено събитие или метанормално събитие, то е напълно възможно и най-веро€тно да не го виждате, независимо, колко реално е то. ƒори да можете да го докоснете, дори да усещате дъхът му, вие не бихте го видели.
    «ащо е важна тази тема днес? Ќе за да ви смутим или принизим, да ви поставим в задънена улица или да ви набиваме, че не можете да правите нещо. ¬ажна е, за да ви донесе осъзнатост, и когато чувате тези думи на честотата на √ай€, те стимулират определени коридори на мисълта във вас, които помн€т. “е помн€т това, че може да се вижда и по друг начин. ¬ашите очи са разумни очи, те са леща, ко€то вижда физически неща. Ќо очите ви имат и друга леща, ко€то дълго време не е използвана. Ќе сте ли се замисл€ли, защо толкова много хора имат лошо зрение? «ащото има и други аспекти на очите ви, лещи, които могат да се коригират за тази реалност, за този св€т и за всичко, което сте свикнали да възприемате, тъй като искате да виждате по-€сно обичайните неща. Ќо и очите, когато фокусът им е мек в средни€ план (нито на задни€, нито на предни€, а в средата) при настройване на лещите може да се вижда по-€сно, ако се ползват определени инструкции и ако си спомните другите места и времена, когато сте правили това. «атова очите възприемат и виждат това, за което определени участъци от т€х ви казват, че н€ма нищо там. Ќ€кои по-чувствителни от вас ще възприемат нещо и ще ви кажат, че чувстват и усещат нещо. “е също не са свикнали да виждат това. ƒа възприемат и чувстват Ц да, но да виждат Ц не. «ащо, след като сте способни да възприемате, не го виждате? “ова, което се случва сега, става във физиологи€та ви. “€ се пренастройва там, където й е разрешено и където може да прави това. ћозъкът е най-активната и футуристична или световна част, където убеждени€та не са толкова вкоренени. —ега мозъкът може да направи прехода, да построи мостовете през пропастта, за да виждате нови€т св€т, следващи€т св€т от идеи и реалности. ўе забележите, че очите ви, физическите, се стрелкат след €рката светлина, защото не могат да се вглеждат в слънцето. ј в тъмното им е нужно време за акомодаци€ преди да успе€т да виждат в нощта, но дори и тогава не го прав€т толкова добре, колкото животните. ћного отдавна човечеството е имало способността да виждат в €рката светлина и в тъмнината. “огава очите са се настройвали много бързо. Ћещите са се наслагвали една върху друга, едните ориентирани вертикално, другите Ц хоризонтално. ѕредставете си звездната карта оформ€ща се от само себе си и отново разбъркваща се. “ака вие хората сте можели да възприемате по-гол€ма част от случващото се около вас. » това е едини€т от аспектите на обсъждането ни Ц физическите очи и това, което могат или не да възприемат. ÷елта на тази беседа е изучаването на това, което действително е за проучване Ц това, което е около нас и ни се иска да видим, което се промен€ в обкръжението ви, което пропускате и бихте могли да видите или привлечете към себе си. » тогава идва иде€та. “ова, което във физически€ ви св€т се възприема като плътни физически атоми, е толкова втвърдено, че е част от света ви. “олкова много се говори за отвъдни€ св€т Ц а какво има там?  акво можете да видите, да докоснете, да разберете или откриете? Ќещо много по-леко, което има по-малка плътност. “ова означава нещо много повече от по-леко тегло. ѕо-неплътните неща са с по-високи честоти и пространствата между атомите са по-големи. “ова пространство не е празно, а разумно. “ова, което е около вас и с вас сега е разумът, по-високото ниво на разумността. “ова е мисъл, организирана на по-високо ниво. ћожете ли да видите разума? ¬ действителност можете Ц можете да го виждате и чувствате. ћожете да видите разумът, формирането на разумните мисли. ≈то примерът, който искам да ви дам Ц как мислите, защо въпреки, че не ги виждате, камерите са способни да фотографират сферите (става дума за  ирлиановата фотографи€ Ц снимка на аурата)? ƒа, можете да видите и разберете, че разпредел€нето на светлината и бързата реакци€ на обектива на камерата ще ви дадат снимки, подобни на