“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - «ј «ƒ–ј¬≈“ќ

††† “ова е темата, ко€то веро€тно ще бъде най-важната през следващите десетина години. ƒано се заблуждавам.
†††јко подходим по този въпрос от гледна точка на ¬сеобщото единство, то е очевидно, че не може да съществува здрав човек, който е в дисхармони€ с това единство.  азано директно, всички болести и нещасти€ на хората са винаги следствие конфликт на индивида със заобикал€щите и околното пространство. ѕрекалените гордост, агресивност, отмъстителност, б€гство от отговорност, отчуждение и безразличие са основните причинители за нещасти€та и лошото здраве. „овешкото поведение много често прилича на опит да спре с ръце, бързо движещ се влак. «а това, не забрав€йте многомерното пространство, в него има запазени записи на нашите отношени€ за много продължителен период от време. “ова помн€т много малко хора и се съобраз€ват само с разбирани€та си и отношени€та натрупани през този живот.  ато резултат - вечни проблеми със здравето.
†††«а да се предпазите от тези проблеми би било добре да се замислите по следните въпроси:

  • —мисълът на битието. “ова знание ще ви предпази да не се опитвате да ходите срещу течението, а ако все пак предпочитате да сте срещу течението, поне не обвин€вайте други хора за ваши€ избор.

  • «а да намалите конфликтите с ÷€лото, тр€бва целенасочено да ограничите ценността на собствената персона и да пренасочите вниманието си извън собствените си интереси. ѕомнете: не можете да живеете сами, колкото и другите да ви се струват маловажни. ƒоброжелателни€ интерес, любовта, състраданието, без да ги натрапвате, са необходимата връзка с ÷€лото, а ако успеете да развиете достатъчно стабилно тези качества, ви гарантирам много добро здраве. –азбира се, много дълго още ще реагирате болезнено на различните дисхармонични процеси в пространството, които се израз€ват най-често като внезапни болки в областта на енергийните центрове, но това не е забол€ване, а лоша защита (недостатъчна енерги€), които ако следвате правилната посока, след време ще изчезнат.

  • ѕомнете за съществуването на кармата - кармата не е прищ€вка на злобни богове и стари вещици.  армата е естествен физичен закон и е нормална енергийна реакци€. ¬с€ко ваше действие промен€ енергийни състо€ни€ и неизменно предизвиква ответни реакции. Ќе си въобраз€вайте, че ако не забел€звате тези реакции, те не съществуват - в повечето случаи резултатите се про€в€ват след време като следствие от натрупване. «атова много трудно можете да разберете причините породили съответната болезнена реакци€. “ези, които разбирате, най-често само са капката, ко€то прелива чашата. ѕо тези причини е желателно да си изградите съзнателно добронамерено отношение към всички, които ви причин€ват зло. »збийте си от главата мисълта, че сте жертва на зла вол€, всичко винаги е следствие. ¬с€ко правило си има изключение, но по-добре в дадени€ случай забравете за това.

