“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - √а€ Ц Ќа границата на Ќовата ≈ра

√а€ Ц Ќа границата на Ќовата ≈ра Ц ѕепер Ћуис

14.03.2011

   » така, започваме.
     акто винаги ви приветствам изц€ло и топлосърдечно Ц така че вс€ка част от вас да бъде призната. ћоментът е пълен тогава, когато изц€ло сте в него. «атова нека да създадем момента, в който можем да споделим по-велика истина, а не незначителна, в който можем да споделим по-велик момент и възможно по-грандиозна година, според това, как ще се разгърне т€ пред вас.
    «а да опишем годината, най-добре е да се обрисува обкръжението, в което ще се окажете. “ова включва физическото ви обкръжение, животът ви в обществото, всичко, в което взимате участие с живота си, включително направлението или фокусът на живота ви.
    2011 година ще премине бързо. ƒа се над€ваме, че ще премине леко за вас, но за да се случи това, тр€бва да сте внимателни. Ќе тр€бва да си мислите Дгодина като всички останалиФ, тъй като вече влизате в следващата ера.  огато стрелките на часовника подминат 12 ч и влезете в новата 2011, ще си мислите, че вече е 2012. ўе ви се струва, че сте пропуснали нещо, или че годината минава бързо за вас. ¬се едно се опитвате да стигнете балона, който вече е отлет€л далеч или пък нещо донесено от в€търа, тъкмо да попадне в ръцете ви и отново е отнесено от порива му, но вие се опитвате да го хванете.  огато накра€ хванете годината или ден€, най-добре е да ги държите здраво, защото годината ще продължава да препуска бързо. Ќо все пак не тр€бва да се държите за ден€ или годината, а да сте възможно най-центрирани в момента. ј годината ще минава бързо, защото всъщност т€ е граница на новата ера и ще демонстрира това. ќще в началото й ще си мислите, че промените вече се случват. » по н€какъв начин ще усещате, че тр€бва да се промените - като че ли сте длъжни да го направите. «ащо? ќтговорът ми е Ц вие сте човешко същество и владеете човешко т€ло. ј човешката природа, като част от ц€лото, вкл. «ем€та и нейните промени, дори телата ви като организъм, са настроени за промени.

    — ќ  ¬ —Џ«ЌјЌ»≈“ќ
    —поред про€влението си, тези промени ще започнат да вли€€т на поведението ви, тъй като ще взаимодействате с нови случайности и за н€кои дори последстви€та ще са далечни. “ези промени ще донесат повече възможности и ще засил€т промените, които дотук сте извършили, за да успеете да задържите резултатите. «а повечето от вас новото обкръжение ще се представ€ за вас така, че да взаимодействате по съвсем нов начин. Ќовите типове поведение отначало ще ви докоснат леко, но ще повлекат със себе си и други поведенчески промени. »нтересно, макар и да не е удивително, че тези промени ще са в конфликт с н€кои видове скрити или много стари поведенчески модели от минали€ век.
    Ќ€кои от тези видове могат да се нарекат проблемно поведение и вие ще почувствате въздействието им като неуспех или емоционален провал. ћоже да почувствате, че така гол€ма част от достигнати€ ви успех ви подтиква напред. ўе усетите потребност да промените нещо, да научите нещо, да направите нещо, а не само да се адаптирате Ц за вас това ще е необходимост. ¬ това време ще имате желание да се развивате в друго направление и ще усетите, че по н€какъв начин н€кой е премахнал преп€тстви€та и е направил по-лесна задачата ви да се промените и напреднете в н€какво направление, интересно за вас. ўе усетите, че напредвате и то изненадващо бързо в повечето случаи. —поред нас такава концепци€ на промените носи на човечеството повече алтернативи, които ви издигнат отвъд границите на старите концепции, които са носели промени след изтичането на много време. “ова, за което говорим тук, е граница в развитието Ц способност за скок в съзнанието. ¬ъпреки това, преди този скок ви е необходимо да отбележите крайъгълни€ камък и да отбележите уникалността и отличителността на момента от останалите, след което да изберете пром€ната, ако ви се предостав€ такава. „ак тогава ще разберете, че това наистина е граница, ко€то успешно сте преминали.