светлината. ¬ие сте обкръжени от сфери посто€нно. ѕовечето от тези приличащи на сфери обекти са мисли. »скате да разберете, как изглеждат мислите? ѕовечето много творчески и разумни мисли са като сфери. пон€кога вие виждате натрупването им Ц това е все още неоформена мисъл. “ова е устройство, светлина, ко€то засега не се е разсе€ла в индивидуални и уникални лъчи, т€ още не е призвана. ƒали всички мисли са като сфери? Ќе е задължително, но осъзнатите или почти осъзнати идеи изглеждат така, защото са придобили такава форма, те са се оформили така. «абележете, че примера ми за физическото беше €сночервено кълбо, т.е. същата форма. ƒори това не бихте видели, ако мозъкът ви не каже Д“ова е разумна мисъл, достъпна за възприемане и принадлежаща към обкръжението ми и аз € приемам в сво€та средаФ що се отнас€ до сферите, много фотографи са приели, по€вата на сферите при попадането на светлина в т€х, което спомага да се запечати образа им. »ма ги на фотографиите и затова е задължително да са около нас.
    ¬ече чухте въвеждането в мисълта, ко€то вече е част от ваши€ св€т. ƒа, сега за доказателство ще ни послужи фотокамерата, ко€то може да прави снимки на сфери. —лед като обектива на камерата може да запечати това, защо вашите очи са неспособни да го направ€т? ќтговорът е, че те са способни, и че улав€т тези образи. » вие ще виждате не само това, но и много повече. “ози процес включва в себе си понижаване чувствителността на мозъка, което ще го направи по-чувствителен в други области, отговар€щи за другите лещи на очите. “ова не е по-сложно за разбиране от превключвател€ Ц 1 Ц включено, 2 Ц изключено. ¬ този случай двата превключвател€ могат да бъдат включени заедно, но засега мозъкът не знае за това. “е го информират. Ќовото поколение в гол€мата си част вече притежава тази способност. Ќо прекаралите повече време на «ем€та н€мат такава способност и т€ тр€бва да се привнесе по един или н€колко начина. ‘отографи€та е един от т€х. ћозъкът, или вие Ц това, което наричате себе си, свиква с това, че лещите възприемат при определени услови€ и игра на светлината.  акво не достига тук? “ова, че можеше и да не знаете за същността на сферите. “е са мистична светлина, танцуваща светлина.  огато ги виждате на фотографиите се радвате, защото знаете, че това е нещо, което ви съответства, съотнас€ се към вас. Ќ€каква част от вас, знае, че всичко е устроено така. » това също е нещото, което сами устройвате за себе си. јко можехте да видите себе си, телата си и фините си тела такива, каквито вие ги представ€те пред помагащите ви, то бихте видели, че пон€кога приличате на струпване на сфери. ѕон€кога много тежки, много плътни, прилични на верига, примерно верига от седем халки. —едем чакри, верига от седем плътности, верига от седем св€та или седем луни (сфери), свързани една с друга. —троежа на вс€ка определ€ формата Ц пон€кога има двойни луни или взаимнопресичащи се сфери, пон€кога приличат на сенки, сенки пред една сфера или зад друга, дори и на един ред. ѕон€кога прилича на струпване на сфери, на грозд от сфери, събиращи се и раздел€щи се. ¬секи има свой ритъм, идентичност. Ќ€ма две приличащи си. » все пак иде€та за това, какви сте вие, и как сте устроени, как се съчетавате и раздел€те Ц зависи от сами€ св€т. —ега този св€т се промен€. ¬ известен смисъл светът се завършва, преустройва, преправ€ себе си и тръгва с ново начало. “ова означава, че много идеи за вас, света ви и за това, кое е реално, кое е видимо и невидимо, също се промен€т. ¬ажността на тези думи зависи от това, как възприемате, и какво ще правите след това. јко се отнесете към това обсъждане като към обикновен разговор, с подобно отношение Дќ, колко е интересно, √ай€, не съм се замисл€л за това преди. Ѕлагодар€ ти, ще сложа това на рафтаФ, ще имаме един тип отношение, формирано с тази информаци€. јко вместо това си кажете Д’м, значи има друг св€т точно тук. »ма друга реалност точно тук. ј досега нищо от това не съм вид€л с очите си. “р€бва да промен€ нещо или да преустро€ осъзнатостта си, какво да е то?