“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - јрхангел ћетатрон. јлхими€&необходимата схема 13-20-33

јрхангел ћетатрон. јлхими€&необходимата схема 13-20-33

„рез ƒжеймз “иберон Ц 7 март 2010

   ѕриветствам ви, майстори! ѕриветстваме ви с радост и обкръжаваме всеки от вас с поле от Ѕезусловна Ћюбов.
    » така, ще говорим за оптималната схема на човешката аура с конкретно фокусиране върху схемата 13-20-33. ћайстори, човешката аура не се поддържа автоматично. “€ изисква системно обслужване. » това е еднозначно, защото за постигането и запазването на схемата 13-20-33, целостта на аурата е абсолютна предпоставка за преместването в  ристалното —ветлинно “ранспортно —редство.

    –азвитие на аурата
    ўе се обърнем накратко към линейно-временни€ аспект в развитието на човешката аура. —къпи мои, когато всеки от вас израства във съзнанието си чрез многобройните си животи в дуалността, активирате повече слоеве в аурата си. —ъс вс€ка нова активаци€ е необходима по-гол€ма отговорност и разбира се, по-гол€мо осъзнаване за оптимално аурично обслужване. ќкончателни€ и оптимален резонанс е схемата 13-20-33. “ова е ключово съотношение и калибриран поток, напълно развито аурично поле. “очно този резонанс позвол€ва вливането в  ристалното —ветлинно “€ло. ƒокато човек не постигне, подготви и поддържа схемата 13-20-33, той не може да овладее —ветлинното “€ло.
    ѕреди да се задълбочим в това важно послание, ще добавим предупреждението, ауричното разширение е пътешествие, а не крайна цел. — други думи, това, което е постигнато, тр€бва да бъде запазено. ћнозина от вас са достигнали високи нива в активирането на аурата, само за да ги загубите поради непоследователната дисциплина/недостиг на разбиране на фундаментални положени€, нужни за поддържането.
    ѕовечето от вас, така наречените Дстари душиФ, първоначално сте навлезли на земно ниво в  ристални —ветлинни “ела, в ћер- а-–а на истински€ ¬ъзнесен ћайстор. —лед падането на Ќебесни€ —вод сте постъпили доброволно в Дуниверситета на дуалносттаФ и постепенно сте загубили връзка с висши€ аспект на вашата истинска същност. јурата ви тогава е получила низход€ща спирала, заедно със съзнанието ви, понеже сте паднали в разпростран€ващата се плътност на пол€рните физически тела. «а това говорихме в предишни послани€.
    —ега искаме да раз€сним, по€вата на дуалността на «ем€та, не е случайност. “ова е така нареченото преднамерено €вление, за да стане възможно развитието и натрупване на опит в дуалността. «ем€та е станала университет в рол€та си на планета на свободни€ избор. ѕовечето ваши религиозни текстове наричат това ДпадениеФ на човечеството. Ќо в действителност, това е преднамерена Дма€Ф, илюзи€ с цел. ƒуалността поставила филтри в съзнанието и за завръщането в пълно кристално съзнание, е нужна работа. Ќо ¬—»„ » ¬»≈ сте избрали такова развитие и то съдържа изчерпателни пълномощи€.
    ƒуални€т експеримент носи със себе си определена у€звимост и носи със себе си това, което може да наречем Дцеленасочен регресФ. “ова е пътешествие в дуалността, контракт за възраждане чрез израстване и преодол€ване на преп€тстви€та.
    » затова в този процес на регреси€, плътното станало по-плътно, физическото се уплътнило и полукълбата на човешки€ мозък са били блокирани от пол€рната решетка на додекаедъра.
    ¬ дуалните цикли човек се инкарнирал във въплъщени€ доминирани от мозъчни€ ум и опита на долните чакри. “ова безсъзнателно ниво позвол€вало чакрално поле от седем сло€, за да се активират от нисшите към висшите и обедин€ването им в единен поток.
    ƒуалността се определ€ от пол€рни€ електромагнетизъм и системата от решетки, ко€то определ€ла нивото на плътност, била магнитна или гравитационна решетка. “€ била настроена за различните нива в продължение на ц€лото развитие на човечеството. ¬ продължение на дълъг период от време, започвайки от «латни€ век на јтлантида, гравитационната решетка позвол€вала само схемата 8-8-16 в човешката аура и гендерната (полово деферинцираната) ћер- а-Ѕа е била —ветлинно т€ло, което е позвол€вало издигането от нивото на тази честота. »звестни јватари са идвали в дуалността от преди 5000 до 2000 години, според вашето летоброене и от тази сгъстена холограма на реалността са започнали да възстанов€ват резонанса 13-20-33.
    Ќо едва с началото на ’армоничната  онвергенци€ през 1987 година и новата настройка на решетката, възражда потенциала на 13-20-33 за масите. —танало е възможно първоначално с активаци€та на  ристалната решетка 144 през 2001-ва.  ристалната ера чрез кристалната решетка дава възможност за пълно завръщане към схемата 13-20-33 в  ристалното възстанов€ване на непол€рната ћер- и-¬ик тройна система.

