“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - “–яЅ¬ј ƒј ќЅ≈«÷≈Ќ»ћ ѕј–»“≈

†††††† ¬сички ние имаме огромната отговорност и задължение да обезценим парите. ≈дна доста гол€ма, продължителна и трудна задача, но ко€то не търпи отлагане, защото поражени€та, които са нанесли парите като ценностна система, са ни докарали до ръба на пропастта. ћного е важно колкото се може повече хора да разберат за значимостта на проблема, за да започне постепенното намал€ване значимостта на парите.
††† ќсновната трудност при решаването на този проблем е, че при сегашната организаци€ на човешките взаимоотношени€, парите са необходимост. » аз съвсем не твърд€, че те тр€бва да се премахнат изобщо. ѕо-важното е да се разбере, че трупането на пари, над ежедневните нужди, е престъпление срещу човечеството. јбсурдно е да се постав€т н€какви норми и да се разпише какви тр€бва да са ежедневните нужди. “ова тр€бва да решава всеки сам. “ова е въпрос на собствена еволюци€. „овешки€ разум винаги намира оправдани€ за вс€ко желание и постъпка.
††† ћного важно е всеки да си даде сметка, че трупането на пари не е показател за способности, защото в повечето случаи това става за сметка на подтискане на собствената съвест. “.е. за да печелиш по-вече от необходимото, тр€бва да извършиш престъпление - да измамиш, да излъжеш, да откраднеш, да насилиш, да манипулираш. ƒа не говорим за това, че парите са в основата на почти всички криминални престъплени€.
††† –азберете, трупането на пари никога не може да даде положителен краен резултат. “рупането на пари не може да ви даде спокойствие, щастие, добро здраве или чувството за благополучие. —тандартното оправдание е, че се "трупат бели пари за черни дни", но парите не са гарантирали бъдещето на никого, още по-малко сега, когато лакоми€та е докарала «ем€та до ръба на катастрофата. ¬сички сте свидетели, че за да се изкарат малко повече пари, всичко в природата се експлоатира безогледно. «а да се изкарат повече пари се измисл€т какви ли не опаковки, които направиха «ем€та да заприлича на едно гигантско бунище. «а същите печалби е посто€нното състезание да се произвежда все повече, дори и това, което не е нужно. ќгледайте се, и си дайте сметка, колко ненужни неща има около вас, които сте купили само защото това ви е внушила н€каква реклама.
††† ѕрието е да се см€та, че —јў са най-благоденстващата наци€. Ќо ако махнете лъскавата реклама и се вгледате в същността, действително ли јмерика е благоденстваща? ўастливи ли са американците или се чувстват по-сигурни? »ли са по-здрави и вод€т здравословен начин на живот? јко се вгледате по-добре, ще си дадете сметка, че —јў са на дъното на помийната €ма. ≈дна гигантска машина за пари, благодарение на ко€то гладуват милиони хора по света, благодарение на ко€то са всички войни и тероризъм. ƒайте си сметка, че за да има на едно м€сто много, то е заграбено от там, където вече н€ма. “ака наречената американска култура е обхванала в пипалата си цели€ св€т и насажда култа към парите и узакон€ва насилието като нормално средство за придобиването им. ƒайте си сметка, че благодарение на фармацевтичните гиганти и другата така наречена развита промишленост, по света са унищожени много повече хора отколкото са били унищожени във всички войни и природни бедстви€ за ц€лата истори€ на човечеството - и всичко това за да се трупат пари.


