“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

—емейните отношени€ - «а женската и мъжката сексуалност

«а женската и мъжката сексуалност

    ѕриветстваме ви, ние сме природните духове.
    Ќастана времето да поговорим по много важна тема, зас€гаща всеки един човек Ц за сексуалността. ўе отделим специално внимание на женската сексуалност и разбира се, за мъжката привлекателност.
    » така, какво представл€ва сексуалността?
    ќбикновено се см€та, че сексуалността е определена външност, пропорции и форми на т€лото, както и поведенчески стил. Ќо нав€рно всеки човек ще се съгласи, че външните про€ви на сексуалността не са толкова примамливи, ако не са съпроводени с чувства. ¬ миналата стати€, вече разглеждахме въпроса за красотата и като пример посочихме жена, към ко€то може да се усили мъжкото внимание, ако т€ е в добро настроение, и напротив, може да остане без внимание, ако е разстроена. ¬ъзможно е, всеки от вас е срещал такива хора, които имат забележителни външни данни, но като че ли не могат да използват физическата си красота. Ќапример, жена има пищни и привлекателни форми, но се държи по мъжки или дори грубо, което отблъсква противоположни€ пол.
    ќт една страна, такова поведение може да бъде предизвикано от н€какви лични комплекси, например, ако жената не харесва т€лото си или просто не го усеща. ¬ъзможно е, по-гол€ма част от съзнанието ѝ да е посветено на н€какъв основен интерес в живота, например, на науката и просто н€ма желание да се занимава със сво€та външност, да тренира из€щна походка и да се гримира, както прав€т повечето представителки на прекрасни€ пол. ќт друга страна, такава жена може да постъпва умишлено така, поради вътрешен протест към шаблоните за женска красота. — външни€ си вид, все едно за€в€ва на мъжете: Ђ«ащо тр€бва да се държа като кукла на подиум? јко искате, обичайте си бо€дисаните дами, аз съм такава, каквато съмї.
    ƒействително, такава жена, отказвайки се от обичайното поведение на другите жени, може да задел€ повече внимание за духовно развитие, което може да е присъщо на повечето жени, но които н€мат време да мисл€т за емоционалното си състо€ние. “акава външно непривлекателна жена, може специално да се откаже от обичайните женски похвати, за да се вдъхнов€ва за вътрешно усъвършенстване. Ѕлагодарение на тази крачка, може да срещне такъв мъж, който да не се влюби в гърдите или устните ѝ, а в личността, ко€то може да забележи зад външността. «атова, когато практически жената специално не се прави на хубава и често става мъжкарана Ц това е вид протест против стандартните програми, а н€кои мъже могат да разберат и заобичат такива жени.
    Ќо най-често, такъв избор не се прави поради протест, а от вътрешни съмнени€, комплекси, а пон€кога и поради детска психологическа травма. Ќапример, майка ѝ е била светска красавица, впечатл€ваща мъжете, но в крайна сметка си е избрала слабоволев мъж, който е бил готов да € следва, само и само да е с не€ в постел€та ѝ. Ќо в н€какъв момент маги€та на женската сексуалност може да се разсее и мъжа да разбере, че нищо не го свързва с тази жена, освен първоначални€ ѝ образ. —ъс сво€та сексуалност, действително го е омагьосала и в началото му е харесвало, но после е започнал семейни€ живот, родило се е дете и всички други главоболи€, а мъжа е разбрал, че плаща прекалено висока цена за опи€нението от женската красота. Ќай-веро€тно, мъжа да напусне жената, ко€то използва сексуалността си като оръжие, принуждавайки партньора си да е редом с не€ и да € издържа.
    Ќ€кои мъже не си отиват, а избират друг път Ц изм€ната, намирайки си такъв партньор, който може да го разбере или просто за да се разнообрази. ¬сичко това, обикновено, се съпровожда с семейни скандали, нали жената опитва да задържи мъжа и тъй като той не изпитва повече влечение към не€, се опитва да изб€га. ≈динственото, което все още го задържа, е семейни€ дълг, на първо м€сто Ц към децата.
    ћалко момиченце, порастващо в такава атмосфера, може да натрупа обида, както към бащата, така и към майката. Ќай-веро€тно, формално да остане на страната на майка си, ко€то ще € настройва срещу бащата, следствие на което ще предизвика студено отношение към себе си. Ќо подсъзнателно, момичето може да усеща, че причината за такива конфликти е красотата на майка, неотразима и действена, студена и безкомпромисна. ¬ъзможно е, още в най-ранна възраст да си даде обещание, да не е като майка си, и ще се постарае да го покаже с поведението си. ¬ такъв случай, специално ще престане да се грижи за себе си, за да не се разстройва от сво€та външност и ще се отдаде на н€какво увлечение.
    ¬ръстниците ѝ ще € наричат чудачка или мъжкарана, но самата т€ н€ма вина за такова поведение, нали постъпва неосъзнато. –азбира се, може да отиде в козметичен център, да си направи модна прическа, да си купи модна рокл€ и да се по€ви пред мъжете елегантна и примамваща. Ќо майчини€ ѝ опит е оставил следа върху психиката ѝ и поведението на съблазнителка, ще предизвиква в не€ крайно отвращение. «атова, може да се упреква за неловки€ и непривлекателен образ, но н€ма да се застави да се промени. » всичко това, независимо от прекрасните външни данни, които може да е получила в наследство.
    –азбира се, такова поведение Ц не е единичен случай, и може да се каже, че женската сексуалност, като ц€ло, се израз€ва в крайности. ѕовечето жени се стара€т да следват стандартите и да приличат на секс-символ, заради което се тормоз€т с диети, обнов€ват редовно гардероба си и козметиката си. Ќ€кои, в желанието си да са още по-женствени, не само украс€ват т€лото си, но и го промен€т чрез пластична хирурги€. Ќо забрав€т за главното Ц за чувствата, които могат да допълн€т примамливи€ ѝ вид.