    —хемата 13-20-33
    13-20-33 е енергиен емулсионен интерфейс, комбиниращ общуването между антиматери€/матери€/ефирна матери€ чрез кристално-електрическо съединение, което създава енергийни€ звук ќћ. ѕо същество, схемата 13-20-33 е не само оптимален честотен поток, необходим за пълната и всеобща аурична функци€ и възвис€ване, но е и единствената честота, ко€то е способна на всичко това. “ова е ключ и комплекс, който изпълн€ва функциите на Дпрограмен модулФ за постигането на максимална мощност. ¬ действителност, само тогава е способен да премества огромни енергии. “ова разшир€ва и комбинира разнообразни хетерогенни и хомогенни енергийни форми в съвместна и обединена матрица, ко€то е способна да влива в нулевата точка кристалното поле ћер- и-¬а.
    “ази схема осъществ€ва и управл€ва обезателното свързване между 33-те компонента на обединеното поле. “ова фактически е свързваща система, ко€то регулира съответни€ мрежов резонанс и разпределението на решетката, както отвътре, така и отвън. “ова става по следни€ начин: 13 представл€ва дванадесетте аурични сло€ в ефирната матери€, хармонизирани и синхронизирани в единство. ѕо този начин 12 става ≈динство формиращо честотата 12+1=13. “ова става възможно едва след достатъчно пребиваване в дуалността и позвол€ва на съзнанието да активира всичките дванадесет сло€ и да съедини и активира дванадесетте първични чакри, които съответстват на ауричните слоеве и на спиралите в ƒЌ .
    20 представл€ва активаци€ на ауричните интерфейсни слоеве в многомерността в пределите на антиматери€та. “ези слоеве не са били лесно достъпни, докато не е направена регулировка на магнитната решетка.
    —инхронизаци€та ‘ибиочи (Fibiocci) 13+20 прави възможна схемата 33. “ова обезпечава пълното разшир€ване на човечеството в  ристалните, не пол€рни нива на съзнание. “ова е в действителност средство, което ви дава пълен кръг, пълен цикъл за завръщане в ƒома.

    “ехника на обслужването
    ѕравилното протичане по схемата 13-20-33 изисква определено обслужване, както вече посочихме. —ега ще обсъдим най-разпространените преп€тстви€ при постигането и поддръжката на оптимална схема.
    ѕроблеми вли€ещи на ауричната ц€лост:
    Х Ќеблагопри€тни енергийни полета
    Х ≈моционален стрес
    Х  онфликти
    Х ≈нергийно разширение на планетата
    Х ќграничаващи мисъл-форми
    Х ѕътуване със самолет, физическо претоварване
    Х ћедикаменти, прекал€ване с алкохола, отрови
    Х Ќеадекватно настройване/проблеми при контрола/дисбаланс на егото
    Ќ€кои от т€х ще разгледаме по-подробно.

    Ќеблагопри€тни полета и био-пол€рно реверсиране/ пром€на на пол€ризаци€та
    ¬ текущото ви време, електромагнетизма на възнас€щата се «ем€, се усилва на мощни вълни и предизвиква изхвърл€ни€, които могат да разт€гат/да създават микропукнатини/симетри€ на аурата ви. “ова е фундаментална/определ€ща потребност на възхода, докато се трансформирате в разширената схема на аурата 13-20-33 за постигането на ћер- а-Ќа в тройна ћер- и-¬ик система.
    ¬ъв века на мобилните телефони, компютрите, телевизи€/електронни устройства в офисите и в къщи, ви атакуват посто€нно с противодействащи си електромагнитни полета.  ато резултат може да се получи временно Дкъсо съединениеФ, което, ако не се вземат мерки, може да доведе до нестабилност на аурата, следствие загубата на енерги€ през пукнатините. ¬ действителност, това може да бъде наречено Даурично кръвотечениеФ. Ќ€кои от ефектите могат да се нарекат кратки, но други могат да станат хронични.
    Ќеблагопри€тното вли€ние на електромагнитните полета от микровълнови фурни, термокамери, компютри, мобилни телефони и телевизори, б€ха признати от н€кои водещи медици-професионалисти. Ќо съществува тенденци€та вредата да се намал€ва/игнорира от масите, частично защото самите доставчици/производители на тези устройства, спонсорират и подписват изследвани€ на научни сътрудници или се консултират с учени и ДекспериФ, договар€йки се предварително за опровержение или значително намал€ване на вредните ефекти. ¬ действителност, неблагопри€тното вли€ние е много реално и повечето от вас са посто€нно под въздействието на тези полета.  ато конкретен пример: повечето от вас ще прочетат това послание от компютъра.
    —къпи мои, има ефективни методи за предпазване от тези противодействащи полета и ние ще ви ги представим.
    Ќо не пренебрегвайте факта, че тези полета имат абсолютно различни нива на аномално въздействие върху аурата ви. ѕовечето преки вълни и полета не проникват прекалено дълбоко в слоевете на аурата ви, други проникват, но всичките могат да създават разриви в енергийните ви полета. Ќав€рно има хора, които предполагат, че това е въпрос на гледна точка или, че самото послание носи страх. Ќе е в€рно нито едното, нито другото. ¬€рно е, че ¬ъзнесен ћайстор може да трансмутира подобни ефекти, но казваме ви с любов, докато не достигнете неговото ниво и не можете да ходите по водата, бъдете предпазливи. ¬редните последстви€ от микровълните и електромагнитните вълни, създадени от променливи токове, са реалност за човечеството, в€рвате или не в€рвате.
    “ези ефекти не са опасни за живота, но действително вли€€т на енергийната ви схема и могат да доведат до така наречената Добратна био-пол€рностФ и до късо съединение в аурата. » двете поражени€ създават разкъсване и кръвотечение на аурата.