—ъздадено: 17/02/2006 • 09:57
ќбновено : 20/02/2006 • 17:10
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 35507 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є69 

Ruslan 04/06/2013 • 15:39

—пецпроект Ђ–”—ьї. «драви€ ¬ам. ¬се желающие ѕеремен Ц могут войти в проект Ђ–”—ьї. ”частники данного проекта будут иметь возможность получать чистые продукты питани€(без химикатов, как в бывшем ———–). Ќе имеет значени€ ¬аш род де€тельности, место проживани€ (филиалы будут везде). ћир сейчас полон Ћюдей и все имеют ѕраво на ∆изнь. Ћишь в наших руках протекание всех мировых событий, ход нашей ∆изни. ћы будем открывать свои магазины, где будет наша, чиста€ продукци€ (без €довитых веществ, без хлама из  ита€). ћы сами будем засаживать земельные участки с удобрением органического происхождени€, будем ставить теплицы, восстанавливать разрушенные заводы и фабрики, заполн€ть наш рынок нашей производственной продукцией. ¬начале будем существовать, как ќрганизаци€ (ёридическое лицо) и каждый будет в этой ќрганизации хоз€ином, каждый будет иметь ѕраво голоса и выбора. ћы давно уже устали от этой политпроституции, от этой всей клоунады, которую называют Ђдемократиейї. ћы устали кормить сектантов и прочих чужих Ђбогоподобныхї. Ќаша —ила Ц в ≈динстве. ’ватит терпеть угнетение, хватит возмущатьс€ на кухне или возле телевизора. ћногие желают революции, но сейчас 21-й век и пора прекратить ничтожное кровопролитие. ћы просто будем ∆ить, и давать пример другим, чтобы присоедин€лись в наше ќбщество. ∆елающие стать участником проекта и „астью его реализации Ц подавайте за€вку на адрес:
proektrus2013@mail.ru
. ¬ теме письма указывать: Ђ«а€вка на участие в проекте –”—ьї( можете что-то написать о себе). «аполните анкету, котора€ придет в ответ. » помните, что ¬ы еще не осознаете,  то ¬ы есть на самом деле. ќсвободитесь от рабства, лжи и беззакони€. ѕомните так же, что у нас очень много возможностей, которые не имели наши деды-прадеды. Ќо ќни строили, а ¬ам хватит ломать. ¬оспользовавшись даже этими технологи€ми, которые есть у человечества сейчас Ц можно из любой пустыни сделать цветущий оазис, можно излечить, обучить, накормить и одеть самые дикие племена јфрики. Ќо эти технологии сейчас в руках Ђсерыхї, а им кроме денег Ц ничего не нужно. ћы, объединившись, сможем вернуть наших ученых, которые бежали в чужие земли от нищеты. ¬сЄ в Ќаших рукахЕи каждый это поймет по ходу событий. ” ¬ас много Ђучителей, пророков, мессийї, которые живут лишь за ¬аш счет. ѕомните такую маленькую »стину: насто€щий ”читель Ц не будет се€ть раздоры в ¬ашей среде. Ќасто€щий ”читель Ц не будет ездить на шикарной машинке, когда в трамвае или троллейбусе дав€тс€ его ученики. ¬аша —ила в ≈динстве, не в сектах и религи€х. Ќас еще мало, но это лишь потому, что мы разбросаны по «емле. »щите друг друга! ¬едь в мире ¬ас Ц миллионы есть.ћиру - ћ»–!

 оментар є68 

Atanas 13/05/2013 • 19:23

“е парите хубаво ще се обезцен€т, но е по-важно да знаем как ще стане това :)

ј защо чакаш, н€кой да ти казва, какво да правиш?


 оментар є67 

komunist 15/02/2013 • 22:53

 ¬енсеремос!

 оментар є66 

Sunny_Fakalieva 15/11/2012 • 10:12

«а Ќики —авчев -- имам пдф файл на  еше със схемите на генератора -- на английскијко ти върши работа намери ме във ‘ейсбук и пиши на лични biggrin

