“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - —амооценката

—амооценка, създаване на балансирана самооценка
“ози ченелинг се е състо€л на 30 август 2003 година в ƒел ћар,  алифорни€ѕривет при€тели, јз съм  район от ћагнитната служба! ƒнес чухте предсказани€ за излекуване и начало на реалното ви могъщество на тази планета. ¬ какво мислите се състои рол€та ви?  акво мислите за същностите, намиращи се сега в залата заедно с васЕ, тези, които са междупространствени, и които не можете да видите? «наете, че те са тук през цели€ ден.  ак мислите, каква е рол€та ни тук? ћного от нас са дошли преди три дни, защото те очаквахме тук, драго „овешко —ъщество.  акво мислите за нашата рол€?
ўе ви дам отговор. Ќие плачем от радост! “ова е рол€та ни. «ащото започваме да виждаме, че баланса на планетата започва да се промен€ Ц от това, което е бил много епохи от време към това, което виждат читателите с нова енерги€; и ние сме готови да поговорим за това. “ова е нова парадигма, където на човечеството е разрешено повече, до такава степен, че това се свързва с целта, заради ко€то сте дошли. — други думи, мнозина действително започват да усещат, как планетната енерги€ се свързва с т€х, вместо да се бор€т с не€Е, нещо, на което са се над€вали откакто са се родили.
¬ тази зала, претендирате, че не се познавате един с друг.  огато след известно време станете и излезете, все още ще мислите, че не се познавате. ќбаче истината е, че тук присъстват майки и бащи, братовчеди и братовчедки, баби. Ќе гледайте пола, расата, националността. ¬ижте крилата. Ќие сме ви виждали по-рано. ¬ие сте се виждали един друг и преди. » сега ви кан€ да почувствате това, и в тези минути започва обучението.

—амооценката Ц основа на дуалността

ƒнес се каним да поговорим за самооценката, също така ще разговар€ме и за времето. ќтново и отново повтар€ме, че дуалността на човечеството се определ€ от баланса на енергиите. —ега се каним да се задълбочим в предмета, който е трудно да бъде описан, защото в английски€ език има само н€колко думи, които са подход€щи. √оворим за баланса на Дтъмнината и светлинатаФ, макар и да н€маме в предвид това, за което си мислите. Ќ€кои го наричат Дбаланс на енергиитеФ. ј н€кои дори го нарекоха стар и нов. Ќо никой не му даде правилното наименование. Ќие виждаме този баланс като енергиен коефициент, везна от добав€ни и изчисл€вани признаци, приличащи много повече на загадкаЕ загадка, предизвикваща борба на един вид енергии с други.
ћного епохи баланса на самооценката в „овешкото —ъщество клон€л към тъмната страна.  ан€ се да направ€ из€вление и се над€вам то да бъде разбрано напълно и осъзнато.
“ЏћЌ»Ќј“ј: на тази планета н€ма нищо по-зло или тъмно, от това, което може да си въобрази човешки€т ум. Ќа планетата н€ма зло, съществуващо само по себе си. ¬сичкото зло се съдържа в съзнанието на човечеството. Ќаоколо н€ма тъмни същности или група същности, очакващи ваша грешка или падение, за да сграбчат и отнесат душата ви. “ези разкази са основани на страха и не отраз€ват величието, могъществото и отговорността на човешката реалност.
Ќо тъмнината съществува, нали така? “€ се създава от свободни€ избор на тези хора, които избират да премест€т своето съзнание в по-тъмната част или в по-плътната страна. » така, скъпо човешко същество, най-тъмното м€сто на планетата е това, което човек е създал със сво€ избор.
ѕомните ли: вие сте творци на енерги€та. ’ората притежават могъществото да създават тъмнина, точно по същи€ начин, както създават светлината. ќколо вас н€ма разсъдък; следователно, всички стихии на планетата ще откликват реално на този вид енерги€ и ще създават този вид тъмна маги€, от ко€то се страхуват всички хора, ко€то, според усещането на мнозина, идва от н€какво тъмно м€сто или обител на злото. Ќе идва! «лото идва от човека.
—ъщо така, спомнете си, че за това ви говорим от години: тъмнината и светлината не са равни енергии. јко имате тъмно м€сто и дойде светлина, тъмнината не отива на друго м€сто. “€ се преобразува! ќт двете, само светлината притежава активен компонент и физическо присъствие. ¬ие не можете да Днасочвате тъмнинатаФ към светло м€сто! ћоже само обратното. «ащото те не са равни. ≈дното е отсъствие на другото.
—¬≈“Ћ»Ќј“ј: Ќай-божественото м€сто на «ем€та, където има най-много светлина на планетата, е в ума на човека, вътре в енергиите му. “о се намира в ангелската част на човечеството, жадуваща да се из€ви, да си даде възможност и да изисква сво€та божественост. Ќе съществуват групи си€ещи бели ангели, които сед€т около вас, които са готови да ви хванат за ръка и да ви отведат на небесата, ако направите такъв избор. Ќе. ¬место това те сто€т при всички регалии, желаейки да празнуват, да обичат и да оказват ДнатискФ с енергиите си, давайки ви да разберете, че те са там. “ова е планета на свободни€ избор. »менно човека носи отговорност за тъмнината и светлината, а не отвъдната сила, ко€то се бори неуморно за вашата душа. Ќо вие винаги сте знаели това, не е ли така?
»майки в предвид всичко това, нима не е странно, че вие идвате на планетата с такава стойност на самооценката, приличаща на спуснат флаг? “€ не е балансирана, не е ли така? «ащо? «ащото самооценката се задържа от коефициента на енерги€ на планетата. “€ е м€рка за това, какво сте направили чрез вашите действи€, и какво правите. —ледователно, личната самооценка отраз€ва баланса на планетарната енерги€.