     ато ц€ло, вс€ка жена използва собствените си емоции за привличането на партньор, иначе е празна и безинтересна. √лавното прежив€ване, което € прави красива и примамлива е удовлетворението от собствени€ ѝ външен вид.  ато ц€ло, съвременните красавици дори не се замисл€т често за усещани€та си, дори не ги забел€зват, но изпълват разкрас€ването си с удоволствие. — тази наслада могат да се къп€т, да ход€т на спа-процедури и в салоните за красота, да изпробват нови нар€ди. » точно в това се про€в€ва сексуалността им, нали получават удоволствие от процеса и започват да го сподел€т. “ова удоволствие неволно се прочита от мъжете и го разбират по-своему Ц във вид на покана да са заедно в леглото. ¬ъзможно е, жената да не мисли посто€нно за секс, но безусловно, иска да е желана и очарователна, а в съвременната представа, най-често означава физически секс.
    —екса е главната ѝ примамка, с ко€то жената привлича мъжа и към това са настроени всички съвременни стереотипи. ƒори жената да н€ма желание да е ловец на мъжки сърца, социума ще € направи такава, просто, защото иска да е красива. —истемата все едно пита жената: Ђ акво би искала Ц да си€еш от красота и мъжете да се заглеждат по теб или да бъдеш сива мишка, ко€то не усп€ва да намери мъжа на мечтите си?ї –азбираемо е, че представителката на прекрасни€ пол ще избере първи€ вариант, нали втори€ означава да остане неудачница. Ќо избирайки да е привлекателна, започва да действа по шаблони, влагайки енерги€та си във външни про€влени€, и почти не обръща внимание на чувствата си.
    “ова е резултата от социалните програми, от ц€лото вли€ние на модата, както и влизане в образа на успешна жена. јко си представим образа, към който се стрем€т повечето жени, ще видим уверена, решителна дама, ко€то може да защитава себе си и привилегиите си в обществото. Ѕезусловно е привлекателна и много мила, но често действа безчувствено, иначе жестоки€ социален св€т ще € смачка.
    ƒействително, социума, един вид, изковава съвременната жена в трудностите, пренебрегвайки вътрешното ѝ съдържание - необходим му е ловец и курва, а не меко и добро момиче, неспособно да се осигур€ва и решава проблемите си.  ато резултат, колкото и красива да е жената, притежава жел€зна хватка и познаване на силата си. ѕри това, самата външна красота е източник на вътрешна увереност, когато жената усеща, че може да ходи по главите на хората безнаказано. Ќали Ђсилните на ден€ї мъжете, най-често тръгват след красавица, ко€то е пуснала в ход сексуалното си очарование. ѕолучава се, че силните, в действителност, са жените, а на мъжете дават възможност да заемат високи постове, но те се оказват зависими от жените край т€х.
    ћоже да се каже, че света се управл€ва от женската красота, студена и безкомпромисна. »ска ни се да запитаме Ц къде изчезна женската нежност, чувствителност, грижливост, които се подразбират и са много желани? «а тези качества, просто не остава м€сто в тези ограничени услови€, в които се намира жената, и следствие вродената си емоционална сила ги отсто€ва, но се превръща в безчувствен войн. ћакар жената да използва силата на емоциите си, го прави непроизволно, влагайки енерги€та си в стандартната програма за привлекателност. —оциума подкреп€ морално жената и затова т€ получава удоволствие, което изпълва аурата ѝ и € прави привлекателна за мъжете.
    ѕо същество, така системата се е научила да използва женската сексуалност за решаване на собствените си задачи и част от женската сексуална енерги€ се оказва завлад€на. “ази социализирана сексуална енерги€, про€в€ваща се в шаблоните, може да бъде наречена ћедузата √оргона Ц прелъстителна и непобедима, пред чаровете на ко€то не усто€ва нито един мъж. ¬ъзможно е, тази част от женската сексуална енерги€ да успее да се пробуди от сво€ сън и да стане истинска, но толкова ѝ е при€тно да очарова и да използва маги€та си, че е много трудно да се откаже от този път. ћоже да се каже, че е прекалено загрижена за сън€ си и се е заиграла в общуването с мъжете и не забел€зва, до какво € е довело. Ќо резултата от използването на тази енерги€ е очевиден: жените са престанали да бъдат себе си и са заменили душевността си за възможността да завлад€ват със сила мъжа.
    ћъжът изначално се е давал да бъде завлад€н, нали е много желано да е в полето на очарователна красавица. Ќо впоследствие, настъпва разочарование, както се случило при мъжа на светската лъвица. ѕодобен изход от отношени€та с €рките прелъстителки е станал толкова очевиден, че мъжете вече се опас€ват от женската красота. Ќещо повече, методите използвани от жените стават все по-твърди и мощни, и в същото време примитивни, нали се постига ефективност с прости и разпространени програми.
    “акова усилване на женската привлекателност започва да отблъсква мъжете, които започват да се чувстват като заек пред питон. ќпас€ването на мъжете и нежеланието им да влизат в отношени€, може още повече да усили стандартните сексуални програми, нали жените все пак тр€бва да получат мъж за продължаване на рода. ѕредпазливостта на мъжете усилва конкуренци€та сред жените, възможно е да започнат да оказват натиск върху мъжете не само с красотата си, но прилагайки и административни мерки. ¬ъзможно е, системата специално да направи социално неуспешен този мъж, който избира път€ на стари€ ерген. ¬ такъв случай, единствени€ начин да поправи положението си е да влезе в съюз с жена, тежък, но позвол€ващ да свърже двата кра€. ∆ената в такива случаи става стопанка на мъжа и семеен ръководител, а в зам€на му дава социална стабилност и чувство за увереност.