    ѕътуване със самолет
    јвиопътешестви€та са често €вление при н€кои от вас. ¬ н€какъв момент, почти всички летите нан€къде. » това пътешествие изтощава аурата много повече, отколкото се осъзнава в момента. ¬ действителност, регул€рните и продължителни прелитани€ могат да съкрат€т продължителността на живота, особено при хората от средна и старческа възраст. ѕрелитането между континентите и през океаните със сво€та продължителност вли€€т много отрицателно на човешката аура. ‘актически, всеки, който е лет€л 9-10 часа излиза от самолета с различни аномалии и разкъсвани€ в аурата. ѕрелитането на гол€мо разсто€ние в източно направление, е най-вредното. Ќо всички полети, без изключение, вод€т до загуби в енергийното поле. ¬ие го наричате нарушение на биоритмите. “акъв безобиден термин е грубо намал€ване на вредата, много повече е от обикновена умора при см€ната на часовите по€си.
    ≈дин от основните фактори, който е в основата на проблема е, че повечето комерчески самолети лет€т на височина над 10 000 метра в стратосферата и са фактически отвъд регулиращи€ пулса –езонанс на Ўуман Ц ДсърцебиенетоФ на планетата, това е анодноактивен зар€д излъчван от «ем€та, който заедно с катионите зар€ди на стратосферата, формират електромагнитен кондензатор около планетата с височина около 9 километра. “ози кондензатор формира фонови€ резонанс, който играе ключова рол€ при регулирането на жизнените процеси Ц ритмите на жлезите в човешкото т€ло. ѕовечето самолети лет€т на височина 10-12 километра, отвъд този регулиращ диапазон, а и металическата обшивка на самолета пречупва остатъчното поле.  ато следствие Ц изкрив€ване на физическите ритми. јгенци€та Ќј—ј знае за този проблем, защото създава хроничен дискомфорт при космонавтите. “е експериментират с постав€нето на магнитни генератори на станци€та и в космическите совалки.
    ¬ашите медици, които са изучавали нарушени€та в ритмите на организма, зна€т, че полетите карат сърцето да работи много по-интензивно, а продължителните полети разшир€ват сърцето. ѕилоти и стюардеси, които лет€т всеки ден, определено напр€гат т€лото и аурата си до такава степен, че това води до хронични забол€вани€ и р€зко ускор€ва стареенето. ѕровеждани са вътрешни изследвани€ за съкращаването на живота при летателни€ състав, но повечето са скрити от обществеността. “е действително зна€т, че хипобаричната кислородна недостатъчност, предизвикана от херметизаци€та на самолета, промен€ ритмите след продължителни полети, независимо от бро€ на пресечените часови по€си, като значително намал€ва хормоналните нива.
    “ози проблем се усилва отчасти от ограничената подвижност, ко€то намал€ва циркулаци€та и т€лото усво€ва по-малко кислород, което пък води до умората. ѕрекалено сухи€ въздух в херметичната кабина също е вреден. ÷иклите се прекъсват и повечето от вас признават, че трудно се възстанов€ват след продължителен полет Ц безсънието е един от страничните ефекти при разкъсване на аурата.
    “р€бва да по€сним, че полетите по-кратки от 3-4 часа не са толкова вредни като 8-12 часовите и хората се възстанов€ват много по-бързо. «атова са важни допълнителните фактори Ц времето прекарано в полет, честотата на полетите, възрастта и физическото здраве на всеки човек. Ќо всички полети са вредни, както вече подчертахме, в различни степени.

    ѕресичането на екватора
    ѕродължителните полети по ширините, предизвикват гол€ма умора във физическото т€ло, поради пром€на на часови€ по€с. “ова се споменава като допълнение към всички останали фактори. Ќо полети по меридианите, пресичане на «ем€та от северното в южното полукълбо (и обратно), предизвиква друго честотно регулиране на аурата. –езонанса на енерги€та под екватора е в естествени/немагнитни услови€, естествено въртейки се по посока на часовниковите стрелки, а над екватора, обратно. ѕо този начин, когато н€кой лети пресичайки екватора, аурата ще изпитва известно време аномално въздействие.

    ¬ъпрос: ћного хора са на работа, ко€то изисква често пътуване.  акво може да се направи за да се минимализират неблагопри€тните вли€ни€?
    ¬ъздействието нараства в зависимост от честотата и продължителността на полетите. ƒруги решаващи фактори са общото здравословно състо€ние и възрастта на човека. «атова опитайте да намалите до минимум полетите, когато това е възможно. √рижете се за здравето си независимо от дейността.  огато знаете, че ви предстои полет, можете да стабилизирате полето си с носенето на мед или злато на двете китки и използвайте определени скъпоценни камъни като пръстени и колиета, за да можете да запазите полето неповредено. —лед полета направете солена минерална вана и изб€гвайте приспивателни. ћаксимално хидратирайте т€лото по време и след полета.