 оментар є65 

Niki_savchev 16/10/2012 • 18:48

…оско, това нещо преди време го хортувах на моите френдове, ама всички ми се смееха. Ќаскоро препрочетох едни книжки (2-те) на —ал –акелли и гледках едно интервю....
»нтересно ми е само защо не —ал Ќ» ќ… не се смее, а мен ме вземахте на подбив дори и в travelstoremaker. “а по въпроса за сайта ти - евала! Ќапълнил си го със смислено и полезно съдържание.
¬ интерес на истината и аз попреписвам по малко от тук-там, но0 гледам, че н€ма толкоз посещени€ като при теб.
—ега ми тр€бват малко чертежчета и малко кабел, за да направ€ генераторите за браун газ и енерги€ от нулева точка.
“ърсете ми чертежи и продукт документаци€ за антигравитаци€, телепорт, левитаци€ и машина на времето.
— уважение: “вой бивш колега!
ѕ—. “оку виж може да те взема да пийнем по питие на ћарс или на ѕлутон... ;)

 оментар є64 

Daniela 14/06/2012 • 16:54

«дравейте, аз съм ƒаниела.

 оментар є63 

Thinnn 01/01/2011 • 17:04

«дравейте.
Ќе зна€ доколко е полезно да се пропов€два "обезцен€ването на парите" на българите. »ма държави, където парите наистина са много силно надценени и са мерило за всичко. Ќо така, както на едно м€сто са надценени, така на друго могат да бъдат и много силно подценени.
√овор€ за отношението към материалната стабилност, ко€то е м€рка за съзнателност и дисциплина у хората, възможността да могат да сто€т на собствените си крака. ћоите впечатлени€ по отношение на българина са, че той н€ма нужното уважение към тази материална стабилност и е готов да поема огромни рискове, да затъва в дългове заради материални придобивки.
» именно чрез приемане на позици€та "парите като вестници" и "все отн€къде ще се намер€т, н€ма пък точно сега да мисл€ за това", българинът смело натрупва непосилни дългове за ненужни вещи и услуги и в резултат постига обратни€ ефект -  вкарва се в капана да мисли за пари ежедневно и ежеминутно - поради факта, че поддържа един хроничен недостиг.
ћоето мнение е, че за българина малко повече зачитане и уважение на материалната страна, като източник на стабилност, без да се влиза в робски зависимости, би било от полза. ћоже и погрешно да разбирам философи€та на чакрите, но ако човекът не може да сътпи здраво на зем€та, разбирай без стабилност в чакра N1, трудно ще тръгне нагоре и едва ли ще стигне далече.

 оментар є62 

heliopol 20/12/2010 • 22:10

„уд€ се как може толкова много мислещи хора да бъдат заблудени от подобни неща като този цитат от филма “айната и ко€ е тази сила, ко€то прави така, че заблуждава хората: ето вижте цитата и после размислете само - много е  просто.

"«ащо един процент от населението печели около 96% от всички пари, които са в обръщение на «ем€та? ћислите ли, че това е случайност? Ќе, никак не е случайно! ќпределено е да става така. “е разбират нещо. “е разбират “айната!"

ƒа падне човек от см€х и кои са ти€ "те" - ами това са те - богоизбраните! Ќай-умните!  оито все те искат да бъдат вечно на първите скамейки! » които все те искат да управл€ват и контролират живота на човечеството. Ѕанковото съсловие, медийните босове, оръжейните олигарси, фармацефтичните компании, наркотрафикантите в с€нка и пр. ’итреците! —ъздателите на филма “айната може би са същите те! “ака ли е при€телю търсач в духа,  …осифе!

» така, при€тели скъпи - а сега нека разгледаме лихварите и банкерите. как те изпълн€ват онова, което бе казано от —пасител€ в приказката за  “јЋјЌ“»“≈. «ащо тази приказка през последно време е така забравена! «ащо!  огато човек си трупа богатството и го обездвижва, да, тогава той наистина милее за него и привлича все нови и нови материални ценности. √ледайте филма "Ѕрат слънце и сестра луна", филм на ‘ранко ƒзефирели. ¬ този филм е показан образа на бащата на ‘ранческо, този когото познаваме като —вет ‘ранциск от јсизий. Ѕащата е типични€т свръхуплътнен в матери€та италианец лихвар. “ози образ е много типичен за днешните изпаднали в затъване в матери€та при€тели банкери, лихвари, брокери и т.н.