    –азбира се, такъв изход едва ли ще е при€тен, както за мъжа, така и за жената, но ако не се направи н€каква съзнателна крачка, най-веро€тно, повечето любовни отношени€ да доведат до там. Ќали обикновено, семейните отношени€ се изграждат от социални програми, които са подчинени на най-мощните социални тенденции. јко човека избира съзнателно друг поведенчески стил, основан върху ново емоционално състо€ние, тогава може да се избегне обичайното поведение и да бъдат създадени нови програми.
    –азбира се, засега практически, не съществуват такива програми и всеки човек, който пожелае да постигне нов стил на сексуално поведение, ще се окаже в началото на напълно различен път и ще е първопроходец. ћнозина си задават въпроса Ц доколко е осъществим такъв път и ще го поддържа ли системата? ќт наша гледна точка, съществува гол€ма веро€тност, системата да пожелае да експериментира с човешката сексуалност, тъй като секса в насто€щата си форма вече не удовлетвор€ва хората и престава да играе главната си социална рол€ Ц забавление и вече не е дори примамка за раждане на деца. ¬иждайки недостатъците си, системата може да предприеме усъвършенстване на сексуалните програми, а за целта, на първо м€сто тр€бва да освободи жените при про€вление на сексуалността си и да им помогне в откриването на по-дълбоки емоции. јко това се случи, мъжа усещайки различно въздействие от женското очарование, ще може да се промени в женските очи и да про€ви много от достойнствата си. «атова, в тази стати€ набл€гаме на женската привлекателност, но подразбираме, че женското желание за пром€на ще помогне на мъжа да стане по-свободен и уверен.
    » така, нека да помечтаем, каква би могла да е съвременната жена, за да про€ви най-хармонично природната си сексуалност. ¬ъзможно, нашите съвместни мечти да вдъхнов€т представителките на прекрасни€ пол за първи крачки, които да бъдат подкрепени от социума.
    Ќо, ако се вгледаме във вътрешната женска красота, ще забележим, че всички те са много различни. Ќай-веро€тно, също такова разнообразие от инструменти ще използват и жените при про€ва на сексуалността си. √лавното, което наистина се иска на жената, е да про€ви индивидуалността си и да не прилича на останалите. Ќо обикновено се прави чрез външни€ вид, при това, съобраз€вайки се с модата и стремително прилагайки €, поради желанието да са на върха във възхищението, предизвиквано от всичко ново и модно.
    Ќо така, жената се постав€ в зависимост от общественото мнение и избира само тези методи и аксесоари, които се ползват с успех. ѕо същество, модната жена се отдалечава от собствената си индивидуалност, а не € постига. ѕри това, става все по-зависима от модните тенденции и се старае да се приспособ€ва бързо. “ака системата прави жените фантастично послушни и изпълнителни и само н€кой известен дизайнер да предложи нещо ново, веднага се разпростран€ва по ц€лата планета. — това искаме да посочим, че женската индивидуалност не се определ€ от женските чувства, а от н€какъв стил, най-често, продиктуван от социума, а не от истинските потребности.
    ѕредставителките на прекрасни€ пол са ги научили да получават удоволствие от следване на модата, затова, дълбоките им чувства са подтиснати от външни тенденции. Ќо какво може да се направи, за да освобод€т отново истинските си емоции, без да ги кри€т под скъпи и модни нар€ди?
    ≈стествено, единствени€ начин да се откажат от тази зависимост, е да вид€т резултата. Ќали, жена използваща стандартни методи, губи себе си и това се отнас€ не само по отношение на мъжете, но и за цели€ ѝ живот. “ака или иначе, чрез сво€та красота, жената се про€в€ва във всичко Ц в семейните отношени€, на работата си, във всичките ѝ хобита и увлечени€. ∆ената е устроена така, че виждането си за красота се старае да про€ви във вс€ка сво€ постъпка, дори почистването на дома може да направи при€тно и елегантно занимание. »менно такъв стремеж на жената е нейната сила и може да се см€та за нейно естествено и природно качество. ¬ъзможно е, ако жената не се стремеше към красив живот, земни€ живот да изгуби оба€нието си. Ќали мъжете са настроени, преди всичко, за практичност и удобство, и ако редом н€ма жена, биха направили света си много подреден и надежден, но в такъв социум н€ма да има елегантност, трепетност и чувственост, които се внас€т от жените.
    ѕо същество, вс€ка жена се стреми към това, но ако действа неосъзнато, желанието ѝ се завлад€ва от програми, и започва да следва шаблоните и модата. —ега имаме предвид, не само външни€ вид, но и подреждането на дома, воденето на делата и дори възпитанието на децата. ¬ъв вс€ко женско занимание има стереотипи и модни тенденции и поради желанието си да живее щастливо, започва да прилага такива заготовки.
    –азбира се, прилагането на най-разпространените начини е най-лесни€ инструмент, нали такива програми се приемат от болшинството и имат най-гол€ма сила. Ќо е възможно, ако жената си спомни за по-дълбоките си потребности, да успее да открие напълно нови начини. Ќапример, обмисл€йки подредбата на дома си, обикновено, гледа телевизионни програми/сайтове на успешни дизайнери. Ќо ако при избора започне да слуша преди всичко себе си, веро€тно, от множеството варианти ще избере съответстващите на вътрешната ѝ същност.
    ¬ насто€щи€ момент, производството на домашни аксесоари е вече толкова обширно, че може да се намери всичко, в това число и такова, което да отговар€ на истинските ви потребности. Ќещо повече, може да се направи индивидуална поръчка, в ко€то да отговар€ най-точно на женската мечта, без изкрив€вани€та на модата. —ъщото може да се каже и за красотата: достатъчно е да тръгнат от собствените си подбуди и усещани€, без да разчита на мнението от стилисти. Ѕезусловно, много съвременни жени разбират този прост принцип и се стара€т да слушат себе си, но външното поле не допуска да се довер€т напълно на сърцето си. Ќали, ако престанеш да приличаш на другите Ц означава да хвърлиш предизвикателство на обкръжаващи€ св€т, да се об€виш срещу най-силните програми.