†††ƒруг основен източник на забол€вани€ и страдани€ е съвременното ниво на масово съзнание. ѕрекалената технизаци€ и химизаци€ неизменно нанас€т своите поражени€. ѕространството е наситено с излъчвани€, чиито съставки са много далеч от естествени€ природен фон и тъй като са енерги€, неизменно предизвикват н€какво следствие, което е прекалено слабо, за да е очевадно. Ќо с времето ефектът се натрупва и когато вече се про€ви, става много труден за лечение. Ѕих препоръчал на всички хора, особено на обитаващите големи градове, по-често да излизат сред природата. — това се постигат н€колко цели: физическото натоварване стимулира работата на отделителната система, естествени€т чист енергиен природен фон в известна степен неутрализира вредните следстви€ от поражени€та нанесени от каф€ви€ газ (натрупаните в пространството мисли и емоции на хората - особено гъст в големите населени места), възстанов€ват се енергийните запаси на човека, а следователно се повишават защитните сили на организма. ¬сички тези ефекти са толкова по-силни, колкото по-високо надморско равнище достигнете и сте по-далеч от населените места. Ќай-силен е ефектът по планинските върхове, където благодарение на свойствата на пирамидата се получава енергиен фокус.
†††’раната, естествено, е един от важните фактори, определ€щи здравето. Ќа първо м€сто е хармоничното (разнообразно) хранене - изб€гвайте предпочитани€та си към определени храни. “ова е трудно реализуемо, но все пак опитайте. ≈днообразното (аскетично) хранене е възможно при силно, добре мотивирано и последователно желание (и достигането на определено енергийно ниво) - тогава организмът се адаптира и започва сам да синтезира недостигащите му съединени€. Ќо ако не сте убеден в ползата от известни ограничени€ и приемате това като насилие, по добре се откажете, неминуемо ще си докарате н€какво забол€ване.
††† огато не се прекал€ва с определени видове храни, тр€бва да се има предвид следни€ не по-малко вреден фактор. “ой се получава следствие естественото разлагане на продуктите. “о започва след като материалното т€ло бъде напуснато от фините енергийни тела. “огава хранителни€ продукт става у€звим за различните видове бактерии, които се хран€т с такива тъкани. ѕри прекаленото размножаване на тези бактерии (при съответните благопри€тни услови€) става пораз€ването на човешки€ организъм, като е много важно да помните, че не самите бактерии са вредни, а отпадъците от т€хната жизнена дейност, с които не усп€ва да се справи отделителната система. «атова изб€гвайте да дезинфекцирате организма си, както препоръчва съвременната медицина (това също нарушава естественото равновесие). «а предпочитане е да се съобраз€вате с вредността на продуктите, отдавайте предпочитани€та си на бавно разлагащите се продукти и намалете бързо разлагащите се - с това облекчавате отделителната си система. ћного важно е това правило за хората, които се освобождават от консумираната храна по-р€дко от един път в денонощие.  олкото по-дълго време прекара един продукт във вашето т€ло, толкова по-вреден ефект се получава - температурата на т€лото е оптимална за развитието на бактериите и когато имат подход€ща храна и достатъчно време за размножение и развитие... последиците са безброй.
†††–астени€та напускат най-бавно материалното си т€ло - скоростта зависи от степента на развитие на съзнанието, колкото е по-развито едно съзнание, толкова то може по-активно да вли€е на енергийните процеси. «атова растителните продукти са най-безвредни като храна, като най-трайни са плодовете и особено семената (€дките). ∆ивотинските храни са бързо разлагащи се и естествено много по-вредни, затова особено внимавайте с т€х.  ато относително по-маловредни са нисшите животни: водните обитатели (рибата) и птиците. “€хното ниво на съзнание е съвсем в зачатъчно състо€ние и те не могат да напускат толкова бързо физическото т€ло, както усп€ват по-висшите животни.
††† ато обработка на хранителните продукти най-малко опасни за здравето са сушените и отчасти пушените продукти. ѕри правилна технологи€ в т€х се запазват гол€ма част от енергийните тела. ѕомнете, вс€ка термична обработка ускор€ва многократно процеса на отдел€не на енергийните тела и следователно многократно ускор€ва процеса на разлагането. «атова изб€гвайте да съхран€вате термично обработените храни - замраз€ването намал€ва благопри€тните услови€ за развитието на бактериите, но не прекъсва разлагането.
†††ћного важно е психологическото състо€ние в момента на храненето. Ќав€рно сте чели или пък чували, че за преработката на всеки вид храна е необходим специфичен ензим. “очно върху избора на ензими за храносмилането пр€ко вли€е психическото състо€ние и насоченото внимание. јко се храните с удоволствие и добро настроение способствате на правилни€ избор на ензимите, в резултат на което получавате максимална полза от храната. јко превърнете храненето в свещенодействие и отправите сво€та благодарност към ¬исшето, ще превърнете вс€ка храна в лекарство. Ќо ако в момента на хранене мислите ви са далеч от това което правите, ако четете нещо или гледате телевизи€, намал€вате точността в подбора на ензимите и ползата от храната намал€ва. јко в момента на хранене сте в лошо настроение, подтиснати, уплашени или гледате по телевизи€та сцени с насилие, тогава се отдел€т съвсем неподход€щи за съответната храна ензими, а те могат да извлекат отровни съставки от продуктите, които правилните ензими подминават. “ези отрови са много слаби и в малки количества, но могат да се натрупват в организма и неизбежно вли€€т отрицателно на здравето.