¬торо, прочетете внимателно приказката за талантите и вижте какво става с тези, които не движат своите ценности, а ги трупат и по този начин привличат нови и нови материални богатства - пари при пари отиват, нали така. «акон за привличането!

ѕросто се чуд€, как може толкова умни хора, като пишещите тука в този форум, досега да не са се замислели върху това. ј собственикът на сайта, той би тр€бвало да се определи към кои е - към заблудените от типа на авторите на филма “айната или може би към тези, които съзнателно дърпат конците от страната на богоизбрани€т елит, тези които претендират да имат син€ кръв и по-специално предназначение от обикновените хора.

 нижките на ≈стер пропов€дващи «акона за привличането са отлични залъгалки, но те не отчитат наложени€ филтър, който започва да действа от времето на по-хитрите от хитрите, когато –отшилд се изхитр€ва да изпробва своето изобретение, повече хартийки от онова, което се намира в наличните му авоари.

ѕитам ви аз, кое седи по-високо - ѕриказката за талантите дадена от —пасител€ или евтините четива от типа на –азговори с Ѕога, книгите на ≈стер, филма “айната!

»зведнаж се по€ви отн€къде «акона за привличането и хората започнаха да в€рват, че с позитивното си мислене можели да привлекат богатството. јко имат толкова високо съзнание, и ако са излезнали от ¬еликото ”чилище на ∆ивота и са завършили изц€ло следването си в това ”чилище - може би да, но такива на зем€та засега н€ма. ÷€лата зем€, освен наставниците си и ”чителите представл€ва едно √ол€мо ¬елико ”чилище на ∆ивота. » в него, в това ¬”∆ изпитите се дават чрез състо€нието на свръхизлишък и свръхбогатство-натрупване. «а жалост все още е така. “ова са остарели изпитни форми, но все още е така на тази зем€. ѕри тези изпити да се говори, че н€кой можел да стане богат просто ей така с положително мсислене, това е дърта лъжа.  о€то обслужва само една прослойка, тази на ≈лита, който си мисли че може да прави каквото си иска с простосмъртните. “ака че, помислете, не са ли ти€ продукти много изкусно изфабрикувани илюзорни модели за заблуда на днешни€ човек.

Ќовите ценностни модели не търп€т такива изпитни форми - свръхбогатство-свръхизлишък и после свръхбедност-свръхоскъдица. ≈дин живот богат и после един живот беден. “ова са анахронизми. „овекът се м€та като риба от живот в живот и все не усп€ва да напарви еволюционно развитие, той зацикл€ с тези абсурдни модели на възпитание.  ой има интерес от тези модели ли! “о е €сно кой! —ъщите сили, които искат да задържат еволюци€та на тази планета.

 “ова исках да сподел€ с вас!


 оментар є61 

heliopol 19/12/2010 • 22:31

»зчетох написаното тука и ако мога да помогна, то е да ви препоръчам написаното в «акон за излишъка, книгата € има в наши€ сайт на ’елиопол, има € и по книжарниците. –азбира се, не мога да си изкрив€ душата и да не потвърд€ лицемерието на управл€ващите по въпроса за —илвио √езел и експеримента край ¬иена. ќсвен това ми е противно също така, как н€кои наставници от старозаветен пор€дък чрез подобни като господата ≈стер и пр. говор€т неща, които са неприложими за днешното състо€ние на човечеството.  асовата истори€ с “айната, филм и книга, потвърдиха, че всичко е било за пари и да се излъже населението, в лицето на наивните човешки същества. „овек тр€бва да се научи да мисли, скъпи при€тели! ƒали н€кой си юнак без калпак ще изпее песен че н€мало зло, това н€ма значение, рано или късно човекът ще умъдрее и ще разбере, че от двете му страни крачат и ангелът и д€волът, и едната сила и другата сила. » двете му помагат да еволюира и да си вземе изпитите в живота, но едната чрез страдание, а другата чрез послушание. ѕарите наистина са формирани като инструмент, а после и лихвата също е внедрена, като код за разрушение и за осъществ€ване на гибелен план. Ќо днес от осъзнаването на хората на този гибелен план, зависи неговото прекрат€ване, затуй такива овчедушни твърдени€ като н€кои тука наистина ме разсм€ха. –азбира се, че парите могат да се обезцен€т, и когато човек забогатее праведно - което е изключително трудно в наши дни - все пак възможно е - но не в Ѕългари€ -тогава той ще промени отношението си към т€х. Ѕавно постепено човечеството узр€ва за клопката, ко€то му е била подготвена от мамона. Ќе може да служите на двама господари и на Ѕога и на мамона.  азано е било, наистина.  огато се поклоните на втори€, парите текат към вас, много просто - еврика за ≈стер и компани€. «акон за привличането! ще умра от см€х, дискуси€та е чудесна. ѕровер€вайте нещата и гледайте, колко пари има в портофейла на пишещи€ и към ко€ компани€ работи - еврейска или частна българска фирма.