    ”верени сме, че вс€ка жена би искала да тръгне по този път и да започне да про€в€ва истинската си сексуалност, но глобалните социални тенденции не го допускат. Ќ€кои жени все пак усп€ват и така постъпват много творчески натури и представителки на шоу-бизнеса, които със смелите си постъпки импонират на публиката. “ака може да се държи вс€ка една жена, ко€то иска да се различава - с външни€ си вид буквално протестира против общественото мнение. “акива постъпки са аналогични при жените, които специално се прав€т на мъжкарани и дори нелепи, за да изл€зат от стандартните програми.
    Ќезависимо от чистите подбуди да се освобод€т, смелите им постъпки вод€т до друга крайност, когато сексуалната им енерги€ започва да се про€в€ва прекалено буйно и твърдо. Ќапример, екстравагантна красавица с предизвикателна външност, с цели€ си вид за€в€ва: Ђ¬иждате ли, колко съм оригинална? Ћюбувайте ми се!ї ¬ъншността ѝ буквално изнасилва погледа на наблюдател€ и го шокира, и такъв ефект може да е доста отблъскващ. ¬сичко това се допълва с решителност и дори твърдостта на жена, ко€то е привикнала да отсто€ва сво€та независима позици€.
    »зкрив€ване се получава и при мъжкараните, които са немарливи специално, при това, сексуалната им енерги€ се свива и се про€в€ва навън като грубост и недоволство от обкръжаващи€ св€т. «атова, и едната и другата крайност, не помагат на жената да се избави от шаблоните, и по същество е стереотип, не правещ жената свободна, както и всички други модни тенденции. «атова възниква въпроса, как може жената да се освободи от стандартите и да стане себе си, но при това да не се противопостав€ на общественото мнение?
    ¬ това, колкото и да е странно, може да помогне мъжа, и когато става въпрос за дълбоки отношени€ между половете, вече говорихме за това. ћъжа е способен да види във вс€ка красавица истинската ѝ красота, все едно с поглед свал€ дрехите на социума. ќт една страна, в такъв мъжки поглед е изразено сексуално увлечение и жената е готова да се изкъпи в горещото му желание. Ќо мъжката страст може не само да направи жената силна и да пов€рва в себе си, но и да помогне да усети вътрешната си красота.
    «а целта, жената на свой ред, тр€бва да види в мъжа не само свой поклонник и безволен обожател, но и освободител.  акто вече казахме, мъжките комплименти притежават гол€ма сила и могат, както да заковат жената във вериги, така и да € освобод€т от т€х. “ова зависи в гол€ма степен, какво иска да чуе жената от възлюбени€ си Ц мъдра подсказка или да получи поредни€ стимул да продължи преследването на модните тенденции.
    ¬ действителност, всеки мъж се влюбва искрено в жената и не само външно, но и във вътрешната ѝ същност. ¬ своите чувства, мъжа е открит и про€в€ва живата си, истинска сила, което, в повечето случаи, става негова слабост. Ќали разкривайки се пред жената, става зависим от не€ и е готов да € следва до кра€ на света, където и да го отведе. «атова, много зависи, каква иска да бъде жената в мъжките очи Ц секс-символ и стопанка на живота му или чувствителна и нежна, способна да вдъхнов€ва и да му помогне да про€ви силата си. јко жената поощр€ва само мъжкото сексуално желание, без да се съобраз€ва, как точно го постига, буквално го хипнотизира и го прави зависим. ѕривързвайки мъжа към себе си го прави слаб, нали започва да си мисли, че не може нищо да направи без не€. ѕри това, за жената е лесно да си играе с мъжа, използвайки обикновените начини за прелъст€ване и използвайки секса като възнаграждение за примерно поведение.
    “ак или иначе, в повечето отношени€, секса е станал такъв приз, с който жената награждава мъжа, ако има повод. “акъв формат отношени€ е станал вече толкова разпространен, че дори не може да се помисли за друг начин на живот. ¬ такива отношени€, жената престава постепенно да уважава мъжа, нали той наистина става слаб и зависим от не€.  ато следствие, много жени изостав€т партньорите си, които престават да се развиват редом с т€х. ѕри това, отначало жената се старае да накара мъжа да Ђизрастваї, постав€йки му услови€, но подобни отношени€ на началник и подчинен престават да вдъхнов€ват и двамата, затова не дават резултат. ¬ крайна сметка, се раздел€т след време разочаровани.
    »скате да запитате, има ли н€какъв изход от такава, станала обичайна, ситуаци€?
    —поред нас, изход има, и се състои в новата гледна точка към мъжа. јко жената не вижда в него само средство за осъществ€ване на целите си, но и мъдрец, способен да € направи щастлива, баланса в отношени€та може да се възстанови. ћного жени могат да възраз€т: Ђ ак мога да см€там възлюбени€ си мъдрец, когато в много области от съвременни€ живот вниква много по-зле от мен?ї » разбира се, съгласни сме с вас: сега мъжете действително проиграват на жените по много параметри и като ц€ло, представителките на прекрасни€ пол са по успешни от партньорите си. Ќо единственото качество, в което е ненадминат, е в любовта към жена си. “ова качество едновременно, е негова сила и слабост, но остава искрена и чиста подбуда.