Ќови€ баланс на самооценка

Ќ€кога питали ли сте се, какво се е случило на «ем€та, јрмагедона какво е унищожил? Ќима не забел€захте, че независимо от всички предсказани€ на пророците, јрмагрдона не се състо€? “ова е предсказанието на  район, дадено на хълма зад вас, преди много години: сега е вашата реалност. ѕрез тези дни пристигнах и чрез сво€ партньор казах: Д¬ие променихте път€ и реалността, вие променихте същността на човешкото съзнание. јрмагедон н€ма да имаФ.
(ћного религиозни лидери ще ви кажат да игнорирате това послание, и че  район е лъжлив пророк, независимо от това, че събити€та на «ем€та се развиват, както казахме преди години. “е ще кажат, че јрмагедона ще се случи и то много скоро! Ќаши€т отговор: ние не ви молим да правите нещо особено, а само да се огледате наоколо и да кажете мнението си. «ащо те промениха собственото си пророчество? ¬ъзползвайте се от собствената си проницателност и медитирайте върху отговора. јко искате можете да ДизчакатеФ седейки върху оградата, както прав€т те. Ќо ако постъпите така, ще ви се наложи да вземате това решение отново и отново, докато те се опитват да об€сн€т, защо в новата земна парадигма, за т€хната доктрина н€ма м€сто. ѕрез това време ще загубите години, вместо да действате, ще загубите възможността да се възползвате от своето божествено могъщество, за да помогнете на «ем€та да възцари мир.)
Ќие разказвахме за възможностите на човечеството и давахме информаци€, отнас€ща се за 10 Ц 12-годишни€ прозорец от време, през който земни€ магнетизъм ще се промен€Е и той се промени.  азвахме, че ще се промен€ климата и той се промени. ѕреди четири години казахме, че най-големите религиозни лидери на планетата, повече н€ма да могат да говор€т едно, а да прав€т друго (говори за текущи€ проблем на свещеници, блудствали с деца). —ега всичко това е вашата реалност. «абел€зах те ли? «апочнахте ли да виждате смисъла?
Ќесбъднали€ се јрмагедон остава на «ем€та, на ко€то не се намирате вече! —ега, скъпи мои, вие сте тук, в новата енерги€. » тук на преден план излиза проблема със самооценката. ¬иждате ли, той н€ма да се реши автоматично. ¬ашата лична самооценка е енерги€ от вашето раждане, а не енерги€ на променената «ем€. Ќова самооценка н€ма да се по€ви автоматично, само защото стоите на нов път.

«ащо живота е толкова труден?