    Ќќ¬ќ“ќ » ќ“Ќќ¬ќ Ќќ¬ќ
    ¬ажността на това конкретно време за промените е, че не само годината носи пром€на, или че нещата, които правите през тази година, ще се промен€т, но вие ще създадете и промени, които ще вли€€т на бъдещите промени. ¬същност ще започнете да забел€звате реакциите ви в живота, как вли€€т много на мислите, действи€та и решени€та.
    ¬ажността на това конкретно време на промени е в това, че не само годината е година на пром€на, но вие създавате промени, вли€ещи на промените в бъдеще. ¬същност ще започнете да забел€звате, че отзвукът ви на живота ще започне да вли€е на повече мисли, действи€ и решени€. » така ще започнете да вли€ете на по-далечното бъдеще, така че в началото на годината ще почувствате, с€каш се пренас€те малко по-далеч в бъдещето, отколкото, когато и да било.
    —поред прехода ви към тези нови модели на поведение ще откриете, че се снижава нивото на проблемното поведение. ј проблемно поведение е неспособността да се промен€ш. “ова е неспособност да се развиваш или пък трудното приемане на този сложен процес. “ова чувство на ДзастиванеФ, което често описвате на √а€, е проблемното поведение. јко не се придвижвате, както искате или чувствате застой, това ви прави по-чувствителни към обкръжението ви. » това е времето на възможности, в които в сега влизате, което ще ви помогне за промените.
    Ќовото обкръжение ще стане достъпно за вас. √еографските промени в околната среда са веро€тни за много от вас, успоредно с веро€тността да се промените виртуално. “ова ще спомогне да се осъществ€т новите идеи, които ви карат да чувствате физическа пром€на или напредък. Ќ€ма да ви е лесно да поддържате или регулирате обкръжението си и статуса си такива, каквито са били. ¬ обичайната ви околна среда ще се про€в€т микрокултурни промени и граници, според това, как се поддавате на външни€ св€т. »зраз€ването на предпочитани€ ще ви адаптира към по-ново и висше поведение и скоро това ще има продължителен и позитивен ефект, според колко повече научавате за себе си или за новото си ј«.
    ќтново ви казвам Ц за да има по-продължителен и гол€м ефект, н€кои от старите модели на поведение Ц възприемането на себе си и обкръжението ви, тр€бва да се промен€т. “огава наистина ще почувствате благото на новото. ѕървоначално ще почувствате н€кои от тези промени, преди да ги въплътите. » тези простички промени постепенно ще усложн€вате с идеи, които ще реализирате. ўе откриете, че е дошъл момента на пром€ната и все по-успешно ще откривате такива моменти. “е ще трансформират това, което сте били до момента и то преди да изпитате факта на безнадеждното остар€ване на предишните ваши аспекти.
    Ќ€кои от вас може, от началото до кра€, да почувстват само обновление или раздел€не с нещо завинаги.
   

    –ј—“≈∆ј ≈ ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я ¬» »«Ѕќ–
    «а да се случат всичките тези промени, дори веро€тностите тр€бва да се промен€т. «ащото, ако не виждате възможностите на живота и изборите, които ви се предостав€т като абсолютно нови, тогава пром€ната н€ма да е пълна и само ще се върнете назад в това, какво сте били, и какво сте знаели. ѕоради което при необходимост може да се затвор€т н€кои врати Ц не пред вас, а зад вас, за да ви подтикнат напред. ћоже и да е подход€щ момента да ви напомним за наутилус. “ой затвар€ врата зад себе си, като изгражда следващата камера от раковината си той вече знае, че не може да се върне назад в предишната камера Ц или последното убеждение, мисъл ко€то да свържем по аналоги€ с вас. —ледователно, всъщност растежа е единствени€ ви избор, промените са най-достъпни в сравнение с това, което ви се представ€ в сегашни€ момент. “ака че в известен смисъл, последстви€та на тази година може да се усещат като натрапени.
    ≈то защо е добро времето да си припомните, че всичко, който идва при вас и чука на вратата ви, или просто ви моли за нещо, идва по ваша молба. јко не можете сега да си спомните, кога сте молили за това, след известно претърсване на паметта, че си спомните, че в н€какъв момент сте си казали ДЌека да е така, нека да мисл€ и действам нашироко. Ќека този момент ме пренесе през всеки праг, за да знам, че съм възможно най-добри€т, който мога да бъдаФ.
    “огава ще разберете, че макар и н€кои промени да изглеждат незначителни в началото, са повли€ли значително и забележимо за напредъка ви.
    » най-хубавото е, когато започнете да се промен€те в стремежа да разгърнете възможностите си и откриете ново усещане за битието, познатите ви, хората, с които контактувате по необходимост, ще започнат също да се промен€т, защото те ще имат достъпа до промените, който вие сте произвели.
    «атова ще имате достъп до промените, направени от н€кои, а в същото време останалите ще имат достъп до премените, направени от вас и ще забележите, че светът около вас се промен€.
    ћомент след момент, същество след същество Ц във вс€ко общество, във вс€ко направление и управление, светът ще се подравн€ва отново. —ветът е на границата на собствената си кулминаци€ на следващото и бъдещото си съществуване.