Ф. јко въпросът ви е такъв, то ще ви се дадат инструкции за разшир€ване, излизане от пределите на локални€ св€т според свободната ви вол€. »нструкции, как да разширите мисловни€ процес, хоризонтите си, за да останат физическите ви очи в пробудено състо€ние. » така ще разберете, че не тр€бва да се дават физически инструкции за виждане, тъй като очите ви не могат да вид€т незримото, докато мозъкът не е изпратил посланието си за възприемането му. “ова ни е необходимо. »скаме по-дълбоко, разширено общуване с мозъка и мислите, с негови€ св€т. »скаме да реорганизираме структурата на тези мисли от считаното за нормално до разширената верси€ на това нормално, до нещо много повече от нормалното. –азширени€т вид на това, в което можете да взимате участие, да пипате, да виждате, да чувствате, да получавате. —ветът се промен€. ѕредлагаме това на мислите ви. ѕредлагаме това на процесите, ставащи вътре във вас, на обкръжаващите ни полета, на спиралите над вас, за да намал€ват плътността и тайнствеността Ц всичко това, което е невидимо за вас.
    ¬земете ли такова решение, първоначално мозъкът ще се съгласи, но след това ще каже Днищо не се промени, нищо не се отличи с уникалностФ. “ова също ще е относително в€рно. —ледващата инструкци€ ще е към мозъка Ц за това, че искате да виждате прозрачни по природа неща и те да стават видни за вас. “е не са излизали извън пределите на невидимата си структура, те са станали прозрачни и вие сте видели прозрачността. ј прозрачността е нещо, през което можете да виждате. Ќевидимите неща си остават такива и са си извън пределите на способността ви да ги виждате и възприемате. —ледващата стъпка е да получите такова виждане и възприемане на близки до нови€ св€т неща, като ги направите прозрачни. ѕри прозрачните неща ще можете да виждате границите, но бъдете внимателни, защото н€кои граници може да вземете за сенки. ¬ажното е да не си помислите веднага Дќ, боже, това е тъмно нещо, което се приближава към менФ. —ветлината тр€бва да свети от друг Ц нов и неочакван ъгъл, за да видите границите, които пон€кога приличат на с€нка или оттенъци. Ќо това е само игра на светлината.
    «асега не очаквайте веднага да видите същества. ¬се още не, но очаквайте да видите неща, обекти, символи, идеи и разбира се, сфери на дневната светлина. ѕо-леките форми мисли. ¬ъзможно е да се почувствате лекомислен или трансформиран. “огава практикувайте това просто упражнение за възпри€тие в моментите, когато ви е трудно да се развълнувате. ќпределено това не тр€бва да правите на €рка дневна светлина, когато шофирате. ƒокато седите, потанцувайте с очите Ц гледайте нагоре, после надолу, в кръг, без да се напр€гате. ƒвижете естествено очите от тавана до пода, после с периферното зрение Ц нал€во и над€сно и т.н. —лед това преместете възприемането зад вас Ц все едно очите са ви на тила. — тази настройка отново изпълнете същите упражнени€. “ака ще раздвижите малко границите на зрението си Ц чрез мислите. ќчите не тр€бва да се умор€ват Ц целта е не очите ви да станат по-силни, а да се задействат други лещи, които са във вас и с чи€то помощ ще виждате извън периферното си зрение, през нещата и около т€х. ƒругото упражнение е да сложите пред себе си достатъчно гол€м предмет или да седнете пред неподвижен такъв и да си представите, че очите ви пътешестват около този обект, и че можете да го разглеждате от всички гледни точки. “ова може да е библиотеката или планината, камък ли стол, ако искате. ћожете да опростите избраното или да го направите по-интересно. ¬ажно е в началото да работите с неща, считани за физически и плътни Ц така ще забележите разликата. ѕримерно, ако седите пред океана, чиито движещи се вълни са от вода (течност), ще ви е трудно да забележите, какво се е променило или да се опитвате да гледате с други очи. “ук смисълът е да можете да виждате с помощта на мозъка и с другите части на очите ви. ƒа, става дума за физическите ви очи, но в същото време те имат и други лещи Ц коригиращи. ¬ случа€ ние коригираме това, което едини€т св€т представ€ в полза на следващи€ близък до вас св€т.