    —лабостта е в това, че в любовта си мъжа не вижда рамките, в които го вкарва жената, сподел€йки в зам€на емоционалната си сила. Ѕезусловно, жената помага на мъжа, и на първо м€сто, като го влюби в себе си, по този начин той разпалва в себе си вътрешни€ си огън, който става източника на сила за него. Ќо, ако женената използва мъжкото вдъхновение, без да € грижа за дълбоките му потребности, в крайна сметка, се разочарова в отношени€та. “ой може да не осъзнава истинската причина и просто да се превключи на други отношени€, например, да въплъти горещите си чувства в общуването с любовница, ко€то да не е толкова взискателна. Ќо мъжки€ огън може да окрили и главната спътница в живота му, ко€то все още не е напуснал, защото т€ усеща истински€ потенциал на душевната връзка. јко жената може по достойнство да оцени силата на мъжките чувства, ще може да възроди миналата хармони€ и топлина в отношени€та.
     огато мъжа гледа на жената страстно и нежно, с погледа и с вс€ка сво€ дума е способен да изрази красотата, ко€то притежава възлюбената му. ¬ такъв момент, все едно жената се гледа в огледало и в мъжките очи вижда самата себе си, истинската и свободната. ¬секи мъж, който искрено се признава в любов, показва на жената този ѝ образ, и разбира се, такива думи отекват в сърцето ѝ. “ази нежна, чувствителна енерги€ е способна да изкара жената от шаблоните и да преобрази цели€ ѝ живот, при това н€ма да ѝ се наложи да се противопостав€ на цели€ св€т, най-веро€тно, дори да намери подкрепа. ¬ това се състои силата на женската любов, подгр€вана от мъжките чувства. ¬ тази мека и свободна енерги€, възникваща при обединението на мъжа и жената, н€ма насилие и жената не се опитва да постигне нови възможности, а просто взема това, което ѝ принадлежи по право.
    Ќ€кои ще се усъмн€т Ц възможна ли е такава приказка, жената да получава всичко, без да се бори за него?
    ¬ъзможно е, да не се получи бързо, нали старите програми за лидерство и доминиране ще опитват да продължат да контролират жената. Ќо, ако т€ продължава да се носи с лекота напред след вътрешните си желани€, ще избегне капаните. ѕо същество, нови€ път за постигане на желаното, е основан върху силата на женските желани€, благодарение на които притегл€ всичко, което съответства на истинските ѝ потребности. Ќали в действителност, напрежение предизвикват само тези постъпки, които са натрапени изкуствено, и жената постъпва против вол€та си, изработвайки железобетонен характер. Ќо ако се отпусне и реши да е себе си, може да се случи чудо Ц желаните събити€ да започнат да € намират сами.
    ”верени сме, че тази лична способност, е добре известна на вс€ка жена и дори е използвана от не€. —истемата е намерила приложение на вродената женска сила и стимулирайки в не€ изкуствени желани€, получава усилването на собствените си процеси. Ќапример, силата на женските желани€ подгр€ват модните тенденции, върху т€х се крепи ц€лата индустри€ за красота. Ќещо повече, тази енерги€ вдъхнов€ва семействата да купуват красиво обзавеждане, луксозни автомобили и къщи, както и скъпи пътешестви€. ѕри това, най-често мъжете отстъпват на жените в желанието си да ги зарадват, но в повечето случаи, тези желани€ са натрапени от рекламата и в действителност, не удовлетвор€ват жената истински.
    ѕолучава се, че неимоверните разходи, все едно, вод€т до неудовлетвореност, което се отраз€ва плачевно върху взаимоотношени€та. Ќо ако жената се вслуша в мъжките думи, всичко ще си отиде на м€стото Ц ще си спомни своите истински желани€ и ще намери в себе си сила за осъществ€ването им. ¬ъзможно е, в много случаи, мъжа да стане подкрепа за осъществ€ването им, например със средства за обзавеждането на дома, в което да е про€вен изтънчени€ женски вкус. Ќо такава финансова подкрепа, вече н€ма да е каторга, нали мъжа ще започне да чувства, че в нови€ дом се про€в€ват неговите стремежи. Ќапример, в порив на страст, мъжа може да предаде на възлюбената си състо€ние, пребивавайки в което, може да види бъдещото семейно огнище, обзавеждането на новото жилище. ѕри това, мъжа може даже не дава конкретни съвети, а да настройва емоционално жената, да й помага не да плува по течението, а да усеща собствената си дълбочина.
    ѕо същество, единственото мъжко желание е създаването на пространство за отношени€та им, в което и двамата да се чувстват свободно. ¬ъзможно е, това пространство да стане нови€т им дом, създаден в състо€ние на взаимна любов. “акова пространство се създава от мъжа, който с идеите и думите си, оформ€ намерението за неговото възникване. Ќо при това, мъжа подразбира тази енерги€, ко€то усеща в жената и е готов да изпълни със сила личното им пространство. «атова, когато мъжа нежно и страстно сподел€ с жената своите прежив€вани€, усилва в не€ дълбоката основа, помагайки за про€в€ването ѝ.
    “акова разкриване на живата женска енерги€, може да € подкрепи във вс€ко едно направление, в това число и във личното ѝ оба€ние. ѕри това, мъжа е заинтересован да подари на жената нейни€ индивидуален образ, нали по този начин ще усили личното женско поле, което ще стане полето на отношени€та им. ѕо същество, такова поле притежава вс€ка жена, с аурата си очарова мъжа и го влюбва в себе си. “ъй като в повечето случаи, мъжките чувства са искрени, означава, че и женската аура е чиста в гол€ма степен и в не€ вече се съдържа истинското ѝ про€вление. Ќо най-често, живите емоции са опаковани в слой от стереотипи и мъжа с думите си се старае да разчупи това външно насло€ване, разкривайки вътрешната красота на любимата си. јко жената се окаже чувствителна към мъжките думи, ще успее да продължи начинанието му, насочвайки всичките си сили за преобраз€ване на полето си.