Ќе намирате ли за интересно, че повечето религии на планетата казват, че сте се родили грешни? √лупаво твърдение за същества с божествен произход, не е ли така? Ќима е нормално, да н€мате никакъв шанс, защото сте се родили в духовна система, където нещо се е случило много, много отдавна, преди да сте дошли тук? “ова звучи ли ви като Дсътворени по образ и подобие божиеФ?
Ќима не подхожда на «ем€та да има недуховни организации, големи, влагащи огромни средства, опитвайки се да помогнат на хората да се избав€т от €мата на съмнението в себе си? ¬ие ги наричате организации за самоподпомагане. «ащо им е да съществуват, ако вие сте дошли на планетата с добра, балансирана самооценка? ѕричината? Ќаличната във вас самооценка съответства на енергийни€ баланс между светлината и тъмнината на планетата, по времето, когато сте се родили.
—ега енерги€та на планетата е с ускорена вибраци€ и планетарни€ баланс светлина-тъмнина се е променил. –азрешете ми да ви дам смислена информаци€: на планетата съществува създадена отново енерги€, тази, ко€то започнахте да създавате през 1987 и ще € завършите през 2012 година. ¬ие работите с този двадесет и петгодишен енергиен прозорец. ¬ие сте се родили в старата енерги€. «атова вашето ниво на самооценка е толкова ниско. Ќо за хората родени сега, това съвсем не е така. «а кого говор€? «а новите деца! ≈дни ги наричат »ндиго. ƒруги ги наричат  ристали. “рети Ц ƒеца на Ќовата «ем€, ƒеца на Ќовото ’ил€долетие, Ќовите ƒеца Ц наричайте ги както искате.
“ова са го забел€зали всички, нали? “ези деца са други! “е са дошли компетентни в областта на самооценката. ‘лагът на самооценката им се разв€ва гордо и високо.  акво става, когато вземете деца с висока и балансирана самооценка и ги поставите сред хора с ниска такава? ¬еро€тно децата ще ви се стор€т малко своенравни. ¬еро€тно защото зна€т, кои са те! ƒетето ви гледа с любопитство и в очите му виждате незададени€ въпрос: Д«ащо сте такива?Ф (—м€х в залата.) ≈дно съзнание гледа друго! “ова са те, притежаващите способности и дошли с балансирано съзнание наблюдават други, дошли със старата енерги€ на несигурност и съмнени€. —ега те са вашите деца, което прави ситуаци€та още по-трудна. Ќо това не означава, че това са трудни деца! Ќо на вас, не притежавали никога балансирана самооценка, често ви се струват непоносими.

»стината

»скате ли да узнаете истината за баланса между вашето дуално и духовното? ¬ърнете се назад и прочетете притчата, наречена «авръщане в къщи (пета книга на  район). ¬ не€ става въпрос за човек на име ћихаил “ома. »мето ћихаил символизира јрхангел ћихаил, а “ома Ц “ома Ќеверни.  огато ћихаил сто€л в последни€ дом (според книгата), той виждал как последни€ ангел се спускал надолу по стълбите; ангела бил толкова величествен, че “ома едва дишал! —поред притчата, ангелите, които срещал по-рано, казвали: Д»зчакай докато срещнеш последни€ ангел. “ой ще е най-добри€. „акай, просто чакайФ.  огато “ома срещнал този бавно разкриващ се ангел, той бил най-божествени€ от всички, които срещнал по път€ си. Ѕил златист на цв€т.  огато ангела се спуснал по златните стълби и разкрил лицето си, това било лицето на ћихаил “ома. ћихаил вид€л себе си в лицето на Ѕог и бил удивен.
¬иждаш ли, скъпи „овеко, това е истината, но ти идваш без способността да виждаш това. –оден в греха? ќ, не! –оден в трудности, може би, намиращи се само в осъзнаването, кой си в действителност, но не в греха. ¬ие сте родени божествени, но с загадка пред себе си, ко€то тр€бва да разрешите, включително да развиете и способността да изб€гвате капаните от в€рвани€ на тези, които искат да заличат вашата божественост.

—ъздаване на балансирана самооценка

Ќ€кога искало ли ви се е да вземете този дисонанс и да го поправите?  акво мислите, не тр€бва ли да го превърнете в баланс? “ова е възможно и ние ви каним да започнете; съществуват седем признака, които могат да ви помогнат в това. ≈дни от т€х са лесни, други Ц трудни, едни са лесни за об€снение, други Ц не. Ќ€кои изглеждат прекалено прости. Д«на€ за товаФ, - може да кажете. “огава ще ви попитам: Д“огава защо не го направи?Ф
≈то седемте признака, за които гарантираме, че ако ги практикувате редовно, ще започне да се усилва ангелското ви осъзнаване и ще стане балансиране на самооценката ви.