    јко б€хме разгледали тази тема миналата година, за тези 12 месеца досега бихте видели по-малко. јко и когато отново се върнем на тази тема следващата година или след н€колко месеца, нещата отново ще се подред€т. »маме разнообразни идеи, с които можете да промените по интересен начин способностите си. » към този момент вие тр€бва да започнете да преустройвате реалността си, за да изследвате на части това, което см€тате за нормално. Ќие пренастройваме зрението ви и вие го възприемате така, както когато при размествате мебелите в ста€та, за да ви е по-уютно. ¬ъзможно е това разместване да го правите, за да прониква в ста€та повече светлина. “очно в това е цели€т смисъл.
     акво още има в невидимото царство, което бихте могли да възприемете или, с какво бихте могли да си взаимодействате.  акво още можем да направим, за да обогатим това упражнение? ¬същност това, което сега е достатъчно близко до вас е повече от нови идеи за това, кои сте вие. “ова е ваши€т по-нов образ. ¬еро€тно н€кога сте чували, че има н€кой като вас, ваш близнак, ваше огледално отражение. “ова също е в качеството на светлината. » то може да е достатъчно близо до вас, за да се видите в собственото си обкръжение. јко сега видите такова нещо, ще се шокирате. ўе е проблем за вас, ако с физическите си очи видите пред себе си н€кой, който е ваше огледално копие Ц ще се почувствате като в капан.
    Ќо нека сега съберем всички мисли заедно.  ъде сте вие в момента? —игурни ли сте в това, че е м€стото, където сте и сте в т€лото, което притежавате сега. Ќима не можете да преместите леко сво€та осъзнатост в други€ край на ста€та и да си кажете Д—ега съм тамФ? ако правите това лесно чрез сво€та осъзнатост, то бихте могли с малка помощ и практика да съберете достатъчно светлина и точната честота на звука, при които да се оформи друга верси€ на сами€ вас. ѕреди да си помислите, че това е твърде странно, си помислете дали това не е концепци€та за биолокаци€, за ко€то сега ви говорим? Ќима не е в€рно, че бихте конструирали друга верси€ на себе си със осъзнатостта си така, както бихте могли да виждате в друга среда? » тук е плюса Ц бихте могли да настройвате себе си да сте и тук и там едновременно. » това е само началото на тази иде€. ≈то още едно преимущество Ц не казвам, че вече сте способни веднага да се настроите така, но на практика е възможно и веро€тно с неголеми усили€ от ваша страна. ¬ гол€ма степен работата е свързана с мозъка Ц тр€бва с лекота да го убедите да направи нещо или да пов€рва в нещо, или да преодолее нещо. јко се борите против тези идеи, то ще ви отнеме много повече време преди да успеете да се възползвате от второто си зрение. “очно това е думата, ко€то ще ви е уютна Ц второ зрение. » точно такова е то. » така, второто зрение е способността да се вижда невидимото. » затова, когато стане достъпно за вашето възприемане, или ако го приемате в средата си за нормално Ц тогава то ще стане прозрачно. ѕодобно е на това, как възприемате истината от един или лъжата от друг Ц те са ви прозрачни, защото истината ви е €сна. “ова е същото, но е повече от истина Ц това е концепци€, иде€, нещо, мисъл или човек. «аконът е същи€т. «аконът, който ги прави прозрачни, е общовалиден. » разликата е само в това, как се прилага той Ц с мисъл или мозък. ƒали принадлежи на локални€ св€т и среда или на по-обширни€. —ветът става по-малък, ваши€т св€т става по-малък. “ой се свива и става по-плътен. » това означава, че дори вещите, невидими досега влизат в зоната на видимостта. “ова се отнас€ до всичко. ѕомислете за астрономичните си открити€. ќпределено телескопите ви могат да надникнат много по-надалече, могат да вид€т други галактики, слънчеви системи, планети и други вселени. јко телескопите могат да прав€т това (да пренас€т реалността на всичко това), тогава, какво ви остава Ц законите са едни и същи. ѕравилата действат на всичко. ћожете да използвате тези закони, за да пренас€те във физическото нещата, които искате да видите, възприемате, приближите до себе си и искате да знаете за т€х.