 оментар є60 

siluet 05/12/2010 • 09:41

 метът на австрийски€ град ¬ьоргл, чието население набро€вало 3000 души, се заинтригувал от чудодейни€ метод на √езел и през 1932 година решил да го приложи на практика. √радоначалникът убедил водещите търговци и индустриалци, както и администраци€та, че ще имат реална икономическа полза, ако участват в прилагането на експеримента за въвеждането на нови пари. “е се съгласили и кметството издало 32 000 "работни свидетелства" (шилинги без лихва). “е се обезпечавали в банката със същата сума обикновени австрийски шилинги. — тези пари в рамките на една година градчето усп€ло да построи мост, да ремонтира улиците и да инвестира в обществени услуги.  упуването на необходимите материали и плащането на заплатите около придобивките ставало с "новите" пари. “аксата за ползването им била 1% на месец, т.е. 12% годишно. ’итрата хватка била, че таксата се плащала от този, в който се намирала в кра€ на месеца дадена банкнота (свидетелство), об€сн€ва Ѕогданов. “ази система сработила добре и всеки, който притежавал "свободните пари", бързал да се отърве час по-скоро от т€х. ∆ителите на ¬ьоргл плащали даже данъците си предварително, за да избегнат плащането на месечната такса.
јнализът показал, че в продължение на една година 32-те хил€ди "безлихвени шилинги" са направили 463 оборота. ѕо този начин са създадени стоки и услуги на обща стойност 14 816 000 австрийски шилинга. ¬ъв времето, когато —тара ≈вропа е раздирана от висока безработица, град ¬ьоргл само за година усп€ва да намали бро€ на безработните с 25%.  метството събрало такса от 12-те процента върху пуснатите 32 000 безлихвени шилинга в размер на 3840 шилинга. “ези пари са били употребени за обществени нужди.                  
Ќеверо€тни€т успех бързо се разчул и близо 300 други общини в јвстри€ били готови на секундата да се отърват от "д€волските финикийски знаци".
÷ентралната банка обаче почувствала монопола си застрашен и побързала да се намеси. “€ забранила печатането на локални (обществени) пари във ¬ьоргл или ко€то и да е друга община.

 оментар є59 

GALINAP 28/11/2010 • 11:21

¬ижте призива на ≈рик  антона срещу банковата система: http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=10688&pid=130739&st=0&#entry130739

 оментар є58 

ametmemet 28/11/2010 • 02:17

постепенното намал€ване значимостта на парите.“ова според мен е важното и това визира според мен автора.јз от скоро съм на тази тематика,но усещам,че това ми помага да живе€ по-добре.ƒа наистина ,човешкото око н€ма насита.¬инаги искаме по-модерното,по-скъпото и защо след като и средностойностното ще свърши работа.— това тр€бва да се преборим и да се оравновесим.ѕарите не са лоши,нашето отношение към т€х ги прави такива или онакива.

»маше и справедливи коментари от рода ,че ако не си си посрещнал минималните,човешки нужди малко трудно ще мислиш в тази насока относно парите.“р€бва и н€каква доза осигуреност,работа ,доход н€какъв.»наче си ограничен да мислиш само за насъщни€.