    ѕроблеми от магнетизма на възнесението
    ƒруги по-малко видими, но жизнено важни причинители на нестабилна аура са самите механизми на ѕодема. “ова може да ви изглежда парадоксално на пръв поглед, но се случва в действителност и тр€бва да знаете за това. ѕървичните механизми, които тр€бва да споменем, са слънчеви€ в€тър, ускореното въртене на планетарното €дро и в крайна сметка, повишаване на честотите. ѕланетарни€ пулс се ускор€ва и ви вли€е по безброй начини. ¬ истински€ смисъл, това, което се случва чрез енергиите на възнесението, е разт€гането на вашите честотни мощности. ѕо същество, тр€бва да развивате нова разширена аура, подобно на змиите, които вс€ка година си смен€т кожата, защото старата им става т€сна. –азбирате ли? ѕреди новата кожа да стане еластична, старата се разт€га и пръсва и по време на този преход съществува фаза на трансформаци€, ко€то съдържа известна у€звимост, докато новата не поеме всички функции.
    ѕонеже нашата «ем€ приближава все повече ѕодема през 2012 година, покрай вас се случват много значителни изменени€, които имат силно въздействие върху вашите физическо, емоционално и ментално благополучие. ћнозина от вас установ€ват, че ставате доста Ду€звимиФ, усещайки се от време на време претоварени, все едно не можете да достигнете целта си и не ви достига времето. Ќ€кои от вас преминават през периоди на депреси€, имате усещането, че се поддавате на паниката, че се движите през гъст сироп. ≈моциите ви хвърл€т от възторжени изблици до дълбоки падени€ и мрачно отча€ние. —къпи мои, не сте само вие, буквално милиони от вас усещат това напрежение и изграждането на Дновата аурична кожаФ. » ние ви казваме, че когато разбирате процеса и подкреп€те целостта на аурата си, процесът е много по-лесен.

    ѕоказателен пример
     аналът често говори за енергийно изравн€ване, което може да се случи, ако посещавате енергийни и свещени места.  огато страничен човек посещава такива места като планината Ўаста, езерото “итикака, —едона, јрканзас или √ластонбери, мнозина се оказват обхванати в много по-силен резонанс на електромагнитното поле, от обичайни€ за т€х. «а н€кои, но не за всички, в зависимост от ауричната сила/гъвкавост, аурата за 3-7 дни се стабилизира чрез осмотично изравн€ване. “ова става чрез микроскопични пукнатини и разкъсването на аурината обвивка става напълно естествено.
    јко човек се справи с това, н€ма да се получи аурично късо съединение, което води до загуба на енерги€. ¬ действителност, емоционалните крайности се случват докато аурата се стабилизира/възстанови.
    «а хората, които се преместват да живе€т посто€нно в такива енергийни места, този процес може да продължи от 6 до 12 месеца. “ези от вас, които са се заселили в планината Ўаста или в —едона, ще разберат, за какво говор€. »дващите за кратко, възстанов€ват старото си състо€ние след седмица или две, от завръщането им на посто€нното местообитание.  лючът е в осъзнаването на ваши€ ауричен честотен коефициент и да не оставате продължително време, докато полето ви не е способно да задържа по-високи честоти.
    Ќие не казваме, че не е благопри€тно да посещавате енергийни места, точно обратното. “акова разширение, казано накратко, е неизбежно, много изгодно и необходимо, за да отгледате Днова кожаФ, обезателно необходима за разшир€ване в честотата и многомерността.
    ≈нергийните места ускор€ват този процес и тр€бва да се посещават. “ези точки на безкрайността са ефективни ускорители, които помагат при вашата трансформаци€ и ви подготв€т за усилените енергии на възнесението, както над€вам се разбрахте.
    ѕравилно е да се каже, че съществуват процеси в енергийните места, които са микрокосмос в макрокосмоса и тр€бва да ги разберете. ¬иждате, че ц€лата ви планета се ускор€ва, увеличава честотата си и тр€бва да сте готови сами да поддържате тази честота. ћнозина от вас не го прав€т много осъзнато. —ега или скоро ще го изпитате на собствен гръб, а разбирането на процеса може да го направи много по-лек.

