“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - —ѕј—я¬јЌ≈“ќ Ќј ƒј¬≈ў»“≈ ≈ ѕ–ќЅЋ≈ћ Ќј —јћ»“≈ ƒј¬≈ў»

    — все по-нарастващ ужас наблюдавам, как повечето духовно събудени хора пасивно очакват да им се случи възнесението или, че напредналите са длъжни да ги нос€т на ръце и да ги спас€т. ћного ви мол€, събудете се!!! ƒа допускате, че е възможно съществуване на Ѕог, дори и много дълбоко да сте уверени в това, не решава проблемите ви. ¬сички проблеми идат от собственото ви съзнание, там в продължение на милиони години сте натъпкали, какви ли не боклуци. Ќикой, повтар€м Ќ» ќ… извън вас самите, н€ма право да бърника в собственото ви съзнание, поради даденото ни от Ѕог право и задължение на свободна вол€. “ака че, Ќ» ќ… друг освен вас н€ма да дойде да изчисти авгиевите ви обори от боклука и просто н€мате бъдеще на тази «ем€, ако не го направите, защото с пасивното си поведение сте спирачка за промените. ј промените са глобални и никой н€ма да ви чака да се начешете по тила.
    ¬ съзнанието ви има милиарди елементи - идеи, убеждени€, практически наблюдени€, съвети, внушени€, чувства, емоции и какво ли не още, които тр€бва да сортирате съзнателно на два основни вида: такива, които ви обедин€ват с Ѕог и такива, които ви разедин€ват, т.е. карат ви да се чувствате отделно от Ѕога. Ѕъдете много внимателни - повечето от нещата, които см€тате, че вод€т до единство с Ѕога са илюзии, заблуди. “р€бва много внимателно да отделите зърното от пл€вата и да обезцените това, което ви отдел€ от Ѕога. “ака постепенно ще ги изчистите от съзнанието си и ще намалите дисхармони€та, ко€то създавате около себе си. “ова, че не забел€звате такава, съвсем не означава, че не € създавате - така ще е винаги, докато във вас има всичко това, което посочих като боклук, като пл€ва. „ака ви тежък, сезифофски труд, а времето е малко. «а да бъдете вечни, тр€бва да престанете да бъдете отделени от Ѕога, а докато сте отделени, времето никога н€ма да ви стига.
    ќсновна пречка при изчистването е натиска на колективната мисъл-форма, енерги€ формирана от преобладаващото обществено мнение. ƒокато см€тате, че тр€бва да се съобраз€вате с мнението на другите, докато то е важно за вас, докато се срамувате от хората, дока във вас има и най-малката следа от суета, съзнанието ви е отворено за въздействието на колективната мисъл, което означава, че Ќяћј“≈ Ќ» ј Џ¬ ЎјЌ— да се избавите от илюзиите си. «апочнете малко по малко да се опълчвате на чуждото мнение, започнете да правите неща, които другите хора не очакват от вас - само така ще затворите постепенно съзнанието си за външните вли€ни€. “ози процес е бавен и при повечето хора, много труден. Ќо само след като се изолирате от външните въздействи€, имате шанс да започнете вътрешното почистване и сортиране. » не се самозалъгвайте, ако от време на време се опълчвате на другите, че този проблем не съществува при вас - наблюдавайте много внимателно мотивите, които ви движат.
    — безкрайно удивление наблюдавам, какво огромно количество хора си въобраз€ват, че много зна€т, че вече всичко са изчели. ƒавате ли си сметка, дали това знание е променило нещо в съзнанието ви? ѕриближило ли ви е поне малко до Ѕога или все още сте толкова далеч от Ќего? Ќе е лошо да разберете най-после, че всичките тези знани€ са тежък баласт, който ви дърпа към дъното. ј докато сте убедени, че знаете много, сте препълнен съд, в който не може да се вкара нищо ново. »зпразнете се от този товар - само усещането, че почти нищо не знаете ви прави достъпни за вътрешно ръководство. «ащото, √оспод ви казва: "ƒве и две е равно на пет". ј вие: " олко си глупав √осподи, на всички им е €сно, че две и две е четири". Ќе си мислете, че ако не употреб€вате точно тези думи, не възраз€вате посто€нно на вътрешното си ръководство. ’убаво е да имате много знани€, за да имате предвид повече гледни точки, когато правите н€какъв избор. Ќо докато см€тате нещо за в€рно, а друго за нев€рно, тези знани€ са баласт и само ви пречат, като не дават възможност да следвате промените. ¬—»„ ќ ≈ƒЌќ¬–≈ћ≈ЌЌќ ≈ » ¬я–Ќќ, » Ќ≈¬я–Ќќ - направете това свое символ-верую и се изпразвате, спадате като изпуснат балон с въздух, защото това, което сте ценили толкова време, това с което сте се гордели толкова време, се обезцен€ва. “огава придобивате усещането, че нищо не знаете и преставате да се опъвате посто€нно на Ѕога.