јллах да дари всички със здраве ,смирение и търпимост!


 оментар є57 

alexandrer 17/11/2010 • 19:50

tova sa samo prazni prikazki! Iskam da popitam avtora na tozi text,dali pravi ne6to po vyprosa za spasqvaneto na 4ove4estvoto i sveta kato cqlo? I ako mu podarat firma ocenqva6ta se na miliardi,koqto 4rez deinostta si po nqkakyv na4in vliae zle vyrhu okolnota sreda i 4ove4estvoto,no e napylno zakonna,6te otkaje li tozi podaryk?

 оментар є56 

star 08/08/2010 • 13:12

«а закона за привличането: в книгите на ≈стер и ƒжери се казва, че "има достатъчно" и всеки може да трупа колкото иска, без това да е за сметка на н€кой друг. ћен са ме учили на обратното - като дете майка ми ми казваше това, което казва и автора тука: че вс€ко богатство е безчестно, и че ако н€кой има в излишък това значи, че н€кой н€къде е в недостиг. «а себе си в€рвам, че е така.‘актите от живота така говор€т - богаташи, които имат много, и други, на които не достига, и умират от глад. —поред ƒжери и ≈стер всички те са н€какви глупаци, които не зна€т как "да си поискат от вселената".k

ћного ми хареса един пасаж от книгите на ƒоналд ”олш - там той пита бога по какво се различава високо развитата цивилизаци€ от примитивната. Ѕогът му отговар€:

ѕримитивната цивилизаци€ служи на технологиите, които създава. ¬исокоразвитата цивилизаци€ /или човек/ използва технологиите за осъществ€ване на сво€ най-висш идеалk


 оментар є55 

Human 25/06/2010 • 18:20

ѕаричната система вече е остар€ла,и като всичко старо то тр€бва да се поднови

 оментар є54 

ray 29/05/2010 • 19:47

http://rutube.ru/tracks/2032779.html?v=67210115e679470202aee6730cb457ce

 оментар є53 

ray 28/05/2010 • 02:03

Ќапълно съм съгласен с изказването на .  акто знаем всичко е енарги€ и парите не прав€т и изкрючение, напротив там е в по концентриран вид. » парите сами по себи си не са лоши или добри, зависи от това в какви рице ще попаднат!

 оментар є52 

Searcher 22/04/2010 • 21:30

Stanka,каква е тази непри€зън към парите?!k

 оментар є51 

Stanka 22/04/2010 • 12:24

Ѕраво !  ¬ашите "умни" разсъждени€ за парите ме накараха да напиша: ЋёЅќ¬“ј   Џћ  ѕј–»“≈ е  ѕЏ“я“  на ¬—я ќ  «Ћќ !!! ѕаричната система и лихварството са в основата на разрушителни€т  ќƒ на съвременната цивилизаци€! “ози разрушителен код е бил даден на юдеите в древноста.» те са го приели,въпреки —вободата на »збора.¬семирни€т електронен концлагер-вече не е бъдеще! Ќо вашите "възнесени" глави,не виждат или не искат да вид€т това! ј може би са зомбирани от същите, дали този гибелен код за човечеството...

 оментар є50 

azaya 20/04/2010 • 18:41

«дравейте, при€тели! ѕарите са енерги€ и както вс€ка такава могат да бъдат насочвани в най разнообразни направлени€. “е са факт, който ние просто тр€бва да приемем и да се постараем енерги€та на тези пари, които управл€ваме, да бъде използувана за всеобщо благо. Ќека си припомним прототипа на ƒ€до коледа/ —анта  лаус/ или така любими€ ни √раф —ен ∆ермен. » нека не забрав€ме, че ако мразим парите, те ще сто€т далеч от нас и това ще ни създава само затруднени€ във физическото ни пространство. ћир, Ћюбов и —ветлина за всички!k
StartЌазад [ 1 2 3 4 ] ЌапредEnd
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.56 секунди