    јурична трансформаци€: см€на на ефирната кожа
    ќбратни€т процес също се случва при много по-просветените души. ћного от вас, вече използват сво€та многомерност, понеже кристалната решетка 144 позвол€ва по-гол€м достъп. ¬ следствие, електромагнитното ви поле навлиза в големи вълни енерги€, нива енерги€, които са с по-големи параметри от собствената ви аура.  ато резултат се получава напрежение и презареждане, водещи до временни пукнатини и загуба на енерги€. ¬ие смен€те кожата си.
    „аст от тази метаморфоза изисква очистване. —амата многомерност на енергийните места и сами€ подем са Дочистващото изкачванеФ и то ще вади на повърхността проблемите и по този начин дава възможност на човека да се противопостави/освободи от всички вътрешни преп€тстви€. ѕо-добре сега, отколкото по-късно. «атова изплуват при много от вас. ќпитите да ги скриете отново, да ги игнорирате, ще накарат проблемът да се подуе и загнои.
    —амите проблеми, ако не са решени, ще генерират стрес и ще доведат до реактивна препол€ризаци€, нарушени функции и аурично кръвотечение.
    —къпи мои, действително съществува мета-наука за ауричната ц€лост. “ова не е нова наука, а по-скоро забравена, но т€ тр€бва да бъде разбрана и отново изучена от всички, които се стрем€т към израстване, от всеки, който търси баланс, мъдрост и знание.
    «дравото аурично поле позвол€ва възстанов€ването на  осмическата решетка и постигането на схемата 13-20-33 и многомерно разширение чрез нивата на кристалната система ћер- и-¬а. Ќарушеното поле губи енерги€, а загубата предизвиква напрежение във физическата система. јко загубата не се осъзнае и възстанови, може да доведе до хронична препол€ризаци€, до емоционални сривове, депресии, синдром на хронична умора, безсъние, мигрена, покачване на теглото, безпокойство и паническо разстройство, а тук са изброени само н€кои от проблемите. “е могат да бъдат отстранени.
    Ќие ви насърчаваме активно да изучавате този предмет.

    ¬ъпрос:  ак да разпознаваме ауричното кръвотечение?
     ато преди всичко разбирате услови€та, които могат да предизвикат енергиен дисбаланс и аурична дифузи€. »зброихме ги по-горе. „овешкото енергийно поле има изградена защита. —ъщо както кожата ви има трислойна защитна покривка, аурата ви има дванадесет сло€ на земно ниво. Ќа външните три нива става гол€ма част от енергийната дифузи€, а микровълните могат да въздействат на много по-дълбоки нива.
    ћикровълновата храна промен€ напълно молекул€рната пол€рност. “ова е признат факт сред н€кои от вашите академици.  огато храната постъпва в т€лото, въздейства на храносмилателната система, както на физическо, така и на енергийно ниво.
    ¬ажно е осъзнаването на предпоставките, при кои ситуации може да стане въздействие на противодействащите енергийни полета. —ензорните признаци могат да бъдат много слабо забележими. ѕървите сензорни индикатори са емоционалните спадове, усещани€та за умора и лошо настроение. ’ората р€дко свързват всичко това с нарушени€ в електромагнитното поле, защото се случва съвсем обичайно следствие неблагопри€тните полета в повечето домове и жизненото натоварване вътре в семейството, работата и ежедневието имат своите стресови аспекти. ѕроблеми, които действително стават поради загуба на енерги€, следствие трескавото жизнено темпо, недостиг на физическа активност и здравословно хранене.

    ¬ъпрос:  акво може да бъде направено за да засилим/укрепим аурата?
    —ъществуват много неща, които могат да усил€т полето. Ќо отначало се постарайте да отстраните корена на проблемите. ѕрекратете да използвате микровълновите фурни. јко сте принудени да прекарвате по много часове пред компютъра, както мнозина от вас прав€т, могат да се вземат мерки, които да неутрализират излъчването.
    »ма многочислени упражнени€ за усилване на аурата. Ќ€кои от т€х са общоприети, други не.
    Х ”пражн€вайте се поне по 30 минути на ден (“ай-чи, …ога или разходка)
    Х ”величете употребата на вода и € намагнитвайте
    Х ѕровеждайте детоксикации с помощта на сауна, клизми, масажи
    Х »зползвайте солени/минерални вани и натурални топли извори
    Х »зползвайте терапи€та с виолетови€ Ћъч на “есла (озонов генератор)
    Х »зползвайте магнити на стелките и на китките (най-малко 3500 гауса)
    Х Ќосете определени комбинации от скъпоценни камъни
    Х Ќосете благородни метали около ши€та и китките
    Х —ъблюдавайте здравословното хранене
    Х »зб€гвайте излишъци от алкохол
    Х »зключете/минимализирайте токсините, тотюна и лекарствените средства
    Х ¬с€ка седмица използвайте очистващи средства, такива като суров чесън, €бълков оцет и джинджифил
    Х –аботете с ‘и-кристалите на ‘огел за защита на аурата
    Х »зползвайте в аромотерапи€та салви€ (градински чай)
    Х »зползвайте чиста звукова честота с помощта на кристални топки, тибетски чаши/камертон

    ¬ допълнение на всичко това осъзнайте емоционалното си състо€ние. јко страдате от апати€, хроническа умора, безсъние, депреси€ и безпокойство, това е знак, че тр€бва да приложите споменатите по-горе мерки, но най-веро€тно са нужни и други действи€. ћнозина от вас са избрали определени жизнени уроци, които предизвикват преп€тстви€ и необходимостта от т€хното преодол€ване. “ези преп€тстви€ са жизнени уроци и по същество са възможности, дарове, ако си позвол€вате да се развивате. јко са леки, н€ма да се учите от т€х. ѕростата пром€на към Дпозитивно мисленеФ, когато имате работа с жизнен урок, който ви е докарал до апатична депреси€, не върши работа. ћирогледа на ѕолиана (непоправими€ оптимист) н€ма да реши основни€ проблем, но здравата аура може да помогне при преодол€ването им, но в определени случаи аурата не може да бъде здрава, докато тези хронични проблеми не се решат. ≈дното предизвиква другото и обратно. (терапи€та на ћикел е подход€щ подход за такива ситуации).
    ƒокато н€кои от вас могат да са в известен смисъл Дсвободни от карматаФ, повечето все още имат уроци, които тр€бва да се преминат и проблемите да се изчист€т. “екущото време е много подход€що за осъзнаването на тези уроци и да се противопоставите/изчистите енерго-вирусните преп€тстви€. јуричното обслужване поддържа всичко.