    ќ—¬≈ўј¬јЌ≈ Ќј Ќ≈ќ„ј ¬јЌ» ћ≈—“ј
     акто винаги, микрокосмосът помага на макрокосмоса да се определи и макрокосмосът оказва аналогична услуга на микрокосмоса. «атова когато започваме да изучаваме подобни случки в света Ц манифестаци€та духа на «ем€та, мислите, съзнателно или несъзнателно ставащи реалност за човечеството Ц много е важно да се обръща внимание на това, което е вътре, а също и на това, което е отвън.
    ѕромените в световната сцена и по цели€ св€т ще предизвика у вас н€какви мисли. –еалността, в ко€то живеете и виждате около себе си е това, което е създадено от вас и всички велики съществуващи, съдействащи за това. «атова с нарастването на тази година ще ви се струва, че светлината танцува при натрупването на енергии като искри от дъга.
    ўе ви е трудно да забележите, откъде се по€в€ва тази светлина и къде изчезва. ћного места, в които сте очаквали да видите светлина и лекота, ще ви удив€т, когато е възможно там да не се по€ви светлина Ц все едно —лънцето не е изгр€ло от изток, —лънцето ще се по€ви в различни места, но н€кои от т€х ще са много неочаквани. “ака че, ако сте ученик на светлината и лекотата на битието, бъдете истински техни ученици.
    «апочнете да го търсите в многото различни места Ц там, където е възможно да се очаква, но също и в неочакваните. ѕо този начин, ще се зарадвате, когато откриете нещо ново и ще сте по-малко разочаровани, когато не видите това, на което сте се над€вали. — други думи, призмата отраз€ва светлината по различни начини и не винаги можете да забележите от ко€ страна се по€в€ва тази светлина.
    јко разгледаме тези метафори, то по-широката перспектива към света ще ни открие н€кои неочаквани последстви€ в тази година. ¬ече сте виждали падането на диктатури и власти, и как н€кои от властимащите са се оказали нищо повече от разсе€н облак. “ази година ще продължи въпросната тема, но вече други натрупани енергии ще предизвикат неочаквани резултати.
    «а тези, които настина подел€т светлината с другите, възможностите ще са повече, отколкото когато и да е било преди. ¬иждали сте и такива, които предлагат възможностите и състо€нието си за благото на определени проекти на «ем€та. ¬ случа€ възможности пон€кога означава и думи, друг път изкуството и формите му, пон€кога наука и открити€та й. ј може и да означава, да се предаде правото на разпореждане и така ще видите, че н€кои ще предложат на света най-доброто, на което са способни като обнародват тайни, пазени от другите дълго време в определени семейства, които са защитавали славата си по едни или други причини. “ези завеси на тайните ще се приповдигнат и ще се вид€т и детайлите им.