    —ега инструкциите са предназначени за мозъка: Дѕокажи ми нещата, намиращи се близо до мен. ѕокажи ми нещата, които не съм забел€звал. Ќещата, които са били достатъчно далече, за да са незабележими и забравени, сега ги привличам със сво€та осъзнатост в полето си на съзнание и ги приближавам до себе си, прав€ ги локални в локалната ми вселена и локалното ми обкръжение. —ъедин€вам несвързаното, избирам невидимите неща да станат прозрачни, а прозрачните да вл€зат във видими€ ми диапазонФ. Ѕъдете внимателни и не привличайте неща или мисли твърде близо до себе си. Ќ€ма нужда те да се материализират физически за вас. ¬ажното е да тренирате, да тренирате разума и мозъка си, да виждате невидимото и използвате прозрачното според очните ви лещи. ”пражнението не е в това, да вземете невидимото и прозрачното и да го накарате да премине в третата плътност, защото точно вие тр€бва да преминете в по-леката форма, а не да привличате леките светове в сво€та плътност.
    «абележете, имате много наставници и учители около себе си. » все пак, когато поискате те да се покажат и станат физически, усещате, как отлитат от вас. “е не жела€т да бъдат привлечени в този св€т. “е искат да ви помогнат като ви привлекат в следващата мисъл или към по-висши€ св€т. — това ви казват Ц използвайте това, което ви е дарено. “ова е светлинна инструкци€. Ѕуквално е работа със светлината, с видимата светлина. Ќе пренатоварвайте очите. ѕомнете, мозъкът вижда и дава инструкции на очите, а очите си вършат сво€та работа Ц настройват се така, че да се вижда обекта. ќчите се пренастройват, но тази инструкци€ е за вас, за вашето осъзнаване, за вашите мислени вълни и т€хното пренастройване. “ова не е инструкци€, коригираща лещите на очите.
    √оворим за това, което е невидимо.  олко още други прекрасни, въображаеми, творчески неща и мисли танцуват около вас и много близко до вас? Ќо вие не ги виждате. «асега. ÷елта на събранието ни, целта на тези идеи е в това, да ви съдействаме в този процес, за да принесете невидимото във видимото, за да преместите осъзнатостта си и честотата си на следващото ниво, едно стъпало по-нагоре по стълбицата, една стъпчица встрани. ѕри другите ни срещи ще забележите, че имате други, по-нови теми за изучаване. » вс€ка от т€х ви разшир€ва по малко. ¬с€ка позвол€ва на разума и мозъка да слуша, да участва, да се задействат. —ега ние задействаме следващи€т св€т. Ќие задействаме по-новите истини и ги правим достъпни за вас. ћога да кажа, че това са зареждащи обсъждани€ и ние ще продължим в този дух. Ќастройте се към гласа, на честотата на желани€та си, докато нови€ и следващи€ св€т идва по-близо до вас. –аботите отлично.
    ƒо следващи€ момент. ∆ела€ ви при€тен ден!
    ѕревод: јнита

http://www.pepperlewis.ru/load/golos_gaji/golos_gaji_38_kak_uvidet_nezrimoe/9-1-0-107


—ъздадено: 09/07/2011 • 11:52
ќбновено : 09/07/2011 • 11:55
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5203 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.52 секунди