    ¬ъпрос: ћоже ли да коментирате, дали съществуват достъпни и функционално ефективни Днеутрализиращи чиповеФ за отстран€ване на вредните вли€ни€ от мониторите и компютрите?
     ато изключим индивидуалната Дв€раФ, на сегашни€ момент са малка помощ, освен Дефекта плацебоФ. «асега технологи€та на ДбиочипаФ не е развита в достатъчна степен за да действа ефективно. Ќай-полезните средства за пром€на направлението на тези полета могат да се избро€т в пет точки, където първата е приложима за всички състо€ни€ на полето, за усилване и неутрализиране на въздействието.
    1. Ќосенето на скъпоценни камъни е много по-полезно от съвременните неутрализиращи чипове. ≈днократно пречупващ камък от 2 и повече карата на едната ръка и двойно пречупващ на другата позвол€ват пром€ната на енергийната насоченост. ѕримери за еднократно пречупващи скъпоценни камъни са диаманта, граната и шпинела. ƒвойно пречупващи са аквамарина, сапфира, рубина, изумруда, турмалина, топаза и всички видове кварц, такива като аметист, перидот/цитрин. ѕри двойно пречупващите големината тр€бва да е 4 или повече карата.  омбинирайте ги с благородни метали на вс€ка китка, най-добре със злато, паладий или платина. ѕомагат среброто, бронза, медта, титана и въглеродната стомана, ако по-благородните метали са недостъпни. Ќосете верижка около ши€та със стабилизиращ камък, такъв като л€пис-лазур, малахит или азурит. Ѕлагодарение на този процес имате гол€мата способност да увеличите полето си и да отклоните противодействащите полета. ѕрозрачните скъпоценни камъни са прекрасни генератори на високочестотни светлинни вълни, те усилват полето и позвол€ват да се запазва ц€лостно и невредимо. Ќе носете едновременно берил (изомруд, морганит, александрит, аквамарин) и корунд (рубин/сапфир).
    2. ќпитвайте да сте по-далеч от екраните. «а компютърните монитори е трудно, за телевизорите се препоръчва 4-5 метра.
    3. ѕостав€нето на йонни генератори, такива като буца каменна сол и въздушни филтри е полезно при възстанов€ването на пропорциите между аниони и катиони в стаите, където са компютрите, микровълновите фурни и телевизорите.
    4. »зползвайте спираловидни€ виолетов лъч на “есла, прилагайте лъч светлина с инертни газове за да балансирате полето, да коригирате състо€нието на обратна пол€рност и да помогнете при запечатването на аурично кръвотечение.
    5. ≈фективно неутрализиране на въздействието от компютъра е разполагането на железно-никелов метеорит от едната страна на екрана и къс малахит на другата страна. ¬секи от т€х тр€бва да тежи поне 450 грама.