    »зпълн€вайки такова желание, мъжа действа не само заради жената, но и за собственото си бъдеще, нали, ако жената се преобрази, полето ѝ ще стане уникален инструмент за разпалване на неговата сила, който го окрил€ва и го прави независим от много условности на социални€ св€т. “акъв мъж продължава да обича жена си, но полето ѝ вече н€ма да го сковава, а в такава енергийна атмосфера може да про€ви своите истински качества. ћоже да се каже, мъжа се влюбва в жената, виждайки в любовта си не само чисти€ ѝ образ, но и сами€ себе си в истинската си красота, ко€то може да постигне в развитието на отношени€та им. «атова, подкреп€йки жената, мъжа израства сам и на първо м€сто вътрешно, обогат€вайки чувствата си. “ози по-богат и чувствен поток започва да сподел€ с жената, давайки ѝ още по-нежен и фин импулс за личните ѝ промени. “ака мъжките чувства могат да доведат до стремително преображение на жената и едновременно, помагат на сами€ него да усети опора в живота.
    ѕо този начин, всичко казано до сега, може да се обобщи в един прост извод: мъжа може да стане истинска опора за жената и да разкрие силата ѝ. “ази гледна точка се подразбира от съвременните жени, но се възприема по своему, следствие изкрив€вани€та наложени от социума.
    ∆ените действително търс€т опора в мъжете, но го подразбират в материален план, а не в чувствен. –азбира се, жената н€ма нищо против да се изкъпе в потока на мъжкото внимание, но го разглежда като второстепенно, а преди всичко търси финансово благополучие. Ќо най-веро€тно, нито една жена н€ма да е истински щастлива, ако мъжа престане да ѝ се възхищава, макар да € осигур€ва напълно. ¬ъзможно, ако съвременните жени постав€т на първо м€сто емоционалните мъжки качества, ще разкри€т истинското богатство в отношени€та им. „увствата на мъжа, действително могат да станат основа за съвместната им любов, при това ще усилват природната женска красота и ще и помагат да се радва на всеки миг от живота. ¬ъзможно е, стремейки се да направи жена си щастлива Ц това е истинското желание на всеки влюбен и в това жените не могат да се съмн€ват.
    јко т€ се вслуша в дълбините на чувствата му, може да види в любими€ си не само обожател, но и истински учител, способен да € предвижи в много аспекти в живота. Ќапример, мъжа изпълнен с любов, може да стане най-добри€ стилист, психолог и бизнес-треньор за любимата си. ѕри това, дори може да не е специалист в тези области и жизнени€ му опит да е по-малък от на жената, но съветите му ще са необичайно точни и мъдри. ѕричината е в това, че любещи€ мъж е изц€ло свързан с вътрешната женска красота и с вс€ка сво€ дума ще ѝ помага да се развие и освободи. Ќ€ма да говори, основавайки се на минал опит, а на своите истински прежив€вани€, които ще се окажат много по-ценни от всичко, което е прежив€л досега.
    јко жената пов€рва а подобни мъжки думи, ще може да сътвори в живота истински чудеса. «апочнала да разкрива силата си, може да € приложи в подкрепа на сво€ мъж, буквално създавайки любовно пространство. ¬с€ка жена има достатъчно сили, за да пълни с любов не само сво€та аура, но и дома, в който живее с любими€ човек, вс€ко т€хно съвместно начинание и дори личните стремежи на мъжа.
    ћоже да се каже, че социални€ св€т е женски, в който женската енерги€ има особена подкрепа. јко жената действа безчувствено, силата ѝ става капан, както за мъжа, така и за самата не€, и това води до неудовлетвореност и при двамата. Ќо ако жената се изпълни с в€ра в дълбоката мъдрост на сво€ мъж, енерги€та ѝ придобива чувствителност и започва да действа хармонично, освобождавайки отношени€та им от програмите. ѕричината е, че се включва дълбок източник на сексуална енерги€, свободен от полови ограничени€. “ози източник принадлежи едновременно на двамата и при това, мъжа прави първата крачка за разкриването му, а жената е способна да разкрие истинската му сила.
    ¬ъзможно е, социума да е заложил на жената, защото усеща главени€ източник на сексуална енерги€. Ќо системата е забравила, че тази енерги€ може да се про€ви хармонично именно тогава, ако е осветена от чисти€ поглед на мъжа. ѕри това, мъжката сила е в способността му да очисти възпри€тието си от множеството програми записани в главата му и да започне да говори с чисто сърце. “ази любов може да се прочете в пламъка на очите му, във вс€ко движение изпълнено с в€ра в светлото бъдеще на съюза им.
    ¬ действителност, красотата на влюбени€ мъж е про€ва на истинската му сексуалност и не е задължително, тази любов да е насочена само към една единствена жена. јко обичащи€ мъж се освободи от привързаността към конкретен образ, ще открие, че силата на любовта му може да стопли вс€ка жена и да ѝ помогне в разкриването. ¬ъзможно е, такива свободни мъже да станат истински активатори на вродената женска красота, помагайки не само на своите близки и родни жени, но и на вс€ка срещната, дар€вайки € с възторжен поглед. »менно така постъпват множество мъже сега и не могат да живе€т по друг начин.
    јко жените погледнат по нов начин на мъжете и оцен€т силата на искрените им емоции, ще повишат неимоверно мъжката самооценка. Ќали мъжете сага са загубили опорната си точка и им се струва, че социални€ св€т повече не е средата, където могат да се развиват. Ќ€кои от най-успешните мъже, постигат определен етап в действи€та си, след което не усещат необходимото удовлетворение за дълбоките си потребности и се спират. ƒруги, често особено фини и чувствителни, не могат изобщо да реализират потребностите си, и затова се оказват неуспешни. ћоже да се каже, че мъжките стремежи се израз€ват, на първо м€сто, в емоционалното ниво и могат да се реализират особено хармонично и мощно благодарение на съюза с жена. “ова се усеща от всеки мъж и затова е готов да вложи ц€лата си енерги€ в отношени€та с любимата.