†††Ќ€колко думи за вълнуващи€ много хора въпрос за излишните килограми. »деалното тегло е винаги резултат на постигнато равновесие (хармони€). ¬с€ка хармони€ е следствие от съчетаването на много фактори, на т€хното взаимно допълване и отсъствието на доминиращ. Ќе се подвеждайте от елементарните об€снени€ - действителността винаги е многократно по-сложна, отколкото може да си представи човешкото въображение.  райните възгледи винаги проличават и във външни€ вид. —лабите или пълните хора са такива благодарение на залитане в н€каква посока. ѕром€ната на килограмите говори за пром€на на съзнанието. ѕродължителното поддържане на ненормални килограми също е постигане на н€какво равновесие - ненормалното развитие на едни фактори става за сметка на недоразвитието на други.
†††ћогат да бъдат определени два основни вида енергии: електричество и магнетизъм. ’армони€ се постига при т€хното уравновес€ване. ѕри превес на електричеството т€лото постепенно изсъхва. »маме надмощие на разума над чувствата. “ова освен динамизиране на процесите в организма има още един много съществен елемент: съзнанието е по-слабо чувствително на различните чувства и усещани€, (но не в еднаква степен) например: такъв човек много по-р€дко осъзнава, че е гладен и съответно много по-р€дко търси храна. ќбратни€ вариант: човек с преобладаващ магнетизъм е с наднормени килограми поради флегматичната отделителна система и преобладаването на чувствата над разума го прав€т да изглежда безволев - той не може да се противопостав€ ефективно на желани€та си. «атова си похапва доста често (дори това да е малко като количество) или е чревоугодник Ќикой разумен довод н€ма достатъчно убедителна сила пред силата на желани€та.  ардиналното решение на проблема с наднормените килограми е осъзнаването на ненормални€ приоритет на чувствата.  олкото по-силно желание имате да се вслушвате в разумните доводи, толкова по-бързо ще постигнете видим резултат. Ќе си мислете, че не можете да се справите с проблема. ¬сичко зависи от търпението - н€ма вечни проблеми, има недостатъчно убедени търсещи.
†††«а водата.  ато един от най-често използвани€ консуматив, не може да не отделим внимание и на не€, въпреки че на пръв поглед всичко е €сно. ќбобщено казано можем да различим два вида вода: жива и мъртва. ∆ивата вода е заредена с максимално количество енерги€, а мъртвата е с минимално количество. Ќай-жива (най-полезна, лековита) е, когато изворна вода се остави час-два на слънце и след това се употреб€ва, но е неправилно да престо€ва по-дълго време. ¬одата може да се зарежда и чрез съзнателно волево усилие на човек с паси или съсредоточаване. ¬ода престо€ла повече от 24 часа дори и на слънце, вече може да се см€та за повече вредна отколкото полезна по следните причини: във водата се натрупват космически частици и поради кратки€ си живот в не€ измират много бактерии и други нисши организми, които дават вреден ефект. ѕо тази причина вода получена от топенето на снеговете или на ледници не е препоръчителна. ƒобра е изворната вода, преминала през естествената филтраци€ и заредена с земен магнетизъм. .
†††ћъртва вода е преварената вода - след изстиването u в не€ остава много малко енерги€. “€ също може да бъде полезна за лекуването на превъзбудени (възпалени) участъци от т€лото.
†††∆елателно е да се стремите да усвоите съзнателното и волево самолечение. ќсновен похват е способността на съзнанието да управл€ва енергиите - наличието на вол€.  акто вече съм споменавал, положителното отношение отдава енерги€ към обекта на внимание, а отрицателното отношение отнема. »зползването на тези възможности дава изключително мощен инструмент за регулиране на човешки€ организъм. ѕо-гол€мата част от проблемите в материалното т€ло са следствие недостига на енерги€ в н€ко€ област (орган) или в ц€лото т€ло. јко успеете да се съсредоточите върху м€стото, от което усещате болки и помислите за него с любов, осъзнаете, че не сте достатъчно грижливи към материалното си т€ло, ще бъдете много при€тно изненадани - болката изчезва в повечето случаи, моментално, като отр€зана с нож. ћакар и р€дко при такова изпращане на енерги€ може да се получи и обратен ефект - болката да се засили. “ова показва, че м€стото (органа) е превъзбуден и с добав€нето на допълнителна енерги€ засилвате още повече превъзбуда (евентуално възпалението). ¬ъзпаление се получава и в следствие на химическото дразнение причинено от дейността на микроорганизми, които са получили благопри€тна среда за развитие, поради намал€лата енергийна защита на съответното м€сто - гнойни рани. ¬ случаи на енергийна превъзбуда е подход€що насочването на отрицателни мисли за да се отнеме енерги€ и да се успокои превъзбудата. Ќо при всички случаи бъдете предпазливи, не забрав€йте, че успешното лекарство се състои преди всичко в дозата, а не само в правилно подбрани€ принцип. —ъщо така, изб€гвайте да ползвате метода за щ€ло и нещ€ло. ¬инаги когато ползвате енерги€, не € създавате, а € пренасочвате от едно м€сто на друго. ¬ъзможно е, решавайки един проблем, да отворите друг. .
†††ћакар и по-р€дко, този метод може да не окаже необходимото въздействие. “ова не е недостатък на метода, а показател, че причините са от такова ниво, върху което не можете да вли€ете.
†††—ъщо толкова успешно метода може да се използва за лечението на други хора. Ќо както винаги призовавам за предпазливост. Ќе можете да имате обективна преценка за причините, породили съответното страдание, а намесата при неправилна преценка е мечешка услуга. ќпитвайки се да помогнете, можете съвсем реално да обезсмислите един човешки живот. Ќе забрав€йте, нищо не става случайно.
†††ѕон€кога болките, получавани в областта на н€кой енергиен център (чакра) са следствие на отрицателните мисли на човек, с когото се е получила н€каква конфликтна ситуаци€. Ќеутрализирайте въздействието като изпратите положителни мисли към причинител€ на вашето страдание. Ќе се опитвайте да предполагате, кой може да бъде той, защото предположението може да бъде грешно, а и съществува реална опасност подсъзнателно да се опитате да отмъщавате.