    ¬ъпрос: Ќ€кои метафизични и шамански учени€ говор€т за Дпсихически атакиФ, получаващи се, когато аурата не е затворена. ¬ъзможно ли е това?
    “ова е възможно и действително се случва. Ќо термина ви психологическа атака в действителност е аспект на електромагнитно и хармонично колебание. ќт по-висока перспектива са част от системата на израстване в дуалността, ко€то е напълно реална и действена.  огато се фокусирате върху събитие или реагирате със силна емоци€ срещу друг човек или ситуаци€, създавате заредена енерги€, такава като гнева, ревността или любов, страст и радост, съгласете се, това вли€е и на двете страни, нали така? јко съзнателно продължавате да мислите така емоционално, маса енерги€, ко€то обикновено е нетрайна, може да се концентрира достатъчно за да се превърне в мисъл-форма.
     огато се проектира и създава духовна любов и състрадание, получава се синерги€, ко€то съответства и на двете страни.  огато се проектира €рост и ненавист, е възможна токсична реакци€ и при двете страни. јко аурата на Дпреследвани€Ф човек е отворена, въздействието толкова се задълбочава, че може да се получи временно енергийно кръвотечение.
    ќсвен това, важно е да се прави разлика между злонамерено контролиращите енергии и искрените реакции. јко н€кой целенасочено ви обижда, искрената реакци€ може да бъде чист гн€в или обида.  огато са изразени открито и честно, се получава очистване, което може да доведе до по-добро взаимно разбиране и обновено, подобрено общуване. “ова е обучаващ процес и той е уместен. Ќо независимо от това, необходимо е енергийно противодействие.
    Ќо когато н€кой човек е обладан от мъст или силното желание да контролира други€, общата реалност може да се превърне в заразен конфликт и по същество може да се получи злонамерен конфликт на желани€. ћного често и двете страни се чувстват ДправиФ и честотата на ненавистта хармонично привлича все повече и повече подобна енерги€, докато натрупването не стане толкова мощно, че може да изиграе разрушителна ДатакуващаФ рол€ и при двамата. ƒокато едини€т или и двамата не вид€т мъдростта за да се освобод€т от ненавистта, т€ ще ги въвлича в низход€ща спирала, създавайки болест и по-дълбока негативност.
     огато всеки се намира в състо€нието на злонамерен гн€в или самоненавист и депреси€, вибриращи€т резонанс се самоизтощава и отвар€ аурата. “ова се превръща в самоизкопан гроб, който става все по-дълбок и по-дълбок. ÷ели въплъщени€ могат да бъдат пропилени напразно. Ќо от висша гледна точка това е значително обучение. —ъществуват периоди, когато велики души избират жизнени уроци за преодол€ването на такива енергии. Ќ€кои развити души, такива като √анди и Ќелсън ћандела, са избирали ситуации, където да ги обвин€т несправедливо, да ги призна€т за виновни в престъплени€ и да прекара години сред негативната енерги€ на вашите затвори, за да се научат да намират мир и сила на вол€та в услови€та най-силно потискане.
     огато се намирате в конфликт, осигурете поддръжка на аурата си и не си позвол€вайте да изпадате до злонамерени реакции. Ќе е грешно да реагирате искрено, но точни€т майсторски път е да не изпадате в ненавист и отмъстителност. ¬иждате, че да попаднете в капана е много по-лесно, отколкото да излезете от него. Ќенавистта привлича още повече ненавист.  огато групи се нападат една друга, колективните мисъл-форми се натрупват, смесват се и се противопостав€т в огромен конфликт. ћного често всички враждуващи нации формират колективно енергийно поле и се прераждат в тези групи и продължават конфликтите, докато не се разрушат най-накра€. —егашните ви войни в «алива са такъв пример, продължаващ още от  ръстоносните походи. ¬тората световна война е продължение на атлантическите конфликти между представителите на ѕосейда («акона за ≈динното) и арийците (синовете на ƒ€вола).

    ƒвете граници на мисъл-формите
    ћного често най-непри€тните ДатакиФ се случват поради собствените негативни мисъл-форми, които се завръщат да нощуват в къщи.
    ¬ъзможно е, най-тежките от т€х да са свързани с урока да обичате сами себе си.  огато н€кой изпада в депреси€, в неприемане и отвращение към сами€ себе си, извършва самонападение. ћисъл-формите, които произвеждат тези скъпи души, могат да станат толкова мощни, че аурата се разчупва на отделни фрагменти. ‘игурата на негативната енерги€ във вид на осмица се излъчва, натрупва и завръща обратно през отворени€ слънчев сплит. ћисъл-формата за ненавист към себе си достига до определено ниво на самосто€телно съзнание и се превръща в доста реално преп€тствие, поставена от сами€ себе си тъмница, докато човек не се научи да гледа в основата на проблема чрез гол€мо усилие на вол€та и мъдрост.
    ≈нергийните обмени се случват много често в ежедневието. Ќ€кои са взаимноизгодни, други не. ¬ажно е да се отбележи, енерги€ не може да бъде взета от хора, аурата на които е здрава.
    Ћечителите посто€нно дават енерги€ в пределите на ц€лостна аура и фактически не пострадват от даването. ¬ действителност, енерги€та на любовта се предава от висшите източници и аурата на лечител€ е способна да бъде доброволен проводник без н€какви загуби в самата аура. Ќо обърнете внимание, ако лечител€т н€ма схемата 13-20-33, излекуването не може да бъде пълноценно. ‘актически може да се получи противоположното, когато лечител и пациент губ€т енерги€.