     огато мъжа обича, в отношението си към жената, вече е майстор и е способен да види множество пътища, водещи жената към освобождение. Ќие пожелаваме на вс€ка една жена да усети по нов начин любовта на мъжа и да започне да въплъщава в живота си необичайните идеи, с които е изпълнен любими€ ѝ.
    –азбира се, не вс€ко мъжко твърдение има една и съща ценност, нали и неговото съзнание е подложено на програмното въздействие. Ќо когато мъжа говори или действа от любов, възприемането му, практически, е свободно от изкрив€вани€ и жената може да разбере истински€ смисъл. ¬ъзможно е дори, да не си струва да се възприемат буквално такива пламенни думи, но може да се усещат със сърцето и тогава жената е в състо€ние да долови дълбоки€ им смисъл. Ќапример, мъжа може да каже: Ђ¬ъв възторг съм от тво€та лекота и изтънченост!ї ∆ената може да го разбере по своему и да го приеме като комплимент за из€щната ѝ фигура. ¬дъхновена от тази похвала ще прибегне до нови диети, до нови серии масаж, за да бъде още по-стройна и красива.
    Ѕезусловно, всичките тези външни процедури могат да подчерта€т женската красота, но влюбени€ мъж подразбира нещо повече Ц състо€нието, което е про€вила жената в об€ти€та му. ¬ъзможно е, ако жената погледне по-дълбоко на словесното съдържание в сво€ мъж, да усети състо€нието, което е имал предвид и това усещане ще започне да € води напред.
    ¬ъншно ще действа по същи€ начин Ц ще започне природосъобразно хранене, ще отиде в салон за красота, ще си купи нови дрехи, подчертаващи изтънчеността и нежността ѝ. Ќо н€ма да избере модното, а това, което съответства на дълбокото ѝ състо€ние. ѕоласкана от чувствата на сво€ възлюбен, продължавайки да ги задълбочава и усилва, просто н€ма да може да постъпи по друг начин, ще и се прииска да про€ви силата, заложена в мъжките думи. «атова е възможно, мъжа да стане практически учител за любимата си и на първо м€сто, не със съвети, а с подсказки за състо€ни€, които би могла да постигне.
    Ќамирайки се в потока от чувства, мъжа предава с думи именно емоции, макар, в действителност, да говори за всичко друго. ƒори думите му да изглеждат нелепи, а външни€ му вид изобщо да не съответства на представата за мъжка красота, но постъпките му притежават огромна сила. —истемата може специално да изкрив€ва женските възпри€ти€ и да ѝ се струва, че не е особено смел, уверен и като ц€ло, недостоен за не€. Ќай-веро€тно, такива заключени€ да са построени върху шаблони и оцен€вайки го, да го сравн€ва с н€кой секс-символ. Ќо истинската сила на мъжа е в непосредствеността и нестандартността му, и ако любими€ ви не съответства на стандартни€ идеал, това е щастие и за двамата! Ќали в такъв случай, мъжа може да активизира дълбоката ви енерги€, да подбере такива думи, които да отвор€т сърцето ви.
    ¬ противоположни€ случай, секс-символа може да каже нещо такова: Ђ акво малката, ще се гушкаме ли?ї –азбира се, този образ се натрапва от социума и може да вдъхнов€ва много жени да търс€т брутален мъж и дори жесток, свойствена за много герои на боевиците и мелодрамите. Ќо възможно ли е такъв секс-символ да се разкрие истински пред жената, да про€ви искрени чувства? Ќали откривайки се, мъжа става слаб, поне в обичайното разбиране. »злизайки от обичайните програми, не може да е твърд, гласа му става чувствителен и нежен, а движени€та му са меки. ≈два ли ще се хареса на жената, да € стискат като в менгеме. Ќо по н€какви причини, мнозина си мисл€т, че горещата страст на мъжа тр€бва да е именно такава Ц бурна и безкомпромисна.
    ћного мъже се стара€т да отговар€т на тази стандартна представа за мачо и за да запаз€т сво€та непристъпност и независимост от жената, се прав€т на безчувствени. «атова, както и при жените, привичните програми убиват в мъжа истинските му чувства, не позвол€вайки да се про€в€т.
    »стински мъж е този, който поне частично се изгубва в потока на собствените си чувства, престава да се контролира. Ќо, предавайки се на чувствата си, веднага става зависим от т€х. —трува му се, че влюбеността в конкретен човек е истинското щастие и се вкопчва в тези отношени€. Ќамирайки се редом с възлюбената, той действително е себе си, но само до тогава, докато отношени€та не са заплашени от нищо. ўом се по€ви страха да загуби любовта си, мъжа е обхванат от ниски вибрации и зачерква всичко, което е създал до този момент.
    “ова може да се про€ви по различни начини, в зависимост от програмите, които оказват най-силно вли€ние на мъжкото съзнание. Ќ€кои започват да ревнуват и изказват подозрени€, постав€йки под съмнение съвместното бъдеще със собствените си думи. ѕри други мъже, ниските вибрации понижават самооценката и страхувайки се да не загуб€т любимите, започват да прав€т много компромиси и се оказват в пълна зависимост от мнението им. “ака или иначе, мъжката привързаност погажда лош номер и емоционалната красота избледн€ва постепенно и престава да се про€в€ва предишната красота и сила. Ќо, ако мъжа се убеди, че силата на влюбеността му не е зависима от конкретна жена, ще може да освободи природната си сексуалност.
    ¬ гол€ма степен, това зависи от любимата му, редом, с ко€то се е про€вил за първи път това състо€ние. Ќали първично женско желание е да привърже мъжа за себе си, за да не про€в€ва горещи чувства към другите. Ќо такива ограничени€, в крайна сметка вод€т до ограничено про€вление на мъжа в отношени€та им или започва да залита настрана, а може и да прекрати отношени€та, отча€н от ограничени€та на тези рамки.