1. “ворете

ѕърви признак: ѕравете всичко творчески! ћожете да кажете: ДЌ€мам творческа жилкаФ. Ќе, имате. ¬сички € имат.  олко от вас са опитвали ченелинг? ћоже би ще кажете: ДЌе мисл€, че искам да опитвам сегаФ. «ащо да не опитате, когато останете сами? «ащо не опитате да го направите на харти€ (автоматично писмо). «ащо да не разберете, какво искат да ви кажат вашите клетки, висши€ ви јз, когато им позволите да го направ€т? ¬ъзможно е да бъдете шокирани и удивени. Ќе сте длъжни да показвате на н€кого, какво правите.
“ворчеството взема вашата Ѕожествена част и изпълва с не€ вашата дуална част; интересно е да се наблюдава, как се развива светлината. ѕравете всичко творчески. ¬ъзможно е да не се см€тате за певец, напишете мелоди€. » дайте на н€кой да € изпее. Ќе сте художник? Ќ€ма значение Ц рисувайте. ѕозволете на вътрешното дете да нарисува картинките, които рисувахте, когато б€хте малки. Ќаправете нещо творческо. “ова е номер едно. »зглежда прекалено лесно, нали? Ќаблюдавайте как тези признаци влизат един в друг, когато номер едно става номер седем.  ръгът от признаци, които давам, ще бъде много по-дълбок, отколкото изглежда сега. “ворчеството ще промени във вас нещо, което не може да направи нищо друго. “о чука на вратата на Ѕожествени€ ви јз и ще започне да упражн€ва тези части от вас, които имат нужда от пробуждане.

2. ѕомагайте на другите

Ќомер две: ѕомагайте на другите. »зглежда прекалено просто, докато не съм навл€зъл в детайлите. » така, преминавам направо към номер две: ѕризоваваме ви да поработите доброволно там където лежат умиращи хора. —ътруднико на —ветлината, намери най-тъмното м€сто, което успееш, в болницата. Ќамери м€стото, където умират деца и се настани там. Ќамери тези, които умират от рак и вируси и се настани там. „ети им, държи ги за ръката, разказвай им истории. Ѕъди доброволец. “и имаш време за децатаЕ и го знаеш много добре. Ќ€кога замисл€л ли си се за това?
Д район, ти даваш ужасни неща, които молиш да опитаме постигнем. Ќие не можем. Ќ€ма да отида тамФ, - ще кажете вие. Дўе заплача на вратата и н€ма да бъда полезен на никогоФ. —къпи, това е общо заблуждениеЕ, че филантропите не могат да помагат заради гол€мата си чувствителност.  ан€ се да дам постулат, а след това мол€ да отидете и да го докажете на себе си:  огато стоиш на вратата на м€стото, където умират деца, светлината ти изпълва това м€сто, а любовта им изпълва теб. “и ще почувстваш духовен подем и благослови€. “и можеш да седиш и да държиш за ръката умиращото дете, ти може да оплакваш живота му, но обезателно ще усетиш духовен подем, защото Ѕожественото в теб ще се докосне до Ѕожественото в него. Ќ€ма нищо, което да е подобно на това, „овешко —ъщество, нищо подобно! “и ставаш част от божествени€ процес! ћожеш ли да празнуваш за пребиваването си там и да помогнеш?
јко искаш да се докоснеш до семейството, точно там можеш да го направиш. »ди и доброволно работи там, където лежат възрастни хора, близки до смъртта. „ети им истории. –азпитвай ги за живота им. ѕразнувай младостта им и бъди там, когато умират. “во€та Ѕожественост ще празнува т€хната Ѕожественост, и двамата ще се подобрите.
ѕомощта за умиращите, независимо от възрастта им, ще създаде и стимулира една част от вас, ко€то ще ви удиви. ўе молите да правите това отново и отново, разбирайки, че това, което правите е наистина свещено дело.
—къпо „овешко —ъщество, това са само две точки, а ти вече започна да се чувстваш по друг начин. Дћоже би си въобраз€вам нещо!Ф, - ще кажете вие. Д¬ъзможно ли е да има нещо в товаФ. “ъмните части в теб ще започнат да намал€ват, тъй като ще вид€т, че в замъглените преди области започва да се развива светлина. “ова е номер две. ѕомагай на н€кого.