     онтрол и налагане на енерги€та
    ѕо вс€ко време, когато изпитвате гн€в към н€кого, тези мисли са наложени.  огато и да се опитва н€кой да ви управл€ва, са включени наложени енергии. –азбира се, съществуват ситуации, когато е уместно да се следва нечие ръководство. ѕравите го във всеки аспект от живота си, в офисите, във въоръжените сили, в училищата и между деца и родители.
    “ова се основава на договар€не и е уместно, ако не се злоупотреб€ва. Ќо на никого не се полага, при едни или други обсто€телства, да позвол€ва на друг, насилствено да доминира над духа му или преднамерено да опитва да пречупи вол€та му. «лоупотребата с власт е често €вление при отношени€та в брака, на работата, в семейството и социалните сценарии. ¬ определени случаи, както беше посочено, е неправилно да позвол€вате другите да ви натрапват сво€та вол€, унизително и в същата степен е неправилно, за който и да е, да търси такъв контрол извън съответното договар€не. “ова може да се развие във форма, по вашите термини, Дпсихическа атакаФ.  онтрольорът пораз€ва слънчеви€ сплит на контролирани€ и буквално отнема енерги€ и налага разрушаващо доминиране. “ози Двампирски ефектФ, казано на ваш език, се среща най-често при егоцентрични хора, контрольори и манипулатори, но често се опитват да го прав€т хора, които са в дисбаланс и депреси€, тези, които имат гол€ма нужда от ДподхранванеФ от обкръжаващите, поради собствени€ недостиг на енерги€. “ова също се среща в гол€м мащаб при патриархалните догматични религии, в обществата с мъжко доминиране в брака. Ќай-трудно е противодействието в такава обстановка.  огато всеки осъзнава, че може да бъде мишена на преднамерено налагане на енерги€, особено важно е здравето на аурата.
    ¬изуализаци€ на обгръщане с Дб€ла светлинаФ е общоприета защитна техника. Ќо, ако аурата е отворена, визуализаци€та е недостатъчна. Ќеобходимо е да се прилагат изброените процедури за усилване и запечатване на аурата. «найте, че ако известно време имате силни негативни емоции или живеете в депреси€, полето ви временно се разрушава. Ќападени€та могат да отслабват енерги€та ви, ако полето е отворено. Ќаложената негативна енерги€ се отраз€ва лесно, когато аурата е напълно здрава. ѕри такава Дц€лостФ енерги€та се отраз€ва обратно към източника на злонамерена енерги€, т€ се завръща и предизвиква гол€мо разка€ние. “акава е природата на закона при хармоничната вибраци€.
    –елигиите често са източник на гол€м и неуместен контрол, контрол чрез страха. ƒори в ДЌова ≈похаФ има гуру и духовни учители, чи€то известност и власт вод€т до низход€ща спирала на егото, до самовъзвеличаване и контрол. ѕът€т на лидер и власт се раздво€ва неизбежно и е възможно сл€пото съблазн€ване да следват път€ на лакоми€та/властта вместо на любовта. “ова е част от урока и мнозина са попаднали в такива капани на егото.  огато това се случи, те се превръщат в Денергийни потребителиФ. “очно затова никога не тр€бва да следвате сл€по никакъв лидер или гуру. »зползвайте проницателността си и се настройте към собствената си Ѕожественост.  огато ставате част от н€какво Дгрупово съзнаниеФ, а след това решите да изберете свободата, съществува естествено притегл€не от колектива, за да ви върне обратно и по същество става Денергийна атакаФ, особено в собственическите колективи, които вербуват последователите си.

    ¬ъпрос: —поменахте комбинаци€ от определени скъпоценни камъни за усилването на аурата. ћоже ли повече подробности?
    “ова е обширна тема и т€ може да стане самосто€телна книга. Ќакратко, скъпоценните камъни за аурично обслужване и укрепване са благотворни съзнателни генератори на силови полета, които усилват и укрепват електромагнитното поле.  ато кристални в матрицата си, те са настройващи камертони, които помагат при формирането на схемата 13-20-33 и при формирането и разширение до ћер- и-¬ик.
    Ѕазовата комбинаци€ е носенето на еднократно пречупващ камък, например, диамант, гранат или шпинел на едната ръка и двойно пречупващ на другата. Ќай-добри€ еднократно пречупващ е диаманта, но той не тр€бва да е по-малко от 2 карата, а ние разбираме, че това не е насърчаваща цена. Ќай-добрите заместители са гранатите, предпочтително зелен демантоид от ”рал или оранжево-червен спесарит. » двата проектират октоедър в кристалната си форма. ƒиаманта проектира додекаедър и октоедър. јко можете да си го позволите, комбинирането на цветовете с еднократно пречупващите е оптимално. ћожете интуитивно да ги смен€те от време на време в съответствие с астрологичните сили и лични цикли. ‘актически, гранатите имат всички цветове, освен син. Ўпинела има розов, червен, син и виолетов.
    ƒвойно пречупващи за пръстен най-мощни са изумруд, рубин, сапфир, морганит и аквамарин. ѕроектирайте най-гол€мо поле с размер 3-5 карата. –едувайте цветовете с пром€ната на циклите. “урмалин, топаз и кварцитите, такива като опал, аметист и цитрин, са пиезоелектрици, а също така доста мощни силови генератори. »зползването на скъпоценните камъни не е фолклор, те действително са кристални генератори на силови полета от кристално съгласувана светлина. “е могат да усилват жизнеността и дори да увеличават продължителността на живота, особено, когато се използват в тендем. »зучете добре тази тема. ѕомнете, т€лото е би-симетрично, полусферично.  омбинирайте скъпоценните камъни с метали на двете китки и ши€та. Ѕлагородните метали, такива като златото и платината, са най-мощни. —реброто е на трето м€сто, но е доста благопри€тно по сво€ аспект. –едувайте ги. ѕрепоръчително е също колие на ши€та. »зучете темата и живейте по не€.

    «аключение
    —къпи мои, темпа на промените се ускор€ва по път€ на възнесението.  акто знаете, промените са природа на всички реалности. “р€бва да разберете, че преобразуването на аурата е необходимо за провеждането на все повече и повече енерги€ и развитие на кристалното светлинно т€ло ћер- и-¬а посредством ћетатроническите  лючове. —хемата 13-20-33 е принципна крачка по ваши€ път към по-възвишената реалност и Ѕожественото —ъзнание. јз съм ћетатрон и споделих с вас тези »стини. ј ¬ие —те Ћюбимите.
    » това е така.

http://www.Earth-Keeper.com
EarthKeeper@earth-keeper.com
http://metta.ucoz.com/publ/3-1-0-301


—ъздадено: 19/04/2010 • 17:10
ќбновено : 19/04/2010 • 17:10
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 8533 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.63 секунди