†††Ќе са редки и болките, получени в следствие засто€ (запушването) на н€какъв тип енерги€ на определен участък от т€лото. “е се получават в резултат на пренапрежението в определен орган, най-често мускул или от продължителното обездвижване (по време на сън) и др. Ќай-чести по тези причини са болките в гръбначни€ стълб - като основна енергийна магистрала запушвани€та в него дават доста болезнен ефект. Ћекува се със съзнателното усилие да се раздвижи енерги€та във всички възможни посоки, чрез физическо раздвижване на т€лото, чрез съсредоточаване или чрез масажи и паси.
†††ќт енергиите, с които може да борави човешкото съзнание, най-силна е мисълта. «атова не пропускайте да € използвате за хармонизирането на вашето съществуване. “ова става чрез самовнушението. ѕравилно формулирано (изб€гвайте изрази образувани с помоща на частицата Ќ≈), може да се използва за решаването на всички ваши проблеми. »скреното желание дава сила, а повторението натрупва ефекта от самовнушението - останалото е въпрос на търпение. „рез този метод можете да се справите с вашите недостатъци, можете да поправ€те допуснати грешки, можете да промен€те външни€ си вид и да намалите или предотвратите кармични следстви€. ≈стествено има едно гол€мо Ќќ, тр€бва да откриете действителните причини, като създават вашите проблеми «апочнете първо с вашето отношение към ÷€лото и доколко личните ви интереси ви позвол€ват да се интересувате от другите - никога не решавайте, че отдел€те достатъчно внимание на хората около вас, може още - подобрете качеството.
†††¬ човешката истори€ са познати хил€ди лечебни методи. Ќо всички те игра€т рол€та на фини регулатори на организма. ƒоста често, когато са навреме и на м€сто, те вършат работа, ако основната причина - връзката с ÷€лото е възстановена поне минимално. Ќо ако тази връзка е силно пренебрегната, всички лечебни методи дават посредствен резултат, или както по-често се случва заглъхва едно забол€ване за да започне ново още по-тежко. Ќе се подвеждайте, ако човек се излекува трайно и дълго време остава в добро здравословно състо€ние. ”роците от живота и кармичното разплащане могат да стават по много разнообразни начини, р€дко здравословните проблеми са най-добри€т метод.
†††¬сичко това го пиша не за да ви откажа да търсите облекчение на страдани€та си. ћного сериозно тр€бва да се замислите в какво е коренът на вашите проблеми, и дали е принципно възможно други (лекари, лечители) да ги решават вместо вас. ѕрестанете пасивно да очаквате чудото - то ще дойде само ако сте готови (заслужили) за него. ѕрегледайте ценностната си система, не е ли време да промените доста неща? » най-важното, не очаквайте, че веднъж решили, всичко ще се промени. «апасете се с търпение - повечето ваши недостатъци са трупани в продължение на хил€долети€.
††† ћоже би стана повече от година откакто започнах да обмисл€м допълването на тази глава. ¬ъпросите, на които ми се искаше да се спра са доста и ми беше трудно да ги формулирам кратко и €сно. Ќо в кра€ на март (2005г.) ми изпратиха книгата на
д-р јтанас √ълъбов "—ветовната конспираци€ срещу здравето", в ко€то много подробно и аргументирано беше изложено това, което ми се искаше накратко да включа в тази глава. “ъй като не мога да го напиша по-добре, за което прав€ нисък поклон за смелостта и работата свършена от д-р √ълъбов, реших да ви дам възможност лично да се запознаете с тази изключително важна книга. (ƒа ми прости д-р √ълъбов своеволието, но освен местата, които той е см€тал за важни и ги е подчертал, реших да наблегна допълнително на н€кои, като съм ги маркирал в червено.)  ато причина здравеопазването да се превърне в болестоопазване, д-р √ълъбов см€та жаждата за печалби на световните фармацевтични гиганти. Ќо аз см€там, че основната причина е, че хората са забравили да мисл€т. Ќие сме програмирани, че най-важното в живота са парите и много хора са склонни да омаловажават престъплени€та в името на печалбата, независимо от последиците върху собствени€ им гръб. ≈дин зомбиран човек много трудно осъзнава, че е зомбиран и много трудно може да преодолее програмите заложени в него още от раждането му. «атова по тези въпроси тр€бва да се говори колкото се може повече и да се обръща вниманието на хората посто€нно върху т€х, за да започнат да се събуждат и да поемат отговорността за собственото си битие.
“ова, което го н€ма в книгата на д-р √ълъбов, е състо€нието на здравната система в Ѕългари€. —м€там, че както е изградена в момента е напълно абсурдна и безсмислена и способства всичко това, за което е писал д-р √ълъбов. —егашната здравна система е изработена от Ћекарски€ съюз и е изц€ло в интерес на медиците. ј тези, които тр€бва да защитават правата на пациентите, за пореден път доказаха, че са само фигуранти за заплати.  акво да се прави - зомбита, които се интересуват само от собствените си печалби. ћоже ли този, които плаща да е изц€ло безгласна буква и да н€ма право да решава как да се харчат парите му? —поред мен има два възможни варианта на този етап: при изградената здравна система да се спира плащането на лични€ лекар, когато н€кой от пациентите му се разболее или системата да се преработи на принципа на здравното застраховане и —јћќ ѕј÷»≈Ќ“ј ƒј ћќ∆≈ ƒј –≈Ўј¬ј Ќј  ќ√ќ  ќЋ ќ ƒј ѕЋј“» от здравната си сметка. » двата варианта имат много недостатъци, които се пораждат най-много от факта, че хората не мисл€т. Ќо събуждането на хората става бавно и много трудно и едва когато поне половината от хората на «ем€та започнат да мисл€т, едва тогава ще започне възраждането на истинската медицина.