3. «анимавайте се с гимнастика и медитирайте

“ази точка е най-трудна от всички и т€ не ви харесва. «анимавайте се с гимнастика! ¬ъв вашата култура не ви се налага повече да преследвате животни за храна! (см€х в залата) “р€бва да балансирате недостатъчната активност с гимнастика.  огато правите упражнени€, химически€ баланс в биологи€та ви се промен€. ќсвен това, получавате необходими€ допълнителен кислород Ц реално необходимото гориво за т€лото на „овешкото —ъщество, опитващо се да стимулира нови части от своето мислене. ¬ миналото, насищането с кислород било пропуснато. ј то е изключително необходимо!
ѕозволете да ви разкри€ още една тайна: направете физическите си упражнени€ и ги завършете с медитаци€. Ќаблюдавайте, какво се случва. ќбогатени€ с кислород мозък създава нова цветова гама в изкуството да се медитира. “акъв е редът на нещата. —ледвайте го: физически упражнени€, след това медитаци€. Ќе се залъгвайте. “ова е номер три, също толкова важен като всички останали.

4. Ћични словесни изрази

Ќомер четири трудно се об€сн€ва, затова го опрост€вам максимално. —ледете какво казвате! »злизащите от устата ви думи са божествени енергийни конструкции. “е излизат напълнени с енерги€та на вашето т€ло и тези, които са около вас (които не виждате), прав€т всичко за да завършат това, което искате да сътворите. ¬ъзможно е, оказвайки се в негативна ситуаци€, да кажете: Дѕрекрасно, знаех си, че така ще станеФ. ¬ашата клетъчна структура си казва: Д„у ли стопанина? ’ареса му!Ф. —ъщностите около вас също чуват това. Д„ухте ли стопанина? “ой см€та, че това е прекрасно. ƒа го направим отново!Ф. Ќ€кога замисл€ли ли сте се за това?  летките чуват и прав€т всичко възможно да са сигурни, че пак ще се случи!
—ледете какво казвате. ¬место негативна нагласа облагородете речта си. Ѕлагословено е „овешкото —ъщество, разбиращо могъществото на човешката реч.  ои сте вие? ѕроизнесете силно своето име. Дјз —Џћ (името ви)Ф. Ќаправете ударение на Д—ЏћФ и наблюдавайте какво се случва. –азрешете да ви кажа, какво означава тази фраза. јко името ви е ѕол и вие казвате Дјз съм ѕолФ, то първите две думи са твърдение на това, кой сте. Дј« —ЏћФ. ѕол е допълнително указване как се наричате. “ова са две твърдени€ в три думи.
¬ие про€в€вате енерги€, ко€то чрез речта, постав€те във въздуха. ¬сички стихии Д€ чуватФ на вселенско ниво. “ака сте свикнали да вдигате много шум, тогава, когато имате проблеми. ќпитайте да балансирате това! ¬реме е да говорим за радостта!

5. ѕредизвикайте на бой сво€та най-тъмна част

«вучи застрашително, но това не е така. —лушайте: предизвикайте на бой тъмната си страна! ’върлете й ръкавицата.  ажете й, къде искате да се срещнете и в колко часа, след това € чакайте. ѕредизвикайте тази сво€ част да се срещне с вас лице в лице. »ма ли във вас неща, които не ви харесват? –азбира се, щом сте в дуалността. “оку що дадох тази информаци€. »ма ли във вас тъмни части, които ви се иска да ги изстържете, да ги премахнете или победите? ѕредизвикайте тъмната си страна на бой. Ќазначете среща. ƒействително ли искате да бъдете смел? “огава предизвикайте тъмнината на бой, на нейна територи€ Ц в тъмното!
ѕричината, поради ко€то ви казваме всичко това, е че тъмните и ужасни части въобще н€мат намерение да се показват! “е се страхуват от светлата част във вас, особено от частите, които стават все по-силни. ¬ие ще спечелите битката, стоейки в тъмното и призовавайки ги да се покажат. —коро ще стоите в тъмното и ще пеете! Ѕез страх ще се надсмивате на ситуаци€та като ц€ло. јко не си спомн€те нищо повече, то е защото, енерги€та, ко€то см€тахте за жестока, в действителност се страхува от Ѕожественото намерение! ¬секи път намерението да се балансирате, ще побеждава тази ви тъмна част. ѕозволете си го това и тъмните ви части ще се изпокри€т. “е н€ма да се осмел€т да се покажат, н€ма да посме€тЕ