    “ова, което ви прави пасивни е илюзи€та, че щом «ем€та повишава вибрациите си, възнесението ви е в кърпа вързано. Ќо не е лошо да разберете, че повишаването на енергиите около вас —јћќ —Џ«ƒј¬ј ЅЋј√ќѕ–»я“Ќ» ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј, които по никакъв начин не могат да почист€т съзнанието ви. ≈нергийни€ фон с нищо не е по-благопри€тен, от ко€то и да е диета или н€каква друга духовна практика. ¬сичко това са патерици, които тр€бва да подпомагат движението в собственото ви съзнание и пукната стотинка не струват, докато си мислите, че с вас всичко е наред. ј и външното наливане на енерги€ в «ем€та може да повишава вибрациите до определено ниво. ѕродължаване повишението е възможно само ако човешките съзнани€ се промен€т. ѕромените в индивидуалните съзнани€ вод€т до пром€на и в колективното съзнание, а оттам и до пром€на по ц€лата «ем€. Ѕи тр€бва да е очевидно, че ако пасивно чакате, промени не стават и Ѕожествената енерги€ се изразходва напразно. јко обърнете внимание на послани€та, които идват отгоре, ще забележите признание, че все още не е €сно, дали ще се стигне до колективно възнесение или експериментът ще се провали. ќптимистичните оценки са за да не увесите нос, но нищо не може да стане без активното ви участие.
    ћного пъти съм повтар€л, че ако н€ма съзнателно развитие идат бедите, които тр€бва да ни разтърс€т за да се събудим. ƒайте си сметка, докато се чувствате добре, докато см€тате, че всичко е наред, имате ли желание да промен€те нещо. ўе кажете: " ой е луд да си да си създава сам проблеми?". Ќо никога не забрав€йте римската сентенци€: "¬сичко тече, всичко се промен€", т.е. Ѕог е вечно движение. јко не искате да сте в крак с това движение, ако не искате да се промен€те, викате: "≈ла, вълчо, из€ж ме!". “.е., с пасивното си очакване викате проблеми и катастрофи. Ќе е ли по-добре, да се вземете в ръце и да избегнете непри€тностите? —помнете си, дали сте дошли тук за да си правите кефа, или да свършите определена работа - да се промените. Ќе е ли повече от очевидно, че за да започнете да се промен€те, първо тр€бва да стигнете до извода, че не всичко при вас е наред. ј може ли да сте едно с Ѕог, ако той се движи, а вие стоите на едно м€сто? ѕовечето от вас зна€т за ¬ъзнесени€ ¬ладика ≈л ћори€, сега се казва ѕовече, за да ни напомн€, че тр€бва да са промен€ме посто€нно - всеки ден тр€бва да сме нещо ѕќ¬≈„≈ от вчерашни€.
     огато посто€нно се стремите да разграничите, това което ви отдел€ от Ѕога от това, което ви обедин€ва с Ќего, развивате едно интуитивно усещане (което е и вътрешно ръководство), да различавате във всеки един момент, това което правите накъде ви води - дали се приближавате или отдалечавате от обединението с Ѕога. “ова различаване е много важно.  огато го развиете ще се изненадате безкрайно, колко често ви се налага да го използвате - буквално вс€ка секунда. Ќе преувеличавам ни най-малко.
    ћного често срещан проблем е самозалъгването, че страхът и предпазливостта са разумни про€ви. — това попул€рно оправдание давате възможност на страха да ви води за носа. ј повечето от житейските ви проблеми са следствие от най-различни опасени€, които ви прав€т пасивни. јко се замислите, сами ще стигнете до извода, че в 99% от случаите, опасени€та ви са безпочвени.
    ¬сички вие четете най-различна духовна информаци€, в не€ често става въпрос за различни проблеми, които могат да се срещнат по духовни€ път. Ќай-лоши€ номер, който можете да си погодите (и по мои впечатлени€, не пропускате никога), е да заключите, че тези проблеми не ви каса€т, че сте ги преодолели вече и т.н. “ова, че си мислите така е сигурен показател, че ги имате и те действат в пълна сила. —амо тези, които откриват проблемите в себе си имат н€какъв шанс да ги преодоле€т. “ипичен пример в това отношение е, да обвин€вате другите в собствените си грехове. Ќапример, ако имате проблеми с гордостта, см€тате, че всички имат този проблем и така се опитвате да омаловажите сво€, за да не се промен€те.
    Ќа този сайт има предостатъчно ѕќћќўЌ» инструменти, които да ви помогнат за изчистване на съзнанието ви. “е не са единствено възможните. Ќо основната работа тр€бва да € извършите вие - наблюдавайте посто€нно съзнанието си, и най-важното търсете ћќ“»¬»“≈, които ви движат и ги претегл€йте, дали ви обедин€ват с Ѕога (с всичко, което ви заобикал€) или създават дистанци€ с околни€ св€т.


