“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - —убтитрите на филма “ј…Ќј“ј
“ј…Ќј“ј


ѕреди година животът ми се срина. –аботех до изтощение. Ѕаща ми почина внезапно, отношени€та ми с близките б€ха напрегнати. ѕо онова време н€мах представа, че от най-дълбокото ми отча€ние щеше да се роди най-големи€т дар.
Ѕ€х допусната до велика “айна. «апочнах да € прослед€вам назад в истори€та. Д»зумрудени€т скрижалФ, “айната бе погребана. “айната бе обект на страстно желание, но за “айната бе забранено да се говори. “айната не биваше никога да бъде разкрита пред широка публика. Ќе можех да пов€рвам колко хора знаеха за не€! “е б€ха най-великите в истори€та: ѕлатон, Ўекспир, Ќютон, ёго, Ѕетовен, Ћинкълн, ≈мерсън, ≈дисън, јйнщайн. «ащо останалите не зна€т за това? ¬сичко, което исках, бе да сподел€ “айната със света. «апочнах да търс€ хора, живеещи днес, които знаеха за “айната. ≈дин по един, те започнаха да се по€в€ват.
Ѕоб ѕроктор - философ: Tайната ти дава всичко, което желаеш: щастие, здраве и богатство.
ƒжо ¬итале - метафизик: ћожете да имате, да бъдете или да правите всичко, което искате.
ƒжон јсараф - предприемач: ћожем да имаме всичко, което си изберем. Ѕез значение колко гол€мо е. ¬ каква къща бихте искали да живеете?
Ћорал Ћангемайер - финансист: »скате ли да бъдете милионери?  аква професи€ бихте желали да имате?
ћери ƒаймонд - консултант по ‘ън Ўуй: »скате ли повече успехи?  акво всъщност искате?
ƒ-р ћайкъл Ѕекуит - свещеник и €сновидец: ¬иждал съм много чудеса да се случват в живота на хората. „удеса, свързани с пари, с физическо излекуване, психическо оздрав€ване, излекуване на отношени€та.
ƒжак  анфийлд - писател: ¬сичко това става, защото знаем как да приложим “айната. “ова е ¬еликата “айна на живота.

“ ј … Ќ ј “ ј

“айната е отговорът на всичко, което е било,
всичко, което е, и всичко, което н€кога ще бъде.
–алф ”алдо ≈мерсън - (1803 - 1882)


†††¬еро€тно се чудите каква е “айната? ўе ви разкажа как аз € разбрах. ¬сички работим с една безгранична сила. ¬сички се ръководим от едни и същи закони - естествените закони на ¬селената са толкова точни, че можем уверено да създаваме космически кораби, да изпращаме хора на Ћуната, да пресметнем призем€ването с точност до части от секундата. Ќ€ма значение дали сте в »нди€, в јвстрали€, Ќова «еланди€, —токхолм или Ћондон, “оронто, ћонреал или Ќю-…орк. ¬сички работим с една сила! ≈дин закон - ѕривличането. «аконът на ѕривличането.

†††“ј…Ќј“ј ≈ «ј ќЌЏ“ «ј ѕ–»¬Ћ»„јЌ≈“ќ
¬сичко, което идва в живота ви, вие го привличате! » то е привлечено към вас чрез

†††—»Ћј“ј Ќј ќЅ–ј«»“≈,  ќ»“ќ ѕќƒƒЏ–∆ј“≈ ¬ ”ћј —»
†††“о е това, което мислите. –азбирате ли, всичко което става във ваши€ ум, вие го привличате към себе си. ћъдрите хора винаги са знаели това. ћоже да се върнете назад при хората от древен ¬авилон - те винаги са го знаели, но това е била малка група хора. «ащо един процент от населението печели около 96% от всички пари, които са в обръщение на «ем€та? ћислите ли, че това е случайност? Ќе, никак не е случайно! ќпределено е да става така. “е разбират нещо. “е разбират “айната!
††» вие ще се запознаете с не€. Ќай-прости€т начин за мен да гледам на «акона за привличането, е да мисл€ за себе си като за магнит и да знам, че магнитът винаги привлича нещо.
†††Ѕоб ƒойл - писател: ѕо същество «аконът на привличането гласи, че нещата, които си приличат, се привличат.
†††Ќо тук говорим на ниво мисли. Ќашата работа като човешки същества е да мислим за нещата, които искаме, да си из€сним какво наистина желаем? “огава започваме да призоваваме един от най-великите закони на ¬селената, и това е «аконът на привличането. “и се превръщаш в това, за което мислиш най-много. Ќо също и привличаш това, за което мислиш най-много. јко го виждаш тук, ще го усетиш тук.
†††ћайк ƒули - писател: » този принцип може да се обобщи в три прости думи:

†††ћ»—Ћ»“≈ —“ј¬ј“ –≈јЋЌќ—“
†††ѕовечето хора не разбират, че мисълта има честота. ¬с€ка мисъл има честота и енерги€. ћожем да измерим мисълта. “ака, ако мислите за нещо непрекъснато, ако си представ€те, че имате тази нова кола, парите които ви тр€бват, създавате компани€, намирате си сродна душа. јко си представ€те как би изглеждало това, вие излъчвате тази честота непрекъснато и последователно. ћислите изпращат този магнитен сигнал, а това привлича съответното желание обратно към вас. ѕредставете си охолен живот, и вие ще го привлечете. «аконът работи винаги, по вс€ко време, при всеки човек.

†††Ќќ ≈“ќ  Џƒ≈ ≈ ѕ–ќЅЋ≈ћЏ“
†††ѕовечето хора си мисл€т за това, което Ќ≈ искат, и се чуд€т защо то им се случва отново и отново, и отново. «аконът на ѕривличането не се интересува дали възприемате нещо за лошо или добро и дали го искате, или не го искате. “ой отвръща на мислите ви. «атова ако си седите вторачени в проблемите и се чувствате ужасно заради т€х, това е сигналът, който отправ€те към ¬селената. "јууу, чувствам се ужасно зле! »мам толкова дългове!" ¬ие просто се увер€вате в това и цели€т сте погълнат от това чувство. «атова точно от него ще получите повече.
†††≈стер ’икс - проповедник:  огато гледате към нещо, което желаете и му казвате ƒј, вие задействате мисъл и «аконът на привличането отвръща на тази мисъл, и ви носи нещата, които съответстват на мислите ви. Ќо когато се вглеждате в нещо, което не искате, и му казвате Ќ≈, вие всъщност Ќ≈ √ќ ќ“ЅЋЏ— ¬ј“≈. ¬место това вие активирате точно тази мисъл за нещото, което не искате. » сега «аконът на привличането ви достав€ и него.
†††∆ивеем във ¬селена, ко€то е основана на привличането. ¬сичко е свързано с него. “ози «акон винаги работи, независимо дали в€рвате в него, дали го разбирате или не. ¬инаги работи! ћоже да си мислите за миналото или насто€щето, или бъдещето, но дали си спомн€те, дали наблюдавате или си представ€те, в този процес вие активирате мисъл и «аконът на привличането, който е най-могъщи€т закон на ¬селената, откликва на мисълта ви. ¬инаги нещо се сътвор€ва. ¬секи път, когато н€кой мисли за нещо продължително и посто€нно, той е в процес на творене. Ќещо ще се по€ви от тези мисли. «аконът на привличането гласи, че ще ви се даде това, за което говорите, или върху което се фокусирате. » ако се оплаквате колко сте зле, вие създавате повече от лошото.
†††Ѕил ’арис - психотерапевт: »мах ученик на име –обърт. –обърт беше обратен, участваше в онлайн курса ми, който предлага връзка с мен по и-мейл. » той описа мрачната картина на сво€ живот. ¬ работата му всички колеги се подигравали с него и бил посто€нно в напрежение от номерата, които му правели. “ой каза, че като върв€л по улицата, всеки, който го срещнел, искал да го малтретира по н€какъв начин. »скал да стане комедиант, но когато отишъл и се изправил пред хората, всички го засичали, защото е гей. » цели€т му живот бил изпълнен с нещастие, и всичко се фокусирало върху тази иде€, че това е, защото е гей.
†††«апочнах да го уча, че се фокусира върху това, което не иска. Ќасочих го обратно към и-мейла, който ми бе изпратил, и му казах: Дѕрочети го пак. ¬иж всички неща, които не искаш, и за които ми говориш. ћога да ти кажа, че си обсебен от т€х.  огато се фокусираш върху нещо, ако вложиш в него силни чувства, то се случва още по-бързо.Ф
†††“огава той започна да прави това - да се фокусира върху нещо, което иска. «апочна наистина да се опитва. “ова, което стана през следващите 6-8 седмици, бе истинско чудо. “ой ми каза, че всички хора в офиса, които са го тормозели, или се преместили в друг отдел, или напуснали работа, или го оставили на спокойствие. » той започна да си обича работата. «абел€за, че когато е на улицата никой не идва да го измъчва вече. ѕросто тези груби€ни не б€ха там.  огато направил комедийното шоу, хората не само не го обиждали, а се изправили и му ръкопл€скали! ÷ели€т му живот се променил, защото и той се променил, защото започнал да се фокусира не върху това, което не иска, от което се страхува и от което иска да изб€га, а се фокусирал върху това, което искал.

†††ѕроф. д-р ƒжон ’агелин - квантов физик: «начи, когато сме положително настроени в нашите възгледи и ориентаци€, ние сме склонни да привлечем положителни хора, събити€ и обсто€телства.  огато сме негативно настроени или €досани, сме склонни да привличаме негативни и гневни хора и непри€тни събити€ и обсто€телства. » се оказва, че сте привлекли това, за което най-много си мислите, което преобладава в съзнанието ви, независимо дали тези мисли са съзнателни или несъзнателни. “ова е непри€тното.
†††ƒжон ƒемартини - философ: јко погледнете много внимателно, когато става дума за “айната и силата на наши€ ум, силата на намерени€та ни в ежедневието ни, всичко е около нас. ѕросто тр€бва да си отворим очите и да прогледнем. ¬иждате «акона за привличането, потвърден в обществото ни: този, който говори най-много за болести, ги има. “ози, който говори най-много за благоденствие, го има. «аконът за привличането се потвърждава навс€къде около вас. јко разбирате какво представл€ва той. —мисълът ми е, че вие сте магнит, който привлича мисли, хора, събити€, начин на живот. ¬сичко, което внесете във ваши€ житейски опит, го внас€те благодарение на този мощен «акон на привличането.
†††ѕроф. ‘ред јлън ”улф - квантов физик: “ова, което ви говор€, не е н€какво самозалъгване, празни фантазии или побърканост! √овор€ ви от позици€та на едно по-дълбоко, фундаментално разбиране.  вантовата физика наистина започва да клони към това откритие. “€ казва, че не може да има ¬селена без –азумът да проникне в не€, и че всъщност умът оформ€ това, което възприемаме. јко не го разбирате, това не значи, че тр€бва да го отхвърлите. ¬ие не разбирате съвсем и електричеството. ѕърво на първо, никой не знае какво точно е електричеството. » въпреки това се наслаждаваме на ползата от него. «наете ли как работи това? јз не знам. Ќо знам това: можете да сготвите вечер€ на човек с електричество. Ќо също така можете да сготвите и човека...
†††„есто, когато хората започнат да разбират великата “айна, те се плашат от всички тези негативни мисли, които имат. “р€бва да знаем две неща:
†††ѕърво: ƒоказано е научно, че положителната мисъл е стотици пъти по-силна от отрицателната. “ова вече премахва дон€къде тревогата.
†††¬торо: ¬ие живеете в реалност, в ко€то съществува буфер на времето. » това забав€не ви е от полза. —игурно не бихте искали да живеете в среда, където мислите ви се материaлизират незабавно. –езултатът не идва веднага и това е нещо добро. —ледователно вие искате да осъзнавате мислите си, искате внимателно да ги подбирате и искате да се забавл€вате с това, защото вие сте шедьовърът на живота си, вие сте ћикеланджело на ваши€ живот. ƒавид, който извайвате, сте самите вие. » постигате това с мислите си.
†††Ћидерите от миналото, които притежавали “айната, искали да използват нейната сила и да не € споделат с никого. “е държали хората в неведение относно “айната. ’ората ходели на работа, бачкали и се връщали от работа вкъщи. “е се бъхтели и оставали без сили. «ащото “айната се пазела само за малцината избрани.
†††ƒ-р ƒенис ”ейтли - психолог: Ќие живеем във вселена, ко€то се управл€ва от закони.  акто има «акон за гравитаци€та - ако паднете от високо, н€ма значение дали сте добър или лош човек, ще се ударите в зем€та. ¬сичко, което ви обгражда точно сега в живота ви, включително и нещата, от които се оплаквате, сами сте ги привлекли. «нам, че това н€ма да ви хареса. ¬еднага ще кажете: ЂЌе съм привл€къл аз катастрофата! Ќе съм привл€къл този клиент. Ќе съм привл€къл данъчни€ дълг. Ќе съм привл€къл...ї каквото и да е, от което се оплаквате! ј аз съм тук, за да ви го кажа направо:

†††ƒј, “Џ ћќ ¬»≈ —“≈ √» ѕ–»¬Ћ≈ Ћ»
†††» това е най-трудно разбираемата част, но щом веднъж сте € осъзнали, т€ промен€ живота ви. “ова е част от всеобщата, огромна “айна. » повечето от нас привличат несъзнателно! Ќие си мислим, че н€маме никакъв контрол. Ќашите мисли са на автопилот, нашите чувства са на автопилот, и така всичко си върви автоматично. јко за пръв път чувате това, може да си помислите: Ђј сега тр€бва да моделирам мислите си ли? “ова е ба€ работа.ї ќтначало може да ви изглежда така. Ќо тогава започва забавлението. Ќе ви караме посто€нно да следите мислите си. “ова може да ви подлуди. »ма толкова много мисли, които идват от толкова много места, за толкова много неща. “ук се по€в€ва вашата система за управление чрез емоциите ви. ¬ашата система за управление са вашите емоции, които ви помагат да разберете какво си мислите. ¬ашите мисли пораждат вашите чувства. ≈моциите са един неверо€тен дар, който ни позвол€ва да разберем какво привличаме.
†††»ма само два вида емоции от тази гледна точка: при едните се чувстваме добре, а при другите - зле. Ќаричате ги с всевъзможни имена, но в основата си всички отрицателни емоции - дали ги наричате вина, гн€в или фрустраци€ - се усещат почти еднакво. ¬сички те са ни непри€тни и всички те са водач, който ни казва, че това, за което си мислим в момента, не е в хармони€ с това, което искаме!
†††ƒ-р Ѕен ƒжонсън - лекар, д.м.н.: — други думи, това е лоша честота или лоши вибрации, или както искате го наричайте. ≈моци€та, от ко€то се чувстваме добре, чувството на надежда, щастие или любов, доброто чувство, положителната емоци€, идва да ни покаже, че това, за което си мислим тъкмо сега, е в хармони€ с това, което искаме.
†††“ака че наистина е много просто: отговорът е точно в това, какво привличам сега? ƒобре ли се чувствам при това? јко да, тогава продължавайте смело да правите това, което правите! „увствата ни са обратната връзка, ко€то ни показва дали сме на прав път или се отклон€ваме от него.  олкото по-добре се чувствате, толкова повече сте на прав път.  олкото по-зле се чувствате, толкова сте по-далеч от истината.  огато преминавате през различните ежедневни прежив€вани€, вие формулирате мисли, които буквално моделират бъдещите прежив€вани€ и събити€ в живота ви. ќт начина, по който се чувствате, може да разберете дали нещата, към които се стремите, ще ви зарадват, като ги получите.  аквито и да са вашите чувства, те отраз€ват съвършено точно това, което е на път да се случи. » вие получавате точно това, което съответства на чувствата ви, а не онова, за което мислите. «атова, ако сутрин станат накриво, хората са склонни да продължат така и цели€т им ден минава наопаки. ’ората н€мат представа, че една проста пром€на в настроението може да промени цели€ им ден и цели€ живот. јко започнете ден€ си добре и запазите това щастливо чувство, стига да не позволите нещо да промени настроението ви, ще продължите да привличате по «акона за привличането повече ситуации, обсто€телства и хора, които поддържат това чувство на щастие.
†††ƒобри дни, лоши дни, богатите стават по-богати, бедните стават по-бедни, всичко зависи от това, какви са преобладаващите чувства, които всички тези хора продължително изпитват. ћоже веднага да се почувствате здрави, да се почувствате процъфт€ващи, да започнете да усещате любовта, ко€то ви обгражда, дори и да € н€ма. » тогава ¬селената ще откликне на същността на вашата песен, ще откликне на естеството на това вътрешно чувство и ще про€ви съответното нещо, защото вие така се чувствате.  ато ц€ло това, върху което фокусирате мисли и чувства, е това, което привличате в живота си. Ѕез значение дали то е нещо, което искате или не.
†††“ќ¬ј,  ќ≈“ќ ћ»—Ћ»“≈, “ќ¬ј,  ќ≈“ќ „”¬—“¬ј“≈, » “ќ¬ј,  ќ≈“ќ —≈ —Ћ”„¬ј, ¬»Ќј√» —Џ¬ѕјƒј“
†††¬секи път. Ѕез изключение. “ова е трудно за преглъщане. Ќо когато започнем да се отвар€ме към този подход, от това следват неверо€тни неща. “ова означава, че
†††
 ј ¬ќ“ќ » ƒј —ј Ќјѕ–ј¬»Ћ» ћ»—Ћ»“≈ — ∆»¬ќ“ј ¬», “ќ ћќ∆≈ ƒј ЅЏƒ≈ ѕќѕ–ј¬≈Ќќ,  ј“ќ »«ћ≈Ќ»“≈ —Џ«ЌјЌ»≈“ќ —»
†††”инстън „ърчил (1874-1965): ¬ие създавате собствената си вселена, докато вървите напред през живота.
†††Ќаистина е важно да се чувствате добре, защото това хубаво чувство се излъчва като сигнал към ¬селената и започва да привлича още подобни хубави неща към вас.  олкото по-добре се чувствате, толкова повече привличате неща, които ви помагат да сте още по-добре и ви издигат все по-нагоре и нагоре... «наете ли, че когато сте потиснати, можете да промените състо€нието си, ей така?! ѕуснете си хубава музика. «апочнете да пеете. “ова ще промени емоци€та ви. »ли си помислете за нещо красиво. ѕомислете си за бебе, или може би за н€кого, когото обичате. » продължавайте да държите тази мисъл в съзнанието си, отклонете всички други и ви гарантирам, че ще започнете да се чувствате добре.
†††ƒжеймс јртър –ей - философ: “ози принцип важи и за домашни€ ви любимец. ¬€рвам, че това е прекрасно, защото оправ€ емоционалното ви състо€ние.  огато чувствате обич към животинчето си, това е чудесно състо€ние на любов, което ще донесе добро в живота ви.
†††ј само какъв дар е това! » когато започнете да разбирате, когато започнете да насочвате мислите си според чувствата, които те предизвикват във вас и забележите връзката между това, което чувствате и мислите, и това, което се връща при вас, преди да се усетите ще разберете, че вие сте създателите на вашата собствена реалност. ј тези, които гледат отстрани, ще бъдат удивени от съвършени€ живот, който водите.
†††—лед като разбрах “айната и започнах да € прилагам в живота, той наистина стана вълшебен. ћисл€, че стана живот, за който всеки мечтае, и аз живе€ така всеки ден. ∆иве€ в имение за 4,5 милиона долара. »мам прекрасна съпруга. ’од€ на почивка във всички приказни места на света. »зкачвал съм планини, ходил съм на експедиции, на сафарита, » всичко това се е случило и продължава да се случва, защото знам как да прилагам “айната. ∆ивотът може да бъде феноменален, и той “–яЅ¬ј да бъде такъв, и той ў≈ —“јЌ≈ необикновен, щом започнете да използвате “айната.

††† ј  ƒј »«ѕќЋ«¬јћ≈ “ј…Ќј“ј
†††ћного хора ме питат каква е т€хната задача в процеса на творчеството и каква е задачата на ¬селената. «атова нека разгледаме този въпрос. ўе използваме една метафора. ѕомислете за јладин и лампата му. —игурно сте чували за него. јладин взема лампата, избърсва € от праха и хоп - по€в€ва се духът. ƒжинът винаги казва едно нещо: Д“воето желание е заповед за мен.Ф ¬ тази приказка обикновено се изпълн€ват 3 желани€, но ако проследим истори€та назад към изворите й, н€ма ограничение в бро€ на желани€та. ѕомислете върху това.
†††—ега, нека вземем тази метафора и да € приложим в живота си. «апомнете, јладин е този, който казва какво иска, а обширната ¬селена е този велик дух - джинът. –елигиите го наричат с много имена. “во€т ангел пазител, твоето висше јз. ћожете да му сложите вс€какъв етикет и да изберете име, което ви устройва. Ќо вс€ка традици€ ни е учила, че има нещо по-гол€мо от нас. ј духът винаги казва едно: Д∆еланието ти е заповед за мен.Ф


†††»скаме да ви кажем, че творчески€т процес се състои от три стъпки:
†††ѕЏ–¬ј“ј ≈ ƒј ѕќ»— ј“≈  ј ¬ќ“ќ ∆≈Ћј≈“≈. Ќ€ма нужда да използвате думи. ¬същност, ¬селената не слуша вашите думи. ¬селената реагира на вашата ћ»—ЏЋ.  акво е вашето истинско желание? —еднете и го напишете на лист харти€. Ќапишете го в сегашно време. ћожете да започнете като напишете: Д“олкова съм щастлив и благодарен...Ф » тогава об€снете какъв бихте искали да бъде животът ви. ¬ъв вс€ка област. “ова е много забавно. ¬се едно ¬селената е каталог, а вие прелиствате страниците му и решавате: ДЅих искал да преживе€ това, искам този продукт, а също искам да бъда с ето такъв човек.Ф ѕросто отправ€те поръчката си към ¬селената. Ќаистина, толкова е лесно!
†††¬“ќ–ј“ј —“Џѕ ј ≈ ќ“√ќ¬ќ–Џ“. ќтговор на това, което искате. » това не е ваша работа във физически€ смисъл. ¬селената ще извърши тази стъпка вместо вас. ¬сички природни сили отговар€т на мислите, които задействате. Д∆еланието ви е заповед за мен.Ф » ¬селената ще започне да се пренарежда, за да го осъществи за вас. ѕовечето от нас не сме€т да си позвол€т да си поискат това, което наистина жела€т, защото не могат да вид€т как точно може да стане това.
†††јко направите кратко проучване, ще ви стане €сно, че всеки, който е постигал нещо, не е знаел как точно ще го направи. “ой само е знаел, че ще го направи! Ќе ви тр€бва да знаете как ще се осъществи вашето желание. Ќе е необходимо да знаете как ще се пренареди ¬селената. Ќе знаете как, но ще си покаже. ¬ие ще намерите начин, вие ще привлечете събитието. “огава нашите при€тели казват: ДЌещо е объркано и не върви, защото знам, че си искам нещата, а те не се по€в€ват.Ф ј ние казваме: Д¬ие искате, изпълн€вате първата стъпка, н€ма как да не го правите. » ¬селената ви отговар€ всеки път, без изключение. Ќо има и още една трета стъпка, ко€то тр€бва да разберете.Ф
†††“–≈“ј“ј —“Џѕ ј ≈ ѕ–»≈ћјЌ≈“ќ! “ова значи да се настроите да приемете това, което сте поискали.  огато сте настроени да приемете това, което искате, вие се чувствате прекрасно. “ова е ентусиазъм. “ова е радост, това е признателност, това е страст. Ќо, когато чувствате отча€ние, или страх, или гн€в, това са силни показатели, че не сте в хармони€ с това, което искате. » така, когато започнете да осъзнавате, че вашето вътрешно чувство е всичко, и започнете да насочвате мислите си според това, как се чувствате от т€х, малко по малко ще можете да откриете чувството, свързано с това, което искате! “огава ще бъдете в хармони€ с това, което искате, ще заживеете с него и то ще тр€бва да се по€ви в живота ви. » когато превърнете тази фантази€ в реалност, вие ще сте в състо€ние да про€в€вате все по-добри фантазии... » това, при€тели, се нарича “¬ќ–„≈—“¬ќ.

†††» така, изучаването и практикуването на «акона на привличането означава да разберете какво ще ви помогне да създадете в себе си усещането, че вече имате това, което искате. »зпробвайте тази кола, търсете този нов дом, влизайте в различни къщи... ѕравете каквото тр€бва, за да получите усещането, че притежавате желаното. » запомнете тези усещани€. ¬сичко, което правите, за да получите тези усещани€, буквално ви помага да привлечете желаното. ћоже да се случи така, че да се събудите и то да е вече факт! »ли може внезапно да ви дойде блест€ща иде€ какво да направите!
†††Ќикога не бива да казвате: Д“ова никога не може да ми се случи.Ф или Д“ова сигурно н€ма да ми хареса.Ф «ащото тогава вашето желание н€ма да се осъществи! ѕон€кога се изискват действи€, но ако действате в хармони€ с вашите желани€, ще се чувствате щастливи, ще усещате пулса на живота. “огава мигът ще спре и ще можете да му се насладите до насита. ¬селената обича скоростта. Ќе се бавете, не се двоумете, не се съмн€вайте!  огато има възможност, когато се по€ви поривът, когато интуици€та ви подсказва, тогава действайте! “ова е вашата работа. » това е всичко, което тр€бва да направите. ўе привлечете всичко, което поискате. јко имате нужда от пари, ще ги получите! јко имате нужда от хора, ще ги привлечете! јко ви тр€бва определена книга, и не€ ще привлечете.
†††“р€бва обаче да внимавате какво привличате, защото ако съхран€вате образи на неща, които искате, вие ще ги привлечете и те ще привлекат вас. “е буквално ще се по€в€т във вашата физическа реалност с вас и чрез вас. “акъв е  осмически€т «акон. ќтначало може да н€мате нищо, може да се намирате в безизходица, но изход ще бъде намерен!
†††ѕомислете върху това.  огато колата пътува в нощта, фаровете освет€ват само първите 50-100 метра от път€, но можете да стигнете от  алифорни€ до Ќю …орк като карате в тъмното, защото тр€бва да виждате само следващите 100 метра от път€. “ака и животът се разкрива пред нас. » ако в€рваме, че и следващите 100 м ще се разкри€т пред нас, а след това и следващите, и по-следващите... ваши€т живот ще продължава да се открива пред вас и ще ви изведе до желаната цел, до това, което истински искате, просто защото го искате.
†††ћартин Ћутър  инг младши (1929 - 1968): Ќаправете първата стъпка с в€ра. Ќе е нужно да виждате ц€лата стълба, само направете първата стъпка.

†††ƒруг въпрос, който си задават хората, е колко време ще отнеме това?  олко дълго ще тр€бва да чакат, докато се по€ви колата, връзката, парите или каквото и да е. ≈, н€ма книга с правила, в ко€то да се казва: това ще ви отнеме 30 минути, или 3 дни, или 30 дни. ¬ случа€ по-скоро е от значение доколко сте в ’ј–ћќЌ»я със самата ¬селена. –азмерът не значи нищо за ¬селената.
†††Ќаучно погледнато, не е по-трудно да привлечете нещо, което см€тате за огромно, отколкото нещо, което е безкрайно малко. ¬селената създава всичко без никакво усилие. “ревата не се напр€га, за да расте. “ова е естествено за не€. “ака е предопределено. ¬сичко е свързано с това, което се случва тук (в ума ни), ние сами определ€ме м€стото на вс€ко нещо с думите: Д“ова е гол€мо, то ще отнеме известно време...Ф или Д“ова е малко, ще ми отнеме само час.Ф Ќо това са правила, които самите ние си определ€ме. —поред ¬селената н€ма правила. ¬ие осигур€вате усещането, че имате това, което искате, и т€ откликва на това усещане. Ќа н€кои хора им е по-лесно с малките неща и обикновено казваме: Дƒобре, започнете с нещо малко... като чаша кафе.Ф Ќека вашето намерение бъде да привлечете чаша кафе днес.
†††ѕредставете си, че говорите с н€кого, н€кой стар при€тел, когото не сте виждали отдавна. “огава н€кой ще ви заговори за него. “ози човек ще ви се обади или ще получите писмо от него.
†††ƒейвид Ўирмер - треньор по инвестиции: ’ората са сма€ни как винаги намирам м€сто за паркиране. ѕравил съм това много пъти откакто узнах “айната. ѕредстав€м си м€сто за колата точно където го искам и в 95% от случаите то е свободно за мен и аз просто паркирам там. ¬ 5% от случаите се налага да изчакам една-две минути, н€кой да излезе, за да вл€за аз. » така нещата винаги се нареждат.

†††ѕ–ќ÷≈—» — √ќЋяћј ћќў
†††
ћного хора се чувстват блокирани, вързани, като затворници, или ограничени поради обсто€телствата, в които се намират. » аз им обръщам внимание, че каквито и да са обсто€телствата, това е само насто€щата ви реалност, а тази реалност ще започне да се промен€, когато започнете да използвате “айната. ѕон€кога ще ви се струва, че сте зациклили, защото мислите за едни и същи неща непрекъснато. “ака и резултатите ще са все едни и същи, посто€нно и всеки път. ѕричината е в следното: повечето хора обикновено насочват мисълта си натам, на където ги поведе това, което наблюдават в момента.
††† огато се вглеждате в нещо, тогава вие мислите за него. ј според «акона на привличането, колкото повече мислите за нещо, толкова повече от него получавате! —ледователно, като се вторачвате в нещо и си мислите само за него, «аконът на привличането ви дава повече точно от това нещо. » тогава, ако продължите да се вторачвате ... ... ¬ече разбрахте, нали?
†††“р€бва да намерите начин да подхождате към ситуациите от различна гледна точка.  ато гледат сегашното състо€ние на живота си, повечето хора си казват: Д“ова е то, такъв съм си аз.Ф Ќо това не е човекът, който сте сега, това е човекът, който сте били. јко мислите за сегашното си положение, да кажем например, че н€мате достатъчно пари в банката, или н€мате връзката, ко€то искате, или здравето ви не е цветущо... “ова Ќ≈ —“≈ вие! “ова е резултатът от вашите предишни мисли и действи€. “ака ние живеем с последстви€та от мислите и действи€та си в миналото.  огато гледате сегашното си положение и се отъждеств€вате с него, тогава се обричате на същото нещо и нищо повече за в бъдеще.
†††Ѕуда: “ова, което сме, е резултат на това, което сме мислили.
†††ƒобре, а какво можете да направите сега, за да промените живота си? ўе ви кажа две-три неща. “ова са процеси с гол€ма мощ.

†††ЅЋј√ќƒј–Ќќ—“
†††«апочнете да си състав€те списък с нещата, за които сте благодарен! «апочнете с това, защото то промен€ енерги€та ви, промен€ мисленето ви. ѕреди това упражнение може да сте били фокусирани върху това, което н€мате, въху оплаквани€та и недоволството си или въху н€какъв друг проблем.  огато правите това упражнение, започвате да вървите в друга посока. «апочвате да изпитвате благодарност за всичко, от което се чувствате добре.
†††ћарси Ўимоф - художник: Ѕлагодарността е абсолютен начин да внесете повече хубави неща в живота си.
†††ƒжон √рей - д-р по психологи€: ¬секи мъж знае, че когато жена му оцен€ва малките жестове, които той прави, това го радва и той иска да € зарадва още повече. ¬сичко опира до признателността. “€ привлича подкрепата. ќт години си казвам: «а каквото говорим и благодарим, това предизвикваме в живота си! “ова е усещането, което тр€бва да носим, и за мен това е много важно упражнение - вс€ка сутрин, като ставам, да кажа ДЅлагодар€Ф! ¬с€ка сутрин, като ставам от леглото, аз благодар€. ѕосле избро€вам всичко, за което съм благодарен, докато си прав€ сутрешни€ тоалет. » не само мисл€ за т€х като в н€каква рутина, а ги излагам пред себе си и чувствам благодарността.
††† олкото по-скоро се почувствате благодарни за това, което имате, по-скоро ще привлечете още добри неща, такива, за които да сте благодарни. «ащото може да си кажете: Д≈х, н€мам колата, ко€то искам, н€мам къщата ко€то искам, н€мам здравето, н€мам партньора, който тр€бва да имам ...Ф —прете се веднага! “ова са нещата, които Ќ≈ искате! ‘окусирайте се върху това, което вече имате и за което сте благодарни! ћожете да благодарите, че имате очи, за да гледате този филм, или за дрехите, които имате. ƒа, може би искате нещо друго, и може и да го получите скоро, ако започнете да се чувствате благодарни за това, което вече имате.
†††Ћи Ѕроуер - учител: ¬секи минава през периоди, в които си казва: Дќх, не ми върви, нещата се нареждат зле, имам проблеми в семейството...Ф ”сещайте се навреме.
†††јз си харесах едно камъче. Ќос€ това камъче в джоба си. ћоже да сте го виждали. ’аресах си това камъче, сложих го в джоба си и си казах: Д¬секи път когато докосна това камъче, ще си мисл€ за нещо, за което съм благодарен.Ф “ака вс€ка сутрин като стана, го взимам от масичката, слагам го в джоба си и избро€вам нещата, за които съм благодарен. ј вечер какво прав€? »зпразвам си джобовете и камъчето отново е пред мен.
†††»мал съм н€кои случки, удивителни прежив€вани€. »маше един човек от ёжна јфрика, той ме вид€ да го изпускам и попита: Д акво е това?Ф јз му об€сних и той го нарече Д амъкът на благодарносттаФ. —лед 2 седмици получих и-мейл от него от ёжна јфрика. “ой пишеше: Д—инът ми умира от р€дък вид хепатит. ўе ми изпратиш ли три камъка на благодарността?Ф “ова б€ха просто камъни, които намирах на улицата, и казах: Д≈стествено.Ф “р€бваше да се увер€, че ще бъдат специални. «атова отидох до потока, избрах камъните и му ги изпратих. —лед 4-5 месеца получих и-мейл от него. ѕишеше: Д—инът ми е много по-добре. «дравето му се възстанов€ва напълно, но тр€бва да знаеш нещо: продадохме над 1000 къмъка на благодарността, по 10 долара всеки, и употребихме всички тези пари за благотворителност. Ѕлагодар€ ти много.Ф
†††“ака че много е важно да бъдем благодарни за всичко, което имаме. ѕредлагам ви да направите още нещо, за да промените живота си. » това нещо е толкова огромно, че н€мам думи да ви опиша могъществото, което това може да ви донесе.

†††¬»«”јЋ»«ј÷»я
†††»зползвах упражнението за визуализаци€ от програмата јполо и го приложих в ќлимпийските игри през 80-те и 90-те години. Ќарича се тренировка чрез визуализаци€.
†††  огато ¬»«”јЋ»«»–ј“≈, вие ћј“≈–»јЋ»«»–ј“≈
†††»нтересното относно ума е, че вземаме олимпийски атлети, обличаме ги в специална екипировка с датчици за обратна връзка и те извършват тренировката само мисловно. Ќеверо€тно, но същите муслули се задействат в същата последователност, когато проб€гват разсто€нието на ум, и когато б€гат по пътеката.
††† ак е възможно това? «ащото умът не прави разлика дали извършвате действието наистина или само си го представ€те. јко сте били там мислено, все едно че сте били там т€лом.  огато визуализирате, когато една картина се разиграва в ума ви, винаги се средоточавайте само върху крайни€ резултат.
†††≈то един пример: погледнете ръцете си. ѕогледнете ги внимателно - цвета на кожата ви, луничките, вените, кръговете, ноктите... ¬ижте всички тези детайли точно преди да затворите очите си и тогава вижте как ръцете ви, как пръстите ви обхващат волана на чисто новата ви кола. “ова е толкова холографно прежив€ване, толкова реално в момента, че дори чувствате, че н€мате нужда от кола, защото се чувствате така, все едно вече € имате. »менно ”—≈ўјЌ≈“ќ —Џ«ƒј¬ј ѕ–»¬Ћ»„јЌ≈“ќ, не просто картината или мисълта.
†††ћного хора си казват: Дƒобре, ако мисл€ положително или ако си представ€м каквото искам, това ще е достатъчно.Ф Ќо ако правите това и не се чувствате изобилни, или щастливи, или влюбени, тогава умът ви всъщност не създава силата на привличането. Ќа този етап “айната не се включва в действие. “р€бва да се почувствате така, с€каш наистина сте в тази кола! Ќе Дўе ми се да имах тази кола.Ф или ДЌ€кой ден ще имам тази кола.Ф, защото това поражда едно определено чувство. “о не се отнас€ за сега, а за бъдещето. јко го оставите така, то винаги ще е в бъдещето. ѕочувствайте удоволствието, почувствайте щастието. Ѕез значение колко глупаво изглежда. ¬ тъмната тиха ста€ си кажете: Д олко е хубаво!Ф ѕредставете си го!
†††ћного хора ще кажат: Д—ега и това ли да прав€?Ф  олко силно искате пром€ната?! —ега това чувство и това вътрешно виждане ще станат отворена порта, през ко€то силата на ¬селената ще се израз€ва.
†††јлександър √реъм Ѕел (1847 - 1922):  акво представл€ва тази —ила, не мога да кажа. «нам само, че “€ съществува.
†††Ќашата работа не е да разберем как. Ќачинът сам ще се по€ви от нашата в€ра в това, което искаме. Ќачините са работа на ¬селената. “€ винаги знае най-кратки€, най-бързи€, най-преки€ и най-хармонични€ път между вас и мечтата ви. јко се обърнете към ¬селената, т€ ще ви изненада и смае с това, което ви подар€ва. “ук се раждат чудесата и маги€та. Ѕихте искали да правите това на практика, всеки ден, но мо€т съвет е това да не се превръща в задължение. Ќай-основното за “айната е да се чувствате добре! ÷елта е да се чувствате оживени от цели€ процес, да сте весели и щастливи в колкото се може по-добро настроение! ≈динствената разлика между хората, които наистина живе€т така, и другите, които не прав€т така, е че хората, които живе€т в маги€та на живота, са свикнали с този начин на живот, свикнали са с този процес и маги€та е с т€х, където и да идат, защото те € помн€т и € ползват посто€нно, не само еднократно. ’ората се придържат към това за известно време, защото много им е харесало и си казват: Д«апалих се по тази програма и ще промен€ живота си!Ф ¬се пак резултатите не идват веднага. «а вс€ко нещо е нужно време. Ќетърпеливи€т ще погледне повърхностно и ще си каже: Д“ова не действа.Ф «наете ли какво му отговар€ ¬селената? Д∆еланието ти е заповед за менФ. » нещата тръгват надолу... ¬ажно е да знаеш «акона за привличането и да искаш да го използваш, и да видиш какво ще се случи.
†††ѕрез 1995 започнах да си прав€ “абло на ¬ъображението, където постав€м нещо, което искам да постигна или да привлека, като кола или часовник, или сродната ми душа. —лагам снимка на това, което искам, върху тази дъска, наречена “абло на ¬ъображението. ¬секи ден сед€ в офиса си, гледам таблото и визуализирам, че вече съм постигнал тези неща.
†††ѕриготв€хме се за преместване и събрах всички вещи в кашони. ћестихме се три пъти за пет години. Ќакра€ се озовахме в  алифорни€, купих къща и € ремонтирах една година. ѕазех всички неща, които б€х донесъл от предишни€ си дом. ≈дна сутрин към 7 и 30 ч. синът ми влезе в кабинета ми, а един от кашоните, затворен от 5 г., беше до вратата. —инът ми влезе, седна отгоре и започна да барабани по него. јз му казах:
†††- ѕрестани, мол€ те, сега имам работа.
†††-  акво има в кутиите, татко?
†††ќтговорих му, че това е моето “абло на ¬ъображението.
†††-  акво е “абло на ¬ъображението?
†††-  ъдето постав€м всичките си цели. »зр€звам ги и ги закачвам там, като неща, които искам да постигна в живота си.
††† –азбира се, петгодишното дете не ме разбра и затова му казах:
†††- Ќека ти покажа, така ще стане по-€сно.
††† ќтворих кути€та и когато извадих “аблото, на него имаше снимка на къщата, ко€то си представ€х 5 г. по-рано. Ўокиращото за мен бе, че живеехме в не€! Ќе подобна на не€! Ѕ€х си купил мечтани€ дом и го б€х ремонтирал. » дори не б€х разбрал. ѕогледнах тази къща и започнах да плача, толкова се развълнувах.
†††- «ащо плачеш?
†††- ћиличък, най-после разбрах как работи «аконът за привличането.
†††–азбрах —»Ћј“ј Ќј ¬»«”јЋ»«ј÷»я“ј. Ќай-накра€ разбирам всичко, което съм чел, всичко, с което съм работил, цели€т ми живот, как съм създавал компании... “ой проработи също и за мо€ дом. јз си б€х купил мечтани€ дом, а дори не знаех.
†††јлберт јйнщайн (1879-1955): ¬ъображението е всичко. „рез него виждаме това, което ще привлечем в живота си.

†††–≈Ў» какво искаш, ѕќ¬я–¬ј…, че можеш да го имаш, пов€рвай, че го «ј—Ћ”∆ј¬јЎ, и че това е възможно за теб. «атвар€й очите си всеки ден за н€колко минути и —» ѕ–≈ƒ—“ј¬я…, че го имаш вече. „увствай, че ¬≈„≈ √ќ »ћјЎ. —лед това се фокусирай върху това, за което си благодарен, и наистина бъди, радвай му се. »зпрати тази благодарност на ¬селената и в€рвай, че “€ знае как да ти го даде, и ще намери начин.

†††“ј…Ќј“ј Ќј ѕј–»“≈
†††“айната определено беше истинска трансформаци€ за мен. «ащото израснах в семейство, в което баща ми беше много негативен. ћислеше, че богатите винаги ограбват останалите. „е всеки, който има пари, е измамил н€кого. »зраснах с много предразсъдъци относно парите - че ако ги имаш, значи си лош. Ќали знате, само злите хора имат пари, парите не растат по дърветата... “ова б€ха негови думи. Д«а кого ме мислиш, за –окфелер?Ф “ова бе една от любимите му фрази. “ака израснах с убеждението, че животът е труден, че е тежък, че тр€бва да се мъчиш, да се бориш... » чак, когато срещнах  лемент —тоун, буквално започнах да промен€м живота си.
††† лемент —тоун (1902 - 2002): ¬сичко, което човешки€т ум може да си представи, той може да го постигне.
†††ƒокато работех с него той казваше: Д»скам да си поставиш толкова гол€ма цел, че ако € постигнеш, да те зашемети. » ти ще знаеш, че си постигнал тази цел, само защото съм те научил на това!Ф ѕо това време изкарвах по 8 000 долара годишно и по н€каква причина исках нещо наистина значимо. «атова си казах: Д»скам да имам по $­≠≠≠≠≠100 000 годишно!Ф Ќ€мах иде€ как ще постигна това. Ќе виждах никаква стратеги€ или въможност. Ќо само си казах: Дўе об€в€ това, ще го пов€рвам, ще действам, все едно че е истина. ўе си го разреша и ще го пусна!Ф “ака и направих.

†††≈дно от нещата, на които той ме научи, бе всеки ден да си затвар€м очите и ƒј ¬»∆ƒјћ ÷≈Ћ»“≈ —», все едно че са ѕќ—“»√Ќј“» ¬≈„≈. Ќаправих си една банкнота от $­≠≠≠≠≠100 000 и € сложих на тавана. “ака, първото нещо, като се събуд€, бе да погледна нагоре и да € вид€ там, за да ми напомн€, че това е целта ми. » тогава си затвар€х очите и си представ€х, че имам тези пари и живота, който те нос€т. »нтересното беше, че нищо съществено не се случи през първите 30 дни. Ќ€мах никакви велики прозрени€, никой не ми предлагаше повече пари. » изведнъж, един ден, както б€х под душа, 4 седмици по-късно, ми хрумна иде€ за 100 000 долара! ѕо€ви се изведнъж в главата ми. »мах написана книга и си казах, че ако продам 400 000 екземпл€ра и спечел€ по 25 цента от вс€ка, това прави 100 000 долара.
††† нигата бе там, но тази иде€ не ми бе дошла. ≈дна от тайните е, че ако имате вдъхнов€ваща иде€, тр€бва да й се доверите и тр€бва да работите върху не€. Ќе знаех как да направ€ това, как да продам 400 000 екземпл€ра. Ќикога не б€х продавал книги. » тогава вид€х Ќешънъл ≈нкуайър в супермаркета. Ѕ€х го виждал толкова пъти, но не му обръщах внимание... —ега ненадейно той изскочи на преден план за мен. » си помислих: Дјми ако читателите зна€т за книгата ми, със сигурност 400 000 души ще идат да си € куп€т.Ф
†††—лед 6 седмици изнесох лекци€ в ’арвардски€ колеж в Ќю …орк пред 600 учители и накра€ една жена дойде при мен и каза: Д—трахотна реч. »скам да ви интервюирам. Ќека ви дам визитката си.Ф ѕопитах: Д«а кого пишете?Ф ДЌа свободна практика съм, но продавам повечето от нещата си на Ќешънъл ≈нкуайърър.Ф «наете ли, тогава внезапно в главата ми прозвуча мелоди€та от Д«оната на здрачаФ. ”сетих как сработва механизмът. ”ра, това наистина действа! “а, тази стати€ излезе и продажбите на книгата започнаха.
†††»скам да ви кажа, че аз сами€ привличах в живота си всички тези събити€, включително и тази дама. » за да не бъда многословен, ще ви кажа, че не спечелихме 100 000 долара тази година. »зкарахме 92 327 долара. Ќо не си мислете, че се депресирахме и си казвахме, че това не действа. Ќе, ние б€хме оптимисти. “а това е страхотно! ј жена ми каза: Дўом действа за 100 000, ще подейства ли и за един милион?Ф ј аз отвърнах: ДЌе знам. Ѕи тр€бвало. ƒа пробваме.Ф »здател€т ми ми написа чек. Ѕеше чек-възнаграждение за първата ни книга Дѕилешка супа за душатаФ. “ой сложи усмихнато личице в подписа си, защото за пръв път подписваше чек за 1 000 000 $­≠≠≠≠≠! » така, от мо€ собствен опит знам, защото исках да изпробвам, дали “айната наистина работи. Ќие € тествахме. » т€ наистина работеше.
†††ќттогава живе€ по този начин всеки Ѕожи ден. ѕредстав€м си как много хора се питат: Д ак мога да привлека повече пари в живота си?  ак да получа повече от ДзеленкотоФ?  ак да получа богатство и успехи?  ак аз, който обичам работата си, ще се справ€ с дълга по кредитната си карта и със съзнанието, че парите, които влизат в не€, си имат граница, защото идват само от заплатата ми?  ак да получа още?Ф
†††ѕредизвикайте го чрез намерението си! “ова ни връща към нещото, което обсъждахме през ц€лото време. ¬ашата работа е да за€вите какво искате да имате от каталога на ¬селената. јко едно от тези неща са парите, кажете колко бихте искали да имате. Ќапример: Дјз бих искал да имам 25 000 долара неочакван доход до 30 дена.Ф или колкото вие си решите. “р€бва да можете да пов€рвате. ѕовечето хора имат за цел да премахнат дълговете си. — такъв подход ще си останете длъжници завинаги.  аквото и да си мислите, вие го привличате. ўе кажете, че е различно, защото искате да изплатите дълговете си. Ќе ме интересува дали мислите за изплащане на дългове или задлъжн€ване! јко мислите за дългове, вие привличате дългове. Ќаложете си автоматична програма за изплащане на дълговете си и после започнете да се фокусирате върху изобилието.
†††ћного хора са ми казвали: Д»скам да удво€ доходите сиФ. «а жалост те не прав€т това, което тр€бва, за да постигнат тази цел, и обезкуражени си казват ДЌе мога да си позвол€ това!Ф ≈, познай какво следва: Д“воето желание е заповед за мен.Ф “ака че, като седите и се мусите, че н€мате пари, като казвате на при€телите си, че н€мате пари, като се чувствате нещастни, че н€мате пари, вие всъщност активирате в себе или поддържате активна една мисъл, ко€то е много по-различна от това, което искате. –аботата е там, че не може да искате повече пари, а да се фокусирате върху това, че н€мате достатъчно!
††† огато за пръв път разбрах “айната, получавах сметки. ¬секи ден намирах в пощата си купища. » се замислих как да промен€ това. «аконът за привличането гласи, че ще получите това, върху което се фокусирате. ѕолучих извлечение от банката, задрасках общата сума, и поставих нова. Ќаписах точно толкова, колкото исках да имам в банката. јми ако визуализирам как чекове идват в пощата ми? “ака и направих, представ€х си купища чекове, идващи в пощата ми. ¬ рамките на един месец всичко се промени. Ќеверо€тно е! ƒнес в пощата ми пристигат чекове. ѕолучавам пак сметки, но чековете са повече. ∆ивеех с мисълта, че тр€бва много да работиш за пари, че тр€бва здраво да работиш, за да имаш пари. «амених тази мисъл с: Дѕарите идват лесно и често.Ф ¬ началото изглежда като лъжа. „аст от ума ви ще каже: ДЋъжец! “рудно е!Ф ѕолучава се нещо като тенис мач, който продължава известно времe.
†††“ук искам да подчерта€, че ƒј —Џ«ƒј¬јЎ Ѕќ√ј“—“¬ќ ≈ Ќј√Ћј—ј Ќј ”ћј
†††¬сичко е в начина на мислене. 80% от обучението, което предлагам на хората, е свързано с т€хната психологи€ и начина, по който мисл€т.  огато н€кой чуе това, ще си каже: Д“и го можеш, а аз - не.Ф ¬секи човек е способен да промени отношени€та си с и разговорите си за парите. ѕознавам толкова много хора, които имат ужасно много пари, но техните взаимоотношени€ с хората не струват. (“ова е технически термин, между другото.) “ова не е богатство. ћожете да преследвате парите и да забогатеете, но това не гарантира, че ще бъдете богати. Ќе казвам, че парите не са част от богатството. “е —ј, но са само част.
†††¬иждам и много хора, които са духовни в кавички, но ц€л живот са болни и бедни. “ова също не е богатство. ∆ивотът е предназначен да бъде изобилен във всички области.
†††ћного хора в западното общество се бор€т за успехи, искат да имат дом, искат да потръгне бизнесът им, искат всички тези неща. Ќо това, което установих, е че притежанието на тези неща не гарантира това, което наистина искаме, а именно ўј—“»≈“ќ. » тогава идват всички външни неща. Ќе че като ги постигнем, ще се почувстваме щастливи. ќбратното е. ѕърво преминавате през усещането за:
†††¬Џ“–≈ЎЌј –јƒќ—“,
†††¬Џ“–≈Ў≈Ќ ћ»–,
†††¬Џ“–≈ЎЌј ¬»«»я,

†††и чак после идват хубавите неща от външни€ св€т.

†††“ј…Ќј“ј Ќј ¬«ј»ћќќ“ЌќЎ≈Ќ»я“ј
†††«а мен “айната гласи, че ние сме създатели на нашата ¬селена и че вс€ко нещо, което искаме да създадем, ще се по€ви в живота ни. «атова е много важно какво искате, какви са мислите ви, чувствата ви, защото те ще се про€в€т в живота ви.
†††≈дин ден отидох в дома на един много известен филмов продуцент. ¬ъв всеки ъгъл той имаше красива картина на жена - полугола или облечена в рокл€, преструваща се: ДЌе те гледам, не те виждам!Ф » му казах:
†††- ћисл€, че имаш проблеми в любовта.
†††- “и да не си €сновидка?
†††- Ќе, но виж - на седем места имаш същата жена.
†††- Ќо аз харесвам тази картина. Ќарисувах € сам.
†††- ќще по зле, - казах аз - защото влагаш ц€лата си творческа сила в не€.
†††“ой е много красив мъж, има толкова актриси покрай него, защото законът работи, а не получава любов. ѕопитах го:
†††-  акво искаш?
†††- јми, искам да се срещам с три жени вс€ка седмица.
†††- ƒобре, нарисувай се с три жени и сложи картината във всеки ъгъл.
†††—лед шест месеца го срещнах в ≈вропа и го попитах:
†††-  ак върви любовта?
†††- —трахотно! “е ми се обаждат и искат да излизат с мен.
†††- «ащото това е, което желаеш.
†††- —ега имам по три срещи на седмица. “е направо се би€т за мен.
†††- Ѕраво на теб.
†††- »скам да се стабилизирам. »скам брак, романтика...
†††- “огава нарисувай го.
†††“ой нарисува прекрасна картина за романтична връзка. —лед една година се ожени и сега е много щастлив. «ащото той изрази друго желание. ¬ътрешно той искаше това в продължение на години, но желанието му не можеше да се осъществи, защото неговите външни нива, включително неговата къща, му пречеха през ц€лото време. јко сте разбрали това, започнете да експериментирате.
†††Ћиза Ќиколс - писател: ¬ отношени€та между хората е важно първо да разберете кой навлиза във взаимоотношени€. Ќ€мам предвид партньорът ви, имам предвид ¬ј—.  ак очаквате н€кой да хареса вашата компани€, когато вие самите не се харесвате?
†††» ето пак, законът на привличането или “айната, е в това, да внесете представата в живота си, но тр€бва да бъдете много, ћЌќ√ќ “ќ„Ќ».
†††ѕомислете върху това: отнас€те ли се към себе си така, както бихте искали другите да се отнас€т към вас? ¬ие ставате решение за самите себе си. Ќе казвайте: Дƒлъжник си ми, тр€бва да ми дадеш още!Ф ¬место това, дайте повече на себе си. ќтделете време, за да дадете на себе си, дотам, че да се ДнапълнитеФ докрай, така че да прелеете и да започнете да давате.
†††»мала съм връзки, в които съм очаквала партньорът ми да ми покаже мо€та красота. »мала съм нужда от друг човек, който да ми покаже красивото в мен, защото не се чувствах красива. «ащото докато раст€х, моите идоли б€ха јнгелите на „арли, ∆ената котка, ∆ената „удо. » си мислех, че са страхотни жени, а нико€ от т€х не приличаше на мен. “ака беше, докато не започнах да обичам Ћиза - дебели устни, закръглени бедра, шоколадова кожа - африканка. «аобичах Ћиза и останали€т св€т започна да € обича. Д»ма нещо толкова великолепно в теб. »зучавал съм се 44 години, искам да се нацелувам!Ф
†††ўе започнете да се обичате. Ќе говор€ за самонаде€ност. √овор€ за едно здравословно уважение към себе си! » ако обичате себе си, ще обикнете и другите. ’ората си казват: Д олегите в работата са толкова негативниФ или Д„овекът, с когото живе€, е толкова гневенФ, или пък: Дƒецата ми създават грижиФ, а ние казваме, че тр€бва да се ориентирате към най-доброто в заобикал€щите ви хора.
†††ѕрепоръчваме ви да вземете тетрадка и да направите списък с положителните страни на хората около вас. ћоже да има хора, с които сте имали ужасно прежив€ване, ужасна връзка, но в уединението на ваши€ ум и, признаваме, с малко повече работа, като се фокусирате върху нещата, които харесвате в т€х, тези хора ще станат по-добри за вас. » въпреки, че не можете да създавате т€хната реалност, ако те са в настроение или състо€ние, което не съвпада с настроението или отношението, което вие имате към т€х, вие ще се разминавате. «аконът на привличането н€ма да ви събира на едно м€сто, защото честотите ви не съвпадат. јко вие осъзнаете сво€ потенциал да се чувствате добре, н€ма да искате н€кой да бъде различен, за да се чувствате добре. ўе се освободите от всички тези досадни и невъзможни неща: от нуждата да контролирате света, или при€тел€ си, или детето си.
††† ¬»≈ —“≈ ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я“,  ќ…“ќ —Џ«ƒј¬ј ¬јЎј“ј –≈јЋЌќ—“
†††«ащото никой не може да мисли вместо вас. Ќикой. —амо ¬»≈. ¬с€ка частица от вас.

†††“ј…Ќј“ј Ќј «ƒ–ј¬≈“ќ
†††¬ажно е да разберем, че т€лото ни е продукт на нашите мисли. ћедицинската наука започва да разбира до каква степен естеството на мислите и емоциите определ€ физическото ни състо€ние и функциите на т€лото ни. ¬ медицината е известен ефектът на плацебото.  акто знаем, плацебото не оказва никакво въздействие върху организма, то е захарно хапче или нещо такова. Ќо вие казвате на пациента, че това е много ефективно лекарство. » става така, че то наистина действа! ћоже дори да бъде по-ефективно от истинското лекарство, което е необходимо за случа€. “ака открили, че човешки€т ум е най-важни€т фактор в лечението. ѕон€кога повече, отколкото самото лекарство.
†††јко н€кой е болен и има възможност да избира дали да изследва какво създава това състо€ние в ума му или да използва лекарства, ако състо€нието е толкова остро, че може да доведе до смърт, тогава, разбира се, е най-разумно да се вземе лекарство, докато се изследва ума. Ќе тр€бва да отричаме медицината - вс€ка форма на лечение си има своето м€сто. —ъществува само един поток на изобилие и благополучие и това е поток на чиста положителна енерги€. » ¬селената, и всичко, което познаваме, е изпълнено само с това изобилие. Ќаши€т св€т е основан на доброто и благополучието. ƒоброто изобилства и преобладава. » когато позволите на този поток да протича в ц€лата си пълнота, се чувствате прекрасно. ј когато го възпирате, не се чувствате добре. »ма само един поток - на доброто, на благополучието, който вие допускате или не. ј вашите чудесни емоции ви казват какво правите - дали допускате или отблъсквате това взаимодействие.
†††«наете за хора със смъртоносни болести. ѕомислете за думата dis-ease (болест). Ќа английски т€ буквално означава ДбезпокойствоФ или ДнеудобствоФ. —ъществуват хил€ди различни диагнози и болести. “е са поради нарушена връзка. –езултат са от едно нещо - —тресът. јко подавате достатъчно стрес на веригата, достатъчно стрес за ц€лата система, едно от нейните звена се къса. ‘изиологи€та ни създава болестите, за да ни спре, да ни предупреди, че сме в дисбаланс, че не обичаме, че не сме благодарни. «атова сигналите на т€лото не са нещо ужасно.
†††„есто хората питат дали, ако се по€ви болест в т€лото им или н€какъв дискомфорт, чрез силата на правилното мислене ще могат да ги побед€т? ќтговорът е твърдо "ƒј"!
††† ати √удман: Ќа 23 ноември ми поставиха диагноза Драк на гърдатаФ. Ќо аз твърдо в€рвах, дълбоко, от все сърце, че вече съм излекувана. ¬секи ден си казвах: ДЅлагодар€ “и за изцелението ми.Ф ѕовтар€х го непрекъснато. ДЅлагодар€ “и за изцелението ми.Ф ¬€рвах в сърцето си, че съм излекувана. ѕредстав€х си, че никога не съм имала рак. ≈дно от нещата, които правех, за да оздраве€, беше да гледам много комедии. “ова е, което правехме - см€х, см€х, и само см€х. Ќе можехме да си позволим никакъв стрес, защото знаехме, че стресът е едно от най-лошите неща, които можеш да правиш, докато се опитваш да оздравееш.
†††ќт 23 ноември, когато ми откриха рака, до времето, когато б€х напълно излекувана, изминаха около 3 месеца. Ѕез радиаци€ или химиотерапи€. Ќие имаме основна програма, ко€то се нарича Д—ебеизлекуванеФ. ѕолучаваш рана, т€ заздрав€ва. ѕолучаваш бактериална инфекци€, имунната система се заема с бактериите и те излекува. »мунната система е създадена да лекува себе си.

†††Ѕолестите не могат да живе€т в т€ло, което е в здравословно емоционално състо€ние. “€лото ви изхвърл€ милиони клетки вс€ка секунда, но и създава също така милиони нови клетки. ¬секи ден части от т€лото ви буквално се подмен€т с нови. ѕри н€кои по-бързо, при други - по-бавно, но след н€колко години имаме чисто ново физическо т€ло. јко имате н€каква болест и се фокусирате върху не€, ако говорите на хората за не€, вие създавате още болни клетки. ѕредставете си как живеете в съвършено здраво т€ло. ѕозволете на лекар€ да се грижи за болестта. ¬иждате ли разликата между това, да имате артритни болки и да се чувствате уплашени, и това да имате артритни болки и да чувствате надежда? –азликата между надеждата и страха, е разликата между оздрав€ването и болестта. ўастливите мисли вод€т до щастлива биохими€ и до щастливо, здраво т€ло. Ќегативните мисли, стресът, оказват лошо вли€ние върху т€лото и мозъка, защото точно мислите и емоциите ни непрекъснато реорганизират, пресъздават т€лото ни. ѕремахнете физиологически€ стрес и т€лото ще направи това, за което е създадено. ўе се излекува! ¬иждал съм как бъбреци регенерират, как рак се стоп€ва, зрението се подобр€ва и се възвръща. ¬инаги съм казвал, че неизлечимото отвън е излечимо отвътре. ћожете да промените живота си и да се излекувате.
†††ћо€та истори€ започна на 10 март 1981. “€ промени изц€ло живота ми. Ќикога н€ма да забрав€ този ден. —амолетът ми катастрофира. Ѕ€х в болницата напълно парализиран. √ръбначни€ ми стълб бе счупен, първи€т и втори€т ми прешлени б€ха счупени, –ефлексът ми за гълтане не действаше, не можех да преглъщам, дори да пи€, диафрагмата ми беше съсипана, не можех да дишам. ≈динствено можех да мигам. Ћекарите казаха, че ц€л живот ще бъда така. ÷€л живот щ€х само да мигам. “ака ме виждаха те, но н€маше значение какво мислеха. ¬ажното беше какво мисл€ ј«: Дƒо  оледа ще изл€за оттук сам!Ф ¬ид€х се като нормален човек, който излиза от болницата. ≈динственото, което тр€бваше да прав€ в болницата, бе да работ€ в ума си, а щом умът ти е на м€сто, можеш да възстановиш нещата такива, каквито са били.
†††Ѕ€х закачен за респиратор и казаха, че никога н€ма да мога да дишам сам, защото диафрагмата ми беше разрушена. Ќо едно малко гласче ми казваше: Дƒишай дълбоко, дишай дълбоко.Ф » накра€ усп€х без респиратор. Ћекарите не можеха да си го об€сн€т. Ќе си позвол€вах да допускам в ума си нищо, което да ме отклони от главната ми цел. јмбици€та ми беше за  оледа да изл€за от болницата. “ова беше целта ми. —лед осем месеца изл€зох от болницата - сам, на моите два крака. “е казаха, че е невъзможно. “ова е ден, който никога н€ма да забрав€.
†††ћорис √удман - човекът-чудо: «а хората, които в момента изпитват силни болки, ще кажа: Дјко исках да обобщ€ живота си и да кажа на хората какво може да направ€т в живота, бих го обобщил в шест думи: Д„овек става това, за което мисли.Ф

†††“ј…Ќј“ј Ќј —¬≈“ј
†††ѕо света има много хора, чийто живот зависи от много услови€. “е гледат неща, които са прекрасни и казват: Дƒа, искаме да имаме повече от това, ще гласуваме за това, подкреп€ме иде€та с време, енерги€ и пари.Ф Ќо те виждат и неща, които не искат. ”жасни неща, които не искат да преживе€т, и които не искат и други хора да прежив€ват. “огава казват: Д“р€бва да направим нещо, за да премахнем тези нещаФ. Ќо те не осъзнават, че докато се бор€т срещу Ќ≈-желаното, те му прибав€т сила! ¬ този св€т има война срещу бедността, срещу рака, срещу тинейджърската бременност, тероризма, насилието, престъпността. —поменахме ли тероризма? » колкото повече се бунтуваме срещу злото, толкова по зле става, защото не можете просто да кажете ДЌ≈Ф и да махнете нещо, викайки ДЌ≈!Ф «аконът за привличането го усилва.
††† арл ёнг (1875 - 1961): “ова, на което се съпротивл€ваш, продължава да съществува. «ащото вие се съпротивл€вате срещу него, казвате: ДЌе искам това, защото ме кара да се чувствам така, както се чувствам сега.Ф ¬ие просто излъчвате тази много силна емоци€: Дјх, как не го искам това чувство!Ф, и то е там, то препуска към вас. «наете ли, че движени€та против войната създават повече войни? ƒвижени€та срещу наркотиците създават повече наркотици. «ащото се фокусираме върху това, което не искаме - наркотиците.
†††’ората питат: ДЌо ако проблемът наистина съществува, не тр€бва ли да му обръщаме внимание?Ф ¬се едно те казват: Дѕонеже н€кой е фокусирал вниманието си върху нещо, което не е искал, достатъчно дълго, за да го про€ви в живота си, то и аз тр€бва да направ€ същото.Ф Ќе виждаме особена логика в тази мисъл. ћайка “ереза е била права, когато е казала: ДЌ€ма да участвам в движение против ¬ойната! јко правите демонстраци€ за ћир, поканете ме!Ф “€ е знаела, т€ е разбирала “айната. » вижте какво е дала на света.
†††’ейл ƒуоскин - писател: «атова ако сте против войните, бъдете «ј мира! јко сте против глада, бъдете «ј това, хората да имат достатъчно храна. јко сте против н€кой политик, бъдете «ј негови€ съперник. „есто изборите са в полза на този, срещу когото хората са най-силно настроени, защото той получава ц€лата енерги€ и внимание. ¬ие тр€бва да се фокусирате върху това, което искате, а не върху това, което не искате. ƒобре е да знаете какво не искате, защото това ви помага да си кажете: Д≈то това искам!Ф, но факт е, че колкото повече говорите за това, което не искате или колко лошо е то, четете за него непрекъснато и повтар€те, че е ужасно, вие го усилвате още повече!
†††ћного пъти хората ми казват: Д≈, ƒжеймс, нали тр€бва да бъда информиран.Ф ћоже би тр€бва да бъдете информирани. Ќо не тр€бва да се вжив€вате. Ќаучете се да бъдете спокойни, да отклоните вниманието си от това, което не искате и емоционални€ зар€д около него. Ќасочете вниманието си към това, което искате да изпитате. Ѕих казал, че когато гласът и образът отвътре станат по-дълбоки, по-€сни и силни от мнени€та отвън, вие сте овладели живота си! Ќе сте дошли на този св€т, за да се опитвате да го направите такъв, какъвто на вас не ви се ще. ¬ие сте тук да създадете около вас такъв св€т, какъвто сами си изберете като позволите на света, който другите си избират, също да съществува.
†††≈дин въпрос, който ми задават почти винаги, и за който веро€тно се сещате сега и вие, е: јко всеки използва “айната и взима ¬селената за каталог, н€ма ли да се свърши ДстокатаФ? Ќ€ма ли банката да се разори, ако всеки се юрне? ’убавото при използването на “айната е, че има повече от достатъчно за всички! —ъществува една гол€ма лъжа, ко€то действа като вирус в умовете на хората! » тази лъжа е, че н€ма достатъчно блага за всички, че има недостиг, че ресурсите са ограничени и не достигат. “ази лъжа е държала хората в страх, алчност, скъперничество и тези мисли на страх, оскъдица, алчност и скъперничество са били техни€т живот. “ака светът е взел едно "кошмарно хапче". ј истината е, че има повече от достатъчно блага, има повече от достатъчно творчески идеи, повече от достатъчно сила, повече от достатъчно любов, повече от достатъчно радост. ¬сичко това започва да се из€сн€ва за ума, който е осъзнал сво€та необ€тна същност. ¬секи велик учител, жив€л н€кога на планетата ни, ни е казвал, че животът е създаден за изобилие. » така, като си помислим, че ресурсите се свършват, ние намираме други ресурси за постигане на същата цел. ƒори и да казваме, че има недостиг, то е защото не сме се отворили да погледнем всичко около нас.
††† огато всички започнат да живе€т от сърце, и да преследват желани€та си, не всички искат еднакви неща. “ова е красивото... Ќе всички искаме Ѕћ¬-та. Ќе всички искаме един и същи човек, еднакви прежив€вани€, не всички искаме едни и същи дрехи, не всички искаме...........................................................................................
†††..........................................................................................................................................
†††..........................................................................................................................................
†††..........................................................................................................................................
†††(попълнете празното м€сто с вашите желани€)
†††»ма предостатъчно за всички! јко пов€рвате в това, ако го видите и действате с това разбиране, ще материализирате предостатъчно от всичко! “ова е истината. ќставете разнообразието на реалността да ви вълнува, докато избирате от не€ нещата, които искате. » когато видите нещо, което искате да бъде ваше прежив€ване, помислете за него, намерете отговар€щото му чувство, вникнете в него, говорете за него, пишете за него. Ќаправете го ваша реалност, като станете негово подобие.
†††ј щом виждате неща, които не искате да преживеете, не говорете за т€х, не пишете за т€х. Ќе участвайте в групи, които се тревожат за т€х. Ќе се борете срещу т€х. ѕостарайте се да ги игнорирате. ѕрехвърлете вниманието си далеч от всички неща, които не искате. Ќасочете ц€лото си внимание само към нещата, които искате. ¬ миналото повечето лидери не са разбирали важна част от “айната, че т€ тр€бва да се сподел€ с другите. “ова е най-хубавото време за живот в истори€та. «а пръв път всички имаме възможност за свободен достъп до познанието - ключът към себе си.  ато гледаме около нас или дори самите ни тела, виждаме само върха на айсберга. ѕомислете върху това. ѕогледнете ръката си - т€ изглежда плътна, но не е! јко € поставите под подход€щ микроскоп, ще видите съвкупност от енерги€ и вибрации. ¬сичко е направено от едно и също нещо, независимо дали е ръка, океан, или пък звезда. ¬сичко е енерги€, нека ви помогна да разберете това. ≈то ви ¬селената, и нашата галактика, и планетата, и хората. “€лото ни е изградено от системи и органи, а те - от клетки, те пък - от молекули, молекулите - от атоми, и накра€ - всичко е енерги€. »ма много нива за изследване.

†††¬—»„ ќ ¬Џ¬ ¬—≈Ћ≈Ќј“ј ≈ ≈Ќ≈–√»я
†††Ќезависимо в кой град живеете, вие имате в т€лото си достатъчно потенциална енерги€, за да осветите цели€ град за ц€ла седмица. ѕовечето хора се отъждеств€ват с това ограничено т€ло, но вие не сте това т€ло. ƒори под микрископ вие сте енергийно поле. ј какво знаем за енерги€та? »дете при един квантов физик и го попитайте: Д акво представл€ва светът?Ф » той или т€ ще ви отговори: Д≈нерги€.Ф ≈, опишете енерги€та. “€ не може никога да бъде сътворена или унищожена, т€ винаги е съществувала и винаги ще съществува, т€ е извън вс€ка форма, възприема различни форми и после отново ги напуска.
†††ƒобре, супер! »дете сега при теолог и попитайте: Д ой е създал ¬селената?Ф » той или т€ ще отвърне: Д√оспод.Ф
††† ќпишете ми √оспода. “ой винаги е съществувал и винаги ще съществува, не може да бъде сътворен или унищожен. “ой е това, което е било, е и винаги ще бъде. “ой е извън вс€ка форма, възприема различни форми и после отново ги напуска. —ъщото описание, просто различна терминологи€. јко мислите, че сте само парче месо, което се движи, помислете пак. ¬ие сте духовно същество, енергийно поле, което действа в по-гол€мо енергийно поле. ¬сичко е свързано. ѕросто не го виждаме. Ќ€ма външен и вътрешен св€т. ¬сичко във ¬селената е свързано: “€ е единно енергийно поле. ¬ие сте продължение на енерги€та на ѕървоизточника. ¬ие сте тук, в тези прекрасни тела, но тези тела са ви отвлекли вниманието от това, кой сте в действителност. ¬ие сте енерги€та на ѕървоизточника, вие сте вечни същества, вие сте Ѕожи€та сила. ¬ие сте това, което наричате Ѕог. —поред писани€та, ние сме образ и подобие на Ѕога. ћожем да кажем, че сме други€ начин, по който ¬селената се осъзнава. ћожем да кажем, че сме безкрайно поле на разкриващи се възможности. ¬сичко това би било в€рно. ¬с€ка религи€ ви е казвала, че сте създадени по образ и подобие на творческото Ќачало. “ова значи, че имате потенциала и силата на Ѕог да създадете ваши€ св€т. » вие посто€нно го създавате! » може би сте създавали неща, които са прекрасни и достойни за вас, а може би не сте. ¬ъпросът, който искам да обмислите, е дали резултатите в живота ви са такива, каквито искате да бъдат, и дали са достойни за вас? јко не са, тъкмо сега е моментът да промените това, защото имате силата да го направите.
††† –обер  олие (1885 - 1950): ¬сичката сила идва отвътре и следователно, е под наш контрол.
†††ћного хора се чувстват жертви в живота и често се обръщат към минали събити€. Ќ€кои са израснали с родител насилник или в ненормално семейство. » тук искам да вмъкна, че според повечето психолози, почти 85% от семействата са ненормални, така, че вие не сте толкова уникален. –одителите ми б€ха алкохолици. Ѕаща ми ме биеше, майка ми се разведе, когато б€х на 6 г. ќт 13 до 18 години б€х замесен в улични банди. ѕретърп€х жестока катастрофа с мотоциклет. ѕо едно време б€х бездомен в ƒалас. ¬ ’юстън жив€х в беднота 15 години.  огато б€х дете, имах трудности с ученето и б€х см€тан за неспособен да се уча.  азваха ми, че никога н€ма да мога да чета, пиша или общувам; никога да не очаквам, че ще постигна нещо в живота си.
†††“ова е истори€та почти на всеки, разказана накратко. » какво от това? ћного важно! »стинското, важното нещо, е какво ще направите сега?  акво ще изберете сега? «ащото занапред можете да се фокусирате или върху нещасти€та си, или върху това, което искате.  огато хората се фокусират върху това, което искат, това, което не искат, отпада. ∆еланата част се разшир€ва, а всичко друго изчезва. »скаме да стигнете до момента, когато ще започнете целенасочено да избирате мислите си когато ще направл€вате мислите си съзнателно, когато ще бъдете творец на това, което изжив€вате. «ащото вие сте управител на собствените си мисли.
†††’убавото на «акона за привличането е, че можете да започнете откъдето сте,
†††да започнете да мислите, ама наистина да мислите! » щом започнете да генерирате вътрешно усещането за хармони€ и щастие, «аконът на привличането ще започне да ви отвръща. —ега ще започнете да в€рвате в най-различни неща, например в това, че от всичко има повече от достатъчно за всички във ¬селената, или ще в€рвате, че всичко върви добре за вас. »ли ще в€рвате, че не остар€вате, а се подмлад€вате. ћожем да създаваме нещата такива, каквито ги искаме, като използваме «акона за привличането. ћожете да се освободите от наследствените модели, културните норми, социалните убеждени€, и да докажете веднъж завинаги, че силата във вас е по-гол€ма от тази в света. Ќ€кои от вас ще си помисл€т: Д≈, това е много хубаво, но аз не мога да го направ€Ф или Д“€ н€ма да ме остави да го направ€!Ф, или Д“ой никога н€ма да ми даде да го направ€!Ф, или ДЌ€мам достатъчно пари да направ€ товаФ, или ДЌе съм достатъчно силен да го направ€Ф, или... ДЌе съм достатъчно богат, за да го направ€Ф, или ДЌе съм..., не съм..., не съм...Ф ¬с€ко едно ДЌе съмФ е творчески акт!
†††’енри ‘орд (1863-1947): ƒали мислите, че можете, или че не можете, и в двата случа€ сте прав.
†††»ма ли ограничени€ за «акона? - Ќ≈! Ќие сме Ќ≈ќ√–јЌ»„≈Ќ» същества! Ќ€маме таван. —пособностите, талантите, дарбите и силата, които са дадени на всеки индивид на планетата, са Ќ≈ќ√–јЌ»„≈Ќ»!

†††“ј…Ќј“ј Ќј ∆»¬ќ“ј
†††Ќийл ƒоналд ”олш - писател: Ќ€ма черна дъска на небето, на ко€то Ѕог е написал целите ви, вашата миси€ в живота... Ќ€ма черна дъска на небето Ц (казва Ќийл ƒоналд ”олш Ц хубавец, жив€л в първата половина на 20 век, който... многоточие...) и там е празно... и всичко, което тр€бва да направ€, е наистина да разбера какво прав€ тук, защо съм тук... ƒа намер€ тази черна дъска и да разбера какво ми е приготвил Ѕог. Ќо тази черна дъска не съществува. “ака че вашата цел е такава, каквото вие кажете, че е, миси€та ви е миси€та, ко€то си постав€те. ∆ивотът ви ще е такъв, какъвто го създадете. » никой н€ма да ви съди, нито сега, нито никога.
†††ќтне ми много години да схвана това, защото израснах до гол€ма степен с иде€та, че има нещо, което се очаква да направ€ и см€тах, че ако не прав€ това нещо, Ѕог н€ма да е доволен от мен. » когато накра€ схванах, че мо€та главна цел бе да изпитвам радост, тогава започнах да прав€ само неща, които ме радват. »мам си девиз: Дјко не е забавно, не го прави!Ф –адост, любов, свобода, щастие, см€х. “ова е то. » ако изпитвате радост, като седите и медитирате, направете го! јко обичате да €дете сандвич със салам, €жте го!  огато гал€ котката си, това ми достав€ удоволствие, когато се разхождам сред природата, това ми носи радост. »скам посто€нно да се постав€м в това състо€ние на радост. » когато прав€ нещо, тр€бва само да имам намерението за това, което искам, и то се по€в€ва. ¬ътрешното щастие е горивото на успеха. ¬с€ко нещо, което те кара да се чувстваш добре, привлича още хубави неща. ¬ие слушате всичко това сега. ¬ие привл€кохте този филм в живота си и от вас зависи да го приемете и оползотворите. јко усещате, че това е нещо добро, използвайте го. јко не е добро, тогава знаете - просто го отхвърлете. Ќамерете нещо, което ви кара да се чувствате добре, което е в резонанс с вашето сърце. —ледвайте блаженството си и ¬селената ще отвори врати за вас там, където е имало само стени.
†††ƒжоузеф  емпбъл (1904 - 1987): —ледвайте щастието си.
†††Tова са най-добрите думи, изричани н€кога от човек. јко можете да следвате щастието си, винаги ще следвате пътеката на богатството и благополучието. –адвайте се на живота заедно с нас. «ащото животът е изключителен. “ой е неверо€тно пътешествие. ўе живеете в друга реалност, друг живот. ’ората ще ви гледат и ще се питат: Д— какво сте по-различни от мен?Ф ≈динственото, което е различно, е това, че работите с “айната. » тогава ще можете да бъдете такива, да правите и да имате такива неща, които хората са см€тали невъзможни за вас. Ќавлизаме в нова ера. ≈рата, в ко€то последната граница не е  осмосът, както би казал —тар “рек, а ”ћЏ“.
†††¬иждам в бъдещето безграничен потенциал. Ѕезгранични възможности! ѕомнете, човек използва най-много 5% от потенциала на ума си! ¬ резултат на правилно обучение може да се разкрие 100% от този потенциал! ѕредставете си св€т, в който хората използват пълни€ си мисловен и емоционален потенциал. ћожем да отидем навс€къде. ƒа направим всичко. ƒа постигнем всичко. ѕредставете си всички добри неща, които желаете. ¬с€ка религи€ ни казва това. ¬с€ка велика философи€. ¬секи велик лидер. ¬сички јватари, които са живели. ¬ърнете се назад и изучете мъдреците. ћного от т€х ние ви представихме сега. «наете ли какво? ¬сички те разбират едно нещо. “е разбират “айната. —ега и вие € разбрахте! » колкото повече € използвате, толкова повече ще € разбирате. ћоже би щеше да е по-лесно, ако б€хте чули тези думи в първи€ ви ден на този св€т. јко ви говорехме това от първи€ ви ден на този св€т, щ€хме да ви кажем: ƒобре дошли на планетата «ем€!
†††Ќ€ма нещо, което да не можете да бъдете, да правите или да имате! ¬ие сте величествен творец и сте тук заради силното си изрично желание да бъдете тук. ѕродължавайте напред, мислете за това, което искате, привличайте изжив€вани€, които да ви помогнат да разберете какво искате. » щом веднъж решите, мислете само за това. ѕовечето време ще събирате данни, които ще ви помогнат да решите какво искате. Ќо истинската ви работа е да решите какво искате и да се фокусирате върху него! «ащото само като се фокусирате върху това, което искате, ще го привлечете! “ова е процесът на “ворчество. ¬€рвам че сте велики, че има нещо чудесно във вас. Ѕез значение какво се е случило в живота ви, или стари се мислите. ¬ момента, в който започнете да мислите правилно, това Ќ≈ўќ, което е във вас, тази —ила вътре във вас, ко€то е по-велика от света, ще започне да се про€в€ва и ще завладее живота ви. “€ ще ви нахрани, ще ви облече, ще ви води, ще ви закрил€. ўе ви насочва, ще подкреп€ съществуването ви, ако й позволите това. “ова е, което знам със сигурност.

†††Дћамо, това ще ти помогне.Ф
†††„”¬—“¬ј… —≈ ƒќЅ–≈
†††--------------------------------------------------------
†††«а повече информаци€ посетете сайта:
†††www.thesecret.tv
†††
—пециални благодарности на
†††ƒжери и ≈стер ’икс
†††www.abraham-hicks.com

†††–едакци€ на българските субтитри:
†††д-р ѕетър Ќайденов, www.anhira.com
†††


—ъздадено: 24/06/2007 • 16:11
ќбновено : 24/06/2007 • 17:13
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 66323 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є28 

Iskra 22/02/2011 • 12:43

Ѕлагодарна съм за тази книга и за филма! Ѕ€х дете, когато без да искам - чисто интуитивно, прилагах основните и принципи. ... Ќе знаех, че това е “айната. —ега вече знам! Ѕлагодар€, че ми припомнихте това!

 оментар є27 

Milena_Koleva 29/08/2009 • 11:14

ѕървите мнени€ във форума след субтитрите са типични примери за
нев€рно мислене, недовеждащо до успех. Ќе първо в јфрика и јзи€ Уда ги
просветлим", а първо тези хора - първите дали мнение за "“айната" 
тр€бва да сепросветл€т.

јз също благодар€ много за това, което сте направили.

“ози филм ми показаха по време на моето лечение от онкологично
забол€ване, беше по инициатива на лекарите, а след това резултатите от
изследвани€та ми б€ха изключително добри и мисл€, че н€ма да е много
далеч ден€т, в който ще мога да кажа, че "нищо ми н€ма", а по отношение
на усещането - вече така се и чувствам - "че н€мам болест в себе си".

–азбира се не беше само филмът, а ц€лата система на лечение, ко€то за
две седмици ме превърна от болен човек с наднормено тегло в здрава, с хубаво т€ло и изпълнена с положителна енерги€ личност, ко€то усп€ва много повече , отколкото преди, а усещането й за живота е една гол€ма благодарност.  јз б€х с 10 кг. над нормата си, с доста отпусната мускулатура и множество здравословни проблеми (от които най-страшен онкологични€, но те и всички се оказаха много свързани, тъй като комплексното лечение излекува всички едновременно). ѕет от килограмите се стопиха още в първите седем дни от лечението. ¬ тези дни се стегна и т€лото ми, изчиствайки се от токсини и туморообразуващи паразити.  ћного съществена част от лечението беше именно този филм. “ой ме накара да се замисл€, да помагам на организма си да  бъде здрав. ”бедена съм, че в мисълта има огромна енерги€, и т€ може да ни направи
щастливи в живота, който ни е отреден. ’убаво е за всички, които го
проуме€т.  оито не успе€т, жалко....  оито промен€т мисленето си в
смисъла на "“айната" или на "ћетодът —илва", или на "ѕодсъзнанието може
всичко" - всички т€х ги поздрав€вам. «нам , че се чувствате страхотно!
јз също! 

 оментар є26 

Searcher 21/08/2009 • 22:24

–ени,има и карма-тъй 4е малко трудно 7 мил€рда богаташи.ћакар 4е,ако разделиш ц€лото богатство на света на вси4ки хора по равно-всеки един от нас,т.с. всеки 4овек ще полу4и по 1 милон $.—амо ѕентагона годишно изразходва 300 мил€рда $ в разработката на нови оръжи€,Ѕил √ейтс има 56 мил€рда(а е един 4овек),тай 4е сама си прави изводите... ;) ƒруг е въпросът,4е много пари попаднали в ръцете на н€кои хора са опасно нещо,но...  ћир,—ветлина и Ћюбов от мен на вси4ки като пожелание.:):)

 оментар є25 

Reni 20/08/2009 • 19:46

Ќе знаех, че това е причината в јфрика и јзи€ да има толкова бедни хора! ƒайте да ги просветлим и т€х за да не мрат като мухи.

ѕък когато тайната достигне до всички хора по света- всички ще сме богати!  рай на бедността, край на глада и мизер€та...7 млрд. богаташи, представ€те ли си го?


 оментар є24 

tatyana 12/08/2009 • 23:57

hybavi dymi..yte6itelna e misalta,4e ne6to moje da se promeni vse pak okolo teb,vatre v teb,i e mnogo vajno da ti bade napomneno 4e ti ima6 re6ava6ta rolia za tazi promiana....

 оментар є23 

nga83 24/06/2009 • 12:58

Blagodarq za prevoda , kopirah si go i sega sgte go prochetaee

 оментар є22 

tihomir 15/06/2009 • 11:25

 акво означава богаташ  „овек които има големи амбиции и ги реализира »ли човек които н€ма никаква визическа собственост или малко но е щастлив или духовно богат   ¬ъв природата всичко е временно   огато човек умре не взема нищо със себе си или  примири -ћойта жена - развеждат се или мойто дете - убиват се ¬сичко тече и се промен€ посто€нно - това е космически закон на вселената

  огато човеки има 1 крава има 1 проблем 10 крави 10 проблема  1000 крави 1000 проблема »ли човек физически е богат докато може да носи проблемите на физическото бреме на богатството или  аква е нагласата му за това Ѕогат физически означава нос€ отговорност за боганството независимо какво е то - онкуренци€та посто€нно дебне да те унищожи да забогатее т€ или не внимаваш ли и не се ли бориш те смазват  ќбратно колкото повече хора работ€т за теб толкова повече отговорност носи за т€х със всичките им претенции  -носиш отговорност за всичко дори за тоалетната харти€ “о е същото като едно домакинство »ли придстави си как богати€ прави работно м€сто освен за себе си и за 10 или 100 или 1000 човека или ѕќ време на криза  ј  ¬—»„ ќ ќ“»¬ј Ќј Ѕќ Ћ” ј сопата винаги има два кра€ едини€ е добър други€ Ќ≈          успехи


 оментар є21 

tihomir 15/06/2009 • 09:33

’аресва ми че се получава диалог и мнени€ ўе дам и моито  огато чавек или същество е в нормални€ живот “ои дели всичко останало и се съмоопредел€ като търси одобрението на другите и по този начин се случват търкани€та между хората    и политиците са хора »Ћ»  ј–ћј - не може да бъркаш в меда и да не се  оцапаш това важи и за хората които коментират политиката и за хората които прав€т политика или очастваш ли в процеса ти си вътре јко €деш салам ти мотивираш н€къде и н€кои убива животни «јƒј “» ѕ–ќƒјƒ≈ —јЋјћ “ова е много сложно и на практика невъзможно да се прави правилно и да се контролира  ќбикновенно хората см€тат това за път€ ƒј ј ћј Ќ≈

«а да можеш да контролираш този процес в теб ти тр€бва да спреш мисловно и емоционално да участваш в тези процеси »ли да се изключиш ƒа не участваш в —јћ—ј–ј или светски€ живот “ова става по два начина или отшелник или разбираш че си артис и това е само рол€ ко€то играеш и започваш да пренастроиваш ценностната си система кам ј« ƒ”’ или истинскатах си природа “огава въобще не е нужно да обръщащ внимание на ................... или .......... и им даваш възможност да се израз€т това е т€хно право.

успехи


 оментар є20 

maria 14/06/2009 • 23:21

Ќай-обобщено казано: —ъсредоточи се върху това, което искаш, а не върху това, което не искаш. “ова предполага първо, да в€рваш в мечтите си като в истинска реалност и второ, да се освободиш напълно от страховете си, които отново и отново ще се опитват да те връщат към неблагопри€тни за теб мисъл-форми. ¬сичко това не е толкова просто, защото вниманието се управл€ва трудно и после, ц€лата ти личност, ц€лата ти духовна същност тр€бва да участва адекватно в тази желана посока. ќсвен това, при гол€ма част от хората, проблемът е в това, че не зна€т какво искат, а и не зна€т кое е най-доброто за т€х. ‘илмът е много въздействащ и аз го препоръчвам на всеки, който иска да придобие нагласа за позитивна пром€на.e

 оментар є19 

Lida 14/06/2009 • 13:56

—поред мен, във филма съвсем €сно си е казано защо тр€бва да изб€гваме мислите, в които присъства частицата "Ќ≈". ѕросто за вселената т€ не съществува и ни се предостав€ за изжив€ване останалата част от желанието. "Ќесъгласие с действи€та на правителството" се тълкува като "—ъгласие с действи€та на правителството" и ни се предостав€т още и още със същи€ вкус k. ќт друга страна, ако изразим "несъгласие с действи€та на правителството" като "желание правителството да действа по друг начин", веро€тно ще имаме и по- добри резултати. ѕри това, първата мисъл е осъждаща, а втората- конструктивна, предполагаща или предлагаща решение. » пак в същи€ дух- животът ни е пълен с примери на хора, посто€нно недоволни и нещастни поради факта, че нищо не зависи от т€х и нищо не може да се направи или пък безплодно бунтуващи се, неосъзнали, че просто тр€бва да си предложат алтернатива :)

 оментар є18 

Toma 14/06/2009 • 00:00

ѕри мен пък се получи друга "случайност" -в два поредни дни изгледах първо "‘аренхайт 9/11"(горещо го препоръчвам-подобр€ва мисловните рефлекси!), а на следващи€ -"“айната".

–азбира се, че чисто по човешки тр€бва да сме доброжелателно настроени към хората около нас, но ...защо във филма упорито се прокрадваше и друго:

ј именно: ‘»Ћќ—ќ‘»“ј, „≈ Ќ≈ “–яЅ¬ј ƒј »«–ј«я¬јћ≈ Ќ≈ƒќ¬ќЋ—“¬ќ, ј ќ –ј«Ѕ»–јћ≈, „≈ ѕќЋ»“»÷»“≈ Ќ»  –јƒј“? „≈ Ѕќ√ј“јЎ»“≈ —ј „≈—“Ќ» ’ќ–ј, Ќј“–”ѕјЋ» —Џ—“ќяЌ»≈, ЅЋј√ќƒј–≈Ќ»≈ Ќј ѕќ«»“»¬»«Џћ!!! „≈ Ќ≈ “–яЅ¬ј ƒј "√ќ¬ќ–»ћ, ѕ»Ў≈ћ » ”„ј—“¬јћ≈ ¬ ѕ–ќ“≈—“»–јў» √–”ѕ»"!!!.....?

ѕозитивизмът съвсем не е новост -почетете малко за будизъм и ще се убедите. “ровожното е, че наред с истински добрите послани€ са заложени и ƒ–”√»,  обслужващи интересите на определена прослойка...ƒали това не е нови€т "марксизъм-ленинизъм" на 21в? ѕростете "негативизма" ми, но просто имам лоши€ навик да мисл€ със собствената си глава!!!


 оментар є17 

tihomir 18/05/2009 • 09:58

«а да можете да промен€те намерението или горе описаното “р€бва изключетелно силна конценраци€ с визиулизаци€ »ли да си представ€те какво се случва и как Ѕ≈« √–јћ  ќЋ≈ЅјЌ»≈  Ќо имаите напредвид „≈ кармичните закони са по силни и те деистват докато не ги разтворите не излезете от т€х »Ћ» ако н€мате карма да паркирате лесно и да не го искате много това ще ви се случва и обратнота —енките -ћисълформата контролира ако н€ма по силни сенки -мисъл форми от не€ Ќали се сещате че за да промените нещо примерно вашето лице или пол “р€бва да имате по силна мисълформа от първоначалната на духа си »Ћ» да имате същата сила като на духа си които е опредилил преди раждането ви как ще изглеждате и какво ше ви се случва  ј “ќ¬ј ѕќ¬я–¬ј»“≈ ћ» —Џ¬—≈ћ Ќ≈ ≈ Ћ≈—Ќќ  игри за много напреднали - път€ обаче е този малко по малко напред                  ”—ѕ≈’»   

Ќ≈ Ќј“»— ј»“≈ ѕ–≈ јЋ≈Ќќ ј ќ Ќ≈ —“ј¬ј  питаи вътрешни€ учетел


 оментар є16 

mariqna 17/05/2009 • 19:43

prekrasni dumi.Blagodarnosti na vsichki koito rabotqt v tozi sait.Dano poveche hora razbirat nechtata ot tozi sait .k

 оментар є15 

gre6nica 04/02/2009 • 23:04

това наистина е завлад€ващо и силно четиво.аз винаги съм в€рвала ,че тр€бва нещо много силно да го пожелаеш,и то ще се сбъдне.но наистина тр€бва да го желаеш истински,да го желаеш от ц€лото си сърце.в много случай съм пробвала техниката на мисълта и се убедих ,че т€ наистина действа,но тр€бва и ти сами€т да си пов€рваш за да станат мечтите ни реални.

 оментар є14 

Petq 09/01/2009 • 16:35

Ќаистина, ако се позамислим навс€къде около нас ще намерим примери, които доказват, че тази сила наистина действа. ѕреди да гледам филма "случайно" попаднах на книгата на ≈стер и ƒжери ’икс за «акона за привличането и н€мах представа, че в одавна препоръчвани€ ми филм "“аината" се говори именно за това. «апочнах да прилагам съзнателно принцапа на закона и се изум€вах пон€кога колко бързо нещата, за които мислих се случваха. Ќо се обедих, че не винаги нещата, които в този момент си мислим, че желаем в крайна сметка вод€т до положителни последстви€. “ака, че наистина тр€бва да внимаваме повече за какво и как мислим и тр€бва да не забрав€ме, че н€кои наши предишни отрицатилни мисли са набрали инерци€ и продължават извесно време да   оказват негативно вли€ние на това, което ни се случва. ј във връзка с проблема с кармата см€там, че тази информаци€ за «акона за привличането не случайно достига до хората, и че това също е част от "плана" а и подсъзнанието ни много добре си знае работата и ни направл€ва по свой си начин. јко н€кой има желание с радост бих обсъждала тези теми, защото и аз имам много въпроси, на които търс€ отговор.

 оментар є13 

charma 17/12/2008 • 14:40

«а първи път гледах филма през юни, снощи за трети път от тогава :) ще ви кажа само, че всичко казано и описано там работи. » то точно в смисъл, внимавайте какво си пожелавате в началото, защото не винаги той е най-доброто, а има сила, ко€то просто го изпълн€ва. “а пожелавайте си само най-хубавите неща, искайте за себе си само най-доборото и ще го имате. ѕри мен вече нещата работ€т и вече вкусих първите плодове :) ”спех и щастие на всички

 оментар є12 

TODOR 24/09/2008 • 01:07

Ќад€,много точен коментар,€вно наистина човек тр€бва да контролира мислите си,след като се научи,ще постигне желаните успехи,аз само ще кажа ,че ще се постара€ доста по този проектe

 оментар є11 

uspeh 23/09/2008 • 10:32

¬сичкото написано по-горе е един прекрасен самоучител да мислим позитивно.Ќ€ма маги€,има само една добра авто-психотерапи€.:)))ћалко през призмата на комерсиалното и материалното,но ние живеем във времена на бурна суета и желание за материално благоденствие,което в кра€ на краищата е усещане за самочувствие а за умните,усещане на удовлетвореност от постигнатото.:)

 оментар є10 

mikrob 15/09/2008 • 20:23

”смивката е щастие и живот! ”смихвайте се хора и се радвайте с пълна сила на живота!e

 оментар є9 

jjj 24/04/2008 • 09:08

kato mislite za pari pomislete i za men ne iskam mnogo 1 2 miliona ?
StartЌазад [ 1 2 ] ЌапредEnd
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.5 секунди