    јко жената престане да ревнува и му позволи да про€ви възторжените си чувства към други жени, само ще усили уникалната му способност, следователно, ще разкрие нови възможности за този личен съюз. ∆енски€ страх може да е подкрепен от разпространените гледни точки, че свободни€ мъж, обезателно ще почне да изневер€ва. Ќќ, на първо м€сто, свободата не е само за стандартни€ секс, а за про€вление на мъжката сексуалност, заключаваща се във възможността да сподел€ сво€ възторг и усещане за женска красота.
    ¬ъзможно е, такъв мъж мъж да дар€ва н€кои жени с комплименти, а други да вдъхнов€ва с горещи погледи. “ази енерги€ може да се про€ви във всички делови отношени€ и не само по отношение на жените, но и към всеки човек или €вление. ѕо същество, мъжката сексуалност е възможност за активиране на обкръжаващата истинска красота, да разпалва истинската ѝ сила и да помага за про€в€ването ѝ. «а целта, н€ма нужда от посто€нен контакт/привързаност към друг човек или €вление, може просто да предаде импулс за пробуждане.
    ¬ човешките отношени€ може да се про€в€ва като мъжки идеи, изразени в чувствен порив или в страстна интонаци€. ѕо отношение на природата, може да се про€ви с вдъхнов€ващ поглед и нежно отношение към нейните про€влени€. ћоже да се каже, достатъчно е мъжа да се докосне с енерги€та си до всеки процес, за да го съживи, да му помогне да про€ви истинската си същност. —лед това е възможно започване преобраз€ване на този процес и в гол€ма степен, чрез нежната и грижлива женска енерги€. ¬ това се състои силата на мъжки€ и женски€ съюз, който със сво€та сексуалност се допълват по уникален начин. ѕри това мъжа е способен да активира и разпалва, да пробужда, а жената Ц да подкреп€ продължението, да разпростран€ва и насища със сила вс€ко мъжко начинание.
    „рез такива про€влени€ на сексуалността, могат да се реализират много дълбоки качества при мъжете и жените. Ќали благодарение на близките отношени€, жената остава чувствителна към сво€ мъж, про€в€вайки природната си нежност, чувственост, добрина и приемане. ћъжа в потока на женското внимание, ще разкрие сво€та увереност, ко€то н€ма да се израз€ва твърдо и разрушително, а ще е мека и чувствена. ¬сичко това се допълва от главните качества на мъжката сексуалност Ц неговата страст и пламенно вдъхновение, с което ще разпалва в жена си желанието за живот.
    ѕо същество, жената винаги е изпълнена с удоволствие, но докато енерги€та ѝ не се поддържа от искрени мъжки чувства, т€ не усеща истински€ смисъл в живота. ¬ такова изгубено състо€ние са много съвременни красавици, способни да привлекат мъже, но студената им красота не прави спътниците им истински щастливи. јко жената про€в€ва чувствителност по отношение на мъжа и го стопл€ вътрешно, неговата страст ще придобие неверо€тна сила и ще помогне на жената да действа свободно. ¬ъзможно е, отначало, жената да е главното действащо лице, а мъжа Ц източник на вдъхновение, но след това, той също ще започне да действа, имайки женската подкрепа.
    ѕо този начин, поддавайки се на мечтите, се стремим да про€вим мъжката и женската сексуалност и се над€ваме да ви хареса. »стинската женска сексуалност може да се про€ви благодарение на женската чувствителност към мъжа, усещането ѝ на природната сила, ко€то е заложена в представителите на силни€ пол. Ѕлагодарение на такава подкрепа, мъжа ще може да направи ответна крачка и да подкрепи жената в разгръщането на вътрешната ѝ красота. ¬секи мъж вече действа в потока на своите искрени чувства, и ако усети женска признателност, ще придобие гол€ма увереност във вътрешната си сила. –азбира се, представителите и на двата пола, ще успе€т да умножат сексуални€ си поток, ако престанат да се вкопчват в определени отношени€, като по този начин активизират множество негативни програми, про€в€ващи се като ревност и страх от загубата на партньора. јко мъжа и жената успе€т да про€в€ват сексуалността си свободно към всеки човек, това не води до измени, точно обратното, любими€ ви ще остане точно с вас, ако достойно оцен€вате дълбоките му про€ви. јко разрешите чувствата му да се про€в€ват свободно, сексуалната му енерги€ н€ма да се засто€ва и да напира за срочно освобождаване. ¬ такъв случай, физически€ секс престава да е единствени€ начин за про€ва на сексуалност и т€ ще се реализира във всеки разговор, докосване и движение.
    ∆елаем ви, скъпи жени, да успеете да видите в партньора си вродената му сила и да му помогнете да се увери в не€. Ќека да започне да се про€в€ва свободно, активизирайки дълбоки про€влени€ не само във вас, но и в цели€ обкръжаващ св€т.
    ∆елаем ви, скъпи мъже, винаги да сте свързани със сво€та страст и желание да промените този св€т към по-добро. Ќека чувството ви за прекрасното да ви помага за преобраз€ването на любимата жена, про€в€вайки истинската ѝ красота и от това ще придобивате още по-гол€ма в€ра в себе си.
    Ќека любовни€ ви съюз да помогне, сексуалността ви да се про€в€ва леко и свободно, правейки € независима от вс€какви стандарти и програми!
    — уважение,
    природните духове.
    ѕревод: …осиф …оргов

http://www.together-info.ru/ru/info-portal/chennelingi/o-zhenskoj-i-muzhskoj-seksualnosti-statya-shestnadcataya/


—ъздадено: 18/06/2017 • 20:19
ќбновено : 18/06/2017 • 20:19
 атегори€ : —емейните отношени€
—траницата е посетена 780 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.72 секунди