6. »зискайте вътрешни€ си ангел

—лед като осъзнаете, че тъмната ви част е страхлива, е време да извикате ангела, който винаги е бил там. “ова е разбирането, кои сте вие в действителност. ћакар и да е възможно никога да не видите ангелската си част, това е истинското ви јз и то е готово да бъде изискано. ќтново се възползвайте от могъществото на речта, ако искате да стимулирате процеса. Ќаправете си церемони€, ако това ще направи процеса реален за вас.
–азбирате ли, как изброените признаци се преплитат един с друг. ≈то ги: творете, помагайте на други „овешки —ъщества, правете гимнастика, следете за това, което говорите, осъзнайте, че тъмната ви страна н€ма власт над вас, започнете да усещате жизнени€ си потенциал. —ега е време да извадите на светло сво€ ангел (той е скрит, защото не се интересувате от него)!
„итателю, слушателю, мислиш, че всичко това е Дченелинг бърборенеФ, нали така? ѕочакай. ўе ти хареса ли, ако драмата напусне тво€ живот? ўе ти харесали, ако се срещаш лице в лице с вс€ка ситуаци€ и да знаеш, че си в 100% безопасност в сво€та истина? Ќикой не може да ти оказва натиск в н€какво направление или по н€какъв начин, когато тво€т ангел хранител е с теб.  огато дойде ангела, започва да се активира трети€ слой на ƒЌ . √оворихме за това минали€ път. —амоценността вече не е проблем. “и знаеш кой си. ќсъзнаването на тво€та Ѕожественост ти дава право. “ова създава радостна ситуаци€ в живота ти.

7. –азкритие

“очка номер седем е за разкриване на пол€рността. “ова което става сега на планетата, е действието смесване със «ем€та, със скалите, с почвата, с порталите, действие, в което можеш да вземеш участие. Ќачалото е смесването на мъжкото и женското. ѕризнаците на пола, които сте снабдени, че едини€ пол е такъв, а други€ еди какъв (те никога н€ма да въведат в ред мислите), започва да се промен€. “ук всеки е в един пол и ние ви молим да започнете да приемате признаците на други€. ћислите си, че ви мол€ да се вгледате в други€ човек, нали така? Ќе. »скам да видите признаците на противоположни€ пол в —≈Ѕ≈ —».
¬ие съществувате със способността да разкриете в себе си здрав баланс на двата пола; това позвол€ва да разберете, а следователно да съществувате заедно с други€ пол на планетата. Ќаличието в балансирани€ ум на двете пол€рности, ще ви направи много по-добро „овешко —ъщество, макар и по биологичен признак да принадлежите към определен пол.
ѕозволете ми да разкажа, какво дава такъв баланс. “ой сближава човечеството! “ой се нарича съзнателно разкритие, той е началото на пром€на в съзнанието на „овешкото —ъщество на планетата. √оворили сме, че порталите и вихрите стават врати. √овори ли сме, че ин и €н (противоположностите) се събират заедно, създавайки нещо, което не сте виждали по-рано Ц нов вид човешки баланс. ¬ие не можете да разберете напълно, какво ви казваме в този момент, но ние говорим за нещо, което н€кои започват да усещат: жените стават по-силни, мъжете Ц по-чувствителни, заедно гледайки един на друг по различен начин и по добре разпредел€йки планетата. ѕрестанете да гледате един на друг като на противоположност или на противник, гледайте като на духовно семейство. ѕрестанете да гледате на други€ пол в себе си, като на слабост! «апочнете да разбирате, че всеки се нуждае от съзнанието на други€.  ато резултат? Ѕалансирано „овешко —ъщество способно да види обща представа за баланса, защото вижда с разни очиЕ н€кой, който ходи с дрехите на други€, н€кой който притежава удивителна самооценка! Ќие не сме ви говорили за тези неща, докато те не станаха такива, каквито са.
» така, ние стигнахме до кра€ на това учение. Ќ€кои са дошли тук, казвайки си: Дјко мога да посед€ в тази енерги€ достатъчно дълго, възможно е да си тръгна различен; може би дори ще се излекувам. ¬ъзможно е да узна€ нещо и да се избав€ от това или онова. ”морен съм от всичко наоколоФ. ћогъществото е право пред вас и направо сега. „итателю, слушателю, ако поскаш и попиташ всеки от лечителите, които работиха днес, те ще потвърд€т, че могъществото е пред теб и сега. ¬ъзможно е, това да са излекувани отношени€, излекувана раздразнителност или безпокойство. ¬аши€т възход очаква да го вземете. Ќ€ма по-велико време, от това, за да постигнете и вземете нова самооценка и излекуването, дошли заедно с нас.
—лед всичките тези години, ние отново дойдохме на това м€сто, за да отпразнуваме пром€ната и същността на нещата. ¬ 1989 година работихме тук, за да благословим и да помогнем на мо€ партньор да започне работа с  район. ƒо днешни€ ден никога не сме се връщали тук. —ега, през 2003 година, имаме пробудени лемурийци на променената зем€, ко€то сте създали вие (ако сте забел€зали). ѕовечето от това, което сме споменавали, е могло да се случи и се е случило. ѕовечето от това, което е могло да бъде постигнато, е постигнато. «абележете, че ние нищо не сме създавали. ¬сичко сте направили вие. Ќие само наблюдавахме и помагахме на ваши€т грандиозен план.
Ѕлагословено е „овешкото —ъщество, виждащо чашата на планетата пълна наполовина и разбиращо, че промените на планетата са необходими. Ѕлагословен е „овека разбиращ също, че за създаването на нов храм, стари€ тр€бва да бъде съборен и фундамента му почистен. Ќови€ храм се нарича Ќов …ерусалим, метафора означаваща мира на «ем€та. » също така, както тези, които през 1989 година се интересуваха, ще се случили всичко това, за което говорим, ние можем да се огледаме през 2003 година и да се поинтересувате за това, за което говорихме днес. ћогат ли нещата да не са такива, каквито ни се струва, че са? ћоже ли да се лучи така, че историците да говор€т за тези революционни времена преди великото пробуждане и възхода на човечеството, като за началото на времената, създали по-мирна «ем€?
—амо лимурийците ще могат да дадат отговор.
» така ще бъде.
 район.