ѕовече по темата в јлтернативи


—ъздадено: 21/02/2006 • 11:27
ќбновено : 13/03/2006 • 14:22
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 20747 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

Diakona 19/07/2008 • 06:32

Mоже би малко съм закъсн€л с коментара,тъй като такъв е правен преди две години,но сега когато препрочитам стати€та виждам колко точно и €сно е представена,че само един "бозажи€"не би могъл да € проумее.!?...ѕоздрав€вам автора за чудесното изложение и показаните пътища за “елестно и ƒуховно здраве.ЅЋј√ќƒј–я “»!  Ѕќ√ да е с “≈Ѕ≈ и те подкреп€.»маме нужда точно от такива ерудирани духовни брат€ като теб,които да подтикват към пробуждане на сп€щите и ограмот€ване на непросветените и тези,които са в началните "класове"на своето развитие(обучение).ƒай Ѕоже повече като “≈Ѕ≈. —ветлина и Ћюбов на всички. ƒ€кона.

 оментар є1 

kondor 21/07/2006 • 18:35

√ол€ма боза без конкретни и €сни тези и много полуистини това може да е доста опасно и вредно за психически слаби хора.ѕрепоръчвам на автора или да превежда по-грамотно или да почете повече по темата! — ”¬ј∆≈Ќ»≈!cool

wink

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.52 секунди