    ¬ƒ»√јЌ≈“ќ Ќј «ј¬≈—ј“ј » ѕјƒјЌ≈“ќ Ќј ћј— »“≈
    ќще в началото на процеса мнозина ще пристъп€т напред все едно, че са трупали храброст и е време да € про€в€т. “ака завесите ще започнат да се приповдигат. ќще в началото, разкриването на дълго критите и считани за страшни тайни, пазени дълго време, ще си кажете Ди това ми било велика тайна? “а това не прилича на нещо, което си струва да се защитаваФ. Ќо помнете, че съществуват още слоеве, които ще се про€в€т и това е само началото. “р€бва винаги да виждате не само между редовете, но и отвъд границите на това, за което се говори. ѕомнете, че енерги€та все още защитава всичко, което се израз€ва чрез думи. » така, вече е време за разкриване. ƒойде времето за крачката напред и да разберете, че за да напреднете, тр€бва да определите, кое все още е главното.
    „ий авангард са те, каква е истината им, и към ко€ нейна част се придържат? —ъщо ще искате да знаете, на ко€ страна са те.
    Ќо не винаги е лесно да се разбере с точност. ћоже да се предвиди, какво ще кажете Де и какво, те са от такава и такава парти€, от тази страна и от такава средаФ и да го сметнете за достатъчно. Ќо по-скоро е обратното, защото, както вие се промен€те миг след миг, това се случва и с т€х Ц те също се промен€т и се по€в€ват други. “ака, че е много важно да се вглеждате в коридорите светлина, дори и в недостатъчно осветените. ѕомнете, че бихте могли да видите светлината, там където има с€нка. —амо взаимодействието им ще ви покаже ц€лата им красота и граци€.
    —поред това, как светът продължава да ви предлага помощ при повдигането на завесите, ще започнете да виждате вътрешната дейност на познати€ ви св€т, на света, в който живеете.
    ѕон€кога ще виждате само красотата на повърхността или на части, които не сте свикнали да виждате, но въпреки това механизмите под повърхността винаги ще ви удив€ват леко. ¬ кра€ на краищата, когато сте в машинното отделение и виждате, какво кара мотора да работи, това ще ви шокира в известна степен. “ака тази година носи в себе си известна част сюрпризи и шок. ¬ътрешната дейност на света е много по-проста, отколкото ви се струва. ¬ известен смисъл ще си кажете Дмислех си, че елитът или хората на властта, са по-изискани. ћислех си, че могъществото им е гол€моФ.
    ѕри повдигането на завесите, ще паднат маските и ще видите, че те притежават власт, защото вие им позвол€вате това, дали сте им тази позици€ и сте им поверили властта. » може би е дошъл ваши€т момент да преоцените заслужават ли те доверие или не. јко продължите да им делегирате власт, как ще € нос€т те и с кого ще € сподел€т Ц с добрите или лошите? ўе имате много повече избори през тази година, отколкото преди, но за да ги получите, ще тр€бва да се убедите , че са ваши.
    “олкова дълго сте живели с мисълта, че н€мате избор или той е ограничен, но това е било до този момент. —ега ще видите, че властимащите не са толкова могъщи и ще започнете да разбирате, че сте им дали повече възможности за избор, отколкото на себе си, и че е крайно време и вие да ползвате такива възможности за избор.
   

    Ќј…-ќѕј—Ќј“ј »√–ј
    “ези, които си мисл€т че са главните управители на света, тази година ще игра€т помежду си лъжлив покер, в който всеки ще блъфира други€ за липса на добри карти, ресурси, власт и възможности да купува и притежава. » така ще установ€т курс, според който ще враждуват помежду си повече, отколкото досега, тъй като е наближило времето за разобличение. ѕреди новата ера да влезе в сила, светът, който сега е в кра€ си, тр€бва да отслабне. ¬ крайна сметка, той ще се разпадне, за да може следващи€т да върви с пълна пара напред. ¬ремето настана. ƒойде и момента Ц време е. ”местно е да е по този начин. » тези, които са събрали този св€т, в известен смисъл тр€бва и да го разпиле€т. “а така Ц време е за изграждане и анализ и бъдещето ще покаже, кой притежава ресурсите. ¬ случа€ ресурси не значи пари, а нещо истинско и необходимо на «ем€та. –есурсите са това, което прав€т живота завършен и го прави възможен за едни и невъзможен за други. — т€х и за т€х властимащите ще вод€т преговори и блъфират, кой какво, и колко е купил или завоювал.  огато започнат да се смен€т и промен€т, ще е трудно да се разбере, кой на ко€ страна е. ƒокато тече процесът на отс€ване, ще е трудно да се определи, кой е начело, към кого и накъде е обърнат. «ад кулисите расте количеството на преговорите, покупко-продажбите, търговете и обмена Ц и е възможно дори с вашите имена, тъй като човечеството също се разглежда като предмет на потребление, дори пон€кога и като нещо по-малко. —ветът се преустройва, мисъл след мисъл, сделка след сделка и това за н€кои е игра Ц те виждат себе си като играчи, като фигури от шахматната дъска на живота.
    ƒокато тези посредници си игра€т играта, други пък искат т€ да е политическа.
    “ака ще е навс€къде по света, почти във вс€ка страна Ц старите играчи ще се опитат да запаз€т м€стото и попул€рността си.
    ўе има и такива, които просто ще изл€зат от тази игра, защото зна€т, че н€ма да € спечел€т, тъй като не разбират новите правила. “е познават старото, но светът се промен€. Ќа този фон ще има и такива, които да ви вдъхнов€т и да ви подар€т надежда. “ова означава, че новото вече идва и избира само пътищата си. Ќови ще са имената на силните на ден€. ўе има и такива, които познавате отпреди и ги считате за нещо отминало, но те ще се промен€т.
    «а вас е важно сами да взимате решени€, а не да чакате нещо да ви се предложи или поднесе на златен поднос.
    “ези, които издигат политически стратегии, разшир€ват способностите си за контакт с вас и за повли€ването ви. Ќ€кои от методите им ще са интересни и новаторски. ƒруги ще действат антиправителствено и подривно. “ака, че ако ви харесват уединението и лични€ живот, се дръжте за т€х. јко ви харесва публичността, то бъдете такива. ¬ремето ви дойде.
   

    ¬Џ–¬≈“≈ — ќў≈ ѕќ-Ћ≈ ј —“Џѕ ј
    —ега старата и нова енерги€ си взаимодействат и все още са преплетени. ѕон€кога ще изглеждат еднакво и ще се маскират като другата. ўе ви е необходим навика за различаване през тази година, за да напредвате и ще сте твърдо с едини€т крак в един св€т или век, а с други€ Ц в друг, в следващи€ св€т и век. –азумът ви също ще работи така Ц едини€т ден тук, други€т Ц там. ¬ известен смисъл сърцето ви ще се разкъсва между света, който сте познавали и ви е поддържал и светът, в който сами сте се родили, както и преди. “ака че пон€кога ще ви е трудно. јко сте уверени, че искате да затворите вратата в минали€ век, ще усетите, че сърдечните ви струни все още ще ви тегл€т и държат в минали€ век, за което пон€кога ще тъжите. Ќо ще знаете, че тр€бва да изоставите всичко това. ¬ известен смисъл чувствате, че тр€бва да оставите зад гърба си нещо, което сте знаели в старите времена. Ќови€т век дава нови възможности за това, какви да сте, и какви да са отношени€та ви с другите. ўе откриете, че е по-лесно да живеете на повърхността на съществото си, на мислите си, което не значи, че живеете повърхностно. — други думи Ц ще успеете да постигнете честност в собствените си истини и емоции. ўе можете да ги отсто€вате €сно и точно, без да се замисл€те, как ще се възприемат и дали ще обид€т н€кой. ўе ви е по-лесно да носите истината. Ќо ще откриете и че: за да се справите добре с това, тр€бва да се избавите от привързаността към собствената ви личност. ўе се борите с личността си, защото т€ ще насто€ва, че знае, кой сте вие, и какво тр€бва да правите, но все пак част от вас знае, че това нещото, което сте били, е една с€нка, ко€то можете да оставите на заден план.
    ѕрез ц€лото това време и събити€ се обичайте Ц гледайте на миналото с любов, за да н€ма нужда да се връщате там, за да коригирате мислено нещо. “ака ще ви е по-лесно да направите следващата крачка и следващи€ си учудващо лек избор Ц това е възможност, а не призив.

    Ќќ¬ќ“ќ »ћ≈, Ќќ¬ќ“ќ Ћ»÷≈
    ƒокато светът ви изглежда като нов и различен, емоционалното ехо във вас също ще е уникално и различно. “ака ще виждате нещата каквито са. ѕоложителната емоци€ ще предизвика по-високовибрационни мисли. ј те съответно, ще са спасителни за света и той ще съумее да се възстанови. “огава той ще си потърси ново име и определение. “ова се отнас€ и за световната икономика. Ќ€кои икономики ще напреднат, а други напротив, и н€ма да е изненадващо, с кои ще се случи това. —ветът ще изглежда все по-неблагопри€тен в —еверна јмерика, в —јў. ’ората от тази страна ще изглеждат като виновни за световната разруха на икономиката. Ќе е задължително да се случи така, но помнете, че това се отнас€ само до властимащите Ц това е игра и играчите в не€ се смен€т. «атова, дори да не е напълно в€рно, гол€ма част от световното население ще гледа на тази страна като виновна Ц заради банкерите й, потребителските й идеи и заради представите й, че е суперсила.  огато светът посочи —јў като враг є 1, т€ ще се види в тази рол€ през неговите очи и тогава ще й е трудно да се върне към доброто. “€ ще продължи да насто€ва, че е първата световна сила и ще направи рекламна кампани€, за да промени имиджа си като при€тел на света. Ќо въпреки това светът вече н€ма да й в€рва. “огава политическите наблюдатели ще потърс€т други страни, пазари и икономики, на които да се довер€т и да инвестират. ѕоложителното е, че благосъсто€нието ще започне да се възвръща, отначало плахо, но все по-натрапчиво. ўо се отнас€ до минусите Ц н€ма как падането на суперсилата да не повлече със себе си и други.

    ѕќƒƒЏ–∆ј…“≈ “ќ¬ј „”¬—“¬ќ
    “ази пластична операци€ на световни€ облик ще промени настроението като след тъмен облак Ц ще предизвика усещането за нов хоризонт. » това е истината. ¬ действителност, във вас вече си€е вътрешното слънце, вие го чувствате и топлина залива сърцето. Ќ€кои от вас зна€т, че всички сте преминали през огромна пустин€ и въпреки, че не сте завършили път€ си, вече виждате оазиса пред себе си. “ам са новите истини, новите ресурси и новото начало. ўе го почувствате.
    ќтначало ще си мислите, че началото е неудачно, защото не намирате причината за това.
    ѕризнайте си го Ц колкото по-скоро, толкова по-добре.  олкото по в началото на годината успеете да го направите, толкова по-дълго ще имате възможност да го преживеете до кра€ й. Ќо ако се колебаете и стопирате, очаквайки да видите реалността, провер€вайки ден след ден, дали не е изчезнала, тогава през тази година късно ще вземете наградата си и късно ще реализирате възможностите си. ќсвободете старите енергии, когато нови€т св€т вече ви се показва.

    Ќќ¬ј“ј »√–ј » Ќќ¬»“≈ ¬Џ«ћќ∆Ќќ—“»
    ќтново ще се върнем на примера от икономиката. —ега се продава практически всичко срещу различна валута, злато и сребро, и всеки търговец хвали стоката си и дори ще й приписва надеждност и безопасност в насто€щи€ и бъдещи моменти. ћоже да ви харесва иде€та за притежаването на евтин предмет, но бъдете внимателни и мислете преди да купувате. “ези, които предлагат стоката си Ц платима стока или вложени€, са специализирани в работата си да продават, така че не се заблуждавайте. ¬ие и сами ще разберете, че те са готови на всичко, за да задвижат икономиката и ще препишат идеите, дълговете и дори банкови€ ви код, за да ви ома€т с н€каква способност или ресурс, които преди не сте имали. “е дори ще ви обучават, как да финансирате собствените си финансови проекти и скоро икономически€ напредък ще стане главно занимание. ўе има програми, които ще са ви от полза, но все пак бъдете внимателни, тези нови програми ще представл€ват новата икономика, новите начини на обмен на пари и блага и вие непременно ще бъдете поканени. јко решите да участвате в т€х, направете го по желание. »зпитайте преимуществата на предлаганото ви, но в същото време осъзнавайте, че сте на непозната територи€, защото това е изц€ло нова игра. ј новите правила ще ви харесат само в началото. » въпреки това Ц възползвайте се от преимуществото на тази година да видите път€ към благосъсто€нието и богатството Ц знаейки за капаните, не се страхувайте да опитате.

    ѕревод: јнита.

http://5dreal.com/2011/03/15/%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%80/


—ъздадено: 07/06/2011 • 13:05
ќбновено : 07/06/2011 • 13:05
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5099 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.56 секунди