 район, Ћи  ерол
Ќовото божествено време
http://www.year-2012.narod.ru/
Ќ€кои основни моменти за размисъл и разбиране, относно последни€ изпит във ваши€ «емен университет и ¬ъзнесението


Х “ози процес дава пълно очистване и излекуване на всичко онова, което затрудн€ва вашето преобразуване, възкресение и възнесение в ръцете на Ѕог/Ћюбовта; възстанов€ва достойнството и паметта, че живеете за пореден път живота на божественото дете на ваши€ св€т ќтец/—ъздател, владетел на света Д≈диненФ.
Х –азберете, че вс€ко измерение е определена честота. ѕето измерение ще стане достъпно за вас тогава, когато достигнете нужната честота във вашето съзнание и успеете да поддържате тази честота посто€нно.
Х ∆ивейте така както ви казва сърцето. √оворете и постъпвайте така, както биха постъпили вашите ”чители. ¬инаги се питайте: Д акво би направил или казал ”чител€ в тази ситуаци€?Ф. ќткривайте отговорите в сърцето си. јко не ги откриете, вземете харти€ и писалка, запалете свещ, ако искате, и напишете намерението си да намерите отговора вътре в себе си. ¬аши€ ¬исш јз винаги е готов да ви помогне.
Х ќткажете се от съзнателното раздел€не на трето измерение, от двойствеността, пол€рността и драмите във всичките им про€ви. ѕрестанете да в€рвате в две сили, зарежете и се откажете от толкова обожаваните от вас, илюзии на третото измерение. –азрешете си да се откажете от всичко това, на което сте се учили толкова дълго време, но което не ви е дало никакви резултати. Ѕъдете готови да се учите отново, имайте смелостта да прекрачите в новата реалност на Ћюбовта и ¬ълшебството. ќсъзнайте, че Ћюбовта е единствената истинска сила и започнете да живеете на тази нова честота, излъчвайки € от сърцето си в пространството наоколо.
Х Ќе съдете нито себе си, нито другите. Ќе очаквайте нищо, нито от себе си, нито от другите. » тогава живота ще се разкрие пред вас. –азрешете си да приемете ц€лото това вълшебство, което се намира вътре във Д¬ј—Ф, разкрийте ц€лото великолепие на вашата божественост, с дълбока радост и благодарност.
Х ѕоложете обет на смирение и радостно подчинение на ¬ол€та Ѕожи€. јко не знаете, какво е това, намерете време да надникнете вътре в себе си, направете изследване и ще откриете, че този закон е написан във вс€ка клетка на вашето т€ло, във вашата ƒЌ , във всички раздели на вашето —вещено —ърце.
Х ”становете връзка с ваши€ ¬исш јз, съединете се с него за изпълнение на ваши€ божествен план. ¬ъзнесението е сливане, влизане в божествен съюз с вашето величествено ¬исше ѕрисъствие, с ¬исши€ ви јз. Ќапълно очевидно е, че тр€бва да осъществите връзката с ¬исши€ си јз така, че този аспект да стане ваши€т най-добър при€тел.  ак можете да се слеете с ваши€ висш аспект, ако не се познавате достатъчно добре с него, не се интересувате и не прекарвате достатъчно време с него, за да го различите и разберете? ѕон€кога се чудим на отговорите на хората, когато ги питат, какво жадуват от възнесението. “е казват, че очакват пром€на на измерението, да имат всичко, да н€мат ограничени€ в парите, да могат да се телепортират където поискат и т.н. ƒа, разбира се, ще получите всичко това като подаръци след процеса на ¬ъзнесение, но нали това не е основната цел. √лавното Ц това сте ¬ие, вашето ниво на разбиране на божествеността ви, и каква е рол€та й всеки ден.