—ъздадено: 28/06/2008 • 12:37
ќбновено : 28/06/2008 • 17:10
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 14696 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є10 

Stanka 25/10/2010 • 23:48

«ащото това е подобно на израза Дтъмна светлинаФ, тъй като държавната система за управление неизбежно подразбира принуда и насилие! јко н€ко€ религиозна организаци€ в управлението на своето паство използва методи, характерни за властта, може еднозначно да се говори за значително несъответствие в насоката на стремежа на адептите на такава организаци€ с направлението, определ€що истинското пълноценно духовно развитие на естеството на човека. ƒокато човешки€т род продължава да постав€ в качеството на главни жизнени приоритети това, което е в страни от истинските духовни ценности, което все още продължава да се прави, т€сното съчетание на властта с управлението може да бъде в н€каква степен оправдано. Ќо оправдание от такъв род ще бъде уместно, само когато последстви€та на това съчетание могат да донесат минимална вреда, подобно на това, което става в жизнената дейност на представителите на животински€ св€т. јко управлението на обществото се осъществ€ва в съчетание с про€вите на особеностите на властта, то такова общество неизбежно ще се характеризира със стадни наклонности, но никак н€ма да се про€в€ва в качеството си на разумно организиран колектив. «аради което в представителите на властта достатъчно точно и уместно се е оформило определението на такава маса от хора като тълпа. “ълпата се нуждае от наличието на власт! ¬ластта не може да съществува без тълпа! ѕолучава се затворен кръг, където едното не може да съществува без другото. ¬ същото време такава ц€лостна система н€ма абсолютно никаква перспектива да придобие хармонично благоденствие. ќще повече, че според «акона за ’армони€та на Ѕитието, т€ е обречена на неизбежно самоунищожение. »зходът от вече крайно опасното положение на жизнената дейност на човешкото общество с такова жизнено устройство е възможен само в посока формирането на нормална система на жизнена дейност. ј това, както вече може да бъде разбрано, ще бъде свързано с утвърждаването на ценности, на основата на които не може да съществува система на жизнено устройство на принципа Дтълпа и властФ. ƒуховните ценности тр€бва да бъдат поставени в центъра на внимание на обществото!  ъдето по естествени причини това може да изглежда в началото като н€каква национална иде€, но ако тази иде€ въплъщава най-точно определени€та на »стината, то за кратко време т€ ще прерасне в световна иде€.  райно необходимо е въпросът за духовните ценности в обществото да бъде открит за всеобщо задълбочено разглеждане, изключвайки примитивно категоричните традиционни религиозни забрани. »стинското нормално духовно развитие на личността се основава само на свободата на избора на идейни приоритети. „овека не може да бъде спасен ако той сам не е направил сво€ собствен избор на активно прилагане на необходимите усили€ в спасителната посока. Ќо има разумна необходимост да се предостави възможност за запознаване с обективната информаци€ за про€вените разнообразни духовни ценности в обществото. “ова е все едно, попадайки в затруднено положение (което се оказва естествено следствие на отдавна избрани€ път), наистина мъдрите внимателно ще се вгледат във всички вече видими нови разклонени€ на съществуващи€ път, а н€ма да се опитват да се връщат към нещо вече преминато и добре познато. Ќатрапването на н€каква идеологи€ се €в€ва напълно естествено в услови€та на спецификата на държавни€ строй. јко това се про€ви в дейността на н€каква религиозна организаци€, то това е €вен признак за неграмотно отношение към законите на »стината! “ова, което е добре за тъмнината, е противно на »стината! Ѕожието Ѕогу, а кесаревото кесарю!Ф

 оментар є9 

Stanka 25/10/2010 • 23:43

¬ исторически€ период на началото на формиране на човешкото общество, според естествените причини на крайно примитивното възприемане на обкръжаващата реалност от човека, управлението и властта са започнали т€сно да се преплитат. ≈дното е тр€бвало да организира множеството за н€какво движение в една посока, а другото да застави да се движат в тази посока тези, които не искат, а също така и да наказва тези, които сами се противопостав€т и пречат на другите да се движат в зададеното направление. јгресивната среда, ко€то са започнали активно и с различно упорство да създават представителите на различни обществени формировани€ още повече укрепила такова преплитане, в което т€сно са се сплели съзидателната нужда с порочната. «ащото посредством възможностите да се управл€ва може да се реализира съзидателната ценност на човека, а чрез властта Ц порочната.  ъм управлението, не подразбиращо наличието на власт, ще про€в€ват готовност да се насочат само тези хора, които имат немалък съзидателен опит и съответната грамотност. —ред гол€мото множество хора от това или онова общество, по правило, ще се про€в€т твърде малко такива, които са готови до нос€т повишена отговорност без про€ва на характерните елементи на властта. ќстаналото множество, достатъчно трезво осъзнавайки незначителността на сво€ опит и умени€, напълно разумно н€ма да про€в€ват активност в стремежа да станат управл€ващи и организатори. ј към това, което се подразбира като власт, хората са готови да се устрем€т от най-ранна възраст, когато вече могат да възникнат правилни представи за своеобразните прелести (съблазнителни, привлекателни неща, бел. прев.), подразбиращи се под пон€тието ДвластФ.  ъм плодовете на властта могат да изпитват заинтересованост изключително тези, които все още са духовно незрели, което означава хармонично не сформирали се психически. ј ц€лото човешко общество, според определени закони, се състои от огромното мнозинство на именно такива духовно незрели хора. ќттук произтича и мащабно про€в€ваната от гол€мо множество хора жажда и потребност да придоби€т поне н€каква е власт, даже и съвсем незначителната, но именно власт. » придобивайки €, духовно незрели€т човек с упоение се ползва от не€. ƒържавното жизнеустройство, според присъщите му специфични особености, далечни на «акона за духовното развитие на човека, напълно естествено създава благопри€тни услови€ за успешни€ разцвет на съюза на властта с управлението, където при това основно се употреб€ва само едно пон€тие Ц ДвластФ. —ъвременните така наречени цивилизовани общества, в основата си се раздел€т на религиозни и светски части. Ќе е необходим много ум, за да може също така отчетливо да се види, как активни представители на една или друга част, използвайки характерните за това особености, еднакво се устрем€ват към придобиването на все повече власт. ѕридобиването именно на това, което е призвано с€каш да им даде право, колкото повече своеобразно се издигат нагоре, да натрапват своето мнение на все по-гол€м брой от останалите хора и все по-малко да се подчин€ват на мнението на когото и да било.  ъдето представителите на едната и на другата част се опитват да се оправда€т, че с€каш благодарение възможностите на властта те могат още повече да спас€ват неразумните. “акова оправдание до н€каква степен е уместно само от страна на представителите на светската част на човешкото общество, защото светската власт наистина може да ограничи порочно дивите про€ви, в които все още лесно могат да се втурнат много хора. Ќо само да ограничи, а не напълно да премахне такива про€ви! Ѕлагоденствието на държавната власт напълно зависи от активността на материалната състав€ща на естеството на човека, затова такава власт е и заинтересувана преди всичко от запазването на най-добро здраве на физиологичната страна на човека. Ќо за да се премахне напълно склонността на човека към порочно-диви про€ви, се изисква грамотно да се активират в обществото ценности, към които същността на държавната власт н€ма абсолютно никакво отношение. ќттук следва и естествената неспособност на такава власт, през ц€лата истори€ на сво€та дейност, напълно да се справи с порочно дивите про€ви на много представители на своето общество. ƒуховните »стини н€мат пр€ка насоченост към поддържане на най-добро здраве на човешката физиологи€, въпреки че са т€сно взаимосвързани с това. Ќо именно само на основата на тези ценности е възможно напълно да се неутрализира в човека неговата склонност към порочно-диви про€ви. ќттук следва и въведената н€кога условност за това, че духовната »стина е —ветлина за всички, които се намират в тъмнина. ƒуховната »стина е призвана не да облагороди ненормалната жизнена дейност на човека, а напълно да го избави от не€. «атова и т€ е била обозначена като —пасение на човешки€ род! ј такъв израз като Ддържавна религи€Ф не е нищо друго, освен съвършенна безсмислица! «ащото това е под

 оментар є8 

Stanka 25/10/2010 • 23:36

Д¬иждат ли тези, които се см€та, че имат очи? ¬иждат ли истинността см€тащите се за разумно мислещи?  аква е истинската ценност на тези, които като че ли се безпоко€т за благото на ближните, но упорито отвръщат взора си от истината?  олко още може шумно заемащите местата на почетни водачи на слепци век след век упорито да про€в€ват стандартната загриженост, призвана да определ€ с€каш правилната посока към благоденствието на водените, като продължават при това с ентусиазъм всички заедно да се движат в кръг, който се оказва един безкраен път на страдани€. » така могат ли да виждат тези, които шумно са се устремили да демонстрират своите с€каш особени зрителни способности? —ега вече стана жизнено необходимо за всички да осъзна€т, че нико€ от вече про€вилите се в течение на много векове системи на държавно жизнеустройство принципно не може хармонично да се съгласува с »стинските «акони на духовното развитие. »менно на основата на този «акон единствено може хармонично да се развива самото човешко естество, а значи и устойчивостта на развитие на благоденствието на вс€ко човешко общество зависи, преди всичко, от грамотното постигане на такъв «акон. «аконът на духовното развитие на човешкото естество е също така един за всички хора, както са единни в основата си законите на развитие на вс€ко €вление в —вета на ћатери€та. √ол€ма глупост ще бъде стремежът да се подхожда към познанието на законите на —вета на ћатери€та само традиционно, така както са подхождали към това предците на този или онзи отделен народ. ј точно такава гол€ма глупост ще бъде и аналогични€т подход към познанието на «акона, от който напълно зависи пълноценното развитие на духовното естество на човека и хармоничното формиране на неговата психика. “ова, че по повод на духовните ценности в различните народи традиционно са възникнали различни представи, това е само €рко изразен резултат от неточните представи за единни€ за всички хора «акон. “ъй като духовните ценности в съзнанието на човека са призвани да заемат и заемат особено м€сто, то благопри€тно условие той още повече да се приближи към формирането на точна представа за духовни€ «акон може да се възникне само в определен, характерен за развитието, период, както на сами€ отделен човек, така и на човешкото общество, когато човек може да се освободи от догматично утвърдени€ страх пред про€вата на нетрадиционни€ възглед за духовните ценности. ”мни€т човек осъзнава добре, че оръди€та на труда предназначени да се използват за мирни, съзидателни цели, напълно успешно могат да бъдат използвани и в качеството на разрушително оръжие, макар официално и да не се см€тат за оръжи€. ј ето различното мислене бързат да утвърд€т еднозначно като вредно, макар именно благодарение на него да се по€в€ват всички прогресивни достижени€ в развитието на човешкото общество. —ъмнението и често безсмисленото категорично неприемане на про€в€ваните нетрадиционни възгледи за духовните ценности са способни да доведат до много опасни последстви€, защото това гибелно спира необходимата активност на духовното усъвършенстване на естеството на човека, от което пр€ко зависи не само благоденствието на човека, но и самото му оцел€ване в —вета на ѕриродата, в Ћоното, в което той се е родил. √лавни€т признак на недостатъчна зрелост и отсъствие на нормална про€ва на разум е склонността към агресивно възприемане на всичко ново, към чието обективно осмисл€не не са били приложени достатъчни усили€. Ќай-опасно в такъв случай се €в€ва стремежът по аналогичен начин да се отхвърли това, което се предполага, че е нещо по-съвършено от това, което има отхвърл€щи€т. “акъв вид невежество неудържимо се е про€в€вало, и все още успешно се про€в€ва от повечето представители на човешкото общество, което съответно характеризира примитивното ниво на развитие на това общество. ƒокато такова отношение към неизвестното активно и широко про€в€ват заемащите ключови постове в управлението на държавни€ строй, дотогава развитието на общество с такива качества на управление ще е обречено да бъде крайно сложно; ј в съдбоносни€ период на развитие на човешкото общество такова положение винаги ще води до най-големи трагедии. —амо по себе си пон€тето ДвластФ подразбира възможността всеки да бъде принуждаван да предприема определени усили€ въпреки неговите собствени желани€ и стремежи. ¬ същото време това е и възможност да се наказват непожелалите да изпълн€ват това, което им се натрапва. ќсобеностите, характеризиращи същността на пон€тието ДвластФ, еднозначно противоречат на »стината за духовното развитие. ¬ластта и управлението в съзнанието на хората психологически се възприемат като едно и също нещо. Ќо истинската ценност на нормалното управление не тр€бва да подразбира такива пон€ти€ като Фда принуд€Ф и още по-лошо, Дда накажаФ. ¬ исторически€ период на началото на формиране на човешкото общество, според естествените причини на

 оментар є7 

Margarita 03/02/2010 • 15:03

¬сичко е €сно, но как да се събудим, та да помогнем и на другите да го направ€т? ќб€снено е че тр€бва да се трудим - но пон€кога и ц€л живот да копаем, не откриваме съкровището.  ƒори и да открием нещо не сме убедени че е истинско. —помн€м си, че когато аз протегнах ръце с молба за ръководство, в т€х  б€ха поставени книгите на ќЎќ. —тъпка по стъпка в продължение на десет години, те б€ха мо€ водач. «ахвърл€х ги с негодувание в момент на неразбиране и несъгласие, за да ги потърс€ отново, когато случка в живота ми подсказваше, че съм прибързала със заключението. Ќе намерих смелост да направ€ скока към който скъпи€т ќЎќ ни приканва в книгите си и затова загубих много време.  —ледвайки ориентира даден в книгите и неговата силна в€ра, че скоро всички религии ще се обедин€т, открих ѕът€ на »стината за себе си. —ега служа  на —ветлината, чрез учението на ¬ъзлюбените ¬ладици от ¬еликото Ѕ€ло Ѕратство, работ€ с виолетови€т пламък на —ен-∆армен и мисл€ че открих истинското съкровище, на което се наслаждавам всеки миг от живота си. ѕожелавам го на всички! Ћюбов и светлина!

 оментар є6 

Doci 22/04/2009 • 17:49

—поред мен стати€та е много добра и см€там, че има много истина в не€, но и мен малко ме стъписва назидателни€ тон с който е написана d.ќпитайте да надникнете в себе си - какво точно е у€звено, засегнато, какво във вас се чувства заплашено?

 оментар є5 

Lida 15/04/2009 • 19:40

јми то едно нещо се почиства най- лесно, когато е на повърхността и се вижда. ј огледала дал √оспод. «ащото срещу вс€ко чуждо ≈го се зъби нашето собствено и доволно потрива ръце, че пак е останало незабел€зано. “ака че- на работа!k

 оментар є4 

bojana 14/04/2009 • 21:36

mi tova e mnogo krasivo samo 4e 6te dobavq 4e kolkoto i da e krasivo na na6ata  zemq ima vse o6te varluva6toto EGO  na horata i zatova sme stignali do tam 4e da ne mojem vzaimno da svidetalstvuvame za krasotat na na6ata realnost


 оментар є3 

niama_zna4enie 22/11/2008 • 13:45

Diakone, намери от кого да търсиш смирение. ÷ели€т сайт е изпъстрен с думите "както съм ви казвал многократно"k јвторът €вно се изжив€ва като учител с главно "”", сл€зъл на зем€та единствено, за да поучава другите. ≈, негова работа. ¬ кра€ на краищата има какво да се научи и от т.н. "черни учители".  ƒа е жив и здрав, че да си тегли последстви€та.

 оментар є2 

Diakona 22/11/2008 • 12:05

ѕрави впечетление,че от юни месец,до днес н€ма коментар,н€ма дискуси€,а темата е чудесна,интересна и по значение,много важна(впрочем всички са интересни и полезни).» така,както обикновено, написаното е поднесено с добро филосовско разбиране и достъпно,но не мога да си обесн€,защо с подчертано заповеднически тон(напомн€м за —вободната ¬ол€) и категоричните упреци към всички,при това не съвсем коректно;-"(всички проблеми идват от собственото ¬» съзнание,там в продължение на милиони години —“≈ Ќј“Џѕ јЋ», ј ¬» Ћ» Ќ≈   Ѕ ќ   Ћ ” ÷ » ?!? » не само това,назидателни€ тон,вместо да пробужда,той стъписва...което ни кара да виждаме автора в ореола на —¬≈“≈÷,тоест Ѕезгрешен и иединен напълно с Ѕќ√ј,за разлика от всички останали.≈дин ¬ъзнесен ¬ладика може да си позволи назидателен,дори инструктивен тон,за да задейства сп€щите и колебаещите се,но друг от нашите псевдо духовни инструктори на «ем€та,Ќ≈.јко същата стати€ беше поднесена с смирение,с търпение и повече разбиране,че не всички са на духовното и познавателно ниво на автора и той говореше с убеждението,че всеки приема казаното за чиста монета,-например;¬ съзнанието Ќ» има милиарди елементи,а не в съзнанито ¬» има.....(защото в неговото н€ма?).«атова ,аз отхвърл€м прекрасната и неточно рецензирана и прецезирана назидателна Ћ≈ ÷»я.—ъжел€вам,ако съм огорчил н€кого,който има прегол€мо самочувствие на ƒуховен Ќасто€тел и ¬одач.—ветлина,ћ»–,Ћюбов » ’армони€.ƒ€кона.

 оментар є1 

Nina 09/07/2008 • 15:22

“рудно е.

ѕоздравлени€.

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.54 секунди