Х –азберете принципа Дне вредиФ, уважавайте неприкосновеността на всички жизнени форми, които подел€т с вас тази ѕланета, уважавайте божественото право на всеки човек.
Х ќсвободете се от старите представи, които управл€ват живота ви, от всички негативни емоции, които пазите в съзнателната, безсъзнателна и подсъзнателна памет, разплатете дълговете си, които ви се струва, че имате по отношение на живота. ¬ече много са ви учили по тази тема.
Х ѕон€кога чувствате, че след вас се влачат тежки задължени€ от миналото, започвате да си мислите, че имате тежка карма. “ова е натрапчивата иде€, че с това не може да се направи нищо. —ъздават се определени блокажи във вашето емоционално т€ло, които блокират ваши€ устрем да балансирате тези дългове. ”сещате непреодолимостта им, без дори да се опитате да вникнете в същността им.
Х  огато човек в€рва, че дълговете му ще намале€т, той може да се свърже с ƒуха и да се освободи от т€х постепенно, очиствайки се чрез свещени€ огън, тогава той създава поток от освежителна радост, ко€то изпълва ц€лото му същество. ”сещането за радост в съзнанието ви има тенденци€та да създава достъп до обръча от енергии, които съдържат записите на вашите дългове, намал€ва напрежението в този обръч и позвол€ва по-свободно и лесно движение напред, през всички инициации.
Х ќще две неща, които могат да ви помогнат ефективно да се предвижвате напред, през тъмните участъци на вашата същност. —ред всичко друго, най-важното е да приемате, че това което правите е най-важното в живота ви и не е важно с какво се занимавате, важното е да го правите с любов, за себе си, за своите близки, за всички царства, живеещи заедно с вас на ѕланетата, и с благодарност към “вореца. “ова второто, благодарността, признателността ще ви помогне изключително много.
Х –азвивайте и разшир€вайте истинското си желание за възнесение и безсмъртие, вол€та си да изминете този път до край! ƒокато не внедрите в съзнанието си истинско желание за възнесение и безсмъртие, докато не отхвърлите старите представи за живота в третото измерение, които ви задържат вас и ц€лото човечество в страдани€та, и докато не преминете цели€т път, който са ви посочили мъдрите ћайстори, н€ма да станете истински кандидат за ¬ъзнесение.
јко търсите път към ¬ъзнесението, силата на Ћюбовта ви тр€бва да стане необикновено гореща, за да стопи всички елементи на вашата същност като смъртно създание и да изкара на преден план космически€ океан от Ћюбов и —ветлина.

јдама. јурели€ Ћуиза ƒжоунс—ъздадено: 03/06/2007 • 20:28
ќбновено : 03/06/2007 • 20:28
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 8715 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

diakona 29/01/2008 • 16:02

Otnovo shte kazha che swm bezkraino shtastliv che se dokosvam do Bozhestvenite ISTINI,koito sa bili validni predi hiliadoletia,koito sa ikoito shte bwdat oshte po verni v sledvashtoto ni stwpalo na razvitie.Blagodaria na vsichki onezi rabotlivi "pchelichki",koito izdirvat tezi Bozhestveni Biseri i nigi predlagat taka shtedro.BOG neka da vi Blagoslovi.Luobov i Svetlina da ima po PWTIA VI.OBICHAM VI.Diakona.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди